Views
3 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Örneğin, Amerika

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 11-12 yaş öncesi çocuklara cebir dersi gösterilmez. Sebebi ise; beynin 11 yaşına kadar soyut düşünceden yoksun olmasıdır. Buna karşılık bu yaştaki çocuklar somut düşünceye sahiptirler ve bu sebepten ikinci bir yabancı dili çok rahatlıkla öğrenebilirler. 47 Öğrenmenin Kritik Yaşı olarak adlandırılan bu dönem yabancı dil için 5-6 yaş civarıdır. 48 Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi insan beynini hayatının sonuna kadar dönem dönem devrelere ayırmak mümkündür. B. BEYNİN YAPISAL BÖLÜMLERİ VE İŞLEVLERİ İnsan vücudu simetrik açıdan incelendiğinde hemen hemen bütün organlarının bir eşlerinin de vücudun diğer tarafında olduğu görülür. Kulaklar, gözler, ayaklar, eller... Bu organlar aynı işlevleri görüyor gibi görünse de her biri ayrıntılı incelendiğinde kullanım farklılıkları hemen ortaya çıkar. Örneğin, çivi çakarken çiviyi sol elle tutar, çekici sağ elle vururuz. Normal şartlarda sağ el de çiviyi tutabilir ve sol el de çekici vurabilir. Nitelik olarak iki el de aynı olmasına rağmen nicelikleri farklıdır. Niceliğe göre burada sağ elin görevi çekice vurmaktır. Benzer inceleme insan beynine de uygulandığında bir bütün olan beynin iki tarafının da ayrı ayrı işlevleri olduğu görülür. Bir çok araştırmacı; örneğin; W.J. Kalat 49 , Semrud M. Clikeman 50 , G. W. Hynd, J.B. Hellige 51 insan beynini genel olarak, sağ beyin ve sol beyin diye ikiye ayırmışlardır. . 47 Maddock, a.g.e., s. 28 48 Ferhat temizkalp, Psikolojik Danışman, Görüşme Notları, 2000 49 J. W. Kalat, Biological Psychology, Wadsworth, California, 1988, s. 101 50 Semrud M. Clikeman & G. W. Hynd, Right Hemispheric Dysfunction in Nonverbal Disabailites: Social, Academic and Adaptive Functioning in Adults and Children, Psychological Bulletin, Apa Journals, Washington, 1990, sayı 107, s. 196 51 J.B.Hellige, Hemispheric Asymetry, Annuel Review of Psychology, HighWire Press, Stanford,1990, s.41,55

Daha etkili ve akılda kalıcı reklamlar yapabilmek için beynin her iki bölümlerinin de işlevlerini iyi anlamak gerekir. 1. Sol Beyin Sol beyin insanın mantıksal, rasyonel ve yazımsal işlemlerini gerçekleştirir. Örneğin, algılama, mantık, bellek 52 , konuşma, kendini ifade etme, çözüm geliştirme, dili kullanma ve mantık beynin sol tarafında gerçekleşir. Doğum anında sol beyni hasar gören insanlar hala düşünüyor olabilmelerine rağmen kendilerini ifade etmekte, mantıklı kelimeler bulabilmekte zorlanırlar. Kısa dönemli hafıza da solbeyinde yer alır. Örneğin astronomi,anatomi, psikoloji, yabancı dil gibi alanların sınavlarından önce yüzlerce değişik sözcük ezberlenir. Ancak kısa dönem hafızasına kaydedilen bu sözcükler sınavdan sonra unutulur. Kısa dönem hafızası aynı zamanda uzun dönem hafızasına göre de daha narindir. Alzheimer ya da bunama hastalığına yakalanan insanlardaki ilk tıbbi hasarlar kısa dönem hafızasında oluşur. Herkesin bildiği gibi yaşlı insanlar 50- 60 yıl önce meydana gelen olayları çok iyi anımsamalarına rağmen sabah kahvaltıda yediklerini hatırlayamazlar. Bunun nedeni bunama hastalığının sol beyne zarar vermesidir. 53 2. Sağ Beyin İnsan beyninin sağ tarafı, görsel, duygusal, sanatsal ve yaratıcı düşüncelerin biçimlendiği yerdir. . 52 Carriere, a.g.e., s. 25 53 Maddock & Fulton, a.g.e., s. 16-17