Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ............................................................................................................................... 1 GİRİŞ .............................................................................................................................. 2 I. Bölüm REKLAM – PAZARLAMA İLİŞKİSİNDE STRATEJİLER VE YÖNTEMLER A. REKLAMIN ÖNEMİ .................................................................................................. 6 B. REKLAM PAZARLAMA İLİŞKİSİ .......................................................................... 10 C. REKLAMIN ETKİLERİNİN ÖLÇÜMLENMESİ .................................................. 13 1. Doğrudan Ürün Satışına Yönelik Reklamlar ........................................................ 14 2. Marka – İmaj Reklamları ....................................................................................... 16 D. HEDEF KİTLE BELİRLEME ................................................................................... 17 E. ŞİRKETLERİN REKLAM STRATEJİLERİ ........................................................... 20 1. Bilince Yönelik Reklam Teknikleri ........................................................................ 21 a. Düz Reklamlar ...................................................................................................... 22 b. Duygulara Yönelik Reklamlar ............................................................................. 23 2. Bilinçaltına Yönelik Reklam Teknikleri ................................................................. 27 II. Bölüm İNSAN BEYNİNİN BÖLÜMLERİ VE İŞLEVLERİ A. BEYİN DEVRELERİ .................................................................................................. 33 B. BEYNİN YAPISAL BÖLÜMLERİ VE İŞLEVLERİ ............................................... 34 1. Sol Beyin ................................................................................................................... 35 2. Sağ Beyin ................................................................................................................... 36 i

C. BEYNİN İŞLEVSELLİĞİ ........................................................................................... 38 1. Algılama .................................................................................................................... 38 a. Nesne Algılama ...................................................................................................... 39 i. Şekil – Zaman algısı ........................................................................................... 39 ii. Gruplama ............................................................................................................ 40 iii. Tamamlama ........................................................................................................ 42 b. Algıyı Etkileyen Faktörler .................................................................................... 44 i. Dikkat .................................................................................................................. 44 ii. Ruhsal Durum .................................................................................................... 45 iii. Bakış Açısı .......................................................................................................... 45 iv. Toplumun Etkisi ................................................................................................ 47 2. Dürtüler ve Güdüler ................................................................................................ 49 a. Güdülenmenin Doğası ......................................................................................... 49 b. Güdüsel Döngüler ................................................................................................ 50 c. Olumlu ve Olumsuz Hedefler ............................................................................. 52 d. Bilinçdışı Güdülenme .......................................................................................... 54 3. Uyarıcı ....................................................................................................................... 55 III. Bölüm İNSAN BEYNİNİN KARAR VERME SÜRECİ VE YÖNLENDİRİLMESİ A. İNSAN BEYNİNİN KARAR VERME SÜRECİ ....................................................... 56 1. Mantık Süreci ........................................................................................................... 56 2. Hafızanın Kullanımı ................................................................................................ 57 3. Duygu ve Güdülerin Harekete Geçmesi ................................................................ 58 ii