Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Yiyecek reklamlarının

Yiyecek reklamlarının yemek öncesi saatlerde yayınlanması, yemek saatinden sonra yayınlanmasına oranla daha dikkat çekicidir. 67 Bazen de konu ile ilgili olmayan reklamların içine su içme ile ilgili sahneler konur. Buradaki amaç o anda susuzluk çeken insanların algılarını etkilemektir. 68 iii. Bakış Açısı 20. yüzyılın dahilerinden kabul edilen ressam Salvador Dali’nin hemen hemen her resmi farklı algılamalara örnek olabilecek şekildedir. “Plajdaki Görünmez Adam” ismini verdiği resim (resim-15) bir insanın yüzünü çağrıştırmakta. 69 Oysa ki resim büyütülüp bakıldığında deniz kıyısında oturan iki insanın oluşturduğu bir tablo ortaya çıkıyor. 70 (resim-16) iv. Toplumun Etkisi Algılamada insanlar başka insanların kararlarının etkisinde de kalırlar. Örneğin, şekil 2.3’de hangi çubuk A çubuğu ile aynı ölçüdedir? Diye sorulduğunda hiç şüphesiz B cevabı verirsiniz. Peki sizden önceki herkes C derse cevabınız ne olur? Solomon Asch tarafından yıllar önce yapılan bu deney, böyle bir durumda insanların %75’inin kendi kararlarının tersine C cevabını verdiklerini ortaya koymuştur. 71. 67 Jean – Yves Roy, Unconscious For Sale, Minessota Press, London, 1986, s. 98 68 H. Romtin, Subliminal Messages, Term Project, Hazel McCallion Senior Public School, Kanada, 1991, s. 12 69 Bradbury, a.g.e., s. 67 70 A.g.e., s. 131 71 Sutherland, a.g.e., s. 36-38

Çizgilerinin farklı oldukları kesin olmasına rağmen başka insanların kararına göre algının değişebildiğini görmekteyiz. Peki bütün çizgiler aynı olduğu durumda (şekil 2.4) başka insanların görüşleri ne oranda etkili olur? Bu sorunun cevabına %100’e yakın bir oran denilebilir. Bugün piyasada aynı katagoride bulunan ürünlerin bir çoğunun özellikleri aynıdır. Yukarıdaki çubuk örneğinde insanların kararlarının toplum kararlarıyla nasıl etkilendiği görülmekte. Bu noktadan hareketle, günümüzde iyi planlanan psikolojik reklam sunumlarıyla insanların kolaylıkla yönlendirilebileceği iddia edilebilir. Televizyonlardaki “Pop 10”, “Top 20” müzik listeleri bu çabanın örnekleridir. 2. Dürtüler ve Güdüler Güdülenme, hem çekici hem de engelleyici bir konudur. Kişinin yaptığı hemen her şeyin ardında yer aldığı için ilgi çekicidir. Örneğin, bir çocuk her sabah okula gider, bir üniversite öğrencisi doktor olmak için uğraşır, bir politikacı seçimlere katılmak için uğraşır, bir genç kız arkadaşlarıyla çıkmak ister, bir hırsız banka soyar. Bütün bu ve diğer adlandırabildiğimiz davranışlar güdülenmiştir. Psikologlar; herkesin davranış biliminde yer alan güdüyü, saptamak için çok uğraşırlar. Güdülenme, aynı zamanda da engelleyicidir. Çünkü güdüyü değil, sadece kişinin yaptığını görürüz ve kimi zaman da bunun bir hedefle nasıl bağlantılı olduğunu anlarız. Ancak, kişiyi harekete geçiren güdü gizlidir. Psikologlar ise, en azından gündelik yaşamda, bir davranışın ardında hangi güdünün yer aldığını tahmin etmeye çalışırlar. Sıklıkla “Keşke onun bu davranışı neden yaptığını bilseydim.” gibi şeyler söyleriz.