Views
8 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

İlk arabaları, İlk

İlk arabaları, İlk süpermarkete gidişleri, İlk lokantada yemekleri, İlk bankaya gidişleri, Tüketiciler bütün bu tecrübeleri yaşadıkları yerleri ve duygularını sözcüklerle değil de, görüntülerle hatırlarlar. Bu deneyimler zamanla o markalara ya da ürün türlerine karşı olumluya da olumsuz duygu ve güdülere dönüşür. Örneğin, devamlı gittiğimiz giysi dükkanına neden gittiğimizi sorguladığımızda; - acaba biz oraya sadece fiyatları ya da çeşitleriiçin mi gidiyoruz? Ya da – oraya ilk gittiğimizde kaba bir davranışla karşılaşsaydık, bir daha gider miydik? - Bu soruların cevapları bizim sağ beynimizin o giysi dükkanı hakkındaki duygularını ortaya koymaktadır. İnsan beyninin karar verme sürecini çözmüş olan firmalar reklamdan, ürün satış stratejilerine kadar her alanda yukarıdaki tabloyu uygulamaktadırlar. Örneğin; McDonald’s firmasının en fazla sattığı ürünlerden biri BIG MAC yani BÜYÜK MAC’tir. Neden başka bir isim değil de Büyük Mac? Çünkü; 1- Açlık hissi sağ beyinden ortaya çıkar, Kişi acıkmıştır. 2- Marka ve Büyüklük – MCDONALD’S, BÜYÜK MAC – duyuları sağ beyinde saklanır.

Kişinin aklına McDonald’s’a gidip Büyük Mac yemek gelir, 3- Satın al güdüsü de sağ beyinde yer alır. Kişi (1) açlık hissini gidermek için, (2) McDonald’s’dan (2) büyük bir Mac (3) alır. 82 B. İNSAN BEYNİNİN YÖNLENDİRİLMESİ 1. Yönlendirmede Güdülerin Etkisi Percy ve Rossiter ismindeki araştırmacılar tüketicinin ürün alırken marka seçiminde 5 olumsuz ve 3 olumlu güdü tarafından yönlendirildiğini belirtiyorlar. “Güdülenmenin (motivasyon) Boyutları” 83 diye adlandırdıkları kuramları alttaki şemada belirtilmiştir. GÜDÜLENME ------------------------------ a. Olumsuz Güdüler: 84 GÜDÜLENME SÜRECİ -------------------------------------------------- 1. Sorunu ortadan kaldırma Mevcut birsorunu çözmek için çözüm arama. Ör: Saçlarımın sertliğine bir çözüm bulmam gerekiyor. . 82 A.g.e., s. 28 83 L. Percy & J.R.Rossiter, Advertising and Promotion Management, McGraw-Hill, New York, 1987, s. 71-76 84 A.g.e., s. 76