Views
8 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

B. İNSAN BEYNİNİN

B. İNSAN BEYNİNİN YÖNLENDİRİLMESİ ............................................................... 61 1. Yönlendirmede Güdülerin Etkisi ........................................................................... 61 a. Olumsuz Güdüler ................................................................................................. 61 b. Olumlu Güdüler .................................................................................................. 63 C. BİLİNÇALTININ YÖNLENDİRİLMESİ ................................................................ 65 1. Bilinçaltının Tanımlanması .................................................................................... 65 a. Topoğrafik Kişilik Kuramı ................................................................................. 65 i. Bilinç .................................................................................................................. 66 ii. Bilinçöncesi ....................................................................................................... 66 iii. Bilinçdışı ............................................................................................................ 67 2. Beynin Algılama Şekli .............................................................................................. 68 3. Beynin Algılanan Verileri Toplaması ..................................................................... 70 4. Bilinçaltını Etkileyen Veriler .................................................................................. 72 a. Aşk - Cinsellik ve Seks - ...................................................................................... 74 b. Ölüm ...................................................................................................................... 79 5. Bilinçaltına Yönelik Reklam Hazırlama Teknikleri ve Etkinlikleri ................... 82 a. Takistoskop ........................................................................................................... 82 i. Poetzle Etkisi: Gecikmiş Etki ........................................................................... 83 ii. Anında Etki ....................................................................................................... 84 b. Gömme: Objelere Yazı ya da Şekil Yerleştirme ............................................... 85 i. Gilbey’s London Dry Gin’deki Gömmeler ..................................................... 86 ii. Reklamcıların Mesajları Kabulü ..................................................................... 90 iii. Ters Yazılar ....................................................................................................... 94 iv. Etkiyi Fazlalaştırmak için Resim Gömme ..................................................... 94 v. Resimlerin Gizli Şekillere Dönüştürülmesi ..................................................... 98 iii c. Özel yapım Kağıtlara Mesajlar Yerleştirilmesi ............................................... 102

i. Yazı Yerleştirme Yöntemleri ......................................................................... 102 ii. Özel Yapım Kağıdın Etkinliğinin Bilimsel Ölçümü .................................... 110 a. Deney Hazırlık Evreleri .............................................................................. 112 1. Uyarıcı ...................................................................................................... 112 2. Reklam ..................................................................................................... 112 3. Katılımcılar .............................................................................................. 113 4. Mesajların Satın Aldırma Etkisinin Ölçümlenmesi ............................. 113 b. Deneyin Sonuçları ....................................................................................... 114 1. Beyin Dalgaları Analizi .......................................................................... 114 2. Satın Almaya Etkisi ............................................................................... 114 6. Bilinçaltına Yönelik Reklamın Yasaklanması ................................................. 115 IV. Bölüm DUYGU VE GÜDÜLERE YÖNELİK REKLAM HAZIRLAMA A. GÜDÜLERİ HAREKETE GEÇİREN ARAÇLAR ................................................ 117 1. Renkler .................................................................................................................... 117 a. Geçerliliği ............................................................................................................ 117 b. Renklerin Bilinçaltındaki Karşılıkları ............................................................. 119 c. Renklerin Pazarlama Tekniği Olarak Kullanılması ....................................... 121 i. Renkleri Ürünün Kendisinde Kullanma ....................................................... 121 ii. Dikkat Çekmek için Renklerin Kullanımı .................................................... 122 iii. Renklerin Ürün ile Özdeşleştirilmesi ............................................................ 123 iv. Renklerin Derinlik Vermek için Kullanımı ................................................. 124 iv v. Kişiliklere Göre Renklerin Etkisi .................................................................. 125