Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Bu görüşleri

Bu görüşleri reklamlara uyarladığımızda bazı reklamların olması gerektiğinden çok daha fazla etkili olduğu görülmekte. Örneğin; Türkiye Fındık Üreticilerinin yaptığı ve halk arasında AGANİGİ reklamı olarak bilinen fındık reklamında aktör; fındığın bir çok faydasını saymakta, ama hiçbiri hem izleyicinin hem de reklamdaki halkın ilgisini çekmemekte. Ancak, satıcı A-G-A-N-İ-G-İ diye bağırdığında, insanların bilinçaltındaki seks güdüsü harekete geçmekte ve insanlar ürüne dikkatlerini vermektedir. C. BİLİNÇALTININ YÖNLENDİRİLMESİ 1. Bilinçaltının Tanımlanması Bilinçaltı kelimesi en kısa tanıtımıyla bilinç eşiğinin altı anlamına gelmekte. Bu tanımda ifade edilmek istenen genel anlam ise; duyduğumuz, işittiğimiz, hissettiğimiz bazı şeyler bilinç düzeyinde işlem görmez, ancak boşluğa da gitmez, beynimizin bir yerinde kaydedilir ve daha sonra bu veriler gerek verdiğimiz kararlarda gerekse davranışlarımızda etkili olur. 88 Bilinçaltına yönelik stratejilere geçmeden önce bu konuda ilk kuramı kuran Freud’un Topoğrafik Kişilik Kuramı’nı incelemek gerekir. a. Topoğrafik Kişilik Kuramı – Bilinç, Bilinçöncesi, Bilinçdışı Freud, ruhsal aygıt kavramını, zihinsel içerikli belirli zihin bölgelerine yerleştirerek bölümlemeyi amaçlamıştı. Bu, zihinsel süreçleri anatomik bölgelere göre ayırma anlamında bir bölünme değil, çeşitli zihinsel etkinliklerin . 88 Advertising Law and Ethics, Department of Advertising, the University of Texas at Austin (http://advertising.utexas.edu/research/law/index.html#Sub)

ilince uzaklıklarının saptanmasını içeriyordu. Buna göre, bilincin dışındaoluşan ve dikkati zorlamakta bilinç düzeyine çıkarılamayan istekler ve dürtüler, zihnin bilinçdışı denilen en derin bölgelerinden kaynaklanmaktadır. Dikkat sarfedilerek bilince çıkması sağlanabilen zihinsel olaylar ise, bilinçöncesi denilen ve bilince daha yakın bir bölgede oluşanlardır. Bilinçli olarak yaşanan ve algılanan olaylar ise zihnin yüzeyinde oluşurlar. i. Bilinç Dış dünyadan ya da bedenin içinden gelen algıları fark edebilen zihin bölgesidir. Bedensel algıları, düşünce süreçlerini ve heyecanla ilgili durumları da kapsar. Bilincin içeriği, konuşma ya da davranışlarla çevreye iletilir. 89 ii. Bilinçöncesi Dikkatin zorlanmasıyla bilinç düzeyinde algılanabilen zihinsel olayları ve süreçleri içerir. Bu içerikte, gerçekliğe ilişkin sorunları çözmeye çalışmak gibi gelişmiş düşünce biçimlerinin yanı sıra, düş kurma gibi ilkel süreçler de bulunur. 90 iii. Bilinçdışı Genel anlamda bilinçdışı, bilinçli algılamanın dışındakalan tüm zihinsel olayları, dolayısıyla bilinçöncesini de içerir. Dinamik anlamda ise, bilinçdışı, sansür mekanizmasının engeli dolayısıyla bilinç düzeyine ulaşma olanağı olmayan zihinsel süreçleri içerir. Bu içerik, gerçekliğe ve mantığa uymayan ve insanın içinden geldiğince doyurulmak istenen dürtülerden oluşur. . 89 Geçtan, a.g.e., s. 26 90 A.g.e., s. 36