Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Bu dürtüler kişinin

Bu dürtüler kişinin bilinçli dünyasında geçerli olan ahlaki değerlere karşıt düşen isteklerden oluşur ve ancak psikanalitik tedavide kişinin dirençleri kırıldığında bilinç düzeyine ulaşabilir. 91 Freud’un bilinçdışı kuramı, çıktığı ilk günden bugüne kadar tartışılmaya devam etmiştir. 92 Ancak bugün bilim çevreleri Freud’un bilinç ve bilinçdışı kuramını büyük bir ittifak ile kabullenmiş durumdalar. Bazı bilimadamları da bilinçdışının varlığını kabul etmelerine rağmen terimin adını değiştirerek bilinçaltı demektedirler. Ama önemli olan her iki kelimenin de aynı anlama gelmesidir. Tezin ileleyen bölümlerinde hem bilinçaltı hem de bilinçdışı aynı anlamlarda kullanılacaktır. 2. Beynin Algılama Şekli İnsan beyninin gerek bilincine gerekse bilinçaltına gelen veriler 5 duyu – görme, duyma, tatma, dokunma, koklama – tarafından toplanmaktadır. Bu 5 duyu kişi uykuda olsa bile devamlı hareket halindedir ve veri toplamaktadır. Öreneğin, uyanırken bile çalan saat duyulur. Eğer duyma duyusu harekette olmasa saatin ya da kapı zilinin işitilmesi olanaksızdır. Duyular üzerinde yapılan bir çok araştırma beyne 40 değişik Veri Giriş Sistemi tarafından veri sağlandığını ortaya koymuştur. (Doğal olarak bu rakam bugüne kadar bulunanlar, bunların beraberinde keşfedilmeyi bekleyen daha bir çok sistem olabilir.) 93 Duyular bu veri giriş sistemleri sayesinde her saniye veri toplamaktadır. Bu veri toplama ışık hızıyla gerçekleşmekte ve insan ancak toplananların çok küçük bir kısmını bilinç düzeyinde algılayabilmektedir. . 91 A.g.e., s. 27 92 Maddock & Fulton, a.g.e., s. 10 93 Key W., Subliminal Ad-Ventures In Erotic Art, a.g.e. s. 84

Bir çok kuramcının ortak görüşüne göre; insan beynine gelen verilerin ancak ve ancak 1/1000’i bilinç seviyesinde algılanıp, işlenebilmekte. Geri kalan verilerin 999/1000’u bilinçaltı tarafından algılanmakta ve kaydedilmektedir. 94 Beyne en fazla veri toplayan duyu görme duyusu olan gözdür. İnsan, gözün dış dünyadaki bazı şeyleri gördüğünü bazılarını ise görmediğini düşünür. Oysa ki göz ağtabakası (retina) dışarıdaki her şeyi beyin korteksine iletir. 95 İnsan gözünü açtığı andan itibaren görüntü toplayan gözün fovea kısmı hareketlerine başlar. Bu hareketleri insanın kontrol etmesi mümkün değildir. Göz Fovea’sı göz ağtabakasının yanındaki mikroskobik bir noktadır. (şekil 3.1) Bu nokta bir görüntünün üstünde bir noktadan diğerine zıplayarak devamlı bilişsel görüntülü bilgi toplar. Bu zıplamalara (gezinmeler) fovea hareketleri denir. Fovea hareketleri zorunludur ve saniyede 500 arc derecelik bir bölgeyi kapsar. 96 Şekil 3.1 Fovea’nın kontrolü insanın elinde değildir. Bu yüzden, Fovea bir noktadan diğerine hareket etmeye başladığında spesifik görüntüyü bitirmeden durması mümkün değildir. Toplanan veriler ağtabakasının etrafındaki hücreler tarafından beyin korteksine iletilir. Daha önce de belirtildiği gibi bu verilerin çok az bir kısmı insana gördüğü görüntü olarak akseder. Diğer kısım – 999/1000’luk ilgi çekicilik oranında bilinçaltına kaydedilir. 97 . 94 Key W., Clam-Plate Orgy, a.g.e., s. 7 95 Key W., Subliminal Ad-Ventures In Erotic Art, a.g.e., s. 84 96 A.g.e., s. 84 97 Key W., Clam-Plate Orgy, a.g.e., s. 64