Views
1 week ago

reklamc__305_l__305_ktez

4. Bilinçaltını

4. Bilinçaltını Etkileyen Veriler Bilinçaltının özelliklerini ve nasıl etkilenebileceğini en iyi bilen insanlar psikoloji bilimi alanında çalışanlardır. Bu sebepten; Amerika Birleşik Devletleri’nde reklam şirketleri kadroları içinde devamlı psikologlar bulundururlar. 99 Bu psikologların görevi, tüketicinin güdülerini harekete geçirecek simgeleri ortaya çıkarmaktır. Bu simgeler milletten millete, kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Ancak dünya üzerindeki bütün kültürlerde değişiklik göstermeyen iki kesin sembol çeşiti vardır. Bunlar hayatın iki kutbudur: 1. Hayatın başlangıcı (Dünyaya gelme açısından), yaradılış ve bu süreçte aşk (Playboy tabiriyle Seks) 2. Hayatın sonu, ölüm ve bununla ilgili olarak çatışma ve şiddet Bu iki sembolik kutup, seks ya da aşk ve ölüm bütün dünya edebiyatında, sanatında, felsefesinde, biliminde, dininde veinsan davranışlarının kökeninde bulunmaktadır. 100 Bu simgeler aynı zamanda arkatipler olarak da adlandırılır. Dr. Thass-Thieneman “Batı kültüründe en katı tabulu alanlar; hayatın negatif yüzünü ortaya çıkaranlardır.” demektedir ve bu yanları anneden ayrılma, bedenden ayrılma ve son olarak da hayattan ayrılma yani ölüm olarak ifade etmektedir. 101 Yukarıda açıklanan sembollerin çeşitleri Aşk – cinsellik ve seks – ve Ölüm başlıkları altında incelenecektir. . 99 Packard, a.g.e., s. 206 100 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s. 59 101 Theodore Thass-Thierneman, The Subconscious Language, McHill, New York, 1968, s. 78

a. Aşk – Cinsellik ve Seks – Firmalar reklamlarında aşk ve cinselliği simgeleyen sembolleri devamlıkullanırlar. Bu sembollerden en yaygın kullanılanlar ise, insan cinsel organlarıyla ilgili olanlardır. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan Oskar Mayer reklamında olduğu gibi. (resim-17) Dilimlenmiş etlerden oluşan Oskar Mayer basılı reklamı, Amerika Birleşik Devletleri’nin ünlü iki erkek magazin dergisi olan Esquire ve Gentleman’s Quartery(GQ)’de yayınlandı. Soldaki dilimlenmiş İtalyan usulü sığr eti, erkek cinsel organına benzetilmiş. Sağdaki dilimlenmiş etler de daha küçük bir erkek organı görüntüsü vermekte. Sağdakinin sloganı “daha keskin ve acılı”. Ortadaki dilimler de bütün olarak erkek cinsel organına benzetilmiş. Ancak bu dilimlerden alttan birinci dilimin katlanarak koyu renkte boyanmasıyla kadın vajinası simgelenmiştir. 102 Yukarıdaki örnekte şekiller görsel açıdan birebir erkek cinsel organına benzetilmiş. Ancak reklamlarda genellikle cinsel organları ima eden resim ve şekiller kullanılır. Örneğin; roketler, oklar, kalemler, kravatlar, otomobiller, sigara ve purolar, mumlar, süpürge sapları, yılanlar 103 dikili taşlar, uçaklar, uzay araçları, deniz fenerleri, silahlar, şampanya şişeleri, muzlar, elektrik direkleri, parmaklar, fil hortumları, kamalar. 104 Bu listeyi daha fazla uzatmak olasıdır. McDonald’s şirketi de, Amerika Birleşik Devletleri’nde Tavuk McNugget’lerini tanıtmak için seks sembollerini kullanan firmalardan biri. (resim-18) . 102 Wilson Bryan key (Ph. D.), The Age of Manipulation – The Con in Confidence, the Sin in Sincere, Madison Books, New York, 1989 103 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s. 59 104 Key W., The Age of Manipulation, a.g.e, s. 160