Views
8 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

“Bir Tane Al, Diğeri

“Bir Tane Al, Diğeri Bedava” sloganıyla reklamlaştırılan McNuggets Village Voice gazetesi tarafından “Bu parça horozun hangi tarafı?” sorusu ile eleştirilmiş. Tabii ki McDonald’s şirketi bu konuda yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş 105 ancak pek tatmin edici bulunmamış. Kadın cinsel organları (vajina) da sıkça simgeleştirilerek reklamlarda kullanılmaktadır. Örneğin; eliptik ve oval şekilde olan – dudaklar, gözler, kemer tokaları, saçlarlahafif kapanmış oval yüzler, elmalar, armutlar, portakallar, çilekler, yumurtalar... gibi. Özellikle meyveler, kadını ve cinsel organını ima etmek için kullanılan en yaygın objelerdir. Örneğin Portakal bir çok kültürde eski çağlardan beri, - sekse davetkar – kadını sembolize eder. Portakalı Soymak da Kadını Soymak anlamına gelir. Batı kültüründe Portakal bilinçaltına yönelik anlam ifade eder. Ancak bazı kültürlerde – örneğin Meksika’da – Portakal bilinç seviyesinde de Davetkar Kadın anlamına gelmekte. Günümüzde içinde portakal resmi bulunan reklamlar, bir debu açıdan incelendiğinde çok ilginç sonuçlar ortaya çıkmakta. Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan Coronet VSQ Brandy içki reklamı da bunlardan biri. (resim-19) “Spike it Coronet VSQ” sloganı “Coronet VSQ ile delin (kamalayın)” anlamına gelmekte. Burada altın kama güçlü, seksi erkeği ve cinsel organını, portakal ise kadını ve cinsel organını simgelemektedir. 106 Bir diğer portakal resmi kullanılan reklam da Esquire dergisinin ABD basımında yayınlandı. . 105 A.g.e., s. 47 106 Buchenroth, a.g.e., s. 32

Seagram’s Extra Dry Gin resim-20’deki reklamında soyulmaya başlanmış bir portakal göstermekte. Önceki paragraflarda da belirtildiği gibi Portakalı Soymak, Kadını Soymak anlamına geliyor. Burada bilinçaltına gönderilen mesaj “Seagram’s Extra Dry Gin içtiğinizde bir kadını soymanız çok kolay (mümkün) olacaktır.” Bilinçaltına gönderilen mesaj hatta bazı kültürlerde bilinç seviyesinde de işlem görür. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve Meksika’da olduğu gibi. Portakalı soymanın, kadını soymak anlamına geldiğini bir Rus şairi olan Andrei Andreijevich şiirinde şöyle ifade ediyor: Sahnede: Tamamen çıplak olana kadar soyunan bir dansçı kız var... Ona tutuluyor muyum? Ya da o güçlü göz yaşları projektörün parıltıları mı? Çıkardığı kaşkolu, salladığı atkısı hep parlıyor... Üzerindeki gümüş şeritleri bir portakalın kabuğunu soyar gibi çıkarıyor... 107 Reklamlarda, aynı zamanda kadın ve erkek cinsel birleşmesini ima eden sembollerin kullanıldığı şekil ve resimlerde yayınlanmakta. Örneğin; bir kilide sokulan anahtar, bir fındığı kırmak için içine sokulan cıvata, yeni açılmış köpükleri fışkıran birbiranın, bardağa boşaltılması... gibi. 108 b. Ölüm Bir diğer arkatip olan Ölüm temasını işleyen sembollere de reklamlarda sıkça rastlanmakta. . 107 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s. 61 108 A.g.e., s. 59