Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Ülkemizde Kuzuların

Ülkemizde Kuzuların Sessizliği olarak gösterilen ve baş rollerinde Judie Foster ve Antony Hopkins’in oynadığı Silence of the Lambs filminin reklam afişinde (resim- 21) Judie Foster’ın ağzında kelebeğe benzeyen bir böcek bulunmakta. Bir çok sembol ve gönderme dolu olan bu böceğin sırtı kurukafaya benzetilmiş. (resim-22) bu kurukafanın resmi yakından incelendiğinde ise resmi tamamen çıplak üç kadının oluşturduğu görülmekte. (resim-23) Ayrıntılı bir şekilde resimlere şekiller gömme bölümünde incelenecek olan ölüm sembollerinden en sık kullanılanı kurukafalardır. 109 Bunun yanında – savaşlar, polis aktiviteleri, dinsel suç vekorkular, milli totemler,boks gibi ölümcül sporlar... 110 – da ölüm arkatipini simgeleyen olaylar arasında yeralır. 5. Bilinçaltına Yönelik Reklam Hazırlama Teknikleri ve Etkinlikleri Gizli mesajlı reklam yapan şirketlerde psikoloji uzmanları sanat yönetmenleri ile birlikteçalışır ve resimlere bilinçaltının dikkatini çekecek görüntü yerleştirirler. Görüntü yerleştirmede bir çok değişik teknik kullanılır. Alttaki kısımda bu teknikler ve insan bilinçaltına etkileri incelenecektir. a. Takistoskop Televizyon ya da sinemada bilinçaltına yönelik reklam yapılmak istendiğinde kullanılan en yaygın sistem Takistoskoptur. Kısaca Takistoskop; bir saniyenin 1/3000 gibi kısa bir sürede açılıp kapanan objektif kapağı sayesinde mesajlar (görüntü ya da resim) yansıtan bir film projektörüdür. . 109 Wilson Bryan Key (Ph. D.) Media Sexploitation; the Hidden Implants in America’s Mass Media, Prince- Hall Inc., New Jersey, 1976, s. 158 110 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s.59

Bu mesajlar genelde 5 saniyede bir yansıtılmaktadır, ancak aynı zamanda değişik amaç ve etkiler için bu süre uzayıp, kısayabilmektedir. 111 Takistoskop makinesi zannedildiği gibi yasadışı bir makine değildir. Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleons eyaletinde, Precon Process and Equipment Corporation şirketi tarafından 30 Kasım 1962 tarihinde patenti alınmıştır. Patent numarası 3.060.795’tir. 112 i. Poetzle Etkisi: Gecikmiş Etki 1917 yıllarında Dr. O. Poetzle Takistoskop’u ve hipnozu kullanarak kendi Bilinçaltını uayarıcı kuramını geliştirdi. Poetzle Etkisi diye adlandırılan kuramda gecikmiş aksiyon söz konusudur. Yani önceden edinilmiş bilinçaltı mesajları günler, hatta haftalar sonra rüyada ortaya çıkabiliyor ve daha sonra da harekete dönüşüyor. 113 Bilinçaltına yönelik reklamlarda kişi, yazılı kitle iletişim araçlarında ya da televizyon reklamında almış olduğu ürün markası hakkındaki uyarıcıdan (mesajdan) habersizdir. Bu uyarıcılar genelde tabu olan konuları -seks ve ölümiçerir. Yedi – sekiz hafta sonra kişiler ürünün markasını bir süpermarkette fark ederler ve ihtiyaçları olduğunda mesajla gönderilmiş markayı satın alırlar. 114 . 111 Key W., The Age of manipulation, a.g.e., s. 20 112 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s. 22 113 Key W., Media Sexploitation, a.g.e., s. 99 114 A.g.e., s. 99