Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

İncelemeden sonra

İncelemeden sonra deneklerin %38’i sadece açık bir şişe ve içki dolu bir bardak gördüklerini, bunun yanında değişik bir duygu içinde olmadıklarını belirtmişler. Doğal olarak bu sonuç gizli mesajların alınmadığı anlamına gelmemekte, çünkü zaten gizli mesajlar bilinçaltına yerleşir ve daha sonra ortaya çıkar. 117 Ancak, deneklerin diğer kısmında mesajlar hemen kendilerini hissettirmiş. Deneklerin %62’si duygularını; Tatmine-doyuma ulaşma, Seks düşkünlüğü, Duyguları okşayıcı, Romantizm, Duyguları uyandırıcı, Heyecanlanma, Seksi uyarılma olarak belirtmişler. Hatta bazı kadın denekler Azmışlık duygusu içinde olduklarını ifade etmişler. Deneklerin çoğunluğunda anında beliren bu duygular Gilbey’s London Dry Gin reklamının normal bir reklam olmadığını ortaya koymakta. Reklam yakından incelendiğinde yavaş yavaş, denekleri seks isteğine iten gizli yazı ve şekiller ortaya çıkmakta. 118 Yalnız bu şekiller bulunmaya çalışırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta bulunmakta. Çıplak gözle bu yazıve şekilleri görmek her insan için mümkün olmayabilir. Çünkü her insanın gözünün algılama hassasiyeti farklıdır. Bazı gözlere yazılar hemen görünürken bazılarına görünmez. Buna ülkemizde yapılan renk körlüğü testi örnek olarak gösterilebilir. Hafif renk körlüğü olan kişiler dahi, rengarenk noktalardan oluşan resmin içindeki rakamı okuyamaz, oysa ki renk körlüğü olmayan kişi renkli noktalardan oluşan rakamı kolaylıkla okuyabilir. Gözün algılama hassasiyetine bir diğer örnek de 3 boyutlu resimlerden verilebilir. Bu resimlere dikkatlice bakan bazı kişiler resmin içinde şekiller görebilmelerine rağmen bir çok kişi de renkli bir düzeyden başka hiçbir şey görememektedir. Bu sebepten aşağıda gizli mesajlı reklamların içinde olan yazı ve şekiller açıklanırken görülemeyen bölümler göz hassasiyetinin azlığından kaynaklanmaktadır. . 117 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s. 3 118 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s. 3

Bu bakış açısı da göz önünde bulundurularak Gilbey’s London Dry Gin reklamı tekrar incelenmeye başlandığında gizli şekiller yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bardağın içindeki buzlardan üstten üçüncüsüne dikkatlice bakıldığında E harfi hemen beliriyor. İkinci buz da limonun kenarıyla olan kesişmesi göz önünde bulundurularak incelendiğinde S harfi ortaya çıkıyor. Buzlardan sonuncusuna da önceki harflerin SE olduğu göz önünde bulundurularak bakıldığında daha kolaylıkla X olduğu anlaşılıyor. 119 (resim-25) Gilbey’s London Dry gin şişesinin zemindeki yansıması erkek ayakları olarak düşünüldüğünde şişe kapağının yere yansıması da erekt halindeki bir erkek cinsel organını resmediyor. Resim daha dikkatli gözle hem de resim çözücü tekniklerle daha ayrıntılı incelendiğinde ise özellikle sekse davet duygusunu oluşturan bir çok sembol ortaya çıkıyor. Örneğin, içki dolu bardağın en alttaki buzunun üstünde yazan X harfinin sağında bir kadın yüzü, bardağın yerdeki yansımasında da kapalı durumda bir vajina olduğu gibi. Gilbey’s London Dry Gin reklamında seks isteği oluşan deneklerin %9.5’inde de aynı zamanda korku duygusu oluşmuştur. 120 Gilbey’s London Dry Gin reklamı hakkında yapılan bu bilimsel çalışmanın sonuçları Gömme yöntemiyle insan duygularının nasıl yönlendirilebileceğini ortaya koyuyor. ii. Reklamcının Mesajları Kabulü Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi bilinçaltına yönelik mesajlar içeren reklamları hazırlayan firmalar genelde yaptıklarını itiraf etmezler. . 119 Buchenroth, a.g.e., s. 24 120 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s. 9