Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Altlıklarda, bir tabak

Altlıklarda, bir tabak içinde bulunan Deniz Tarağı resmini dikkatlice yakından (resim-36) incelemeye başlayan Dr. Key ve öğrencileri, maydanozun altındaki siyah noktadan hareketle Deniz Taraklarını çizgiler aracılığıyla belirginleştirirler. Sonuç Dr. Key ve öğrencileri için inanılmazdır. Deniz Taraklarıyla dolu olduğu zannedilen tabak, Deniz Tarağına çok büyük bir başarıyla dönüştürülmüş seks partisi yapan insanlardan oluşmaktadır. 125 (resim-37) Resim renklendirilip şekiller daha belirginleştirildiğinde ise (resim-38) çıplak bir çok bayan ve erkeğin seks partisi yaptıkları görülür. c. Özel Yapım Kağıtlara Mesajlar Yerleştirilmesi Bilinçaltına yönelik reklamlara mesaj yerleştirmede kullanılan en yaygın yöntemlerden biri de kağıtların üstüne yerleştirilen ve normalbir bakış açısıyla bilinç seviyesinde algılanamayan gizli yazılardır. i. Yazı Yerleştirme Yöntemleri Ayrıntılara hassas gözlere sahip bazı kişilerin de dikkatlibir şekilde baktıklarında kısmen görebildikleri bu yazıları hazırlamada belli başlı üç yöntem kullanılmaktadır 1. Yöntem Yazılar (genellikle SEX-seks, FUCK- (argo) cinsel ilişkide bulunmak ve KILL-ölüm, öldürasfaltyum ile, oyulmuş fotoğraf tabakasının üstüne boyanır ve tabaka asidin içine batırılır. Yazılar tekrar (mesajlar) asitle, hafifçe tabakanın üzerine oyulur. Bu teknik aynı zamanda rötuşlu fotoğraf yapmada da kullanılan tekniktir. 126 (Örnek 1-2) . 125 Key W., The Clam-Plate Orgy, a.g.e. s. 5-7 126 Key W., Media Sexploitation, a.g.e., s. 9

Örnek 1: Amerika Birleşik Devletleri’nde bilinçaltına yönelik gizli mesajlı reklamlara her alanda rastlamak mümkün. Politik seçimler de bu alanlardan biri. Kongre seçimlerinde Virginia Eyaleti’ndeki adayların biri hariç bütün hepsi gerek yazılı gerekse görüntülü reklamlarında bilinçaltına yönelik gizli mesajlar kullandılar. Kullanmayan tek adayın sebebi ise, herhangi bir reklam ajansı ile çalışacak parasının bulunmamasıydı. Resim-39’da Kongreadayı Rufus Phillips’in posteri görülmekte. Posterin bir çok yerinde gömülü SEX yazıları bulunmakta. En bariz olanı ise dikkatli bakıldığında çıplak gözle de görülebilen adayın yanağındaki SEX yazısı. 127 Örnek 2: Gömme-gizli yazılı mesajlı reklamların bir örneğinde ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük yerel telefon firması olan Bell, aylık telefon faturalarının yanında resim-40’daki sarı sayfalar kitapçığının reklamını da gönderir. Sarı sayfalar kitapçığının üstünde parmak uçlarında yükselen 12 yaşındaki kızın vücudu dikkatlice incelendiğinde, kağıt üzerine yerleştirilmiş (yukarıdaki bölümlerde insan bilinçaltını etkilediği belgelenen) SEX ve FUCK (argo anlamda cinsel ilişkide bulunmak) yazıları okunuyor. 128 2. Yöntem Yazı yerleştirmede ikinci yöntem, resim ve fotoğraflardaki boşluklara çıplak gözle görülemeyecek kadar hafifçe SEX ya da diğer bilinçaltına yönelik kelimeleri çizmektir. (Örnek 3) . 127 A.g.e., s. 8 128 A.g.e., s. 55