Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Bu çizimler aynı

Bu çizimler aynı zamanda saçların tellerine, elbise kırışıklıklarına (Örnek 4), yüz çizgilerine, pürüzlü arka fonlara da yapılmaktadır. 129 Örnek 3: Resim-42’deki reklamda eski çağlardaki bir kadın heykeli ile, günümüzdeki bikini giymiş bir kadın görüntüsü karşılaştırılmaktadır. Bu reklam da dikkatlice incelendiğinde bir çokgömme mesajlı yazı ve şekiller ortaya çıkmakta. Bunlardan biri taş heykelin elindeki tasın üstünde bulunan haç işareti. Bir diğer yine heykelin kolunda bulunan, iki ters üçgenin birleşmesinden oluşan ve Yahudi’ler için kutsal bir anlam ifade eden yıldız işareti. 130 Resmin bikinili kadın kısmında da dalgaların üzerinde bir çok SEX yazısı bulunuyor. Bunlardan biri kadının bacağının üstündeki “S”, göbeğinin üstündeki “E”, vücuduna paralel olarak uzanan ve göğüslerinin üzerine denk gelen “X” harflerinin oluşturduğu yazı. Örnek 4: Amerika Birleşik Devletleri’nin The New York Times Sunday Magazine’nde çıkan Horsman Dolls reklamı (resim-43) bilinçaltına yönelik gizli mesajlı reklamların en fazla tepki çekenlerinden biri oldu. Resimde, bir çocukve yapma bebeği oynuyorlar. Reklam özel tekniklerle incelendiğinde resmin içine yerleştirilmiş bir çok SEX yazısı görülüyor. Bu yazılar, yapma bebeğin sağ eline, çocuğun sağyanağına (kulağına doğru), çocuğun saçının içine yerleştirilmiştir. . 129 A.g.e., s. 9 130 Buchenroth, a.g.e., s. 23

Yerleştirilmiş gizli mesajların belki de en fazla tartışılanı bebeğin giysisinin sağ kolundaki kırışıklıklarda yazılı olan “FUCK” kelimesi. (resim-44) İngilizce argoda “cinsel ilişkide bulunmak” anlamına gelen bu kelime aynı zamanda “cinsel ilişkide bulunma teklifi” olarak da kullanılır. Resim-44 dikkatlice incelendiğindeçıplak gözle de “FUCK” kelimesi okunabilir. Elbisenin kolunun üst tarafında, dördüncü çizgide hafif yan yatmış bir “K” harfi açıklıkla görülüyor. K’nin hemen önünün hafif alt tarafında yine büyük harfle “C”, üçüncü ve dördüncü çizgilerin arasında “U”, birinci çizginin üst tarafında ise “F” harfleri bulunmaktadır. 131 Bu dört harf düz okunduğunda ise emir kipindeki cinsel ilişkide bulunma teklifi ortaya çıkmaktadır. 3. Yöntem Üçüncü yöntemde ise sayısız SEX ya da istenilen diğer özel kelimeler, saydam bir fotoğraf ya da çizim tabakasının üstüne yazılır. Tabaka, saniyenin 1/2000’i hızında fotoğraf çekilir ve daha sonra hazırlanan sanat çıktısının üstüne saniyenin 1/100’ü oranında iki defa pozlandırılır. Elde edilen SEX (ya da diğer kelimeler) mozaikleri istenilen belirginlik oranına göre ışık ve hız değerlerinde oynama yapılarak reklamı yapılacak ürünün üzerine yerleştirilir ya da sadece fotoğraf olarak saklanır. 132 (Örnek 5) . 131 Key W., Subliminal Seduction, a.g.e., s. 118 132 Key W., Media Sexploitation, a.g.e., s. 9