Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Örneğin, elmanın

Örneğin, elmanın gerçekten kırmızı olduğuna ilişkin elmanın içinde herhangi bir şey yoktur. Elmaya karanlık bir odada bakıldığında gri, mavi ya da yeşil ışığın altında bakıldığında ise siyah görünür. Elmanın gerçekten çok kırmızı görünmesi isteniyorsa arka zemininin yeşil olması yeterlidir. 144 Renklerin insan beyninde meydana getirdiği farklı anlamların ispatı için yapılan bir araştırmada bir grupdeneğe; dört ayrı renkteki kahve termoslarından ayrı ayrı kahve içmeleri söyleniyor. Bütün termoslardaki kahveler aynı olmalarına rağmen, denekler kahverengi termostan içtikleri kahveye koyu-sert; kırmızı termostan içtikleri kahveye zengin-tatlı; mavi termostan içtikleri kahveye hafif-güzel kokulu; sarı kaptan içtikleri kahveye ise zayıf-kötü diyorlar. 145 b. Renklerin Bilinçaltındaki Karşılıkları Renkler kişiden kişiye kültürden kültüre farklılık gösterebilseler de reklam araştırmacısı Sandra E. Moriarty, renklerin dünya genelindeki en fazla kabul gören çağrışımlarını şöyle sıralıyor: 146 Kırmızı: Genellikle heyecan verici, neşeli, meydan okuyan, cüretkar ve güçlü. Aynı zamanda ateş, sıcaklık, kızgınlık, savaş, kan, hırs, ihtiras, tutku ve ani öfke. Bunlarla birlikte kırmızı rengi teşvik edici, ateşlendirici anlamlarını da beyinde oluşturmakta. İspanya’da yapılan boğa güreşlerinde matadorların kırmızı renk pelerin sallamaları bu rengin ateşlendirici ve öfke uyandırıcı özelliğinin hayvan beyninde dahi etkili olduğunu göstermekte. . 144 Sandra E. Moriarty, Creative Advertising, Prince Hall, New Jersey, 1991, s. 145 145 Jean-Paul Favre and Andre November, Color and Communication, ABC Verlag, Zerach, 1979, s. 46 146 Moriarty, a.g.e., 148

Kırmızının meydan okuyan ve hırs uyandıran anlamları ise 1980 Moskova olimpiyatlarında Ruslar tarafından değişik bir uygulama ile kullanıldı. Ruslar kendi sporcularının soyunma odalarını kırmızı ışık, diğer bütün rakiplerinin odalarını ise mavi ışık ile aydınlattılar. 147 Mavi rengin beyinde çağrıştırdığı sakinlik, rahatlık, ve ferahlık duyguları sporcuları rehavete sevk etmiştir. Mavi: Genel olarak mutluluğun ve umudun rengidir. Deyim olarak Mavi düşler görmek buradan gelir. Barış, sakinlik, ferahlık, sadakat, güven, duyarlılık ilk anda beyinde canlanan diğer anlamlardır. Bazı durumlarda da soğuk, buz, uzaklık, sonsuzluk gibi anlamlara da gelir. Sarı: İlk anda akla güneş ışığı, parlaklık, aydınlıkve açıklık gelmekte. Gösterişli parlaklık ise sarı rengini daha dikkat çekici yapar. Siyah: Acı, ızdırap, üzüntü, ölüm, baskı, zulüm. Hafif parlaklıkla beraber sunulduğunda ise güç, incelik, zerafet, şıklık, güzellik anlamlarına gelir. Yeşil: İlk anda doğayı çağrıştırmakta. Aynı zamanda huzur, sessizlik, sakinlik, durgunluk. Sembolik olarak da; insan zihninde meditasyon, sakinleştirici, yatıştırıcı duygular uyandırmakta. Beyaz: Temizlik, sadelik, sonsuzluk ve sessizlikanlamlarını çağrıştırmakta. Turuncu: Etkinliğin, ilerleme ve enerjinin simgesidir. 148 . 147 Frhat Temizkalp, Psikolojik Danışman, Görüşme Notları, 2000 148 Gül RenginKüçükerdoğan, Reklam Görüntüsünde Dilsel ve Görsel İletinin Çözümlemesi için Bir Yöntem Önerisi: Uygulama Örneği, İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1999, s. 75