Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Örneğin, Türkiye’de

Örneğin, Türkiye’de bir diş macunu firması reklamında karakterlerin dişlerini ne ölçüde beyaz gösterirse o kadar başarılı kabul edilir. Oysa ki, eğer o reklam aynen Fransa’da gösterilirse başarısız bulunur. Çünkü Fransa’da dişlerin beyaz olması kabul gören bir görüntü değildir. 160 Yapılan bir diğer araştırmada, cinsiyet farkının da renklerin beyinde meydana getirdiği çağrışımlarda etkili olduğu gözlenmiş. Örneğin, reklamlarda en çok dikkati çeken renkler erkeklerde mavi, bayanlarda ise kırmızı olmuş. 161 Türkiye’de Yrd. Doç. Dr. Safiye Kırlar Barokas tarafından 200 denek üzerinde yapılan “Reklamlarda Kadın İmgesini En İyi Vurgulayan Renk Nedir?” adlı anketin sonuçları şu şekildedir: N(Sayı) % (Yüzde) Siyah 22 11 Sarı 2 1 Mavi 9 4.5 Pembe 12 6 Beyaz 47 23.5 Kırmızı 97 48.5 Lacivert 1 0.5 Yeşil 1 0.5 Eflatun 2 1 Doğal Renkler 1 0.5 Karmen 1 0.5 Somon Balığı Rengi 1 0.5 Ten Rengi 1 0.5 . 160 George Cherebuni (Dr.), Global Marketing, New York University, Reklam, Pazarlama, Satış ve Promosyon Sertifika Programı Ders Notları, 1999 161 Faber Birren, Collor: A Survey in Words and Pictures, NYU Books, New York, 1963, s. 69

N (Sayı) % (Yüzde) Kadına Her Renk Yakışır 1 0.5 Krem Rengi 1 0.5 Çıplaklık Rengi 1 0.5 TOPLAM 200 100 162 2. Harfler ve Simgeler Firmalar bazen kendi adlarını bazen ise ürünlerinin adlarını belli harflerle ve simgelerle özdeşleştirmeye çalışırlar. İnsan beyni sadece ürün tanıtımlarında değil, günlük hayatta da bu harfleri görünce bilinçaltında marka ile özdeşleştirir. Örneğin, resim-49’da, 1962 yılında yayınlanan Playboy dergisinin kapağı görülmekte. Yapılan bir araştırmada resmin içindeki çizgilerin özel bir anlam çağrıştırıp çağrıştırmadığı deneklere soruluyor. Gelen cevaplarda ortak olarak; Tavşanın burnunu tasvir için çizilen çizgilerin MvDonald’s’ın “M” harfini çağrıştırdığı ifade ediliyor. Firmaların kullandığı harf ve simgeler çoğaltılabilinir; Sakıp Sabancı = Sa Egebank = 1 Valswagen = W Koç Grubu = (boynuzlar) Kanal 6 = 6 (içinde göz şekli) Kanal 7 = 7 . 162 Barokas, a.g.e., s. 161