Views
2 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Kanal 6 ve Kanal 7

Kanal 6 ve Kanal 7 televizyonlarının 6 ve 7 rakamlarını seçmelerinin sebebi televizyon kumandalarında 6 ve 7. numaralara yerleşmek istemeklerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de büyük bir çoğunluk hala TRT 1-2-3-4 ve TRT-Int kanallarını TV kumandalarında ilk 5 sıraya yerleştirmektedir. Bu iki kanal da (Kanal 6 ve Kanal 7) sıradaki numaralarda yerlerini almak istiyorlar. 163 3. Sözcükler Dünya üzerindeki tüm firmaların en önemli isteği markalarının ya da ürün isimlerinin 24 saat tüketicinin aklında olmasıdır. Ancak bu doğal olarak olanaksızdır. Bu nedenle firmalar en azından kendi ürün kategorileri düşünüldüğünde markalarının akla gelebilmesi için çaba sarfaderler. Örneğin bir tüketici süpermarkete gittiğinde bisküvi reyonunda onlarca marka ile karşılaşır ve içlerinden ancak bir ya da iki tanesini seçer. İşte bu noktada her firma tüketicinin ilk aklına gelen marka olmaya çalışır ve reklamlarını “o” anda akla “ilk” gelecek marka olmaya yönelik hazırlarlar. 164 a. Sözcük Özdeşleştirmesi Günlük hayatta kullanılan kimi kelimelerle markalar özdeşleştirildiğinde her konuşma anında kullanılan “o” kelime, insan beyninde marka ile beraber sınıflandırılır. 165 Örneğin; Aganigi Fındık Bence BMC Akai daha iyi BEKO bir dünya markasıdır . 163 Temizkalp, a.g.e., s.13 164 Will Jonathan, Subliminal Words, N.D.R., Washington, 1987, s. 89 165 A.g.e., s. 118

Türk Ticaret Bankası ikinci adresiniz İlaç gibi radyo Kral FM b. Marka – Ürün Adları Araştırma-Geliştirme bölümleri gelişmiş firmalar, gerek kendi isimlerini gerekse yeni çıkardıkları ürünlerinin isimlerini koyarken etkinlik sağlayacak stratejik teknikler kullanırlar. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nin Exxon petrol firması kendi ismini koyabilmekiçin bir yıl araştırma yaptırır. Araştırmada amaç; bütün dünya dillerinde kolay söylenebilir bir ada ulaşmaktır. Bir yılın sonunda ise Exxson kelimesi seçilir. Bir diğer örnek ise; dünyanın 115 ülkesinde 35 binin üzerinde fast-food restoranına sahip olan McDonald’s. McDonald’s zinciri çocuklar için çıkaracağı menünün adını bulmak için şöyle bir araştırma içine girer; restoranda hem yemek çeşitlerinin hem de fiyatlarının yazılı olduğu tablonun arkasına gizli kamera yerleştirir ve çocuk menüsü için seçilen deneme isimlerini tek tek bu tabloya yazar. Bu sayede restorana gelen çocukların isimlere karşı gösterdikleri tepkiler ölçümlenir. Denenen isimlerden Happy Meal – Mutlu Menü’yü gören bütün çocukların yüzlerinde gülümseme oluştuğu gözlemlenir. Böylece çocukmenüsünün adı belirlenmiş olur. 166 Ülkemizde de kendi ürün kategorilerinde ilk olan kimi firmaların isimleri, bir süre sonra o kategorinin adı halinegelmştir. Örneğin; Sana Yağ: Margarin Selpak: Kağıt mendil Arko Krem: Cilt kremi Kot: Blue Jean (Türkiye’ye girdiği ilk yıllarda) Aygaz: Ocak gazı Nescafe: Kahve . 166 Zar, a.g.e., s. 28