Views
8 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Günümüzde artık,

Günümüzde artık, özellikle kırsal alanlarda Sana yağ, Selpak, Aygaz, Arko kelimeleri kendi kategorilerinin adlarını almış durumdalar. Hatta Aygaz kelimesi bir ocak gazı firmasının adı olmasına rağmen ocak kelimesi yerine bile kullanılmaktadır. Böylece reklam dili giderek günlük ihtiyaçlarımızın adları haline gelmiştir. Örneğin, arkadaşımızdan kağıt mendil yerine Selpak isteriz, eczaneden prezervatif yerine Durex satın alırız. 167 Amerika Birleşik Devletleri’nde ise bir tescilli marka sözlüklerde o ürün kategorisinin adı haline gelirse,marka tescilini kaybeder. Örneğin, Aspirin ilk piyasaya çıktığında tescilli bir ürün adı olmasına rağmen bugün tescilini kaybetmiştir. 168 4. Resim Görsel reklamlarda gerçek resmin mi, yoksa çizimin mi daha etkili olduğu tartışılan birkonudur. Phillip W. Burton’ın yaptığı bir araştırma resimli reklamların daha fazla dikkat çektiğini ortaya kotuyor. 169 Resim gerçekçi ve yalın bir anlatım sunduğu için çizimden (televizyon reklamlarında animasyon) daha fazla tercih edilmektedir, ancak çizimin de kendine özgü avantajları vardır. Örneğin, günlük hayatta alışılagelmiş görüntülerden daha değişik bir görüntü sunduğu için insan hafızasında daha ön planda yer edinir. Reklam araştırmacısı Sandra E. Moriarty resim ile çizimi şöyle karşılaştırıyor: Resim (fotoğraf) Gerçekliği ifade ediyor, Kıyaslama olanağı tanıyor, Ürünün kullanılışı hakkında bilgi veriyor, . 168 Kerin Berkowitz, Marketing, Irvin, boston, 1997, s. 25 169 Phillip W. Burton, Which Ads Pulled Best, Crain, Chicago, 1981, s. 49

Ürünün performansını gösteriyor, İnsanların ilgi odaklarını gösterebiliyor, Duygusal bir ortam yaratabiliyor. Çizim Fantezileri ifade edebiliyor, Nasıl çalıştığını gösterebiliyor (teknik kullanım) Grafik ve haritalarla bilimsellik katılabiliyor, Mizah duygusu ifade edilebiliyor, Simgeleştiriliyor, Fotoğraf çekmenin mümkün olmadığı yerlerde kullanılabiliyor. 170 Sandra E. Moriarty’nin çıkarımlarıklasik reklam tasarımcılarının resmi (fotoğrafı) ve çizimi (televizyon reklamlarında animasyon) nasıl kullandıklarını ortaya koyuyuor. Buna göre fotoğraflar gerçeği, çizimle ise daha az inandırıcı olanimgeleri yansıtıyor. Fotoğraflar aynı zamanda okuyucunun iştahını daha fazla açarak, daha iyi akılda kalıcılık sağlıyor. 171 Bir diğer grup reklam tasarımcısıise insan güdülerini harekete geçirmek için bilinçaltına yönelik olarak resimlerin içine şekil ve yazılar yerleştiriyorlar. Böylece resim ve çizim birleşmiş oluyor. Bu bölüm ayrıntılı bir biçimde üçüncü bölümün bilinçaltı kısmında anlatılmıştır. Gerek resimlerde gerekse çizimlerde kullanılan şekillerle de anlamlar güçlendirilip yönlendirilebilmektedir. Örneğin, resim-50 ve resim-51’de birbiriyle aynı üçerli gruplardan oluşan 6 kutu görülmekte. . 170 Moriarty, a.g.e., s. 137 171 Küçükerdoğan, a.g.e., s. 38 171 Jonathan, a.g.e., s. 34