Views
7 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Resim-50’deki

Resim-50’deki kutularda halat ip, keskin hatlı kalın çizgiler ve tahta yüzey gibi erkeksilik sembolleri kullanılmaktadır. Resim-51’de ise kadınsılığı ifade eden yumuşak kürk, ince çixgilerve kadife kurdale kullanılmış. Resim-50’deki beyaz, pembe ve pastel gölgeler de resme kadınsılık havası katan etkenlerden. 172 Resim-52’de ise şekillerin biçimlerinde kadınsılık ve erkeksilik yakalanmaktadır. Açılı objeler erkeksiliği, oval ve yuvarlak hatlı objeler de insan beyninde kadınsılığı çağrıştırmaktadır. 173 Televizyon reklamlarında kullanılan daha bir çok sembol örtük bir biçimde cinselliği ve cinsel zevki çağrıştırır. Söz gelimi, sivri ve uzun nesneler erkeği; bahçeler, çiçekler, şişeler kadını; dans etmek, tırmanmak, uçmak cinsel zevki; simgeler. 174 5. Müzik Reklam filmlerinde cıngıl ya da dip sesi ağırlık basar. Cıngıl reklamın akılda kalmasını ve yaygınlaşmasını sağlar ve reklamı yapılan ürünü ya da hizmeti diğer ürün ya da hizmetlerden farklı kılar. 175 Bu müzikler duyulduğunda aynı zamanda beyinde hemen firma ya da ürünün resmi canlanır. Bazen firma ya da ürün bilinç seviyesinde de hatırlanır. Ancak genelde bu hatırlama bilinçaltında gerçekleşir. 176 Müzik kullanımındaki bir diğer yaklaşım da, Mark III-B Programmable Subliminal Audio Processor aletiyle müzik parçalarının içerisine bilinçaltına seslenecek mesajların girilmesidir. . 172 Stephen Baker, Visual Persuasion, National, New York, 1961, s. 54 173 A.g.e., s.58 174 Sarı, a.g.e., s. 21 175 A.g.e., s. 44 176 Jonathan, a.g.e., s. 34

Normal bir dinlemede kesinlikle anlaşılmayan bilinçaltı mesajlı müziklerin geçerliliği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki süpermarketlerde denenir. Patenti Dr. Hal Backer’e ait olan Mark III-B Programmable Subliminal Audio Processor sayesinde süpermarketlerde çalan müziklerin içine “para ve mal çalmanın yalnışlığını vurgulayan sözler yerleştirilir. Deneme sürecinden sonra hırsızlığın %40 oranında düştüğü görülür. Haftalıkkasiyer açıkları da 125 dolardan 10 dolara düşer. Bu teknik de, ürünleri aldırmaya yönelik mesajlar için kullanılabilmektedir. 177 B. GÜDÜLERE YÖNELİK BİR REKLAM PROJESİNİN ANALİZİ İnsan güdülerinin kontrolüne ve yönlendirilmesine yönelik yukarıda anlatılan yöntemler Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bir çok firma Federal Ticaret Komisyonu tarafından yasaklanmasına rağmen bilinçaltına yönelik reklamlar hazırlamaktadırlar. Tezin bu bölümünde bilinçaltına yönelik mesajlarla hazırlanan bir reklamın aşamalı olarak etkisi incelenecek. R.J. Reybolds-Nabisco’s (Camel) firmasının hazırladığı Smooth Character-Hoş Karakter amblemli reklam projesi (resim-53) aynı zamanda bilinçaltına yönelik reklamların ne denli yanlış amaçlar için de kullanılabileceğini ortaya koymakta. Amerika Birleşik Devletleri’nde diğer sigara firmalarının satışları her yıl düşmesine rağmen Camel sigaralarının Pazar payı 1987’de %2.6 iken 1990 yılında 3.1’e yükseldi. The New York Times, Wall Street Journal gibi gazeteler Camel sigaralarının satışlarındaki bu yükselmeyi sağlayan reklam projesini tarihin en başarılı projesi olarak tanımladılar. . 177 Key W., The Age of Manipulation, a.g.e., s. 26