Views
9 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Her gün ortalama 3 bin

Her gün ortalama 3 bin kişinin sigara içmeye başladığı Amerika Birleşik Devletleri’nde bu sayı yıllık 1 milyon insanı buluyor. Sigara içmeye başlayan insanların %90’ını ise çocuklar ve ergen yaştaki gençler oluşturuyor. Bu yeni içici gençlerden Camel sigaralarını tercih edenlerin sayısı 1988 yılına kadar %0.5 idi, ancak Camel sigaraları Smooth Character-Hoş Karakter reklam projesini piyasaya soktuktan sonra bu oran %32.8’e yükseldi. 178 James Bond ve Miami Vice dizisinin Don Johnson’ına benzetilen çizgi karakter Deve 1990-91 yılları arasında çok büyük çapta bir araştırmaya konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin 5 ayrı bölgesinde 1060 öğrenci (12-19 yaşları arası) 491 yetişkin (21-87 yaşları arası) arasında yapılan araştırmanın 179 sonuçlarına göre öğrencilerin ve yetişkinlerin Smooth Character-Hoş Karakter’e bakışlarışöyle: Öğrenciler Yetişkinler Smooth Character-Hoş Karakter’i görenler %97.7 %72.2 Ürünü bilenler %97.5 %67.2 Markayı bilenler %93.6 %57.7 Reklamın hoş olduğunu düşünenler %58.0 %39.9 Reklamı ilginç bulanlar %73.6 %55.1 Çizgi Deve’yi bir arkadaş olarak görenler %35.0 %14.4 Smooth Character-Hoş Karakter’in hoş olduğunu düşünenler %43.0 %25.7 Camel sigarası içenler %33.0 %11.5 180 2 yıl gibi kısa bir sürede yukarıdaki tabloda görülen etkileri oluşturan Smooth Character-Hoş Karakter bilinçaltına yaptığı göndermeler açısından incelendiğinde bir çok mesaj ortaya çıkıyor. . 178 Key W., Subliminal Ad-Ventures In Erotic Art, a.g.e., s. xii 179 Schwarz Fisher, Richards, Journal of the American Medical Association, Jama, Chicago, 12 Kasım 91, sayı 266, s. 3145-3158 180 Key W., Subliminal Ad-Ventures In Erotic Art, a.g.e., s. xiii

Yemek kıyafeti ve papyonu, kontrol altındaki seksiliği, hafif uzamış sakalı ve tam düzeltilmemiş saçı, azgın bir hayvanı simgeliyor. Deve’nin gözleri ve yanağı kapatıldığında ise devenin ağız kısmı kadın cinsel organını çağrıştırıyor. Bunların yanında uç kısmı kalkık denizaltı, yüzme kıyafeti giyinmiş zıpkınlı kadın, güneşin batış anı ve palmiyeler bilinçaltı mesajları taşıyan diğer objeler. 181 Dr. Wilson Brayn Key, resmi yukarıdaki gibi inceledikten sonra Camel sigaraları reklam ajansını değiştirmek zorunda kaldı. Ancak ajansı değiştirene kadar özellikle çocuk ve genç içicilerin hafızasında Smooth Character-Hoş Karakter yani Çizgi Deve yerleşmiş oldu. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde Dr. John Pierce tarafından 5000 genç kişi üzerinde yapılan araştırmada da, kızların %22’sinin erkeklerin de %24’ünün Camel içtikleri ve 6 yaşındaki çocukların Çizgi Deve’yi Mickey Mouse logosu kadar iyi tanıdıkları ortaya çıktı. 182 Uzun yıllardır çizgi karakterler, reklamcılar ve lobiciler tarafından gizlimesaj taşıma araçları olarak görülmüşlerdir. Örneğin, en meşhur çizgi film karakterlerinden Red Kit yıllarca ağzında bir sigara ile televizyonlarda yer almıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde sigara karşıtı lobinin yoğun baskısı sonucunda yapımcı şirket Red Kit’in ağzındaki sigarayı çıkarmış, ancak bu kez de sigaraya benzeyen ağaçtan bir çöp parçası yerleştirmiştir. 183 Küçük yaşlardaki çocuklar için Red Kit’in ağzındaki bir çöp parçası ile sokakta gezen bir adamın içtiği sigaranın anlam olarak bilinçaltında hiçbir farklılıkları yoktur. Red Kit çizgi filmlerindeki veda sahnesi ile birinci bölümün düz reklamlar kısmında anlatılan ve Marlboro sigaralarının satışlarını büyük oranda arttıran sahne aynıdır. 184 . 181 Key W., a.g.e., s. xiv 182 Key W., a.g.e., s. xii 183 Barokas, a.g.e., s. 58 184 Metin Çelik, Sigaranın Zararları, (Haber Belgesel) Işık Production, 1995