Views
7 months ago

Meditatölye Dönüşüm Atölyesi

MEDİTATÖLYE

MEDİTATÖLYE Dönüşüm Atölyes 14. HOMEOPATİ /MUHAMMED SHAFİ Homeopati alman Dr. Samuel Hahnemann tarafından geliştirilmiş, günümüzde de alternatif bir tıp yöntemi olarak kullanılan tedaviler bütünüdür. Yunanca bir kelime olan “homeopati” benzerin benzerle tedavisi anlamına gelmektedir. Birçok insan bu tedavi yöntemini bitkisel tedavi ile karıştırıyor olsa bile yöntem ve hastalıklara bakış açısı yönünden ikisi birbirinden oldukça farklıdır. Ancak şu da bir gerçektir ki modern tıbbın tedavi edemediği birçok hastalık homeopatik uygulamalar ile tedavi edilebilmektedir. Homeopatik tedavide hastalık kavramı sadece belirti gösteren veya hasta organ ile alakalı bir kavram değildir. Bu nedenle, hastanın tüm metabolizması bir bütün olarak değerlendirilerek ona göre tedavi gerçekleştirilir. Homeopatik ilaçların tedavi etme mantığı, hastada çok az miktarda semptomlar oluşturarak metabolizmanın bu küçük hastalığı tedavi etmesi sırasında şiddetli hastalığı da ortadan kaldırması ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle de ilaçlar oldukça seyreltilerek kullanılmakta ve çok seyreltme olayının altında ise maddenin kendisinin değil onun suya geçen ruhunun veya enerjisinin tedavi ettiğine olan inanç yatmaktadır. Bezer benzeri iyileştirir ilkesine dayanan, doğal bir iyileştirici olan homeopati, tamamlayıcı bir iyileştirme yaklaşımıdır ve Homeopatik ilaçlar ise vücudun kendini iyileştirme gücünü (yaşam gücünü) harekete geçirir.. Bütüncül yani zihin, beden, duygu ve ruh bütünlüğü sistemi içinde var olur. Bu modülde Bütünsel Tedavilerde ilaçların kendisinin değil ama frekansının ve enerjisinin nasıl kullanıldığı ve örnek vakalarla da ne kadar başarılı olduğu anlatılacaktır. 15. SCİO /Dr. NALAN OKULLU Elektrofizyolojik biofeedback cihazı olan SCIO birçok ülkede kullanılan, prensibi fizyolojik cevabın ölçümü ve bunun kişiye geri verilmesi esasına dayanan bir teknolojidir. SCIO isimli cihazın ne olduğu, nasıl kullanıldığı, nelerde faydalı olduğudan ve teknolojik tarihçesinden söz edilecek. Ayrıca stres azaltma, Rife Frekansları, Elektro Akupunktur, Homeopati yöntemlerinin SCİO ile nasıl uygulanabilir olduğunu deneyimleme fırsatı olacaktır.

MEDİTATÖLYE Dönüşüm Atölyes 16. AKUPUNKTUR/YOHAN JİN Akupunktur, acus iğne ve punctura batırma kelimelerinden meydana gelmiş olup, "iğne batırma ile yapılan tedavi" demektir. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, akupunktur tedavisinin ilmi temelleri olduğunu ve hormon hastalıklarından, immün sistem hastalıklarına kadar hemen her hastalığın tedavisinde başarılı olduğunu göstermiştir. 2500 yıl öncesine kadar uzanan akupunktur tedavisinin merkezinin Çin olduğu söylenmektedir. Eski Çin felsefesine göre, alem birbirine iki zıt şeyden yapılmıştır. Alemin dengesi; bu iki zıddın, karşılıklı ve sürekli hareket içinde bulunmasıyla sağlanır. İnsan vücudunda da Yin ve Yang dengesi mevcuttur. Bu denge halinde insan sağlıklı ve sıhhatli olmaktadır. Yin ve Yang dengesinin bozulması ile hastalıklar ve ağrılar ortaya çıkmaktadır. Akupunktur tedavisinin temel prensibinde, bu dengeyi korumak yatmaktadır. İnsan vücudunda, akupunktur noktaları bulunmaktadır. Bu noktalar el ve ayak uçlarından başa kadar bütün vücudu saran ve meridyen adını alan on iki çift çizgi ile birleştirilmiştir. Bu meridyenler üzerinde yaklaşık 365 civarında akupunktur noktası bulunmaktadır. Doğu Tıbbında “CHİ” diye adlandırılan insan zihnini ve vücudunu doyuran hayati bir güç olduğu ve CHİ’nin vücutta rahatça dolaşabildiği söylenirken, hastalıkların oluşması sonrasında bu dolaşımın bozulduğu varsayılmakda ve hastalığın kaynağı olan organlara CHİ Enerjisinin rahatça ulaşmasını tetikleyecek , tıkanmanın olduğu noktalara bu iğnelerden batırılarak bu dolaşım tekrar sağlandığı söylenmektedir. Çin’de çok eskilerden beri uygulanan, ve oradan dünyaya yayılan, vücudun belli noktalarına altın iğneler batırma biçiminde yapılan bu enerji sağaltım sistemini Yohan Jin bedendeki enerji akış yolları olan meridyenler üzerinde gösterecek. Bu modülde, Akupunktur enerji noktaları ve meridyenler nedir? Hangi duygu çeşitlerinin vücudun 14 meridyeni üzerinde hangi noktalara dokunarak tetiklendiğini veya sönümlendiği; kendi kendimizi nasıl iyileştirebileceğimiz, hastalığa sebep olan duygusal nedenler ve çözümlerinden de bahsedeceğiz.

Yediklerimize Ne Kadar Güveniyoruz? - Eba
iklim geleceğimiz, bilim ve teknik - cleanglobe
Akciğer rahatsızlıkları - Ratiopharm
e0ab83156700e1b6a9680f40db291ac7f75c6ba0
27af882321eb6b61116d0c293db1c36a49d7113a
startup_alaturka_4_pdf
1ac47851b227b2e_ek
Diğerleri Sensin - Future Leaders For The World
Siddetle_Basa_Cikmak_2013
9ARALIK_ENERJI_RAPORU_K
Soframizda bu Tadi yEnİdEn bulabİlİrİz! - Yeşil Çember Kiel'de
4afd4a366a38e5ddb79c44167de45ee5ee0f8828
Sağlık Dergisi 7. sayı
KUŞBAKIŞI TANRI İNANCI PERMAKÜLTÜRÜN ... - Dostluk.org
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
1 . Sayı - İklim Platformu