Views
8 months ago

Meditatölye Dönüşüm Atölyesi

MEDİTATÖLYE

MEDİTATÖLYE Dönüşüm Atölyes 19. I CHING/ JOERG MENKE I Ching (içing diye okunur), kelime anlamı olarak bakıldığında “değişim kitabı, değişimler kitabı” anlamına gelmektedir. Ching Çince’de “klasik eser, kitap” anlamına gelir. I ise “değişim, bilgelik” gibi anlamlara sahiptir. “I” kelimesi aslında herhangi bir değişimden ziyade “olağandışı ya da normalden farklı türde bir olay meydana gelirken geçirilen belirli bir değişim” anlamına gelir. Bu noktada I Ching, bize bu değişim sırasında nasıl davranmamız gerektiğini de betimler. Çıkış kaynağına ait kesin bilgiler günümüze kadar ulaşmamış olsa da, en az 3000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Kadim Çin’de tao ile bağlantıda ve uyum içinde olmak için kullanılmıştır. I Ching, Çin’de sokak falcılarından, devletin idari konumundakilere, resmi makamlardan, sıradan vatandaşlara kadar herkesin kullandığı, ve içerdiği görüntülerde şiirsel, felsefi, ruhsal ve edebi değerleri bir araya getiren orijinal bir kitaptır. I Ching’i Batı’da çekici hale getiren özelliği ise gerçeği bizlere açıklıkla gösterebiliyor olmasıdır. I Ching’e göre değişim heryerde ve herşeyde bulunan devamlı ve sonsuz bir güçtür. Bu gücü ve onun gelişim sürecimizdeki rolünü anlayabilen kişi büyük bir gücü elinde tutuyor demektir. I Ching’in en önemli amacı, bütün ontolojik sistemlerde olduğu gibi kendini bilme ve tanımadır. Prensiplerine ve metoduna uyulursa I Ching biraz kararlılık ve mantınğın da yardımıyla herkes için geçerli bir bilgi ve esin kaynağı olmaya adaydır. Bu modülde etkileyici I Ching yöntemini basit yönleriyle kullanmayı öğreneceğiz. I-Ching, alışılmadık diliyle günlük yaşantımızdan çok kopuk gözükse de doğal ve sezgisel yaklaşımı aslında tümdengelimli, mantıksal düşüncemizin tamamlayıcısıdır. I-Ching aklımızda olan sorulara kendi yöntemiyle cevap verir ve bu cevapları yorumlar. .

MEDİTATÖLYE Dönüşüm Atölyes 20. HAVAS İLMİ /BİLAL ŞAHİN Havas, sözlükte "bir nesneyi diğerlerinden farklı ve üstün kılan nitelik" anlamına gelen hâssa kelimesinin çoğulu olup, genellikle avam karşıtı olarak "seçkin kişiler" manasında kullanılır. ALLAH’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanılarak yaratılanlara, çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Havas İlmi, maddi bilim dallarından, 1- İnsan ve Anatomisini 2- Matematik bilgisi 3- Fizik ve Astronomi (Burç İlmi) 4- Kimya ve Doğa bilimini Manevi bilim dallarından ise, 1- Ebced ve Vefk İlmini 2- Esma-ül Hüsna’yı kapsar ve bu bilgileri Kuran’ı Kerim’in (bize göre “SIR” olarak adlandıracağımız) ilmiyle sentezleyerek maddi ve manevi çözümler üretir. Bu manevi ilimlerin kaynağı şüphesiz ki; Alim olan yüce Allah (c.c.)'tır. Ve bilinmelidir ki; ilim de Allah'tan başka Allah'ın ilim verdiği varlıklardan veya veli kullarından bu ilimlere vakıf olan insanlardan öğrenilebilir. Gerek ruhani varlıklar veya cinlerin bildiği kelamlar, bizzat insanlar için indirilmiş kutsal kelamları veya esmaları gizlemek ya da rumuzlamak amacıyla çeşitli şekiller, çizgiler veya tılsımlardan oluşan birtakım sayılarla sembolleşen vefkler ve tılsımlar oluşturulmuştur. Frekansların vücuda aktarılması için ilahi/Ulvi yöntemlerle yazılması, suya VEFK yöntemi ile nasıl aktarıldığı Şifa’nın nasıl gerçekleştiği; ve vücudumuz bunu nasıl olup da algıladığı ve şifalandığı anlatılacaktır. Havas ilmi uygulanırken Allah’ın güzel isimlerinden ve Kuran-ı Kerim’den faydalanılır. Bu ilmin tesirli olabilmesi için iman ve inanç şarttır. Havas, ruhaniler vasıtasıyla yapılan bir ilimdir, bu ilim sadece cinlere hükmetme anlamına da gelmez. Kuran‘ın Zahiri yüzü “Görünen” yüzüdür, batıni ise “Gizli” olan yüzüdür. İşte Havas İlmi de bu gizli olan bölümdedir. Havas ilmini bilmek ve öğrenmek için önceden bilinmesi gereken kurallar ve önemli noktalar vardır bu ilim yıldızlardan, alemi semalardan gelmiştir.

Allerji_ve_Anafilaksi
friedrich-nietzsche-mektuplar-i
yenilikci-bir-gelecek-icin-bilgi-ortakliklari_0
Pdf indir - Beşiktaş Belediyesi
Şiddetle Başa Çıkmak - İstanbul Tabip Odası
İlaçla akılcı tedavi - INRUD
ÖZGÜR - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
2010 SEKTÖR RAPORU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kapak Resim - Makina Mühendisleri Odası
Tütev Enerji Bülteni Sayı 5 - Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı
Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi
+KORUMA +ÖZELLİKLER - İmaj Teknik
YENİ ÜRÜNLER TİP : EOCR-3DE TİP : EOCR-FDE - İmaj Teknik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
EOCR-3DZ EOCR-FDZ •Kompak Tasarım •MCU ... - İmaj Teknik