Views
2 months ago

Meditatölye Dönüşüm Atölyesi

MEDİTATÖLYE

MEDİTATÖLYE Dönüşüm Atölyes 7. UZADUYUM, DURUGÖRÜ ve MEDYUMLUK ÖMER MUTLUGÜN Hepimizde var olan, medyumluk, astral seyahat, telepati, uzaduyum, duru görü, biyo-enerji vb . özellikleri nasıl geliştirebiliriz ve kendimize ve ailemize nasıl şifa veririz teknikleri nelerdir? Rüya ve lusid rüya görme nedir teknikleri nelerdir? Bu tekniklerin öğrenilmesi ve uygulaması sonrasında deneyimlerin paylaşılıp geliştirilmesi; ateş ve ayna çalışmaları ile realite geçişlerini yapabilme yetimizin ve diğer ezoterik yeteneklerimizin güçlenmesi çalışılabilir. Örnek olarak eğlence amaçlı SAYISAL LOTO Tahmini çalışmaları da deneysel olarak gerçekleştirilecektir. 8. ASTROLOJİ / ZEYNEP SÜZMEN ŞEN Astroloji kozmos içerisindeki güçlerin (Yani Güneş Sistemi’ndeki gecegenlerin) veya genel olarak dünya üzerindeki enerjilerin evrensel etkilerle şekillenmesiyle (makrokozmos), insanın ve insan topluluklarının (mikrokozmos) üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını yorumlayan bir düşünce sistemi, bir kültür ve yorum sanatıdır. Astroloji’nin matematiksel bir temele sahip olduğunu, Astronomi ile olan paralel çalışmalarında görebiliriz. Ayrıca Astroloji, yıldızların hareketlerini matematiksel olarak hesaplarken, etkin enerjileri oluşturabildiğini de kabul eder. Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi’mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay’ın, Güneş’in, Güneş Sistemi’mizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir. Doğduğumuz anda gökyüzündeki gezegenlerin konumları, birbirleriyle yaptıkları açılar, bulundukları burçlar ve evler kişiliği, karakteri ve yaşamımızı şekillendirir. Bu pozisyonların özgür iradeye sahip her bireyin hayatında büyük bir rol oynadığı ve bir insanın kaderini etkilediği de düşünülmektedir. Astroloji ile dengelememiz gereken yanlarımızı ve potansiyellerimizi keşfederiz. Bu çalışmada astrolojiyi yaşamımıza nasıl uyarlayabileceğimizi genel bilgiler ışığında keşfedeceğiz.

MEDİTATÖLYE Dönüşüm Atölyes 9. KİNESİYOLOJİ / KEZBAN BEKTAŞ Kinesioloji; "hareket eden kaslardaki enerji akışının kontrolü" demek olan bir Kas Aktivitesi Bilimidir. Kinesioloji, "kiropratik, akupunktur " gibi birçok batı ve doğu tekniğini kendi içinde barındırmaktadır. Kinesioloji' de kaslar çok önemli bir yer tutar. Çeşitli kas hareketlerinin yardımı ile bedendeki enerji blokajları ortaya çıkartılır. Zihin, beden, duygu ve ruh bütünlüğü olan insanın yaşadığı, olumlu ya da olumsuz diye adlandırdığı tüm olayların stresi bedene kaydolur. Buradan yola çıkarak, bilge olan bedenimizin işbirliği ile enerjimizi dengeleyebilir, yükseltebilir ve var olan bilinçaltı inançlarımızı değiştirebiliriz. Bu modülde tüm bunları uygulamalı olarak deneyimleyeceğiz. Kaslarımızdaki enerji akışı olumlu ya da olumsuz düşüncelerimize, inançlarımıza, duygularımıza göre değişir. Kinesiyoloji aynı zamanda bir biyobilgisayar olarak da tanımlayabiliriz. Kaslarda dolaşan yaşam enerjisinin gücü değişik duygu hallerinde, olumlu ve olumsuz inançlarda, hoşlandığımız / hoşlanmadığımız şeyleri hissettiğimizde, doğru ya da yalan söylediğimizde farklı farklıdır. Kinesiyoljinin kurucusu Dr. George Goodheart’ın görüşüne göre adalesel denge tüm organların doğru çalışması için önemli bir önkoşuldur. Her adele bir çakra ve belirli organlarla ilişki halindedir. Dolayısıyla kaslardaki bir yorgunluk bir enerji tıkanmasının belirtisi olabilir ve buna bağlı olarak yorgunluklar, konsantrasyon bozuklukları ve psikosomatik şikayetler belirebilir. Kinesiyoloji teknikleri ile bizi sabote eden bilinçaltı programlarımızı keşfedip bize destek olacak şekilde değiştirebiliriz.

Allerji_ve_Anafilaksi
e0ab83156700e1b6a9680f40db291ac7f75c6ba0
27af882321eb6b61116d0c293db1c36a49d7113a
startup_alaturka_4_pdf
1ac47851b227b2e_ek
Siddetle_Basa_Cikmak_2013
Diğerleri Sensin - Future Leaders For The World
9ARALIK_ENERJI_RAPORU_K
30445f9962a3c6046225e85e15e9e288
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
1 . Sayı - İklim Platformu
ev Türk kendine dön
EROL ÜÇER: Biz mühendisliğin altın çağını yaşadık REKTÖR PROF ...
Bilim Teknik - Eğitim Bilişim Ağı
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
Y rm Yıllık 1992-2012 - TTMD