Views
6 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

Bu faktörler şu

Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir: Alt vücudun güçsüz olması, Yürüyüş şekli ve denge ile alakalı problemler, Psiko-aktif ilaçların kullanımı, Postural baş dönmeleri, Zayıf görme, Ayak ve/veya ayakkabılar ile ilgili sorunlar, İlerlemiş yaş, Yorgunluk, Kasların zayıf olması, Önceki düşmeler, Şeker hastalığı, artrit vb. kronik durumlar, Düşme/yükseklik korkusu. Kişinin kendisi ile ilgili bu iç faktörlerin yanı sıra düşme olayını tetikleyen bazı dış faktörlerin de dikkat alınması önemlidir. Bu faktörler şu şekildedir: İşyeri faktörleri, İş organizasyonu ile ilgili faktörler. İşyeri ve iş organizasyonu ile ilgili faktörler ise aşağıda belirtilen hususları içermektedir [4]: İşyeri zeminindeki döküntüler, Çalışma yüzeyindeki buzlanma, kar ve yağmur, Gevşek zemin malzemeleri, Zayıf / yetersiz aydınlatma, Düz olmayan / aşırı pürüzlü çalışma zeminleri, Hızlı çalışma temposu, Sıvı ve/veya yağ kullanımını içeren işler, Planlama yapılmadan çalışılması, Yetersiz kontrol ve gözetim, İlgili görevle alakalı bilgi ve eğitimin yetersiz verilmiş olması, Düşmeye karşı uygun olmayan koruyucu yöntemin seçilmesi, Seçilen ekipmanın uygun olmayacak şekilde kurulması ve / veya kullanılması, 7

Görev için gerekli ekipman ve/veya kişisel koruyucu donanımın tedarik edilmemiş olması, Daha güvenli bir çalışma yöntemi varken uygun olmayan çalışmada ısrar edilmesi. Bu faktörlerden birisi ya da birkaçının oluşmasıyla düşme olayı meydana gelmektedir. Çalışanlar çalışma ortamları ve yaptıkları işin çeşidine bağlı olarak farklı ortam ve yapılardan düşebilmektedir. Çalışanların düşmesi ile sonuçlanabilecek bu ortam ve yapılar şu şekilde sıralanabilir: Şekil 2.1. Düşme riski Yapı kenar boşlukları, İskeleler (Cephe, asma, mobil, kalıp altı vb.) Mobil yükseltilebilir iş platformları, Çatılar, Merdivenler (Kat merdivenler, el merdivenleri, dikey merdivenler vb.) Elektrik / telefon direkleri, Asansör, merdiven, baca, şaft ve aydınlatma vb. boşluklar, Silolar, Platform ve basamaklar, Kamyon, tanker vb. araçlar, Makine ve tezgâhlar, Çalışma sepetleri, Forklift ve vinçler, Kazı kenarları, Geçitler, Çelik yapılar, Halat ile yapılan çalışmalar, Diğer seviye farkı oluşturan yapı ve ekipmanlar. 8

Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
Uygun uygulama alanları - Nord
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği