Views
8 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

9 7 8 6 5 10 0 4 1 2 3

9 7 8 6 5 10 0 4 1 2 3 Şekil 3.1. Kenar koruma tipleri [11] 1. Döşeme kenarı kelepçe sistemi 6. Kiriş alt flanş kelepçe sistemi 2. Zemine sabitlenen tip sistemi 7. Kolon kelepçe sistemi - Eğimli çatılar 3. Denge ağırlıklı sistem 8. Çit (bariyer) sistemi * 4. Kiriş üst flanş kelepçe sistemi 9. Geçici yapılar üstünde kenar koruma 5. Kolon kelepçe sistemi – Döşemeler ve düz/alçak eğimli çatılar 10. Geçici yapılar * Güvenlik ağı ile ara korumanın sağlandığı kenar koruma sistemleri de kullanılmaktadır. (Bknz. “Sistem U güvenlik ağları”) 15

Kenar koruma sistemlerinin sınıflandırılması Kenar koruma sistemleri Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf C olmak üzere 3 sınıfa ayrılmaktadır [11]. Sınıf A: Koruma üzerine yaslanan kişiyi destekleme ya da yanında yürürken tutamaç görevi görme, Yürüyen ya da korumaya doğru düşen kişiyi toplu olarak durdurma, gibi şartlar baz alınarak sadece statik yüklere direnç sağlayan korumadır. Sınıf B: Koruma üzerine yaslanan kişiyi destekleme ya da yanında yürürken tutamaç görevi görme, Yürüyen ya da korumaya doğru düşen kişiyi toplu olarak durdurma, Eğimli bir yüzeyden kayan/aşağı doğru düşen kişiyi toplu olarak durdurma, gibi şartlar baz alınarak statik yüklere ve sadece düşük dinamik eylemlere direnç sağlayan korumadır. Sınıf C: Dik eğimli zeminden aşağıya doğru kayan kişinin düşmesinin önlenmesi için gerekli güvenlik şartları dikkate alınarak yüksek dinamik kuvvetlere direnç sağlayan korumadır. Dik eğimli bir yüzeyden kayan/aşağı doğru düşen kişiyi toplu olarak durdurma. Kenar koruma sistemleri gereksinimleri Kenar koruma sistemleri; ana korkuluk, ara korkuluk ya da ara koruma ve topuk levhasından oluşan sistemlerdir. Bütün bileşenler çalışma boyunca kazara çıkma ya da yerinde hareket etmeye karşı güvenli olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Şekil 3.2.’de örnek bir kenar koruma sistemi gösterilmiştir. Ana korkuluk üst yüzeyinin çalışma yüzeyinden en az 1 metre (çalışma yüzeyine dik olacak şekilde ölçülen mesafe) yukarıda olacak şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır. 16

Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
Uygun uygulama alanları - Nord
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği