Views
7 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

Önemli hususların

Önemli hususların kontrolü: İskelenin kurulduğu zemin Taban plakası ve yüksekliği Çapraz destekler Ayak hizasındaki boyuna ara bağlantılar Kafes kirişler Ankrajların mamul el kitabına uygunluğu Platformda kullanılan malzemenin yeterliliği Platform birimlerinin yerleşimi, sabitlenmesi Platformlar arasının boşluk kalmayacak biçimde olması İskelenin yapı köşelerinde tam genişlikte ve yapıyı saracak şekilde dönmesi Düşmelerin önlenmesi için ana ve ara korkuluklar İskele-yapı arası mesafenin düşmeye sebebiyet vermeyecek biçimde olması İskele-yapı arası mesafe fazla ise iç tarafta ana, ara korkuluklar ve topuk tahtası Güvenli erişim sistemleri (merdivenler) Çatı korumaları Yayalar için iskele altında geçit ve aydınlatma Araç trafiği güvenliği ve aydınlatma Gece çalışmalarında yeterli aydınlatma İskele girişlerinde işaretlemeler Tamamlanmamış iskeleye girişlerin engellenmesi için “Yetkisiz Kimse Giremez” şeklinde işaretleme yapılması 31

4.2. MERDİVENLER Merdivenler yüksekte ya da aşağıda bulunan seviyelere erişimin sağlanması ve hafif işlerin yerine getirilmesinde kullanılan ekipmanlardır. El merdivenleri, A tipi merdivenler, platformlu merdivenler, sabit dik merdivenler, sürgülü ve akrobat merdivenler vb. birçok çeşit merdiven bulunmaktadır. (Detaylı bilgi için TS EN 131-1 Standardından faydalanılabilir.) Merdivenler; yükseltilebilen iş platformları, iskele sistemleri ve geçici platformlar gibi diğer yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanımı uygulanabilir değilse değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede kısa süreli ve düşük riskli işler dikkate alınmalıdır. Merdiven kullanımında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır [26]: Hasar görmüş, kırılmış, çatlamış, bükülmüş ya da paslanmış olan, yapısal olarak sağlam ve yeterli görülmeyen ve Şekil 4.2. Merdivenle erişim [27] bileşenlerinde (basamak, platform, çapraz, bağlantı elemanları vb.) eksiklikleri bulunan merdivenler kullanılmamalıdır. Merdivenin yapılan işe uygun ve yeterli yükseklikte olduğundan emin olunmalıdır. Merdivenin sağlam ve kaymaz bir zemine yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Çalışanın ya da merdivenin enerji hatlarına temasının söz konusu olabileceği yerlerde merdiven kullanılmamalı ve elektrikli ekipmanların yanında metal bileşenlerden oluşan merdivenlere özellikle dikkat edilmelidir. Merdivenin yerleştirileceği bölgenin araç ya da yaya geçiş yollarında, kapı geçişlerinde veya asılı yüklerin hareket güzergâhlarında olmamasına dikkat edilmelidir. Merdivenler açık kenarlara yakın ya da iskele vb. ekipmanların üzerinde ekstra yükseklik kazanmak için kullanılmamalıdır. Merdiven üzerinde uzun süreli çalışma yapılmamalıdır. Çalışanın yüzü merdivene dönük olmalıdır. Üç nokta temasına dikkat edilmeli, merdivene çıkarken ya da merdivenden inerken elde malzeme ya da alet taşınmamalıdır (Şekil 4.3). 32

Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
Uygun uygulama alanları - Nord
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...