Views
5 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

Merdiven dışına

Merdiven dışına uzanılmamalı, ağırlık merkezinin merdiven kolları arasında kalmasına dikkate edilmelidir. Kaymaya dirençli iş ayakkabısı kullanımı dikkate alınmalıdır. Merdiven ayaklarının kendiliğinden hareket etme ya da kaymaya karşı güvenli olmasına önem verilmeli; bağlama, kazık çakma vb. çeşitli yöntemler ile sabitlenmelidir. El merdivenleri en üst basamaklarında çalışılacak şekilde yerleştirilmemelidir. Şekil 4.4. de gösterildiği şekilde el merdiveni yerleştirilirken çalışma kolaylığı sağlayacak uygun bir açıda yerleştirilmelidir. Uygulanabilir olduğunda, merdivenin dayandığı nokta ile zemin arasındaki düşey mesafe ve merdivenin yatay çekme mesafesi arasında 4’e 1 oranın sağlanmasına dikkat edilmelidir. Çalışma platformuna geçiş için kullanıldığında, çalışanın geçiş sırasında tutunabilmesi için merdivenin platform seviyesini yeteri kadar aşmasına dikkat edilmelidir. A tipi merdivenler kullanımdan önce tamamen açılmalıdır. Ayakların birbirinden ayrılmasını önleyen tertibatın sağlam olduğundan ve merdivenin kullanım boyunca açık şekilde kalacağından emin olunmalıdır. Merdiven kullanımında hava koşulları dikkate alınmalıdır. Platformlu ve A tipi merdivenlerde yapılan iş ya da çevre koşullarından kaynaklanabilecek ve devrilmeye sebep olabilecek yatay kuvvetlere dikkat edilmelidir. Ark kaynağı ve oksijenli kesim gibi işlerin merdiven üzerinde yapılmasının güvenli olmayacağı dikkate alınmalıdır. Şekil 4.3. Merdivende 3 nokta kuralı [28] Merdivenler her kullanımdan sonra kontrol edilmelidir. Şekil 4.4. Merdivende 4'e 1 oranı [29] 33

4.3. YÜKSELTİLEBİLEN SEYYAR İŞ PLATFORMLARI Etrafı düşmeye karşı kenar koruma sistemi ile çevrilmiş bir platformdan oluşan ve ulaşılmak istenen çalışma yerine uzatılabilen seyyar ekipman olarak tanımlanabilir [5]. Yükseltilebilen iş platformlarına; makaslı kaldırmalar, dikey platformlar ile araç üzerine monte ya da kendinden hareketli teleskopik ve eklemli platformlar örnek olarak verilebilir. Aşağıdaki görselde soldan sağa sırasıyla; makaslı kaldırma, eklemli platform ve dikey platform gösterilmektedir. Şekil 4.5. Yükseltilebilen seyyar iş platformları [5] Bu ekipmanların kullanımından önce detaylı bir planlama yapılmalıdır. Çalışılacak çevre ve zemin koşulları incelenmelidir. İş platformlarının kaldırma kapasiteleri, erişim yükseklikleri vb. özelliklerinin farklı olabileceği ve bazılarının düz ve sert zeminler için tasarlanırken bir kısmının engebeli arazi koşulları için tasarlanabileceği dikkate alınmalı ve en uygun yükseltilebilen seyyar iş platformu seçilmelidir. İçten yanmalı motorla çalışan ekipmanların ise bina içlerinde ya da havalandırmanın yetersiz olduğu yerlerde kullanılmamasına ayrıca önem verilmelidir. 34

Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
Uygun uygulama alanları - Nord
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği