Views
7 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

Yükseltilebilen seyyar

Yükseltilebilen seyyar iş platformları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir [5]: Operatörler gerekli yeterliliğe sahip olmalıdır. Operatörlerin ilgili ekipman, düşmeyi durdurma ekipmanları ve acil durum prosedürleri ile ilgili eğitim aldığından emin olunmalıdır. Taşıma kapasitesinin açık bir şekilde gösterildiğinden ve operatör tarafından bilindiğinden emin olunmalıdır. Yetkili kişi tarafından her bakımdan iyi durumda ve kullanıma hazır olduğu teyit edilmelidir. Ekipmana özel üretici talimatları ve ekipmanın tasarım amacı iyi bilinmelidir. Engebeli arazide kullanılmak üzere tasarlanmamışsa, sert ve düz zemin üzerinde kullanılmalıdır. Hareket yolları üzerinde, kontrolsüz harekete ya da devrilmeye neden olabilecek tehlikelere karşı tedbir alınmalıdır. Üstten geçen enerji hatları ile ilgili riskler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ekipmanın diğer araç yollarına uzanmaması, girmemesine dikkat edilmeli; hareket alanlarının diğer araçlar ile kesişmemesine özen gösterilmelidir. Gerektiğinde bariyerler, işaret levhaları ile tedbir alınmalıdır. Şekil 4.6. da gösterildiği şekilde operatör tarafından yükseklik kazanmak amacıyla korkuluklara basarak tırmanılmamalı, her iki ayak da platform üzerinde olmalıdır. Şekil 4.6. Platformda doğru çalışma [5] Platform içerisinde yer alan tüm çalışanların, hareket alanını sınırlandıran ve yüksekte çalışma için uygun kişisel koruyucu donanımlara sahip olduğundan emin olunmalıdır. Çalışanların kendilerini, üretici tarafından tasarlanmış ve platform üzerindeki belirli ankraj noktalarına bağlaması sağlanmalıdır. 35

4.4. SÜTUNLU ÇALIŞMA PLATFORMLARI Bu platformlar; çalışanların ya da malzemelerin geçici çalışma yerlerine erişimini sağlamak için kullanılan ve üzerinde çalışma platformu bulunduran asansörler olarak tanımlanabilir. Bu ekipmanlar, uzatılabilen bir sütun/kolon üzerine monte edilmiş tahrik sistemi ile hareket ederler. Bu sütunların yapıya bağlantısı ise üretici talimatlarında belirtilen şartlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Kurulumları tek sütun ya da birden çok sütun içerecek şekilde yapılabilmektedir. Farklı yüksekliklerde, yapı profilinde değişikliklerin (Örn. Balkon varlığı sebebi ile çıkıntı yüzeyler ya da yapının içeri doğru girinti yapması) olması bu ekipmanların kullanım alanını kısıtlayabilen unsurlardandır. Sütunlu çalışma platformları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir [5]: Kurulum ve söküm çalışmaları yetkili kişi kontrolü altında yapılmalıdır. Platform içine yerleştirilen malzemeler ekipman dışına uzanmamalı ve böylece bu malzemelerin düşmesinin önüne geçilmelidir. Ekipman nitelikleri (kapasite, ölçüler) ile kurulum, kullanım ve söküm çalışmalarında mutlaka üretici talimatları dikkate alınarak hareket edilmelidir. Operatörler yetkin olmalı ve çalışma platformu içindeki çalışanlar, bağlantısı yeterli şekilde yapılmış tam vücut emniyet kemeri ve baret ile çalışmalarını sürdürmelidirler. Şekil 4.7. Sütunlu çalışma platformunun bileşenleri [5] 36

Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
Uygun uygulama alanları - Nord
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...