Views
9 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

5. İYİ UYGULAMA

5. İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Şekil 5.1. de hareketi kısıtlayıcı sistem ile düşmeye karşı koruma anlatılmaktadır. Görüldüğü üzere inşaat alanında katta malzeme alımı için korkuluklar geçici olarak kaldırılmıştır. Çalışan, malzeme alımı için kendisini hareketi kısıtlayıcı bir sistem vasıtasıyla korumaya almış, böylelikle kat kenarına yaklaşması ve düşmesi önlenmiştir. Şekil 5.1. Hareketi kısıtlayıcı sistem ile düşmeye karşı koruma [5] Şekil 5.2. de üst raflarda yer alan ürünlere ulaşmak için çalışan kişi korkuluğu bulunan basamaklı bir platform kullanmış ve düşmeye karşı tedbirini bu şekilde sağlamıştır. Şekil 5.3. de elektrikli matkap ile delme işi yapan çalışan, rahat bir şekilde çalışabilmek ve yan yüklemenin etkisiyle merdivenin devrilmesini ve düşmesini önlemek için merdiveni çalışma yüzeyine bakacak şekilde konumlandırmıştır. Şekil 5.2. Platformlu merdivende çalışma [10] Şekil 5.3. Merdivenin yerleştirilmesi [10] 39

Şekil 5.4. de ise inşaatta döşeme kalıplarını yerleştiren çalışanın, alt kata düşmesini önlemek için daha önceden kolonlara saplanmış olan ekipmanlara muhtemel bir düşme anında kilitlenen geri sarmalı tipte düşmeyi durdurucu ile bağlaması ve kendisini korumaya alması görülmektedir. Şekil 5.4. İnşaat kalıp çalışmasında düşmeye karşı koruma [31] Araç üzerine boruları yerleştiren çalışanlar, düşmelerini önlemek için araç uzunluğu boyunca hareket imkânı sağlayan, raylı bir sisteme sahip ekipmana kendilerini bağlamaları ise Şekil 5.5. de gösterilmektedir. Şekil 5.5. Araç üzerinde düşmeye karşı koruma [32] Kazı çevresi boyunca geçici kenar koruma sistemleri yerleştirilmiş ve çalışanların kazı içerisine düşmesi önlenmiştir (Şekil 5.6). Şekil 5.6. Kazı kenarında düşmeye karşı koruma [33] 40

Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
Uygun uygulama alanları - Nord
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Hizmet Kalite Standartları Rehberi
ulusal yeterlilik 12uy00..-4 hidrolik - pnömatikçi seviye 4 - Hak-İş ...
ATEX 100 Direktifi 94/9/AT (Türkçe)
Delme Tip Tünel Su İzolasyon Uygulamaları - İzoder
kobilere yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için örnek bir e ...
Kullanım Kılavuzu - Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri A.Ş.
GÜVENLİK SİSTEMLERİ DENEY SETİ
Solar-Flex® - Weicon.com