Views
6 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

5. İYİ UYGULAMA

5. İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Şekil 5.1. de hareketi kısıtlayıcı sistem ile düşmeye karşı koruma anlatılmaktadır. Görüldüğü üzere inşaat alanında katta malzeme alımı için korkuluklar geçici olarak kaldırılmıştır. Çalışan, malzeme alımı için kendisini hareketi kısıtlayıcı bir sistem vasıtasıyla korumaya almış, böylelikle kat kenarına yaklaşması ve düşmesi önlenmiştir. Şekil 5.1. Hareketi kısıtlayıcı sistem ile düşmeye karşı koruma [5] Şekil 5.2. de üst raflarda yer alan ürünlere ulaşmak için çalışan kişi korkuluğu bulunan basamaklı bir platform kullanmış ve düşmeye karşı tedbirini bu şekilde sağlamıştır. Şekil 5.3. de elektrikli matkap ile delme işi yapan çalışan, rahat bir şekilde çalışabilmek ve yan yüklemenin etkisiyle merdivenin devrilmesini ve düşmesini önlemek için merdiveni çalışma yüzeyine bakacak şekilde konumlandırmıştır. Şekil 5.2. Platformlu merdivende çalışma [10] Şekil 5.3. Merdivenin yerleştirilmesi [10] 39

Şekil 5.4. de ise inşaatta döşeme kalıplarını yerleştiren çalışanın, alt kata düşmesini önlemek için daha önceden kolonlara saplanmış olan ekipmanlara muhtemel bir düşme anında kilitlenen geri sarmalı tipte düşmeyi durdurucu ile bağlaması ve kendisini korumaya alması görülmektedir. Şekil 5.4. İnşaat kalıp çalışmasında düşmeye karşı koruma [31] Araç üzerine boruları yerleştiren çalışanlar, düşmelerini önlemek için araç uzunluğu boyunca hareket imkânı sağlayan, raylı bir sisteme sahip ekipmana kendilerini bağlamaları ise Şekil 5.5. de gösterilmektedir. Şekil 5.5. Araç üzerinde düşmeye karşı koruma [32] Kazı çevresi boyunca geçici kenar koruma sistemleri yerleştirilmiş ve çalışanların kazı içerisine düşmesi önlenmiştir (Şekil 5.6). Şekil 5.6. Kazı kenarında düşmeye karşı koruma [33] 40

Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
Uygun uygulama alanları - Nord
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...