Views
7 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

Şekil 5.7. de

Şekil 5.7. de yürütülmekte olan çatı çalışmasının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için boşluk kalmayacak şekilde çatı kenarları boyunca kenar koruma sistemleri yerleştirilmesi ve düşmeye karşı koruma sağlanması gösterilmektedir. Şekil 5.7. Çatı çalışmasında düşmeye karşı koruma [34] Eğimli çatıda yapılacak çalışmanın güvenli şekilde yapılabilmesi, planlama aşamasında monte edilen yatay yaşam hattı ve ankraj noktaları aracılığı ile sağlanmıştır. Çalışan tam vücut kemer sistemi giyerek lanyard ile hatta bağlantısını sağlamıştır (Şekil 5.8). Şekil 5.8. Yaşam hattı ile düşmeye karşı koruma [35] Şekil 5.9. da iskele kurulumu gerçekleştiren çalışanlar düşmeye karşı güvenliklerini sağlamak için geçici korkuluklar kullanmışlardır. Alt kat seviyesinden monte edilebilen bu sistem ile üst kata çıkan çalışan, iskele sisteminin kendi korkulukları takılana kadar düşmeye karşı tedbirini almıştır. 41

Şekil 5.9. İskele kurulumunda düşmeye karşı koruma Şekil 5.10 da görüleceği üzere çalışma yapılan en üst katta, kat kenarları düşmeye karşı korkuluklarla kapatılmış ve akabinde çalışma yapılan yüzeye yakın olacak şekilde çalışılmakta olan platformunun hemen altına Sistem T güvenlik ağı kurularak çalışanların düşmeye karşı güvenliği sağlanmıştır. Şekil 5.10. Güvenlik ağı ile düşmeye karşı koruma [36] Şekli 5.1. de kat merdivenlerinde düşmeye karşı koruma uygulaması gösterilmektedir. Görüldüğü gibi kat merdivenlerinin kenarlarına uygun aparatlarla geçici korkuluk sistemleri takılmış ve çalışanların yürüyüş ve geçiş yollarından düşmesi önlenmiştir. Şekil 5.11. Kat merdivenlerinde düşmeye karşı koruma [37] 42

Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
Uygun uygulama alanları - Nord
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...