Prizma Sayı:1

lgbtikolektifi

PRİZMA, "Ak dalgayı biz kırarız!" diyerek bir araya gelen üniversiteli lubunların ve heteronormativite karşıtlarının çıkardığı bir fanzindir.

Kampüslerde

LGBTİ+

3

24Kasım 2017-ODTÜ’devaliliğinyasaklarına

ininatgerçekleşrilmekistenenfilm gösterimietkinliğirektörlüğüntüm

binanınelektriklerinikesmesiyleengelenmeyeçalışıldı.Kendiimkânlarıyla

birgüçkaynağıbulanüniversitelilerinetkinliğibaşlatmasıüzerine,

rektörlüközelgüvenlikleribinayayığdıveöğrencilerigüvenlikşiddeile

tehditedereketkinliğiengelemeyeçalış.Fakatüniversitelilergökkuşağı

barikatlarıkurarakkararlılıklarınıortayakoyupetkinliğigerçekleşrdi.

Etkinliğinardındanyasakçı,homofobikAnkaraValiliğiveODTÜyönemi

büyükbiryürüyüşileprotestoedildi.

25Kasım 2017-Ankara,Eskişehir,ÇanakkaleveAntalya’da“Yasakneayol”diyenüniversiteliLGBTİ+lar

gökkuşağınıntüm renklerinikampüslerdenmeydanlartaşıdı.

28Kasım 2017-ODTÜ’deLGBTİ+Kolekfi“Yasaklarainatbiraradayız”adındaki

söyleşisirektörlüğünbinanınelektriklerinikesmesiyleengelenmeyeçalışıldı,

fakatüniversitelileryanlarındagerdiklerimumlarilesınıaydınlataraketkinliği

gerçekleşrdi.

4Aralık2017-ODTÜ’de“LGBTİ”adıgeçentüm afişlerinkaldırılmasınıve

etkinliklerinyasaklanmasıprotestoedenLGBTİ+Dayanışması,duvarlarıgökkuşağı

renklerineboyayarakrektörlüğe“Yasakneayol”dedi.

5Aralık2017-İstanbul’daLGBTİ+KolekfihomofobikKızılay’ınstandınıprotestoe.

10Aralık2017-Eskişehir’deLGBTİ+lar“LGBTİfilmleriyasaklanamaz”diyerekfilm gösterimindebuluştu.

15Şubat2017-İstanbul’daveEskişehir’deLGBTİ+Kolekfi,cezaevindeuğradığı

ayrımcılıknedeniyleölüm orucunagirentransmahpusDirenCoşkuniçinbir

basınaçıklamasıgerçekleşrerekdayanışmamektuplarıgönderdi.

24Şubat2017-İstanbul’daLGBTİ+Kolekfi,NefretSöylemiveLGBTİ+ların

HukukaErişimiatölyesigerçekleşrildi.

9Mart2017-ODTÜ’deLGBTİ+Dayanışması,ölüm orucunagirentransmahpusDirenCoşkuniledayanışmak

üzerekendisideölüm orucunagirentransakvistKıvılcım Aratile“Transfeminizm veMahpusTransKadınların

CezaevlerindekiDurumu”adlıbirsöyleşigerçekleşrdi.

31Mart2017-İstanbul’daTransGörünürlükGünü'ndeLGBTİ+Kolekfi,CinsiyetveCinselikatölyesi

gerçekleşrdi.

Similar magazines