05.12.2018 Views

Hotel_Gazetesi_18_sayi_Aralik

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Farklı bakış...<br />

www.hotelgazetesi.com<br />

Sayfa 8<br />

Sayfa 4<br />

TURİZM - OTELCİLİK - TATİL - ETKİNLİK - KÜLTÜR - SANAT Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / ARALIK 20<strong>18</strong><br />

Mehmet Nuri ERSOY<br />

KÜLTÜR VE TURİZM<br />

AYRILAMAZ<br />

Sayfa 20-21<br />

İLE<br />

OTELİNİ TÜM<br />

DÜNYAYA TANIT<br />

12. TURİZM FUAR VE KONGRESİ<br />

12 th TOURISM FAIR AND CONGRESS<br />

w w w . t r a v e l t u r k e y e x p o . c o m<br />

Sayfa 8<br />

Prof. Dr. Muharrem TUNA<br />

TURİZM GELİŞTİRME<br />

FONUNA AKADEMİK<br />

BİR BAKIŞ<br />

Sayfa 5<br />

Firuz B. BAĞLIKAYA<br />

3. DÜNYA TURİZM<br />

VE KÜLTÜR<br />

KONFERANSI<br />

Sayfa 16-17<br />

6-8 Aralık<br />

December 20<strong>18</strong><br />

Turizmcilerin<br />

12. büyük<br />

buluşması<br />

SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ ÖZEL BÖLÜMÜ VE FORUMU<br />

TRAVEL TECHNOLOGY ZONE AND FORUM<br />

6-8 Aralık December 20<strong>18</strong><br />

Sayfa 12<br />

2019’a İki önemli<br />

anlaşma ile giriyor<br />

Otel Tanıtım<br />

Videolarının Sağladığı<br />

En Değerli<br />

6 Fayda<br />

İZFAŞ - İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş - İzmir Fair Services, Culture & Art Affairs Trade Inc.<br />

T: +90 (232) 494 12 34 - 497 11 06 E: mehtap.cokgenc@izmirfair.com.tr - arif.saglam@izmirfair.com.tr W: www.izfas.com.tr<br />

neredekal.com<br />

Sayfa <strong>18</strong><br />

SERDAR<br />

YENER...<br />

Sayfa<br />

Sayfa 24<br />

21<br />

İhsan<br />

Türkus<br />

TÜRSAB - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği - Association of Turkish Travel Agencies<br />

T: +90 (212) 259 84 04 - 356 17 09 E: esra.tolgay@tursab.org.tr - sevinc.divrikli@tursab.org.tr W: www.tursab.org.tr<br />

HİMAYELERİNDE<br />

UNDER COVER OF<br />

DESTEKLEYENLER<br />

SUPPORTERS<br />

PARTNER İL<br />

PARTNER CITY<br />

HAVA YOLU SPONSORU<br />

AIRLINE SPONSOR<br />

ANA MEDYA SPONSORU<br />

OFFICIAL MEDIA SPONSOR<br />

ORGANİZATÖRLER<br />

ORGANIZERS<br />

Murtaza KALENDER<br />

DÜNYA TURiZMCiLERi<br />

iSTANBUL’DA<br />

BULUŞTU<br />

THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174<br />

Düşler dünyasında<br />

lezzet harmanı<br />

Sayfa 23


Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong><br />

www.hotelgazetesi.com<br />

editörden<br />

2<br />

Aliye<br />

ÜÇBAŞ<br />

Yazı<br />

İşleri<br />

Müdürü<br />

Geleceğe<br />

güvenle<br />

bakmak...<br />

Esentepe Mahallesi Köprülü Sk. 31/A Levent<br />

34394 Şişli / İstanbul<br />

Tel:0212 343 5522 Fax: 0212 343 5521<br />

www.hotelgazetesi.com<br />

info@hotelgazetesi.com<br />

Aralık 20<strong>18</strong> Yıl:2 Sayı: <strong>18</strong><br />

Aylık Süreli Yayın<br />

Turizm Otelcilik<br />

Tatil Etkinlik Kültür ve Sanat <strong>Gazetesi</strong><br />

Sektörün başarılı ismi<br />

Mehmet Nuri Ersoy’un<br />

Kültür ve Turizm Bakanlığına<br />

getirilmesinin ardından yeni bir<br />

ivme kazanan turizm sektörü,<br />

geleceğe daha bir güvenle<br />

bakmaya, buna paralel olarak<br />

da oluşumlar, organizasyonlar,<br />

yatırımlar birbiri ardında ortaya<br />

çıkarken, eğitimden bilişime,<br />

yönetimden çalışanına sektörün<br />

tüm paydaşları payını almaya<br />

başladı.<br />

2. yılımızı tamamlamaya az<br />

bir süre kala biz de sektörün<br />

sesi olarak daha aktif rol<br />

almaya başladık. Gazetemizi<br />

incelediğinizde bunu net bir<br />

şekilde görebilirsiniz.<br />

Tabii ki arkasında hiçbir<br />

yatırımcının desteği olmadan<br />

böyle bir yayın organını hayata<br />

geçirmek ve ardından 2 yıla yakın<br />

bir süre boyunca hayatta tutmak,<br />

birbiri ardına kapanan TV kanalları<br />

ve gazeteleri görürken, inadına<br />

ayakta kalmak kolay değil.<br />

Bir yayın organının ayakta<br />

tutan okurlarının ve reklam<br />

verenlerinin desteğidir. Bu<br />

desteği gördüğümüz sürece kar<br />

ve zararına bakmadan yayınımızı<br />

sürdüreceğiz. Bunun için gerekli<br />

altyapımız var. İki yıldır hemen her<br />

yerde gördüğünüz <strong>Hotel</strong> <strong>Gazetesi</strong><br />

artık daha geniş kitleye ulaşırken,<br />

sektörün tüm organizasyonlarında<br />

daha etkin rol almaya başladı.<br />

Örneğin bir yandan gazetemizin<br />

Kasım sayısını hazırlarken, diğer<br />

yandan da Aralığın ilk haftasında<br />

düzenlenecek ve 2019 turizmine<br />

önemli katkı vermesi beklenen<br />

12. Travel Turkey İzmir Fuarı’nın<br />

hazırlıklarını tamamladık.<br />

Sektörün nabzının atacağı İzmir’de<br />

sadece kendi sesimizi duyurmakla<br />

kalmayıp, sizlerin de sesi olacağız.<br />

Bu sayımızda gazetemizin önemli<br />

bir bölümünü sektörün çağa<br />

ayak uydurmasında en etkili<br />

rol oynayan bilişim sektörüne<br />

dair haberler var. Sektöre<br />

iddialı bir giriş yapan heberi.<br />

com’un sağladığı avantajları<br />

okuduğunuzda ne demek<br />

istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.<br />

<strong>Hotel</strong> Runner’ın 2019 yılına<br />

girerken iki önemli uluslararası<br />

kuruluş ile yaptığı anlaşma onları<br />

da farklı bir yere taşıdı. Fulltrip<br />

ile yapılan anlaşma ile 2019 yılı<br />

içerisinde 1.500 tesisi alternatif<br />

dağıtım kanallarıyla buluştururken,<br />

Airbnb ile yapılan küresel iş birliği<br />

sayesinde oteller de Airbnb’de<br />

listelenebilecek. Ayrıntıları<br />

sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.<br />

Dünya turizm profesyonellerini<br />

İstanbul’da buluşturan Work<br />

Shop Travel Shop, yine oldukça<br />

başarılı bir Luxury M.I.C.E Work<br />

Shop’u düzenledi. 50’den fazla<br />

ülkenin 200 civarında Tur<br />

Operatör şirketini, <strong>Hotel</strong> ve<br />

Turizm Acentaları ile iş birliği için<br />

İstanbul’a getirdi, destinasyonları<br />

gezdirdi. Bunun semeresini 2019<br />

yılı içinde göreceğiz ama haberin<br />

ayrıntılarını hemen gazetemizi açıp<br />

okuyabilirsiniz.<br />

2016 yılında kurulan Turizoom,<br />

yeni hedefleri doğrultusunda yeni<br />

isimleri kadrosuna kattı.<br />

İlk toplantısını yapan ekip,<br />

yapılması gerekenlerin listesini<br />

çıkarıp, yol haritasını belirledi. Bunu<br />

da sayfalarımızdan takip etmenizi<br />

öneririz.<br />

Sektörde hangi isim nereye atandı.<br />

Kimler hangi göreve getirildi, kimler<br />

terfi etti. İK sayfamız yine dopdolu.<br />

Sektörün kanaat önderleri,<br />

gelişmelerle ilgili düşünce<br />

ve yorumlarını sizlere<br />

ulaştırabilmemiz için bizimle<br />

paylaştılar.<br />

Kısacası her zaman olduğu gibi<br />

sektörde önemli ne varsa hepsini<br />

<strong>Hotel</strong> <strong>Gazetesi</strong>’nde bulabilirsiniz.<br />

Katkısı olan herkese buradan<br />

bir kez daha teşekkür ederken,<br />

bizim daha iyi gazete sunmamıza<br />

yardımcı olacak eleştirilerinizi de<br />

beklediğimizi hatırlatırız.<br />

Yeni bir yayında görüşmek<br />

ümidiyle..<br />

‹mtiyaz Sahibi & Genel Yayın Yönetmeni<br />

Mustafa ÜÇBAŞ<br />

mustafa@hotelgazetesi.com<br />

Sorumlu Yazı işleri Müdürü<br />

Aliye ÜÇBAŞ<br />

aliye@hotelgazetesi.com<br />

Yayın Danışmanı<br />

Remzi YILMAZ<br />

editor@hotelgazetesi.com<br />

Danışma Kurulu<br />

Prof. Dr. Muharrem TUNA<br />

Dr. Nebil ‹LSEVEN<br />

‹hsan TÜRKUS<br />

Orhan GENCELİ<br />

Ayça Kuru<br />

Hatice Şule Gökırmak<br />

Aydın Serdar Kuru<br />

Ankara Temsilcisi<br />

Aliihsan ÜÇBAŞ<br />

ankara@hotelgazetesi.com<br />

Avrupa Temsilcisi<br />

Ömer Koray ÜNAL<br />

ömer@hotelgazetesi.com<br />

Grafik Tasarım Uygulama<br />

Nirvana Tanıtım Hizmetleri<br />

Fotograf - Video<br />

Mustafa ÜÇBAŞ - Ahmet Oğuz ÇELiK<br />

Karikatür<br />

Emre Can ÜÇBAŞ<br />

Abone - Reklam<br />

Burcu DENKTEN<br />

hotelgazetesi@nirvanatanitim.com<br />

Dağıtım: Etkin Dağıtım<br />

Baskı: Dünya Süper Veb A.Ş.<br />

100. Yıl Mahallesi 34204 Bağcılar/‹stanbul<br />

Gazetemizde yayımlanan haber ve görseller<br />

yasal iznimiz alınmadan kullanılması yasaktır.<br />

yayımlanan köşe yazılarının ve yorumların<br />

sorumluluğu yazarına aittir. İçeriklerinden,<br />

<strong>Hotel</strong>gazetesi sorumlu tutulamaz.<br />

<strong>Hotel</strong> <strong>Gazetesi</strong>’ne<br />

abone olun<br />

Turizm sektöründeki<br />

gelişmelere<br />

uzak kalmayın<br />

Yıllık abonelik:<br />

150 TL (KDV dahil)<br />

Banka Hesap Numaramız:<br />

Hesap Adı: Mustafa Üçbaş<br />

Yapı Kredi Bankası Şb:<br />

Bayrampaşa / Çarşı / 1276<br />

Hesap No: 474033<strong>18</strong><br />

İBAN:<br />

TR27 0006 7010 0000<br />

0047 4033 <strong>18</strong><br />

Bize yazın!<br />

Kurumunuzda düzenlenen organizasyon,<br />

aktivite ve yaşanan<br />

gelişmeleri bize gönderin,<br />

yayınlayalım. Fotoğraf eklemeyi<br />

unutmayın


Türkiye’nin<br />

en modern köyü<br />

Riva deresinin kenarında,<br />

ormanların kucağında<br />

bambaşka bir ortam.<br />

Aradığınız her şeyin doğalını<br />

bünyesinde barındıran tesisimiz,<br />

Kır düğünleri,<br />

Şirket organizasyonları<br />

ve<br />

Okul gezileri için<br />

en ideal organizasyonu vadediyor.<br />

Köyümüz içersinde birçok aktivite yer almaktadır. Ata<br />

binme, Deniz bisikleti ,Çocuk parkı (haftasonları bakıcı<br />

ile), Çocuklar ve yetişkinler için ödüllü yarışmalar, Sanat<br />

Atölyesinde el becerisine yönelik çalışmalar, Çim alanda<br />

futbol ve voleybol, Haftasonları kış ve yaz aylarında<br />

canlı müzik,Yaz akşamları açık hava sineması, Kapalı<br />

mekanımızda Tavla, okey, Tabu, İskambil oynama imkanı,<br />

Nargile (çok yakında) Top havuzu (çok yakında)<br />

gibi etkinliklerimiz köyü yaşanabilir hale getiren etkinliklerdir.<br />

Baraka köyünde 35 çeşitten oluşan ve sınırsız çayla<br />

servis edilen serpme kahvaltımız ve yoğun zamanlarda<br />

sunulan açık büfe kahvaltımız bulunmaktadır. Öğle ve<br />

Akşam yemekleri mekanımızda Alakart menüde bulunan<br />

Türk mutfağı başlangıçlar,salatalar,makarnalar,et<br />

ve tavuk ürünlerinden oluşan ana yemek ve tatlılardan<br />

oluşmaktadır.İçecek menümüzde ise bitki çayları ve<br />

filtre kahve seçenekleri farklı sunumlarıyla gününüzü<br />

geçirmenize yardımcı olur.<br />

Baraka köyü 10000 m2 alanı ile misafirlerimizin Şirket<br />

aktiviteleri ve organizasyonları, Kır Düğünleri, Okulların<br />

ve Seyahat acentalarının Kültür gezileri ve piknik organizasyonları<br />

için ideal büyüklükte ve aynı anda birçok<br />

kişiye hitap edecek servis organizasyonuna hazır durumda<br />

bulunmaktadır. Tüm istekleriniz ve programınız<br />

çözüm odaklı ekibimiz tarafından isteğinize göre<br />

şekillendirilmektedir. Gruplarınıza özel tur programları<br />

oluşturulur...(Cam atölyesi etkinliği, Tekne turu, Riva sahilinde<br />

yüzme ve güneşlenme vb...)


konferans 4<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığı ile ilgili<br />

tartışmalara noktayı koydu<br />

KÜLTÜR VE TURİZM<br />

BİRBİRİNDEN<br />

AYRILAMAZ<br />

İstanbul Lütfi Kırdar<br />

Kongre ve Sergi<br />

Sarayında, Birleşmiş<br />

Milletler Dünya Turizm<br />

Örgütü (UNWTO) ve<br />

Birleşmiş Milletler<br />

Eğitim, Bilim ve Kültür<br />

Kurumu (UNESCO)<br />

iş birliğiyle, Kültür<br />

ve Turizm Bakanlığı<br />

ev sahipliğinde<br />

düzenlenen “3. Dünya<br />

Turizm ve Kültür<br />

Konferansı”nın<br />

bakanlar oturumunda<br />

konuşan Kültür<br />

ve Turizm Bakanı<br />

Mehmet Nuri Ersoy,<br />

Cumhurbaşkanlığı<br />

sistemiyle birlikte<br />

bazı bakanlıklara,<br />

sektöründe<br />

uzmanlaşmış isimlerin<br />

atandığını söyledi.<br />

Bakan Ersoy, bu<br />

sistemde önceliğin hız<br />

kazanmak olduğuna<br />

işaret ederek, aynı<br />

dili konuşan kişilerin<br />

kamu tarafında da<br />

görev almasıyla,<br />

sorunların daha<br />

hızlı çözüleceğinin<br />

düşünüldüğünü<br />

ifade etti.<br />

Bakan Ersoy, Turizm Bakanı olmadan<br />

önce bunu kendisinin de sorguladığını<br />

hatırlatarak “Ama bakan<br />

olduktan sonra emin oldum ki kesinlikle<br />

beraber olmasında fayda var.<br />

Çünkü kültür ve turizm birbirinin<br />

ayrılmaz parçası” dedi.<br />

Bakan Ersoy Hükumet olarak turizmden<br />

elde edilen gelirin bir kısmını<br />

kültürümüzün, kültürel ve arkeolojik<br />

değerlerimizin, sanatımızın, gastronomimizin<br />

gelişmesi açısından kullanmaya<br />

karar verdiklerini belirtti.<br />

YENİ SİSTEM SEKTÖRE DE YARADI<br />

Sektörün de yeni sistem sayesinde hız<br />

açısından fayda gördüğünü aktaran Ersoy,<br />

“Turizm bakanı olmadan önce ben de<br />

sorguluyordum ‘kültür ve turizm beraber<br />

olmalı mı’ diye. ‘Ayrı bakanlıklar mı<br />

olmalı yoksa aynı bakanlık içerisinde<br />

birleşmeli mi’ diye kararsızdım ama<br />

bakan olduktan sonra emin oldum ki<br />

kesinlikle beraber olmasında fayda var.<br />

Çünkü kültür ve turizm birbirinin ayrılmaz<br />

parçası. Burada aslında kültürden<br />

faydalanan turizm oluyor. Ben biraz<br />

farklılaştırma yaratmak istedim. Turizm<br />

kültürden faydalanıyor ama kültürün<br />

de turizmden biraz fayda görmesi lazım.<br />

Bu faydanın karşısında kültüre katkıda<br />

bulunması gerektiğini düşünerek<br />

bakanlıktaki politikalarda kültür lehine<br />

bazı değişiklikler yaptım.” diye konuştu.<br />

2019’DA 20 ARKEOLOJİK<br />

KAZI DESTEKLENECEK<br />

Bakan Ersoy, turizm tanıtma fonlarının bir<br />

kısmını, kültürel değerlerin gelişmesi ve<br />

arkeolojik alanların kazı sürelerini de uzatacak<br />

şekilde kullanılması açısından yeni projeler<br />

geliştirmeye başladığını belirterek, birbirini<br />

daha fazla destekleyen ve büyüten bir döngü<br />

oluşmasını sağladığını ve sağlamaya devam<br />

edeceklerini söyledi. Turizm ülkelerinin deniz,<br />

kum, güneş gibi ortak yönlerine dikkati çeken<br />

Ersoy, şunları söyledi: “Neyle ayrışacağız<br />

birbirimizden? Açıkçası kültürümüzle,<br />

arkeolojik değerlerimizle, sanatımızla,<br />

müziğimizle. Çünkü bunlar bizim ülkemize<br />

has değerler. Bu değerlerimizi ne kadar<br />

iyi tanıtmayı başarırsak, diğer ülkelerden<br />

o kadar ayrışmaya başlayacağız,<br />

farklılıklarımız ortaya çıkmaya başlayacak.<br />

İkinci bir nokta; biz bunları kullanarak diğer<br />

ülkelerle ilişkilerimizi de geliştirebiliyoruz.<br />

Aramızdaki iletişim arttıkça ziyaretler de<br />

artmaya başlıyor, otomatikman turizm<br />

de gelişmeye başlıyor. Bu bağlamda artık<br />

hükumet olarak turizmden elde ettiğimiz<br />

gelirlerimizin bir kısmını kültürümüzün,<br />

kültürel ve arkeolojik değerlerimizin,<br />

sanatımızın, gastronomimizin gelişmesi<br />

açısından kullanmaya karar verdik ve<br />

bu bağlamda politikalar üretiyoruz.”<br />

Bakan Ersoy, Türkiye’de 153 noktada<br />

arkeolojik kazının devam ettiğini vurgulayarak,<br />

2019 itibarıyla kazı çalışmalarını 12 aya<br />

çıkartacak şekilde, ilk etapta 20 kazıyı<br />

destekleme kararı aldıklarını dile getirdi.<br />

KAZILARA ZİYARETÇİ ALINACAK<br />

Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımına değinen<br />

Ersoy, “Kazıda bir yere gelen bu noktalara<br />

gişeler koyup ziyaretçi alır hale getireceğiz.<br />

Buradan elde edilen gelirleri de o kazı<br />

yerlerine aktarıp kazının kendi kendini<br />

ikame eder hale getirmesini sağlayacak<br />

bir proje geliştirdik. Bu projeyi de 2019<br />

itibarıyla uygulamaya başlayacağız.” dedi.<br />

BBC’den Rajan Datar’ın yönettiği oturuma<br />

farklı ülkelerin kültür ve turizmden sorumlu<br />

bakanlarının yanı sıra dünya turizm ve kültür<br />

endüstrilerinin önde gelen isimleri de katıldı.<br />

Konuşmacılar kültür ve turizmin etkileşimi,<br />

kendi ülkelerinin kültür ve turizm politikaları,<br />

tanıtım, turizm faaliyetlerini artırma yolları,<br />

ülkeler arası iletişim ve kültürün korunması<br />

gibi konularda görüşlerini belirtti.


5<br />

Sayı:<br />

konferans<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı<br />

İstanbul’da Gerçekleşti<br />

Kültür ve Turizm<br />

Bakanlığı ev<br />

sahipliğinde Birleşmiş<br />

Milletler Dünya<br />

Turizm Örgütü<br />

(UNWTO) ve Birleşmiş<br />

Milletler Eğitim, Bilim<br />

ve Kültür Kurumu<br />

(UNESCO) iş birliğiyle<br />

düzenlenen “3. Dünya<br />

Turizm ve Kültür<br />

Konferansı” İstanbul<br />

Lütfi Kırdar Kongre<br />

ve Sergi Sarayı’nda<br />

düzenlendi.<br />

Kültür ve Turizm Bakanlığı ev<br />

sahipliğinde Birleşmiş Milletler<br />

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)<br />

ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim<br />

ve Kültür Kurumu (UNESCO)<br />

iş birliğiyle düzenlenen “3. Dünya<br />

Turizm ve Kültür Konferansı” İstanbul<br />

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi<br />

Sarayı’nda düzenlendi.<br />

HER MEVSIM,<br />

HER ÇEŞIT TURIZM<br />

32 ülkeden kültür ve turizmden<br />

sorumlu bakanların katıldığı konferans<br />

Kültür ve Turizm Bakanı<br />

Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un açılış<br />

konuşmasıyla başladı. Konuşmasında<br />

turizmin dünyada en hızlı<br />

gelişen sektörlerden biri olduğunu<br />

vurgulayan Bakan Mehmet<br />

Ersoy, kültür ve turizmin birbirinin<br />

ayrılmaz parçası olduğunu<br />

söyledi. Sürdürülebilir kalkınmaya<br />

kültür ve turizmin katkısının<br />

konuşulduğu konferansın önemine<br />

dikkat çeken Bakan Mehmet<br />

Ersoy, seyahatlerin yüzde 40’ının<br />

turizm odaklı olduğunu ve ülke<br />

ekonomilerine turizmin yadsınamaz<br />

bir katkısı olduğunu vurguladı.<br />

Türkiye’nin 20<strong>18</strong>’de turizmde<br />

40 milyon olan ziyaretçi hedefini<br />

yılın ilk 10 ayında aştığını söyleyen<br />

Mehmet Ersoy; ülkemizde<br />

her mevsim, her çeşit turizmin<br />

yapılabileceğini, kültür- sağlık- yaz<br />

- kış - golf - kongre ve fuar turizmi<br />

gibi geniş kapsamlı destinasyon<br />

seçenekleri olduğunu, turizm alanındaki<br />

çabalarının meyvesini de<br />

almaya başladıklarını dedi.<br />

“Herkesin Yararına” temasıyla<br />

düzenlenen konferansın sürdürülebilir<br />

ve yaratıcı şehirler için<br />

kültürel turizm başlıklı ikinci oturumunda<br />

TÜRSAB Başkanı Firuz<br />

B. Bağlıkaya da bir konuşma gerçekleştirdi.<br />

Bağlıkaya konuşmasında;<br />

“Bildiğiniz gibi 8 bin 500<br />

yıl öncesine uzanan tarihi ile<br />

İstanbul, UNESCO’nun Dünya<br />

Teknolojinin<br />

şehirlerimize,<br />

yaşam<br />

alanlarımızın<br />

ruhuna,<br />

özgünlüğüne<br />

ve kültürel<br />

mirasımıza<br />

zarar<br />

vermesine<br />

kesinlikle izin<br />

vermemeliyiz.<br />

Kültür Mirası Listesi’nde yer<br />

alırken aynı zamanda tasarım<br />

alanında da UNESCO yaratıcı<br />

şehirler ağında bulunuyor.<br />

Tarih ile kültürün, eski ile yeninin,<br />

birlikte yaşama anlayışının,<br />

hayatın her alanına<br />

yansıdığı bir kentteyiz. Turizm<br />

sektörü, kültürleri buluşturup,<br />

kaynaştırıp, insanlığın ortak<br />

mirasının yaşatılmasına vesile<br />

olarak, çok önemli bir misyonu<br />

yerine getiriyor. Dünyanın<br />

en hızlı gelişen ve değişen sektörlerinden<br />

biri konumunda<br />

olan turizm, çağın koşullarına<br />

göre evriliyor. 21. yüzyılda kültür<br />

turizmi deneyimlerinin ardından,<br />

beklentilerin yükselmesi<br />

ile birlikte yaratıcı turizm<br />

kavramı doğdu. Günümüzde<br />

sürdürülebilirliği sağlamak<br />

için teknolojinin yapıcı etkilerinden<br />

faydalanmalıyız. Akıllı<br />

ve çevre dostu şehirler için yaratıcı<br />

ve yenilikçi fikirler mutlaka<br />

teşvik edilmelidir. Teknolojinin<br />

şehirlerimize, yaşam<br />

alanlarımızın ruhuna, özgünlüğüne<br />

ve kültürel mirasımıza<br />

zarar vermesine kesinlikle izin<br />

vermemeliyiz. Kültürel çeşitlilik,<br />

sanat ve kreatif yaklaşım,<br />

sürdürülebilir şehirlerin gelişiminde<br />

kilit rol oynamaktadır.<br />

Biz turizmciler; daha çok sayıda<br />

farklı alanlarda da kreatif<br />

kentin oluşturulması ve var<br />

olanların korunması, geliştirilmesi<br />

yolunda daha çok çaba<br />

harcayacağız. Bunu sektörümüzün<br />

varoluşunun temeli<br />

olan, sürdürülebilirlik odaklı<br />

gerçekleştireceğiz” dedi. Bağlıkaya,<br />

konuşmasının sonunda<br />

katılımcılara UNESCO acil koruma<br />

gerektiren somut olmayan<br />

kültürel miras listesinde yer<br />

alan, Karadeniz Bölgesi’ne özgü,<br />

binlerce yıllık Islık Dili’nin kısa filmini<br />

izlettirdi. Turizmde Küresel<br />

Etik İlkeler Bildirgesi Özel Sektör<br />

Taahhüdü’nün imzalandığı konferans<br />

5 Aralık’ta sona erdi.


HİMAYELERİNDE<br />

UNDER COVER OF<br />

DESTEKLEYENLER<br />

SUPPORTERS<br />

PARTNER İL<br />

PARTNER CITY<br />

HAVA YOLU SPONSORU<br />

AIRLINE SPONSOR<br />

ANA MEDYA SPONSORU<br />

OFFICIAL MEDIA SPONSOR<br />

ORGANİZATÖRLER<br />

ORGANIZERS<br />

fuar 6<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Turizmcilerin<br />

12. TURİZM FUAR VE KONGRESİ<br />

12 th TOURISM FAIR AND CONGRESS<br />

12. büyük<br />

6-8 Aralık<br />

December 20<strong>18</strong><br />

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri İzmir’de buluşturan Travel<br />

Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi, bu yıl da turizmin her mevsim canlı tutulmasını<br />

sağlayacak. 6 – 8 Aralık 20<strong>18</strong> tarihlerinde düzenlenecek 12. Travel Turkey İzmir<br />

Fuar ve Kongresi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi<br />

ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB – Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ortaklığıyla,<br />

Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Sektörün tüm bileşenlerinin buluşma noktası olacak dev organizasyonda<br />

dünyanın her noktasından İzmir’e gelecek profesyonellerle yapılacak ikili görüşmeler<br />

sayesinde fuar 2019 turizmine katkı sağlayacak.<br />

buluşması<br />

SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ ÖZEL BÖLÜMÜ VE FORUMU<br />

TRAVEL TECHNOLOGY ZONE AND FORUM<br />

6-8 Aralık December 20<strong>18</strong><br />

w w w . t r a v e l t u r k e y e x p o . c o m<br />

TÜRKİYE-MAKEDONYA DOSTLUĞU<br />

PEKİŞECEK<br />

2017 yılında 36 ülkeden katılımcının yer aldığı, 63<br />

ülkeden ziyaretçinin geldiği Travel Turkey İzmir<br />

Fuarı, her yıl katılımcılarına sunduğu fırsatlar ile<br />

büyümeye devam ediyor. Geliştirdiği konseptler<br />

ile hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin turizm<br />

sektöründeki gereksinimlerine yanıt veren fuar, bu<br />

yıl da önemli buluşmalara sahne olacak. Türkiye<br />

ile sıcak ilişkileriyle dikkat çeken Balkanların<br />

önemli ülkelerinden Makedonya, Partner Ülke<br />

olarak İzmir’de yerini alacak. Türk vatandaşlarının<br />

sıkça tercih ettiği yurt dışı duraklarından olan<br />

Makedonya, yapacağı etkinliklerle Türk turistlerin<br />

tercihi olmaya devam etmeyi hedefleyecek. İki<br />

ülke arasındaki sıcak dostluk ortamı İzmir’de<br />

pekişecek.<br />

ZİYARETÇİLERİ DİYARBAKIR<br />

KARŞILAYACAK!<br />

Travel Turkey İzmir Fuarı’nın bu yıl Partner İli ise<br />

Diyarbakır olacak. Doğu ve batının birleşeceği<br />

buluşmada Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu illeri<br />

arasında öne çıkan Diyarbakır, dokuz bin yıllık<br />

tarihini ziyaretçilerle paylaşacak. Tarih turizminin<br />

önemli bileşenleri arasında yer alan Diyarbakır<br />

kentini simgeleyen yapı ve kültürel varlıkların<br />

canlandırması Travel Turkey İzmir ziyaretçilerini<br />

karşılayacak.<br />

DÜNYA İZMİR’DE BULUŞACAK<br />

Başladığı günden bu yana turizm sektörüne<br />

desteğini sürdüren Travel Turkey İzmir, ülke<br />

ve dünya turizm devlerini bir araya getirmeye<br />

bu yıl da devam edecek. Türk Hava Yolları<br />

(THY) desteğiyle bir klasik haline gelen alım<br />

heyeti programı dünyanın çeşitli noktalarından<br />

sektör profesyonelini İzmir’de buluşturacak.<br />

İki gün sürecek alım heyeti kapsamında fuar<br />

katılımcılarının yeni iş bağlantıları kurması ve<br />

ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere<br />

imza atması hedefleniyor.<br />

PROFESYONELLERİ BEKLİYOR<br />

Travel Turkey İzmir’de acente ve tur operatörleri,<br />

oteller ve konaklama tesisleri, havayolu şirketleri,<br />

iş ve kongre turizmi, sağlık turizmi, yat ve<br />

kruvaziyer turizmi, marinalar, yurtiçi ve yurtdışı<br />

bakanlıklar, konsolosluklar, turizm merkezleri,<br />

birlik ve dernekler, uluslararası destinasyonlar,<br />

turizm taşımacılığı, kongre ve ziyaretçi büroları,<br />

otel ekipmanları, aktif turizm ve macera<br />

turizmi, kültür turizmi, spor turizmi, eğitim<br />

turizmi, bankacılık ve sigorta şirketleri, turizm<br />

teknolojileri ile turizm medya kuruluşlarından<br />

oluşacak B Holü ilk iki gün sadece profesyonel<br />

ziyaretçiye açık olacak. A Holü ise üç gün boyunca<br />

hem sektör profesyonellerine, hem de halka<br />

açık olup tüm bölgelerden Kalkınma Ajansları,<br />

valilikler, belediyeler, beldelerden oluşacak.<br />

İZFAŞ - İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş - İzmir Fair Services, Culture & Art Affairs Trade Inc. TÜRSAB - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği - Association of Turkish Travel Agencies<br />

T: +90 (232) 494 12 34 - 497 11 06 E: mehtap.cokgenc@izmirfair.com.tr - arif.saglam@izmirfair.com.tr W: www.izfas.com.tr T: +90 (212) 259 84 04 - 356 17 09 E: esra.tolgay@tursab.org.tr - sevinc.divrikli@tursab.org.tr W: www.tursab.org.tr<br />

sağlayarak turizmi dijital<br />

THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174<br />

Fuarın olmazsa olmazı<br />

Seyahat Teknolojileri<br />

özel bölümü<br />

Hizmet sektörünün bilgi<br />

teknolojilerindeki payının giderek<br />

artmasıyla birlikte sektörün en<br />

önemli konularından biri olan<br />

seyahat teknolojileri Travel<br />

Turkey İzmir Fuarı ile öne çıkacak.<br />

Oluşturulacak “ttitech” – Seyahat<br />

Teknolojileri Özel Bölümünde,<br />

rezervasyon ve havayolu sistem<br />

yazılımlarından küresel dağıtım<br />

kanalları ile data bankalarına<br />

kadar kişilerin ulaşım ve<br />

konaklama konusunda her türlü<br />

bilet ve hizmet satın alma ya da<br />

kiralama ihtiyaçlarını daha hızlı<br />

ve ucuz bir şekilde yapmalarını<br />

ortama taşıyan yazılım sistem<br />

firmaları ile call center hizmeti<br />

veren firmalar yer alacak. Acente<br />

ve otellere sistem alt yapısı<br />

sağlayan ulusal ve uluslararası<br />

yazılım sistemlerinin tanıtılacağı<br />

özel alanda, rezervasyon<br />

sistemleri ile turizm sektörünü<br />

online platforma dönüştüren<br />

yazılımlar da tanıtılacak.<br />

Ayrıca, konusunda uzman,<br />

yerli ve yabancı tanınmış<br />

profesyoneller ve yöneticilerden<br />

oluşan konuşmacılar, sektörle<br />

buluşarak verimli görüşmeler<br />

gerçekleştirecek. <strong>Hotel</strong> Runner’ın<br />

sponsorluğunda ve üç gün<br />

sürecek “ttitech stage” organize<br />

edilerek seyahat teknolojilerinin<br />

tanıtılacağı forumda; 20<strong>18</strong> turizm<br />

trendleri, en son teknolojik<br />

gelişmeler, Turizmde Endüstri<br />

4.0 gibi konular ele alınacak.<br />

LEZZETLERİN BULUŞMASI<br />

Travel Turkey İzmir Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşecek 4. Uluslararası<br />

Gastronomi Kongresi, yine damaklarda hoş bir tat bırakacak. A<br />

Holünde dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile<br />

eğitimcileri bir araya getirerek Türkiye’nin gastronomi potansiyelini<br />

dünyaya tanıtmayı hedefleyen Kongre, birbirinden önemli şefler, leziz<br />

yemekler, mükemmel tadımlarıyla hem göze hem de damaklara<br />

hitap edecek. Geçtiğimiz yıl misafir kent olarak ağırlanan Torino’nun<br />

ardından bu sene misafir kent Lizbon olacak. Ayrıca dünyaca ünlü<br />

yemek yarışması Bocuse d’Or temsilcileri İzmir’de ağırlanacak. Hazırlıkları<br />

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir<br />

Katip Çelebi ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle yapılan kongre İzmir<br />

Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından da destekleniyor.


7<br />

Sayı:<br />

stk<br />

Önce Türki Cumhuriyetleri, sonra Kuzey Avrupa’yı gezdi<br />

MUSTAFA TOPALOĞLU’NDAN<br />

AVRUPA VE ASYA ÇIKARMASI<br />

TÜRKİ CUMHURİYETLERE<br />

TÜRKİYE’Yİ ANLATTI<br />

Özbekistan›ın Başkenti Taşkent’te<br />

bu yıl ilk kez düzenlenen “Turizm<br />

Alanında Uluslararası Yatırım<br />

Forumu”na Başbakan Yardımcısı<br />

Abduhakimov’un yanı sıra çok<br />

sayıda turizm şirketi temsilcisi<br />

ve gazeteci katıldı. Forum<br />

kapsamında, aralarında Türkiye’nin<br />

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar<br />

Şen’in de aralarında bulunduğu<br />

çok sayıda uluslararası yetkilinin,<br />

Özbekistan’a ilişkin görüşlerine<br />

yer verilen tanıtım videosu izletildi.<br />

Düzenlenen forum aracılığıyla,<br />

Özbekistan’a doğrudan yabancı<br />

yatırımcı çekilmesi, turizm<br />

alanında uluslararası iş birliğinin<br />

teşvik edilmesi ve Özbekistan’ın<br />

turizm potansiyelinin tanıtılması<br />

TÜROB Fuarlar, Tanıtım ve Pazarlama<br />

Komitesi üyesi Mustafa Topaloğlu,<br />

kasım ayında katıldığı iki önemli<br />

uluslararası organizasyonda Türkiye<br />

Otelciler Birliği’ni ve dolayısıyla<br />

Türkiye’yi başarıyla temsil etti.<br />

amaçlanmakta. Mustafa<br />

Topaloğlu, forumda 4 Türki<br />

Cumhuriyet’te faaliyet gösteren<br />

turizm kanalı Dünya Boylap TV’ye<br />

bir röportaj verdi. Ayrıca forumda<br />

düzenlenen Özbekistan Turizmi<br />

2025 konulu panele TÜROB<br />

adına katılan Topaloğlu, buradaki<br />

görevini tamamladıktan sonra<br />

Polonya’ya geçti.<br />

SOĞUK POLONYA’DA SICAK<br />

TEMASLAR<br />

TÜROB adına Polonya’nın Başkenti<br />

Varşova’da 25. kez düzenlenen<br />

TT Varşova Uluslar arası Turizm<br />

Fuarı’na katılan Topaloğlu, burada<br />

da çeşitli temaslarda bulundu.<br />

Avrupa ülkeleri içinde 6. Büyük<br />

ekonomiye sahip Polonya’dan,<br />

ülkemize geçen yıl 200.000 turist<br />

gelmişti. Bu rakam 2014 yılında<br />

500.000’in üzerine çıkmıştı. Bu<br />

rakamların artırılmasına yönelik<br />

görüşmeler yapan Mustafa<br />

Topaloğlu, Polonya’nın daha<br />

çok kış turizmi ile ilgilendiğini<br />

belirtti. Polonya’nın en büyük<br />

tur operatörü Iteka ile görüşen<br />

Topaloğlu, Türkiye’nin eşsiz<br />

sahilleri hakkında sunumlar yaptı.<br />

TÜROB Fuarlar, Tanıtım ve Pazarlama Komitesi üyesi Mustafa Topaloğlu,<br />

Kültür Müşavirimiz Volkan Akgül, Makedonya Seyahat Acenteleri Başkanı<br />

Arkan Kerim ve Kayseri Erciyes AŞ CEO’su Dr. Murat Cahid Cıngı ile birlikte.<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Asım<br />

TOPÇUOĞLU<br />

Genel Müdür<br />

Oda fiyatlarımız …<br />

Tüm otelciler ve sektörel yatırımcılar olarak hepimiz maksimum<br />

doluluk ve karlılık bekleriz. Odalarımızı ve hizmetlerimizi<br />

ona göre yeniler düzenler ve personelimizi ona göre<br />

biçimlendirir ve eğitiriz. Bu duruma göre de maliyetlerimizi<br />

ortaya çıkartır, sonra da dönemsel fiyatlarımızı belirleriz.<br />

Geleneksel satış politikalarında oda fiyatları yılın üç beş sezonunda<br />

farklılık gösterirken, şimdi gelişen teknolojiler ile<br />

internet ortamında günlük ve anlık olarak değişmektedir.<br />

Toptan satıcılara ve acentalara fiyatlar sezonluk sunulurken<br />

diğer internet kanallarında anlık fiyat değişimi maalesef<br />

uçurumlara sebep olmaktadır. Buradaki fiyat eşitsizliği<br />

son alıcıyı yani konaklayacak misafiri mağdur etmektedir.<br />

Acentadan hizmet alan bir misafir internet ortamında bu<br />

otelin düşük fiyatını kesinlikle görmemelidir. Acentalara verilmiş<br />

fiyatlar sezonluk ve önceden verildiği için daha avantajlı<br />

olmalıdır. Gerçi, acentalar yüksek dönemlerde internet<br />

ortamındaki orana göre zaman zaman kendi kar marjlarını<br />

yükselterek aradaki farkı misafirlere hissettirmeden almaktadırlar.<br />

Tam tersine kış dönemlerinde de kar marjlarını<br />

düşürerek internet ortamındaki fiyatların altında satış yapmaktalar.<br />

Otelciler olarak B2B ve B2C’ler arasındaki oranları<br />

her zaman göz önünde bulundurmalı ve korumalıyız. Şimdi<br />

internet ortamında tüm satış kanallarının birbirine karıştığı<br />

ve bağlandığı ve oda alışverişi yaptığı bir dönemden geçiyoruz.<br />

Bir rezervasyonun dört farklı kanaldan birbirine bağlı<br />

olarak geldiğini ve herkesin bu işten para kazandığını varsayarsak<br />

fiyatlarımızın gizliliği söz konusu bile değildir. Kesinlikle<br />

şeffaf ve dengeli politikalar belirlemeliyiz.<br />

Diğer bir husus ise otelcilerin maksimum kar elde etmek<br />

için yaptığı en büyük yanlışlardan biri de, fiyatlarını zayıf<br />

dönemlerde bile yüksek tutmalarıdır. Yüksek fiyat yüksek<br />

kar değildir. Odanızın piyasadaki değer dengesi, arz talep<br />

döngüsü, maliyetiniz ve işletme yıpranma paylarınızı göz<br />

önünde bulundurmadan bunu belirlemek kesinlikle yanlış<br />

olur. Otelinizin her tarafı altınla kaplı da olsa talep olmadıktan<br />

sonra milyon değerlere satmaya çalışsanız da başarı<br />

sağlanamaz. Yapmamız gereken odamız için dönemin en<br />

iyi fiyatını önceden görebilmek ve yakalayabilmektir.<br />

Fiyat politikalarımızı etkileyen en önemli konulardan biri de<br />

ülkemizin kendisini doğru pazarlayıp satamamasıdır. Ülkemiz<br />

hem tarih ve doğa hem de kültürel açılarından çok<br />

zengin bir karaktere sahiptir. Gelenek görenekleri ve yeme<br />

içme çeşitliliği açısından turistler için adeta bir cennettir. Ayrıca<br />

son yıllarda gelişen inşaat sektörüyle birlikte otel binalarımız<br />

ve mimarimiz daha konforlu ve şık hale gelmesine<br />

ve hizmet anlayışımızdaki zenginlikle birlikte dünya liderleri<br />

ile yarışabilecek düzeyde olmasına rağmen fiyatlarımız istenen<br />

seviyeye maalesef çıkamamıştır. Bunun en büyük nedeni<br />

ülkemizdeki siyasi yapı ve güven eksikliği, dolayısıyla<br />

uluslararası organizasyonların ülkemize verilmeyişi, gelmeyişi<br />

ve dış siyasi faktörlerin dünya turizmini istediği şekilde<br />

yönlendirmesi ile arz talep dengelerimiz etkilenmekte, bu<br />

da fiyat politikalarımızı değiştirmemize sebep olmaktadır.


akademik bakıs<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

8<br />

PROF. DR.<br />

MUHARREM<br />

TUNA<br />

Turizm<br />

Akademisyenleri<br />

Derneği<br />

Yönetim Kurulu Başkanı<br />

muharrem@gazi.edu.tr<br />

TURİZM GELİŞTİRME FONUNA<br />

AKADEMİK BİR BAKIŞ<br />

Son dönemde turizm yapılanmasında<br />

en çok konuşulan konuların<br />

başında destinasyon<br />

yönetimi geliyor. Bu husus resmi<br />

belgelere ilk olarak 2007 yılında hazırlanan<br />

2023 Turizm Stratejisi ile<br />

girmiş, sonrasında 3.Turizm Şurası<br />

ve 11. Kalkınma Planı Turizm Özel<br />

İhtisas komisyonunda tartışılarak<br />

karara bağlanmıştı. Ancak yerel<br />

düzeyde birkaç girişimin dışında<br />

bu güne kadar herhangi bir somut<br />

adım atılmamıştı.<br />

Peki, 3. Turizm Şurasında ve<br />

Kalkınma Planında Destinasyon<br />

Yönetimine dair nasıl bir yöntem<br />

önerilmişti? Son derece başarılı bir<br />

biçimde gerçekleştirilen ve ortak<br />

akılla oluşturulan hedef ve eylemlerin<br />

geliştirildiği her iki çalışmada<br />

da aktif bir biçimde görev almıştım.<br />

3. Turizm Şurasında Bilim Kurulu<br />

Başkanlığı ile Komisyon Başkanlığı<br />

görevlerini, 11. Kalkınma Planı<br />

Turizm Özel İhtisas Komisyonunda<br />

ise Başkan Vekilliği ve Raportörlük<br />

görevlerini yerine getirerek bu<br />

konudaki görüşlerimi söz konusu<br />

toplantılarda ifade etmiştim. Bu<br />

toplantılarda; Bakanlığın bazı yetkilerini<br />

devredeceği merkezi ve katılımcı<br />

bir yapının kurulması, turistik<br />

destinasyonlarda ise Kalkınma<br />

Ajansları benzeri yerel bir yapının<br />

kurulması fikri öne çıkarılıyordu.<br />

Her iki yapılanmada yani merkezi<br />

ve yerel örgütlenmelerde kamu<br />

temsilcileri, üniversiteler ve ilgili<br />

STK’ların yer alması öngörülüyordu.<br />

Nasıl ki yetkinin kullanımında<br />

sektöre rol verilmesi öneriliyorsa,<br />

bütçenin oluşturulmasında da<br />

sektör katkısı bekleniyordu. Yani<br />

kullanılacak fonun bir kısmının kamudan,<br />

diğer kısmının ise Konaklama<br />

Vergisi gibi bir düzenleme ile<br />

sektörden karşılanması, bunun için<br />

de yasal düzenlemeye gereksinim<br />

olduğu ifade ediliyordu.<br />

Aslında aklın yolu bir çünkü<br />

mevcut sistem artık bu yükü taşıyamıyor<br />

ve yeniden yapılanmaya<br />

gidilmesi gerekiyor. Son dönemde<br />

bu ihtiyaçtan hareketle Bakanlıkta<br />

ulusal ve yerel düzeyde destinasyon<br />

yönetimine ilişkin hummalı bir<br />

çalışma yapılıyor. Öyle ya da böyle<br />

sonuçta yeni bir model ortaya<br />

konacak ve bu modelin işlevsel bir<br />

biçimde kurgulanması bir turizm<br />

akademisyeni olarak en önemli<br />

temennim.<br />

Türkiye’de 20<strong>18</strong> yılı içerisinde<br />

yapılan anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı<br />

Hükümet Sistemine<br />

geçildi ve sonrasında Bakanlık üst<br />

yönetiminin önemli bir kısmı değişti.<br />

Bu durum, turizmin yeniden<br />

yapılanması konusunda hem bazı<br />

fırsatlar sunuyor hem de birtakım<br />

riskleri içeriyor. Fırsat tarafı; dönüşümün<br />

sektörün içinden gelen bir<br />

Bakan liderliğinde gerçekleşecek<br />

olması. Risk tarafı ise; Bakanın, Bakan<br />

Yardımcılarının, Genel Müdürlerin<br />

ve Yardımcılarının değişmiş<br />

olmasının kurumsal hafızanın kaybolmasına<br />

yol açabilme olasılığı.<br />

Söz konusu fırsatın değerlendirilmesi<br />

ve risklerin elemine edilmesi<br />

için Bakanlık üst yönetimine büyük<br />

iş düşüyor. Bunun için, geçmişte<br />

yapılan çalışmaların göz ardı<br />

edilmemesi önemli ve umuyorum<br />

yapılan çalışmalarda hem Şura<br />

hem de 11.Kalkınma Planı Turizm<br />

Özel İhtisas Komisyon kararlarından<br />

yararlanılır.<br />

Geçtiğimiz günlerde T.C. Kültür<br />

ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet<br />

Ersoy, 20<strong>18</strong> yılı içerisinde TBMM’ye<br />

sunulması planlanan ulusal ve<br />

yerel düzeyde destinasyon yönetimi<br />

fonksiyonunu üstlenecek olan<br />

Türkiye Turizm Geliştirme Fonu<br />

yönetimi ile ilgili taslağı kamuoyu<br />

ile paylaştı. Buna göre bahse konu<br />

olan fon, tanıtma ve yatırım ofisi<br />

olarak iki bölüm halinde çalışacak.<br />

Fonun yıllık bütçesinin 300<br />

milyon dolar olması ve yönetimde<br />

Kültür ve Turizm Bakanı, Bakan<br />

Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü,<br />

TÜROB, TÜROFED, TTYD, TURYİD,<br />

TÜRSAB ve THY temsilcilerinin<br />

bulunması planlanıyor. Ayrıca yerel<br />

düzeyde yedi bölgede örgütlenme<br />

gerçekleştirileceği belirtiliyor.<br />

Bu yapılanmanın Türk Turizmine<br />

fayda sağlayacağına inanıyorum.<br />

Zaman içerisinde yapılanmanın<br />

eksik yönleri de güçlendirilecek ve<br />

turizm sektörü daha dinamik bir<br />

anlayışla yönetilebilme imkanına<br />

kavuşacaktır.<br />

Bununla birlikte yapılan çalışmalarda<br />

üniversitelerden ve turizm<br />

akademisyenlerinden yeterince<br />

yararlanılmaması yapılanmada<br />

en önemli eksiklik gibi görünüyor.<br />

Stratejilerin belirlenmesinde en<br />

önemli husus yeni bilgi üretilmesi<br />

ve bu bilgilerin analiz edilerek<br />

uygulamaya katkı sağlamasıdır.<br />

Bilgi olmadan strateji olmaz,<br />

bilginin üretiminde ise aslan payı<br />

akademisyenlere aittir. Geçmişte<br />

oluşturulan Turizm İstişare Kurulunda<br />

akademisyen temsilci yoktu.<br />

Benzer şekilde Türkiye Turizm<br />

Geliştirme Fonunda da şu ana<br />

kadar üniversitelerden katkı talep<br />

edilmiyor. Tıp alanında, mühendislik<br />

alanında, hukuk alanında, tarım<br />

alanında aklınıza hangi alan gelirse<br />

gelsin akademisyenler benzer<br />

stratejik yapılanmaların içerisinde<br />

yer alıyor ancak her nedense<br />

konu turizme gelince bu gerçek<br />

göz ardı ediliyor. Türk turizminin<br />

daha sağlıklı temeller üzerine inşa<br />

edilebilmesi için en kısa zamanda<br />

söz konusu yanlıştan dönülmesi<br />

ve turizm akademisyenlerinin tüm<br />

süreçlerde yer almasının sağlanması<br />

gerekiyor.<br />

Saygılarımla.<br />

OTİZMİN TİPİK<br />

BELİRTİLERİ<br />

Ailenizde ya da yakın çevrenizde otistik<br />

çocuk var mı? Otizm hakkında ne<br />

biliyorsunuz? Çocuğum otistik olabilir<br />

mi? Erken teşhis edildiği takdirde<br />

Otizm tedavi bile edilebiliyor. İşte<br />

madde madde Otizmin tipik belirtileri:<br />

Göz kontağı kısıtlıdır ya da yoktur<br />

Çevreye ilgisizdirler<br />

Adına tepki vermezler<br />

Aşırı hareketli ya da hareketsiz olabilirler<br />

Bazıları fiziksel temasa (öpülme, sarılma vs)<br />

izin vermez veya hoşlanmazlar<br />

Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih<br />

ederler<br />

Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole<br />

ederler<br />

İşaret etmezler, ihtiyaçlarını yetişkinin elini<br />

kullanarak ifade ederler<br />

Taklit becerisi yoktur ya da sınırlıdır<br />

Konuşma birçoğunda gelişmemiştir<br />

Konuşma gelişse bile bunu iletişim aracı olarak<br />

kullanmazlar<br />

Ekolaliktirler, söylenenleri papağan gibi tekrar<br />

ederler<br />

Zamirleri ters kullanırlar<br />

Uygun olmayan vurgulamalar, kalıp cümlelerle<br />

konuşurlar<br />

Mekanik ve tek düze ses tonu kullanırlar<br />

Uygunsuz gülme ve kıkırdamalar vardır<br />

Düzen takıntıları vardır<br />

Nesne takıntıları vardır. Objelere gereksiz yere<br />

bağlanma (ip, poşet, şişe, araba vs)<br />

Tekrarlayan davranışları (stereotipiler) vardır.<br />

(Nesneleri çevirme, el çırpma, kanat çırpma,<br />

zıplama, kendi etrafında dönme, parmak ucunda<br />

yürüme…)<br />

Oyuncaklarla gerektiği gibi oynamazlar.<br />

(arabaları dizerler, topu çevirirler)<br />

Hayali oyun oynamazlar<br />

Sürekli aynı oyunları oynamayı tercih ederler<br />

Bazıları çok inatçıdır<br />

Bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı<br />

hassasiyet gösterebilir<br />

Bazıları, soğuk, sıcak, acıya duyarsız olabilir<br />

Bazıları tehlikeye karşı duyarsız olabilir<br />

Yemek yeme bozuklukları vardır<br />

Bazıları kendine, çevresindekilere ve eşyalara<br />

zarar verebilir.<br />

Beklemeye ya da isteklerini ertelemeye pek<br />

tahammüllü değillerdir


Your<br />

Your<br />

new<br />

gate<br />

to the<br />

old<br />

Ebusuud Cad. NO: 31<br />

Sirkeci / İstanbul<br />

P: +90 212 519 10 19<br />

F: +90 212 519 10 29<br />

www.levnihotel.com<br />

times<br />

info@levnihotel.com<br />

Ebusuud Cad. NO: 31<br />

Sirkeci / İstanbul<br />

P: +90 212 519 10 19<br />

F: +90 212 519 10 29<br />

www.levnihotel.com<br />

info@levnihotel.com<br />

new<br />

gate<br />

to the<br />

old<br />

times<br />

This luxury hotel has a total of 75 beautifully furnished<br />

rooms and suites.<br />

The hotel is easy to reach on foot from the train station.<br />

Located close to the motorway (2.0 km), the hotel is<br />

This luxury relatively hotel has simple a total reach of by 75 car. beautifully furnished<br />

The hotel team at reception is available around the clock,<br />

rooms and suites.<br />

and also offers a wake-up service. Safes are available<br />

The hotel is at easy reception to reach and in your on room foot to from hold your the valuables. train station.<br />

Located close The to hotel the provides motorway Internet access (2.0 km), in your the room hotel or is<br />

via a wireless connection in public areas. For extra<br />

relatively simple to reach by car.<br />

requirements please contact room service. The friendly<br />

The hotel team at at reception will provide is available you with around more information the clock,<br />

and also offers<br />

on the<br />

a<br />

hotel’s<br />

wake-up<br />

own car<br />

service.<br />

rental offer.<br />

Safes are available<br />

Standard room facilities include air conditioning, a<br />

at reception<br />

minibar<br />

and in<br />

and<br />

your<br />

a hairdryer.<br />

room<br />

You<br />

to<br />

will<br />

hold<br />

find a<br />

your<br />

TV, telephone<br />

valuables.<br />

The hotel provides and a kettle Internet among the access facilities in your room. room Towels or<br />

and bathrobes are naturally available for your trip to the<br />

via a wireless connection in public areas. For extra<br />

sauna. Do you want to book a non-smoking room? Are<br />

requirements you please travelling contact with your family room and service. do you need The a friendly cot?<br />

team at reception We will gladly will cater provide for your you wishes with - please more indicate information<br />

them when booking your room. Every room has its own<br />

on the hotel’s<br />

private<br />

own<br />

bathroom<br />

car rental<br />

and some<br />

offer.<br />

have a balcony - please state<br />

Standard room your preference facilities when include booking air your conditioning, room. a<br />

Enjoy your leisure time in the indoor swimming pool or<br />

minibar and a hairdryer. You will find a TV, telephone<br />

fitness room. Forget the worries of the day as you enjoy a<br />

and a kettle relaxing among massage. the facilities in your room. Towels<br />

and bathrobes All kinds are of naturally delicacies are available to for savour your in the trip hotel’s to the<br />

restaurant, with specialities for vegetarians and diabetics,<br />

sauna. Do you want to book a non-smoking room? Are<br />

too. In the evening we will welcome you to the hotel bar.<br />

you travelling The with hotel has your its own family bistro and providing do you light snacks. need The a cot?<br />

We will gladly<br />

hotel<br />

cater<br />

has a cosy<br />

for your<br />

wine/beer<br />

wishes<br />

pub.<br />

- please indicate<br />

them when booking your room. Every room has its own<br />

private bathroom and some have a balcony - please state<br />

your preference when booking your room.<br />

Enjoy your leisure time in the indoor swimming pool or<br />

fitness room. Forget the worries of the day as you enjoy a<br />

relaxing massage.<br />

All kinds of delicacies are available to savour in the hotel’s<br />

restaurant, with specialities for vegetarians and diabetics,<br />

too. In the evening we will welcome you to the hotel bar.<br />

The hotel has its own bistro providing light snacks. The<br />

hotel has a cosy wine/beer pub.<br />

Your<br />

new<br />

gate<br />

to the<br />

Your<br />

new<br />

gate<br />

to the<br />

old<br />

This luxury hotel has a total of 75 beautifully furnished<br />

rooms and suites.<br />

The hotel is easy to reach on foot from the train station.<br />

Located close to the motorway (2.0 km), the hotel is<br />

This luxury relatively hotel has simple a total reach of by 75 car. beautifully furnished<br />

The hotel team at reception is available around the clock,<br />

rooms and suites.<br />

and also offers a wake-up service. Safes are available<br />

The hotel is at easy reception to reach and in your on room foot to from hold your the valuables. train station.<br />

Located close The to hotel the provides motorway Internet access (2.0 km), in your the room hotel or is<br />

via a wireless connection in public areas. For extra<br />

relatively simple to reach by car.<br />

requirements please contact room service. The friendly<br />

The hotel team at at reception will provide is available you with around more information the clock,<br />

and also offers on the a hotel’s wake-up own car service. rental offer. Safes are available<br />

Standard room facilities include air conditioning, a<br />

at reception minibar and in and your a hairdryer. room You to will hold find a your TV, telephone valuables.<br />

The hotel provides and a kettle Internet among the access facilities in your room. room Towels or<br />

and bathrobes are naturally available for your trip to the<br />

via a wireless connection in public areas. For extra<br />

sauna. Do you want to book a non-smoking room? Are<br />

requirements you please travelling contact with your family room and service. do you need The a friendly cot?<br />

team at reception We will gladly will cater provide for your you wishes with - please more indicate information<br />

them when booking your room. Every room has its own<br />

on the hotel’s private own bathroom car rental and some offer. have a balcony - please state<br />

Standard room your preference facilities when include booking air your conditioning, room. a<br />

Enjoy your leisure time in the indoor swimming pool or<br />

minibar and a hairdryer. You will find a TV, telephone


degerlendirme 10<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

AYDIN SERDAR KURU<br />

EĞİTMEN – KOÇ (ACC) - YAZAR<br />

Sevgili Dostlar,<br />

İnsanlar sürekli bir şekilde<br />

etraflarındaki türlü objeler ve<br />

olgulardan psikolojik olarak<br />

etkilenirler. Buna bağlı olarak otele<br />

giriş yapan bir misafir girdiği ilk<br />

andan itibaren çevresinden aldığı<br />

tüm sinyalleri olumlu veya olumsuz<br />

olarak kategorilendirir ve o otelle<br />

alakalı olarak bir algı oluşturur.<br />

Eğer bu algı olumluysa otelinizi<br />

bir daha tercih edecek, etrafına<br />

ballandıra ballandıra anlatacaktır.<br />

Eğer bu algı olumsuzsa bir daha<br />

otelinizin kapısının önünden bile<br />

geçmeyecek ve bulabildiği tüm<br />

insanlara otelinizin ne kadar<br />

korkunç bir yer olduğu bilgisini<br />

verecektir. Bazen her şeyi doğru<br />

yaptığınızı düşündüğünüz halde<br />

son derece ufak hatalarla bile<br />

misafirlerinizde büyük psikolojik<br />

negatif etkiler üretmeniz<br />

mümkündür. Bu yazımda sizlerle<br />

hangi küçük detayların müşteri<br />

psikolojisini olumlu veya olumsuz<br />

etkileyebileceğine değineceğim.<br />

İLK İNTİBA ÇOK<br />

ÖNEMLİ<br />

1) Bir otelin lobisine<br />

ilk adım attığınız<br />

anda gördüğünüz<br />

manzara size otelle<br />

alakalı ilk algıyı<br />

oluşturur. Kötü<br />

ışıklandırılmış, yanlış<br />

renkler kullanılmış ve<br />

büyük bir karmaşanın<br />

hüküm sürdüğü bir<br />

lobi görüntüsü odalarınız<br />

ne kadar konforlu olursa<br />

olsun misafirinizde sonradan<br />

düzeltmeniz çok zor bir negatif<br />

algı oluşturur. Resepsiyondaki<br />

görevlinin zoraki gülümseyen<br />

asık suratı veya giriş formunu<br />

doldurması için önüne sürülen<br />

kağıt ve kalemin “ilgisizce ve kaba<br />

bir şekilde önüne atılması” gibi<br />

son derece ufak detaylar bile<br />

müşterinizi rahatsız edecek ve<br />

negatif bir psikoloji içine girmesine<br />

OTEL DENEYİMİ<br />

sebep olacaktır.<br />

Negatif bir psikolojiyle<br />

misafirliğine başlayan<br />

müşterinin beyni o andan<br />

itibaren etrafındaki her detayı da<br />

negatif olarak değerlendirmeye<br />

müsait hale gelecektir. İnsan<br />

beyni duygusal deneyimleri<br />

zincirleme reaksiyonlar şeklinde<br />

değerlendirir. Örneğin yolda<br />

yürürken ayağını kaldırıma çarpan<br />

ve canı acıyan bir insan bunun<br />

hemen ardından çalan telefonuna<br />

cevap verirken son derece<br />

negatif bir durumda olacağı için<br />

karşısındaki insanla normalden<br />

daha olumsuz şekilde iletişim<br />

kuracaktır. Bu iki olayın mantıki<br />

olarak hiçbir alakası olmamasına<br />

rağmen beyin ardı ardına gelen iki<br />

olay arasında duygusal korelasyon<br />

ve bağıntı kurar. Bu sebeple bir<br />

misafirinizin otelinizdeki deneyimi<br />

algılama şekli otelinize ilk adımını<br />

attığı saniyeden itibaren belirlenir.<br />

LÜKSÜ RİTÜELLERLE<br />

HARMANLAYIN<br />

2) İnsanlar otel odalarına farklı<br />

konfor ihtiyaçları için gelirler<br />

ve ihtiyaçlarının<br />

karşılanmadığını<br />

düşündükleri<br />

zaman bu ne<br />

kadar ufak<br />

bir ihtiyaç<br />

olursa<br />

olsun tüm<br />

“beni<br />

parasını<br />

ödemeden<br />

kaçacak ahlaksız<br />

bir insan mı<br />

zannettiler<br />

acaba”<br />

deneyimlerini<br />

negatif olarak<br />

sınıflandırırlar.<br />

Örneğin son derece<br />

lüks bir otelin lüks odasına adım<br />

atan müşterinin ilk bakacağı yer<br />

kendi konfor algısı sıralamasında<br />

üst seviyede olan alandır.<br />

Örneğin kendi evine gelir gelmez<br />

ilk yaptığı şey kendine sıcak bir<br />

içecek hazırlayıp içmek olan<br />

müşteri eğer odasında sıcak su<br />

ısıtabileceği bir ısıtıcı ve ikram<br />

çay, kahve göremezse o oda ne<br />

kadar lüks ve konforlu gözükürse<br />

VE MÜŞTERİ<br />

PSİKOLOJİSİ<br />

gözüksün ani şekilde olumsuz bir<br />

duygu durumuna girecektir. Ya da<br />

duş almak konusuna özel önem<br />

veren bir müşteriyi otelinizin duş<br />

kabinine girdiği anda bir türlü<br />

ısınmayan buz gibi veya bir türlü<br />

soğumayan kaynar su karşılarsa<br />

otelinizin kaç yıldızı olursa olsun<br />

artık o müşteriyi ve yakın çevresini<br />

sonsuza kadar kaybedeceğinizi<br />

söyleyebiliriz. İnsanlar son derece<br />

ufak şeylerden psikolojik olarak<br />

son derece büyük bir şekilde<br />

etkilenebilirler.<br />

KENDİSİNİ ÖNEMLİ<br />

HİSSETTİRİN<br />

3) Kendini önemli ve değerli<br />

hissetme her insanın en önemli<br />

ihtiyaçlarından bir tanesidir.<br />

Ego her insanın çoğu zaman<br />

kabul etmediği ama genel olarak<br />

kararlarını almasını etkileyen<br />

duygu durumlarını üreten önemli<br />

bir faktördür. Her ne yaparsanız<br />

yapın kesinlikle yapmamanız<br />

gereken en önemli husus insanların<br />

kendilerini değersiz hissetmelerine<br />

sebep olmaktır. Size çok rutin<br />

gelen pek çok operasyon eğer<br />

yanlış yapılırsa misafirlerinizin<br />

kendilerini değersiz, önemsiz<br />

hissetmelerine ve otelinizi<br />

olduğundan çok daha kötü bir<br />

şekilde değerlendirmelerine sebep<br />

olabilir. Örneğin otele ilk giriş<br />

yapan bir misafirinizden ücretin<br />

peşin olarak tahsil<br />

edilmesi<br />

esnasında<br />

kullanılacak tek bir yanlış kelime<br />

veya beden dili unsuru onda “beni<br />

parasını ödemeden kaçacak<br />

ahlaksız bir insan mı zannettiler<br />

acaba” algısı oluşturabilir. Bir<br />

misafir sabah açık büfe kahvaltıya<br />

indiğinde oradaki görevlinin yanlış<br />

bir ses tonu kullanarak sorduğu<br />

“oda numarası” zaten şekeri<br />

düşük ve sinirlenmeye oldukça<br />

müsait bünyelerde büyük sinir<br />

patlamalarına sebep olabilir.<br />

Odaya giriş yaptığı sırada elinde<br />

bavulu olmamasına rağmen<br />

“ısrarla” kendisini odasına çıkaran<br />

ve “bahşiş koparmak” için lafı<br />

uzattıkça uzatan bir görevlinin<br />

otelinize vereceği zarar son<br />

derece büyük olabilir. Kısacası<br />

rutin işlemlerin doğru şekilde<br />

yapılmaması ve müşterinizin<br />

kendisini “değersiz” hissetmesi<br />

imajınıza yapacağınız en büyük<br />

darbedir.<br />

UYKUSUZ BIRAKMAYIN!<br />

4) Bir otelin en temel görevi<br />

insanların “uyku” ihtiyacıdır.<br />

Uyumak en temel fizyolojik<br />

ihtiyaçtır ve birçok insan alışık<br />

olmadığı çevrelerde kolay uykuya<br />

dalamaz. Otelinizin lüks dizaynı ve<br />

konforlu odalarına iyi not veren,<br />

restoranınız ve eğlence tesislerinize<br />

hayran kalan ve personelinizin<br />

olumlu tavırlarından<br />

etkilenen bir misafirinizin verdiği<br />

tüm olumlu notları tek bir hamlede<br />

olumsuza çevirebilecek en önemli<br />

unsur “uykusuz kalmaktır”.<br />

Gece yatağına yattığı zaman<br />

kötü yapılmış duvar yalıtımı<br />

sebebiyle yan odadaki tüm<br />

sesleri duyabilen veya çıkardığı<br />

rahatsız edici sesiyle kendisine<br />

eşlik eden bir klimaya maruz<br />

kalan misafirinizin yaşayacağı<br />

kalitesiz uyku deneyimi yaptığınız<br />

milyonlarca dolarlık yatırımları<br />

tamamen sıfıra indirecek psikolojik<br />

bir etki oluşturacaktır. Otelinizdeki<br />

misafirlerin oraya gelmelerinin<br />

temel sebebinin “uyku”<br />

ihtiyaçlarını karşılamak olduğunun<br />

hiçbir zaman unutulmaması<br />

lazımdır.<br />

BEKLENTİLERİNİ<br />

KARŞILAYIN<br />

5) Son olarak insanların<br />

beklentisinin ödedikleri ücretle eş<br />

değerli olarak arttığının mutlaka<br />

göz önünde bulundurulması<br />

lazımdır. Kendi algılarına göre<br />

“normal” bir ücret ödediğini<br />

düşünen bir misafirin beklentisi<br />

de psikolojik olarak belli sınırlar<br />

içinde kalır ancak “yüksek” ücret<br />

ödediğini düşünen bir misafirin<br />

beklentisi de aynı oranda yükselir.<br />

Örneğin normal ücret ödediğini<br />

düşündüğü bir otelde temel<br />

ihtiyaçları karşılanan bir insanın<br />

memnunluk seviyesi yüksek<br />

olacaktır. Ancak aynı insan yüksek<br />

ücret ödediği bir otelde temel<br />

ihtiyaçlarının dışında “kendini<br />

değerli hissetme” , “ayrıcalıklı<br />

olma” ve “sıradışı deneyimler<br />

yaşama” beklentisi içine de<br />

girecektir. Fiyatlarınız arttığı ölçüde<br />

misafirlerinizin beklenti eşiklerinin<br />

de psikolojik olarak aynı oranda<br />

artacağının hiçbir zaman akıldan<br />

çıkartılmaması gerekir.


12. TURİZM FUAR VE KONGRESİ<br />

12 th TOURISM FAIR AND CONGRESS<br />

w w w . t r a v e l t u r k e y e x p o . c o m<br />

6-8 Aralık<br />

December 20<strong>18</strong><br />

SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ ÖZEL BÖLÜMÜ VE FORUMU<br />

TRAVEL TECHNOLOGY ZONE AND FORUM<br />

6-8 Aralık December 20<strong>18</strong><br />

İZFAŞ - İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş - İzmir Fair Services, Culture & Art Affairs Trade Inc.<br />

T: +90 (232) 494 12 34 - 497 11 06 E: mehtap.cokgenc@izmirfair.com.tr - arif.saglam@izmirfair.com.tr W: www.izfas.com.tr<br />

TÜRSAB - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği - Association of Turkish Travel Agencies<br />

T: +90 (212) 259 84 04 - 356 17 09 E: esra.tolgay@tursab.org.tr - sevinc.divrikli@tursab.org.tr W: www.tursab.org.tr<br />

HİMAYELERİNDE<br />

UNDER COVER OF<br />

DESTEKLEYENLER<br />

SUPPORTERS<br />

PARTNER İL<br />

PARTNER CITY<br />

HAVA YOLU SPONSORU<br />

AIRLINE SPONSOR<br />

ANA MEDYA SPONSORU<br />

OFFICIAL MEDIA SPONSOR<br />

ORGANİZATÖRLER<br />

ORGANIZERS<br />

THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174


teknoloji 12<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

2019’a<br />

İki önemli anlaşma ile giriyor<br />

Yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklıkları ile turizm sektörünün dijital dönüşümüne liderlik eden<br />

<strong>Hotel</strong>Runner; 2019 yılında sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacak iki önemli iş birliğine imza atı.<br />

FULLTRIP İLE AYRICALIKLI<br />

KAMPANYA FIRSATI<br />

Turkcell’in desteğiyle kurulan, dijital dönüşüm<br />

vizyonuna sahip, yenilikçi seyahat platformu<br />

Fulltrip, 193 ülkede 45.000’den fazla tesisi<br />

bünyesinde bulunduran dijital satış ağı ve<br />

kanal yönetim platformu <strong>Hotel</strong>Runner ile<br />

güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında<br />

<strong>Hotel</strong>Runner platformundaki tesisler, Fulltrip<br />

aracılığıyla, Türkiye’nin önde gelen markaları<br />

Turkcell ve Garanti Bankası’nın müşterilerine<br />

doğrudan ulaşma, Turkcell’in tüm alternatif<br />

dağıtım kanallarında (BIP, Platinum, Salla<br />

Kazan, Dergilik, Fizy, TV+, Sarı Kutu, TİM)<br />

duyurulma ve her müşteri segmenti için farklı<br />

ve ayrıcalıklı kampanyalar sunma fırsatına<br />

erişecek.<br />

Tohumları Fulltrip’in hayata geçmesiyle<br />

birlikte atılan ve kısa süre önce ilk tesislerin<br />

kabul edilmesine başlanan iş birliğiyle tesisler,<br />

<strong>Hotel</strong>Runner üzerinden Fulltrip hesaplarını<br />

kolaylıkla oluşturabiliyor. Tesisler aynı<br />

zamanda, tam kapsamlı entegrasyon ile fiyat<br />

ve müsaitliklerini yönetebiliyor, içeriklerini<br />

güncelleyebiliyor ve Fulltrip’in dağıtım<br />

sağladığı tüm kanallardan rezervasyon<br />

alabiliyor. Bir aydan kısa bir süre içerisinde<br />

100’ün üzerinde tesisin Fulltrip üzerinden<br />

satışa hazır hale getirildiği iş birliğinde, ortak<br />

hedef ise 2019 yılı içerisinde 1.500 tesisi<br />

alternatif dağıtım kanallarıyla buluşturmak.<br />

<strong>Hotel</strong>Runner iş birliği ile sadece entegrasyon<br />

Bunlardan biri, Türkiye’deki tesislere<br />

alternatif satış kanallarında, online<br />

satışlarını artırma fırsatı sunan<br />

Turkcell destekli, yenilikçi dijital<br />

seyahat platformu Fulltrip,<br />

diğeri ise <strong>Hotel</strong>Runner platformundaki<br />

tüm tesislere milyonlarca potansiyel<br />

misafir ile buluşma fırsatı sunan<br />

Airbnb.<br />

Airbnb, başta butik oteller ve odakahvaltı<br />

tesisler olmak üzere tüm<br />

tesisleri üst düzey teknolojik alt yapı<br />

ile buluşturacak.<br />

değil aynı zamanda binlerce tesisi dijital<br />

ortamda kontratlayabilme imkanı elde<br />

ettiklerini belirten Fulltrip İş Geliştirme<br />

Müdürü Sonat Balkan “<strong>Hotel</strong>Runner’ın başta<br />

Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki geniş<br />

tesis envanteri ile anlık eriştiğimiz tesis sayısını<br />

binler seviyesine çekmeyi hedefliyoruz. Tüm<br />

kontratlı tesislerimizin sadece <strong>Hotel</strong>Runner<br />

üzerinden bizimle iletişim kuracağı bu güçlü<br />

teknolojik altyapı ile erişim sağladığımız<br />

alternatif satış kanallarından tesislerimizin<br />

gelirlerini artıracağız. Bu sebeplerle<br />

<strong>Hotel</strong>Runner ile yaptığımız stratejik ortaklığa<br />

çok önem veriyoruz” dedi.<br />

Fulltrip ile gerçekleştirdikleri iş birliği üzerine<br />

konuşan <strong>Hotel</strong>Runner Satış ve İş Geliştirme<br />

Direktörü Cihan Coşkuntuncel, “Sektörün<br />

dinamik ve yenilikçi iki firması olarak önemli<br />

bir birlikteliğe imza attık. Tesislerimize,<br />

Turkcell’in ürün ve servislerinin desteğiyle<br />

seyahat kavramına yeni bir anlayış getiren<br />

Fulltrip aracılığıyla alternatif satış kanalları<br />

ve yeni misafirler kazandıracağımız için çok<br />

memnunuz.” dedi.<br />

<strong>Hotel</strong>Runner, Fulltrip iş birliğini ve bu iş<br />

birliğinin tesisler için faydalarını 6-8 Aralık<br />

20<strong>18</strong> tarihleri arasında gerçekleşecek Travel<br />

Turkey İzmir Fuarı’ndaki kendi standında<br />

tesislerle paylaşacak.<br />

OTELLER DE AIRBNB’DE<br />

LİSTELENEBİLECEK<br />

Dünyanın en büyük konaklama paylaşım<br />

platformlarından Airbnb, online satış ve<br />

kanal yönetim platformu <strong>Hotel</strong>Runner ile<br />

güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, tesislere<br />

odalarını Airbnb üzerinden satışa<br />

sunarak misafir potansiyellerini hızlı bir<br />

şekilde artırma fırsatını sunuyor.<br />

Küresel çapta yapılan bu iş ortaklığı ile<br />

<strong>Hotel</strong>Runner kullanan tesisler, tek bir ara<br />

yüz üzerinden Airbnb platformuna hızlı ve<br />

iki yönlü olarak bağlanma, içerik yükleme,<br />

fiyat ve müsaitlik güncelleme, gerçek<br />

zamanlı rezervasyon alma imkanlarına<br />

sahip olacak. Airbnb’nin konaklama<br />

standartlarına uyumlu olan tesisler,<br />

herhangi bir ek işlem yapmalarına<br />

gerek kalmadan <strong>Hotel</strong>Runner üzerinden<br />

odalarını otomatik olarak Airbnb<br />

üzerinden pazarlayabilecekler.<br />

<strong>Hotel</strong>Runner İş Ortakları Başarı Direktörü<br />

Rıza Kaynak, “Üst düzey teknolojik<br />

altyapıya kavuşturduğumuz konaklama<br />

tesislerine tüm dünyadan yeni satış<br />

kanalları yaratmak için var gücümüzle<br />

çalışıyoruz. Bu doğrultuda küresel olarak<br />

stratejik iş birliği yaptığımız Airbnb, küçük<br />

ve butik oteller başta olmak üzere tüm<br />

tesislerin gelirlerini yükseltebilmeleri<br />

yolunda en önemli satış kanallarından<br />

biri olacak.” dedi.<br />

“150 milyondan fazla kişinin<br />

kullandığı ve 640.000’den fazla tesisin<br />

kayıtlı olduğu Airbnb platformu, her<br />

gün milyonlarca misafire ulaşma<br />

ve gelirlerini artırma potansiyeli<br />

açısından otellerimiz için mükemmel<br />

bir satış kanalı konumunda.” diyen<br />

Rıza Kaynak, bu yenilikçi teknoloji<br />

çözümünden ve stratejik ortaklıktan<br />

faydalanarak Airbnb’de yer alma fırsatına<br />

sahip olmak için tesislerin, <strong>Hotel</strong>Runner<br />

üyesi olmalarının yeterli olduğunu<br />

belirtti.<br />

<strong>Hotel</strong>Runner, küçük ve butik otellerden<br />

pansiyonlara, hostel konaklama<br />

yerlerinden kurumsal ve zincir otellere,<br />

193 ülkeden 48.000’den fazla tesisi<br />

bünyesinde bulunduruyor. Airbnb ile<br />

yapılan iş birliği sayesinde <strong>Hotel</strong>Runner<br />

kullanan tesisler dünyanın dört bir<br />

yanından geniş misafir kitlelerine sıra<br />

dışı konaklama deneyimleri sunmaya<br />

odaklanabilecekler.


13<br />

Sayı:<br />

tanıtım<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

İzmir’e<br />

hangi amaçla<br />

gelirseniz<br />

gelin<br />

Tüm yollar<br />

çıkar<br />

’e<br />

Modern konsepti ve dinamik<br />

kadrosu ile Ramada Encore<br />

İzmir alışılagelmiş otel<br />

deneyimlerinden farklı bir<br />

konaklama deneyimi yaşatıyor.<br />

Şehir merkezine yakın, İzmir’in<br />

yeni cazibe merkezi olan Balçova<br />

alışveriş merkezleri ile iç içe<br />

konumda, havaalanı ve yeni<br />

fuar alanına otoban bağlantısı<br />

ile konforlu ulaşım sağlıyor,<br />

Fuar İzmir’in yeni kompleksine<br />

taşınması ile fuar alanına en<br />

yakın enternasyonel marka otel<br />

ünvanına sahip oluyor.<br />

HEM EVİNİZ HEM<br />

OFİSİNİZ GİBİ<br />

Ramada Encore İzmir her türlü<br />

teknik donanıma sahip çağa ayak<br />

uyduran konfora sahip tamamı<br />

deniz ve dağ manzaralı Business<br />

ve Business Corner, özel olarak<br />

dekore edilmiş eşsiz panoramik<br />

manzaraya sahip 3 Suit ve 2<br />

Fiziksel Engelli olmak üzere<br />

toplam 176 odası ile konfor ve<br />

rahatlığı, lobi yaşam alanı ile ev<br />

keyfini, alışılagelmişin dışındaki<br />

aperatif yiyecek ve içecek menüsü<br />

ile dinamik Encore lezzetlerini;<br />

toplantı salonlarıyla teknoloji ve<br />

ofis rahatlığını; fitness center ile<br />

sağlığı yaşatıyor.<br />

İZMİR’İN HER YERİNE<br />

YAKIN<br />

Ramada Encore İzmir, Adnan<br />

Menderes Havalimanı ve yeni fuar<br />

alanına 10 dk. otoban bağlantısı<br />

ile konforlu bir yolculuk ile<br />

ulaşabileceğiniz Ramada Encore<br />

İzmir, alışveriş merkezleri ile iç<br />

içe konumu ile iş seyahatlerinizi<br />

keyfe dönüştürülebilir konumda,<br />

görmeye değer Çeşme yarım<br />

adası, Efes Antik kenti, Şirince Eski<br />

Rum köyüne 20- 50 dakikalık araç<br />

yolu mesafesinde konumlanmış<br />

durumda. Aynı zamanda, Termal<br />

Sağlık merkezleri ve 9 Eylül<br />

Üniversitesi ve Hastanesine<br />

yürüyüş mesafesinde.<br />

Geniş otopark,<br />

ücretsiz internet<br />

Ramada Encore İzmir’in<br />

kendi bünyesinde bulunan<br />

açık ve kapalı otomobil &<br />

otobüs otopark alanı ile<br />

yoğun iş gününün ardından<br />

aracınızı güvenle ve kolayca<br />

park edebilir, ücretsiz hızlı<br />

internet bağlantısı ile lobi<br />

yaşam alanında işlerinizi<br />

takip edebilir yada tatil<br />

deneyimlerinizi konforlu<br />

kılabilirsiniz.<br />

Tecrübeli isim<br />

Güner Güney<br />

yönetiyor<br />

Ramada Encore By<br />

Wyndham İzmir’in Genel<br />

Müdürü, sektörün ve grubun<br />

tecrübeli isimlerinden Güner<br />

Güney. 1976 Bolu doğumlu<br />

olan Güney, 12 yıldır Ever<br />

Group ta çalışıyor. Son 5<br />

yılda gruba bağlı İstanbul’da<br />

2 Four Points by Sherton,<br />

Kocaeli Hampton By Hilton<br />

ve İzmir Ramada Encore<br />

By Wyndham İzmir açılış<br />

ekiplerinde bulundu. Güney<br />

Son 3 yıldır da Ramada<br />

Encore by Wyndham<br />

İzmir’in Genel Müdürlüğünü<br />

yapıyor.


www.hilariumhotel.com<br />

Fabrika Street No:5 Yenikapi Istanbul - Türkiye<br />

T: +90 (212) 517 00 83 F: +90 (212) 517 01 21<br />

info@hilariumhotel.com<br />

www.oranhotel.com<br />

Harikzadeler Sok. No: 32, Laleli, 34134 İstanbul, Türkiye<br />

T: +90 (212) 513 82 00 F: +90 (212) 513 82 05<br />

info@oranhotel.com<br />

www.anthotel.com<br />

Küçüklanga Cad. No. 9-34096 Aksaray-İstanbul, Türkiye<br />

T: +90 (212) 529 15 00 (Pbx) F: +90 (212) 529 15 05<br />

info@anthotel.com<br />

www.barinhotel.com<br />

Şehzadebaşı Fevziye Cd. No:7 34470 İstanbul<br />

T: +90 (212) 513 91 00 / 513 13 33 F: +90 (212) 526 44 40<br />

info@barinhotel.com


www.orienthotelistanbul.com<br />

Mermerciler Caddesi No:1 34380 Yenikapi Istanbul - Türkiye<br />

T: +90 (212) 517 63 00 F: +90 (212) 517 78 39<br />

orient@orienthotelistanbul.com<br />

www.grandons.com<br />

Mesihpasa Cd. Azimkar Sk. No 32 Laleli Istanbul, Türkiye<br />

T: +90 (212) 5<strong>18</strong> 63 70 F: +90 (212) 5<strong>18</strong> 63 74<br />

info@grandons.com<br />

www.grand-washington.com<br />

Gencturk Cad. Ağayokuşu Sok. No:7 34692<br />

Laleli Fatih İstanbul Türkiye<br />

Tel: +90 212 511 6371<br />

info@grand-washington.com


workshop 16<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

DÜNYA TURiZMCiLERi<br />

Work Shop Travel Shop’tan başarılı bir B2B Luxury M.I.C.E Work Shop<br />

İlk defa “B2B Luxury M.I.C.E Workshop konseptinde düzenlenen<br />

etkinliğe, aralarında Hindistan’ın büyük Düğün Organizasyon<br />

Şirketleriyle birlikte büyük M.I.C.E etkinlikleri düzenleyen, Grup Kültür<br />

ve Dini Turlar yapan firmaların da bulunduğu, 50’den fazla ülkeden<br />

200’e yakın Tur Operatörü iştirak etti. Network niteliğinde <strong>18</strong> Kasım<br />

20<strong>18</strong> Pazar akşamı Pulman <strong>Hotel</strong> salonunda tanışma<br />

kokteyli ile başlayan B2B Luxury M.I.C.E Work Shop<br />

etkinliği 19 Kasım 20<strong>18</strong> Pazartesi günü tam gün devam<br />

etti. Açılış kurdelesi, Firuz Bağlıkaya, Müberra Eresin,<br />

Murtaza kalender, THY M.I.C.E. Müdürü Vildan Mataracı,<br />

ISTTA Başkanı Halil Korkmaz ve Yabancı Tur Operatör<br />

protokolu tarafından kesildi. Toplantıya İstanbul<br />

Hindistan Başkonsolosu Prunojyoti Mukherjee de katıldı.<br />

BAĞLIKAYA: VERİMLİ<br />

GEÇECEĞİNE<br />

İNANIYORUM<br />

Türkiye Seyahat Acentalar<br />

Birliği (TURSAB) Yönetim Kurul<br />

Başkanı Firuz Bağlıkaya<br />

açılış konuşmasını yabancı<br />

konuklara yönelik İngilizce<br />

olarak yaptı. Bağlıkaya,<br />

konuşmasında düğün, kutlama<br />

ve kültürel olarak yapılan<br />

bu tür turların Türkiye’de<br />

yapılmasını son derece isabetli<br />

bulduğunu dile getirdi.<br />

Tur operatörlerin gerek otel<br />

gerekse Seyahat acentaları ile<br />

yapacağı iş birliğinin verimli<br />

geçeceğine inandığını belirtti.<br />

ERESİN: HER TÜRLÜ<br />

HİZMET VERMEYE HAZIRIZ<br />

Türkiye Otelciler Birliğini<br />

(TUROB) Temsilen TUROB<br />

yönetim Kurul Başkan<br />

Yardımcısı Eresin Turizm<br />

A.Ş. Yönetim Kurulu<br />

Başkan Yardımcısı<br />

ve Eresin <strong>Hotel</strong>s Genel<br />

Müdürü Müberra Eresin<br />

konuşmasında Otelciler<br />

Birliği olarak her türlü hizmeti<br />

mükemmel bir müşteri<br />

memnuniyeti içerisinde vermeye<br />

hazır olduklarını bu<br />

konuda TUROB olarak her<br />

türlü yardımcı olabileceklerini<br />

açıkladı.<br />

KALENDER: ACENTALAR<br />

TÜRKİYE PAZARINDA<br />

GENİŞLEMEK İSTİYOR<br />

Travel Shop Turkey Genel<br />

Müdürü Murtaza Kalender’in<br />

konuşması ise ön bilgi<br />

niteliğinde idi. Gelen tüm<br />

Hosted Buyer Tur Operatörlerine,<br />

tüm katılımcılara,<br />

sponsorlara, tüm basın<br />

mensuplarıyla kendilerine<br />

destek veren sivil toplum<br />

kuruluşlarına teşekkür etti.<br />

Kalender, “Gelen Tur Operatörleri<br />

içerisinde, hâlihazırda<br />

düğün işi almış olup lokasyon<br />

ve otel bakmakta olanlar da<br />

var. Ayrıca, Balkan ülkelerinden<br />

charter uçuşları başlatma<br />

niyetiyle etkinliğe katılanlar<br />

da mevcut olup Türkiye’de<br />

bu işi yapabilmek için partner<br />

arayışındalar. Hindistan’ın en<br />

büyük 5 Tur Operatöründen<br />

biri olan ve Kültür, Gurup,<br />

M.I.C.E organizasyonlarıyla<br />

bilinen, dünyanın birçok ülkesinde<br />

de ofisleri bulunan<br />

Yatra ve Mercury’nin üst<br />

düzey yöneticilerinin de hazır<br />

bulunduğu etkinliğimizde,<br />

acentelerin<br />

Türkiye pazarında genişleme<br />

hedefleri var.” diye konuştu.<br />

Hedeflerinin 2023 yılına kadar<br />

Türkiye’de 4 etkinlik yapmak<br />

olduğunu, 81 ilin tanıtımına<br />

katkıda bulunmak istediklerini,<br />

ülkemizdeki turizm kategorilerinin<br />

çeşitlilik sağlaması<br />

ve mevcut kategorilerin de<br />

daha iyi şartlara getirmek


17<br />

Sayı:<br />

workshop<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

iSTANBUL’DA BULUŞTU<br />

Work Shop Travel Shop ekibi çok başarılı organizasyonla 50’den fazla ülkenin 200 civarında<br />

Tur Operatör şirketini, <strong>Hotel</strong> ve Turizm Acentaları ile iş birliği için İstanbul’a getirdi<br />

olduğunu<br />

belirten Kalender, 60 milyon<br />

turistin en az 70 milyar dolar<br />

bırakmasının hedeflendiğinin<br />

altını çizdi. Kalender, “Biz<br />

bunları yaparken de ülkemize<br />

gelecek turistlerin vize sıkıntısı<br />

yaşamaması gerektiği üzere<br />

başta Hindistan olmak üzere<br />

özellikle Asya ülkelerinden<br />

vize alımının kolaylaştırılması<br />

gerekiyor” dedi.<br />

YÜZDE YÜZ<br />

BAŞARI YAKALADIK<br />

Kalender düzenlenen etkinlik<br />

hakkında <strong>Hotel</strong> <strong>Gazetesi</strong>’ne<br />

şu bilgileri verdi: “Gelen Tur<br />

Operatörleri toplamda 10<br />

milyonun üzerinde turist<br />

hacmine sahip ve 100 milyon<br />

doların üzerinde bilançoları<br />

bulunmakta. Türkiye’ye gelip<br />

Türkiye’deki firmalarla işbirliği<br />

yaparak pazar paylarını<br />

geliştirmeyi planlıyor. Workshop<br />

etkinliğimizde, tamamen<br />

bizim tasarım ve<br />

mühendisliğimizle yapılan<br />

yazılımız sayesinde, etkinlik<br />

öncesinde B2B ön randevular<br />

alınarak %100 başarı<br />

yakalandı. 1200 randevu<br />

alınan etkinliğimiz öncesinde<br />

<strong>18</strong>68 tane karşılıklı<br />

teyitleşmeye ulaşıldı. Bu<br />

randevu sistemi sayesinde her<br />

firma kendi profiline uygun<br />

nitelikli firmalarla önceden irtibat<br />

kurarak hem zamandan<br />

tasarruf etmiş hem de efektif<br />

bir etkinlik geçirmiş oluyor.”<br />

EĞİTİM TURLARI<br />

DÜZENLENDİ<br />

Alınan bilgilere göre Luxury<br />

B2B M.I.C.E Workshop<br />

etkinliğine<br />

Türkiye’den 70’den fazla Turizm<br />

Firması ve resmi kurum<br />

ile sivil toplum kuruluşları<br />

katılım gösterdi. Türkiye’nin<br />

sayılı marka - zincir otelleriyle<br />

Türkiye’den birçok Düğün<br />

Planlayıcısı, Türk Seyahat<br />

Acenteleri, Yat Firmaları,<br />

Restoranlar, Taşımacılık<br />

Şirketleri,<br />

Tekne Ekipman Firmaları<br />

gibi birçok değişik kategorilerde<br />

katılım sağlandı.<br />

Ayrıca; etkinliğe Yeşil Irmak<br />

Kalkınma Ajansı, Amasya,<br />

Tokat, Samsun, Çorum, Trabzon<br />

ve Antalya Turizm İl<br />

Müdürlükleri de katılarak illerinin<br />

tanıtımlarını yaptılar.<br />

Bunun yanı sıra Travel Shop<br />

ekibi, gelen Tur Operatörlerine<br />

İstanbul, Antalya, Kapadokya,<br />

Çanakkale, Truva,<br />

Samsun, Çorum, Tokat ve<br />

Amasya’ya eğitim turları<br />

düzenledi. Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan<br />

ve Yunanistan’dan Turizm<br />

firmaları etkinliğe katılıp<br />

yerinde görerek kendi ülkelerine<br />

taşımak istediklerini belirttiler.<br />

Etkinliğin İstanbul ayağı<br />

Dosso Dossi Downtown <strong>Hotel</strong>inde<br />

verilen veda yemeği<br />

ve eğlence ile son buldu.


teknoloji <strong>18</strong><br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Otel Tanıtım Videolarının Sağladığı<br />

En Değerli<br />

6 Fayda<br />

Son dönemlerin en popüler pazarlama stratejilerinden biri olan<br />

“tanıtım videoları”, her alanda kendini göstermeye başladı.<br />

Özellikle tesisler için son derece yararlı olan bu tanıtım<br />

videoları ile çok daha fazla kişiye ulaşabilir ve tesisinizi bir<br />

adım öne taşıyabilirsiniz. Elbette ki sağlayacağınız faydalar<br />

bunlarla da sınırlı değil. Tanıtım videoları, hedef misafir kitlenizi<br />

yakalamada önemli bir rol üstleniyor. Neredekal.com olarak<br />

uzun süredir tesislere bu konuda destek sağlıyoruz. Ancak<br />

öncelikle gelin, otelinizin bir tanıtım videosu olduğunda ne gibi<br />

faydalar elde edeceksiniz, birlikte bakalım.<br />

1 – Daha Akılda Kalıcıdır<br />

Eskilerden kalma bir söz vardır ya hani, “söz uçar<br />

yazı kalır” diye… İşte bu durum teknolojik gelişmeler<br />

neticesinde biraz şekil değiştirdi diyebiliriz. Artık<br />

insanların görsel hafızasında yer edinebilmek için<br />

bundan daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor. İşte tanıtım<br />

videoları da burada devreye giriyor. Galerinize<br />

3 – Misafirlerin Seçimlerini<br />

Doğrudan Etkiliyor<br />

ekleyeceğiniz bir tanıtım videosu ile potansiyel<br />

misafirleriniz, tek bir bakışta otelinizle ilgili daha<br />

fazla bilgi sahibi olacağı gibi, bu bilgiler akıllarında<br />

çok daha fazla yer edinecektir.<br />

2 – Otelinize Karşı Güvenilir Bir İzlenim Sunar<br />

Çünkü artık tüketicilerin büyük bir çoğunluğu<br />

bilinçlendi. Fotoğrafların hileli olup olmadığı<br />

akıllarda her daim soru işareti bırakıyor. Artık bir<br />

tesisi olduğundan çok daha güzel göstermenin<br />

bin bir türlü yolu var. Tanıtım videoları bu konuda<br />

misafirlere daha fazla güven veriyor. Zira söz konusu<br />

videoda yer alan otelin genel görünümü, çevresi, vs.<br />

gibi görüntüler, fotoğraflardan çok daha ikna edici bir<br />

düşünce oluşturuyor.<br />

En yarar sağlayacağı avantajlarından biri de bu.<br />

Tanıtım videosu olan tesisler, videosu olmayan<br />

tesislere göre çok daha fazla tercih ediliyor. Bu da<br />

misafirlerde güvenilir bir izlenim yaratması ile doğru<br />

orantılı aslında. Bunu tetikleyen bir diğer unsur ise<br />

dönüşüm oranlarını arttırmasıyla ilgili.<br />

4 – Dönüşüm Oranını Arttırıyor<br />

Neredekal.com’un otel listeleme sayfasında yer<br />

alan bir tesisin videosunun olması, dönüşüm<br />

oranını %30 arttırıyor. Dolayısıyla daha fazla insana<br />

ulaşıyor olmanızın yanı sıra, sizi inceleyen potansiyel<br />

misafirlerin tercihini büyük ölçüde etkilemiş<br />

oluyorsunuz.<br />

5 – Tesisinizi Bir Adım Öne Taşır<br />

Bir tanıtım videonuzun olması, sizi rakiplerinizin önüne<br />

taşır. Çünkü bahsi geçen tüm bu avantajların da sahibi<br />

olacaksınız aslında. Bunun yanı sıra tanıtım videoları,<br />

tesisinize değer katacak en önemli unsurlardan biri.<br />

Zira sahip olduğunuz tüm hizmetleri ve olanakları en<br />

şeffaf şekilde misafirlerinize sunmanın ayrıcalığını<br />

yaşıyor olacaksınız.<br />

6 – Neredekal.com’da Tanıtım<br />

Videonuzun Yer Almasını İstiyorsanız…<br />

Neredekal.com olarak işinde oldukça uzman bir<br />

ekip ile çalışıyoruz. Siz de Neredekal.com’da tanıtım<br />

videonuzun yer almasını istiyorsanız destek@<br />

neredekal.com adresinden ya da 0216 368 80<br />

40 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Eğer<br />

Neredekal.com’a üye değilseniz, [url=https://www.<br />

neredekal.com/tesis-uyeligi/]buraya[/url] tıklayarak<br />

başvurunuzu yapabilirsiniz. Örnek tesis videolarını<br />

görmek için ise Youtube’da yer alan [url=https://<br />

www.youtube.com/channel/UCCAiSNlzgkzlWh89_<br />

HPyGGg/videos]videolar sayfasına[/url] göz<br />

atabilirsiniz.


ooking 20<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Geçtiğimiz ayki<br />

sayımızda, halihazırda<br />

turizm sektöründe<br />

faaliyet gösteren<br />

rezervasyon portalları<br />

arasına hızlı bir<br />

giriş yapan heberi.<br />

com’u tanıtmıştık.<br />

Heberi.com’un<br />

diğer rezervasyon<br />

portallarından<br />

farklı olarak otel<br />

sahiplerine sağladığı<br />

avantajlar saymakla<br />

bitmez.. Bu sayımızda<br />

da anlatmaya devam<br />

ediyoruz.. Daha iyi<br />

anlaşılabilmesi için<br />

de soru ve cevap<br />

şeklinde olmasını<br />

tercih ettik.<br />

HEBERI, sektördeki Otelcilerin<br />

rezervasyonları kendi otellerine<br />

çekmeleri için Otellerinin tanıtımını<br />

başkasının yardımına/iznine<br />

gerek duymaksızın sistemdeki<br />

Satış Acentelerine yapmaları,<br />

müşteri rezervasyonlarını, çalıştıkları<br />

Tur Operatörü üzerinden<br />

veya bireysel olarak kendi<br />

Otellerine çekmeleri amacı<br />

ile yapılmıştır. Tur Operatörü<br />

üzerinden rezervasyon almak<br />

Otelcilerin tercihidir.<br />

Turiste ulaşmayı<br />

başkasının inisiyatifine<br />

bırakmayın!<br />

Milyonlarca dolar yatırarak Otel<br />

inşa ediyorsunuz, yüzlerce kişiye<br />

istihdam sağlayacaksınız<br />

ama Turiste ulaşmanız başkasının<br />

inisiyatifine bağlı. Bir politik<br />

sorun ya da basında bir haber<br />

çıkıyor, kaderiniz değişiyor.<br />

Yeter artık.<br />

Otelci,<br />

Otelini kolaylıkla tanıtabilsin,<br />

Turiste 12 ay ulaşabilsin,<br />

.com’un<br />

avantajlarından haberiniz var mı?<br />

Tur Operatörü müdürünün ağzının<br />

içine bakmasın, kaderini<br />

kendi çizsin,<br />

Yurtiçi veya turtdışındaki bir<br />

gazetede yalan yanlış bir haber<br />

çıktığında, Turizm sektörünün<br />

diğer muhatabı olan Satış<br />

Acentelerine (Reisebüro) doğrusunu<br />

anlatabilsin,<br />

Otelcinin müşteriye ulaşmasının<br />

zorluğunu bilen Tur Operatörlerinin<br />

fiyat indirme şantajlarına<br />

boyun eğmesin.<br />

HEBERİ olarak bu makûs kaderi<br />

değiştirmek için yola çıktık.<br />

Amacımız, milyonlarca dolar<br />

yatırım yapmış Otelcinin müşteriye<br />

ulaşmasını kolaylaştırmaktır.<br />

Tur Operatörlerinin<br />

de çalıştığı Satış<br />

Acenteleri artık ulaşılmaz<br />

değiller. Satış<br />

Acenteleri HEBERİ’nin<br />

diğer kullanıcısı.<br />

Otel tanıtımınız doğrudan<br />

Satış Acentesine<br />

gider. Rezervasyonları yapan,<br />

müşteriler ile sürekli<br />

muhatap olan onlar.<br />

Unutmamak gerekir ki,<br />

Tur Operatörünün getirdiği<br />

müşterilerin rezervasyonlarını<br />

da Satış Acenteleri yapıyor.<br />

Satış Acenteleri hangi<br />

otele rezervasyon yaparsa<br />

Tur Operatörü müşteriyi, o<br />

Otele götürür.<br />

Her mahallede, köyde, alışveriş<br />

merkezinde bulunanlar<br />

Satış Acenteleri. Tur Operatörünün<br />

ise her yerde kendi ofisi ve<br />

personeli yok.<br />

Tur Operatörünün, Otelinize<br />

gelmek isteyen müşteriyi başka<br />

bir yere yönlendirmesine engel<br />

olmak mümkün. Tur Operatörü<br />

“yer yok” ya da başka bir bahane<br />

ile müşteriyi başka bir yere<br />

yönlendirmeye çalıştığında;<br />

Satış Acentesi Otelci ile direkt<br />

bağlantı kurup müşterisinin gelmek<br />

istediğini, ama Tur Operatörünün<br />

Otelinize rezervasyonu<br />

engellediğinden haberiniz olsun<br />

istedik.<br />

Günlük gazete reklamı ile müşteri<br />

bulmak çok pahalı. Attığınız<br />

taş ürküttüğünüz kuş için değmeli.<br />

Üstelik gazete reklamı,<br />

reklamın çıktığı gün ile sınırlı.<br />

Halbuki Heberi ile reklam/pazarlama<br />

çok daha kalıcı ve kullanışlı.<br />

Yukarıda sayılan olumsuzlukları<br />

olumluya çevirmek dünyada<br />

sadece HEBERİ ile mümkün.<br />

Tanıtım/pazarlama<br />

kime yapılmalı?<br />

Beğenelim – beğenmeyelim,<br />

“Satış Acenteleri” turizmin olmazsa<br />

olmaz ayağıdır. Tatile<br />

gidecek her müşteri bir Satış<br />

Acentesinden ürün-fiyat alır.<br />

Nerenin trend olduğunu, nerelerin<br />

fiyatlarının ekonomik olduğunu<br />

kimse Satış Acentelerinden<br />

daha iyi bilemez. Kimse de<br />

Turizmi onlardan daha iyi takip<br />

etmez. Her Satış Acentesi, aynı<br />

anda bir cok Tur Operatörü çalışır,<br />

Tur Operatörlerinin buna bir<br />

itirazı olmaz çünkü müşterinin<br />

asıl muhatabı Satış Acentesidir.<br />

Satış Acenteleri müşterilerini<br />

tanır, aynı müşteri yılın bütün<br />

tatilleri için Satış Acentesinin<br />

müşterisidir. Müşteri, “hangi<br />

Tur Operatörü” ile tatile gideceğim<br />

diye düşünmez. Nasıl olsa<br />

Satış Acentesi gerekli detayları<br />

kontrol etmiştir. Tatil dönüşü de<br />

bulacağından emin olduğu tek<br />

muhatap Satış Acentesidir. Bu<br />

iş birliği sayesinde, müşteri<br />

ile Satış Acentesi arasında güven<br />

oluşur.<br />

Müşteri, Satış Acentesinin tavsiyesine<br />

gözü kapalı güvenir.<br />

Onun “iyi” dediği Otelin iyi olacağına<br />

inanır. Bu nedenle tatili<br />

esnasında bir sorun çıktığında<br />

öncelikle Satış Acentesine ulaşmaya<br />

çalışır.<br />

Bundan ötürü, Otelci tanıtım<br />

yapacaksa, Satış Acentesinden<br />

daha doğru bir adres yoktur.<br />

Her Satış Acentecisinin yüzlerce<br />

müşterisi var. Bir Acente üzerinden<br />

yüzlerce müşteriye, yüzlerce<br />

Satış Acentesi üzerinden


21<br />

Sayı:<br />

booking<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

milyonlarca müşteriye ulaşmak<br />

mümkündür.<br />

www.heberi.com ile Satış Acentelerine<br />

gönderilen reklam, onların<br />

hesabında durur ve yüzlerce<br />

müşteri için tekrar tekrar kullanılabilir.<br />

Yani, www.heberi.com ile<br />

reklam, gazete reklamı gibi çıktığı<br />

gün ile sınırlı değildir.<br />

www.heberi.com ile reklam,<br />

reklamdan çok daha fazlası anlamına<br />

gelir. Satış Acentelerine<br />

kendi otelini tavsiye edip rezervasyon<br />

karşılığı ek komisyon<br />

teklif etmek ve müşteri geldikten<br />

sonra online ödemek, dolayısıyla<br />

müşteriyi kendi Oteline yönlendirmek<br />

mümkün. Bu tavsiye/rezervasyon,<br />

çalışılan Tur Operatörü<br />

üzerinden olabileceği gibi<br />

bireysel de olabilir.<br />

Otelci, Otelini müşteri tarafından<br />

tercih edilen otel statüsüne<br />

çekebilir. Tur Operatörü,<br />

müşteri tarafından tercih edilen<br />

Otelden vazgeçemez.<br />

Otelci, Otelini 12 ay açık tutmak<br />

ister, halbuki Tur<br />

Operatörünün operasyonu<br />

belirli<br />

bir süre içindir.<br />

Otelci, www.<br />

heberi.com ile<br />

Tur Operatörüne<br />

müşteri<br />

sağlayan Satış<br />

Acentecilerine<br />

kolaylıkla ulaşabilir,<br />

rezervasyonları<br />

direkt Satış<br />

Acentesinden alabilir.<br />

(Otelci için müşterinin<br />

Havalimanı transferini organize<br />

etmek zor olmasa gerek.)<br />

Tanıtım/pazarlama<br />

nasıl yapılır? Tanıtımı/<br />

pazarlamayı Otelci<br />

kendisi yapabilir mi?<br />

www.heberi.com da bir email<br />

ile hesap açmış, hesabını aktifleştirmiş<br />

ve –gerekirse- kullanıcı<br />

türünü Tesis Sahibi (PROPERTY<br />

OWNER) hesap türüne çevirip<br />

Otelini kaydetmiş her Otelci,<br />

Otelinin profesyonel reklam sayfasını<br />

kolaylıkla hazırlayabilir.<br />

Bunun için yüksek bilgisayar bilgisine<br />

gerek yok. Sistemde hazır<br />

şablonları kullanarak Otelinin<br />

profesyonel reklam sayfasını en<br />

fazla 5-10 dakikada hazırlayabilir,<br />

reklamı sistemde bulunan yüzlerce<br />

Satış Acentecinin hesabına<br />

sadece birkaç basit işlem ile gönderebilir.<br />

ÖNEMLİ NOT: www.heberi.<br />

com’da üyelik, tesis kayıt ücreti<br />

vs. yoktur.<br />

Otelci,<br />

Otelini 12<br />

ay açık tutmak<br />

ister, halbuki Tur<br />

Operatörünün<br />

operasyonu<br />

belirli bir süre<br />

Satış Acentecisinden<br />

Rezervasyon talebi<br />

nasıl alınır?<br />

Satış Acentecisinden alınan rezervasyon,<br />

tam rezervasyon<br />

değildir. Satış Acentecisinden<br />

alınan REZERVASYON TALE-<br />

BİDİR ve Otelci tarafından 24<br />

saat içerisinde onaylanması<br />

şarttır. 24 saat içerisinde<br />

onaylanmayan her rezervasyon<br />

talebi, otomatik olarak<br />

red olacaktır. Bu yüzden Otelcinin<br />

24 saat içerisinde en az<br />

bir defa hesabına bakması<br />

tavsiyemizdir.<br />

Alınan her rezervasyon talebi<br />

ile birlikte otomatik olarak aynı<br />

rezervasyon numarası ile başlayan<br />

boş mesaj, hem Otelcinin<br />

hem de Rezervasyonu yapan<br />

Satış Acentecisinin hesabındaki<br />

INBOX’a düşer. Buna hangi taraf<br />

cevap yazarsa, rezervasyonun<br />

muhatabı<br />

olan<br />

karşı<br />

tarafa<br />

gider<br />

(Otelcinin<br />

mesajı<br />

Rezervasyonu<br />

yapmış<br />

Satış Acentecisine,<br />

Satış Acentecisinin<br />

mesajı Rezervasyon<br />

yapılan Otele). Bu mesaj kullanılarak<br />

gelen rezervasyon talebi<br />

ile ilgili tüm sorular karşı tarafa<br />

sorulabilir. Ancak bu yazışma<br />

24 saat içerisinde bitirilmesi<br />

gerekir, aksi durumda rezervasyon<br />

talebi ret olacaktır.<br />

içindir.<br />

Gelen Rezervasyon<br />

Talebini ile ilgili<br />

-varsa- sorular nasıl<br />

sorulur?<br />

Rezervasyonun talebi ile ilgili<br />

olarak varsa sorular, yukarıda<br />

bahsettiğimiz dahili mesaj kullanılarak<br />

karşı tarafa sorulabilir.<br />

Alınan reservasyon talebinin<br />

bazı detayları açık ancak bazı<br />

detaylar (müşterinin adı, e-mail<br />

ve telefon numarası, vs.) rezervasyon<br />

talebi onaylandığında<br />

otomatik olarak açılacaktır.<br />

SERDAR<br />

YENER...<br />

Yıl 1973...<br />

Ankara Palas’ı ,Cumhuriyet’in 50. yılında<br />

hizmete açacağız..<br />

Ağustos ayı gibi, kurucu ekip toplanmaya<br />

başladık..<br />

Ekim’de büyük açılış var...<br />

14 Ekim’de de ülkenin kaderini ilgilendirecek<br />

seçimler...<br />

Serdar’la ilk tanışmamız o ekipteki<br />

birlikteliğimiz..<br />

“Kim bu arkadaş” diye sorduğumuzda aldığımız<br />

cevap “pastane şefi...”<br />

Bir gün baktım, elinde fotoğraf makinesi, tarihi<br />

binayı her tarafından resmediyor...<br />

Hayırdır, dedim.. Ne iş?<br />

“Pastadan maketini yapacağım” dedi..<br />

Derken büyük gün geldi..<br />

29 ekim 1973...<br />

Cumhuriyet’in 50. yılı...<br />

Seçimler de sonuçlanmış..<br />

Başbakanlık görevi Bülent Ecevit’e verilmiş..<br />

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk...<br />

Bütün devlet erkanı orada..<br />

Yaklaşık 1500 kişi davetli...<br />

Bu arada bildiğimiz taksiyle, otele eşiyle<br />

birlikte gelen Bülent Ecevit’i karşılamak da bana<br />

düşmüş...<br />

O yıllar için açık büfe inanılmaz bir olay...<br />

Zenginliğini geçiyorum, dikkati çeken 2 tane<br />

görsel şaheser var büfelerde...<br />

Biri Ankara Palas’ın, diğeri de gene<br />

50. yılda açılışı yapılan Boğaziçi<br />

Köprüsünün çikolata ve<br />

pastadan yapılmış<br />

maketleri...<br />

Herkes resim<br />

çekiyor, resim<br />

çektiriyor..<br />

Her iki<br />

eserin<br />

yapımcısı<br />

Serdar...<br />

İhsan<br />

TÜRKUS<br />

Turizm Otel<br />

Yöneticileri Derneği<br />

TUROYD<br />

Onursal Başkanı<br />

O gecenin ardından öğreniyorum ki Serdar<br />

İstanbul Hilton’da yetişmiş...<br />

Önce kasiyer olarak başlamış...<br />

Departman kasiyeri...<br />

Pastanedeymiş. Şans eseri, şefin olmadığı bir<br />

akşam, pasta üstüne yazı yazılacak, Serdar’dan<br />

rica etmişler... O da kırmamış... Almış kalemi<br />

eline, yazmakla kalmamış... Kenar süsü bile<br />

yapmış pastaya...<br />

Öyle güzel yapmış ki, ertesi gün alman şef ,<br />

Serdar’a asistanlık teklif etmiş...<br />

İşte o günden beri pastacı..<br />

İntercontinental›de de beraberdik Serdar şefle...<br />

Deske çıkmadan önce yanına uğrayıp, muzu<br />

kuvertüre daldırdırıp, fıstığa buladığımız yıllar...<br />

Şimdilerde Avustralya›da...<br />

“Yener’s way” isimli bir online pasta sitesi var..<br />

Ülkemizin yetiştirdiği sayılı şeflerden..<br />

Dünyaca ünlü..<br />

Kuşkusuz bir marka...<br />

Umarım değeri bilinir...<br />

Gelecek kuşaklara örnek olması adına bir şeyler<br />

yapılır...<br />

Üstün hizmet madalyası gibi...<br />

Benim gönlümde her zaman yeri olduğu gibi,<br />

turizm camiamızda da bilinsin istedim...<br />

Kardeşim, can dostum Serdar Yener..


stk 22<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

20<strong>18</strong> Skalite Ödülleri yakıştı<br />

Skal International İstanbul Kulübü’nün bu sene 21.’si düzenlenen 20<strong>18</strong> Skalite<br />

Özel Ödülleri, İstanbul Lütfi Kırdar’da (ICEC) Türkiye Seyahat Acentaları<br />

Birliği TÜRSAB’ın katkılarıyla gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.<br />

Lütfi Kırdar<br />

Kongre ve Sergi<br />

Sarayı’na<br />

Skalite Ödülü<br />

Skalite ödüllerini<br />

kazananların listesi<br />

1 T.C. Kültür ve<br />

Turizm Bakanlığı<br />

2 AkSanat<br />

3 Borusan Sanat<br />

4 Contemporary Istanbul<br />

5 d.ream – Doğuş Rest&<br />

Entertainment Management<br />

6 EMITT İstanbul – Doğu<br />

Akdeniz Uluslararası<br />

Turizm ve Seyahat Fuarı<br />

7 Garanti Sanat<br />

8 Hürriyet Seyahat<br />

9 İstanbul Lütfi Kırdar ICEC<br />

10 ICVB – İstanbul Kongre ve<br />

Ziyaretçi Bürosu<br />

11 İKSV – İstanbul Kültür ve<br />

Sanat Vakfı<br />

12 İstanbul Modern Müzesi<br />

13 İş Sanat<br />

14 Rahmi M. Koç Müzesi<br />

15 Mikla Restaurant<br />

16 Muhteşem Yüzyıl Dizisi<br />

17 Sabancı Üniversitesi<br />

Sakıp Sabancı Müzesi<br />

<strong>18</strong> Suna ve İnan Kıraç vakfı<br />

Pera Müzesi ve<br />

İstanbul Araştırmaları<br />

Enstitüsü<br />

19 TAV Havalimanları<br />

Holding<br />

20 Türk Hava Yolları<br />

21 Zorlu Performans<br />

Sanatları Merkezi<br />

Turizm sektörünün otel, acente,<br />

havayolu, kongre merkezi, vb.<br />

tüm dallarının profesyonellerini<br />

çatısı altında toplayan Skal<br />

International İstanbul Kulübü<br />

Skalite Ödülleri, İstanbul Lütfi<br />

Kırdar’da (ICEC) gerçekleşen<br />

törenle sahiplerini buldu. 84<br />

yıllık geçmişiyle dünyanın en<br />

köklü sivil toplum örgütlerinden<br />

biri olan Skal International’in<br />

90 ülkedeki yapılanması içinde<br />

en büyük kulübü olan Skal<br />

International İstanbul Kulübü’nün<br />

düzenlediği bu özel geceye, Skal<br />

İstanbul Kulübü üyeleri, Skal<br />

Türkiye Federasyon Yönetim<br />

Kurulu üyeleri, Skal Türkiye<br />

Bölge Başkanları, geçmiş dönem<br />

Dünya Başkanları Salih Çene ve<br />

Hülya Aslantaş, TUROB Başkanı<br />

Timur Bayındır, TUMAF Başkanı<br />

Yalçın Manav, TUYED Başkanı<br />

Hasan Arslan, FIJET Başkanı Delal<br />

Atamdede ve turizm sektörünün<br />

kanaat önderleri katıldı.<br />

Bu sene 21. yılını kutlayan<br />

“Skalite” Ödülleri, son 20 yıl<br />

içinde İstanbul turizmine ve<br />

tanıtımına katkıda bulundukları<br />

için özel olarak seçilen 20 değerli<br />

kurum ve kuruluşa takdim edildi.<br />

EREMSOY’DAN TEŞEKKÜR<br />

Skal İstanbul Başkanı Ata Eremsoy<br />

20<strong>18</strong> Skalite Özel Ödül töreniyle<br />

ilgili açıklamasında “İstanbul<br />

turizmine olan destekleriyle<br />

ödül alan kurum ve kuruluşlar<br />

gecemize renk kattılar. Gecemizin<br />

gerçekleşmesine katkıda bulunan<br />

tüm paydaşlarımıza teşekkür<br />

ediyor, sektörümüzü hak ettiği<br />

yere getirmek için verdikleri<br />

desteklerin artarak devam<br />

etmesini diliyoruz.” dedi.<br />

DEV SPONSORLAR<br />

Bu yılki 20<strong>18</strong> Skalite<br />

Ödülleri’nde Türkiye Seyahat<br />

Acentaları Birliği (TÜRSAB) değerli<br />

katkıları ile beraber, MNG Airlines<br />

Altın Sponsor, Çelebi Aviation,<br />

Diversey Gümüş Sponsor, Boyut<br />

Yayın Grubu Bronz Sponsor,<br />

İstanbul Lütfi Kırdar (ICEC),<br />

Boğaziçi Borsa Lokantaları,<br />

Spectrum Gösteri Teknolojileri,<br />

Bersay İletişim Grubu, Ida<br />

Consulting, Es Müzik, Çizgi Medya<br />

da Hizmet Sponsoru olarak yer<br />

aldı.<br />

İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli<br />

Salonu’nda gerçekleşen<br />

ödül töreni Türkiye Seyahat<br />

Acenteleri Birliği - TÜRSAB ana<br />

sponsorluğunda düzenlendi.<br />

Skål İstanbul Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Ata Eremsoy’un açılış<br />

konuşmasıyla başlayan gecede<br />

çok sayıda kişi, kurum ve<br />

kuruluşa ülkemizin tanıtımı ve<br />

turizme katkıları nedeniyle ödül<br />

verildi. İstanbul Lütfi Kırdar<br />

Kongre ve Sergi Sarayı adına<br />

ödülü alan Genel Müdür Handan<br />

Boyce, “İstanbul Lütfi Kırdar,<br />

İstanbul’un uluslararası<br />

kongre sektöründe marka bir<br />

destinasyon olmasında büyük<br />

rol oynamış ve sektörün<br />

bugünlere gelmesine öncülük<br />

etmiştir. İstanbul’un kültür<br />

hayatının vazgeçilmez ikon<br />

mekanlarından biri olarak<br />

ise sadece turizme değil<br />

topluma ve şehrimize çok<br />

önemli hizmetleri olmuştur<br />

ve bu misyonunu her zaman<br />

kendini yenileyerek geleceğe<br />

taşıyacaktır.” dedi.


23<br />

Sayı:<br />

keyif<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Düşler<br />

dünyasında<br />

lezzet<br />

harmanı<br />

Kasım ayında<br />

Galata Orkestrası<br />

eşliğinde, canlı<br />

müzik ve dans gösterilerinden<br />

oluşan<br />

müthiş showların<br />

sezonunu açan<br />

otel, gördüğü ilgi<br />

üzerine eğlence<br />

alternatifine yeni<br />

tatlar ekledi.<br />

Suadiye <strong>Hotel</strong>, kışın soğuğunda hem içinizi<br />

ısıtacak, hem de sizleri bambaşka bir dünyaya<br />

götürecek geleneksel İstanbul eğlence<br />

dünyasından kesitler sunuyor.<br />

Sıradışı lezzetler<br />

Suadiye <strong>Hotel</strong>, size bu alternatif eğlence programlarının yanında “Gourmet Theatre”<br />

konseptinde seyircisiyle buluşan Madame Margot’un kaşıkta tavuk, Üç Renkli<br />

Tortelini gibi seçkin ve sıradışı lezzetlerini, fiks menü uygulamasıyla konuklarına<br />

takdim ediyor.<br />

İşte Suadiye <strong>Hotel</strong>’de sizi bekleyen büyülü Showların zamanları:<br />

Ali Güven<br />

23 Kasım-1 Aralık<br />

Sadece sesi ve şarkılarıyla<br />

değil, yakışıklılığı ile de 90’lı<br />

yılları kasıp kavuran sanatçı,<br />

büyülü sesiyle hem geçmişe<br />

götürüp, hem de günümüz<br />

şarkılarına farklı yorumlar getiriyor.<br />

Galata Orkestrası<br />

17 Kasım/24 Kasım<br />

7 Aralık<br />

Suadiye Oteli bünyesinde yer alan<br />

Madame Margot’ta, Galata Orkestrası<br />

Siyah & Beyaz Geceleri yeniden<br />

yaşatıyor. 17 Kasım itibariyle “perde”<br />

diyen program çerçevesinde solistliğini<br />

Aşina ve Murat Yenyıl’ın yaptığı Galata<br />

Orkestrası eşliğinde sahnelenecek olan<br />

performanslarda 1960’lı, 70’li yılların<br />

şarkıları seslendiriliyor.<br />

Madame Margot Kabare Show<br />

8-15-28 Aralık<br />

Dünyaca ünlü isimlerin kostüm ve<br />

makyajları ile yeniden hayat bulduğu<br />

Madame Margot’un performans ustaları,<br />

sahnede seyirci ile iç içe sergiledikleri<br />

şovlarıyla bütünleşerek, sizleri alışkanlık<br />

yapan büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.<br />

Ses, kostüm ve makyaj ustaları ile birlikte<br />

35 kişilik dev bir kadro eşliğinde sergilenen<br />

şov ilk yılından bu yana olduğu gibi<br />

yine Suadiye <strong>Hotel</strong>’de unutulmaz geceler<br />

yaşatıyor.<br />

Ve eğlencenin<br />

olmazsa olmazı<br />

DJ performansı<br />

30 Kasım<br />

21 Aralık<br />

Bağdat caddesi, Plaj Yolu, 25,<br />

34740 Suadiye, Istanbul, Türkiye<br />

Tel: 0216 445 84 24<br />

Faks: 0216 445 20 02<br />

www.hotelsuadiye.com<br />

info@hotelsuadiye.com<br />

Suadiye<strong>Hotel</strong><br />

hotelsuadiye/<br />

@suadiyehotel<br />

Suadiye <strong>Hotel</strong>


yönetim 24<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Mustafa<br />

Kurt<br />

HEDEF BÜYÜTTÜ<br />

MARMARA OSMED<br />

Ramada istanbul Taksim<br />

Ticarette Ahlak<br />

Bugün böyle bir başlık okudum; üretimden<br />

önce dürüst insan yetiştirmemiz gerek.<br />

Maalesef memleket olarak en büyük<br />

sıkıntımız dürüst insan... Kimse söz verdiği işi<br />

yapmıyor, vaktinde gelmiyor, getirmiyor ve<br />

teslim etmiyor. Sattığı malın parasını alana<br />

kadar arkasında ondan sonra mumla arasan<br />

yok.... Evet günümüzde bu tür olaylarla o<br />

kadar çok karşılaşıyoruz. Ne oluyoruz, nereye<br />

gidiyoruz? diye sorular sormaya başlıyoruz.<br />

Ufak birkaç örnek verecek olursam; Bir satın<br />

alma çalışanı olarak alım yapacağız, numune<br />

istiyorsunuz, her şeyini detayına kadar<br />

konuşuyorsunuz, bugün geliyorum, işim çıktı,<br />

yarın geleceğim, bunu haftalarca sürdüren<br />

firmalar var. Bu tür olaylar işimizi yapmakta<br />

bizleri zora sokmakta ve bir sürü aksaklıklara<br />

neden olmaktadır.<br />

Dünyada ticaret kazancın büyük bir kısmını<br />

oluşturmaktadır. Aynı zamanda ticaret yapan<br />

firmalar birçok kişi için birer ekmek, kazanç<br />

kapısıdır. Birçok yöreye hizmet sağlıyor, yeni<br />

satışlarla insanlar için büyük katkılar sağlıyor.<br />

Ticaret ayrıca riskli ve keyifli iş alanıdır. Dünyada<br />

100 lira varsa 90 lirası ticarette dönmektedir.<br />

Bu nedenden dolayı ticari ahlak çok önemlidir.<br />

Ticaret ahlak kurallarına uyularak yapılmalı,<br />

haksız kazançlardan kaçınılmalı, kul hakkına<br />

riayet edilmeli, kanunları kendine değil kendin<br />

kanunlara uyarak ticaret yapılmalıdır.<br />

Aksi halde ticari kurallara, ahlaka uymayan, etik<br />

olmayan, yani haksız kazanç için dalavereler<br />

çevrilerek yapılan ticaretin sonunun hüsranla<br />

biteceğini belirtmek isterim. Derler ya insana<br />

malum olur. Gerçekten oluyor. Depoya yüklüce<br />

malzeme teslim edileceğinin haberini aldım.<br />

Depocu arkadaşıma gelen malzemeleri firma<br />

yetkilisinin gözü önünde birkaç kolisini birlikte<br />

sayalım dedim. Malzemeler geldi ve sayıyoruz,<br />

her kolinin aynı sırasında 10 kalem malzeme<br />

eksik.<br />

Yetkililerle görüşmemiz neticesinde eksikliğin<br />

giderileceği, sorunun tamamen makina hatası<br />

olduğu bildirildi. Eksik çıkan miktar kadar<br />

ürün gönderse bile insanın içinde hep şüphe<br />

bırakıyor. Firma ile ticari ilişkilerimiz kesildi.<br />

Bu durumda ticaret kaybetmeye mahkumdur.<br />

Ticarette lekelenmemek lazım.<br />

İş hayatımızda rahat, renkli, keyifli ve dürüst<br />

ticari ilişkiler dileğimle…<br />

2016 yılında kurulan Turizoom, yeni hedefleri doğrultusunda<br />

yeni isimleri kadrosuna kattı. İlk toplantısını yapan ekip,<br />

yapılması gerekenlerin listesini çıkarıp, yol haritasını belirledi.<br />

Üst düzey deneyime sahip<br />

otelcilerden yeni bir ekip oluşturan<br />

Turizoom International <strong>Hotel</strong><br />

Management, hedef büyüttü. CVK<br />

Park Bosphorus <strong>Hotel</strong> İstanbul’da<br />

ilk toplantısını gerçekleştiren<br />

Turizoom ekibi, turizm yatırımlarını<br />

geliştirme ve turizm sektöründe<br />

sürdürülebilir büyüme sağlamak<br />

amacıyla yapılması gerekenlerin<br />

listesini oluşturdu. Yeni yol<br />

haritasını çıkaran ekip, güçlü ve<br />

enerjik bir şekilde, hedeflerine<br />

odaklandı.<br />

YATIRIMLAR ULUSLARARASI<br />

YATIRIMCILARLA<br />

BULUŞACAK<br />

Yönetim ekibinin tanıtıldığı<br />

toplantıda eylem planlarını<br />

açıklayan Turizoom<br />

CEO’su Ali Can Aksu,<br />

“Türkiye’de yaklaşık<br />

85 Milyar Dolarlık<br />

turistik otel yatırımı<br />

var. Geçtiğimiz 10<br />

yıl içinde yüzde<br />

9,8 büyüme ile<br />

Avrupa (%4,1) ve<br />

dünyadaki (%5,1)<br />

büyüme oranlarının<br />

iki katına ulaşan ülkemiz,<br />

uluslararası yatırımcılar için<br />

değerli bir destinasyon. Ülkemize<br />

yapılan yatırımların doğru<br />

yönetimi, sadece ilgili işletme<br />

nezdinde verimliliği artırmakla<br />

kalmayacak, bu yatırımları<br />

uluslararası yatırımcılarla<br />

buluşturacak. Eş zamanlı olarak<br />

da uluslararası yatırımcıların<br />

Türkiye pazarı ile ilgili<br />

yaptıkları araştırmalara örnek<br />

oluşturacak” dedi.<br />

TURİZM YATIRIMLARINDA<br />

ORTAK AKIL ÖNEMLİ<br />

Otel yatırımlarının yönetimde çok<br />

yönlü ve bütüncül bir anlayışının<br />

sektörü uluslararası standartlara<br />

taşıyacağının<br />

altını çizen Aksu,<br />

“Avrupa’nın<br />

en yeni ve<br />

en modern<br />

tesislerini inşa<br />

ediyoruz. Ancak<br />

yatırımcı açısından<br />

maliyet ve karlılık<br />

ilişkisi çok değerli. Bir turizm<br />

yatırımını; finansal yönetim<br />

ve markalaşma ve uluslararası<br />

pazarlama, müşteri sadakatini<br />

artırma aşamalarıyla ele almak<br />

gerekiyor.<br />

Sektör son 5 yılda % 200<br />

büyüme sağlarken, çok değerli<br />

yatırımların yönetim zafiyetleri,<br />

tesislerde standartların<br />

oluşmaması ve dijitalleşmenin<br />

yeterince kullanılmaması<br />

verimliliğin artırılmasının<br />

önünde engel oluşturuyor.<br />

Bu nedenle biz çalışmamızı beş<br />

adımda oluşturacağız: 1. Yerel<br />

marka otellerin standartlarını<br />

yükselterek uluslararası<br />

markalarla rekabetini sağlamak.<br />

2. Konjoktüre bağlı konsept<br />

yatırımları oluşturmak. 3. Lokal<br />

analizler doğrultusunda uygun<br />

marka seçimini gerçekleştirmek.<br />

4. Yerel marka otellerin yurtdışı<br />

yatırım güç ve cesaretini<br />

oluşturmak. 5. Yatırımcı /<br />

Yönetici ilişkilerinin sağlıklı<br />

yürümesini sağlamak.<br />

Ana hedefimiz: Uluslararası<br />

markalarla entegrasyonu<br />

sağlayarak, yerel markaların<br />

uluslararası<br />

kalite<br />

standartlarında, toplam kalite<br />

ilkelerini yerine getiren bir<br />

sisteme sahip, entelektüel değer<br />

yaratabilen niteliklere sahip<br />

olarak, dünya pazarında yer<br />

almasını sağlamaktır.” ifadelerini<br />

kullandı.<br />

TURİZOOM INTERNAİONAL<br />

Turizoom International <strong>Hotel</strong> Management, otel yönetimde 20 yılı aşkın bir deneyimin ardından, 2016 yılında<br />

kuruldu. Bu süreçte dört holdingin turizm yatırımlarının yanı sıra, beş otel yatırım projesine imza attı. Şu an için<br />

12 otelin yönetim danışmanlığını yürütmektedir.<br />

DENEYİMLİ İSİMLER<br />

Ali Can Aksu - Genel Yatırım ve Yönetim, Alp Numanoğlu - İş Geliştirme ve Operasyon, Aykut Bakay - Otel<br />

Marka ve Destinasyon Yönetimi, Başak Anar - IK Kalite ve Eğitim, Bengü Akman - Finansal Bütçeleme ve<br />

Denetim, Bülent Dokuzluoğlu - Gıda Hijyen Kalite Yönetimi, Binali Kılıç - Akademik İlişkiler ve Destinasyon<br />

Yönetimi, Engin Akpınar - Web Çözümleri, Fatih Çeçen - Yatırım Teşvik ve Belgeleme, İlke Ferit Demirbilek-<br />

Otel Yatırım ve Proje, Mehmet Ağıllı - Otel Teknolojileri, Orhan Genceli - Yatırım ve İş Geliştirme, F&B, Özgül<br />

Öztürk - Mimari Projeler ve Döngüsel Tasarım, Ömer Güran - Dijital ve Teknolojik Çözümler, Seçil Şendağ -<br />

Marka Yönetim ve Stratejik İletişimi ve Servet Kubay- Dijital ve Teknolojik Çözümler.


25<br />

Sayı:<br />

stk<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Nice yıllara TURYİD<br />

Türkiye’de yiyecek ve içecek sektörünün önemli bir bölümünü<br />

temsil eden Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri<br />

Derneği, 15’nci kuruluş yıldönümünü Portaxe’de kutladı…<br />

GASTRONOMİ TURİZMİNDE<br />

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR<br />

YÖNETİM KURULU KÜRSÜDE<br />

Ayrıca, Yönetim Kurulu<br />

üyeleri, Barış Tansever (Sunset),<br />

Ayhan Çarıklar (Midpoint), Gamze<br />

Cizreli (Big Chefs), Aslı Pasinli<br />

(Soul Group), Ebru Koralı (Marka<br />

Sokak), Ali Kemal Bak (Divan),<br />

Ali Rıza Yılmaz (Parkfora), Yücel<br />

Özalp (Rana),Cem Mirap (Lucca),<br />

Doğa Erzi, Serkan Top (Waffle<br />

Stop), Yaprak Baltacı (Morini),<br />

Ahmet Özbek ( Lebi Derya)<br />

Dilek Terzioğlu ( Dilek Terzioğlu<br />

Events), Tayyar Zaimoğlu<br />

(Onbaşılar Kebap) ve Lütfü<br />

Sapmaz (Portaxe)’ıda kürsüye<br />

davet ederek TURYİD 15. yılı<br />

pastası kesti.<br />

Turizm ve Otel<br />

İşletmeciliği<br />

programına<br />

Pelin Tuna<br />

damgası<br />

PROJELER BİR BİR<br />

HAYATA GEÇİRİLİYOR<br />

POYD ile yapılan işbirliği çerçevesinde her<br />

öğrenciye birebir atanan yaşam koçları<br />

önderliğinde, programa katılan öğrenciler en<br />

hızlı yoldan Turizm sektörüne kazandırılıyor.<br />

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri<br />

Derneği’nin (TURYİD) 15’nci yılı Baltalimanı’nda<br />

bulunan Portaxe’de kutlandı. Kutlamaya,<br />

TURYİD üyeleri, yeme-içme-eğlence sektörünün<br />

yatırımcıları ve turizm işletmecileri ile çok sayıda<br />

davetli katıldı. Turizm Restaurant Yatırımcıları<br />

ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer,<br />

kutlamada yaptığı konuşmada yurtiçindeki <strong>18</strong>7<br />

marka ile yurtiçinde bini aşkın işletmeyi ve bu<br />

markaların yurt dışında 250’ye yaklaşan işletmeyi<br />

temsil ettiklerini belirterek “Turizmde gastronomi<br />

öne çıkmaktadır. Bugün potansiyeli 5 Milyar<br />

Dolar olan gastronomi turizmi pazarının Kültür<br />

ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da ısrarla<br />

hedeflediği şekilde 10 Milyar Dolara ulaştırmak<br />

için birlikte çalışıyoruz” dedi.<br />

GASTRO EKONOMİ ZİRVESİNİN 2.Sİ<br />

12 MART’TA<br />

15 yıllık bir geçmişe sahip olan Turizm Restaurant<br />

Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği’nin (TURYİD)<br />

Türkiye yiyecek ve içecek sektörünün yüzde 15’ini<br />

temsil ettiğini de kaydeden Demirer şunları söyledi;<br />

“29 Mart 20<strong>18</strong> tarihinde birincisini<br />

gerçekleştirdiğimiz ve kamuoyunda oldukça<br />

ilgi ile karşılanan Gastro<br />

Ekonomi Zirvemizin<br />

ikincisini 12 Mart 2019<br />

tarihinde gerçekleştirmek<br />

için<br />

çalışmalarımız<br />

sürmektedir. 2019 yılının<br />

zor bir sene olacağını<br />

tahmin etmekle beraber<br />

geçen seneden aldığımız<br />

güç ve iş birlikçilerimizin<br />

göstereceği desteğe inanarak yolumuza<br />

devam etmekteyiz. Kamunun gastronomiye<br />

olan desteği çerçevesinde bu sene daha fazla<br />

destek beklemekteyiz. Başta Kültür ve Turizm<br />

Bakanımız Mehmet Ersoy, Ticaret Bakanımız<br />

Ruhsar Pekcan ve ilgili bakanlık yetkilileri<br />

zirvemize destek olma isteklerini belirtirken,<br />

deneyim ekonomisi olarak ifade ettiğimiz<br />

gastronominin yarattığı ekonomik değere olan<br />

ilgilerini net biçimde ifade etmişlerdir.”<br />

SEKTÖRÜN SORUNU<br />

KALİFİYE İNSAN GÜCÜ<br />

Sektörün en önemli sorunlarından biri olan<br />

yetişmiş kalifiye personel konusunu çözüme<br />

kavuşturmak amacıyla Gastronomi bölümü olan<br />

üniversite yetkilileri ve ilgili bakanlıklar nezdinde<br />

çalışmaların sürdüğünü de belirten TURYİD<br />

Başkanı Demirer “Derneğimiz perakende ve turizm<br />

sektörü arasında bir köprü olduğu gibi, ülkemizin<br />

ihracatına büyük katkı sağlayacağına inandığı<br />

gastronomi ihracatı ile ilgili ekonomi bakanlığı<br />

nezdinde yoğun çalışmalarımız devam ediyor” diye<br />

konuştu.<br />

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek<br />

Yüksekokullarının ilk kurulan ön<br />

lisans programlarından biri olma<br />

özelliğini taşıyan Turizm ve Otel<br />

İşletmeciliği programı, 20 yılı aşkın<br />

birikim ve tecrübe ile sektöre<br />

eğitimli eleman ve yönetici<br />

kazandırmaya devam ediyor.<br />

Özellikle 2017 yılında program<br />

yönetimini devralan Öğretim<br />

Görevlisi Pelin Tuna önderliğinde<br />

dinamik bir bakış açısı ile sektöre<br />

yönelik faaliyetlerini hızlandıran<br />

okul, öğrencilerinin iş dünyasına<br />

hızlı bir şekilde geçişi yönünde çok<br />

önemli aşamalar kaydetti.<br />

İlk etapta Profesyonel Otel<br />

Yöneticileri Derneği ile bir protokol<br />

imzalanarak projeler 1 yıl içinde<br />

hızla hayata geçirildi.<br />

Her öğrenciye bire bir atanan<br />

ve sektörün önde gelen<br />

temsilcilerinden oluşan mentörler<br />

sayesinde, onların eğitim<br />

hayatları boyunca iş dünyasına<br />

paralel şekilde hazırlanmaları<br />

hedeflenirken bunda da oldukça<br />

başarılı sonuçlar alındı.<br />

Akademik dönem içerisinde<br />

düzenlenen etkinlik ve seminerler<br />

dışında uygulamalı ve teorik<br />

dersler, Profesyonel Otel<br />

Yöneticileri Derneği ile işbirliği ile<br />

gerçekleştiriliyor. Üniversitenin<br />

sektörle bütünleşmesi projesi<br />

kapsamında, sektörde üst<br />

düzey yöneticilik yapmış aynı<br />

zamanda akademik kariyerleri<br />

de bulunan; Dedeman İstanbul<br />

<strong>Hotel</strong> Kat Hizmetleri Müdürü<br />

Hande Tütüncüçakır, Profesyonel<br />

Otel Yöneticileri Derneği<br />

İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Muhammet Cüntay, Sheraton<br />

Ataköy <strong>Hotel</strong> Yiyecek İçecek<br />

Müdürü Atilla Ozan, Adonis Tur<br />

Genel Müdürü Tamer Çiçek gibi<br />

önemli isimler öğretim görevlisi<br />

olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği<br />

programı kadrosunda yer<br />

almakta.


27<br />

Sayı:<br />

mutfak<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Sultanahmet ve Osmanlı Saray Mutfağı.<br />

Her iki ifade de birbirlerine ne güzel yakışıyorlar<br />

değil mi? Yüzyıllar boyunca Osmanlı’nın kalbi olan<br />

bir bölgede, Osmanlı saraylarında servis edilen<br />

yemekleri tatmaktan keyifli ne olabilir. Sizi bu keyfi<br />

İstanbul’un en etkileyici mekanlarından birinde,<br />

Matbah Restaurant’ta yaşamaya davet ediyoruz.<br />

Yalnızca yemek yemeye değil, mutfak kültürümüzü<br />

tekrar keşfetmeye çağırıyoruz. Bunun için üç beş<br />

kilometre daha yol yapıp, alışageldiğimiz semtlerden<br />

az biraz uzaklaşmaya değmez mi?<br />

Sultanahmet atmosferinde, enfes tatları geleneksel<br />

bir dizayn ile buluşturmuş Matbah Restaurant,<br />

sofralarınızı bir lezzet şölenine dönüştürüyor.<br />

Ayasofya’nın gölgesinde Cafer Ağa Medresesi<br />

manzarasında Osmanlı usulü bir sofra Matbah<br />

Restaurant’ta sizleri bekliyor. Matbah Restaurant,<br />

Osmanlı Saray Mutfağı’nın geleneksel lezzetlerini<br />

sunduğu yemek menüsüyle hem ruhunuzu hem<br />

karnınızı doyuruyor. Sizi klasik Türk müziği dinletisiyle<br />

günün yorgunluğunu atacağınız seçkin bir ortamda,<br />

özel Osmanlı şerbetlerini tadarak, dostlarınızla hoş<br />

sohbetlerin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz.<br />

www.matbahrestaurant.com reservation@matbahrestaurant.com<br />

Caferiye Sokak No 6/1 Sultanahmet, Istanbul Tel. +90 212 514 6151


stk 28<br />

Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Murat<br />

Arıncı<br />

OSMED<br />

Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Bakan Ersoy’un<br />

Sonuna kadar arkasındayız<br />

Ülke Turizminde yeni bir<br />

ROTASYON oluşturarak, kalite<br />

markaya yön tahin etmek istiyoruz.<br />

Geçen 5 yıl içerisinde Yapmış<br />

olduğumuz çalışmalarda, 5.200<br />

kişinin mesleğinin ne kadar önemli<br />

olduğunu anlatarak, meskenlerini<br />

belgelendirerek “AKREDİTE” etmeyi<br />

başarmamıza az kaldı.<br />

Bölgesel yönetimlerin bizlere<br />

katacağı renkler ve kalite marka<br />

olgusunun tamamen muhteşem<br />

şekilde sektöre yansıyacağından<br />

emindim.<br />

Kısaltılmışı “BYK” Bölgesel Yönetim<br />

Kurulları şöyle: Antalya merkez,<br />

Ankara, Marmara, Manavgat,<br />

Alanya, Kemer, Fethiye, Marmaris,<br />

Bodrum, Kuşadası, Gaziantep,<br />

Konya, Nevşehir, Kıbrıs.<br />

Ülkemize ”OSMED” Derneği<br />

olarak kendi yetki alanlarımızı<br />

geliştirerek, güzel, keyifli bir hale<br />

getirerek, öncelikli Uluslararası<br />

kaliteli eğitim modellerini<br />

uygulayarak yol haritamıza devam<br />

etmek istiyoruz.<br />

Yapmış olduğunuz<br />

çalışmalarda Kültür ve Turizm<br />

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u<br />

izleme şansım oldu ve 40<br />

yıldır hemen hemen bütün<br />

bakanlar beklentilerimizi<br />

tamamlayamadılar.<br />

Turizm Bakanımızın ılımlı<br />

yaklaşımlarının, Türk Turizminde<br />

bu dönem bizim için çok büyük bir<br />

avantaj olduğunu düşünüyoruz.<br />

Yanlışları ve Türk<br />

Turizminde yetersizliklerini yüzlerine<br />

vurarak, bazen de sevinerek ülkemiz<br />

ve sektörümüz için çok güzel<br />

çalışmalarına tanıklık edeceğimize<br />

inanıyoruz.<br />

Turizm Bakanımızı Mehmet Nuri<br />

Ersoy’a destek veriyoruz. Uzun<br />

zaman zarfında, 42 yıllık turizm<br />

hayatımda genelde biz sektör<br />

“STK”ları bakanlarımıza neyin ne<br />

olduğunu, uluslararası piyasaların<br />

nasıl işlediğini vs. anlatmak istedikse<br />

de bugüne kadar bizi anlayan ve<br />

dinleyen bakan olmadı. Bazen<br />

de bakanlarımız çoğu zaman<br />

sektörümüzde “her kafadan çıkan<br />

bir ses” duyar, şaşırırlar, gerekli<br />

kararları almaya çekinirlerdi.<br />

Bakanlarımızı yanlış yönlendiren<br />

insanlar da çok oldu.<br />

Herkes bakanı kendi iş ve yatırımı<br />

açısından bir yerlere çekmeye<br />

çalışırdı, geçmiş olumsuzlukların<br />

fayda getirmeyeceğini, buradan<br />

Turizm sevdalısı dostlarıma<br />

hatırlatmak isterim.<br />

Artık masasında aynı konu ile ilgili<br />

sektör birim ve kurumlarından gelen<br />

yüzlerce rapor var, haydi hayırlısı<br />

diyoruz. Sorunların biriktiği içerik,<br />

analiz, sayılar ve tahminler farklı,<br />

çok çeşitli projeler nasıl iş yapacak?<br />

Beklentiler yüksek ve yapılacak çok<br />

iş olduğunu, ancak bakanımızın<br />

başaracak güçte olduğunu<br />

düşünüyoruz.<br />

Şimdi durum farklı! İlk defa sektörün<br />

tüm sorunlarına ve teknik yapısına<br />

bizzat hakim bir bakan ile aynı göz<br />

hizasında görüşüp tartışabileceğimiz<br />

bir durumdayız.<br />

Bu sektörümüz için olabilecek en<br />

güzel gelişmedir. Zamanlama da çok<br />

isabetli. Zira sektörümüz için yapısal<br />

değişimler o kadar şart olmuştu ki,<br />

kaybedecek vakit kalmamıştı.<br />

Mehmet Nuri Ersoy göreve geldiği<br />

gibi, Turizm Bakanlığımızın dilini<br />

ve sektöre bakışını değiştirecek<br />

güçte ve yeteneklerle doludur.<br />

Bakanlığımız bugüne kadar hiç<br />

yaşanmayan yapısal ve zihinsel<br />

değişikliğe doğru hızla ilerliyor.<br />

Bakan tüm kararlılığı, birikim ve<br />

tecrübesi ile kendine bağlı birimlere<br />

ve görüştüğü turizm kurumlarına<br />

bundan sonra “Verimliliği ve<br />

sürdürülebilirliği” çalışma planlarını<br />

ve yol haritalarını ana hedef olarak<br />

herkese şart koşuyor.<br />

Bakan piyasalarda, yatırımlarda<br />

ve tanıtımda yapılan icraatın<br />

verimliliğini ölçmek, tartmak, bizzat<br />

görmek istiyor.<br />

Yıllardır sektörümüzün paks<br />

odaklı yarışının yarattığı verimsiz<br />

şişkinliklerden sektörümüzü<br />

arındırmak isterken, küresel<br />

standartlara uygun olarak büyüme<br />

ve çeşitlenme potansiyeli yüksek,<br />

yerli ve yabancı yatırımcılara, tur<br />

operatörlerine, seyahat acentalarına;<br />

yani tüm turizm paydaşlarına daha<br />

güven, istikrar ve gelecek sunacak<br />

yeni yapılanmanın temellerini piyasa<br />

paydaşları ile atmak istiyor bu çok<br />

önemli.<br />

Türkiye’nin turizmde yeni<br />

bir “manifesto” yeni gelişmiş<br />

rotasyonlara ihtiyacı var ve<br />

yeni oluşumlar başladı.<br />

Bunun için haftalardır bakanlığının<br />

tüm imkanlarını seferber edip<br />

sektöre liderlik ederek doğru ve<br />

gerekli çağdaş sürdürebilir ve yarının<br />

piyasalarına uygun yatırımların, akıllı<br />

pazarlama tanıtım modellerini ve<br />

çeşitlilikleri masaya yatırıyor.<br />

Önümüzü tıkayan birikmiş engelleri<br />

birimlerine talimat vererek bir<br />

bir ayıklatıyor, gerekli kararları,<br />

sektörün de geniş katılımı ile yeni<br />

ve tazelenmiş kurumsal bir sektörel<br />

dinamizm yaratarak ivedi ve doğru<br />

bir şekilde almak istiyor.<br />

Ersoy tam bu noktada kıyasıya<br />

rekabetin, hızla büyüyen arz-talep<br />

dengeleri ve uluslararası piyasa<br />

paylaşımlarının gel git hareketliliği<br />

içerisinde ürün, müşteri, işgücü ve<br />

teknolojinin hızla değişen trendlerini<br />

doğru okunmasını samimice<br />

sektörden talep istiyor.<br />

Net kâr ve döviz akışı, istihdam artışı<br />

konusunda vakit kaybetmeden<br />

neticeye doğru sektörü de arkasına<br />

alarak koşmak istiyor.<br />

Zira gelecek yıl turizm gelirleri<br />

Türkiye için bu zamana kadar hiç<br />

olmadığı kadar önem arz edeceğini<br />

çok iyi biliyor. Bakın, bütün<br />

ekonomistlerin ve bankaların gözü<br />

2019 için bizde. Biz de bu dalgaya<br />

katılarak 2019 performansımızı<br />

yüksek tutmalıyız.<br />

Ülkemiz için gerçek bir can suyu<br />

olacaktır. Bu verimlilik hareketi sel<br />

gibi tüm sahillerimizden Anadolu’ya<br />

doğru akmalıdır. Bu sayede Türk<br />

turizminin halkımız ve devletimiz<br />

nezdinde önemi ve itibarı da artacak,<br />

yeni projeler diğer sektörlerini<br />

ateşleyecek, yerel kalkınma için çıra<br />

olacak.<br />

Zannedersem bu sorumluluklar<br />

ile Mehmet Nuri Ersoy ivedilikle<br />

aşağıdaki konulara öncelik<br />

verecektir.<br />

Çok yönlü turizm eğitimi, potansiyel<br />

turizm elamanlarına dual sistem<br />

anlayışı içinde “Nisan Kasım”<br />

ayları arasında bakanlığın ve<br />

hocaların denetiminde eğitim, bizim<br />

ve derneğimiz için çok sevindirici bir<br />

olay ve samimi yaklaşım.<br />

Turizm sektörünün eğitici bir<br />

sektör olarak halk nezdinde<br />

itibarının artırılması ve istihdam<br />

kapasitelerinin büyütülmesi ve 12<br />

aya yayılması.<br />

Halk sanayisi anlayışına uygun<br />

olarak turizmi tüm zenginlikleri ve<br />

ticari imkanları ile insanlarımıza<br />

olduğu kadar eşit, adil, engelsiz<br />

ve duvarsız taşımak için okullarda<br />

turizm konusunda bilgilendiricisi<br />

dersler ve kursların verilmesi.<br />

Ürün çeşitliliğini zenginleştirecek<br />

doğru yatırımlar ile Anadolu kültür<br />

hattının piyasalar ile entegrasyonu,<br />

Yeni entegre yatırım konseptlerinin<br />

projelendirilmesinin çok önemli<br />

olduğunu düşünüyoruz.<br />

Pazarlama ve tanıtım sistemlerinin<br />

piyasa şartlarına uyumlu ve küresel<br />

rekabete karşı çok yönlü, akıllı multi<br />

kanal olarak güçlendirilmesidir.<br />

Dünyada satınalmanın çok önemli<br />

olduğunu “OSMED olarak ülkemizin<br />

tüm bölgelerine yaymayı başardık<br />

ve ülkemizin değerli konaklama<br />

sektörüne yansıtmayı başararak çok<br />

önemli yol kat ettik.<br />

Sektörün içinden gelen Bakanımız<br />

OSMED derneğimizi çok iyi tanıdığını<br />

iyi biliyoruz.<br />

Her şeye rağmen yine de şükran<br />

ile hatırlatmak isterim: Son<br />

yıllarda bakanlığımızın çok değerli<br />

elamanlarının çalışmaları ile turizm<br />

ülkemiz imajının en önemli yapı taşı<br />

ve destekçisi oldu.<br />

Dünya ile pozitif iletişimi ülkemiz<br />

adına Bakanlığımız kurdu ve<br />

bunun sektörün önünü açmasını<br />

bekliyoruz.<br />

Dünya kültür ve turizm<br />

endüstrilerine büyük yatırımlar<br />

yapıyor ve iletişimini de kültür ve<br />

turizm diplomasisi ile sürdürüyor.<br />

Yapılacak çok iş var ve bu ülkenin<br />

başaracak güce sahip olduğunu<br />

düşünüyorum..<br />

Türkiye Otel Satınalma Müdürleri<br />

Eğitim Derneği Olarak, 13 Bölgesel<br />

Yönetim temsilciliklerimiz ile<br />

Sayın Bakanımızın sonuna kadar<br />

arkasında olduğumuzu bildirmek<br />

isterim.<br />

Amsterdam,<br />

22 Ekim 20<strong>18</strong> -<br />

Bidroom çevrimiçi<br />

seyahat topluluğu,<br />

kendi gelişimini<br />

hızlandırmak<br />

için kullanılacak<br />

önemli bir<br />

sermaye yatırımı<br />

kazanmıştır. İki ay<br />

önce, şirkete yeni<br />

yönetim kurulu<br />

üyeleri atanmıştır.<br />

2014 yılında otelcilerin<br />

inisiyatifiyle kendilerine<br />

adanmış Bidroom platformu<br />

oluşturuldu. Yüksek komisyon<br />

ücretlerine dayanan benzer<br />

otel platformlarına ücretsiz<br />

bir alternatif olarak otellere<br />

daha fazla iş özgürlüğü sunar.<br />

Eylül ayında yeni yönetim<br />

kurulunun atanmasıyla<br />

birlikte şirket, web sitenin<br />

bir ürün olarak geliştirilmesi<br />

ve Bidroom topluluğunun<br />

büyümesini hedefleyen yeni<br />

bir stratejinin uygulama<br />

planlarını ilan ederek yeni bir<br />

aşamaya geldi geçti.<br />

Şirket, uluslararası<br />

genişlemeyi hızlandırmak<br />

otel platformu 15 milyon euroluk<br />

yeni bir sermaye yatırımı aldı<br />

için büyük bir yatırım<br />

yapacaktır. Yeni Başkan<br />

Basa Tolmeijer’e göre, Nisan<br />

2019›da Krakow›daki yeni ve<br />

modern bir ofise taşındıktan<br />

sonra takım, yılda 200<br />

çalışana ulaşacaktır. Şu anda<br />

Bidroom yeni BT Uzmanları,<br />

Pazarlamacılar ve Müşteri<br />

Hizmetleri Uzmanlarını işe<br />

almaya odaklandı. Ona göre<br />

fonlar şirketin iş modelini<br />

değiştirmeye, teknolojik<br />

imkanlarını geliştirmeye<br />

ve büyük otel zincirlerinin<br />

kullanılabilirliğini artırmaya<br />

olanak sağlayacaktır.<br />

Tolmeijer Bidroom’un, marka<br />

ile münhasır işbirliği başlatmış<br />

olan Visa Inc. gibi ortaklarla<br />

stratejik projelere yatırım<br />

yaptığını vurgulamaktadır.<br />

Yeni hissedarların çoğu family<br />

office tipi şirketleri temsil<br />

ettikleri için Bidroom’un<br />

yeni aldığı istikamete<br />

inanmaktadırlar.<br />

Binlerce daha<br />

fazla otel ihtiyacı<br />

Sahne arkasında Bidroom<br />

ekibi aktif olarak yeni<br />

tüketici kampanyaları<br />

ile sonuçlanacak yeni<br />

bir büyüme stratejisini<br />

tamamlamaya çalışmaktadır.<br />

Bidroom Ticaret Müdürü<br />

Francesco Monaco, Visa<br />

Europe kart sahibinin<br />

Bidroom ile otel<br />

rezervasyonu yaptırmasıyla<br />

olanakların tanındığı Visa ile<br />

işbirliğinden faydalandığını<br />

vurguladı. Monaco “Yapılan<br />

araştırmamız, kullanıcıların<br />

daha üst segment şehir<br />

otellerine ihtiyaç duyduklarını<br />

gösterdi. Bu nedenle,<br />

Bidroom’un, platforma<br />

katılacak 10.000 otelin<br />

etkinleştirme maliyetlerini<br />

karşılayacağına karar verdik”<br />

diye açıklama yaptı. Ayrıca<br />

şirket daha fazla tesise<br />

hizmet sağlamasını arttırmak<br />

için yeni ofisleri açmayı<br />

hedeflemiştir.


29<br />

Sayı:<br />

güvenlik<br />

OSMED’DEN<br />

EĞİTİM ATAĞI<br />

Marmara OSMED tarafından 24 Kasım<br />

Öğretmenler gününde düzenlenen Eğitim<br />

seminerinde uzmanlar kendi alanlarındaki<br />

bilinmesi gerekenleri aktardılar<br />

<strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong> www.hotelgazetesi.com<br />

Siz istediğiniz kadar açılın, aklınız sahilde kalmasın<br />

Eşyalarınızı<br />

Cguard korusun<br />

Marmara OSMED tarafından 24 Kasım<br />

Öğretmenler Günü’nde düzenlenen eğitim<br />

semineri Grand Aras <strong>Hotel</strong> & Suites’de<br />

gerçekleşti.<br />

Marmara OSMED Başkanı Zafer Gürsoy’un<br />

açılış konuşması ile başlayan seminerde,<br />

daha sonra sözü Marmara OSMED BYK<br />

Kurulu Üyesi Mustafa Kurt aldı. Mustafa Kurt<br />

“İşletmelerde Yiyecek Artıkları ve Önlemleri”<br />

konusunda neler yapılacağını anlattı.<br />

2. Konuşmacı olarak Uzman Psikolog ve Aile<br />

Danışmanı Sezen Gündoğan “Satın Almada<br />

ve İşletmelerdeki Psikolojik Durum” hakkında<br />

izleyenleri bilgilendirdi.<br />

3 Konuşmacı olarak Gıda Mühendisi ve Kalite<br />

Müdürü Cansu Ekmekçi, “Gıda Hijyeni ve<br />

Gıdaların Depolama Şartları”nın nasıl olması<br />

gerektiği konusunda bilgiler verdi.<br />

ARINCI: KEŞKE<br />

ÖĞRETMEN<br />

OLSAYDIM<br />

OSMED Yönetim Kurulu<br />

Başkanı Murat Arıncı<br />

da yaptığı konuşmada<br />

öğretmenler gününün<br />

önemine değindi.<br />

Arıncı, “Arkadaşlar bugün çok özel ve önemli bir gün, ülkemiz için<br />

Öğretmenler günü. İlköğretim öğretmenlerimiz önemli insanlardı,<br />

önemli değerlerdi. Bugün önemli bir gün. Benim için çok önemli.<br />

Büyük Atatürk, Mustafa Kemal ilkeleri, coğrafyasını Lozan’la<br />

beraber çizdikten sonra inanın eğitim dedi. İlkelerimizin, laikliğin ve<br />

Cumhuriyetin hep önemli saflarında, hep eğitimle uğraştı. Kendisi<br />

bile dönem dönem etrafındaki okullarda keyif aldı, çocuklara<br />

öğretmenlik yaptı. Bugün önemli bir gün benim için. Ben keşke<br />

öğretmen olsaydım. Ama Eğitimci çocuğuyum. Bugün çok kısa, çok<br />

önemli, milli duygularımızla örtüşücek İstiklal Marşımızı söyleyelim.”<br />

dedi. Arkasından İstiklal Marşımız söylendi.<br />

Arıncı konuşmasında dernek olarak eğitim alanında çok güçlü<br />

olduklarını ve eğitim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini<br />

bildirdi. Eğitimini Tamamlayan Satınalma Müdürlerine Sertifikaları ve<br />

Kartları Teslim<br />

edildi. Emeği<br />

geçenlere<br />

ve turizm<br />

sektörüne<br />

yaptığımız<br />

katkılardan<br />

dolayı <strong>Hotel</strong><br />

<strong>Gazetesi</strong>’ne<br />

plaket verildi.<br />

DEĞERLİ<br />

EŞYALARINIZI DA<br />

ŞİFRENİZİ DE UNUTUN!<br />

Bu güvenlik kutusu; ailesiyle<br />

ya da arkadaşlarıyla tatilini<br />

sakin bir şekilde geçirmek<br />

isteyen yerli ve yabancı<br />

turistlerin, denize gitmeden<br />

önce eşyalarını akıllarında<br />

soru işareti kalmadan, kendi<br />

şifreleriyle saklamalarını<br />

sağlıyor. Kullanıcılar şifrelerini<br />

unuttukları takdirde, otel<br />

yetkilisini çağırarak, yetkilinin,<br />

sadece o otelde bulunan şifreyi<br />

sıfırlayıp tekrar kullanıma hazır<br />

hale getirmesini sağlıyor.<br />

Erçin YILDIRIM<br />

Curastech’in Kurucusu ve<br />

Genel müdürü<br />

HER PLAJA VE OTELE<br />

ÖZEL TASARIM<br />

Üretici firma Curastech’in<br />

Kurucusu ve Genel müdürü<br />

Erçin Yıldırım, Cguard fikrinin<br />

nasıl ortaya çıktığını şöyle<br />

anlattı: “Bu fikir bir ihtiyaçtan<br />

doğdu. Yurtdışı tatilimiz<br />

sırasında, deniz havlumuzun<br />

Tatilde keyfinizi kaçırabilecek en olumsuz şeylerden<br />

birisi de denizde ya da havuzda yüzerken<br />

özel ve değerli eşyalarınız çalınmasıdır.<br />

Bu talihsiz olayı yurt dışında yaşayan bir Türk<br />

girişimci, ülkeye dönüşte harekete geçerek bu<br />

tatsızlığın çaresini buldu. Sahillerdeki ya da<br />

havuz kenarlarındaki şemsiyelerin direk kısımlarına<br />

monte edilen, üzerinde kişiye özel<br />

kilit sistemi bulunan ve otel/beach club misafirlerinin<br />

değerli eşyalarını saklayabildikleri<br />

bir güvenlik kutusu icat eden girişimci, bu kutuya<br />

Cguard adını verdi.<br />

içerisine “sakladığımız”<br />

özel eşyalarımızı şezlongun<br />

üzerine bırakmıştık. Geri<br />

döndüğümüzde sadece<br />

terliklerimizin kaldığını<br />

gördük. Bilmediğimiz bir<br />

dilde konuşan polislerle ve<br />

konsolosluk işlemleriyle<br />

uğraştıktan sonra yurda<br />

döndüğümüzde aklımıza,<br />

dünyanın her yerinde<br />

yaşanan bu problemin<br />

önüne geçmek için böyle<br />

bir ürün fikri geldi. Uzun<br />

uğraşlar sonucunda %100<br />

yerli ürünümüzü Türkiye<br />

içerisinde hem otellere<br />

hem de kutu üzerinde<br />

giydirme yöntemiyle<br />

reklamlarını, otel ve beach<br />

club misafirlerine göstermek<br />

isteyen<br />

markaların<br />

beğenisine sunduk. Yine<br />

otellere ve markalara özel<br />

kutu tasarımımız ile hizmet<br />

sunuyoruz. Daha önce<br />

kullanılmamış bu reklam<br />

alanı ile turistlerin akın ettiği<br />

Türkiye sahillerinde sadece<br />

bir yaz sezonunda, 15.000<br />

kutuyla 3 milyonun üzerinde<br />

yerli ve yabancı turiste<br />

gösterim yapabiliyoruz.”<br />

Yıldırım ayrıca Türkiye’de<br />

yaklaşık 15.000 otel ve beach<br />

club şemsiyesine yerleştirme<br />

yapabilecek kapasiteye sahip<br />

olduklarını açıkladı.<br />

Not: Ürün hakkında daha<br />

ayrıntılı bilgi almak için:<br />

Erçin Yıldırım<br />

Curastech<br />

Kurucu ve Genel Müdür<br />

T: +905053269075<br />

w: www.cguard.co


Sayı: <strong>18</strong> Yıl: 2 / Aralık 20<strong>18</strong><br />

Turizm sektörünün genç ve başarılı isimlerinden Alper<br />

Yağcı, 2016 yılındın beri genel müdürlüğünü yürüttüğü<br />

Bricks <strong>Hotel</strong>’den, Maltepe Üniversite içerisinde yer alan<br />

Marma <strong>Hotel</strong>’de göreve başladı. 1984 yılında İstanbul<br />

doğumlu olan Alper Yağcı, lise ve üniversite eğitimini<br />

sırasıyla önbüro ve konaklama işletmeciliği branşlarında<br />

tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans<br />

eğitimini uluslararası işletmecilik üzerine bitirdi. 1998<br />

yılından beri farklı otel ve sektörlerde çeşitli birimlerde<br />

görev alan Yağcı, 5 yıldızlı otellerin mutfak, yiyecek-içecek,<br />

ön büro, finans ve genel yönetim departmanlarında<br />

çalıştı.<br />

MARMA HOTEL<br />

Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü<br />

Yerleşkesi’nde bulunan Marma Otel, Maltepe’de doğayla<br />

içiçe bir alanda bulunuyor. 5 yıldız katagorisinde, şehrin<br />

içerisinde resort keyfi yaşanabilecek otel fonksiyonel<br />

ve çok amaçlı salonlarıyla aynı zamanda bir kongre ve<br />

organizasyon oteli olarak hizmet veriyor. İstanbulun<br />

tarihi adalarına ve bir çok AVM’ye kolay ulaşımı mevcut<br />

olan Marma <strong>Hotel</strong> şehir merkezine 30 km, Sabiha<br />

Gökçen Havalimanına 24 km, Atatürk Havalimanına 41<br />

km, İstanbul Yeni Havalimanına 77 km mesafede.<br />

A. Kadir Durukan kimdir?<br />

www.hotelgazetesi.com<br />

Alper Yağcı<br />

Marma<br />

<strong>Hotel</strong>’e<br />

transfer<br />

oldu<br />

İMZA<br />

GÜNÜ<br />

A. Kadir Durukan<br />

Dosso Dossi <strong>Hotel</strong>s<br />

Group’a<br />

Genel Müdür oldu<br />

Dosso Dossi <strong>Hotel</strong> Groups’un<br />

başına sektörün deneyimli ama<br />

genç yöneticilerinden A. Kadir<br />

Durukan getirildi. 1983 doğumlu<br />

Durukan, Amerika’da aldığı eğitim<br />

ve Türkiye’deki seçkin otellerde<br />

kazandığı tecrübesini Dosso Dossi<br />

otelleri için kullanacak.<br />

1983 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra dil eğitimi<br />

için 2003 yılında Amerika ya gitti ve yaklaşık olarak 3 sene orada yaşadı. Amerika’da kaldığı<br />

süre zarfında Sandestin Golf and Beach resort ve Ritz Carlton Naples Florida otellerinde<br />

management traniee alarak eğitim gördü. Türkiye’ye döndükten sonra Crowne Plaza<br />

Old City otelinde çalışmaya başladı. Akabinde sırasıyla Point <strong>Hotel</strong> Barbaros – Ramada<br />

Plaza Tekstilkent – Elite World <strong>Hotel</strong>s Group ve Holiday Inn Ataköy otellerinde yöneticilik<br />

pozisyonlarında çalıştıktan sonra Dosso Dossi <strong>Hotel</strong> group bünyesinde Genel Müdür<br />

olarak göreve başladı. Durukan evli ve 1 kız çocuk babası.<br />

101<br />

MİSAFİR MEMNUNİYET YOLU<br />

ORKUN AVKAN<br />

İZMİR’de<br />

7 Aralık 20<strong>18</strong><br />

14:00 - 17:00 saatleri arasında<br />

<strong>Hotel</strong> <strong>Gazetesi</strong> standında<br />

B HOLL - F104<br />

okurları ile buluşacak<br />

ÜCRETSİZ<br />

İLANLARINIZ İÇİN<br />

Tamamen turizm sektörüne<br />

odaklanmış, turizm sektörünün<br />

personel ihtiyacını ve iş<br />

imkanlarını geliştirmeye<br />

yönelik oluşmuş bir projedir.<br />

Bu projeye destek veren tüm<br />

sektör çalışanlarına şimdiden<br />

teşekkür ederiz.<br />

ik<br />

Eda Büyükakkaş<br />

Oman Air<br />

Ülke Müdürü<br />

oldu.<br />

30<br />

Dr. Cemil Hakan Kılıç<br />

ICVB-İstanbul<br />

Kongre ve<br />

Ziyaretçi<br />

Bürosu’nun yeni<br />

Genel Müdürü<br />

oldu.<br />

Gülay Özel<br />

CVK Park<br />

Bosphorus <strong>Hotel</strong><br />

İstanbul’un yeni<br />

Satış ve Pazarlama<br />

Direktörü oldu.<br />

Özgür Balcı<br />

Giray Çınar<br />

Göksenin Kürkçü<br />

Aytekin Güç<br />

Dedeman <strong>Hotel</strong>s<br />

& Resorts’un<br />

Satış ve<br />

Pazarlama<br />

Direktörü oldu.<br />

Fairmont Quasar<br />

İstanbul’un Satış<br />

ve Pazarlama<br />

Direktörü oldu.<br />

Divan<br />

<strong>Hotel</strong>s &<br />

Residences’ın<br />

Direktörü<br />

oldu.<br />

BW PLUS The<br />

President<br />

<strong>Hotel</strong> Genel<br />

Müdürü oldu.<br />

Alp Alpmen<br />

Mövenpick<br />

<strong>Hotel</strong>s & Resorts<br />

İstanbul’un Satış<br />

ve Pazarlama<br />

Direktörü oldu.<br />

Aytek Bulcum<br />

Wyndham<br />

Grand İstanbul<br />

Levent ‘e Satış<br />

ve Pazarlama<br />

Direktörü oldu.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!