insansız Hava Aracı_Multikopter_Mühendislik Sunumu V9_2

nexsis

Yüksek Teknoloji Cihazları ile Mühendislik, Mimarlık, Belediye, DSİ, Tarım ve Güvenlik Sektörlerindeki Kullanımı

Mehmet KOCAMANOĞLU

GEOMATICS YÖNETİM KURULU

BAŞKANI

Levend ŞENYÜZ

NEXSIS YÖNETİM KURULU

BAŞKANI


* Giriş / Temsilcilikler

* Mobil Haritalama

* El Tipi Lazer

* İHA Genel Bakış

* Diğer Ürünlerimiz / Hizmetlerimiz

* Avantajlarımız / Hedeflerimiz

2/89


1996 yılında Kurulan Şirketimizde

45 Kişi Çalışmaktadır

ISO 9001 ve TSE Belgelerimiz vardır

Ankara Merkez, İzmir, Samsun

Diyarbakır ve Tokat ‘ ta Ofislerimiz vardır

ASHTECH GPS Temsilciği

MAGELLAN El Tipi GPS Temsilciliği

SPECTRA PRECISION Temsilciliği

SATIŞ – KİRALAMA – PROJE HİZMETLERİ

MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK


Teknik Servis, Teknik Destek ve ARGE


El Tipi Lazer Tarayıcıları

Sabit Lazer Tarayıcılar

Araç üzeri Lazer Tarayıcılar

Mobil Görüntüleme Sistemleri

İnsansız Hava Aracı

GNSS, GPS, Total Station,

lazer metre, …


Farklı sensörlerden derlenmiş sistem aslında bir mobil

fotogrametrik sistem olup Ölçü güzergahlarındaki köprü,

yol, bina, çalışma sahası ve altyapı bilgilerine hızlı ve

eksiksiz ulaşmanızı sağlar.

Elde edilen geo-referans görüntülerden


Objelerin konumlarının elde edilmesine

Mesafe ve alan ölçümlerine

CBS mantığında tabakalar oluşturulmasına

Objelere fotoğraf / açıklama eklenmesine

3D modeller ile 360° panoramik video

oluşturmanıza olanak sağlayan yüksek

Teknoloji Bilişim Sistemidir.

5/89


Şehir / Bölge Yol ağı Sahipleri


Raylı Sistemler Yönetimi


Veri Toplama İşi Yapan Servis Sağlayıcılar


DSİ / Tarım İl Su hatları ve tarım alanları


Petrol ve Boru Hatları Yönetimini yapanlar


Elektrik Hatları İletimini sağlayan kurumlar


Orman Genel Müdürlüğü


Profesyonel Haritalama işleri ile uğraşanlar


İnşaat KontrolörleriMaden Alanı Yöneticileri

Belediyeler / Park Müdürlükleri

6/89


Belediye Uygulamaları

CBS ve Envanter toplama amaçlı her türlü

uygulama altlığı için veri toplama

Ağaç, Çöp kovaları, Çöp tenekesi (Sayısı /

Konumu uygun mu)

Yeşil Alan planlaması / Park envanteri / Yeşil

alana dikilen bitki kontrolü

Bina Durumu (İmara uygun mu, kaçak kat /

balkon / çıkıntı var mı)

Bina Cephe durumu / İnşaat Sınıfı / Binanın

altındaki iş yeri sayısı

Kentsel Dönüşüm öncesi bina envanteri

Eski eser yapı / Boş alan / Otopark

(alan/tip)

Trafik İşaretleri / Lambaları (Sayısı / Konumu

Uygun mu)

Direk, Lamba, Trafo, Otobüs durağı (Sayısı,

Tipi)

7/89


Belediye Uygulamaları

Rögar (Sayısı, Tipi)

Asfalt / Toprak Yol (Km’si / Durumu)

Kaldırım (Var/Yok/Durumu/Genişliği)

Asfalt çizgisi (Var/Yok/Uygun/Değil)

Yol Şerit sayısı, Tek – Çift Yön / Yaya

Geçidi / Üst Geçit Tespiti

Bakıma İhtiyaç Yol Durumu (Var / Yok /

Yeni Asfalt / Yama)

Tabela (Vergi için metrekare hesabı)

360 derece panoramik resim çekme /

360 derece video oluşturma

8/89


Yol, Baraj, gölet, orman ve su havzaları

boyunca araç üzeri CGV sistemimizle

araç hızında görüntü alarak ham veriler

elde ediyoruz.


Elde ettiğimiz ham verileri Veri

Merkezimizde uygun yazılımlar ile Proses

ederek işlenebilir hale getiriyoruz.


İşlenebilir hale gelen ham verimizi yine

Veri Merkezimizdeki uzman

personellerimizle görüntü işleme

metotlarıyla kullanıcıya verileri vektörel ve

akıllandırarak verileri teslim ediyoruz.

9/89


Yolların CGV ölçü aleti ile araç hızında

CBS ve Etüt amaçlı veri toplanması, 3B

koordinatlı görsel videosunun alınarak

ofisten istenilen verinin sayısallaştırılması.

Orman veya Su havzasında bulunan

ağaçların tipleri ve durumları, yollarının

durumları ve tipleri, bilgilendirme

tabelaları, Kurum ile ilgili görülebilen tüm

envanterlerin çıkartımı.

Heyelan Bölgelerinin analizleri için 360°

panoramik koordinatlı görsel veri.
Baraj ve Gölet sulama alanlarının

haritalarının yapılması. İstendiğinde

Coğrafi Mekansal Bilgi sistemi kurulması.

Her türlü kamulaştırma işlerinin ve arazi

değerleme işlerinin yapılması.

Mobil Haritalama veya Lidar cihazı ile

yolların, baraj, gölet vb. tesislere giden

yollar, tesisler içi yollar CBS veya 10/89 Etüt

amaçlı görüntülü haritalarının çıkartılması


Devrim Niteliğindeki Yeni El Tipi ile

Mobil Lazer Tarama


100Hz Tarayıcı ve 360º Görüş

Alanıyla Hızlı, Doğru ve Yüksek

Kalitede Tarama


Saniyede 43.000 Tarama Noktası

ile Haritalamanızı Sorunsuzca

Yapabilme


Arazi topoğrafya eğimi, ağaç çapı,

ağaç yüksekliği, yapı modelleme

vb. amaçlar için Orman Genel

Müdürlüğünde kullanılabilir.


Aynı zamanda 4K video da çekildiği

için ağaç tipleri de görülebilir, CBS

amaçlı da görülebilir.


• Yapı modelleme : Bina, tarihi eser,

kültürel yapılar için modelleme ve kat

planlarının çıkartılması

• Yer altı ölçmeciliği : Mağara, Maden ve

Tüneller

• Ormancılık : Ormancılık kaynak

yönetimi, ağaç sayımı, ağaç çapı ve

yüksekliği hesaplama, arazi eğimi,

mescere ve topoğrafya haritalama

• Hacim hesaplama : Toprak, maden, taş

vb. büyük ve şekilsiz yığınların

• TKGM : Fotogrametrik binaların

çıkmayan alt köşe noktalarının

bütünlemesi

• Belediye : Ruhsata uygunluğunun

kontrolü, park bahçe envanteri, imar

barışı projeleri

Arkeoloji, Kültür Turizm, Orman


Eski Eserlerin Panoramik Çekimi

Sit Alanlarının Havadan Çekimi

Arkeolojik Kazıların Belgelenmesi

Turistik Yerlerin Rotalarının Belirlenmesi

Sanal Gezinti Uygulanması ve

Sunulması


Barajların ve risk altındaki

(metro yakını, deprem ve erozyon

sahasında , kayan toprak kütlesi

civarında) binaların, köprü veya

viyadüklerin sürekli veya belli

periyotlarla ölçülerek hareketlerinin

takibi, risk oluşturabilecek hareketlerin

anında ekrandan alarm şeklinde

izlenmesi, verilen cep telefonlarına mesaj

olarak gönderilmesi


• İnsan ihtiyaçlarına paralel olarak gelişen

büyük mühendislik yapıları, kontrol altında

tutuldukları sürece amaçlarına hizmet etmekle

birlikte kontrol altında tutulmadıkları sürece de

birer potansiyel tehlike oluşturmaktadırlar.

Mühendislik yapılarına etkiyen iç ve dış

kuvvetler nedeniyle yapıda zamanla

oluşabilecek deformasyon ve deplasmanlar,

insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye

sokabilecek bir noktaya gelebilir.

Ölçme Teknikleri Kullanılarak

Yapılarda Oluşabilecek Geometrik

Değişimler İncelenmelidir!

Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi Projesi


İVME ÖLÇER

Yapı Titreşimleri

EĞİM

ÖLÇER

GNSS

Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi Projesi


• Proje kapsamında eğim ölçer, ivme ölçer

ve GNSS alıcısının entegre edildiği bir

ölçme sistemi donanımı üretilmiştir.

• Üretilen donanımdan alınan verilerin

Analiz ve veritabanı sunucularına online

aktarımı için yazılımlar geliştirilmiştir.

• Üretilen prototip için performans testleri

tamamlanmıştır.

• Üretilen prototip ile jeodezik testler

tamamlanmıştır.

• Üretilen prototip ile sarsma tablası testleri

tamamlanmıştır.

• Analiz bölümü ile ilgili yazılım çalışmaları

devam etmektedir.

Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi Projesi


Öncelikle su kaynaklarının envanterinin konumları ile tespiti,

Civarındaki kaçak yapılaşmanın tespiti,

Yapılaşmanın kaynaklara yakınlığı,

Kirlilik için tehdit oluşturup oluşturmadıkları?

Ölçümlerin 6 ay gibi belli periyotlarla yapılarak değişimlerin tespiti

1. döneme ait

tespit ölçümleri

2. döneme ait

tespit ölçümleri

2. dönemde tespit edilen

yeni binaların arazide

ölçülüp fotoğraflandırılması


Barajların güvenliğinin sağlanması ve su kütlesinin net olarak

bilinmesi için belli periyotlarla batimetrik (derinlik) haritalarının

yapılıp, derinlik değişimlerinin izlenmesi


2014 Yılında Yerli Malı MULTİKOPTER tipi

İnsansız Hava Aracı üretimi amaçlı ARGE başlatıldı.


2015’ de Devlet destekli ilk ARGE başarı ile bitmiştir

2016 yılında satışlarına başlandı,

2017’ de Başbakanlık MİT Müsteşarlığı (3 adet)

2017’ de Savunma Sanayinden Müsteşarlığı (90 adet)

2018’ de Gümrükler Muhafaza Gn Md.’ den toplu sipariş alındı. (3 adet)

2018 Ekim ayında Devlet destekli ikinci ARGE başlamıştır.


İnsansız hava araçlarının (İHA) ve havadan görüntüleme teknolojilerinin

gelişimi ve birleşimi ile birçok alanda yeni kullanım olanağı doğmuştur.

Askeri, Güvenlik, Arama Kurtarma, Mühendislik, Belediye, Tarım,

Orman, DSİ, OGM, Enerji bakım onarım bunlardan önemli olanlarıdır.

Üniversite Özel Sektör işbirliği çerçevesinde Gaziosmanpaşa

Üniversitesi Teknopark bünyesinde Devlet destekli Proje kapsamında 2014

yılında başlayan “ ” ARGE’si

başarı ile tamamlanmış ve üretimler Organize Sanayi bölgesindeki

tesislerimizde devam etmektedir.


4 ayrı İHA pilotumuz ve Eğitimcimiz ile sertifikalı İHA-0 ve İHA-1

eğitimleri vermekteyiz (SHGM Onaylı).

24/89


Yerli olarak üretilen 6 farklı İHA modellimiz kullanıma hazır olup ARGE

faaliyeti yeni modeller için devam etmektedir.

Modellerimiz birçok yurt dışı emsallerine göre ;


Havada daha fazla kalış süresi

Şiddetli Rüzgar dayanıklılığı

Kaliteli ve test edilmiş malzeme sayesinde uzun kullanım ömrü

Geliştirilmiş oto pilot yazılımı

Üzerindeki farklı stabilizasyon ve görüntüleme sistemleri


İhtiyaca göre gelişime açık ve geliştirilebilecek olması

25/89


İnsansız Hava araçları ile uygun kameralar kullanılarak

ortofoto harita, 3 boyutlu arazi modeli, arazi bitki deseni ve

toprak verimlilik haritaları üretilebilir,

15-60 dk arası uçuşlarla, 2-50 cm arası hassasiyetle 100-

1000 hektara kadar üretim yapılabilir,Kolay kullanım : Planlanan Uçuş rotası ile otomatik uçuş

Sis, pus ve bulut altından uçtuğu için operasyonel sıkıntı

yoktur

26/89


Halihazır Harita Üretimi

Ortofoto Harita ve Sayısal Arazi Modeli Üretimi

Kentsel Dönüşüm Alanlarının Ölçümü

Maden Sahalarının / Taşocaklarının Ölçümü ve Kübaj hesabı

Barajların Ölçümü

Park Bahçelerin Ölçümü

Baraj Havzaları

Heyelan Takibi

Ürün Rekolte Takibi

RES ve HES alanları ölçümü

Doğal Afetler

Arkeolojik Çalışmalar

Şehir ve Arazi için 3 Boyutlu Modelleme vb.

27/89


3 boyutlu Arazi Harita Görünümü

28/89


Vektör harita ile GeoTif haritanın üst üste karşılaştırılması (Denizli)

29/89


GCP Kontrol Noktaları Dağılımı (Denizli)

GCP: Ground Control Point

Yer Kontrol Noktası

30/89


Konum Duyarlıkları ve Kontrol Noktasının Hassasiyeti

dd13 kontrol noktasının

ortofoto harita üretimi ile

gerçek değerleri arası konum

farkı 5 cm’ i geçmemektedir

31/89


Ortofoto amaçlı İHA’ dan çekilen Hava Fotoğrafı

32/89


Dengeleme sonrası hata elipsleri (Ankara)

33/89


34/89


Kalkış noktasından

1500 m yukarıdan

uçuş planı

Bir uçuşta,

16 dk’ da

650 Hektar

1 GSD = 36 cm

Bir fotonun yerde

kapladığı alan

2200 m x 1450 m

35/89


Kalkış noktasından

170 m yukarıdan uçuş

planı

Bir uçuşta,

28 dk’ da

145 Hektar

1 GSD = 4.1 cm

Bir fotonun yerde

kapladığı alan

250 m x 165 m

36/89


Ortofoto ve Nokta Bulutu Sonuç Ürün (Ankara)

37/89


İzmir Yeni Buca Mezarlık Sahası Ortofotosu

38/89


İHA ile Mermer Sahasının 3 Boyutlu Haritası

39/89


İHA ile Hızlı Tren Hattı Ortofotosu

40/89


İHA ile 2 Uçuşta 550 Hektar Harita Üretimi

41/89


İHA ile Harita Üretimi ve Hacim Hesabı

42/89


43/89


44/89


45/89


46/89


İHA ile Kanal / Yol Ortofoto / 3 boyutlu Arazi modeli


48/89


Harita Hizmetlerinde Kullanım Alanları

Ortofoto Harita ve Sayısal Arazi Modeli Üretimi

Kentsel Dönüşüm Alanlarının Ölçümü

Park ve Bahçelerdeki örtü tabakasının detaylandırılması ;


Ağaç, çiçek, çim, bank, aydınlatma direkleri, parke envanterin görsel/sayısal çözümleri

Su ve Baraj Havzalarındaki çevre kirliliği ve kaçak yapılaşma takibi

Yeni mahalle olan Köy yerleşim alanlarının haritalandırılması, ruhsat ve

kaçak yapı takibi

Çöp depolama alanlarının periyodik olarak ölçümü

Çevre kirliliği takibi, dere ıslah projeleri, inşaat sahalarının izlenmesi

Mezarlık bilgi sistemi için ölçümlerin havadan yapılması

Şehir tanıtımı için Kültürel, turistik yapıların ve ören yerlerinin panoramik

video çekimi

Yeni imara açılacak ve yol çalışması yapılacak bölgenin planlama ve

üretim amaçlı hızlı şekilde 3 boyutlu sayısal arazi modelinin üretilmesi

Şehir ve Arazi için 3 Boyutlu Modelleme vb.

49/89


DSİ Genel Müd. Kullanım Alanları

Su ve Baraj Havzalarındaki çevre kirliliği ve

kaçak yapılaşma takibi

Taşkın alanlarının izlenmesi ve takibi

Havzalardaki Bitki örtüsü ve Sulama

sahalarının çalışılması, kontrolü

Tanıtım için baraj, göl ile civardaki kültürel,

turistik yerlerin panoramik video çekimi

50/89


NDVI Kameralar ile çalışma


Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) Normalize Edilmiş

Vejetasyon Farklılık İndeksi: Tarımsal değerlendirme için canlı bitki

örtüsü miktarının ölçümü.

Sağ

resimdeki

siyah ve

Sol

resimdeki

kırmızı alan

Çıplak toprak

alanıdır.

51/89


NDVI Kameralar ile çalışma

Eskiden uzaydan çalışılmış. Ama hava şartlarından kolay

etkilenmiş ve bazen yanlış sonuçlar alınmıştır.

Drone ile yakından, güncel ve hava şartlarından

etkilenmeden özel kameralar ile daha hızlı yapılabilir.

Bitki sağlığı durumlarının tespiti, yanlış sulama, aşırı sulama,

yanlış gübreleme gibi zirai üreticilerin yerden tespit edilmesi

çok zor veya mümkün olmayan durumlarda analiz

yapılmasına izin vermektedir.

Bitki üzerinde gözle görülemeyecek dalga boyundaki

değişimlerin önceden analiz edilmesine olanak sağlar.

52/89


NDVI Kameralar ile çalışma

Left (healthy) and right (unhealthy) with NDVI

reflectance VI algorithm. Courtesy of NASA.

53/89


NDVI Kameralar ile çalışma

Value Indication

< 0 Inanimate / dead material,

e.g. roads, buildings, soil or dead plants

0 -> 0.33 Unhealthy plant material

0.33 -> 0.66 Healthy plant material

-> 0.66 Very healthy plant material

Left (healthy) and right (unhealthy) with NDVI

reflectance VI algorithm. Courtesy of NASA.

54/89


NDVI Kameralar ile çalışma

Havadan kuralına göre çekilen fotolar ile arazi topoğrafyası da dahil 3 boyutlu

fotogrametik haritası da yapılabilir. Aynı zamanda NDVI haritaları çıkarılarak

arazi ile ilgili daha kapsamlı analiz yapılması mümkün olmaktadır.

55/89


NDVI Kameralar ile çalışma

Bitkilerde Stres Algılama ve Verim Tahminleri

56/89


NDVI Kameralar ile çalışma

Bitkilerde Stres Algılama ve Verim Tahminleri

57/89


NDVI Kameralar ile çalışma

58/89


NDVI Kameralar ile çalışma

59/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

Yangını erken teşhis için Sensör veya Termal

kamera kullanımı

Yangın bombası ile yangına erken müdahale

Yük taşıyan cihazımız ile bir yerden bir yere

acil sağlık malzemesi, telsiz, pil ve gıda

taşıma

Yangın Kuleleri arasında kullanımı ile uzun

menzil istihbarat (15 km x 2 = 30 km menzil)

60/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

Yangın topu ile yangına erken müdahale

https://www.youtube.com/watch?v=WhwQ63

sZ130&t=120s

61/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

* Meydana gelen yangınlarda,

yangın yerlerini tam olarak tespit

edebilmek için uçuşlar yaparak,

ekipleri yönlendirmek, yangına

müdahale sürelerini kısaltıp

yangın zararlarını en aza indirme,

* Yapılacak olan analizlerle,

potansiyel yangın riski bulunan

kritik bölge ve zamanlarda önleme

uçuşu yapma,

* Meydana gelen yangınlarda,

insanlar ve diğer canlıları tahliye

edecek yol ve güzergahları tespit

etme.

62/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

* Orman yangınlarında zarar gören alanları görüntüleyerek veya ağaç

dikmeye elverişli arazi taraması yaparak haritasını oluşturma ve

ağaçlandırma faaliyetlerini gerçekleştirme,

* Orman Yangın Gözetleme Kulesi için yer tespiti.

63/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

Orman içerisinde;

* Kaçak Avlanma,

* Kaçak Kesim,

* Kaçak Yapılaşma,

* Kaçak Ekim kontrolü.

Jandarmadan Drone’lu Uyuşturucu

Baskını

64/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

Arama-Kurtarma

* Düşen hava araçları ve kaybolan insan tespiti.

65/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

Diğer

* Ormanda Biyolojik çeşitliliğin tespit edilmesi ve korunması gereken

alanların belirlenmesi,

* Ormanlık ve ormansız alanların ayırımı (ağaç türü, ziraat alanı, iskan

alanı, yollar vb.)

* Baraj ve gölet havzalarının takibi,

* Maden sahalarının kontrolü.

66/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

Diğer

* Amenajman/Mescere harita yapımı,

* Hasta ve sağlıklı ağaçların tespiti,

* Orman sınırlarının belirlenmesi,

* Orman alanlarındaki değişimlerin gözlenmesi.

67/89


Orman Genel Müd. Kullanım Alanları

Erozyon Alanları

* Potansiyel erozyon alanlarının saptanması, haritalanması ve takip

edilmesi.

68/89


Arazi ve Yol Eğimi,

3 boyutlu arazi modeli,

Yol profillerinin hesabı

Alan hesabı

69/89


Multikopter ile haritası yapılan saha için çalışılabilecekler

Kerestecilikte orman tahribi veya çevrenin izlenmesi

• Doğal alan sınırlarındaki

değişiklikler

• Arazinin devamlılığının takibi

• Tam kapsamda gözlemleme ve

takip

• Hasat sonrası akarsuların durumu

ve gözlemlenmesi

• Toprak kayması ve buna bağlı

şev gözlemleri

Hava değişimlerinden ötürü

oluşan toprak değişimlerinin

izlenmesi

• Vahşi yaşamın izlenmesi ve kaçak

kesim ve yapıların takibi.

70/89


- Belirlenen yerlere veya olay yerine arama kurtarma ekibinden önce ulaşma, tespit ve teşhis etme

- Kaza bölgesine kurtarma ekibinden önce Acil ilk yardım ve yaşam destek malzemelerinin ulaştırılması

- Kaza / Olay bölgesinden sinyal alınamayan durumlarda rota yüklenerek otomatik uçuş ile bölgede araştırma yapma

- Yoğun trafikte veya zorlu arazide Hızlı Organ ve ilaç nakli

- Şehir ve kırsalda havadan toplumsal olayların takibi, kontrol ve teşhisi, suçlu tespit ve takibi,

- Kaçakçılık ve uyuşturucu ekim alanlarının takip ve tespiti,

- Sit alanlarının korunması, takip, kontrol ve tespiti,

- Radar ile hız kontrolü,

71/89


72/89


75/89


76/89


77/89


78/89


4.3 Km’ den

yakınlaştırma


* Platform ;


Karbon fiber gövde, fırçasız elektrik motoru, karbon pervane, lityum

polimer batarya, kamera stabilizasyon sistemi, yer istasyonu veya

endüstriyel tablet üzerinden kontrol


GPS, barometre, akselerometre, oto pilot, lidar

* Donanım;


Termal kamera, gece görüş kamerası, gündüz kamerası, kızılötesi

kamera, yakınlaştırma, obje takip özellikli kameralar

Yakınlaştırma – odaklama özellikli kameralar (60x test edilmiştir) ile

hedeflere yaklaşım / takip ayarlanabilir.


Kameralar ile çekilen fotoğraflar GPS ile koordinatlandırılmaktadır.

80/89


Sistem Konfigurasyonu (MİT)

Multikopter (Quad XL)

Zoom Kamera (18x)

(30x ve 36x opsiyon)

Termal Kamera (640px)

Yer istasyonu

Kumanda

Uçuş Planlama yazılımı

Uçuş Telemetrisi

Görüntü aktarma sistemi

2 ad LiPo batarya, şarj cihazı,

IP65 Taşıma Çantası


Sistem Konfigurasyonu (SSM)

Multikopter (Quad XL)

Zoom Kamera (18x)

(30x ve 36x opsiyon)

Termal Kamera (640px)

Yer istasyonu

Kumanda

Uçuş Planlama yazılımı

Uçuş Telemetrisi

Görüntü aktarma sistemi

2 ad LiPo batarya, şarj cihazı,

Taşıma Çantası


Quad XL Multikopter & Zoom Kamera


SAS Komandolarındaki Modelimiz (A.Haber Ajansı)


SAS Komandolarındaki Modelimiz (A.Haber Ajansı)


KULLANILAN MODÜL

RADIO FAILSAFE (Radyo frekans karışımı /

kaybolması)

RTL (Kullanıcı talebi)

STBL

CRCL

WAYPOINT

ALTHOLD

LOITER

GVNL FLY

UÇUŞ SÜRESİ (Modele bağlı maks.)

UÇUŞ KAPATMA (Modele bağlı maks)

AÇIKLAMA

Otomatik Eve Dön

Otomatik Eve Dön

Otonom / Manuel Uçuş

360 Derece Daire

Yol Güzergahı

Havada Sabit Yükseklikte Durma

Sabit Bekleme

2.000 metreye kadar

15-65 dk (90 dk hedef)

40-400 hektar

86/89


Teknik yetenekleri

Minimum uçuş hızı

Güvenli / Maksimum uçuş hızı

Ortalama Faydalı Yükseklik

Maksimum Yükseklik

Rüzgarda Uçuş Testi

(Y6 modeli, GoPro ile)

Uçuş Menzili (Manuel)

Uçuş Menzili (Otomatik)

Kalkış ve İniş

Tırmanma hızı

Maksimum Tırmanma hızı

Alçalma hızı

Açıklama

1 km/saat (veya havada asılı kalabilir)

45-100 km/saat

100-500 m

2.000 m (Test edilmiş)

65 km/saat (03.Şubat.2015 de

Tokatta test edilmiştir)

5 km, (opsiyonel 15 km)

20 km (opsiyonel 40 km)

Otomatik / Manuel. Düşey

2.5 m/sn (ayarlanabilir)

14 m/sn

1.5 m/sn (ayarlanabilir)

87/89


Teknik yetenekleri

Motor tipi

Batarya Tipi

Batarya Şarj Süresi

Rüzgarda Güvenli Uçuş Hız Limiti

Standart Kamera

Opsiyonel Kameralar

Açıklama

Fırçasız elektrik motoru

Lityum Polimer

30 dk / 120 dk

40 km/saat (65 km/saat test edilmiştir)

Full HD / 4K Video

12-50 MP Fotoğraf

Yüksek Çözünürlüklü Kamera (.. 36 / 42Mp)

Sony Nex7 / Nex5, Canon, GoPro,

18x, 30x, 36x, 60x Zoom kamera

Termal, Kızılötesi ve Multispectral Kamera

Gece görüş, Lidar

88/89


GEO Serisi :

* Geo V1 (İlk HexaCopter Ürünümüz)

* Geo Quad XL (QuadCopter Her Amaç için) SSM Projesindeki Model

2.2 Kg boş ağırlık, 3 Kg taşıma kapasitesi, Yüksüz 50 dk uçuş

* Geo V3-X8 (OctoCopter) : Termal (Sıcaklık ölçebilen) ve GoPro

Geo Y6-Haritacı (HexaCopter)

TM Serisi :

* TM ATMACA (HexaCopter) : Termal veya Zoom, 30 dk görev

* TM Y6-V2 ZOOM (HexaCopter): Termal ve Zoom birlikte , 20 dk görev

* TM X8 OctoCopter : Termal ve Zoom birlikte , 25 dk görev

* TM Octo XXL (OctoCopter) – Devlet Destekli Proje ürünü

12.5 Kg boş ağırlık, 15 Kg taşıma kapasitesi, Yüksüz 35 dk uçuş

Farklı amaçlara uygun, özel projelendirme ve üretim tarafımızca

yapılabilmektedir


Geo V1 (Hexacopter)

* Yüksüz uçuş süresi 25 dk

* Yük taşıma kapasitesi 1,5 kg

İlk Ürünümüz (2014 Yılı)


Quad V2 (Quadcopter)

* Yüksüz uçuş süresi 40 dk

* Yük taşıma kapasitesi 2.5 kg

İkinci Ürünümüz (2015 Yılı)

45 km/saat rüzgarda uçabilme / Analog Sistem / Karda uçabilme


Quad XL-V1 (Quadcopter)

* Yüksüz uçuş süresi 50 dk

* Yük taşıma kapasitesi 3 kg

yeni

ürün

SSM’ ye Verilen

Güncel Modelimiz

2017 Modelimiz

Hafif Yağmur/karda çalışabilme, 45 km/saat rüzgarda uçabilme


Quad XL-V2 (Quadcopter)

* Yüksüz uçuş süresi 50 dk

• Yük taşıma kapasitesi 3 kg

• Katlanabilir Kol (Daha küçük araç)

yeni

ürün

GMGM’ ne Verilen

2018 Güncel

Modelimiz

Hafif Yağmur/karda çalışabilme, 45 km/saat rüzgarda uçabilme


Kaşif (Quadcopter / 4K Video için)

* Yüksüz uçuş süresi 25 dk

* Yük taşıma kapasitesi 1 kg

yeni

ürün

Hobi amaçlı cihazlara göre artımız;

*Daha Uzun Süre Havada Kalması),

*Yüksek Rüzgarda Uçabilmesi,

*Daha Uzun Motor ve Pervane Ömrü,

*Yedek Parça Temini,

*Bakım-Onarım-Teknik Servis İmkanı,

*Yerli Üretim,

*Üst Modellere Güncelleme,

*% 99 Güvenli Eve Dön ve Fail Safe.


Kaşif-Quad XL Karşılaştırması

Geo Kaşif

Daha ekonomik,

Daha küçük,

Savunma Sanayinde kendisini

ispatlamış, Quad XL yazılımı.

Quad XL


Quad Kargo (Quadcopter)

‣ Yüksüz uçuş süresi 70 dk

‣ Yük taşıma kapasitesi 3 kg

‣ 3 Kg yük ile 35 dk görev süresi

yeni

ürün

Yağmur/karda çalışabilme, 45 km/saat rüzgarda uçabilme


Y6 Haritacı (Hexacopter)

‣ Yüksüz uçuş süresi 35 dk

‣ Yük taşıma kapasitesi 1,5 kg

1 uçuşta 50-150 hektar harita üretimi.


V3-X8 (Octocopter)

(Termal+GoPro aynı anda)

Yüksüz uçuş süresi 45 dk

Yük taşıma kapasitesi 5 kg

Gündüz

Kamerası

Termal

Kamerası

İki kamera ile aynı anda 20 dk havada görev yapma


Y6-V2 Zoom (Hexacopter)

‣ Yüksüz uçuş süresi 40 dk

‣ Yük taşıma kapasitesi 4 kg

60x Clear Zoom ve Termal Kamera Birlikte 20 dk Uçuş


Atmaca (Hexacopter)

‣ Yüksüz uçuş süresi 45 dk

‣ Yük taşıma kapasitesi 1 kg

Termal Kamera, 4K gündüz kamera, 10x Zoom kameradan

biri ile 25-30 dk uçuş süreli en Hafif, En Ekonomik


‣ Yüksüz uçuş süresi 35 dk

‣ Yük taşıma kapasitesi 15 kg

OCTO XXL (Octocopter)


‣ Yüksüz uçuş süresi 60 dk

‣ Yük taşıma kapasitesi 9 kg

OCTO XXL (Quad tipi)


Kablolu DRONE ile uzun süre sabit uçuş

Kablolu Drone ile kazanılan yetenekler;

* 100 m yükseklikten gece/gündüz

(Termal + Kamera) keşif ve gözetleme,

* 5 km yarıçapına kadar olan bölgede

havadan takip kontrol,

* Çift cihaz ile dönüşümlü olarak 24

Saat esasına göre havadan görüntü ve

fotoğraf alma,

* Alınan görüntü ve fotoğrafların

gerçek zamanlı olarak Komuta

Merkezine aktarılması, paylaşılması ve

işlenmesi.

* Karakol, Üs Bölgesi, Hd.Krk., Bl., Tb.

Bölgelerine ilave olarak Gemilerde

kullanım,

* Trafik yoğunluğu ve sıkıntısı olan

bölgelerin havadan takip ve denetimi,


Multikopter AİLESİ (2017)

X8

Octocopter

Quadcopter

Hexacopter

Y6


Düşey inip kalkabildiği için kullanımı kolay, piste ve geniş müsait bir

alana ihtiyaç duymaz,

Rüzgarda mukavemeti emsal İHA’ lara göre daha iyi (50-70Km/saat),

Uçuş süresi emsallerine göre daha uzundur (sıvı yakıtlılar hariç),

Manevra kabiliyeti daha iyidir, hızlı şekilde alçalıp yükselebilir, geri

dönebilir, sağa –sola keskin dönebilir, bazı modellerimiz ile saatte 100

km hıza anında ulaşılabilir,

Hexacopter ve Octocopter modellerimizde bir motor kaybında bile

havada göreve devam edebilir,

3 dk gibi kısa sürede hızlı şekilde göreve başlayabilme kabiliyeti,

Gelişen motor ve bataryalar mevcut modele güncellenebilir, yeni

tasarıma gerek duymaz,

Havada sabit asılı kalıp sürekli görüntü gönderebilir,

Kaza Kırım olasılığı daha azdır

(3000 saate yakın uçuş süresinde birkaç kırım).

105/89


Satış Yapılan Referans Kurumlar

‣ Tokat Valiliği İl Acil Afet Müdürlüğü

‣ Artvin Valiliği İl Jandarma Komutanlığı

‣ Nevşehir Valiliği İl Acil Afet Müdürlüğü

‣ Aksaray Valiliği İl Acil Afet Müdürlüğü

‣ Gaziantep Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü

‣ İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü

‣ Adapazarı Belediyesi İmar Müdürlüğü / Kaçak Yapılaşma

‣ Çorum İl Özel İdaresi (İmar ve Fen İşleri)

‣ DSİ Bölge Müdürlükleri : Erzurum ve Mardin Bölgeler

‣ Şanlıurfa Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü

‣ Mardin Dargeçit Jandarma Komutanlığı

‣ Harran Üniversitesi – Ziraat Fakültesi

‣ Konya Şeker (Torku)- Konya

‣ ENK Harita İnşaat Emlak – Antalya

‣ Utek Mühendislik – Ankara

‣ MTC Enerji Şirketi – Ankara

‣ Başbakanlık MİT Sinyal İstihbarat Başkanlığı

‣ Savunma Sanayi Müsteşarlığı (90 adet)

‣ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (3 adet, Teslim 2018-Ekim başında yapıldı) Gümrük ve Liman Kontrolü


107/89


GNSS –Uydu Konum Belirleme Cihazları

• En son Teknoloji Sabit GNSS İstasyonu
Gezici GNSS Cihazları ve Kuruma özgü

platform bağımsız yazılım geliştirme

Herhangi bir CORS veya RTK Sabitten

düzeltme almadan ÇALIŞABİLME

Bu özellik GSM şebekesinin çekmediği yerlerde

harita ekiplerine büyük kolaylık sağlayacaktır

Herhangi bir sabite bağlanma veya GSM /

radyo modem çekme zorunluluğu olmadığından

zaman ve iş kaybının önüne geçer

Amerikan Marka Spectra Precision (Trimble)

GNSS ve Nikon Marka Total Stationların

Türkiye Temsilcisiyiz.


• 30 yıllık Üretici firma tecrübesi

• Yeni Nesil ve Hızlı GNSS Alıcıları

• Sabit istasyon, Gezici GNSS, Gelişmiş ve

alternatifli kontrol üniteleri, CBS cihazları

• Statik, RTK ve CORS uyumlu 1-2 cm hassasiyetli

profesyonel GPS/GNSS cihazları

• 10 cm – 100 cm arası el tipi DGPS cihazları

• Son teknoloji, dayanıklı ve üstün performans

• Amerikan Spectra Precision Survey Pro arazi

yazılımı ile gelişmiş özellikler, kullanım kolaylığı

• Spectra Precision Survey Office yazılımı

(Proses/Raporlama/Dengeleme)

• Türkiye’nin ilk ve tek yerli CBS yazılımı MobilGIS

ile cm, dm veya metre hassasiyette akıllı CBS veri

toplama, anlık altlık harita çekme, araziden ofise

anlık veri gönderme, güncelleme

camera

109/89


Total Station Modelleri

• Amerikan firmadan Japonya’da üretim

• Ergonomik, küçük yapı ve üstün

performans

• Her hava koşulunda çalışabilme imkanı

• Standart veya Windows CE işletim sistemi

seçenekleri

• Dokunmatik ekran veya klavyeli kullanım

seçenekleri

• Reflektörlü, reflektörsüz veya robotik

cihazlar

• 2D veya 3D arazi yol programı yazılımı

• Windows CE yazılım versiyonunda Total

Station ve GNSS’de ortak kullanım.

110/89


Endüstriyel ve Dayanıklı Tablet GPS

A500 Serisi

5’’ Tablet/GPS

F700 Serisi

7’’ Tablet/GPS

8’’ ve 10‘’

Tabletler

L135 Serisi

10.1’’ Barkodlu Tablet / GPS

111/89


Endüstriyel ve Dayanıklı Tablet GPS

• Taiwan’ lı Üretici Mitac

Firmasının Endüstriyel Tablet

Ürünleri

• Doğru Navigasyon için yüksek

hassasiyetli GPS

• İş emri ile görev takibi, anlık

bilgi paylaşımı – 4G

• 5”, 7” ve 10.1” farklı ekran

çözümleri

• Araç kullanımı için yüksek

titreşime dayanıklı

• IP54/IP67 Su geçirmezlik

• 1m / 1.2m den düşmelere

dayanıklı

• Sıvı geçirmez

• 10 saat batarya süresi

• Araç bağlantı aparatları,

farklı cihazlara bağlantı

112/89


113/89


Magellan GPS Alıcılarının Temel Özellikleri

Magellan El Tipi GPS Cihazlarının

TÜRKİYE TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Mescere ve Orman Kullanım Haritalarının

Yüklenmesi

Kurumdaki eski GPS ler yerine Mescere

haritalı yenilerinin temin edilmesi

Yeni modellerde Mescere harita

güncellemesi

Android versiyonda Anlık Orman

Haritalarının Altlık olarak kullanılması


Magellan GPS Alıcılarının Temel Özellikleri

Dünyada İlk:

- Noktaya Resim ve Ses İlişkilendirme

- Taranmış Harita (Uydu görüntüsü, 25.000 lik

harita) Yükleyebilme

- Fotoğraf Çekebilme ve Ses Kaydedebilme

- Koordinatlı fotoğraf çekme

Genel:

- Tamamen Su Geçirmez Kasa

- Windows Tabanlı Güçlü İşlemci

- Sayısal Yükseklik Modeli Desteği

- Kara ve Deniz Haritası Desteği

- Sayısal Telsiz ile İletişim

115/89


Magellan eXplorist 610 EL GPS

• Haritalı Türkçe menülü GPS

• 3,2MP Kamera ve Multimedya özellikli,

• 3 eksenli elektronik pusula,

• Barometrik altimetre ile yükseklik / hava değişimi

• 3’’ Dokunmatik Transflektif Renkli Ekran,

• 4Gb Dahili / 32Gb’ a kadar kart Hafızası,

• Raster, Topo, Kara ve Deniz Harita desteği,

• Kullanıcı tarafından taranmış harita ve

• Google Earth görüntüsü yüklenebilme

116/89


Magellan GPS Alıcılarının üstünlükleri;

• Sayısal yükseklik modeli desteği sayesinde Raster ve Vektör haritalar hem PC,

hem GPS de 3Boyutlu kabartma harita şeklinde görünür.

• Raster Harita yüklenebilme özelliği sayesinde, ister Google uydu görüntüsü ister

Taranmış resim haritaları, standart olarak verilen programlar ile çok kolay

yüklenebilir.

• Eşsiz, hassas yükseklik modeli haritası sayesinde veri cihazda Topoğrafya olarak

görülür, ve seçilen 2 veya daha fazla nokta arasında yükseklik profilinizi

görebilirsiniz

• Arazide kaydedilen noktaya, çekilen resim koordinatlı olarak eklenebilir ve sesli

not oluşturulabilirsiniz.

• GPS ile yapılan hareket, (gezi kaydı) otomatik olarak Magellan‘ a özgü detaylı

gezi bilgileri halinde depolanır, Magellan Vantage Point PC programına

aktarılabilir, daha sonra simülasyonu yapılıp hız, konum ve haritadaki konum

izlenebilir.

• Dizüstü PC'nize VP programı ve Deniz haritalarınızı yükleyip Chart Plotter

gibi kullanabilirsiniz.

117/89


Magellan GPS masaüstü 3 boyutlu harita

118/89


Magellan Masaüstü Programında

Cadde-Sokak harita görünümü

119/89


GPS, Tablet, Endüstriyel Cep Telefonu

Gelişen teknoloji ile 4 farklı özellik aynı anda

bir sistemde bir araya getirildi.

EL Tipi GPS, Profesyonel GNSS’ lere Kontrol

Ünitesi

Tablet, Bilgisayar (Android)

Dayanıklı, Kırılmaz, Su geçirmez Cep telefonu

Kullanıcı Takip cihazı

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü için 200 adet

El Tipi GPS/Telefon ile birlikte geliştirilen

YERLİ Yazılım kapsamında ;

- Kurumun ihtiyacı olan yazılım geliştirildi,

- Özel, Gizli, Güvenlik haritalarının

yüklenmesi sağlandı,

- Geliştirilen konfigurasyon ile döviz çıkışı

engellenmiş ve ileride geliştirilmeye açık bir

platform oluşturulmuştur

Kazanılan bu yetenek ile tüm kurumlara

özgü çözümler üretilebilecektir.

120/89


Eğim Lazerleri Temel Kullanım Sahaları

Yeraltı Müteahhitlik

İşleri (Boru ve

Tünel Lazerleri)

Genel Müteahhitlik

Ve Makine Kontrol

İşleri

(Lazer Nivo veya

Eğim Lazerleri)

İç Mekan

Müteahhitlik İşleri

(Çizgi ve Artı Lazerleri

ile Lazermetreler)

121/89


Eğim Lazerleri Genel Müteahhitlik Uygulamaları

122/89


123/89


info@gpsturk.net

www.geomaticsgroup.com

TÜRKİYE 0312 238 2255

nexsis@kktcelltim.com

www.e-nexsis.com

KIBRIS 0533 881 3553

124/73

More magazines by this user