05.04.2019 Views

Gertrude Stein - Nesneler

Stein, Nesneler (Tender Buttons, "Objects")

Stein, Nesneler (Tender Buttons, "Objects")

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.isaretatesi.com

Gertrude Stein

NESNELER

Çeviren: Aytek Sever


GERTRUDE STEIN

Gertrude Stein (1874-1946). Amerikalı yazar, şair, teorisyen, sanat koleksiyoncusu.

Zengin bir tüccarın kızıydı; çocukluğu ve gençliği Viyana, Paris ve California’da

geçti. William James’in öğrencisi olarak psikoloji, ardından bir süre tıp öğrenimi

gördü. 1903’ten itibaren Paris’e yerleşerek buranın entelektüel ortamından beslendi.

Yakın çevresinde, erkenden keşfederek desteklediği Pablo Picasso, Juan Gris, Henri

Matisse gibi ressamların yanı sıra, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Sherwood

Anderson, Ezra Pound, James Joyce gibi isimler oldu. 1909’dan itibaren hayatını,

eşcinsel ilişki yaşadığı asistanı Alice B. Toklas ile paylaştı. Deneysel bir yazı tekniği

geliştiren Stein, avangart yapıtlarıyla Modernizm içerisinde kendi yolunu açtı;

genellikle kendi olanaklarıyla yayımladığı sıradışı edebiyat çalışmaları kadar güçlü

kişiliğiyle de günümüze dek süren bir etki yarattı. Roman, şiir, öykü, deneme,

tiyatro oyunu, eleştiri, anı ve diğer türlerdeki başlıca yapıtları arasında Üç Yaşam

(Three Lives), Picasso (Picasso), Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü (The Autobiography of

Alice B. Toklas), Four Saints in Three Acts (“Dört Aziz”), The Making of Americans

(“Amerikalı Olmak”), Everybody’s Autobiography (“Herkesin Özyaşamöyküsü”),

Wars I Have Seen (“Gördüğüm Savaşlar”) ve Things As They Are (“Her Şey Olduğu

Gibi”) sayılabilir. Türkçeye ilk kez aktarılan Nesneler, Stein’ın 1914’te yayımladığı

Tender Buttons (“Hassas Düğmeler”) adlı düzyazı şiir kitabının ilk bölümünün

çevirisidir.

AYTEK SEVER

Şair, çevirmen. 1981 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite ve yüksek lisans öğrenimini

Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamladı. Çeşitli alt kitaplardan oluşan

Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo, Anka adlı şiir toplamlarının yanı sıra, Emerson

(Yaşamın İdaresi), Thoreau (Doğa ve Yürüyüş Üzerine Seçme Denemeler), Whitman

(Ben, Jack Engle; Çimen Yaprakları; Benliğimin Şarkısı), Kandinsky (Sesler), Tagore

(Firari; Gitanjali; Meyve Hasadı), D. H. Lawrence (İnsanlar ve Öteki Yaratıklar) çevirileri

vardır.


Gertrude Stein

NESNELER

Çeviren: Aytek Sever


Nesneler

Gertrude Stein

Özgün adı:

Tender Buttons; “Objects” (1914)

Çeviren ve Yayına Hazırlayan:

Aytek Sever

Kapak Resmi:

‘Kahvaltı’

Juan Gris, 1914

1. Baskı:

© İşaret Ateşi, Nisan 2019

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır. Her

hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla basılamaz,

kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir mecra veya internet

sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için lütfen kaynak gösteriniz.

www.isaretatesi.com

isaretatesi@gmail.com


İÇİNDEKİLER

Çevirmenin Önsözü …………………………………………………… 11

N e s n e l e r

Karaf, Kör Bir Cam. ………………………………………………….. 17

Sırlı Parıltı. ……………………………………………………………. 18

Yastıkta Bir Cisim. …………………………………………………… 19

Bir Kutu. ………………………………………………………………. 21

Bir Parça Kahve. ……………………………………………………… 22

Kir ve Bakır Değil. …………………………………………………… 24

Şık Olmayan Şey. …………………………………………………….. 25

Mildred’ın Şemsiyesi. ………………………………………………... 26

Cüppenin Usulü. ……………………………………………………... 27

Kızıl Bir Damga. …………………………………………………….... 28

Bir Kutu. ………………………………………………………………. 29

Bir Tabak. ……………………………………………………………... 31

Bir Sprey Şişesi. ………………………………………………………. 33

Uzun Bir Elbise. ………………………………………………………. 34

Kırmızı Bir Şapka. ……………………………………………………. 35


Mavi Bir Palto. ……………………………………………………….. 36

Bir Piyano. ……………………………………………………………. 37

Bir Sandalye. …………………………………………………………. 38

Korkulu Salıverilme. ………………………………………………… 40

Bir Cüzdan. …………………………………………………………… 41

Yukarı Konmuş Bir Şemsiye. ……………………………………….. 42

Bir Kumaş. ……………………………………………………………. 43

Daha. ………………………………………………………………….. 44

Yeni Bir Fincan Ve Altlık. …………………………………………… 45

Nesneler. ……………………………………………………………… 46

Gözlük. ………………………………………………………………... 47

Pirzola. ………………………………………………………………… 48

Aldırışsız Su. ………………………………………………………….. 49

Bir Kâğıt. ………………………………………………………………. 50

Bir Çizim. ……………………………………………………………… 51

Su Sağanağı. …………………………………………………………... 52

Soğuk İklim. …………………………………………………………... 53

Malakit. ………………………………………………………………... 54

Bir Şemsiye. ………………………………………………………….... 55

Bir Jüpon. ……………………………………………………………… 56

Bir Bluz. ……………………………………………………………….. 57

Yeme Zamanı. ………………………………………………………… 58

Küçük Bir Parça Su Bardağı. ………………………………………... 59

Bir Ateş. ………………………………………………………………... 60


Bir Mendil. ……………………………………………………………. 61

Kırmızı Güller. ……………………………………………………….. 62

Arada. …………………………………………………………………. 63

Renkli Şapkalar. ……………………………………………………… 64

Bir Kuş Tüyü. ………………………………………………………… 65

Bir Kahverengi. ………………………………………………………. 66

Pauline Adlı Bir Minik. ……………………………………………… 67

Bir Ses. ………………………………………………………………… 69

Bir Masa. ……………………………………………………………… 70

Ayakkabılar. ………………………………………………………….. 71

Bir Köpek. …………………………………………………………….. 72

Beyaz Bir Avcı. ……………………………………………………….. 73

Bir Müsaade. ………………………………………………………….. 74

Diyelim Ki Bir Gözler. ……………………………………………….. 75

Bir Şal. …………………………………………………………………. 76

Kitap. …………………………………………………………………... 77

Soyulmuş Kurşunkalem, Tıknefes. …………………………………. 79

Siyahtı, Alınmıştı Simsiyah. …………………………………………. 80

Bu Elbise Budur, Abla. ……………………………………………….. 81


www.isaretatesi.com

ÇEVİRMENİN ÖNSÖZÜ

Gertrude Stein’ın, yapıtının önsözsüz olarak

yayımlanması yönündeki talimatına kısmen uymamak

anlamına gelse de, Tender Buttons’ın (“Hassas Düğmeler”?) üç

bölümünden birinin çevirisi olan Nesneler’in (Objects) başına

kısa bir çevirmen önsözü eklememin doğru olacağını

düşündüm.

Yayımlandığı dönemde (1914) ve sonrasında aykırı yazı

diliyle yorumcuları/eleştirmenleri çileden çıkartan, onyıllar

içerisinde feminist literatür sayesinde güç bela kendine bir yer

edinen, ancak bugün hâlâ en sıkı okurlara bile feleğini şaşırtan

ve bir edebiyat deneyi olarak sınavdan geçmeye devam eden

bu karmaşık yapıtı (daha doğrusu onun bir bölümünü)

çevirmenin biraz çılgınca olduğunun farkındayım. Açıkçası,

benim de yaptığım, kendi dili olan İngilizceye dahi çevrilmesi

gereken bu düzyazı şiir metnini Türkçeye çevirmekten ziyade

okumaya çalışmaktı. Metnin yatay, dikey boyutlarla ve

sarmallarla dolu, iç içe onlarca okumaya olanak tanıyan parçalı

ve kaleydoskopik yapısının içinden olabildiğince geniş, yoğun

bir damara Türkçede hayat vermeye çabaladım.

Nesneler çevirisinin hazırlık aşaması, yaklaşık iki yıl

sürdü. Bu süreçte çeşitli birincil ve ikincil okumaların yanı sıra,

11


www.isaretatesi.com

başlıca uğraşım, orijinal metnin tekrar tekrar üzerinden

geçmek oldu. Sayısız defa yaptığım bu ana okumanın

sonucunda, yakaladığımı düşündüğüm damarı İngilizceden

Türkçeye, daha doğrusu Stein’cadan Stayn’caya çevirmem

aşağı yukarı iki ayımı aldı. Mevcut literatürdeki temel

yaklaşımları, yorumları, tespitleri gözden kaçırmadan, Stein’ın

metnini, iç enerji ve akışa odaklanarak, yarı-fenomenolojik bir

duyarlılıkla okuduğum söylenebilir.

Ortaya çıkan Nesneler metninin, orijinal Objects metnine

kıyasla daha kristalize olsa da hâlâ tuhaf bir ürün olduğunu

kabul ediyorum. Ama aslına sadık kalındığı takdirde (bu her

nasıl olacaksa!) bunun böyle olması zaten kaçınılmaz, hatta

şart. Stein’ın şiirine aşina olanlar, Türkçe metnin nispeten

okunaklı olduğunu fark edeceklerdir. Stein’ın şiiriyle ilk kez

bu metin sayesinde tanışacak olanların ise, kırılmalar,

kopuşlar, kolajlar, yapbozlarla dolu orijinal Objects metninin

bundan daha da okunaksız bir Stein’cayla yazılmış olduğunu

bilmeleri yerinde olur.

Sonuç olarak, Nesneler’in, tüm eksantrikliğiyle, yirminci

yüzyılın başlıca kadın yazarlarından biri olan Gertrude

Stein’ın elinden çıktığını bir an olsun unutmamak gerek.

Karşımızda, sıkı bir psikoloji eğitimiyle donanmış, 1910’ların

Paris’inde Modernizmin tam ortasında kendine apayrı bir yol

çizen ve döneminin dahiyane bir sanat koleksiyoncusu olan

dört dörtlük bir kültür insanı var. Ve Nesneler’in alt kitabı

olduğu Tender Buttons, bir yandan Amerikan düşüncesinin

Ralph Waldo Emerson ve William James üzerinden ilerleyen

12


www.isaretatesi.com

“akışkan gerçeklik” ve nonconformism (“gelenek ve kural

karşıtlığı”) anlayışlarının yorumlarını ve Kübizm ile Fovizmin

sözel örneklerini sunuyor, diğer yandan devrimci bir kadın

edebiyatı yaratma çabasını yansıtıyor: erkek egemen olarak

görülen edebiyat geleneklerini en temele, yani dile kadar

inerek, sentaks, semantik ve mantık düzeyinde yerle bir etme

ve yeniden yapılandırma (ya da pragmatik bir “yapısızlık”

yaratma) yolunda benzersiz bir girişim. Üstelik Stein yapıtında

tüm bunları en dünyevi, somut, sıradan gerçekliği, bizzat

yaşadığı, en iyi bildiği ev içi alanı, o alanın duyum ve

deneyimini konu edinerek yapıyor. Nesneler’in (ve Tender

Buttons’ın diğer bölümleri olan “Yemek” ve “Odalar”ın) her

yerinden, Stein’ın, hayat arkadaşı Alice B. Toklas ile olan

gündelik hayatının, dönemine göre tabu sayılan eşcinsel

ilişkisinin, ve kadın bedeninin ve tenselliğinin emareleri

fışkırıyor.

İyisi mi biz, gene de tüm bunları bilmiyormuşçasına,

Stein’ın bize 1946 yılında şu basit sözlerle sunduğu en temel

anahtarı referans alarak metni realist bir biçimde okumaya

çalışalım: “Masadan birtakım nesneleri, örneğin bir su

bardağını veya herhangi bir eşyayı alıyor ve zihnimde onu

berrak ve bağımsız bir şekilde resmetmeye, görünen şeyler ile

söz arasında bir ilişki yaratmaya çalışıyordum.”

Aytek Sever

13


www.isaretatesi.com

14


www.isaretatesi.com

NESNELER

15


www.isaretatesi.com

16


www.isaretatesi.com

KARAF, KÖR BİR CAM.

Bir nevi cam ve akrabası ötekilerin, seyirlik ama tuhaf da

değil, yaralı bir renk yalnız ve göstermeye yönelik bir sistemin

düzeni. Hepsi bu ve hiç sıradan değil, benzemeyişiyle aykırı

değil. Farkı yayılımında.

17


www.isaretatesi.com

SIRLI PARILTI.

Nikel, nedir nikel, aslı örtüden azade.

Değişim bunda şu ki kırmızı soldurur saati. Değişim

geldi çattı. Arayış yok. Ama var, şu umut var ve şu yorum ve

bir zaman, elbette her şey nahoş kaçar, bir zaman nefes var ve

sonra onulmazlık ve temizleyip arındıracak denli cazip bir

cazibe. İlla ki hoştur ve ikna edicidir parıldamak.

Minnet gerektirmez merhamet ve şifa. Kopukluklar

olabilir Japonca’da. Bunda program yok. Seçili değil renk.

Seçiliydi dün, eleveriyordu tükürüldüğünü ve yıkanıp

cilalandığını bir ihtimal. İlla ki yoktu mecburiyet ve eğer tabiî

değilse ödünç almak belki de münasiptir vermek.

18


www.isaretatesi.com

YASTIKTA BİR CİSİM.

Renk değişimi muhtemel ve çok küçük bir farkın

farklılığı için zemin hazır. Sebze değildir şeker.

Katılaşmanın geride bıraktığı şeydir nasır, ki erkekler

kadar kızların da mevcut olmasına hakiki bir ilgi duyulsa

yumuşak olacaktır. Değişir bu. Bir hacmi olduğu sürece kirin

temiz olduğunu gösterir.

Yastığın böyle bir kılıfı var. Değiştirmeyi sevmediğimizi

varsayalım, görünümü değişmeyecek kadar temiz tertemiz

olduğunu varsayalım, düzenlilik olduğunu ve bir kostüm

olduğunu varsayalım, öylesi istiridyeden ve değiştokuştan

daha mı fenadır. Mevsimi gelir bir nevi aşırı kuş tüyü ve

pamuk kullanımının. Bir masa ve daha çok sandalye ve pek

muhtemel yuvarlaklık ve konulabilecekleri bir yer çok daha

sevinçli değil midir.

Hoş mukavva bir çember ve bir püskül görme fırsatı.

Vahşi bir çeşit coşku neye yarar eğer ondan sıkılmamanın

bir keyfi olmayacaksa. Önce söylenenler aktarılır sonra gelir

soru. Her neresi olursa olsun örten bir kapak vardır ve her

19


www.isaretatesi.com

halükârda zevktir saçmalığa inanmayı reddetme serüveni.

Parçanın tamamının neye yaradığını gösterir bu eğer biri onu

kullanıyorsa ve uçlara varıyorsa ve küçük şeyler büyük

ihtimalle daha da kıymetlenebilir ama eninde sonunda uzlaşı

vardır ve eğer varsa yapılacak en iyi şey alıp götürmek ve

giymektir ve sonra aldırışsız mı aldırışsız olmak ve şükran

borcu ödemeye kararlı.

Açık mavi ve eflatunla aynı kırmızılık fark yaratır. Hata

olmadığını gösterir bu. Her pembe bunu gösterir ve makûldür

muhtemelen. Daha hoş bir hayal bulunamaz muhtemelen. Bir

miktar artış felaket demektir ve üç ve daha fazlasının bir arada

bulunuşuna en iyi hazırlık budur. Birazcık sükûn nasıl da

olağandır ve eninde sonunda tatlılık ve onun belli bir miktarı

vardır.

Bir mühür ve kibritler ve kuğu ve sarmaşık ve takım

elbise.

Bir dolap, yatağın altında birleşmez dolap. Bant beyaz ve

siyahsa, yeşil şeritlidir bant. Görünüşü tam bir görünüş ve

hafifçe iniltili bir gıcırtı çekidüzen vermeyi nasıl da şen şakrak

bir çekidüzen verme yapar ve kırmızı bir şeyi yuvarlak değil

ama beyaz bir şey, kırmızı bir şey ve beyaz bir şey.

da.

Özensizlikte değildir ayıp hatta giderilemez dikiş nakışla

Neyin nesiyse kuşak. Hardalımsı bir şey değil çizgili bir

şeyin aynısının tıpkısı da değil, ondan daha yaralı bile değil,

bir tepesi var küçücük.

20


www.isaretatesi.com

BİR KUTU.

Nezaketten kızarıklık doğar ve kabalıktan derhal aynı

soru, gözden araştırma doğar, seçimden sancılı sığır. O halde

yuvarlaklığın ak pak yolunun raptiyeyi çağrıştıran bir şey

olduğudur düzen, ki heves kırıcı mıdır bu, değildir,

irdelenmeyecek kadar iptidaidir ve hele ki görün hoş bir cismi

pek tuhaf, öyle içtendir ki yeşil bir sivri ucu vardır da kırmızıyı

değil gene ucu gösterir.

21


www.isaretatesi.com

BİR PARÇA KAHVE.

Biraz daha duble.

Bir yer yeni olmayan masada.

İhtişam değildir tek başına bir imge. Sarıdır kirli olan.

Bahsedilmeyende daha fazlasının işareti. Gasp değildir bir

parça kahve. Sarıya olan benzerlik daha kirlidir ve daha

belirgin. Duru karışım daha beyazdır ve kömür rengi değildir,

hep bir arada bulunduklarından asla daha kömür rengi değil.

Bir nedenin görüntüsü, daha hafifinden aynı görüntü,

daha basit bir olumsuz yanıt görüntüsü, aynı yara daha

esenlikli, temenni eğilimi, gene aynı ihtişam, aynı mobilya.

İş işten geçincedir mesajı belli etme zamanı ve sonra

dumura uğranmaz kıtlıkta.

Yırtıksız bir gül ağacı kokusu. Tehlikeli değilse zevktir ve

her şeyden öte öyledir, ucuzsa da daha ucuz değil. Gülünç

olan şu ki ne kadar daha erken hiç daha azı olmazsa o kadar

kesin sönümlenir zorunluluk. Durumun gül ağacı ve bir renk

içerdiğini varsayarsak. Bir buhran için hiç sebep olmadığını ve

22


www.isaretatesi.com

daha ziyade bir sayı için olduğunu varsayarsak, şaşkınlık da

olmadığını varsayarsak, şaşkınlık katmak gerekmez mi.

Dura duraklaya temizlemenin çekidüzen verişi bir

yoludur kırıp dağıtmayıp döküp saçmamanın. Gelenekten

yararlanmanın bir yoludur temizlemek için sabun ve ipek

kullanmak. Pamukluyu görmenin bir yoludur yanılsamayı ve

nakışı yoğunlaştıran tasarım. Kusursuz yoldur bir şeyi bir

astarı olmaya ve fiyonk şeklinde somut olmaya, hem de durur

vaziyette somut olmaya ve sabahleyin ağırlıktan istifade

etmeye alıştırmak. Bunda yeterince hafif. Pek hoş sahip o

şekle. Hem de pek hoş belki hiç abartısız. Pek şiddetli belki de

bayılıyor canıgönülden. Pek tuhaf belki de yere göğe

sığdıramıyor. Belki de hiç tuhaf değil her şeyde. Belki de değil

tuhaflığı.

23


www.isaretatesi.com

KİR VE BAKIR DEĞİL.

Kirse ve bakır değilse kararır rengi. Öyle bir ağırlaşır

şekil ve sertleşmez hiçbir ezgi.

Merhamet ve istirahat yaratır bu ve hatta masayı daha

dolu dolu yaymaya bir parça kudret. Boş olmayan yerler var

daha. Görüyorlar örtüyü.

24


www.isaretatesi.com

ŞIK OLMAYAN ŞEY.

Cazibe tek başına cazibe şüphelidir. Eğer gülse kırmızı ve

bahçe kapısıysa etrafı, eğer buyur edilmişse içerisi ve orada

yerler değişirse o zaman bir şeyler dosdoğrudur muhakkak.

Esaslıdır.

25


www.isaretatesi.com

MİLDRED’IN ŞEMSİYESİ.

Gaye var ve kavis yok, gaye var ve sesi yeterince gür,

gaye var ve fazladan gürültü patırtı ve fazladan bir vasıta,

fazladanın emaresi, kesesi küçük kesesi ve oturmuş bir rengi

ve hinliği, incecik grisi ve yok kurdelesi, demek ki bir kayıp

büyük bir kayıp hem de telafi.

26


www.isaretatesi.com

CÜPPENİN USULÜ.

Çizgiye tek bir tırmanış, değneğe doğrudan değiştokuş,

umutsuz macera ve cesaret ve bir duvar saati, hepsi bir sistem

olan bütün bunlar, hissiyatı olan, teslimiyeti ve başarısı olan

bütün bunlar, hepsi cazip bir gümüş oluşturur siyah.

27


www.isaretatesi.com

KIZIL BİR DAMGA.

Eğer zambaklar bembeyazsa eğer gürültü salıyorlarsa ve

mesafe hatta toz, eğer tozlu kirleteceklerse alabildiğine zarafeti

olmayan bir yüzeyi, eğer yapıyorlarsa bunu ve şart değil hiç de

şart değil eğer bunu yapıyorlarsa olması gerek bir katalogları.

28


www.isaretatesi.com

BİR KUTU.

Büyük bir kutu herhangi bir cismi yerine koymak için

gereken şeyden kolaylıkla yapılır. Diyelim ki bir örnek lazım,

ne kadar sade yapılırsa o kadar gerekçe olur bir sonucu olması

adına biraz dış tanınırlığı olmasına.

Yapılır bazen bir kutu ve görsün diye onlar gereği

yapılsın diye doğru düzgün ve kâğıt kullanmak gerekir

tıkansın diye delikler.

Kutunun kullanılması ve alınması bir adabı gerektirir ki

zamanın büyük kısmında farklı bağlantıları olan üç tane

vardır. Biri masadadır. İkincisi masadadır. Üçüncüsü

masadadır. Biri yani ilki kapağın daha uzun oluşuyla

belirlenen aynı uzunluktadır. Diğeri farklıdır onu gösteren

kapak daha fazladır. Öteki de farklıdır bu da köşeleri aynı

gölgeye sahip kılar dördünü zorunlu kılmak adına sekizi

olağandışı sıralanır.

Gevşektir, köşeleri oluşuyla, belli bir ağırlıktan hafif

oluşuyla, bir düğün seyahatini andırışıyla, nihai

kahverengisiyle ve tuhaf olmayışıyla, zengin oluşuyla, purolar

konulur uzunlukla ve iki katına çıkmakla.

29


www.isaretatesi.com

Açık bırakın, vurulsun pat pat bırakın, kapalı kalsın

bırakın, yaz kış havalansın, tozlu olmayan gri gibi hastalıklı

rengi ve kırmızısıyla göstersin göstereceğini, emin olmak adına

puroların renk seçiminden evvel sahiden ölçtüğünü boş bir

mesafeyi.

Kanatlıdır, ki kanatlılık demek olur ki sarıdır beyaz ve

parçalar kahverengi olan parçalar toz rengidir eğer yıkanırsa

üstlerinden tozlar, o zaman tercihtir puroların kâğıttan evvel

cuk diye oturduğunu söylemek.

Bir çoğalış ne diye başıboştur bir çoğalış, gümüş ne diye

inzivadır, kıvılcım neden daha parlaktır, parlaksa hangi

sonuca varır, her zamankinden daha mı fazladır.

30


www.isaretatesi.com

BİR TABAK.

Tabak için bir vesile, satın alırken nadir bir dayanak var

ve yıkamak aynı şeyden belli bir seçimi nasıl da erkenden daha

muntazam kılar. Davet kalabalık değilse hin bir şarkı münasip

kaçar.

Tabaklar ve renkli porselen yemek takımı. Paketleyin bir

şeritle ve yeterince koruyun orta kısmı böylece, bariz bir telaş

yaratın ve serinlerken daha fazlasını toplayın, bir araya getirin

sarsılanları hatta hiç sarsılmayanları, bütün bir şeyden bir

tapınak yaratın.

Hüzünlü bir ebat eğer hüzünlü değilse mavidir ebat

çünkü mavinin her parçası erken gelişmiştir. Yeşilin bir çeşidi

yemyeşil bir oyundur ve düz değil hiçbir şey tam düz değil ve

daha yuvarlak, hiçbir şey belli bir renk değil garip biçimde,

hiçbir şey kırılmıyor küçücük bir parça kaybolmuyor.

Müthiş bir belagat sahiden müthiş bir belagat

sergilenmez bir çiçeği verivermekle, sergilenmez bir emareyle

ya da ıslatmak suretiyle.

31


www.isaretatesi.com

Kesiver bembeyaz kesiver, nasıl da gecikmiş bembeyaz

kesiver. Ötekilerin hepsinden fazla kes ve sergile. Tam

kökünden ve daha başlangıçta sergile ve akşamleyin ihtilaf

çıkarmak üzere.

Lamba değil camın yegâne emaresi. Lamba ve pasta

yegâne emaresi değil taşın. Lamba ve pasta ve kapak yegâne

lüzum değil bir arada.

Plan samimi bir plan, tıkız bir sayrılık ve ne kahve ne bir

kart ne de her yana eğilim yönünde bir değişim, plan tam da o

aşırılığa sahip ve kırık hem de içindeki dolguyu sergileyen

cinsten.

32


www.isaretatesi.com

BİR SPREY ŞİŞESİ.

Bir çatırdama uğruna birçok zerreciğin her türlü göz ardı

edilişi, bunun her türlü göz ardı edilişi rengi kurşun olanın ve

gümüşken kesinkes soluk renkli olanın etrafından dolandırır.

Çokkatmanlıdır bunun kullanımı. Seçilmiş belli bir zamanın

garanti olduğunu varsayarsak, zorunlu olduğunu dahi

varsayarsak, başka ayıklamaya izin verilmediğini ve başka

muameleye gerek olmadığını varsayarsak, mesajın geri

kalanının incecik upuzun bir iğneyle karıştırıldığını ve hatta

bir çeşit siyah kenarlık bulunduğunu varsayarsak, varsayalım

ki bunların bütün hepsi bir elbiseye tekabül etti ve varsayalım

ki hakikiydi, varsayalım ki bunu beyan etmenin vasat yolu

nadirdi, varsayalım ki aylardan ağustos ve hatta ondan bile

ezgili, hatta bunu her halükârda yazın ve kışın bir ortası

olmaması gibi zorunlu bir durumda varsayalım, bunu ve hoş

bir mutabakatın hem de pek şık bir mutabakatın hiç de

önemsiz olmadığını varsayalım, nihai olmaz bu ve kâfi olmaz

ve ikame edilmez. O denli nazikçe bir armağan olan bu şey

kalıcıydı.

33


www.isaretatesi.com

UZUN BİR ELBİSE.

Nedir makineyi yapan ve takırdatan akım, nedir uzun bir

çizgiyi ve lüzumlu bir beli temsil eden akım. Nedir bu akım.

Nedir rüzgâr, nedir o.

Dingin uzunluk nerededir, tam oradadır ve karanlık bir

yer değildir karanlık bir yer, yalnızca siyahtır bir beyaz ve

kırmızı, yalnızca mavidir bir sarı ve yeşil, kızıldır bir pembe,

her renktir bir gökkuşağı. Bir çizgi ayırt eder onu. Çizgi onu

sadece ayırt eder.

34


www.isaretatesi.com

KIRMIZI BİR ŞAPKA.

Koyu bir gri, kopkoyu bir gri, hayli koyu bir gri

korkunçtur genellikle, korkunçtur zira yoktur içinde hiç

kırmızı. Kırmızı eğer her şeyin içindeyse gerekli değildir. Bu

bir kanıt değil midir onun her türlü kullanımı için ve öyleyken

bile var mıdır daha iyi bir yer, var mıdır bunca yayılmış başka

bir yer.

35


www.isaretatesi.com

MAVİ BİR PALTO.

Yönlendirilip yönlendirilmiştir mavi bir palto uzaklara,

yönlendirilmiş ve yönlendirilmiştir uzaklara, hususi renk

budur bu boy için kullanılan ve bir gölgeden bile fazla

olmayan hiçbir en için kullanılmayan.

36


www.isaretatesi.com

BİR PİYANO.

Eğer açıksa hız, eğer özensizse renk, eğer eğreti değilse

kesif bir kokunun seçimi, eğer tuş yatağı tüm dalgalı renklerle

bir arada duruyorsa ve renk yoksa, yoktur hiçbir renk. Eğer hiç

kir yoksa mandalda ve katiyen olamazsa, eğer yoksa o halde

dik dururkenki haliyle aynıdır yeri.

Karanlık bir gelenek değil bu ve hatta kısıtlılığın

yayılmadığı herhangi bir şekilde davranılmamıştır. Yayılımdır

bu, kapanır ve kalkar ve dik dururken ortası hem eğretidir

hem değil.

37


www.isaretatesi.com

BİR SANDALYE.

Bilge bir duvak ve fazladan elbiseler içindeki bir dul

denkliğini gösterir karaltıların. Hitap etmez daha fazla,

sahneyi ve öğrenimi karartır. Düzenli bir tertip, daima cevaz

verilenden daha fazla olmayan bir tertibe sahiptir en

haşininden ve en iyi korunmuş olanından.

Münasip bir yerleşim, iyi oturmuş, elverişli, sebatkâr ve

gözünü dikmiş, münasip bir yuvalanma, hem de pek münasip

ve şikâyetten daha hususi tarzda değil, münasip olan her şey

öylesine gerekli işte.

Gerçek şu ki eğilim tam da böyleyken, bundan fazlası

değilken, daha uzunken, aniyken ve aynı zamanda bu bir

kanepe de değilken, başlıca eylem itham olmadan gözetim

olmayacağıdır.

Ölçüm uygulayın, uygulayın o işareti ki yıpranmayı

eleverirken elzem bir ifşa anlamına gelir, sahiden o anlama

gelir.

Umuttur, hem de temaşa ki ne temaşa, benzerliktir

dairevi yan tarafla hiç ama hiçbir şey arasında.

38


www.isaretatesi.com

Seçmektir bitimli oluşunu, gerçek oluşunu ve hatta onun

muhakkak o aynı keyfe sahip oluşunu, ve tüm uygulamalarla

ve daha kolayca çok daha kolayca olağan biçimde bir oturağı

oluşunu.

Alın bir ambarı, bütün bir ambarı, icap edegelmiş

olandan daha zarif aksanlar kıvırın, karanlıkta ille de parlayın.

Sancılı değil aslında, aslında sancılı değil, nasıl da

yapaydır inatçı bir çiçek ve hatta ondan da öte, bir temaşadır,

bir bağdaştırma kazasıdır, hınçtır ve vurgu.

Kirli azalış ihtimali kaçınılmazsa, eğer nedeniyse hiç sima

olmayışının, neden olmasın sürtmece, neden olmasın hususi

bir muhafaza.

39


www.isaretatesi.com

KORKULU SALIVERİLME.

Bırakılmış olan ve sırf alınmayıp geri çevrilen çanta

bulunamadı. Yerin geçen seferkine çok benzer olduğu

gösterilmişti. Değiştokuş edilmemişti parça, zerresi bile,

artakalmıştı parça. Geri kalanı kötü idare edilmişti.

40


www.isaretatesi.com

BİR CÜZDAN.

Yeşil değildi cüzdan, saman rengi değildi, neredeyse hiç

görülmemişti ve bir kullanımı vardı hem de uzun bir

kullanımı ve bir zinciri, asla eksik değildi zinciri, yanlış

yerleştirilmemişti, gösteriyordu açık olduğunu, bir tek bunu

gösteriyordu.

41


www.isaretatesi.com

YUKARI KONMUŞ BİR ŞEMSİYE.

Ne gereği vardı asılı duracağı yerde bırakmamanın ne

gereği vardı eğer ki imkânı yoksa onun oraya geldiğini ve

şıklığını gösterdiğini ve tam da münasip şekilde gösterdiğini

görmenin. Alınacak ders onun sahiden öyle gösterdiği,

sahiden de öyle gösterdiği ve hiç ama hiçbir şey, bu konuda

yapılacak başka hiçbir şey olmadığı ve bundan ibaret oluşuyla

değiştokuş yapmaya bolca sebep olduğu.

42


www.isaretatesi.com

BİR KUMAŞ.

Yeterince kumaş boldur ve fazlası, buna neredeyse

yeterlidir fazlası ve ayrıca daha fazla yayılım yoksa var mıdır

ona bolca pay. Her durum en iyi yolu gözler önüne serer.

43


www.isaretatesi.com

DAHA.

Yeşil yaprakların ve zarafetin ve küçük bir parça beyaz

kumaşın ve yağın şık bir kullanımı.

Birkaç çeşit okyanusta öyle cazip şekilde meraklara gark

olmaktır kırmızıyı öylesine düzgün ve coşkulu yapan sebep.

Daha da fazla kırpıntı olmasının sebebi aynı rengârenk

pırıltıdır hiçbir yuvarlak renkten arınmamış.

44


www.isaretatesi.com

YENİ BİR FİNCAN VE ALTLIK.

Bulanık sarı bir tomurcuğu ve altlığı coşkuyla zedelemek,

coşkuyla o yüzden kurdeledeki ısırık.

45


www.isaretatesi.com

NESNELER.

İçinde, yalnızca kesiğin ve incecik eklemin içinde, ani

denklerle ve üçten fazla değil, ortada iki tanesi iki eder bir

tarafta.

Uzunsa dirsek ve doldurulursa o halde en iyi örnek

tümünün bir arada olduğudur.

Bu tür gösteri yapılır sıkıştırmakla.

46


www.isaretatesi.com

GÖZLÜK.

Tıraşta bir renk, sokağın tam ortasında iyi konumlanmış

bir berber dükkânı.

47


www.isaretatesi.com

PİRZOLA.

Kör bir ajitasyon erkeksidir en azamisinden.

48


www.isaretatesi.com

ALDIRIŞSIZ SU.

Hiçbir fincan daha çok yerden kırılmış ve tamir olmuş

değil, yani bir tabak kırılmış ve tamiri öyle bir tamir ki

kültürün Japon olduğu anlaşılıyor. Melekler ve düzenler

ilkesinin tümünü sergiliyor. Seçimle daha da fazlasını yapıyor

ve gözetici sayımla daha da fazlasını. Değişir, evet değişir daha

çok suyla.

Tek bir parçanın bir kıl olduğunu varsayarsak birden

fazlasının düzenli olduğunu varsayarsak, gösterir bu o kudreti,

gösterir bu o ek yerini, gösterir o balonu pek şaşaalı. Yapar

bunu.

49


www.isaretatesi.com

BİR KÂĞIT.

İncelikli bir durum bir kâğıdın böyle bir durumu belli

etmemesini sağlar ve hazırlıklı oluşu getirir beraberinde ve

görüş yetisini ve benzerliği ve bir tabureyi.

50


www.isaretatesi.com

BİR ÇİZİM.

Bunun anlamı nişaneyi söylemenin bütün bütüne ve en

iyi şekli, söylemek için en iyi ani yerleri göstermek için en iyi,

kekreleştirmek için en iyi, uzunluğu uzun yapmak için ve

hiçbir şeyi genişletmemek için en iyi, yarısı arasında şeylerin

herhangi biri.

51


www.isaretatesi.com

SU SAĞANAĞI.

Tümüyle hayret verici ve zorlu olan su bir çayır yaratır ve

bir çarpılma.

52


www.isaretatesi.com

SOĞUK İKLİM.

Sarı bir mevsim bir sürü şeritler satıp savdı uzanılacak

yerler yapıyor.

53


www.isaretatesi.com

MALAKİT.

Ani kaşık aynısının boyutsuz olanındandır. Ani kaşık

zedelenişidir kararın.

54


www.isaretatesi.com

BİR ŞEMSİYE.

Şatafatlı gösteriş demek olur ki tuhaf gerekçe öndedir

ama arka taraftaki önde değil pek de. Beneğin dinginliğiyle ön

tarafta değil pek de.

55


www.isaretatesi.com

BİR JÜPON.

Açık bir beyaz, bir ayıp, bir mürekkep lekesi, gülpembe

bir cazibe.

56


www.isaretatesi.com

BİR BLUZ.

Bir yıldızın süzülüşü, biricik çılgın huysuzluk, biricik

parasal ot hırsı.

Ahşaptaki bir nesne. Tut çamı, tut karanlığı, içeride tut

telaşı, yap dibi.

Bir parça kristal. Çarpıcı bir değişimde olan bir

değişimde sebep yoktur bir zaman vardı demek için.

Ahşap bir nesne yaldızlı. En iyi ayıptır taşra tırmanışı, bir

çift uygulamanın hangisi yerindeyse öylece bırakılır.

57


www.isaretatesi.com

YEME ZAMANI.

Hoş sade alışılagelmiş ve zorbaca ve yetkili ve terbiyeli

ve sürdürülmüş ve açıkça belirtilmiş bir ayrım. Hiç de

gecikmeli değil.

58


www.isaretatesi.com

KÜÇÜK BİR PARÇA SU BARDAĞI.

Sarının parlak bir emaresinin kökeni dört tanesinin

birden satın alınması halinde aynı renkten olması beklenenden

daha fazlasının olmuş olmasında yatar. İşte bu umuttu

altıncıyı ve yedinciyi başka yerler için kullanışsız kılan ve bu

da kaçınılmaz şekilde yayıldı hiçliğe doğru. Yayıldı hiçliğe

doğru.

59


www.isaretatesi.com

BİR ATEŞ.

Gönderip göndermemek neye yarardı bunca zaman

mademki olacaktı onun gelmesini sağlayacak türden bir şey.

Mektup gönderildi pek güzel.

60


www.isaretatesi.com

BİR MENDİL.

Tüm lütufların hak edilişi, endişeye mahal olmadığından

numune olmayan bir numune.

61


www.isaretatesi.com

KIRMIZI GÜLLER.

Serin kırmızı bir gül ve pembe kesilmiş bir pembe, bir

çöküş ve satıp savılmış bir delik, hafif daha az sıcak.

62


www.isaretatesi.com

ARADA.

Bir yer ile bir şekerleme arasında her şeyden çok tırmanış

gösteren dar bir patika var, öyle ki silindir yastığı hatırlatan bir

çağrı bütün bir şeyi ölçtü bununla sahiden. Büsbütün bakire

olan bir bakirenin yapılıp bitmiş olduğuna hükmedilir ve

kavisler ve ana hatlar ve hakiki mevsimler arasında olduğuna

ve camların daha dışında olduğuna ve ihtiyar hanımlar ve

hafif soğuklar arasında kusursuzca emsalsiz bir düzenlemedir

hiç parlayan saten ahşap olmaması.

63


www.isaretatesi.com

RENKLİ ŞAPKALAR.

Buklelerin boşluklar eklenmek suretiyle bırakıldığını

göstermek için renkli şapkalar şarttır, tek tek çizgiler ve geniş

karınlar arasındaki farkı bu yaratır, en minik şey ışık çaktırır,

en minik şey küçük bir çiçek ve büyük bir gecikme demektir

hem de öyle büyük bir gecikme ki küçük kadınların sahiden

küçük kadınlar oluşundan çok daha fazla anaçlık yaratır. Işık

öyle durudur ki inci taneleri ve küçük yollar sergiler neredeyse

tamamen. Büyük bir şapka hem uzundur hem bizzat ben hem

de bir krema tatlısı tümden.

64


www.isaretatesi.com

BİR KUŞ TÜYÜ.

Çekidüzen verilmiştir kuş tüyüne, çekidüzen verilmiştir

ışıkla ve böcekle ve vazifeyle, az biraz meyledişle ve

bindirilmiş her tür yedekle ve gürültülü hacimlerle.

Bütünleştiricidir kesinlikle.

65


www.isaretatesi.com

BİR KAHVERENGİ.

Akışkan olmayıp pek de öyle olmayan bir kahverengi

rahatlamış olur ve gene de bir değişim vardır, haberler

kapıdadır.

66


www.isaretatesi.com

PAULINE ADLI BİR MİNİK.

Sarsılışlar sergiler herhangi bir şey adlı bir minik.

Tüm gün neler yazılıp çizildi gel de söyle. Bütün birkaç

karpuz. Papa mapa yok.

Peniler kesintisiz ve sargı azıcık ve geniş tabanlar ve

küçük tozluklar seç sahiden de çeşni birazcık.

Azıcık dantel kurdeşen döktürür. Bu doğru değil.

Cömert mi cömert ve bir mühür bir mavi yeşil beyaz

ilmek bir mavi yeşil eğilim, tepede cılız mı cılız.

Absürtse o zaman kurşunidir ve neredeyse başı sımsıkı

olan yere takılı.

Kadını ayağa kaldıracak huzurlu bir hayat, gün ortası ve

ay zamanı ve dolunay zamanı. Bir mektup soğuk bir yen bir

battaniye bir berber dükkânı ve neredeyse en iyi ve en düzgün

pencere.

Peri denizine doğru daha yakın, giderek daha ileri ve

daha yakın, görünür ki beyazın kireci var manzarada, görünür

67


www.isaretatesi.com

ki on tane dikiş var. Say, gene say ki meyletsin daha kesif ve

daha da kesif.

Umarım ineği olur kadının. Düğüne buyur eder,

genişleyip teslim almıştır adım adım, azıcık yönlendirir de

lafını etmez bir şeylerin.

Köseleye aksırıp tıksır ve sahiden kuş tüyüne göre değil

bunlar.

Hadi lütfen, hadi lütfen, fazladan doldurma tıka basa

oturuver tam zamanında.

68


www.isaretatesi.com

BİR SES.

Bir fil ki şekerleme ve gazozla hırpalanır ve çiğner tüm

cıvataları ve pervasız mı pervasız sıçanları, bu budur.

69


www.isaretatesi.com

BİR MASA.

Bir masa demek olur ki değil mi canımın içi demek olur

ki tümden istikrar. Muhtemel mi ki değişim.

Camdan fazlası demektir bir masa hatta upuzun bile olsa

aynası. Gereken yerler demektir bir masa ve küçük bir şeyin

gözden geçirilişi olan bir gözden geçiriliş demek olur ki bir şey

dayanak olmuş demektir, sahiden sallandığı yerde bir

dayanak.

70


www.isaretatesi.com

AYAKKABILAR.

Yastıklı bir duvar olması darbeli bir akış yoluyla ve

neredeyse yeterince tercih bir geceyarısı yaratır istikrarlı.

İltihaptır.

Kırmızı üzerine sığ bir delik pembe, içinde sığ bir delik

ve bunda azalıverir arpa suyu. Sergiler pırıltıyı.

71


www.isaretatesi.com

BİR KÖPEK.

Minik bir maymun gider eşek gibi yani diyeceğim o ki

çok iç geçiren en son gider. Bırakın öyle. Minik bir maymun

eşek gibi gider.

72


www.isaretatesi.com

BEYAZ BİR AVCI.

Beyaz bir avcı neredeyse zırdelidir.

73


www.isaretatesi.com

BİR MÜSAADE.

Minicik bir beneğin ortasında neredeyse çırılçıplak hoş

bir şey var bileğin yol gösterdiğini söylemek için. Yol

gösteriyor bilek.

74


www.isaretatesi.com

DİYELİM Kİ BİR GÖZLER.

Diyelim ki açılan bir giriş kapısı dâhilinde açıktır o tam

da yazın yaklaştığı saatte yani demek ki öyle.

Tüm koltukların kararmaya ihtiyacı var. Beyaz bir elbise

işaretin içinde. Bir asker hakiki bir asker yıpranmış dantel

takar değişik boylarda yıpranmış dantel yani okuyabiliyorsa

eğer, okuyabiliyorsa yirmi dördü içeri hapsetmeyi ortaya

koyacak bir cüssededir.

Kızıl kızıl git, bembeyaz kahkaha at.

Diyelim ki çöküntü var sürtmeli keyif mırıltısında,

sürtmeli keyif mırıltısı hisset.

Küçük satıcı bayanlar küçük satıcı bayanlar küçük koyun

filetolar.

Küçük kösele satışları ve öylesine güzeller güzeli, güzel

mi güzel.

75


www.isaretatesi.com

BİR ŞAL.

Bir şal bir şapkadır ve yara ve kırmızı bir balon ve bir

astar ve sohbetlerin ebatlayıcısı bir ebatlayıcı.

Bir şal bir düğündür, bir parça balmumu küçücük bir

bünye. Bir şal.

Bir bilet seçip al, acayip adımlarla seç onu ve oyuklarla.

Oyuk oyuk kemer var, kemer bir şal.

Küçücük bir defosu olan bir tabak, bütün hepsi, öyle

olanların her biri.

Bir tam tur lütfen odur bilet.

Hataydı bir kahkahayı ve bir dudağı belirtmek ve sere

serpe tırmanış ve bir ambar ve bir pulluk ve küçücük seçim bir

uçtur ona.

76


www.isaretatesi.com

KİTAP.

Oradaydı kitap, oradaydı o. Oradaydı kitap. Bırak, bırak,

bir temizleyiciydi o, ıslak bir temizleyici ve değildi ıslak

olduğu yerde, yüksek değildi, doğrudan konmuştu geri, değil

tekrar geri, iade edilmişti geri, gereksizdi, kondurdu bir banka,

banka tam zamanında, bankada gözetim altında.

Diyelim ki kararlı güvenilirliğin gerçekçi bir ifadesi olan

bir adam onun kendini bembeyaz mı bembeyaz ve başsız

tatmin edişini ima etti sabun demek olur mu ki. Olmaz pek.

Zarif bocalamalar demek olur ve yanı yanıbaşında dinlenmek

için küçücük fırsat. Bir düzlük.

Diyelim ki çınlıyor kulaklar, bir yoludur bu çiftleşmenin,

çiftleştir. Ah söylemiş bulun, ah cici eski direk. Sonraki en iyisi

ve en yakındaki bir sütun. Sandık değerli değil, kâğıtla

kaplansın.

Ört ikisini örtüver küçük bir parça şeritle ve ümit et

gülpembe ve yeşil, yemyeşil.

Tatmin et levhayı, kibriti koy ilmeğe ve sahiden sonra

sahiden, sonra sahiden bir yorumdur o pek pek çok açılış

77


www.isaretatesi.com

oyunlarını birleştiren. Bir kızkardeştir hem de ne kızkardeş ve

çiçektir hem de ne çiçek ve bir köpektir ve renkli bir gökyüzü

ki külrengine boyanmış bir gökyüzü ve budur hemen hemen

budur hemen hemen müsaade et.

78


www.isaretatesi.com

SOYULMUŞ KURŞUNKALEM, TIKNEFES.

Ovala hanımı mest et.

79


www.isaretatesi.com

SİYAHTI, ALINMIŞTI SİMSİYAH.

Siyah mürekkep en iyi çark esmer azap.

Muhteşem olan ne kabuktan bir evdir, ne bir bezelye

çorbası, ne senet ne dert tasa, ne kesinlik ne de geçmişteki oya

oya teke.

80


www.isaretatesi.com

BU ELBİSE BUDUR, ABLA.

Abla, vay abla vay oha, durun dokunmayın oha, abla

oha, abla şapır şupur yapmayın durun katır kutur şapır şupur.

İçeride vale ölüm ona, içeride vale, papaz olur çayırları

başında, ola ki izin verilse buna.

81


www.isaretatesi.com

82


www.isaretatesi.com

.

83

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!