29.05.2019 Views

Aytek Sever - Passiòn

Aytek Sever, Şiirler

Aytek Sever, Şiirler

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

PASSİÒN


AYTEK SEVER<br />

Şair, çevirmen. 1981 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite ve yüksek<br />

lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamladı. Çeşitli<br />

alt kitaplardan oluşan Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo, Anka adlı şiir<br />

toplamlarının yanı sıra, R. W. Emerson (Yaşamın İdaresi), H. D. Thoreau<br />

(Doğa ve Yürüyüş Üzerine Seçme Denemeler), W. Whitman (Ben, Jack<br />

Engle; Çimen Yaprakları; Benliğimin Şarkısı), W. Kandinsky (Sesler), R.<br />

Tagore (Firari; Gitanjali; Meyve Hasadı), D. H. Lawrence (İnsanlar ve<br />

Öteki Yaratıklar), G. Stein (Nesneler) çevirileri vardır.


<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

PASSİÒN


<strong>Passiòn</strong><br />

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

Kapak Resmi:<br />

‘Dünyevi Zevkler Bahçesi; Müzisyenler Cehennemi’, detay<br />

Hieronymus Bosch, c. 1503-1504<br />

1. Baskı:<br />

© İşaret Ateşi, Mayıs 2019<br />

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır.<br />

Her hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla<br />

basılamaz, kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir<br />

mecra veya internet sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için<br />

lütfen kaynak gösteriniz.<br />

www.isaretatesi.com<br />

isaretatesi@gmail.com


İÇİNDEKİLER<br />

P a s s i ò n<br />

Dikilitaş ………………………………………………………………. 15<br />

Gündönümü …………………………………………………………. 17<br />

Terastan Manzara …………………………………………………… 18<br />

Sarnıç …………………………………………………………………. 19<br />

Karabatak ve Işık ……………………………………………………. 20<br />

Tavaf ………………………………………………………………….. 21<br />

Yonga …………………………………………………………………. 22<br />

Hissetmesi Gerek ……………………………………………………. 23<br />

Benzersiz Gerçekliği Bazen Şeylerin ………………………………. 28<br />

Meçhul Olay …………………………………………………………. 28<br />

Arietta - I ……………………………………………………………... 30<br />

Arietta - II …………………………………………………………….. 31<br />

Arietta - III ……………………………………………………………. 32<br />

Onlar ………………………………………………………………….. 33<br />

Yürüyüş ………………………………………………………………. 36<br />

Ultraviolet, Flourescent, Static ……………………………………... 38<br />

Pasaj ………………………………………………………………….... 40


Tılsımlı ………………………………………………………………… 41<br />

Büyük Düşünce ………………………………………………………. 43<br />

Hacim …………………………………………………………………. 45<br />

An Instant Before the End of the Symphony ……………………… 46<br />

Arietta - IV ……………………………………………………………. 47<br />

Doğruluş ……………………………………………………………… 48<br />

İlke …………………………………………………………………….. 50<br />

Sülük …………………………………………………………………... 51<br />

Arı Dansı ……………………………………………………………… 52<br />

Kedi Üçgeni …………………………………………………………... 53<br />

Demir …………………………………………………………………. 55<br />

Jazzy …………………………………………………………………... 57<br />

Kırılma ………………………………………………………………... 59<br />

Arietta - V …………………………………………………………….. 61<br />

Ay Kaynakları ………………………………………………………... 62<br />

Panorama ……………………………………………………………... 64<br />

Tiyatro ………………………………………………………………… 66<br />

Ayçiçeği ………………………………………………………………. 74<br />

Muştu …………………………………………………………………. 76<br />

Hap ……………………………………………………………………. 78<br />

Bağımsız ve Bir ………………………………………………………. 81<br />

Aile ……………………………………………………………………. 83<br />

Anonim Yazı …………………………………………………………. 85<br />

Tünel …………………………………………………………………... 86


Embarras de Choix …………………………………………………. 87<br />

Düzenek ……………………………………………………………... 88<br />

Çoğalma Cinleri ……………………………………………………. 89<br />

Reklam ………………………………………………………………. 90<br />

Dürtüler ve Öz ……………………………………………………... 92<br />

Arietta - VI ………………………………………………………….. 93<br />

Arietta - VII ………………………………………………………..... 94<br />

Zamanda Yüzmek ………………………………………………….. 96<br />

İşaret …………………………………………………………………. 97<br />

Sığa …………………………………………………………………... 99<br />

Korunmuşlar ………………………………………………………... 100<br />

Uzay …………………………………………………………………. 101<br />

Ekvator Güneşi ve Maleviç Karası ……………………………….. 103<br />

Senfonik Kesit - I …………………………………………………… 105<br />

Senfonik Kesit - II …………………………………………………... 106<br />

Senfonik Kesit - III ………………………………………………….. 107<br />

Vizyon ……………………………………………………………….. 109<br />

Yaklaşmak …………………………………………………...……… 110<br />

Değmek ……………………………………………………………… 111<br />

Çerçeve ………………………………………………………………. 112<br />

İspanyol Cehennemi ………………………………………………... 113<br />

Karar …………………………………………………………………. 115<br />

Yol ve Mantra ……………………………………………………….. 116<br />

Poème Électronique ……………………………………………….... 118


Hat ……………………………………………………………………. 119<br />

Büyük Aracı …………………………………………………………. 120<br />

İma …………………………………………………………………… 122<br />

Eylem ve Aydınlık …………………………………………………. 124<br />

Milim ………………………………………………………………… 125<br />

Doku …………………………………………………………………. 127<br />

Asya ………………………………………………………………….. 128<br />

Tutkun …………………………………………………...…………... 129<br />

Ses Seda ……………………………………………………………… 130


www.isaretatesi.com<br />

PASSİÒN<br />

SİÒN - I<br />

13


www.isaretatesi.com<br />

14


www.isaretatesi.com<br />

DİKİLİTAŞ<br />

Güneş ilerledikçe başka bir ışıkta görülüyor dikilitaşın<br />

beri tarafı.<br />

Biçimler ve bağlantılar; alttan üste uzanan semboller<br />

dizisi: ardışıklık, karşıtlık ve tamamlayıcılık; kopukluk ve akış.<br />

Her an ayrımlar yapılıyor, işlemler, değerlendirmeler – ve<br />

sonuçlar ortaya çıkıyor, bulgular, bulmaca. Parçalardaki ve<br />

bütündeki gizem. Şifre çözücülüğe, Egiptolojiye gerek yok;<br />

yeter düzeyde duyum ve şekil bilgisiyle, öznel içeriğin<br />

baskınlığına dayanarak canlı bir anlam haritası çıkarabilmek<br />

mümkün. (Yorum kaynakları güçlüyken, doğrudan<br />

uygulamayla dışarının gerçekliğini dönüştürmektir en iyi<br />

okuma yöntemi.)<br />

Tamamen aydınlanmış dikilitaşın beri tarafı. İşte, bana<br />

bakıyor göz! Yüzünü bana dönmüş baykuşlar. Kınkanatlı,<br />

kaostan çıkmışçasına durgun; havaya girdaplar yayıyor.<br />

Görüyorum aslan başını. Bir çıkıyorum bir iniyorum<br />

basamakları. Kamışlar var, sepetler, ters duran kâseler, küreler,<br />

tahıllar, öküzler. Güneyi, tarımı, mevsimleri, güneşi, suyu<br />

yakalıyorum, halkları, mücadeleleri, bereketi ve kıtlığı, ölümü<br />

15


www.isaretatesi.com<br />

ve doğumu. Esrik bir rüzgâr esiyor tapınaklardan – bir kez, iki<br />

kez, üç kez, beş kez, on kez esiyor. Kalıcılığın ve geçiciliğin,<br />

yokluğun ve varlığın rüzgârı. Paralel çizgiler, çemberler,<br />

kemerler ve zikzaklar kumullara, tarlalara, nehirlere karışıyor.<br />

Hizmetkârlar, rahipler, savaşçılar geçit töreni yapıyor. Sungu,<br />

hasat, kurban töreni, şehvet, taçlanış. Puslu vadilerin, uçsuz<br />

bucaksız çöllerin ve kadim kentlerin geniş çerçeveleri içinde<br />

sürüyor yaşam; çağların görkemiyle yayılıyor zaman.<br />

Ufka doğru süzülüyor gemim. Nefes nefese aşıyorum<br />

dikilitaşın tüm katmanlarını son kez: En tepede kör edici güneş<br />

ışığı – ve sipsivri ucuyla göğün bağrını gösterip göze mührünü<br />

bırakan kara piramit!<br />

16


www.isaretatesi.com<br />

GÜNDÖNÜMÜ<br />

Geceydi. Gofret yiyen çocuklar dolunayın altında ıssız<br />

buzu araştırıyordu. İçteydiler, enginde.<br />

Sabah olunca gürültülerle arı kovanıydı kent. Aylaklar<br />

uzak tepeye baktılar, Şaolin tapınağıydı gördükleri. Sırrı<br />

sakladılar.<br />

Kadının gülüşüne tutulmuştu barbut oyuncusu. Aklı<br />

orada, hep aynı yöne dönük oturdu, çerçeveyi rengârenk<br />

boyadı; gülüşten güç aldı. Oyuna dalıp gittiğinde gizemli<br />

şeyler oluyordu. Neden sonra, gülüşe geri dönüyordu.<br />

Aydınlık, tasasız geçti gün. Uzun dağ yürüyüşünün<br />

sonunda düzlüğe vardı kafile. Akşam oluyordu, lacivertti<br />

gökyüzü, kararmıştı toprak. Bir suskunluk çöktü herkese.<br />

Düzlüğe dağıldılar: Bulunduğu yerde herkes, kendini<br />

göremeyen cevher.<br />

17


www.isaretatesi.com<br />

TERASTAN MANZARA<br />

Koya uğruyor vapur ve iskeleden insanları altmışlı<br />

yılların çağrışımlarıyla topluyor. Birkaç dakika sürüyor bu;<br />

sonra vapur koydan ayrılıyor, geriye kimse kalmıyor. Boş,<br />

ıssız, varlığıyla şüphe uyandıran bir koy. – Ne ki, vapur<br />

gelirken koydan kimse şüphe duymamıştı. (O halde, yine<br />

şüphe duymayalım!)<br />

Ufukta, denize doğru alçalmış, geniş, kapkara bir bulut:<br />

Deniz onunla kuzeyli, İskandinav bir havaya bürünmüş. Fa<br />

depoları tınlıyor uzak tepelerde. Japon fenerleri donatmış<br />

yamaçları.<br />

Dev bir tanker iniyor, küçülerek, kendi perspektifinin<br />

ucuna doğru. Gözden kayboluyor ağır ağır. – Beride, tepeler<br />

arasındaki boşluktan karşı kıyıya uzanıyor Zeitgeist kokusu.<br />

Silinip gitmeye direnen incecik kızıl bir kuşak var suyun<br />

çarşafında: Gözleri cam küreleri andıran dilsizler geldi bunu<br />

görmeye.<br />

18


www.isaretatesi.com<br />

SARNIÇ<br />

19


www.isaretatesi.com<br />

KARABATAK VE IŞIK<br />

20


www.isaretatesi.com<br />

TAVAF<br />

-kangrenleşmiş döngü-<br />

21


www.isaretatesi.com<br />

YONGA<br />

-kütüphane şiiri-<br />

22


www.isaretatesi.com<br />

HİSSETMESİ GEREK<br />

- retour à la raison-<br />

A: Ne gerçektir?<br />

B: Taş.<br />

A: Peki… üzerinde yosun, lekeler, ya da oyuklar, çizikler<br />

de var mı? Mineral pırıltıları görülüyor mu? Ayrıntıda nasıl bir<br />

taş?<br />

B: Hımm… Bunları hiç düşünmemiştim. Keşke hemen<br />

cevap vermeseydim.<br />

A: Ne gerçektir?<br />

B: Çatapat!<br />

A: Tamam, patladı ve sustu. Eee? Şimdi sessizlik.<br />

B: Bir tane daha patlasa olmaz mı?<br />

A: Ne gerçektir?<br />

B: Kalem.<br />

23


www.isaretatesi.com<br />

A: Dokundun mu ki ona? Eline alman, bir şeyler yazıp<br />

çizmen gerekirdi.<br />

B: Bu söylendikten sonra alsam olmaz herhalde.<br />

A: Ne gerçektir?<br />

B: Dağlar, bulutlar, ormanlar…<br />

A: Ardından ne geliyor peki?<br />

B: Haklısın. Son. Dağların, bulutların, ormanların sonu.<br />

B: Salıncak desem o halde?<br />

A: Gitti, geldi; gitti, geldi. O kadar.<br />

B: Ya bumerang?<br />

A: Siz de hep gidip geri gelen şeyleri söylüyorsunuz ama!<br />

B: Zemberek?<br />

A: Olduğu yerde sarıyor. Bundan da bir şey çıkmaz.<br />

B: Kıvılcım, ateş?<br />

A: Büyülü sözcükler için bu ne acele? Adını söylediniz<br />

diye tutuşmuş mu oldu ateş?<br />

24


www.isaretatesi.com<br />

B: La sol fa mi?<br />

bile!<br />

A: Kendinizi kandırmayın lütfen, notaları duymuyoruz<br />

B: Haklısınız. İzin verin, biraz daha düşüneyim. Hımm…<br />

Ne gerçektir, ne gerçektir… Gül mü desem acaba… eee…<br />

davut yıldızı ya da… ııı… hac yürüyüşü…<br />

A: O kadar uzağa gitmeyin canım! Tinsellik öyle kolay<br />

değil, anlayın artık. Kaldı ki siz fazla tinselleşmişsiniz bence.<br />

Kendinizi düşünün… En basitinden, doğanıza dönmeniz gerek<br />

önce. Gerçekliği hatırlamanız gerek. Söyleyin bakalım…<br />

İçgüdünüz size neyi konuşur?<br />

B: …<br />

A: E anlayın işte canıım…<br />

B: …<br />

A: “Et” desem mesela?<br />

B: … Et mi? Ne eti yahu? … Aha! Anladım… Hah! Tabii<br />

ya! Başka ne olabilir… Et tabii! Nasıl da düşünemedim… Et<br />

gerçektir! Elbette! Et!<br />

A: Evvet! Aynen öyle! Etten daha gerçek ne olabilir?<br />

B: Tabii yahu… Ten, kalçalar, memeler… Bunların gerçek<br />

olmaması mümkün mü? Ama insan bunu bile unutabiliyor<br />

bazen… Ha ha ha!<br />

25


www.isaretatesi.com<br />

A: Haaah, işte böyle! Kendinize gelin bakalım.<br />

Ayaklarınız yere bassın. Aradığınız cevap, et… Bir an evvel<br />

dokunun ete ve neyin gerçek olduğunu hatırlamaya başlayın.<br />

26


www.isaretatesi.com<br />

BENZERSİZ GERÇEKLİĞİ BAZEN ŞEYLERİN<br />

Limandan genzi yakan bir koku geliyor. Denizde çöp<br />

yığını. Elini kaldırıyorsun, başparmağın yetiyor sabah<br />

güneşinin vurduğu şehri örtmeye. Boş otoparkta arabanın<br />

yanında eğreti bir duruşun var. Gündüz sönük olan bu<br />

lambalar gece yanar mı? Bu geniş alan niye var burada? Bilinç<br />

billur; radyonun mırıltısında bir anlığına yakaladığın “kımız”<br />

sözcüğüne yer açamazsın zihninde.<br />

Fakat akşam olunca limanda yanıvermiş lambalar,<br />

havada meltemle gelen hoş bir koku, denizde renkli pırıltılar,<br />

yağmur ıslağı otoparkta nereden geldiği belirsiz bir kısrak<br />

(demek ki onaymış bu alan) – ve kısrağın memesinden süt<br />

sağan mucizevi elin başparmağı şehri ve geceyi tamamlayan<br />

büyülü çıkıntı.<br />

27


www.isaretatesi.com<br />

MEÇHUL OLAY<br />

ya’lemuuuuuuu<br />

elektroşokladılar körfezi!<br />

flaş patladı dağlara!<br />

pelteleşti anakara,<br />

karamelleşti renkler.<br />

limana inip<br />

manzarayı taradı adam,<br />

çekti kılıcını aniden,<br />

karanlığın bağrında<br />

savurdu sağa sola.<br />

duydular onu.<br />

bir ilâhi başladı mırıl mırıl.<br />

uzunlamasına yüzer iskelede<br />

28


www.isaretatesi.com<br />

kırık esintiler vardı, koro uğultuları,<br />

dakikalarca sürdü kutsal.<br />

yokuşu tırmanan yalnızgezer<br />

burnunun ucunda<br />

ileriki burnun ucundaki<br />

feneri görünce<br />

tam isabet ––<br />

büyük delil!<br />

29


www.isaretatesi.com<br />

ARIETTA - I<br />

havoc reigns<br />

on the dunes that aren’t there<br />

till a compass finally asserts itself<br />

over the vast ambiguous land<br />

a scheme is better there<br />

stripped of its curse<br />

when northern humane lights<br />

signal the due<br />

continuation of serendipity<br />

30


www.isaretatesi.com<br />

ARIETTA - II<br />

it’s a weird amalgam<br />

of things ancient and contemporary<br />

when the vain moon<br />

by instant change<br />

drags all its environs<br />

into a transfigured<br />

night of blue<br />

31


www.isaretatesi.com<br />

ARIETTA - III<br />

as long as an endless<br />

succession of rooms<br />

fill the nightly void<br />

in a myriad colorful niches<br />

the concrete canyon<br />

might never be too rigid<br />

for a simple movement of air<br />

32


www.isaretatesi.com<br />

ONLAR<br />

Onlar,<br />

uzaklara bakanlar,<br />

zamanı ve koşulları hiçe sayıp<br />

ufuktan gözlerini ayırmayanlar,<br />

kaskatı bir iradeyle pusta, sınırlarda<br />

emare arayanlar.<br />

Onlar,<br />

ışıkta kapkara beliren,<br />

karanlıkta flaş gibi parlayan,<br />

boşluğa heykel gibi doğan,<br />

bir belirip bir kaybolanlar.<br />

Onlar,<br />

güneye kulak kabartmış,<br />

ormanları kalbinden yakalamış,<br />

denizlerin ortasına ışınlanmış,<br />

33


www.isaretatesi.com<br />

dünyanın merkezinden<br />

ayrılmamış olanlar.<br />

Göğüslerinde boydan boya<br />

gümüş bir kuşak,<br />

katran dökülse kararmaz.<br />

Takılıp kalmışlar<br />

bir derenin boyunda,<br />

ayrılamazlar,<br />

işaret gelmemiştir henüz,<br />

durumu terk edemezler.<br />

Binalar arasında<br />

daracık bir avluda<br />

her saniyeyi sayarak<br />

kesintisizce bakarlar bulutlara,<br />

ta ki sona dayanır ibre.<br />

Parlar esrik gösterge,<br />

kurulur diziler,<br />

tamamlanır düzen,<br />

ışık yanar en uçta<br />

ve nihayet geceye<br />

34


www.isaretatesi.com<br />

halka halka yayılır<br />

onları sonsuza koyuveren hücre.<br />

35


www.isaretatesi.com<br />

YÜRÜYÜŞ<br />

Aydınlık bir yürüyüş vaadiyle uyandım öğle uykumdan.<br />

Perdelerden içeriye nasıl da güçlü sızıyor ışık…<br />

Dışarı çıkıyorum. Adımlarıma uygun patikalar var<br />

parkta, sahil yolunda. İlerledikçe açılıyorum, karşılıklar<br />

buluyorum havada, yüzeylerde. Bir toz bulutunun içine<br />

giriyorum, uykumun kozası içindeyim sanki yine, pembe<br />

düşümü hatırlıyorum. Rahatça yürüyorum sonra.<br />

Sıra sıra konaklar, bahçe kapıları, sarmaşıklı duvarlar,<br />

kâh sadeliğin kâh lüksün göstergeleri geliyor karşıma. Zengin<br />

mimari ayrıntılar, çarpıcı karşıtlıklar, desenler, karmakarışık<br />

dokular – evlerde, ağaçlarda, bahçelerde, yol kenarında.<br />

Serbest çağrışımlarla, belleğimden parçaları buluşturan<br />

izlenimler yakalıyorum. Onaylanıyorum; duyuş ve<br />

düşünüşümün genel tutarlılığını, yaşamımın gündelik<br />

anlamını buluyorum tekrar tekrar.<br />

Dirimin özsuyu yükseliyor içimde; tazelik yayıyorum.<br />

Her yandan yankısını alıyorum tazeliğin.<br />

36


www.isaretatesi.com<br />

Yalıları, kayıkhaneleri, ambarları, avluları, heykelleri,<br />

şadırvanları gördükçe, giderek pekişen bir süreklilik<br />

duygusuyla, alışkanlıklarımın, eğilimlerimin, davranış<br />

kalıplarımın ve deneyimlerimin arka planında işleyen yaşam<br />

projemin gerçekliğine inancım artıyor. Düşüncelerimin<br />

çocuksu zindeliği en sağlam kanıtım.<br />

Sonunda, güç haznemin sınırsızlığına dair<br />

inancımla beraber cesaretimin de kabardığı<br />

yerde, esaslı bir meydan okumaya açıyorum<br />

kendimi: Olanaklar yetersizken zihnimde silik<br />

bir biçimde belirip bana salt sıkıntı veren<br />

aykırı bir yüksek ilintiyi kendi tamlığı<br />

içinde kuracağım. – Fakat bunu yapabilmem<br />

için, koşullar böylesine elverişliyken bile o<br />

denli zor, karmaşık, dolaylı bir yol izlemem<br />

gerekiyor ki, nefesimi tutup kendimi son<br />

raddeye kadar zorladığım her defasında, ilinti<br />

önce yoğun, parlak ve sımsıcak oluyor, hemen<br />

ardından hayret verici derecede seyrek, sönük<br />

ve soğuk.<br />

37


www.isaretatesi.com<br />

ULTRAVIOLET, FLOURESCENT, STATIC<br />

K. İnce için<br />

Kafe-bar-restoran: Alengirli bir mekân düşünülmüş<br />

bizim için. Karma etkiler yunağı, canlı yumak, ba’s, küp.<br />

İnsanlar yerlerini almış; sentetik hayvansal desenlerle kaplı<br />

masaların hepsi dolu: dırdır, öfori. Tin hattı. Masalarda oturan<br />

ya da ayakta gezinen herkesin, kendi düşgücünü besleyen bir<br />

imgesi var mıdır – orada olduklarına göre; zaman bir an<br />

duracak olsa, uzayın derinliklerine fırlatılmayı bekleyen<br />

kapsüller içinde bulunduklarına göre?<br />

Ayrıntıları keskinleştiren neon lambalar sanki fularların<br />

kadınsı dalgalanışı bizi iyice sersemletsin diye ayarlanmış. Isı<br />

ve elektrik dalga dalga geziyor havada. Antrasit siyahı<br />

duvarların olağandışı yalınlığını fütüristik tonozun buz, bal ve<br />

portakal renkli spotları dengeliyor. Masa altlarından gümüş<br />

ışık sızıyor. İnsanlar eski zamanlarda neden gölgeye<br />

çekilmişlerse arastalarda, ya da neden bağdaş kurulursa<br />

taykonotlarca uzay kabinlerinde, bu salondaki tonozun altında<br />

ondan durulur.<br />

38


www.isaretatesi.com<br />

Mekân plastik kokuyor. Ortadaki masalarda<br />

pinekleyenlerin kafaları üzerinde, havada, perspektifi farklı<br />

yönlere doğru kıran manyetik odaklar var – içine cumburlop<br />

atlama isteği uyandıran seraplar.<br />

Acaba bizi bir sarnıcın içinden çıkarıp buraya koysalar,<br />

sarnıç gibi mi duyardık mekânı? Korunaklılığı nereden geliyor<br />

buranın? Ani ambiyans felci olasılığına karşı, yılışıklığın dozu<br />

arttırılmış. Bilinçakışsal darboğazlara önlem olarak, alıklıktaki<br />

sağduyuya güvenilmiş. Tavanda, yan yana, ultraviyole ışıkta<br />

görünür olan bir dolu Π, Ω, Ψ, Φ. Mutfağa ve tuvaletlere<br />

doğru uzanan koridorda birkaç pano: deli renkli leelee sobieski,<br />

mena suvari, gretcen mol resimleri ve ikonik bir çerçevede<br />

Schloss Schönbrunn’un uzaktan siyah beyaz görüldüğü vurucu<br />

an.<br />

Saçmalığın, müsrifliğin, uyumsuzluk ve aşırılığın tuhaf<br />

gücü! Elektronik müzik ve mırıltılar arasında, hareketlilikte,<br />

tüm salonu içine alan bir enerji plazması: Burada bulunulduğu<br />

sürece varolmaya devam edecek sinirsel ağ; kalıcı<br />

olacakmışçasına yoğunlaşan telepatik bulut.<br />

39


www.isaretatesi.com<br />

PASAJ<br />

Dürtünün katarına takılıp gittim pembe gölgeli Çivit<br />

Pasajı’na. Kapalı iç avluda, piyanonun tuşlarına belli bir akora<br />

uygunlukla basılırmış gibi sıralanıyordu balkonlar, pencereler.<br />

Yankılar geziniyordu boşlukta, homurtular. Tavan basıktı;<br />

zemindeki gömüye yeltenemezdim; lanet kol geziyordu<br />

etrafta.<br />

Ölü taife süzülüp geçti ortalık yerden. Afalladım. Serin<br />

sessizliğe kulak kabarttım, ten sıcaklığıyla yanıt verdi kumtaşı<br />

duvarlar. Anlamazca yüzümü döndüğüm köşede beliriveren<br />

hissiz tutukluğun haşin ünlem işareti, çok geçmeden, hayret ve<br />

hayranlığın neşe ve hinlik esinleyen parlak soru işaretine<br />

doğru evrildi.<br />

Çay koktu sanki içerisi, toz koktu. Akışkan kıpırtılar,<br />

melez yansılar, kıvılcımlar geziniyordu havada. Gelgitler<br />

içinde nefes nefeseydim.<br />

Sonunda susturdum durumları tanımlayıp koşullayan<br />

paraziti; çözülüp gitti kırılmalar ve kopukluk; sürekliliğin<br />

yalın dokusuna çıktım Çivit Pasajı’nda: Saatlerdir ilk kez<br />

tanıksız, kendimdim; nihayet akıyordu zaman.<br />

40


www.isaretatesi.com<br />

TILSIMLI<br />

A: Binaların üst katları ne tarafa bakar?<br />

B: Çapraza çapraza!<br />

A: …?<br />

B: Nereden mi biliyorum? Çünkü o yükseklikteki jöle,<br />

bal, bira kovuklarının ötelere projektör tuttuğunu, güneye<br />

dokunduğunu gördüm. Beride, tam karşıda, ay ışığının sere<br />

serpe uzandığı bir yol tırmanıyordu anıtını bekleyen bir kaide<br />

gibi duran tepeye. Islıksı keman sesleri geziniyordu yalnızca<br />

orman içeriyor olabilecek karanlıkta.<br />

A: Kamusal uyuşukluk baskın gelir ama buna! O zaman<br />

çapraza çapraza bakmadığını anlarsınız binaların.<br />

B: Kamusal uyuşukluk mu? Bakın: Buz var ve ayıldınız!<br />

A: Acaba buz yetecek mi, size ruhunuz bile duymadan<br />

bir doz ordinarol verildiğinde, böylece aşınıp tükeniverdiğinde<br />

imgeniz; sonrası malum, lavmatin, kolayca yıkanıp atılır sizden<br />

o çapraza çapraza bakan üst katların kıpırtıları, karıncalanmaları,<br />

sızıları…<br />

41


www.isaretatesi.com<br />

B: Hayır! Hayır! Ateş var, tılsım var, Mesih, simge,<br />

aşkınlık; karşıtlığın tersine çevrilebilirliğinin şaşmaz kanıtları<br />

var, uğurlu gidişat, mantra, melek…<br />

42


www.isaretatesi.com<br />

BÜYÜK DÜŞÜNCE<br />

-yaz manzarası-<br />

Çoban naraları<br />

yankılanıyor yamaçlarda,<br />

kararlı yelkenliler süzülüyor<br />

yaz öğlesinin pusunda ––<br />

solu büyük düşünceyi.<br />

Işıltılı bir sol anahtarıyla<br />

açılıyor sesler,<br />

oluşların salıncağında<br />

gidip geliyor armoni ––<br />

solu büyük düşünceyi.<br />

Gözlemevi mi tepedeki bina mabet mi,<br />

neden böyle bembeyaz göz kamaştırıcı,<br />

nedir kutlu yapı malzemesi ––<br />

solu büyük düşünceyi.<br />

43


www.isaretatesi.com<br />

Göz kırpıyor yeşil, kahverengi, mavi,<br />

titreşiyor hava,<br />

uçlarda kaçış zirvelerde çekim,<br />

dirim yayılıyor halka halka ––<br />

solu büyük düşünceyi.<br />

Geç kuzeydeki seyrek buluttan,<br />

tekrar bak yan gözle,<br />

en sapa noktada yakala esrik ––<br />

solu büyük düşünceyi.<br />

Karşıla berrak güneşi,<br />

rüzgârla çember çiz,<br />

kulak kabart yalınlığa,<br />

dokun kapıları aralanan zamana ––<br />

solu büyük düşünceyi.<br />

Duy alabildiğine genişliği,<br />

dayanak bul başlangıca, tetikle,<br />

yakala esası, ışıklandır, yükselt,<br />

dev manevrayı yap, savrul,<br />

ufku gör, menzile eriş ––<br />

solu büyük düşünceyi.<br />

44


www.isaretatesi.com<br />

HACİM<br />

Amansız bir vanitas alışkınlığı içindeyken bile, arasından<br />

geçtiği insanlara, binalara, ağaçlara ve hayvanlara göre<br />

benzersiz bir etkendir o.<br />

Karşıdan vuran akşam güneşinin ayağa kaldırdığı<br />

şehirde, Brahms rapsodisinin planı kuruluyordur. Ve o,<br />

başının üzerindeki göğe parşömeni çekmiştir – bina<br />

yığınlarının ortasında el kadar bir geçide girmeden önce.<br />

Kendi yararına kullanmasını bilmiştir, kulağına çalınan<br />

bir şarkının basit blues ritmini: Uzak yamaçlarda gecenin<br />

ışıkları belirirken, duyum evrenine o sayede varoluşsal bir<br />

hacim kazandırmıştır.<br />

45


www.isaretatesi.com<br />

AN INSTANT BEFORE THE END OF THE SYMPHONY<br />

Başlangıçta soğuktur her şey.<br />

Dokunulur, seçilmiş olur dokunulan; elde tutulur, ısınır,<br />

etkinleşir; temas korundukça sıcaklığını korur; ve yansıtır o<br />

sıcaklığı, etrafına da yayar.<br />

Öyleyken, biz de sıcağızdır. Bir koza sarar bizi, koşulların<br />

gerçekliğine dair. Etrafımızı havada uçuşup uydumuzmuş gibi<br />

gezen küreler, renkli baloncuklar, maytap kıvılcımları ve bir<br />

buğu sarar. Termal kamerayla bakacak olsalar bize, capcanlı<br />

bir enerji yumağı olarak yansırız. Bu arada duruşumuzdaki<br />

tavrı, uzuvlarımızın özel tinselliği açıklar.<br />

Sıcaktır her şey – soğumadan önce: Bilincin akışı<br />

menziline varıp oraya vantuz gibi yapışarak doğadışılaşmadan<br />

önce.<br />

46


www.isaretatesi.com<br />

ARIETTA - IV<br />

the world was devoid<br />

of its pluralities<br />

and I was set<br />

as the urgent-only-one<br />

amidst an absurdly routine<br />

flow of recurrent happenings<br />

seemingly destined to last<br />

till the end of time<br />

— when all of a sudden<br />

there came this unique<br />

close-up view<br />

of painted wall surface<br />

with its so many<br />

spots and scratches and shades<br />

undoing it all<br />

resounding with one-off<br />

everyday echoes<br />

47


www.isaretatesi.com<br />

DOĞRULUŞ<br />

yerden doğruluyor<br />

gece karanlığında<br />

etraf çamur<br />

duman bulutları var<br />

makine sesleri<br />

püsküren gazlar<br />

bükülen metal<br />

yerden doğruluyor<br />

çamurda kızıllı yeşilli yansımalar<br />

eğri büğrü su yolları<br />

kabarıyor toprak<br />

havada kıvılcımlar<br />

sesini doğuruyor<br />

yankısını duyuyor uzakların<br />

uzanıyor çatıların ötesine<br />

48


www.isaretatesi.com<br />

derin bir homurtu<br />

çepeçevre dünya<br />

boşlukta kıpırtı<br />

yoğun düğümler<br />

nesnelerde dönüşüm başlangıcı<br />

hamle karaltıları<br />

bâtın çeper<br />

etten daha somut bir ete bürünüyor<br />

ürperiş ham<br />

ses vahşi<br />

istem çıplak<br />

mutlak uyanıklığa vardı varacak<br />

bilinç ilkel<br />

bedenin ilk hedefi<br />

nefeste tutuşan uzak ateş<br />

49


www.isaretatesi.com<br />

İLKE<br />

Bolluk demek değildir çoğulluk. Bir iç çelişkisi vardır<br />

çoğulluğun: Kendini içten içe kemirir çoğul olan, azalır.<br />

Bozulur giderek.<br />

Ne kadar çok merkez, perspektif, odak varsa, o kadar<br />

çatışır bunlar birbiriyle. Yaklaşımlar birbirini engeller, kilitler,<br />

geçersiz kılar: Uç veren her yaklaşım, diğerlerince köreltilir.<br />

Bilgi yığılarak artmaz; örtülerek görünmez hale gelir.<br />

Fikirler birbirinin yolunu kapatır. Tıkanma demektir çoğulluk:<br />

Bir şeyleri yerinden alıp oynatacak hal kalmamıştır. Sistem<br />

ölüyordur.<br />

Ama bir durum titreşimi vardır sokakların<br />

sonunda, caddelerin ucunda; ağaçların üzerinde<br />

akşama yayılan bir mırıltı; kuş tüylerinden<br />

sızan yaban renkler... Bir başlangıçtır;<br />

kalıcı olacak ilkel bir gücün kadim işareti:<br />

Apaçık duyulur ki, dönüştürücü ilke<br />

capcanlıdır!<br />

50


www.isaretatesi.com<br />

SÜLÜK<br />

“Bir dakika önce yoktu bunlar.”<br />

Sabah güneşinin vurduğu park, ıssız meydan, vızır vızır<br />

uçuşan serçeler, süzülüp giden kuzgun. Heybetli bir kayın<br />

ağacı, etrafında kuşüzümlü çalılar, çakıltaşlı patika.<br />

Homurtuyu andıran belli belirsiz bir arka plan tınısı; sanki<br />

yaylılardan doğan derin bir bas.<br />

Bir dakika önce yoktu bunlar, artık belki de sonsuza dek<br />

olacaklar.<br />

Ve yüzümü o yana dönüp, sonsuzmuşçasına<br />

yöneliyorum kaynağa.<br />

(Bilinç âdeta bir sülük: Canlılığı bulduğu<br />

an yapışıyor üzerine, emmeye başlıyor;<br />

varlığını sürdürebilmesi için taze kana<br />

muhtaç.)<br />

51


www.isaretatesi.com<br />

ARI DANSI<br />

-prelüd-<br />

Asfalt yoldan dışarı attım adımımı.<br />

Çimenlere bastım. Toprağın vücuttaki elektriği aldığı<br />

doğru. İçine doğru çekiliyorum yüzümü döndüğüm yönün.<br />

Acaba demin anayoldaydım da şimdi mi yanyola saptım,<br />

yoksa hep yanyoldaydım da şimdi mi anayola giriyorum?<br />

Sanırım ikincisi. Eve dönüş hissi kabarıyor içimde. İlerledikçe,<br />

bedenimde dirimin sağlıklı dengesi kuruluyor. Etrafa ayak<br />

uyduruyorum doğal titreşimlerle. Renkler, kokular, sesler<br />

nitelik değiştiriyor; her şey aynı öze evriliyor.<br />

Derin orman başlıyor beri yanda.<br />

Bir arı dansı çağırıyor beni oradaki nektara.<br />

52


www.isaretatesi.com<br />

KEDİ ÜÇGENİ<br />

“Kentimize hoşgeldiniz. Eşsiz bir çeşitlilik sunuyoruz size,<br />

sınırsız olanaklar vaat ediyoruz. Her şey zevkinize kalmış, kendinizi<br />

evinizde hissedin, tadını çıkarın.”<br />

Hoşbulduk. Kentiniz abartılı bir bollukla dolup taşıyor<br />

sahiden. Onca malzeme ve nesne çılgınca yığılmış; binalar,<br />

caddeler, meydanlar pafta pafta uzanıyor. Nedir bunca istifin<br />

nedeni; neyin uğruna bu sonu gelmez ilaveler; nasıl bir inanç<br />

ayakta tutuyor bu hummalı çabayı; daha ne kadar yayılıp<br />

yükselecek kentiniz; kovaladığınız imge nedir? Nasıl bir<br />

yaşam talep ediyor bu plethora? − Ardı arkası kesilmiyor<br />

ziyaretçilerinizin. Kimin ne aldığı, neler bulduğu belirsiz.<br />

Herhalde bunca insan bu modern çağ Roma’sına boşuna<br />

akmıyordur.<br />

Benim bildiğim şu ki, tüm o granit bordürler, metal<br />

banklar, reklam tabelaları, dimdik yükselen cam tarlaları ve<br />

onların yüzeyini süsleyen yansımalar; gürültülü kavşaklar,<br />

tüneller, istasyonlar, bulvarlar, parlak kemerler; renkli<br />

ambiyanslar, akustik hilelerle uğuldayan mekânlar, ulusal anıt<br />

53


www.isaretatesi.com<br />

ve heykellerle süslü meydanlar, işlek köprüler, kanallar, yol<br />

kenarı havuzları, tarhlar, LED ışıklı travertenler, görüntüsü<br />

değişip duran dev ekranlar, dişi fantazmagoriyle kaynayan<br />

billboardlar, hipnotize edici konser afişleri – tüm bunlar ve<br />

fazlası, esasen bir ziyaretçinin gelip hiçe sayması içindir!<br />

O ki kentinizin can damarından geçip dişe dokunur bir<br />

şey bulamamış, başıboş adımlarla gezerken çıktığı bir kenar<br />

mahallede, loş sokakta, kendini terkedilmiş bir konağın<br />

bahçesinden fırlayıp gelen üç kedinin ortasında<br />

buluvermiştir… Şaşkına dönmüş; miyavlayıp bacaklarına<br />

sürünen kedilerin onu içine aldığı üçgende hayretler içinde<br />

kalakalmıştır. Belki bir saat boyunca sevmiştir kedileri; nihayet<br />

onlardan ayrılıp usulca odasına doğru gittiğinde bile ânın<br />

büyüsünden kopamamış, olayın esrarına dört elle sarılmıştır.<br />

Siz kentinizi yığıp şişiredurun, bir köşede dili<br />

tutulmuştur meçhul bir adamın ve ne olmuşsa o sırada<br />

olmuştur: Yoğun bir açmaz, kutlu düğüm, çözümsüzlüğün<br />

derin heyecanı: Kedi üçgeni; sonra tekrar ve yeniden kedi üçgeni;<br />

yıldızlar, karanlık, ağaçlar, duman – ve yeniden ve yeniden<br />

kedi üçgeni…<br />

54


www.isaretatesi.com<br />

DEMİR<br />

Nedir demir?<br />

Katı blok, tok hacim.<br />

Nedir demir?<br />

Durgunluğun kapalı dili.<br />

Nedir demir?<br />

Direnç-varlık.<br />

Nedir demir?<br />

Maddenin mistisizmi.<br />

Nedir demir?<br />

Evren tınısı.<br />

Nedir demir?<br />

Kanıt-meta.<br />

55


www.isaretatesi.com<br />

Nedir demir?<br />

Yoklukta mutlak malzeme!<br />

56


www.isaretatesi.com<br />

JAZZY<br />

Ne derseniz deyin buna! Tersliği düşüncenin; yüksek<br />

bilince düşen kaynağı belirsiz gölge. (Müzik çalıyor bu arada.)<br />

Ne derseniz deyin buna! Tozu düşgücünün, tünel görüşün<br />

ucundaki yavan imge. Oluşturduğu güvenli kuytu, yavan<br />

imgenin! (Müzik çalıyor bu arada.) Ne derseniz deyin: rahatlağın<br />

beyaz tavanı; ya da anten kulelerinde gece yanıp sönen kırmızı<br />

lambaların elektronik hüznü. (Müzik çalıyor bu arada. Sıralanıyor<br />

kuartetten doğaçlama notalar. Serbestçe akıyor pasaj.) –<br />

Gökdelenlerde tamamlanamayan büyüklük hissi deyin.<br />

Unutuluşu o büyüklük hissinin, göz ardı edilişi deyin.<br />

Ne derseniz deyin!<br />

Akıyor müzik; tavşan adımları bunlar, bir sincap gezintisi<br />

bu notalar, mırıltılı saksofon, uykulu perküsyon, peltemsi bir<br />

düşünce, spontan şahinler, basit buluşlar, alçak bir tavan,<br />

metalik bir zemin, içeride bir evcilik oyunu genişliği var, bu<br />

salonda herkes aynı solukla yutkunur, herkeste bir dumur,<br />

kıvam herkeste, tedirgin herkes, herkes iyimser, herkes<br />

sezgisel, aylak, ikincil, obskürantist, düşkün, ateşperest, ipeksi.<br />

– Amerika burası!<br />

57


www.isaretatesi.com<br />

Demek ki tam bir Manhattan ahmaklığı takınarak, kentin<br />

ortasında yaz sonu havasının yavaş akımlarına uyabilmek de<br />

varmış… Ne derseniz deyin! Müziğin bu sürmenajına<br />

kapılarak, karmakarışık bir bilinç durumunun mikado<br />

çubukları gibi birbirine girmiş öğelerinin neler olduğuna dair<br />

tanımlayıcı bir yeti geliştirilebilirmiş…<br />

58


www.isaretatesi.com<br />

KIRILMA<br />

ekranda saniyelik hızla<br />

art arda sıralanan binlerce<br />

mekân, ürün, insan fotoğrafına<br />

bakmak zorunda kalıp<br />

yerinden kalkamamış adam<br />

sonunda ani bir iradeyle<br />

yerinden doğrulup<br />

başını pencereden uzatıyor<br />

bakışlarını vahşi bulutların<br />

göbeğine daldırıyor.<br />

kemire kemire<br />

içini oyup boşalttığı<br />

bir evi vardı o adamın<br />

oradaydı uzun zaman<br />

ne ki bir gün ayrılıp gitti<br />

geri döndüğünde<br />

59


www.isaretatesi.com<br />

“bu kadar az bir evde<br />

ben nasıl yaşamışım” dedi.<br />

şimdi yerinde duramasa<br />

koltukta ileri geri sallansa<br />

ya da bir oturup bir kalksa<br />

mekik dokusa odada<br />

nasıl duysun hareketi nasıl etkilensin<br />

koşulları kökten zorla değiştirebilir mi?<br />

gücünü topluyor<br />

büyük yüzleşmeye hazırlıyor kendini<br />

apartmanın terasına çıkıp<br />

akşamın serin esintileri arasında<br />

bölgenin alacakaranlık renkleriyle<br />

korularla ve şehrin ışıklarıyla<br />

doğrudan karşı karşıya kalacağı<br />

ânın can alıcı kırılmasına<br />

yaklaşıyor adım adım:<br />

ya kuyuya dönecek en fena<br />

ya da binecek uçan halıya<br />

60


www.isaretatesi.com<br />

ARIETTA - V<br />

-a riddle of “laggers”-<br />

hi Gravity<br />

this is Reel<br />

I thought it would be better<br />

if I introduce myself to you first<br />

but it seems like<br />

I’ve already gone down<br />

and hit the ground.<br />

61


www.isaretatesi.com<br />

AY KAYNAKLARI<br />

Kemanların boşluğa saldığı bir duyarga araştırıyor<br />

gecenin bölgelerini, karanlığı, loş sokakları, kuytuları.<br />

Kasabada etraf sakin. Hava ılık. Boş bir arsadan sönen bir<br />

ateşin dumanı tütüyor kıvrım kıvrım. Gökyüzü pırıl pırıl;<br />

dolunay var. Eşyanın, toprağın, demirin, ahşabın, taşın ağırlığı<br />

duyuluyor her yanda.<br />

Sıra sıra evler var; arabalar, ağaçlar, sokak lambaları, çöp<br />

tenekeleri. Tek tük insanlar geziniyor sokakta. Kapkara bir<br />

labrador yatıyor bir evin bahçesinde; tekir kedi bakıyor<br />

duvarın üstünden. Uzak yolda bir kamyonet ilerliyor. Saat on<br />

ikiyi vurdu. Ağaç dalları kımıldıyor.<br />

Vakit geç, ama kasaba henüz uyanık. Ara sıra insan<br />

sesleri ve birtakım tangırtılar, yankılar duyuluyor. Sonra yine<br />

o yoğun sessizlik. Karaltılar geçiyor köşebaşlarından. Ahırda<br />

bir at sümkürdü. Ayağım çarpınca yuvarlanıp gitti bir taş.<br />

Yazlık evlerin baktığı altıgen meydana çıkıyorum. Bir<br />

köşede sofra kurmuşlar kapının önüne; sandalyelerde bir grup<br />

adam oturuyor sessizce. Donup kalmış gibiler. Karanlıkta<br />

yüzleri görünmüyor. Düşünüyor olmalılar: az önce<br />

62


www.isaretatesi.com<br />

konuşulmuş, ya da birazdan söyleyecekleri bir şeyleri. Ortak<br />

bir gerilimi yaşıyorlar sanki. Sanki her an biri bir hamle<br />

yapacak. Sezilebiliyor bu. Ama öylece duruyorlar. Oturduğu<br />

yerde her birinin duruşu, vücut dili birbirinden nasıl da farklı.<br />

Her birinin yüzünü döndüğü yönün bir anlamı olmalı. Her<br />

birinin yüzünü döndüğü tarafta kulak kabarttığı bir ses, bir<br />

uğultu, ya da bir mırıltı olmalı. Korunmaya çalışılan hassas bir<br />

denge var burada. Yakalanmış bir bilincin baloncuğu<br />

patlamasın diyedir belki de onların böyle kaskatı durmaları.<br />

Törensel anlamlar pekişiyor bunun süresi uzadıkça. Bu<br />

adamlar tarihsel bir ânı ortaya çıkaran ortak bir olayın<br />

parçaları olmalılar. Onlar, her durumun ve oluşun kendi<br />

yalınlığı içinde algılandığı berrak gecede, bu istemli<br />

bekleyişleriyle, bana kalırsa dolunayın kaynaklarını<br />

kullanıyorlar.<br />

63


www.isaretatesi.com<br />

PANORAMA<br />

Platonun ucuna uzanıyor bakışlarım – ama sur<br />

harabelerini aşıp ufuktaki bulutlara varamıyor. Gizli bir çeper<br />

var orada, beni tutan, geri iten. Eksik bir bakış bu, hatta yokbakış.<br />

Bulutlara varmalıyım.<br />

* * *<br />

Nehrin ötesindeki geniş ormanların ortasında yükselen<br />

kubbeli tapınağa, nice denemenin ardından, bir ara senfonik<br />

bir es erişiyor: Ama siniyor oraya, çöküyor, sönümleniyor.<br />

Sonuçta etkisi sıfır: Esin mutlak sıfır.<br />

* * *<br />

Tüm gün sabah gibi geçti, sanki hep aynı dem. Aynı<br />

serinlik, aynı ışık, aynı durgunluk. Genel bir dönüşümü<br />

tetikleyecek bir işaret aranıyor her yerde, her an, ama yok.<br />

Geçişsizlik. Zamanın oluşlar ve akış üzerinden yaşanışı değil,<br />

tiktaklarla sayılması: akmayan zaman. Kayalar tek tip, ağaçlar<br />

tek tip, yamaçlar, tümsekler tek tip. (İşte idea’nın laneti!)<br />

* * *<br />

64


www.isaretatesi.com<br />

Sabit, dingin bir rüzgârın girdapları geziniyor<br />

coğrafyada. Ağır, pek ağır ilerleyen, top gibi bir bulutun<br />

gölgesi düşüyor belli bir alana.<br />

Çevrede yüksek sayılabilecek birkaç doruk var.<br />

Bir ethos doruğu aranıyor!<br />

65


www.isaretatesi.com<br />

TİYATRO<br />

-tek perdelik şiir-<br />

– SAHNE I –<br />

(Bürokratik bir hava. Dönem 1960’ları andıran 1990'lar.)<br />

DEPOZİTO. BANKA. VEZNEDAR.<br />

OFİS. ÇEK. İMZALAR.<br />

MÜDÜR. KLASÖRLER. KEFİLLER.<br />

ONAY. BEKLEME. BELGELER.<br />

(Geniş bir açıdan görürüz.)<br />

VODVİL. KURGU. KAHKAHA.<br />

(Çiftimiz yeni evlidir. Yabancı bir ülkeye gelmişlerdir. Bir ev<br />

bulmuşlardır; taşınma telaşındadırlar.)<br />

66


www.isaretatesi.com<br />

KAMYONET. KARGO. KOLİLER.<br />

BAHŞİŞ. TAMİRCİLER. ALIŞVERİŞ.<br />

YÜK. KOMŞULAR. POLİÇE.<br />

DEPO. BADANA. HAMAL.<br />

ıvır zıvır<br />

eksik gedik<br />

tırı vırı<br />

(Hani eğleniyorduk?)<br />

iş bağlama<br />

el sıkışma<br />

dikkati elden bırakmama<br />

piyasa araştırma<br />

(Ara sıra çiftimizin keyfi yerine gelmektedir; o anların tadını<br />

çıkarmaya bakarlar. Adam ilginç biridir; gizli dünyasında içrek zihin<br />

oyunları oynamaktadır; zaman zaman dışarı yansıyan bazı işaretlere<br />

bakılırsa, çeşitli bilinç durumlarından yüksek bir erk yakalamaya<br />

çalışmaktadır. Ama bu tür oyunları uzun uzadıya oynamaya vakit<br />

yoktur, yapılması gereken işler sıkıştırmaktadır.)<br />

67


www.isaretatesi.com<br />

– SAHNE II –<br />

ANGARYA. PAZARLIK. SORUMLULUK.<br />

SSN. ID. ZIP.<br />

CONTRACT. NOTIFICATION. APPLICATION.<br />

CANCEL. DELAY. NON-REFUNDABLE.<br />

telefonlar<br />

telefonlar<br />

telesekreter mesajları<br />

broşürler<br />

telefonlar<br />

ofis ziyaretleri<br />

çeşit çeşit insan portreleri<br />

“welcome to our community;<br />

please fill in the form”<br />

68


www.isaretatesi.com<br />

(Yine bir taşınma telaşı başlamıştır. Çünkü çok geçmeden, ilk<br />

buldukları evden kirası yüksek olduğu için çıkmaya karar<br />

vermişlerdir. Yoğun araştırmalarla yeni bir ev bulurlar. Ama<br />

taşınmak kolay olmayacaktır. Halihazırdaki evlerinin kira kontratının<br />

iptali gibi bir dert karşılarında durmaktadır. Bunu nasıl<br />

halledeceklerini kara kara düşünürlerken, yeni buldukları evin<br />

apartman yöneticisi de uzun bir taşınmak-için-yapılması-gerekenişler<br />

listesini önlerine koyar. Yoğun bir çabayla, ileri geri, iki<br />

apartman arasında mekik dokurlar.)<br />

kayıtlar<br />

koşuşturma<br />

organizasyon<br />

öncelikler<br />

plan program<br />

ayarlamalar<br />

getir götür<br />

al ver<br />

git gel<br />

ara bul<br />

69


www.isaretatesi.com<br />

İMZA. GERİLİM. MÜHÜR.<br />

DEKONT. SAYGI. ZIMBA.<br />

İADE. DOSYA. CEZA.<br />

“this will be registered<br />

to your social security account<br />

as bad credit”<br />

(Sonuçta ilk evden çıkmak için anlaşmayı başarmış, ikinci ev<br />

için de sözleşme imzalamışlardır. Ancak bu, işin yarısıdır. Şimdi sıra,<br />

eşyaları yeni eve taşımaya gelmiştir. Sürecin en başına dönmüş<br />

gibidirler. Garip bir döngü içinde duyarlar kendilerini. Taşınma<br />

maceralarının kaç kere daha tekrarlanacağı belirsizdir. Bunun<br />

sonuncu olmasını umarlar.)<br />

– SAHNE III –<br />

(Yeni evlerine geçmişlerdir; ama halledilmesi gereken işlerin<br />

sonu bir türlü gelmez. Gece, yataklarında bitkin bir şekilde<br />

yatmaktadırlar. Garip bir şekilde, geç vakit boğuk bir sesle bir<br />

davulun vurduğu duyulur. Ses derinlerden gelmektedir.)<br />

70


www.isaretatesi.com<br />

DUM-DUM<br />

DUM-DUM<br />

DUM-DUM-DUM<br />

(Bir işaret davuludur belki de bu. – Ses kesilir.)<br />

kara uykular<br />

karabasanlar<br />

sabırsızlık<br />

yorgunluk<br />

sancı<br />

sayıklamalar<br />

zehir<br />

olayların erozyonu<br />

yüz ifadeleri<br />

katı çehreler<br />

frenoloji<br />

71


www.isaretatesi.com<br />

– SAHNE IV –<br />

(Aynı gece.)<br />

DUM-DUM<br />

DUM-DUM<br />

DUM-DUM-DUM<br />

(Sessizlik. Ve nihayet, muğlak rüyalarla dolu uykunun<br />

bulanıklığında, bir an için, o hep aranan görüntü beliriverir.)<br />

LIGEIA...<br />

LIGEIA...<br />

LIGEIA...<br />

LIGEIA...<br />

LIGEIA...<br />

LIGEIA...<br />

LIGEIA...<br />

LIGEIA...<br />

72


www.isaretatesi.com<br />

– PERDE –<br />

[Ülkede kalacaklardır.]<br />

73


www.isaretatesi.com<br />

AYÇİÇEĞİ<br />

Bizdeki yaygın adıyla, “ayçiçeği”. Garip bir şekilde adını<br />

her ne kadar ayla ansak da aslında hep güneşle ilişkili.<br />

Avrupalılar doğrudan doğruya güneşle anıyorlar onu; örneğin<br />

sunflower, Sonnenblume. Herhalde, kafasıyla ve yapraklarıyla,<br />

görünümünü güneşe benzettiklerinden. Tabii bir de gün<br />

ışığına olan düşkünlüğü var bitkinin. Malum, hep güneşe<br />

dönüyor yüzünü; güneşi izliyor. Hem Avrupa dillerinde hem<br />

de bizde yakıştırılan pek çok ad, onun bu özelliğini<br />

vurguluyor: tournesol, girasole, günebakan, gündöndü.<br />

Dilin sınırlarının dışına çıkalım, akla hemen Van Gogh<br />

geliyor, ayçiçeği tutkunu o çılgın. Ayçiçeğini capcanlı,<br />

pasparlak resmetmekte ondan daha etkili kim var?<br />

“Ayçiçekleri” serileri izlenimciliğin çarpıcı örnekleri olarak<br />

karşımızda duruyor. Çiçeğin biçim ve renklerine dikkat<br />

buyurmuş herkes, ressamın ona olan takıntısının haklı<br />

sebepleri olduğunu teslim edecektir.<br />

Bunların hepsi iyi, hoş, ama ben ayçiçeğinin bambaşka<br />

bir özelliğine taktım kafayı. Ne görünüşü ve renkleri, ne de<br />

güneşe düşkünlüğü. Ayçiçeğine, biraz, eski Yunan<br />

74


www.isaretatesi.com<br />

matematikçilerinin ve Fibonacci’nin gözüyle bakıyorum ben,<br />

bilimsel sayılabilecek bir gözle. Kafasında, tohumlarında<br />

barındırdığı matematiksellikle çekiyor beni kendine.<br />

Zihninizdeki imgeyi bir kenara bırakın, bir ayçiçeği bulup ona<br />

yakından bakın; göreceğiniz, geometrik biçimde sıralanan<br />

tohumlar, onların oluşturduğu düzenli eğriler olacaktır. Altın<br />

oran denilen büyü gizli o yapıda. Benim tohumlara bakarken<br />

hipnotize olmam herhalde ondan.<br />

Şöyle diyor bana ayçiçeği: “İşte kıvrımlar, işte sarmal. İç<br />

içe geçmiş, uzayıp giden halkalar, döne döne inen dipsiz kuyu,<br />

mistik yivler… Şiddetli akımların, manyetik alanların,<br />

atmosfer olaylarının, kaotik çalkantıların, merkezkaç ve<br />

merkezcil güçlerin eğrileri. Tıpkı girdap gibi, hortum gibi,<br />

siklon gibi; fakat burada tüm o enerji en somut haliyle. Gücün<br />

katılaşması bu, tortulaşmış kargaşa, çalkantının özü, –<br />

kasırganın tam ortası: Felaketin anlık görüntüsü, devinimin<br />

karanlık ruhu, matematiksel ilkenin dehşetengiz resmi!”<br />

75


www.isaretatesi.com<br />

MUŞTU<br />

Dünyanın ılık peltesi üzerinde sessizce yayılıyor oluş ve<br />

bozuluş. Kutlu çağ gelmiş.<br />

Gudubet yaratıklar doğaları gereği kış uykusuna yatmış.<br />

Ve kırılamayan ataleti ölüm orucuna doğru uzatanlar nasıl<br />

olduysa silkinip kıra çıkmış, uçurtmalarını yükseğe salmış.<br />

Basat Tepegöz’ü öldürmüş.<br />

Gamelanlar duyuluyor tepenin ardından; ışıl ışıl sesler<br />

yankılanıyor platolarda, taşra yollarında. Keçiler geçiyor<br />

derbentlerden. Sunaklar doğuyor pembe kayranlara. Duru<br />

aydınlıkta yeni baştan kuruluyor saraylar; üzerinden sıra sıra<br />

bulutlar geçen sırtta altın bir set ve heybetli bir tapınak<br />

yükseliyor. Kaktüsler, totemler sarıyor bozkırı; uçuk mavi<br />

boşluğa yerleşiyor kadim şehir.<br />

Rastlantılar ve hatalardan mürekkeptir bu çağ – ve yapım<br />

ve talih ve kazadan. Kırılmalar, çığırlar, temas. Gamelanlar<br />

susmuyor; Masai naraları yeri göğü inletiyor. Odunsu taptaze<br />

bir koku kaplamış havayı. Göz göze geliyor insan, tilki,<br />

atmaca, yılan.<br />

76


www.isaretatesi.com<br />

Salyangoz kabuğundaki sarmalın sonu gelmeyecek bu<br />

çağ. Ölçüsüz bir süre boyunca düşünülecek 1’in 0’dan farkı.<br />

Yaşanmış bir ânı yeniden daha parlak yaşama dürtüsü<br />

susmuyor, duyumun büyük yoğunluğu sıkıştırdıkça<br />

sıkıştırıyor: Bir dönemecin dönülüşü, bir bahçenin<br />

görülüşüdür bu, ya da gelip geçen bir yabancının ağzından<br />

duyulan falanca sözcük.<br />

Ormanın ötesinde, göğün direklerine dev bir otağ gibi<br />

geriliyor bu çağ.<br />

77


www.isaretatesi.com<br />

HAP<br />

-impromptu-<br />

kucağıma bıraktılar bir bomba<br />

belki yeterince sevip okşarsam<br />

uslanır da patlamaz<br />

değil mi ki pirem keşiş<br />

domuzum müslüman<br />

ahırı temizle İbrahim<br />

badanala duvarları<br />

yarından tezi yok yağız atlar gelecek<br />

ocakta hazır tut ki ateşi<br />

atbiniciler çini işleyecek<br />

evin içi zaten kıyak<br />

köşe koltuğunda sırıtıyor ninem<br />

başının üstündeki panoda<br />

parıl parıl bir raptiye ultra<br />

78


www.isaretatesi.com<br />

tıpkı fırlatılmış bir ok<br />

kulağımın dibinden geçer de<br />

yüzümü dev yaz güneşine<br />

zamansız döndürür gibi<br />

kamaşmanın hayvansal şaşkınlığıyla<br />

çünkü külüstür arabamla<br />

kırmızı ışıkta beklerken<br />

ikindi demlerinde denizaşırı<br />

mesafelere açılacağım bildiriliyor bana<br />

ve içinde toparlak bir aile babası olduğum<br />

sirk aynasından gözümü alamıyorum<br />

göğsümde yanardöner kravat<br />

göbeğimde azman kemer tokası<br />

iştahla gömülüyorum görüntüye<br />

ve uzun süredir ilk defa<br />

düşünüyorum ama<br />

farkında değilim düşündüğümün<br />

tıpkı uçuşan serçeler<br />

koşuşturan köpekler gibi<br />

günlük eve dönüşümün<br />

ağır trajedisini<br />

79


www.isaretatesi.com<br />

gidermek adına bel bağladığım<br />

koca bir minder alıyorum marketten<br />

mevsimlere ve kıtalara bedel<br />

bombam mışıl mışıl<br />

aferin İbrahim ahır resmen saray<br />

ninem olmuş iki tane<br />

iki iki yanıp sönüyor raptiye<br />

yüzümü dönüyorum kavuniçi güneşe<br />

atbiniciler geldi gelecek<br />

kuruluyorum minderime<br />

ama uzanıp raftan İlâhi Komedya’yı aldığım an<br />

mekiğe binip kaçıveriyor Dante!<br />

o da ne? hemen dinliyorum andante<br />

ama Vivaldi salt metronom hoparlörde!<br />

açılmalıyım acilen İbrahim ver hapı<br />

meşrudur çıkalım cendereden<br />

hop lüplettim işte geliyor görüntü dipsiz kuyudan<br />

okumak tabu da olsa gülen bir surat Dante<br />

affetti metronomu totemleşti helal olsun Vivaldi<br />

80


www.isaretatesi.com<br />

BAĞIMSIZ VE BİR<br />

Madenler ve çavlanlar. Kuyulardan ve gece parlayan<br />

doruklardan sonra. Toprak tümseklere yemyeşil düşen ışık.<br />

Kumulların kıyısında sızı.<br />

Bulut gölgesi, karşıt kutuplar, izdüşümü takımyıldızların.<br />

Meditatif buhar… Benzersiz bir taşın, olduğu yerde uçuş<br />

halinde bulunuşu ve kendinde derinleşmesi. Karanlığın<br />

ucunda bir tutam ot.<br />

Bakı ve göl. İrtifa ve akım. Kasabalar, köyler: bir gece<br />

yolculuğunda uzaktan görülen ve kıyısından geçilen halleriyle.<br />

Isı, çözülüş, çekim. Yuvalar ve menziller. Dönüşler ve<br />

açılışlar. Sayısız odak; kesişen ve kesişmeyen sayısız yörünge.<br />

Teğetler – ve onların dışında kalan, her şey büyüklüğündeki<br />

boşluk.<br />

İnsanlar. Evlerindeler. Düşünüş, tuzaklar, itki ve buluş.<br />

Çeşitli durumların içinde insanlar, hayvanlar. Dalga dalga,<br />

girdap girdap tasarılar: iletim, ilgi. – Yok ve erk. Her an.<br />

Yasyayvan bir kuşak havakürede.<br />

81


www.isaretatesi.com<br />

Geceleyin karşımıza dikilen ve capcanlı bir ardı olan o<br />

konak gibi, apaçıktır mesaj: Burçların sıvı lacivertinde olağan<br />

bir sıcaklık bulabiliyorsak eğer.<br />

Elmalar, çınıltılar, şakaklar.<br />

82


www.isaretatesi.com<br />

AİLE<br />

-roman-<br />

Bayan Çuha ve yazgısı.<br />

Evinde ahşap döşeme, boz mobilyalar, çarpık duvarlar,<br />

kısık oda köşeleri.<br />

Bahçede manolyalar, şebnem. Koridorda uğultu, arka<br />

odalarda yankısızlık. Salonda antika tüfek, vazolar, saksılar,<br />

sepetler. Kilimler ve kazalar. Yüksükler, tığlar, derin nefesler.<br />

Kızları Bayan Çuha’nın. Çarşıda, pazardalar. Önlerinde<br />

top top kumaşlar, örgü yünleri, satın alınmayı bekleyen bezler,<br />

nakışlar. Havalanışı tentelerin; kımıldanışı ellerin, kolların,<br />

bacakların: hararetli konuşmalar, sessiz gülüşmeler.<br />

Anne ve kızları. Herkesten çok birbirleriyle göz göze<br />

geliyorlar. Sezgi, ayarlamalar, çekidüzen. İmalar.<br />

Suskunun yaktığı gömüler. Aynalarda matematik.<br />

Parlayan ten.<br />

Saçaklar, kaçış, olmamışlık. Hadiseler, dolaplar,<br />

çekmeceler.<br />

83


www.isaretatesi.com<br />

Bazen gece yarısı ellerinde fenerle çıkıyorlar bahçeyi<br />

kontrole. Korkmuyorlar, bir garip ürperiyorlar, belki<br />

karanlıktan, belki zevkten, belki düşten.<br />

Kızların birinin koynunda ateş gibi bir kehribar kolye.<br />

Saçları sırma, broşu mineli. Adaçayı kokuyor tükürüğü.<br />

Evin kapısının üzerinde at nalı. Yüklükte uçsuz bucaksız<br />

naftalin uzayı.<br />

Ve taptaze bir hevesle her gün yeniden çıkıyorlar çarşıya.<br />

Öğle güneşinin altında kızların esmer olanının elinde bir<br />

şemsiye; deli bir rüzgâr esiyor, şemsiye şişip savruluyor, kız<br />

yükseliyor ayak uçlarında, havalandı havalanacak…<br />

84


www.isaretatesi.com<br />

ANONİM YAZI<br />

Kutupta ve dönencede birbirini görüyor eskimo ve tavus<br />

kuşu. Aynı doğrultudalar.<br />

Kaktüs körfezi görüyor. Kavurucu büyük güneş.<br />

Sarayın tonozları altında loş aydınlık. Yapılamayan işler,<br />

ikilemler. Karnabahar pişiriliyor. Pirinç ağırlıkları tartının<br />

yanına dikkatle diziyor uşak; tüyleri diken diken; çarşaf gibi<br />

yayılıyor zaman.<br />

Dağ vadilerinden duyulan kaynağı belirsiz hırıltı. Saz<br />

akort edenler var hanlarda.<br />

Düşünüyor bebek.<br />

Şarap sirkeleşiyor mahzende.<br />

Düş idi, uyanıldı.<br />

Fokurduyor toprağın altı. Buz gibi toprağın üstü.<br />

Yakut madende.<br />

Saat ikiyi vurdu.<br />

Ayna özgür.<br />

85


www.isaretatesi.com<br />

TÜNEL<br />

86


www.isaretatesi.com<br />

EMBARRAS DE CHOIX<br />

87


www.isaretatesi.com<br />

DÜZENEK<br />

Bu düzenek boşlukta kurulmuştur. Boşluğu tarar,<br />

boşluğu kurar, ayarlar.<br />

Bu düzenek ardı öne getirir, yukarıyı aşağıya.<br />

Bu düzenek sağı sola bağlar. Onaylar konumları. Okların<br />

ucunu değdirir. İlgi bağları kurar.<br />

Bu düzenek döndürür, oynatır, sarsar. Bu düzenek<br />

savurur, zikzak çizdirir.<br />

Durdurur bu düzenek. Tanıklığa bırakır.<br />

Bu düzenek ölçektir, sayı, kalıp. Oluş ve işleyişe ilke. –<br />

Boşlukta kapladığı hacme, kurduğu yapıya denktir.<br />

Kış ortası bir Big Bang tetikleyebilir bu düzenek.<br />

88


www.isaretatesi.com<br />

ÇOĞALMA CİNLERİ<br />

Yollarından alıkonulsunlar, tutulsunlar. Geri kalsınlar,<br />

geciksinler; süre uzadıkça uzasın. Taşsın deneyim; geçişler<br />

bulansın; hükmünü yitirsin ölçüler; altüst olsun çizelgeler.<br />

İşlevler karışsın. Mekân ve zaman çığırından çıksın.<br />

İstikametsiz, işaretsiz, merkezsiz, menzilsiz kalsınlar.<br />

Bozun süreci, alabildiğine aksatın: Yoksa nereden bilecek<br />

onlar, tek bir yaprağa ya da buluta sonsuz bir süre boyunca<br />

nasıl bakılabileceğini?<br />

89


www.isaretatesi.com<br />

REKLAM<br />

Yavanlığı kırıp, boşa geçen saatlerin çölünde bir vaha<br />

yaratmak için yaptığım sayısız hamlenin sonuncusu elime<br />

gazeteyi almak oldu.<br />

Yorgun gözlerle üstünkörü bakarak ağır ağır çeviriyorum<br />

sayfaları. Sırf oyalıyorum kendimi, bir sayfadan diğerine<br />

ilerliyorum. Ne iri puntolu başlıklar, ne de parlak fotoğraflar<br />

ilgimi çekiyor. Ama sonunda, orta sayfalardan birinin<br />

köşesindeki küçük bir reklama takılıyor gözlerim. Bir kol saati<br />

reklamı; soluk baskısına rağmen garip bir çarpıcılığı,<br />

işlenmişliği var. Sayfaya daha yakından bakarak reklamı<br />

incelemeye koyuluyorum.<br />

Sağ tarafta, toprak rengi uçuş tulumu giymiş sert bakışlı,<br />

sağlam duruşlu, kendinden emin, esmer bir pilot; batan güneş<br />

karşıdan vururken koltuğunun altında kaskını tutuyor. Bir<br />

aktör edası verilmiş adama, önemli bir öyküsü olduğuna,<br />

büyük girişimlerin adamı olduğuna inanmamız isteniyor<br />

sanki; ya önemli bir görevden geliyor, ya da birazdan yola<br />

çıkacak.<br />

Sol tarafta, üzerine zoom yapılmış halde, bir sürü ölçek<br />

ve rakamlarla, türlü göstergelerle, geniş kadranlı bir kol saati.<br />

90


www.isaretatesi.com<br />

Yakından baktığımız için devasa görünüyor; yan taraftaki<br />

pilota oranı neredeyse bire bir. Yani, kompozisyon gereği pilot<br />

büyüklüğünde bir saat.<br />

İkisinin arasında, yaz sonu havası taşıyan bir akşamüstü<br />

denizi; geçen bir katamaranın yardığı sakin, uçuk mavi sular;<br />

ve geride, iki tarafı köprü gibi bağlayan kum rengi bir kara<br />

hattı. Yani bir koya bakıyoruz, suya doğru uzanan ince bir<br />

buruna. Yukarıda, hafif puslu gökyüzü ve ilerleyen bir uçağın<br />

çarpazlamasına bıraktığı iz. (Pilot, tam da buna benzer bir<br />

uçuşu çağrıştırıyordu.)<br />

Artık buradaki kompozisyon nasıl bir doku ortaya<br />

çıkarmışsa; öğelerin birbirine göre konumu, oranı, uyum ve<br />

karşıtlıklar, sınırlar ve geçişler nasıl bir bütünü, nasıl ilginç<br />

ama inandırıcı bir kurgunun iç gerilimini ortaya çıkarmışsa<br />

(öyle zannediyorum ki, zihinde tetiklediği bir hata uyarısının<br />

üzerine organik yöntemlerle ısrarla gidiyor olmasından güç<br />

alıyor bu şifreli sanat) – – dikkatimi verip baktıkça, saatin,<br />

pilotun, denizin, karanın, göğün ve uçuşun değeri birbiriyle<br />

kaynaşıp, çığırından çıkacakmışçasına yükseliyor.<br />

Fakat tam da bu hızlı yükselişe kendimi kaptırıp,<br />

saatlerin çölünde yarattığım vahanın üzerinden süzülüyorken,<br />

gözüm bir anda reklamdaki gökyüzünün ortasında yazılı olan<br />

silik mesaja takılıyor – ve bocalayıp kalıyorum: “UÇUŞ<br />

TUTKUNUZU ZAMANA UYDURUN.”<br />

91


www.isaretatesi.com<br />

DÜRTÜLER VE ÖZ<br />

Müdahale ettik, kesintiye uğradı.<br />

Tamdı, böldük.<br />

İşliyordu, aksattık.<br />

Yayılıyordu, sıkıştırdık.<br />

Çoktu, dağıttık. Göremedik. Bozduk.<br />

O zaman ne çılgın direndi yoğun erk yumakları!<br />

92


www.isaretatesi.com<br />

ARIETTA - VI<br />

thought you would<br />

never make it happen<br />

but there you are:<br />

feel: the hum<br />

in your ears<br />

could finally make it<br />

up to the row<br />

of godlike trees<br />

crowding the valley<br />

—and the omnipresent<br />

hush<br />

93


www.isaretatesi.com<br />

ARIETTA - VII<br />

there he is<br />

looking upwards<br />

taking a few steps forward<br />

quickly turning his head<br />

and looking once more<br />

to bell towers<br />

bright birds<br />

and patches of sky above and clouds<br />

and whatever is stirring<br />

for him up there:<br />

not even the harsh wind and the frost<br />

or omens of some early exhaustion<br />

neither the customs of everyday awareness<br />

and unawareness<br />

nor the ultimate sign plate<br />

on the wall reading<br />

“spirituality prohibited<br />

94


www.isaretatesi.com<br />

you may be arrested”<br />

could constrain him<br />

from arranging for himself<br />

the canopy above<br />

and indulging in<br />

the dense details<br />

of self-being<br />

95


www.isaretatesi.com<br />

ZAMANDA YÜZMEK<br />

Odanın duvarları, belirlenmiş konumu onların.<br />

İçerdikleri ve içinde durdukları sessizlik, onları işleyen sesler.<br />

Yüzeylerindeki pürüzlerde, düz renk boyadaki anlaşılmaz<br />

zaman. (Yer ve yön duygusu, öteler, beri.)<br />

Ve değeri elementlerin. Çinkonun ve bakırın, demirin ve<br />

alüminyumun durumu. Cisimler ve her türlüsü maddenin:<br />

mermer, kadife, tırtıklar, kireç gözenekleri. Ahşabı saran<br />

özgün duyum.<br />

Tene uygunluğu suyun, toprağın. Havanın uyması<br />

soluğa. Sıcaklıklar, derece derece. Hava akımları,<br />

dalgalanmalar, basınç, – kabuğu ve geçirgenliği cismin:<br />

canlının uzlaşması cansız dünyayla. (Kuluçka, kış uykusu,<br />

bilinç, kök.)<br />

Görüntüler ve döngüler: görünür ve gizli etkenler, basit<br />

ve karmaşık, saf ve melez. Kalıcılık, yeni olan – ve yokluk:<br />

olmayanlardan geriye kalan var-dünya.<br />

Burayı aydınlatan ışık – ve başka yerin karanlığı.<br />

Yürünen yol. Seçim. Deneyimin bu oluşu, bu sırayla; ortamın<br />

bu: öznenin bu.<br />

96


www.isaretatesi.com<br />

İŞARET<br />

Potomac kıyısında<br />

Dramatik bir atmosfer – uzakta, köprünün ayaklarının<br />

dibinde. Nehrin yüzeyi akıntılarla karışıyor: yansımalar,<br />

hareler, sayısız tonlarda parça parça renk bölgeleri. Karşı<br />

kıyının bitki yoğunluğu, gür ağaç dallarının ördüğü alaca<br />

desenler, kara kara gölgeler – hepsi boydan boya yamalı bir<br />

çarşaf. Esintiler, taze hava, suyun uzantısı, yoğunluğun kolları,<br />

kopkoyu ilgi odakları – denizaşırılığı ve Kızılderili yaz<br />

başlarını çağrıştıran.<br />

Ve tapınak kubbesine benzeyen boz tümseğin üzerindeki<br />

göğün öğle öncesi boşluğu: Orada gördüğümüz işaret! Soluk<br />

kocaman bir Etiyopya güneşi; ve köprünün ötesinde puslu<br />

uzaklar başlangıcı. Orada bir başka işaret! – Biz, tepelerden<br />

koylara dans ede ede, kayalardan atlaya zıplaya, döne döne,<br />

naralar ata ata, bir durup bir coşarak inenler (ve başkaları için<br />

görüntüye dönüşünce deli saçması olanlar); biz birdenbire<br />

düşlere dalanlar, biz düşünme ve duyma takılmalarından<br />

kendini alamayanlar, esaslı yapıcıları müziğin; biz derin<br />

97


www.isaretatesi.com<br />

nefeslerin, benzersiz bir odaklanmanın ve kopuşun,<br />

bilinmeyen bir iç yüzün insanları!<br />

Nehrin uzak dönemeci: Bir işaret daha! – Biz şifreciler!<br />

Bizim işaretimiz nasıl da kutlu, can alıcı, çağ açıcıdır…<br />

98


www.isaretatesi.com<br />

SIĞA<br />

Titriyor toprak, sarsılıyor. Bir uğultu yükseliyor<br />

derinden. Elektrikli doku kubbe gibi kabarıyor: dev şemsiye, –<br />

göğün başdöndüren kemerleri.<br />

Kanatlar silkinmiş, havalanıldı havalanılacak. Ket<br />

vurulmamış iktidar bu, − vahşi büyüklenmenin sınır<br />

tanımayışı. Kararlı gelişim, koyu kan, aşkın dirim, − her an<br />

genişleyen sığa, zevkin istemi besleyişi, aşama aşama karşılık<br />

bulan dürtüler. Yüksek eşikte iç açıcı, önü alınamayan<br />

tekrarlar.<br />

Zirvelere uzanıyor hiperbol, maksimuma erişiyor.<br />

Fakat yoğun duyum kusursuzluğa yaklaştıkça tehlike de<br />

artıyor, – şahdamarda sancılı bir ateş, deneyim yıkıma teğet<br />

geçiyor: Delil dokuz yüz doksan dokuz defa tekrarlanıp<br />

binincide takılsa, bini birden iptal olacak.<br />

99


www.isaretatesi.com<br />

KORUNMUŞLAR<br />

Kıyım başlamıştı. Talan, kargaşa, yıkım. Ayrışma,<br />

çarpışma, kan. Olaylar nasıl bu noktaya gelmişti, kimse<br />

hatırlamıyordu bile. İçinden çıkılamayan bir sarmal. Baskınlar,<br />

misillemeler. Parçalanma, yangın, patlama. Yerle bir oluyordu<br />

materyal dünya; çöküyordu altyapı; ayakların altından<br />

tamamen kayıp gidiyordu zemin; ama bundan da ötesi vardı:<br />

dağılması kurum ve yapıların; çözülüp yokoluşu değerlerin;<br />

sonu gelmeyen şiddet kasırgası içinde kaybolması hemen her<br />

türlü bilgi ve eylem zemininin.<br />

Yine de duvarların ardında, en iç sığınaklarda, gizli<br />

hücrelerde – korunmuşlar vardı. Mum alevinde toplu iğne<br />

uçlarını ısıtanlar, ipleri gerip dikişleri sıkılaştıranlar, altın<br />

tozlarına üfleyenler, yeşim kürelerin içine içine bakanlar, bakır<br />

çerçeveli aynada yağ sarısı kıvılcımı, balı yayanlar. − Ve onlar<br />

provalarına çok önceden başlamışlardı: Hiç ara vermemişlerdi,<br />

ucundan yakaladıkları en basit uğraşların bile üzerine giderek,<br />

karşıtlık ve kopuşları dengeleyecek belli bir sürekliliği kurma<br />

denemelerine.<br />

Olağanın başka hiçbir şeye benzemeyen kıvamını<br />

hazırlıyordu onlar.<br />

100


www.isaretatesi.com<br />

UZAY<br />

Uzay’a<br />

Nedir uzay?<br />

Her şeyden önce, boşluk değil doluluktur o: Yoğundur,<br />

çok yoğun; kurtlanırız içinde, karıncalanıp uyuşuruz, kıvıl<br />

kıvıl oluruz – stir-crazy.<br />

Uçsuz bucaksızdır uzayda zaman; akıp gider;<br />

dakikaların, saatlerin nasıl geçtiğini anlayamayız: Özgün<br />

yöntemle, buluş ve icatlarla eyler, oluş ve durumları, serbest<br />

bozuluşu tanırız. Bir mırıltıdır, titreşimdir uzay. Yakın olanlar<br />

alabildiğine durgun ve uzaktır da orada.<br />

Sesleri duyabilecek kulaklar ve o kulaklara göre seslerdir<br />

uzay. Nesnelere göre ışık; ışığa göre nesneler. Sayısız merkezin<br />

birbirine göre konumu, – buluşmazlığı onların. Aykırı<br />

devinimlerin görünür kıldığı nebulamsı renkler. Engin bir<br />

doku – ve her yöne yayılan enerji.<br />

Temel niteliğimizdir uzay. Deneyim havuzumuz. Türe<br />

özgü işleyiş, içyapı, eylem koşulları, dağarcık.<br />

101


www.isaretatesi.com<br />

Matematiktir uzay: Sayılar. – İçinde kaybolunabilecek<br />

büyüklükte bir enginliğin ortasında gene de tutacak bir yolu<br />

olmak.<br />

Uzaydayız. Bilmiyoruz onun neresinde olduğumuzu,<br />

gene de orada bir yerdeyiz. (Uzayı bulan, bir daha yitirmez.<br />

Uzay yitirilse de yitirilmez.)<br />

102


www.isaretatesi.com<br />

EKVATOR GÜNEŞİ VE MALEVİÇ KARASI<br />

içinde yoğun<br />

düşüncelere daldığı<br />

yekpare karanlıkta<br />

bir anda gördü şimşek aydınlığıyla<br />

–– çepeçevre kapan dişleri etrafında!<br />

çekti kendini karanlıktan<br />

konturların ışıltısıyla ––<br />

kristale baktı magmayla,<br />

köpüğe ve mermere baktı mecralarla,<br />

ağır uğultular taradı mağaraları,<br />

günün ötesinde bir gidişat aradı.<br />

sofrada bir avuç tuzda<br />

yakaladı Lut Gölü’nü,<br />

çölü yakaladı, pusu, ufku<br />

ve ahşabın tekdüzeliğinden<br />

günün derinleşen serabını.<br />

103


www.isaretatesi.com<br />

durdu soluklandı,<br />

gözünün önünden ağır ağır<br />

aygırlı, gergedanlı, tanrıçalı<br />

bulutlar aktı.<br />

mermere baktı, mermer sıcaktı,<br />

kristalin içine içine baktı,<br />

ışıltıyı, kökenleri, zamanı araştırdı ––<br />

boğukluğu, renkleri, buluşu, ıskalayışı.<br />

pencereyi açtı,<br />

Ekvator güneşine baktı:<br />

döndü, yatağa uzandı,<br />

yoğun düşüncelerle yekpare karanlığa<br />

Maleviç karası daldı.<br />

104


www.isaretatesi.com<br />

SENFONİK KESİT - I<br />

Vadinin kavisli uzantısı. Kütle ve doğrultular.<br />

Tinsel rüzgârlar karmaşası – ve gecenin ortasında,<br />

ormanın kayranında bir paravan.<br />

İvme ve onun freni olan karşıt: ısrar ve direncin odağında<br />

bir reaktörde açığa çıkan enerji. – Gülle ve ok.<br />

Karanlıkta fersah fersah yağ, tuz ve buz, – okyanusun<br />

ortasında yoğrulan sular. Okyanus çukuru: dibi yoklayarak,<br />

cevheri bularak.<br />

Lavlar! – Adı değil, kendisi tılsımın. Güneş, saatler ve sis:<br />

şafağı yırtıcı hayvanların!<br />

Es: Luristan’da bir tapınak.<br />

105


www.isaretatesi.com<br />

SENFONİK KESİT - II<br />

Magma aydınlığı sızıyor yer yarığından. Ardı ve öteler<br />

hep kara ormanlar, karanlığa saçılmış kandiller.<br />

Tepesindeki kırmızı lambanın bir böcek gibi yanıp<br />

söndüğü anten kulesinin olduğu yöne doğru ağır ağır<br />

yaklaşırken, yüksekler zamanından kalma bir dönence<br />

seziyoruz üzerimizde, altında yürünen bir saçak, kemerli bir<br />

tavan gibi.<br />

Tünelleri duyuyoruz. Bir demir damarına dokunuyor<br />

sağduyumuz. Gizli bir uğultu belirliyor gecemizi, gece<br />

kuşlarıyla beraber. Zamanın ötesinde işleyen bir beklenti var.<br />

Somunlar gerek, kemanlar gerek, kıpırtı, su sesi, ezan,<br />

dürtü: İçine düştüğümüz uğursuz kuyuda nelere uğramıştık<br />

bilmiyoruz ama, deri değiştirmişiz, yepyeni bir dirimle arasına<br />

karışmışız değiştiğimiz deriye göre olan bir dünyanın<br />

binalarının, kurallarının, eşyalarının, ilişkilerinin,<br />

müziklerinin, kadınlarının, ağaçlarının.<br />

106


www.isaretatesi.com<br />

SENFONİK KESİT - III<br />

Yıldızlar kanı! Petrol gibi yoğun.<br />

Uzay suyu ve yüzeyler – dikey, yatay, eğik. Açık havada,<br />

engebelerin ve ormanın üzerinde gecenin en canlı saati.<br />

Topoğrafyaya şurup gibi bir kılıf.<br />

Ve manyetikliği dönüşün! Yineleniş, merkez.<br />

Serin sessiz rüzgârlar, Van Gogh odalarında. Boşlukta,<br />

dikkatin ve düşünmenin çizgileri üzere, duyusal bilgi hatları.<br />

İletim, mekân tutulması – duyarlı ve aykırı anlar uzantısı.<br />

Eski zamanların Bağdat’ı: epik ve mistik, kat kat. Veriler,<br />

çarşaf çarşaf. İşlem ve birimler doğrulanırken, işin püf noktası<br />

– pürdikkat. Yakınlaşma.<br />

Ve soluğun tutulduğu noktada, ani buluş yağmurları.<br />

Platonik evreka!<br />

Masum geçiş, satenler boyu. Kızıl kovuğa doğru uykulu<br />

akış: bedenen, Gautamavari. Tensel arılık, erotik esenlik: genç<br />

107


www.isaretatesi.com<br />

duyumlar ve tutumlar canlanışında; sayfalarda ve uğultularda.<br />

Saksılardan düşen gölge; yaz ikindisine ve tozlara prizma olan<br />

cam.<br />

Derin çekirdek, bas sesler, kaçış. – Zamandışı sinek!<br />

108


www.isaretatesi.com<br />

VİZYON<br />

Kasırgayla altüst olan bir dünya, – o dünyada bir koful.<br />

Kavrulan göz, bakış humması, yok-nesneler, sancılı nefes. Cart<br />

renklerle rengârenk, arabesk desenlerle süslü hantal bir<br />

faytonun, ağır ağır, et kopararak geçişi soyut caddeden.<br />

Dirimin fantazmagorisi. Radyoaktif kargaşa. Kopup<br />

duran armoni; temel ölçülerdeki kronik aksama; uğursuz’un<br />

her u’sunu sert vurgularla üfleyen (uflayan) klarnet – ve<br />

çelloyla giyotin gibi inen ‘suz’! Tıpatıp aynı şekilde, tekrar<br />

tekrar. – Çizikler ve karalamalarla soysuzlaşan doku; uyuşma<br />

ve yangılarla kangrenleşen beden. Tekerrür eden şaşmaz<br />

hatanın eğreti kıldığı öz; felçli duyu hayvanı; yoz bilinçsizlik.<br />

Sayısız dehşetli aşama boyunca hayata bağlayan – ve<br />

nihayet gerçekleşen biricik vizyon: Hafifleyen yangın; tazelenen<br />

hava; aşılan eşik; dirimin turnusolunda değişim; pespembe hâlenin<br />

içinden ışıl ışıl beliren alev dostu…<br />

109


www.isaretatesi.com<br />

YAKLAŞMAK<br />

Eğri büğrü yollar var düzlüğün ilerisinde, tümsekler,<br />

yarıklar. Alçak sırt, yayvan çukurluk, dik yamaç, kayalar.<br />

Titreşim, doğrultu, akım.<br />

Yüzlerini o tarafa dönmüş yaklaşıyor – tınıyı bin metre<br />

uzaktan duyanlar!<br />

110


www.isaretatesi.com<br />

DEĞMEK<br />

Güneş dağa değiyor.<br />

Işık alına değiyor; ağaç göze değiyor; burun rüzgâra.<br />

Oradaki elektrik burada; buradaki şakak ve yanak orada.<br />

Dokunuyor her şey birbirine: Görüntü değiller, temas var<br />

aralarında – etki, kaynaklar, zincir, bütünlük.<br />

Bulut toprağa değiyor. Çiçek, ufka. Kuş, denizin içinde.<br />

Kurtlar dolunay. Dikenler ada. Çakıl ekvator.<br />

Yamaç göle değiyor. Maden damarı, kuzeybatıda. Zirve<br />

hendekte. Birbirine değiyor birbirine değmeyen sincap ve<br />

serçe. Köpekler değiyor birbirine; salyangozlar değiyor. Şu<br />

doğrultudaki tüm varlıklar değiyor birbirine. Köknarlar,<br />

insanlar, kutuplar. Bitişik olanlar ayrılıyor birbirinden: Başka<br />

başka hava akımları topluyor onları; değdiriyor başka başka<br />

şeylere. Durumlar, çekim, direnç, konum.<br />

Her şey değiyor birbirine; birbirinin içinde. Birbirinin<br />

hareketinde.<br />

Zaman ve Işık.<br />

Isı ve Madde.<br />

111


www.isaretatesi.com<br />

ÇERÇEVE<br />

112


www.isaretatesi.com<br />

İSPANYOL CEHENNEMİ<br />

-Bosch şiiri-<br />

İspanyol oğlu İspanyolsunuz! Gürbüz bir Boğa verdiler<br />

size, oynadınız onunla, şişler batırdınız, eziyet ettiniz,<br />

öldürdünüz, yediniz. Rezilsiniz!<br />

Yaşamalıydı Boğa, varolmalıydı sizin dışınızda, sizden<br />

ayrı. Öyle bulmalıydınız onu; ruhunu bulmalıydınız. O et<br />

yasaktı size: Zehirlendiniz, lanetlendiniz, artık<br />

kurtulamazsınız! Ümitsiz, çaresiz, kepazesiniz!<br />

Bir yol vardı sizden dünyaya uzanan; bir lütuftu o.<br />

Boğa’yı öldürüp yediniz, bakın bakalım yerinde duruyor mu<br />

yol? Asla kaybolmazdı, ha? Alın size!<br />

Yol yok, zemin yok, dayanak yok. – Ama asıl, Boğa yok!<br />

Neydi öz? Bittiniz!<br />

Yiyin ateşin kırbacını, yiyin alçaklar! Yutun akkor<br />

demirleri! Hem de ne şişler batacak gövdenize, boğaya<br />

batırdığınız şişlerden beter. Alın uğursuzlar!<br />

Söze kulak vermediniz, kuyularda yanacaksınız.<br />

Sürüneceksiniz, sürükleneceksiniz, yüzülecek deriniz,<br />

113


www.isaretatesi.com<br />

etinizden et kopacak, kırılacak kemikleriniz. Milyon kere<br />

yüzünüze vurulacak sefilliğiniz!<br />

Layığınız bu, sürünün, sefilin en sefili olun, yanıp<br />

kavrulun. Bir nebze merhamet umacaksınız, yalvarıp<br />

yakaracaksınız, ama dönüm noktası gelmeyecek, çile<br />

bitmeyecek. Zira aldanmayacak Tanrı, Boğa unutmayacak…<br />

Yaptıklarınızın bir karşılığı var, tam tamına ödenecek<br />

bedel! Gene çalınıyor davullar… Laneti kıramazsınız, tiksinç<br />

gudubetler! Azap daha yeni başlıyor… Gerisin geriye dönün<br />

kuyuya, ateşe, – ölüp ölüp dirilmeye, – cehenneminize!<br />

114


www.isaretatesi.com<br />

KARAR<br />

115


www.isaretatesi.com<br />

YOL VE MANTRA<br />

-impromptu-<br />

Caddeler üzerinde öteleri arıyorsun, iki yanı ağaçlı yolda<br />

parktan ileriye uzanan bir koridor arıyorsun; anlık bakıştaki<br />

gizemli girdabı arıyorsun, gezdiriyorsun gözlerini vadiler içre<br />

ve geçitler boyu; güne yeni uyanmışsın geç öğle saati, yeni bir<br />

heves uyanmış içinde, kendini denemek, gücünü zorlamak<br />

istiyorsun, uzak tepeleri, ormanı gözüne kestiriyorsun;<br />

doludizgin gidiyorsun, belki ormanlar, tepeler için, ya da kim<br />

bilir neresi için; bulutlu gökte derin bir heyecan; dürtülerin ve<br />

coşkunla baş başasın; havayı yoklayıp yüksekte sapa noktalara<br />

kayıyorsun; ileriki tepede bir ışık var tek başına, kim bilir<br />

zirvenin yakınında kaynağı ne; dünyanın can alıcı saati bu;<br />

ânın önemi artıyor; ama henüz bilmiyorsun bugün zamanın<br />

neresinde, geçmişe geleceğe göre neredesin; bilmiyorsun<br />

nereye kadar olabilir menzilin, ve nereden çıktın geliyorsun,<br />

taşıyabilir mi seni o, kökenin; isteyebilir misin surları,<br />

kanyonu, şeytan masasını, okyanus kıyısını; istemin sınırsız;<br />

muazzam duyumlar yakalıyorsun, varlığı tartıyorsun,<br />

ilerliyorsun; öyleyse sonuna dek zorla dünyaya açılan yolu,<br />

116


www.isaretatesi.com<br />

tökezlesen de koş çılgınca, aş eşiği, eriş, bakalım varabilecek<br />

misin en uzaklara, ötelere, uçlara.<br />

Şimdi uygulama zamanı; sus ve ilerle. – Yalnızca bir<br />

mantra yankılansın kulaklarında: “Karşıtının düşündüğü gibi<br />

düşünme; onun istediği gibi yenilirsin.”<br />

117


www.isaretatesi.com<br />

POÈME ÉLECTRONIQUE<br />

118


www.isaretatesi.com<br />

HAT<br />

1. Taşlar yerine oturdu:<br />

Nefes aldı.<br />

2. Koruluğu gezdi ezelî ses:<br />

Sonsuz bekleyişi açıklandı<br />

ağaçların ve yamacın.<br />

3. Unuttu.<br />

Dönüş aniydi, binaya vardı:<br />

Kapılar açıldı, göründü koridor.<br />

4. Duyulara korkunç:<br />

döşemenin<br />

cilalı<br />

yüzeyi.<br />

119


www.isaretatesi.com<br />

BÜYÜK ARACI<br />

on sekiz yaşında bir gence<br />

Meditatif çarşaflar geçer geceden; eşyalara, mekânlara,<br />

alacakaranlık coğrafyalara dalga dalga yayılır. Karışır denizler,<br />

ürperir ormanlar, uğuldar kanyonlar. Bir durum dilidir ki,<br />

maun kadar, cam ve kadife kadar somut ve yalındır.<br />

Yaşanır. Kanopide cızırtı, şahdamar. Elektriğin, kütlenin,<br />

amaçların ve insancıl akışların kentinde – yaşanır. Trafikle,<br />

olaylarla, örüntülerle. Renklerin özgün ışıklarında ve<br />

maddenin olağanlığında küçük küçük gezer esenlik dolu<br />

kıpırtı. – Sevgi vardır.<br />

Gençliğin arı dalgınlığıdır buruklukla, kıvılcımla, duyuş<br />

ve düşünüşün eşsiz ısısıyla. Ve masumiyetidir beklentinin –<br />

kendi sinyalleriyle barışıklığı gibi bir radarın!<br />

İçgüdüsüne denk bir dirime özlem duyanlar! Olayların<br />

sürükleyişine güvenip her işaretin peşine takılanlar! Alelâde<br />

sokak lambalarında, yansımalı pencere yüzeylerinde,<br />

köpeklerin gezindiği çamurlu yollarda bir menzil bulanlar!<br />

Kavşaklara, koylara, bozkırlara, mezralara ezgili yaklaşanlar!<br />

Tepelerin ardına ve vadilere süzülen havai fişek artıklarını,<br />

120


www.isaretatesi.com<br />

düştükleri yerde göktaşlarını, korları duyanlar; tepelerin<br />

karnında cevher yakalayanlar!<br />

Aşkın müthiş serüvenine, Büyük Aracı’yla karşılaşmaya<br />

hazırlananlar: Ta ki bir gün kuyuda baş aşağı asılı kalana dek,<br />

Büyük Aracı uğruna tüm incelikleri, becerileri, istemi, birikimi,<br />

geçmişi ve geleceği seferber etmekten geri durmayanlar!<br />

Yokolup giderken evrene kutsal buyruğu duyuranlar!<br />

121


www.isaretatesi.com<br />

İMA<br />

dirimin şahdamarından<br />

alevler akar:<br />

doyuma varır aykırı olan,<br />

aqua pauci der.<br />

sönüverir fantazma,<br />

yatışır ses,<br />

donar çekirdek:<br />

belirir rutin,<br />

bellek yitimidir,<br />

modus operandi kara yazgı.<br />

melun nazarıyla tiksinir forsa.<br />

[durağan zeminde rüzgârla çırpınan<br />

paçavralar ve çaputlarda<br />

derin bir dehşetin iması varsa,<br />

122


www.isaretatesi.com<br />

bilgisine sahip olunup<br />

varlığı doğrulanamayan hakikatin<br />

dolaysızca elde edilemediği sürece<br />

sonsuz defa yanlışlanacağındandır.]<br />

123


www.isaretatesi.com<br />

EYLEM VE AYDINLIK<br />

-Urlicht-<br />

Aralıklar gözleniyor. – Iskalanıyor ölçüler. Geri<br />

dönülüyor tekrar, kaldığı yerden sürüyor. İkincil yollara<br />

sapılıyor, ana akım duyuluyor; ikincil kalınıyor. – Geçiyor;<br />

geçiştirilemiyor. Saniyeler sayılıyor, ritim tutuluyor, ritim<br />

kaçıyor: Oluşlar havada kalıyor. – Bulunuyor, ayarlanıyor,<br />

harcanıyor; çoğalıyor, bölünüyor, açılıyor: Seyrelip<br />

kayboluyor. – Adı söylendiği an orada; basit bir ezgiyle<br />

çağırılıyor, yakalanıyor, yürütülüyor; gölgeleniyor, göz ardı<br />

ediliyor. Geçiyor zaman, duraklar geçiliyor, menziller aşılıyor,<br />

uğraksız uzun yollar aşılıyor. Öylece çıkılıyor basamaklar,<br />

açılıyor kapılar.<br />

Bir liquor amnii aydınlığı var, kalıyor geriye, hep.<br />

124


www.isaretatesi.com<br />

MİLİM<br />

Bedeller hep ağır ödenir.<br />

Oynamış iskelet, eğiliyor çatı. Ağır ağır kayıyor sütunlar.<br />

Zemin bir kademe çöktü, oturdu: Belki bir kademe daha<br />

çökecek; öncekine dönemez. Yer donuk, hava ışıksız. Etrafa<br />

boş gözlerle bakıyoruz: Olağanın dışına taşmış görüş. Uğultu<br />

şizofren.<br />

Dava şimdi konudışı. Renklerin erişilmiş değeri hep<br />

kayıp. Biçimler eziyet. Bir aslanlı yol vardı, görkemli bir giriş:<br />

Yitirilmez sanmıştık.<br />

Nesneler arızalı. Konumlar, yönler geçersiz. Her imge<br />

kendine komşu – ama kendisi değil. Ana ilke var ama aksak.<br />

İstem darboğazda: Her an karşıtlık, hep karşı-madde. Trafik<br />

kilit; olaylar arapsaçı: Kaza bile yasak. Zamanın ortasında<br />

tersine bükük bir dirsek, – bıçak kesermişçesine boydan boya<br />

yarılıyor kokular ve dokular, − görkem zorla rengârenk de,<br />

kuyularda hep çoğalıyor karadelik: Sistina Şapeli düşlemde<br />

nasıl da yamuk!<br />

125


www.isaretatesi.com<br />

Kendiliğinden kendisiyken derin nefeslerle taklalar atan<br />

delil şimdi nasıl da uğursuzca benziyor kendine, ama kendisi<br />

değil – – hem de nasıl zorla, zorbaca, boğarcasına dayatıyor<br />

kendini kendi üzerine!<br />

Son bu; feci son: Sonrasızlık.<br />

Oysa bir kereliğine, yalnızca biraz şaşmıştınız erdemden: Sizin<br />

siz olduğunuz ekseni yalnızca bir milim oynatmıştınız yerinden.<br />

126


www.isaretatesi.com<br />

DOKU<br />

Nedir doku?<br />

Aranıp da bulunamayan zaman. – Ya da aranmayan, var<br />

bulunan.<br />

Nedir doku?<br />

Saklanan sır. Erkin sözbirliği. Kökleri, dalıp gitmenin.<br />

İdeal yaşam alanıdır doku. Bizim biz olabildiğimiz biricik<br />

yer. Su tabakası, alev halı. Geceler örtüsü, gündüzler soluğu.<br />

Alaca ufuklara değen cılız duyarga.<br />

Tozlar, ışık, bekleyiş… Doku, çiçeklenen omnipresence.<br />

Kullanılabilir neşe, serbestçe harcanabilecek fazlalık.<br />

Rahatlıktır doku, zirvelerdir! Yönlerdir, saniyeler, dinçlik.<br />

Kordur, nefes, do sesi.<br />

Haritalardır doku, çoğalış. Korunuşudur yoğunluğun,<br />

sabit ısı: doğruyu gözetirkenki masumiyet, beceri, kavrayış.<br />

Esenliği bilincin!<br />

127


www.isaretatesi.com<br />

ASYA<br />

Duvarlar ipek. Dolaplar çekmeceler kumtaşı. Düşünce<br />

şurup. Duyum çarşafında cevher. Yoğun göz yuvarı dingin,<br />

yoğruluyor magma. Orkestra şu tarafa gitti. Beriden geldi<br />

vızıltı. Saniyeler mırıl mırıl. Gecenin bağrında kara rüzgâr,<br />

doludizgin atlar. Yürek soluk soluğa, salya iksir.<br />

Görüyorum saatli kuleyi, duyuyorum gongun<br />

vurulduğunu: Yanıyor uzaklarda Asya’nın ateşi.<br />

128


www.isaretatesi.com<br />

TUTKUN<br />

Altına tutkunluk. Pırıltı, kaçış, dolaydeneyimler. Keyif<br />

döngüsü, çınıltı. Ateşe ve suya tutkunluk! Şerbet, vitamin,<br />

hoplayışı yüreğin, cila, yansı, cilve. Evreka!… Evreka!…<br />

Evreka!… Evreka!…<br />

Kıtaları, ormanları, kentleri, insan kalabalıklarını okşuyor<br />

sessiz dalgalar. Tatlı bir iyimserlikle titreşiyor hava. Bellekte<br />

büyük devrimler. Korku cazip bir lüks – sokaklar boyu, odalar<br />

içre. Islıkların ötesinde, zamanın uğraklarında manevralar.<br />

Yapılan bir yanlışın en ağır şekilde cezalandırılışını<br />

tetiklerdi, eğer ki baksaydınız, iş olsun diye kuyuya bakışınız.<br />

(Eğriyi doğrultma yöntemleri eğriden bilinir, doğru’dan<br />

bilemezsiniz: Sakın denemeyin, eğrilirsiniz.) Ve gecenin<br />

ortasında nehirsiz kalınabileceğini şimdi aklınıza getirmeyin:<br />

Akış gürül gürül, kaynıyor karanlık, geceye delice<br />

tutkunsunuz!<br />

129


www.isaretatesi.com<br />

SES SEDA<br />

Eşyalar sağır dilsiz. Duvarlar kaba. Işık ölgün.<br />

Ağır bir havası var odanın. Pencereler kapalı, perdeler<br />

çekili, içerisi dışarıdan yalıtılmış. Dümdüz bir zaman.<br />

Yüzeyler mat. Mobilyalar dumur dekoru. Raflar,<br />

çerçeveler, saksılar uykusuzluğun sıfatı. Bellek eksik. Vazoda<br />

su kalıp. Aynılığın lanet dokusu sarmış etrafı. Canlılık bir<br />

seğirmeden ibaret. Boşluk boğuk.<br />

Herhangi bir karşılık, bir emare aranıyor: yansı, yankı,<br />

ses seda. – Çıt yok.<br />

Ama sonunda bal rengi bir yansıma görünüyor aynada, –<br />

soluğun gizli şekli beliriyor buğular ortasından: Dirimin<br />

gizemli fısıltısı duyuluyor…<br />

130


www.isaretatesi.com<br />

131

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!