06.08.2019 Views

İlketap Etiket Katalog Türkçe

İlketap Etiket Katalog Türkçe

İlketap Etiket Katalog Türkçe

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.ilketap.com


www.ilketap.com<br />

Sedat ÖZTEL<br />

Yönetim Kurulu Başkanı<br />

Gökhan ÖZTEL<br />

Yönetim Kurulu Başkan Vekili


1981 yılında Bursa’da kurulan <strong>İlketap</strong> <strong>Etiket</strong> ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. kurulduğu ilk yıllarda tipo baskı tekniğiyle matbu evrak basımında<br />

faaliyet gösterirken, 1985 yılında ofset baskı tekniğine geçerek kağıt etiket üretimine başladı. Gelecekte etiketin tüm sektörlerde çok yaygın<br />

bir şekilde kullanılacağına inanan <strong>İlketap</strong>, etiket basımı konusunda gereken tüm alt yapıyı oluşturup bu alanda branşlaşmayı başardı ve<br />

Türkiye’deki etiket sektörünün hızla büyümesi ve gelişmesine paralel sürdürdüğü yatırımlarıyla sektöründe lider konuma geldi.<br />

<strong>İlketap</strong>; Türkiye genelinde gıda, meşrubat, su, madensuyu, temizlik, kozmetik ve kişisel bakım alanlarında faaliyet gösteren kurumsal<br />

işletmelere tabaka tek yüzlü etiketlerle, kendinden yapışkanlı, şeffaf, metalize ve kuşe rulo etiketler üretmektedir.<br />

Müşteri taleplerine çok hızlı reaksiyon gösteren <strong>İlketap</strong>, son yıllarda yapmış olduğu ürün geliştirme özelliğine sahip teknolojik yatırımlarla<br />

farklı bir dinamizmi de yakalamış bulunmaktadır.<br />

<strong>İlketap</strong>; gravür, ofset, flekso, serigrafi ve letterpres baskı teknikleri ile müşterilerine çok özellikli etiketler üretebilmektedir. Soğuk-sıcak<br />

yaldız, hologram, selefon, UV parlak-mat lak-dispersiyon lak gibi uygulamalar, tek bir geçişte etiket üzerine uygulanabilmektedir.<br />

Kalite, teknolojik yatırım ve müşteri odaklılık yaklaşımıyla üretimini sürdüren, doğaya ve çevreye saygılı üretim felsefesiyle sürdürülebilirliği<br />

benimseyen <strong>İlketap</strong>, bu özellikleriyle sektörde fark yaratan bir işletme durumuna gelmiştir.


RENK YÖNETİMİ<br />

• Müşteri odaklı renk yönetimi<br />

• Güncel programlarla ihtiyaca yönelik baskı öncesi repro uygulamaları<br />

• Müşteri onayı için dijital prova ve baskı sistemleri<br />

• En son teknoloji ile donanımlı ölçüm cihazları<br />

Epson kromolin sistemi<br />

Nikka 4K<br />

kamera renk<br />

kontrol sistemi<br />

PDC renk kontrol<br />

sistemi<br />

ICC renk profili<br />

ve kalibrasyon<br />

sistemi<br />

Denstometrik<br />

ölçüm cihazı


BASKI ÖNCESİ<br />

Ofset, serigrafi, flexo ve letterpress baskı kalıpları, kısa süre içerisinde, dışa<br />

bağımlı olmadan, işletmenin kendi bünyesinde üretilmektedir. Bu durum,<br />

müşterilerin acil ihtiyaçlarına en kısa sürede dönüş yapma imkanı sunmaktadır.<br />

Dijital prova sistemi ve GMG rip yazılımı yatırımı yapılarak renk yönetim<br />

sistemi hayata geçirilmiştir. Böylelikle, müşterilere baskıda çıkacak sonuçları<br />

önceden sunabilme imkanı doğmuştur.<br />

Baskı ve baskı öncesi yeni teknolojik yatırımlarla ve sürekli eğitimlerle baskı<br />

standartizasyonu sağlanarak günümüz kalite beklentilerine daha hızlı ve doğru<br />

cevap verebilir duruma gelinmiştir. Baskı standartizasyonu, firmaların inovatif<br />

projelerinde güvenle çalışmalarını sağlar.


En son teknoloji ile donanımlı tabaka etiket<br />

baskı makinaları konvansiyonel baskının yanı<br />

sıra UV baskı yapabilme özelliğine sahiptir.<br />

Kağıdın dışında PP, PE, metalize gibi farklı türdeki<br />

malzeme yüzeylerine baskı yapılabilmektedir.<br />

TABAKA ETİKET BASKI


BASKI SONRASI<br />

Baskısı tamamlanmış farklı türdeki etiketler,<br />

kesim departmanına aktarıldıktan sonra<br />

yüksek kapasiteli düz kesim ve şekilli (özel)<br />

kesim yapabilen tam otomatik hidrolik<br />

kesim makinalarında kesilip paketlenerek<br />

sevkiyata hazır duruma getirilmektedir.


RULO ETİKET BASKI<br />

Nilpeter MO4 11 üniteli kombinasyon baskı makinası,<br />

flekso, rotagravür, ofset, serigrafi gibi çoklu baskı<br />

özelliklerini uygulayarak tek geçişte yüksek<br />

kalitede kendinden yapışkanlı etiket üretimi<br />

gerçekleştirmektedir.<br />

Sahip olduğu özelliklerle baskı tekniklerinde<br />

tercih esnekliği sağlayan Nilpeter, baskıda<br />

mükemmel sonuçlar ortaya koymaktadır.<br />

Kağıt, PP, PE, metalize gibi birçok<br />

yapışkanlı etiket malzemesi üzerine baskı<br />

yapılabilmektedir.<br />

<strong>İlketap</strong>, 11 üniteli laminasyon baskı<br />

makinası yatırımıyla Türkiye’de bir<br />

ilki gerçekleştirmiştir.


BASKI SONRASI<br />

Rulo sarım departmanında etiketler,<br />

müşterilerin talepleri doğrultusunda<br />

dilimlenir, sarılır ve kontrolleri yapılır.<br />

4K kameralı %100 otomatik denetim<br />

sistemli etiket sarma makinası üretim<br />

sürecindeki herhangi bir baskı hatası<br />

veya kalite sapması durumunu önceden<br />

tespit eder. Böylelikle, operatörlerin<br />

sarfiyat oluşmadan önce düzeltici<br />

tedbirler almalarına ve hatalı<br />

etiketlerin müşteriye gitmeden önce<br />

bertaraf edilmesine imkan sağlanır.


YENİLİK METALİĞE GİDİYOR<br />

• Parlak altın ve gümüş metalize efektleri<br />

• Farklı desenlerde altın ve gümüş hologram efektler<br />

• Renklendirilmiş metalize efektleri<br />

• Kuşe, PP, PE vb. malzemeler üzerine metalik renklerde folyo laminasyon uygulamaları<br />

• Ofset, flexo, gravür, serigrafi ve letterpress baskı teknikleri ile ihtiyaca yönelik metalik efekt uygulamaları


İÇECEK<br />

ETİKETLERİ


KALİTE<br />

Tüm çalışanlarımızın, müşteri istek ve beklentilerini tam olarak<br />

karşılayan ürünleri zamanında ve verimliliği sağlayarak üretmeleri<br />

esastır. Bu doğrultuda, tüm personelimizi kalite konusunda eğitmek<br />

ve kalite bilincini yaymak temel hedefimizdir. Üretimimizin her<br />

aşamasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin gerektirdiği tanımlı<br />

prosedürlere bağlı kalınarak belirli standartlar sağlanır.


HIZLI VE ÇÖZÜM<br />

ODAKLI YAKLAŞIM<br />

Kurulduğumuzdan bu yana ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra<br />

siparişlerin zamanında teslimi konusunda gösterdiğimiz hassasiyet,<br />

bizi tercih edilen bir firma konumuna getirmiştir. Sahip olduğumuz<br />

teknolojiyi, uzun yıllardır edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle<br />

birleştirip müşterilerimize etiket konusunda hızlı ve kalıcı çözümler<br />

sunarız.


TEKNOLOJİK<br />

YENİLİK<br />

<strong>Etiket</strong> sektörünün tüm dünyada hızla büyümesi ve gelişmesine bağlı<br />

olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2008 yılında etiket üretiminde<br />

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kombinasyon baskı teknolojisi<br />

yatırımıyla sektöre ivme kazandırdık. Dünya çapında düzenlenen<br />

fuarlara katılarak sektörde yaşanan tüm gelişmeleri ve teknolojik<br />

yenilikleri takip ediyor, her zaman yeniliğe açık bir bakış açısıyla<br />

varlığımızı sürdürüyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmekle birlikte<br />

sektörümüzün gelişmesine de katkıda bulunuyoruz.


OFSET TEKNİĞİYLE<br />

YÜKSEK KALİTEDE<br />

BASKI<br />

Mükemmel düzeyde kalite hedeflendiğinde tercih edilen<br />

seçenek ofset olmalıdır. Ofsetin en önemli tercih edilme<br />

sebebi, “CMYK” ve tramlı baskı konusunda son derece<br />

mükemmel bir seçenek olmasıdır. Yüksek kaliteli bir<br />

baskı işlemi olarak bilinir.<br />

Ofset baskı teknolojisi ile ISO standartlarında baskı<br />

kalitesi sağlanabildiğinden dijital ortamda hazırlanan<br />

çalışmalar veya kromolin örneklerine en yakın sonuç<br />

alınmaktadır.<br />

Hızlı ve düşük maliyetli kalıp hazırlığı ile mevcut işlerinize<br />

ve yeni projelerinize en kısa sürede cevap verir.<br />

Ofset; flekso, gravür, serigrafi baskı teknikleri ve<br />

laminasyon uygulamaları ile kombine bir şekilde<br />

uygulandığında etiketlerde görsel olarak yüksek katma<br />

değer oluşturur ve dünya pazarında rekabette avantaj<br />

sağlar.


GIDA<br />

ETİKETLERİ


İNSANA<br />

YATIRIM<br />

Çalışanlarımızın ancak öğrenerek kendilerini geliştirebileceklerini<br />

düşündüğümüzden, ihtiyaca yönelik olarak hem iç hem de dış<br />

kaynaklı eğitimler düzenlemekteyiz. Sektörde uzun yıllar edindiğimiz<br />

tecrübeyi gençlere aktarmayı ve gençlerin mesleki anlamda<br />

yetiştirilmesini hedefliyoruz. Uyguladığımız performans<br />

değerlendirme sistemi, kişilerle ilgili objektif karar alabilmemizi ve<br />

üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak<br />

ödüllendirilmesini sağlamaktadır.


TAKIM<br />

OYUNU<br />

Kurumsal hedeflere ulaşmanın takım olarak çalışabilme yetisiyle<br />

mümkün olduğuna inanıyoruz. Üretimde verimliliğin takım oyunuyla<br />

sağlanabileceğini biliyoruz. Bu bilinçten hareketle, çalışanlarımıza<br />

ekip ruhunu kazandırmayı hedefliyoruz. Amacımız, bireysel çabalarla<br />

değil, ortak akıl ve farklı yeteneklerin doğurduğu sinerjiyle başarıya<br />

ulaşmaktır.


KOMBİNASYON BASKI TEKNOLOJİSİ<br />

11 Renkli kombinasyon baskı tekniği (Ofset-Gravür-Flexo-Serigrafi)<br />

OFSET<br />

Tramlı ve CMYK görselli baskılarda<br />

mükemmel sonuç elde edilir.<br />

GRAVÜR<br />

Yaldız metalik mürekkepler ve opak<br />

renkler ile dekoratif ve koruyucu<br />

renkler sunar.<br />

FLEXO<br />

Extra zemin renkler, yüksek<br />

parlaklıkta canlı baskılarda<br />

istenilen sonucu verir. Farklı lak<br />

uygulamalırında mükemmel sonuç<br />

verir.<br />

SERİGRAFİ<br />

Kabartma yüksek baskılı renk ve<br />

çeşitli lak efektlerinin uygulanmasını<br />

sağlar.<br />

SOĞUK - SICAK VARAK VE<br />

HOLOGRAM UYGULAMALARI<br />

Kombinasyon baskılarda dekoratif<br />

amaçlı, premium etiketlere katma<br />

değer katan metalik film<br />

uygulamalarıdır. Ürünlerin raflarda<br />

farklı görünmesini ve dikkat<br />

çekmesini sağlar.<br />

LAMİNASYON<br />

Koruma ve dekoratif amaçlı çeşitli<br />

selefon uygulamalarıdır.


TEMİZLİK<br />

ETİKETLERİ


İNOVASYON<br />

Rekabetin yoğun olduğu günümüzde, farklılaşmanın yolunun<br />

inovasyondan geçtiğini biliyoruz. Büyüme ve değer yaratmanın<br />

birincil koşulu olan inovasyon ve yenilikçilik bizim için büyük önem<br />

arz etmektedir. Müşterilerimizin ve sektörün değişen ihtiyaçlarına en<br />

hızlı çözümleri sunmak adına, Dünyadaki ve ülkemizdeki<br />

gelişmelere paralel olarak, ambalaj sektöründeki yeni teknolojilere<br />

yatırım yapmayı sürdürmekteyiz. İnovasyona verdiğimiz önem<br />

bizi, müşterilerimizin inovatif projelerinde başvurulan bir kaynak<br />

durumuna getirmiştir.


ETİKET BASKILARINDAKİ<br />

İNOVASYON UYGULAMALARI<br />

• 3D parlak lak / Yüksek lak uygulaması (Braille dots)<br />

• Farklı renklerde sim uygulamaları (Effect pigments)<br />

• Isı ile aktive olan renkler (Thermochromic inks)<br />

• Güneşi görünce aktive olan renkler (Photochromic inks)<br />

• Gece parlayan renkler (Glow in the dark)<br />

• Güvenlik uygulamaları<br />

• Sürtünme ve çizilmeye karşı laminasyon<br />

uygulamaları<br />

• Kokulu etiketler


KİŞİSEL BAKIM<br />

ETİKETLERİ


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK<br />

Sürdürülebilirliğin ortak bir sorumluluk olduğunun bilinciyle,<br />

üretimimize çevreye duyarlı çözümleri entegre etmekteyiz. Doğaya<br />

duyarlı, geri dönüştürülebilen etiket ve ambalaj baskı malzemelerini<br />

araştırıp, müşterilerimize sunmayı ve üretimde harcanan firelerin<br />

azaltılmasını ilke edinmiş bulunmaktayız. Atık materyaller için uygun<br />

işleme tesisleri bularak yerel geri dönüşümcülerle birlikte<br />

çalışmaktayız.


Türkiye’nin <strong>Etiket</strong>çisi<br />

1981’den beri<br />

Adres:<br />

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi<br />

Karanfil Sk. No:10<br />

16245 Osmangazi/BURSA/TÜRKİYE<br />

Gsm : +90 545 261 20 05<br />

Tel : +90 224 261 20 05 ( Pbx )<br />

Fax : +90 224 261 61 46<br />

www.ilketap.com<br />

ilketap@ilketap.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!