02.09.2019 Views

Aytek Sever - Fusiòn

Aytek Sever, Şiirler

Aytek Sever, Şiirler

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

FUSİÒN


AYTEK SEVER<br />

Şair, çevirmen. 1981 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite ve yüksek<br />

lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamladı. Çeşitli<br />

alt kitaplardan oluşan Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo, Anka adlı şiir<br />

toplamlarının yanı sıra, Emerson (Yaşamın İdaresi), Thoreau (Doğa ve<br />

Yürüyüş Üzerine Seçme Denemeler), Whitman (Ben, Jack Engle; Çimen<br />

Yaprakları; Benliğimin Şarkısı), Kandinsky (Sesler), Tagore (Firari;<br />

Gitanjali; Meyve Hasadı; Kadim Düşünceler), D. H. Lawrence (İnsanlar ve<br />

Öteki Yaratıklar), Gertrude Stein (Nesneler) çevirileri vardır.


<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

FUSİÒN


<strong>Fusiòn</strong><br />

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

Kapak Resmi:<br />

‘Simyacının Atölyesi’<br />

Johannes Stradanus, 1570<br />

1. Baskı:<br />

© İşaret Ateşi, Eylül 2019<br />

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır.<br />

Her hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla<br />

basılamaz, kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir<br />

mecra veya internet sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için<br />

lütfen kaynak gösteriniz.<br />

www.isaretatesi.com<br />

isaretatesi@gmail.com


İÇİNDEKİLER<br />

Fus i ò n<br />

Engebe ve İlk Adımlar ……………………………………………… 15<br />

Bilen ……………………………………………………………..……. 16<br />

Doğu Rüzgârı ………………………………………………………... 17<br />

Kuzey Zamanı ……………………………………………………….. 18<br />

Esatir ………………………………………………………………….. 21<br />

Alâmetler …………………………………………………………….. 23<br />

Birsam ………………………………………………………………… 25<br />

Otoportre ……………………………………………………………... 26<br />

Ejder Bey Sarayı ……………………………………………………… 28<br />

Yumru ………………………………………………………………… 30<br />

New York …………………………………………………………….. 32<br />

Bahar Başı …………………………………………………………….. 34<br />

Fırtına Sandalye ……………………………………………………… 37<br />

İmgeyi Aşmak ………………………………………………………... 41<br />

Tılsım ………………………………………………………………….. 43<br />

Soaring ………………………………………………………………… 45<br />

Sayıklama ……………………………………………………………... 47


Beslenme ……………………………………………………………… 48<br />

Çin-Özne ……………………………………………………………… 49<br />

“S” …………………………………………………………………….. 50<br />

Hatalar ………………………………………………………………... 51<br />

Başkalaşım ……………………………………………………………. 54<br />

Takılma ……………………………………………………………….. 57<br />

Köprü …………………………………………………………………. 59<br />

Tavşan Uykusu ………………………………………………………. 62<br />

Tavşan Uykusu - II …………………………………………………... 66<br />

Asansör ……………………………………………………………….. 69<br />

Başka Zaman …………………………………………………………. 70<br />

Büyüyen Yaz …………………………………………………………. 71<br />

Kızıl Prelüd …………………………………………………………... 73<br />

Gümüş Prelüd ……………………………………………………….. 75<br />

Durumlar ve Sabit …………………………………………………… 76<br />

İki Bulut ………………………………………………………………. 78<br />

Keman İçin Prelüd …………………………………………………... 79<br />

Modus Vivendi - I …………………………………………………… 81<br />

Tersine Çevirme Denemeleri ………………………………………. 83<br />

Ritim - I ………………………………………………………………. 84<br />

Ritim - II ……………………………………………………………… 85<br />

Ritim - III ……………………………………………………………... 86<br />

Ritim - IV ……………………………………………………………... 87<br />

Ritim - V ………………………………………………………………. 88


Kırmızı Parmaklıklar ……………………………………………… 89<br />

Modus Vivendi - II ………………………………………………… 90<br />

İstikamet ……………………………………………………………. 92<br />

Korunak …………………………………………………………….. 93<br />

Modus Vivendi - III ………………………………………………... 95<br />

Do Sesi ………………………………………………………………. 97<br />

Kesit …………………………………………………………………. 98<br />

Gene Prozodi ……………………………………………………….. 99<br />

Başka Zaman - II …………………………………………………… 100<br />

Orantısız …………………………………………………………….. 101<br />

Açılım ……………………………………………………………….. 103<br />

Koylar - I ……………………………………………………………. 105<br />

Koylar - II …………………………………………………………… 107<br />

Koylar - III …………………………………………………………... 108<br />

Koylar - IV …………………………………………………………... 109<br />

Koylar - V …………………………………………………………… 110<br />

Koylar - VI …………………………………………………...……… 111<br />

Koylar - VII …………………………………………………………. 112<br />

Koylar - VIII ………………………………………………………… 113<br />

Koylar - IX …………………………………………………………... 114<br />

Koylar - X …………………………………………………………… 115<br />

Altitude 100000 …………………………………………………….. 116<br />

İçrek …………………………………………………………………. 117<br />

Yoğun Deneyime Çözüm Arayışları ……………………………... 118


Gece Ateşi …………………………………………………………… 119<br />

Serapsız ……………………………………………………………… 121<br />

Fenomenler Gecesi …………………………………………………. 122<br />

Altın Nokta …………………………………………………………. 124<br />

Tekinsiz Aylaklık …………………………………………………... 126<br />

Mucize ……………………………………………………………….. 128<br />

Eleusinian ……………………………………………...……………. 129<br />

Doğa …………………………………………………………………. 130<br />

Amerika! …………………………………………………………….. 131<br />

Fotoğraf - I …………………………………………………………... 133<br />

Fotoğraf - II ………………………………………………………….. 134<br />

Bedenin Sağduyusu ………………………………………………… 135<br />

Büyük Olay …………………………………………………...……... 136


www.isaretatesi.com<br />

FUSİÒN<br />

SİÒN - II<br />

13


www.isaretatesi.com<br />

14


www.isaretatesi.com<br />

ENGEBE VE İLK ADIMLAR<br />

Engebeli bir araziydi yürüdüğüm.<br />

Adımımı bir şöyle bir böyle atıyordum, ama bileğimi<br />

nasıl kıvırırsam kıvırayım, tabanımı yere bir türlü doğru<br />

basamıyordum. Zemin öyle düzensizdi ki her adımıma ayrı bir<br />

açı düşünmem, denemem gerekiyordu. Yine de olmuyordu.<br />

Yamuk yumuk gidiyordum.<br />

Sürekli tökezleyerek, düşeyazarak ilerlemek anlamına<br />

geliyordu bu. Yerdeki çukur ve tümsekler adımlarımın<br />

boyunu, ayaklarımın iki yana açıklığını, beden dengemi, üst<br />

gövdemin, omuzlarımın ve kollarımın duruşunu her an<br />

ayarlamamı zorunlu kılıyordu; ama her seferinde dikkatle<br />

hesapladığım adımı attığım halde, doğru düzgün hareket<br />

ettiğimi duyamıyordum. Sık sık boşa basıyordum.<br />

İşte bu yüzden önemliydi, adımımı sonunda doğru<br />

attığımı duyabildiğim düzlüğü bulmak ve orada olağan<br />

hareketlerle dosdoğru ilerlemeye başlamak.<br />

Bebeğin ilk adımları gibiydi bu.<br />

15


www.isaretatesi.com<br />

BİLEN<br />

Solunabilen soluk,<br />

Sezilebilen yön,<br />

Yapılabilen başlangıç,<br />

Yürünebilen yol,<br />

Seçilebilen bulut,<br />

Magma zaman,<br />

Güdümlü rüzgâr,<br />

Söylenebilen ses,<br />

Matematiksel ayrıtları odanın,<br />

Yankılı boşluk,<br />

Şaşırtıcı kutu,<br />

Bakılabilen manzara,<br />

Susulabilen söz:<br />

İçinde dinilebilen beden.<br />

16


www.isaretatesi.com<br />

DOĞU RÜZGÂRI<br />

Doğu rüzgârının içinden görülenler: elmas, kum, çınar<br />

ağaçları, toz ve dağlar; kerpiç yığınların fütürizmi, bal peteği<br />

misali alabildiğine uzanan taraçalar, tapınaklar, kuleler. Kent<br />

genişliğinde saray! Andezit surlar, akın yolları: bağrı<br />

ormanların; sunaklar ve çarpıntı.<br />

Doğu rüzgârının içinden görülenler: menderesler,<br />

kartallar, tedirginlik ve muazzam saatler. Dağ nehirlerinin ıtırı<br />

geliyor doğu rüzgârıyla – kaynağı ikindilerin, yamaçların<br />

sonunda.<br />

Elma ağaçları var doğu rüzgârında, puslar içinde<br />

çınarlar. Heykeller, ıssızlık, pırıltı, baharbaşı. Pıtırtı. Uzuyor<br />

gölgeler.<br />

Şifreler pek okunaksız doğu rüzgârının içinden, gene de<br />

sınırsız bir iştah var onları okumak için; bir yürüme iradesi, bir<br />

cazibe var platolara götüren.<br />

Yavan, bölük pörçük manzaraları parşömen atlaslara<br />

dönüştürebilen kutlu havayı tercih etmek, mantra<br />

inançsızlığına karşı – doğu rüzgârında!<br />

17


www.isaretatesi.com<br />

KUZEY ZAMANI<br />

Meçhul bir geceydi, Azak Denizi’nin sazlık bir kıyısı<br />

kâinatın en önemli yeri gibi duyulmuştu bir zaman. Kıyının<br />

sakinleri bunu unutamadılar. Zihinlerine kazındı gecenin o<br />

gizemli saatine ait kutsal karanlık. Günler geçti, haftalar, aylar.<br />

Hep o gecenin ve o karanlığın düşüncesiyle, o eşsiz saatin vaat<br />

edilen geri dönüşü uğruna yaşadılar. Suyu, havası, ışığı ve<br />

rüzgârıyla âdeta tüm Azak Denizi onların sabırlı bekleyişine<br />

ortak oldu. Aniden flaş gibi belirecek bir hayale bel bağladılar.<br />

Fakat olaylar, değişimler, bitip tükenmez döngüler,<br />

dönüşümler ve kazalar sonunda koşullar büsbütün değişti.<br />

Anladılar binyılcı bekleyişten vazgeçme zamanının geldiğini.<br />

Bekleyiş sürdükçe uğursuz karanlığın pekişeceğini, gidişatın<br />

tersine olduğunu, beklentilerinin boşa çıkacağını geç de olsa<br />

anladılar.<br />

Kutlu saat belki de hiç yaşanmamıştı bile. Gerçekliği<br />

büsbütün tartışmalı artık, inanmayanlarca günden güne<br />

yanlışlanabiliyor. Ortada ne öylesi ne de böylesi için hiçbir<br />

kanıt yok. Kutlu saat artık bir felaket, bir lanet.<br />

18


www.isaretatesi.com<br />

Duyuruldu çileci bekleyişin sona ereceği. Ölüm orucuna<br />

dönüşen açmazdan çıkacaklar. İşler olağan akışına bırakılıyor.<br />

Eşikteler. Havada taze bir başlangıç umudu. Etrafta yeninin<br />

işaretleri okunuyor şimdiden – ilkin silik, ama fi tarihinden<br />

kalma bir hayale göre capcanlı.<br />

* * *<br />

Çetin bir özde saklıdır suyun yitirilmez anlamı.<br />

Benzersizdir toprağın somut yalınlığı. Bazen en güç olan,<br />

yürümektir kestirme yolu.<br />

Havada gezen buhar, yükseklere doğru girdaplar çizer.<br />

Göğün çatısından çentik çentik geçer turna sürüsü.<br />

Bakar uçurumlar. Şafak vaktidir: ufukta hardal, havuç,<br />

horoz ibiği rengi katmanlar. Boşlukta boğuk bir uğultu,<br />

basamak basamak tınılar.<br />

Bataklık vızıldar. Pusludur sazlıklar. – Belirsizlik ve<br />

durağanlık panzehiridir kendi zehirinin.<br />

Düşünür çoban köpeği. Bakışır keçiler. Çarpıcı eğimlerle<br />

durur düzlükte kayalar. Türlü ilintilerle çatılır yamaçlarda<br />

yörenin grameri. Serpilip çoğalır doğal bileşimler, tanımsız<br />

detaylar.<br />

İrkilir çalı. Cazip bir istemi tetikler sudaki pırıltı. Kaynar<br />

derinde kor, kuytuda buz. Gizlidir tin. Elektriklenir zihin;<br />

hamdır bellek adacıkları. Açıklıkta çarşaf çarşaf yayılır<br />

nefesler.<br />

19


www.isaretatesi.com<br />

Doğuda bir yıldız belirir, sözgelimi Şibao’dur adı –<br />

gökyüzü onsuz olamazdı. Yanar ateş, tüter duman, akar gider<br />

nehir. Kökenler sabittir.<br />

Alacakaranlık bulutlar sonsuz anlam pınarıdır. Olağan<br />

seyrine kavuşur zaman. Yolculuk gerekçeleri türer, türedikçe<br />

türer.<br />

Desenlerine bürünür nihayet, imgelemin albino tuvali.<br />

Mermerin ve ahşabın dalgaları yepyeni bir okunaklılık<br />

yakalar. Ve çıngıraklar, şişeler, kamışlar, boncuklar şıngırdar –<br />

onlar ki, seslerinin arşa yükselmesinden tanınırlar.<br />

* * *<br />

Büyülenmiştir kıyının sakinleri: Tüm Azak Denizi aynı<br />

yöne meylederek, gecede sessizliğiyle gürül gürül olmuş tarafa<br />

bakar…<br />

20


www.isaretatesi.com<br />

ESATİR<br />

Afgan olmanın ağrısından vazgeçemeyenler var. (Van<br />

Gogh olmanın ağrısından vazgeçemeyen Van Gogh gibiler<br />

onlar.)<br />

Dananın sırtını düşünmekten kendini alamayanlar var.<br />

Orada olmayan turuncu bir ışığı histerikçe arayanlar.<br />

Duvarda asılı resmin konumu neden öyle de böyle değil<br />

diye içi içini yiyenler.<br />

Attığı adımı geri almaya kafayı takıp alamayanlar.<br />

Yolunda dümdüz giderken, yürümeyi unutmuş gibi, atacağı<br />

bir sonraki adımı düşünüp düşünüp atamayanlar.<br />

Ve bazıları yıldızın ayın yanında durduğu yerden<br />

pişman, – güneş tutulmasının bir sonraki döngüsünü<br />

bekliyorlar.<br />

Katılığı bir milim kımıldatamayanlar var. Öfkenin yerine<br />

çaktığı algı raptiyelerini manzaradan alamayanlar. Ataleti<br />

kıramayanlar, cisimleri durdukları yerden oynatamayanlar,<br />

oynamaya bırakamayanlar. Yapıdan kurtulamayanlar.<br />

21


www.isaretatesi.com<br />

Peki, koşulun değişmezliği neden bunca ters olmalı?<br />

Son söz söylenmiş gibi bu konuda. Söz birliği edilmiş.<br />

Herküllük iş bu, – bu aşılmaz karşıtlıkların, görevlerin,<br />

zorlukların üstesinden gelmek: Bilen var mı nereden bulunur böyle<br />

bir Herkül?<br />

22


www.isaretatesi.com<br />

ALÂMETLER<br />

Kuru dal bazalta değdi. Çakıl hız aldı rüzgârdan.<br />

Toprağa bastı kedi. Salgın başladı. – Adanın kıyısına çarptı su.<br />

Sürüdeki balıklar dokundu birbirine. Bir kadın köprüyü<br />

gördü. Akşamdı. Yeşil yıldızı düşündüler. Belirsiz bir şey<br />

unutuldu, salgın başladı.<br />

Sigara koktu.<br />

Yuttular susam topağını. Herkes bir yudum su yuttu.<br />

Duydular küçük bir ağrıyı – ve oradan, canlarını. Biri bir tane<br />

üzüm yuttu. Diğeri duydu bunu, o da bir tane üzüm yuttu.<br />

Salkım salkım üzümler yutuldu. Karınlarını ovuşturdular,<br />

kıvançlıydılar. Tok sustular. Tok karnına dinlendi Chopin.<br />

Beton koktu.<br />

Kazlar vardı. Gölette, sürü halinde. Kalabalıklarında bir<br />

kurulan bir bozulan ilintiler; kargaşanın gözlemcide tetiklediği<br />

içinden çıkılmaz hipnoz durumu. Yirmi iki kazın matematiği<br />

en dingin biçimiyle bile altüst eder ortalığı. Hangisi hangi<br />

23


www.isaretatesi.com<br />

rolde örneğin, rollerdeki değişimler ne; ve bu enerji<br />

yumaklarının kıpırtılarını, gidiş gelişlerini, senkronlarını,<br />

sürekli çıkardıkları sesleri açıklayan içgüdüde varlığa ve<br />

zamana dair derin bir işleyiş açığa vuruluyorsa – – bununla<br />

nasıl başa çıkabiliriz?<br />

Hardal koktu.<br />

Odalar vardı, düş şatolarını arzuluyordu genç ruh.<br />

Olimpos zirveleri uzanıyordu göklere. Sözcükler geçiyordu<br />

uykulu, dumanlı: kantar… güz… kapitülasyon… çardak… delta…<br />

– Kıvılcımlar geziyordu duvar kağıdında, kısık ışıklı kırmızı<br />

lambalar arasında; gözler kırpışıyordu çılgınca; insanın<br />

kıkırdayası geliyordu, kabakulak olası, hapşırığın tasasız<br />

aydınlığına sığınası. Bellek, gelecek ve istemdi ilişkileri<br />

yürüten, çarkları döndüren; saatler vardı, dinç uyum, bedensel<br />

tazelik; kurguların eyledikçe onaylanan gerçekliği canlı<br />

tutuyordu koridorun ötesini ve duvarların ardını, dışarıyı.<br />

Korku koktu.<br />

24


www.isaretatesi.com<br />

BİRSAM<br />

-impromptu-<br />

harlat domatesi, harlat! domates var, – içinde bir domates<br />

daha, onun içinde bir domates daha, ve bir domates daha. –<br />

domates üzerine domates!<br />

katmanlar, iştah, dirhem dirhem, katmer katmer.<br />

kan, biz içine doldukça nabız, ve biz doldukça ve biz<br />

doldukça. nabzın içinde nabız. soluğun tüneller, galeriler ve<br />

dipsiz mağaralar gibi derinliği, boşluğu, gizemli hacmi.<br />

uğultular, esrik araştırmalar, can, can, ısı –<br />

ve güllerde, ve çatallarda, ve vazoda, ve hayvan desenli<br />

minderde – matematik, ve ispirto kokusu, kutuplar, kaza<br />

yelpazeleri.<br />

ahşap mutfak dolapları, dolapların kapaklarında yağlı<br />

yüzeyler –ıslak ve yeni ve çiğ–<br />

ve ıslık – – ve dolap kapaklarının arasında yarıklar,<br />

yarıklardan ışığı sızan mavi lav<br />

– karanlık odada, kıyı köşede dolunay aydınlığı<br />

25


www.isaretatesi.com<br />

OTOPORTRE<br />

Şubat 2013<br />

Aynada eblehi gördüm: Çoktan aşılmıştı absürdün eşiği.<br />

Artık zincirsiz bir pedal gibi boşa dönebilirdim ancak. Suç,<br />

korku, gelenek, facia yansıyordu tenimin kıvrımları arasından.<br />

– Bu muydu yüzüm? Bu ben olamazdım. (Çamura dikmiştim<br />

fersiz gözlerimi; buhranın çığırında yürüyordum,<br />

yürüyordum.)<br />

Ardına Afgan halı desenleri gelince ölü kabuğunu attı<br />

yüzüm. Belirdi yaşlı anakara. Papirüsün bütünlüğü, genel haz<br />

durumunun harareti, su gibi geçen soluk. Müziği ima eden<br />

boğuk sesler. Duruşun programlılığı; hatlarda sağlamlık ve<br />

direnç; hayvansal özün naif gerçekliği. Bilincin darlığında bile<br />

tükenmeyen kaynak; deneyimlerin evrimiyle şekillenmiş<br />

dışavurum, var-zamanlar yontusu. Gizli ilkenin belirlediği<br />

tabular, yapının vazgeçilmez düğümleri, taşkın enerjinin<br />

dizginlenmişliği, erdemden türeyen ilkel dirim, ad hoc<br />

yansımalarla hâlâ görünen fetüs dönemi etkileri. Kargaşayı<br />

gizleyen üstün basitin benzersiz güzelliği, sert cazibe, çocuksu<br />

26


www.isaretatesi.com<br />

bilgelik. Düşgücü, kusurluluğun büyüsü, sevgi dolu yazgı,<br />

berrak buluşlar, mevcudiyet.<br />

Sıradan eylemi ortaya koymanın iradesi derinlerden Fuji<br />

gibi yükselirken.<br />

27


www.isaretatesi.com<br />

EJDER BEY SARAYI<br />

Ejder Bey Sarayı kurulurken kılçıklar, süngerler, yongalar<br />

atılmış temele, ceviz kabukları, kehribar toplar, ponza taşları,<br />

talaşlar. Sonra şahane dörtduvarı çıkmışlar. – Ejder Bey, yok<br />

düşünmüş kendini bir an: Neyse ki, varmış.<br />

Yeşim kaplamışlar arduvaz duvarları; tavanlara inci<br />

taneleri, balmumu, kristaller, iridyum atmışlar. Sonra,<br />

ayrıtlardan gümüş suyu geçirmişler. Çok ısınmış ayrıtlar,<br />

birdenbire çok soğumuş.<br />

Ejder Bey dış cepheyi türlü türlü rölyeflerle, süslemelerle<br />

kaplatmış. Pürüzlü yüzeylerden ayna yansımaları geçerken<br />

dualar okutmuş. – Su hendeğiyle ayrılmış bina çevreden; suya<br />

yüksek voltajlı elektrik verilmiş. Kemik ve fildişi işlemelerle<br />

karman çormanmış çatı; dalga dalga dikitler, albatros<br />

kanatları, pala gibi yüzgeçler varmış.<br />

Sarayın içiyse, nasıl becerilmişse, dışarının rüzgârlarına<br />

açıkmış. Öyle bir hava akımı, öyle bir susku sağlanmış ki<br />

içeride, öyle bir akustik, – stilize kurbağa heykelleri<br />

vıraklıyormuş, derinden derine kükrüyormuş taştan aslanlar.<br />

Mermerden yılanlar tıslıyor, atlar kişniyormuş. Her tarafta<br />

28


www.isaretatesi.com<br />

çeşmeler, fıskiyeler, su değirmenleri varmış. Müsrifmiş Ejder<br />

Bey, delişmenmiş, ama ne istediğini bilirmiş.<br />

Amforalar taşınıp getirilmiş, boynuz saplı kılıçlar, Hint<br />

sazları.<br />

Anlık, şimşek gibi bir ışıkla aydınlanmış içerisi bir ara.<br />

Saksıdaki bir ağaççık yalnızca bir defa görülebilecek en özgün<br />

haliyle duruyormuş orada, – tam orada.<br />

Sonra, ortam meyve kokuyormuş; türlü türlü meyveler,<br />

elma, portakal, kavun, çilek kokuyormuş. Birdenbire<br />

duvarlardan birinde bir arma çıkıveriyormuş insanın karşısına:<br />

Ejder Bey’in arması, ürperiyormuş insan, – biri nasıl şifreli bir<br />

sırrı neden gizlerse böyle bir armanın içine.<br />

Ejder Bey kırçılmış. Ejder Bey bayılırmış yoluk yoluk,<br />

yırtık pırtık olana. Ejder Bey yanardönere kafayı takmış. Ejder<br />

Bey duvarın çatlakları arasından sızan dumanlara, ışıklara,<br />

renklere çokça bakarmış. Ejder Bey, dört tür bilinç<br />

durumundan başkasına yanaşmazmış: Dört halde varolurmuş<br />

aslında, ama dışarıdan görmezmiş bu dört hali, içinde<br />

bulunurmuş.<br />

Ejder Bey için meşrebi tahalluttur derler ama – akşamları<br />

güneş vurunca sarayının dört köşesi şarkı söylemeye<br />

başlarmış.<br />

29


www.isaretatesi.com<br />

YUMRU<br />

İnsan öncesi vahşi yaşamın yırtıcı yaratıklarını gösteren<br />

panoramik bir resmin karşısında kükreyen ağızlara, keskin<br />

dişlere, havaya kalkmış pençelere, parçalanan etlere, fışkıran<br />

kana, göldeki balık sürüsü sarmalına, geniş kanatlı kuşlara<br />

bakarak Doğa Tarihi Müzesi’nin kafeteryasında<br />

sürdürdüğümüz ağır sohbet, günün akşamında duvarlarında<br />

geyik, ayı, kartal, vaşak kafaları koleksiyonu olan tuhaf bir bar<br />

salonuna taşınmış ve konuşulanların gitgide koyulaşan kıvamı<br />

sonunda bizi içinden çıkılmaz, yaman, kapkara soruların<br />

kuyusuna salmıştı: “İnsan türünü diğer türlere göre nereye<br />

yerleştirmek gerek?”; “Bilinç nedir?”; “İnsana neye göre değer<br />

biçeceğiz?”; “Evrimin bir amacı var mı?”; “Varoluşumuzla<br />

neye hizmet ediyoruz?”; “İyi olan veya yüce olan nedir?”;<br />

“Evrenin kaba kuvveti karşısında, yüce bir hayatın sözü<br />

edilebilir mi?”; “Tüm vahşi varlığımızla bizler de birer nesne,<br />

araç, işlev, içgüdü değil miyiz?”<br />

Boğucu bir sohbetti. Mekânların üzerimizdeki etkisi ve<br />

konuşulanların akışı nasıl bir metafizik örgütsüzlük ortaya<br />

çıkardı bilmiyoruz; allak bullak olduk. Gün bitti, gece bitti,<br />

sabah oldu.<br />

30


www.isaretatesi.com<br />

Şimdi, evin penceresinin gördüğü yolun ilerisinde,<br />

kavşağın tam kalbinde, ne yapılırsa yapılsın yerinden<br />

kımıldatılamayan, gidip dönüldüğünde aynı yerde tekrar<br />

tekrar bulunan feci bir kıyamet yumrusu var – ve bunun nasıl<br />

giderilebileceğini bilen tek bir Allah’ın kulu yok.<br />

31


www.isaretatesi.com<br />

NEW YORK<br />

Doğrusal uzantılarıyla enerjileri aynı yöne kanalize edip<br />

çoğalttığı söyleniyor buradaki caddelerin. Bunun doğruluğuna<br />

dair şüphelerim var. Kanalize edilmiş olan enerji bir yere<br />

varmayıp boşa akıyor gibi geliyor bana. Kentinize gelen ilk<br />

şüpheci olduğum için bağışlayın beni.<br />

Adım başı bir şeyler seziyorum buharlaşan. Kesilip giden<br />

başlangıçlar, gerisi gelmeyen açılışlar. Kronik sönümlenmeler.<br />

Bireyin varoluşu tinin tikleri midir? Arapsaçı olmuş<br />

güdülerin kıvır kıvır sarmalları? (–Jazz?) Yenilenmezlik,<br />

uyaranlar kakofonisine karşı savunmasızlık, – ya da baştan<br />

sona, bir tek, kendini savunma hali mi?<br />

Çünkü renkler ve elementler insancıl tanımlara<br />

zorlanmışlıklarıyla fukara. Kartal bile gümüş olmaya mecbur<br />

kılınmış. Madde, harlandıkça, bozunmuş karşı-maddeye.<br />

Duyuları uyarmaktan başka işimiz yok mu? Bollukta darlık<br />

başgöstermiş – işlevler yuvalarından sürülüp ortalıkta başıboş<br />

devinmeye bırakılınca.<br />

Kenti kent yapan, getirilip yığılan türlü türlü materyaldir,<br />

istiftir, tamam; ama istif tek başına ölçüt olursa, çığırından<br />

32


www.isaretatesi.com<br />

çıkmak kaçınılmazdır. (Öyleyken istif misfit’tir.) Bir yerden<br />

sonra, çoğaltıp yığmayı herkes bilir ama, kimse beceremez<br />

eksiltmeyi, azaltmayı.<br />

Meselenin düğümü burada.<br />

Kentinizde en bulunmaz nimet, Sessizlik: çünkü yok<br />

hiçbir yerde. Bu keşmekeşte, sesleri bastıracak bir şeyler<br />

türetebilmek en büyük meziyet. (Kentinizden bunu<br />

öğrendiğim için beni kınamayınız.)<br />

Geniş yapraklarına dokunuyorum yeşil taze bir bitkinin.<br />

Gövdesindeki düzgünlüğü, doğruluğu duysam yetecek bana;<br />

bir tek bunu istiyorum.<br />

33


www.isaretatesi.com<br />

BAHAR BAŞI<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

zifirî karanlık.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

karanlıktan geçen filtre.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

beyni susuz bırakmış işlemden kalıt.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

bir Kara Ölüm gravürü.<br />

yüzüme çarptığım<br />

34


www.isaretatesi.com<br />

bir avuç su:<br />

zamanın sonunda Messiaen kuşları.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

hışır hışır kıyafetleriyle bedenim.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

denizin ufkunda yarım şimşek.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

sesleri dışarının kuşlarının.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

tabloya sızan ışık.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

tasarılar, ılık havalar, gençlik.<br />

yüzüme çarptığım<br />

35


www.isaretatesi.com<br />

bir avuç su:<br />

tapınağın sırtını yasladığı.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

kanın ısınışı, kulağımda çınıltı.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

uluslar, okyanuslar, dev balina.<br />

yüzüme çarptığım<br />

bir avuç su:<br />

pencereden dupduru görüş ––<br />

akşam olmuş,<br />

sıcak bir sokak kan portakalı.<br />

36


www.isaretatesi.com<br />

FIRTINA SANDALYE<br />

-çocuk şiiri-<br />

Fırtına Sandalye!<br />

Babam ocağın başında<br />

yapmıştı seni<br />

kendinden önce,<br />

annem kendinden sonra<br />

haziran denizine atacak:<br />

balıklar görecek seni<br />

suyun dibinde.<br />

Fırtına Sandalye!<br />

Kimler oturdu üzerine<br />

elektrikli gecelerde,<br />

kozaydı salon<br />

zifirî karanlık dışarıya göre,<br />

bulutlar yarışıyordu yüksekte<br />

ve tüm konuklarla biz<br />

mağaraları, baykuşları,<br />

37


www.isaretatesi.com<br />

kol saatlerini, gömlek yenlerini,<br />

bozkırları, hiroşimaları konuşuyorduk:<br />

bardak diplerinin<br />

merceğinden ne güzeldin!<br />

Fırtına Sandalye,<br />

unutamıyorum uçuşa geçtiğin günü!<br />

Yağda kaymaya başlayıp<br />

ivme kazanıp<br />

yerden kurtulmuş<br />

ve delice yükselmiştin uzaya,<br />

ışınlanırcasına<br />

bir halkadan diğer halkaya:<br />

gezegenler, asteroitler,<br />

galaksiler ve nebulalar arasında<br />

hatırlıyorum seni,<br />

kaçıyordun karadeliklerden.<br />

Boşuna korkmadılar senden<br />

Fırtına Sandalye!<br />

Çakmaktaşı kıvılcımları<br />

ve tıss sesi dolu odada<br />

tencere fokurduyordu ocakta<br />

ve senin yüzeyinde cila,<br />

38


www.isaretatesi.com<br />

cilada anlatılmaz<br />

yansımaların çılgınlığı vardı.<br />

Toprağa gömdüler seni<br />

Fırtına Sandalye,<br />

Çin’den çıktın.<br />

Kamyonet kasasına attılar,<br />

Sahra’daydın.<br />

Kumlar yuttu seni,<br />

Antarktika’ya koştun.<br />

Tavanarasında<br />

devrik buldular,<br />

çağları altüst ettin.<br />

Fotoğrafların gizli kahramanı,<br />

sen Fırtına Sandalye!<br />

Sırların, atılımların, yutulumların<br />

sessiz tanığı!<br />

Şömine taşlarını,<br />

kuşluk vakti aydınlıklarını,<br />

pilav kokusunu ve halıları<br />

en iyi tanıyansın ya,<br />

–– kulağını yere koy,<br />

toprağı dinle,<br />

39


www.isaretatesi.com<br />

yaklaşıyor titreşim,<br />

–– ama şimdi sakın,<br />

ters taraftaki uğursuz<br />

gölgeye dönüp bakma sakın!<br />

40


www.isaretatesi.com<br />

İMGEYİ AŞMAK<br />

İçinde yürüdüğüm korulukta herhalde en iyi böyle<br />

gezdirebilirdi largo’sunu Stravinski.<br />

Nehir adasına largo’nun koşullarını hazırlayarak geldim.<br />

Su yüzeyindeki çarşafsı, hareli parçalarda rüzgârın<br />

zorlamasıyla ara ara sıkışıklığa doğru kayıyorsam da,<br />

largo’nun yanlışlanması anlamına gelmiyor bu. Koşullarım<br />

largo’yu önceliyordu, şimdi largo’yu koruyan ve karşıtlık<br />

gördükçe direnen de koşullarım. – Korulukta geziniyor largo!<br />

Duyuruyor utkusunu! Duyun… Largo bu!<br />

Nehrin ilerisindeki vadinin esinlediği yön duygusu<br />

boşuna değil. Nehrin o yönde uzanışı boşuna değil; suyun<br />

akışı kararlı ve kendiliğinden. Bir sebebi var köprünün; bir<br />

sebebi var köprüden geçen motorsikletlinin!<br />

Suyun kıyısında gözlerimi yumup yoğun düşüncelere<br />

gömülüyorum. Tuhaf bir şekilde kat kat, kıvrım kıvrım<br />

boğumlanıyor zihnim, – gitgide Franz Marc’ın kızıl boğasına<br />

benziyor. Nereden çıktı bu boğa? Nasıl da kanlı canlı! Sağlık<br />

dolu, erk dolu; bir o kadar da dingin… Rahat ve hoşnut bir<br />

boğa! (Hatırlıyorum; bir defasında soğuk, ıslak, kapkaranlık<br />

41


www.isaretatesi.com<br />

bir kovuğa tıkılıp kalmışken ve orada zar zor nefes alarak<br />

fırtınanın geçmesini beklerken –imgelerin yükü sırtımda<br />

kamburdu o zamanlar– tam da böyle bir boğanın<br />

yoksunluğunu çekmiştim.)<br />

Sonra, gözlerimi aniden açıp nehir çığırının genişliğini<br />

duyduğumda, – rüzgârlar arasından her tarafa dağılıyor erk<br />

topları, bilardo masasında bir açılış vuruşu sanki: Çünkü<br />

istiyorum bunu; bir an için Titanvari, deniyorum irademi.<br />

Her şeyi karşılamaya hazırlanıyorum: Sağanak<br />

yağmurlar, boranlar, şimşekler ve çalkantılar bekliyorum;<br />

akşam havasında sarhoş edici kokular döneniyor; derin nefes<br />

aldığımda elektriğe değiyorum; koruluğun derinlerinden<br />

meşalelerle, tören ateşleriyle, patlamalarla dolu bir ateşler<br />

imgesi geçiriyorum, – imgelerin ağırlığıyla iki büklüm<br />

olmuşken adına bile katlanamadığım ateşi, şu an onu<br />

kendimde taşıdığım için anıyorum!<br />

42


www.isaretatesi.com<br />

TILSIM<br />

Bir güneydoğu işareti vardı şurada. Şurada! Tam<br />

şuradaydı. Şuranın şurasında.<br />

Oradaydı, gidip bir tur atmıştım, döndüğümde yine<br />

oradaydı. Güneydoğudan getirmiştim, güneydoğuluydu, tam<br />

oradaydı. Orada!<br />

Orada olması gerekiyordu – niye yok? Nereye gitti?<br />

Var mı yoksa? Belki de bana yok gibi gelmiştir. Var belki<br />

de. – Var mı? Yok!<br />

Güneydoğulu işaret yok. Şuradaydı. – Şurası yerli<br />

yerinde. Ama güneydoğu işareti yok. İşaret olmadan şurası<br />

nasıl olur? Böyle şurası mı olur? Şurası güneydoğuya bir<br />

uğrayıp gelse de işaretlense yine. Zaten “işaretli” olması<br />

gerekmez mi onun, işaretsiz olamaması?<br />

Şuraya güneydoğulu işaret gerek. Hem de şuranın tam<br />

şurasına!<br />

Vakar kanlı buyruk çetin yüksüklerin akabe kımıltılarını<br />

sorguçlu aştıran beyazdan zambak kurna kıyısı belalar tamtakır<br />

43


www.isaretatesi.com<br />

gurultulu gevrek yıldızını tutamlarda unufak eylettiren cici bilye un<br />

kumarını bozduruncaya saz ger çadırı terrarossa persepolis oturum<br />

iki iki dönemeç yüksek metin kuyruk yakar tanlı kâbe kıyıltılarıyla<br />

sondajlı furkan bezek gürültülü tumturaklı zurna beldelere şaştıran<br />

kumanyalı tozdurunca çiki çiki akar kaplı sierra nostra persephone<br />

eğer ki naz katırı katar olurum iki iki günü kırk kesitli kırkbeş ufuk<br />

sordursa yemin esma borsa yün kalas tundra pul balık bir göldedir<br />

tuttuğum nefesin son raddesi dünyanın yelkenini şişiren kan<br />

rüzgârım ol<br />

Güneydoğu işareti yerinde mi?<br />

44


www.isaretatesi.com<br />

SOARING<br />

-fantasiestück-<br />

buzdan döndü<br />

ateşi gördü<br />

kıvılcımlar saçıldı yükseklere<br />

kancasını uzattı boşluğa<br />

tuttu öyle<br />

suda kaydı<br />

kumda kaydı<br />

tuzda kaydı<br />

rüzgâr esti<br />

tutundu direğe<br />

paçaları şişti<br />

tarttı kendini<br />

ayakları yerden kesildi<br />

yokladı bulutu<br />

45


www.isaretatesi.com<br />

çepeçevre taradı<br />

büktü güneyi<br />

sesi uzattı<br />

ışığı katlayıp bıraktı<br />

ufku yaktı<br />

çınladı zirveler<br />

kabarttı sırtını<br />

duydu çılgın hızı<br />

biledi kokuyu<br />

çizdi doğruyu<br />

işaretledi öteleri<br />

ağdıkça ağdı<br />

dürttü eşeledi<br />

kaçtı yükseğe kaçtı<br />

kazıdı çıktı kabardı<br />

yükseldi çıktı<br />

kaçtı kamaştı kaçtı<br />

46


www.isaretatesi.com<br />

SAYIKLAMA<br />

Suda deli yansıma! – Oryantasyon: ani buzul çağı…<br />

Evrim evrim, çabucak, kaleydoskop gözler. – Peki tören<br />

niye? (Vecd neden törensiz olamasın?)<br />

Değil mi ki platodayız, yalın, beyaz, erdemli. Uzay<br />

mendilleri, körfezler, kaçış, döne döne, göre gide, baş döne<br />

döne, en başa döne: ilk simya için – ilk temas: eline geleni tut.<br />

Yücelir.<br />

Bobinlerde apokaliptik yılgı, unut onu, kör yeraltı<br />

yaratığı değilsin, bobinlerle yine yıl, arın, tulumları an:<br />

havadar, esen, tropik.<br />

Yosun ol! Ol ki yosun ol… Yosun kalma. Geçti bile. Billur<br />

elma ışıklarla yıkanıyor. Hep bakma – – şimdi bak!<br />

Şimdi bakma…<br />

Şimdi bak!<br />

Şimdi bakma…<br />

Şimdi bak!<br />

47


www.isaretatesi.com<br />

BESLENME<br />

Su, süt, tahıl, otlar, kökler, yemişler, şerbet, lokmalar,<br />

çorba, peynir, meyveler, şarap, ekmek ve koca bir but: – aroma,<br />

özler, nektar, lütuf: – sindirim, doyum, keyif, bütünlük,<br />

işlerlik, döngü, uyku ve dinçliğin dengesi, yeni erk, duyusal<br />

canlılık, menzili gören öz, atılım için yürek: – açılış, genleşme,<br />

güçlendikçe büyüklenen beden, yeni çapını kutlayan bilinç,<br />

çoğalış, halkalar, ucu sınırların, öteler.<br />

48


www.isaretatesi.com<br />

ÇİN-ÖZNE<br />

başka dilde manzara<br />

Eğik-Göl. Çember-Vadi. Katlanmış-Orman. Mavi-Köprü-<br />

Sırt. Kut-Yamaç. Fısıltı-Rüzgâr. Sarkaç-Boşluk. Mağara-Gök.<br />

Uğultu-Kaya. Külçe-Tepe. Titreşen-Zümrüt-Ada. Çay-Kokan-<br />

Yutkunuş-Kayık. Ve içilen sular kadar çok bir İlk-Kıvılcımı-<br />

Belleğin-Yarımay.<br />

İçlerindeyim, benim, rehberiyim onların.<br />

49


www.isaretatesi.com<br />

“S”<br />

Bir duman havuzu burası. Akıyor duman. Dikdörtgen<br />

şeklindeki havuzu duman ve pus dolduruyor.<br />

Karşıma almışım bunu, oturuyorum. Sanki önümde bir<br />

harita; ya da bir fal küresi. Yavaş, ağır, yoğun bir akım<br />

görüyorum. Havuza su gibi dolmuş duman; ilerliyor,<br />

yoğruluyor; kıvrılıyor, toplanıyor, ip gibi uzanıyor, dağılıyor,<br />

kesifleşiyor.<br />

Akıyor; damarlar, dallar oluşturuyor. Müthiş bir gaz<br />

yoğunluğu; katman katman; ak ve kara arasında türlü renk<br />

geçişleriyle. Silinen hatlar, karışan şekiller. Şekilsiz değişimler.<br />

Karşımda duman havuzu. Ötede, ucu bucağı<br />

görünmeyen bir karanlık. Sessizliğin ortasındayım.<br />

Bir dayanak arıyorum: Dumanda ısrarla bir S harfi<br />

görmeye çalışıyorum.<br />

50


www.isaretatesi.com<br />

HATALAR<br />

Hatalarla dolu adamlar<br />

yaş ıspanak çiğnediler<br />

duydular çemberlerini,<br />

beş bin metre<br />

irtifanın buz gibi<br />

çatlaklarına geceleyin Schumann<br />

sızdırdılar gliserin.<br />

Hatalarla dolu adamlar<br />

ısıttılar doğu batı<br />

bozkırlarının üzerini,<br />

göl içlerinde yamru yumru<br />

bir top gümüş<br />

yakaladılar fortissimo:<br />

istasyonda<br />

peron karanlıklarının ucundaki<br />

cangılda devrik<br />

51


www.isaretatesi.com<br />

bıraktıkları aynanın adı<br />

Tibet’ti.<br />

Hatalarla dolu adamlar<br />

pembe turuncu ışıklar<br />

yunağında en doğru<br />

mavinin doğru durumuydular:<br />

homurtulu bir at<br />

arabası getirdiler cadde boyu,<br />

arabaya bir geliş<br />

yakıştırdılar.<br />

Hatalarla dolu adamlar<br />

baskın tentenin altında<br />

kavruk durdular,<br />

zebur gölgede<br />

suskun şurup susadılar,<br />

lamba yaktılar<br />

lamba yaktılar<br />

lamba yaktılar<br />

lamba yaktılar<br />

lamba yaktılar<br />

lamba yaktılar,<br />

korkunun kurgusal<br />

52


www.isaretatesi.com<br />

rahatlığıyla minare<br />

uçlarından yukarıya beyaz<br />

koku kıvrıklarını düzden<br />

zımbalayıp güle göz<br />

güme giz güze sarı sol fa mi<br />

hatalar yaptılar.<br />

53


www.isaretatesi.com<br />

BAŞKALAŞIM<br />

Penderecki’ye<br />

bataklığın üzerini<br />

sinek gibi vızıldayan<br />

bir keman<br />

kurcalarken,<br />

derinde<br />

yığınla güç<br />

tortop.<br />

üçgen çatıların<br />

sırt sırta<br />

yüksekler yavanlığı,<br />

iki esmer ağaç<br />

arası tamtamlı<br />

zaman tutulmasını<br />

ittiren zencefil koku<br />

uyuşması darlığı.<br />

54


www.isaretatesi.com<br />

içten dışa<br />

tutti yutkunuşla<br />

gırtlaktan ciğerlerden<br />

sırttan sinüslerden<br />

saçılan duman<br />

çınıltılar ve kırk-uyarımlar<br />

gece mavisi<br />

kent-orman nebulalarına<br />

metalik fa mi.<br />

yüzey uzlaşmaları<br />

ortanca dakika<br />

protokollerini soluğun<br />

bütün evreni duyulurken<br />

kadifede tende elyafta<br />

güherle güp diye<br />

böleyazacak.<br />

dürtüsel uzantıların<br />

koyların karanlık imasında<br />

ses halılarıyla<br />

üst üste bindiği<br />

petrol yeşili katmanların<br />

55


www.isaretatesi.com<br />

la bemol tığı için<br />

sicim gibi lazere firesiz<br />

enerji dayatılması<br />

yok yere değil<br />

kabinlere gelmeden.<br />

56


www.isaretatesi.com<br />

TAKILMA<br />

harita<br />

tutuşturulmuş elimize,<br />

göl kıyısında<br />

keşif namümkün.<br />

güne küskün,<br />

buluta düşman<br />

yürüyoruz<br />

sövüp sayarak.<br />

karton yırtığı<br />

öğlenin reçinesinde<br />

bembeyaz elektronik<br />

beşlikler kumaşın<br />

iç kimyon köprüsünü<br />

yaktığında deli ödü<br />

durduramadık.<br />

yamaç önü panolarında<br />

57


www.isaretatesi.com<br />

melez kimyasal<br />

tutamların ıslığı<br />

ipin çizgisini ünlerken<br />

berrak korku huyları<br />

titreyen yelkenlerde<br />

kunt ağrı.<br />

bekleyişin pis uğursuzluğuyla<br />

merkezcil sfenksin<br />

su naraları uzağında<br />

dibin en dibi tohumları<br />

burkulmaya tuttuğu,<br />

–– hatırlayışın doğal<br />

ortalamasından<br />

palas pandıras kalkan<br />

acı boya sıyrıklarının<br />

aniden kuyu kasnağıyla<br />

sarıldığı,<br />

–– rutin düşünüşün<br />

bukleler belasını atlatamadığı –– ––<br />

58


www.isaretatesi.com<br />

KÖPRÜ<br />

Bu köprü, çağımız metropollerinden birindeki anıtsal<br />

köprüdür.<br />

Benzerini her metropolde aradığımız cinsten, ideal bir<br />

köprü. Tam olması gerektiği gibi tasarlanıp kurulmuş. Nasıl da<br />

köprü köprü duruyor yerinde, şaşılacak şey!<br />

Ama tam da o haliyle insanda şüphe uyandırıyor. Çünkü<br />

bir köprü, bu denli köprü olmamalı. Bir terslik var bu işte; bu<br />

köprü tamı tamına kendisi kadar.<br />

Hayır, kesinlikle teknik veya mimari bir sorun yok; ama<br />

bu köprü yalnızca bir köprü olduğu için, bir kültür ikonu<br />

olmak dışında hiçbir etki yaratmıyor. Tam kartpostallık!<br />

Kim bilir zamanında köprüyü yapanlar nasıl sağlam<br />

esaslarla hareket etmişler, doğru malzemeyle nasıl güçlü bir<br />

yapısal bütünlüğü ortaya koymuşlardı. Peki ama ortaya çıkan<br />

sonuç, in situ neden bu kadar geçersiz? Onyıllardır kenti<br />

ziyaret eden yüz milyonlarca insan köprüyü çoktan yanlışladı.<br />

– İşte karşımızda: Bir hiçe bakıyoruz.<br />

Belki de sorun, köprü tasarlanırken teknik birer<br />

parametre olarak göğün çalkantılarının, vertigonun, akşam<br />

59


www.isaretatesi.com<br />

ateşlerinin, elektrikli saatlerin, sudaki kıvılcımların, mekân<br />

derinliğinin ve sessizliğin hesaba katılmamış olmasıdır. Ya da,<br />

belki de, köprünün yapımında kullanılmadığı açıkça belli olan<br />

malzemelerdir: sedir kabukları, kil tabletler, tuz kristalleri,<br />

Sahra kumu, Polinezya totemleri, at teri, Afgan kilimleri,<br />

kutup buzları, okyanus çamuru, asteroitler…<br />

Belki de sorun, bunların hepsiyle ilintili. – Hem şu da var<br />

ki, köprü tersten yapılmış olmalıydı, fakat düzden yapılmış. O<br />

yüzden düzden tersi gösteren bir köprü var karşımızda!<br />

Evet, köprü burada bir tılsım olacağı yerde tam bir baş<br />

belası. İnsanlar gelip onun önünde sürekli fotoğraf çekiniyorlar<br />

(gülücükler saçarak, atlayıp zıplayarak, klişe göz yanılgıları<br />

yaratmaya çalışarak, neşeli, esprili, zekice pozlar veriyorlar),<br />

bunu neden yaptıklarını anlamak mümkün değil. Çünkü<br />

aslında köprüyle hiçbir temas kurmuyorlar; nefret ediyorlar<br />

köprüden; bunu herkes biliyor. Çatışıyoruz köprüyle; hınçlıyız<br />

ona karşı. Orada köprü köprü durmaktan başka ne işe yarıyor?<br />

Herkes teslim etmeli ki, bu köprü burada bir uğursuzluk<br />

anıtıdır. Ve bir çözümü yok bu durumun. Çağımız böyle bir<br />

paradoksun nasıl çözülebileceğini hiç düşünmemişti.<br />

* * *<br />

Ama düşünün, bu metropolde bir de isimsiz konuk<br />

vardır, caddelerde sessizce gezinmekte, bir gizemi<br />

kovalamaktadır; gecenin geç vakti odasından fırlamış, kararlı,<br />

sert adımlarla ilerlemeye başlamış, tüm konukların birbirinden<br />

yorgun olduğu bu tüketici kentte belli ki yeni, spontan bir güç<br />

kaynağına ulaşmış, içinde uyanan enerjinin hevesiyle dizi dizi<br />

60


www.isaretatesi.com<br />

işaretlere uyduğu, haritalarda olmayan bir rotayı izlemeye<br />

koyulmuştur; ve manyetik dönemeçlere, koku mağaralarına,<br />

ürpertici dokulara, yoğun, loş ambiyanslara uğraya uğraya,<br />

özgün bir hız ve yavaşlıkla, suyun kıyısında köprüyü uzaktan<br />

görebileceği kritik noktaya varmıştır: Tan kızıllığıyla köprüde<br />

tüm varlığın ruhu ağır ağır uyanmaktadır; panoramada ışığı,<br />

suyu, havayı derin derin solur; tümü bir senfonidir; köprüde<br />

bir baştan diğer başa, kıvılcımı, ateşi, tınıyı, delili yakalar<br />

tekrar tekrar, zamanın nabzını duyar, şifreler okur; maddenin<br />

can damarına temas ettiği an bir ıslık duyar göklerden, milyar<br />

yıllık bir bilinmezin kovuğuna doğru sokulur…<br />

61


www.isaretatesi.com<br />

TAVŞAN UYKUSU<br />

ışığı sönük<br />

ampulde bırakmışken,<br />

karanlıkta<br />

yerimden kıpırdamayarak<br />

uykuya dalmayı beklerken,<br />

hayalet bir sinekle<br />

irkiliverip<br />

– V I Z Z Z –<br />

önümde beliriveren<br />

Venedik imgesinde<br />

kanalın mavi kırmızı<br />

sarı pembe evleri,<br />

yeşil kahverengi<br />

beyaz mor gondollar,<br />

buz gibi gökyüzü,<br />

çıplak ete<br />

62


www.isaretatesi.com<br />

değen demir<br />

– Z Z Z I T –<br />

tükürüğümde bademin<br />

on dört yaş tadı,<br />

kulağımda bakırın<br />

eğreti tınısı,<br />

tenimde ürpertinin<br />

geri dönüldüğünde<br />

bırakıldığı yerden<br />

aktığı,<br />

odaklarda karıncalanma<br />

– T I Z Z Z –<br />

hem sonra akrabalarımın<br />

bazıları yılgın,<br />

bazıları acemi,<br />

tutucu bazıları,<br />

bazıları korkunç,<br />

ama zencefil<br />

teklif edince<br />

hepsi de kangrenli<br />

atol yorgunu kul<br />

– T I T –<br />

63


www.isaretatesi.com<br />

inci çarşaf<br />

güneş benek<br />

zımba-delikli hezarfen<br />

sevgi mayhoşu<br />

âtıl ziggurat<br />

şehrin büyülü erdemi<br />

toz kıl yün<br />

– T I R R R –<br />

havada çam<br />

kokusunun aktığı,<br />

dokuda kelebek<br />

devamlılığı,<br />

iki boyutluluğu<br />

âlemin,<br />

çobanın taraçadan<br />

köyler ötesine<br />

bakışında beyaz<br />

ufkun pembe<br />

lekesinin fıt fıt fıt<br />

– R I Z Z Z –<br />

ağaç gölgesinde<br />

64


www.isaretatesi.com<br />

birtakım<br />

davranışlara tutulmuş olan<br />

sincabın durduramadığı<br />

zaman,<br />

arapsaçına dönmüş<br />

refleks eylemler,<br />

geri sayım<br />

gibi gelen<br />

kozmik açınlama,<br />

çınlama<br />

encam<br />

ve şimdi acun<br />

– Z Z Z I I I R R R –<br />

65


www.isaretatesi.com<br />

TAVŞAN UYKUSU - II<br />

günü planladın,<br />

eyleme vurdun erki,<br />

aralıklar belirleyip<br />

kesik kesik yaşadın ––<br />

topla zehiri,<br />

sık düğümü,<br />

yırt dokuyu kan sıçratarak<br />

– Z I M –<br />

delice koşturdun istemi,<br />

çarklar terse döndü,<br />

yana eğdin düşü,<br />

şaşı baktın ––<br />

topla zehiri,<br />

sık düğümü,<br />

yırt dokuyu kan sıçratarak<br />

– Z U M –<br />

66


www.isaretatesi.com<br />

bozdun renkleri,<br />

rakamları karıştırdın,<br />

kurmayı bilemedin sesleri,<br />

sessizliği harcadın ––<br />

topla zehiri,<br />

sık düğümü,<br />

yırt dokuyu kan sıçratarak<br />

– T U M –<br />

zamanla yarıştın,<br />

ya önden gittin ya geri kaldın,<br />

gölgenle güreştin,<br />

soluksuz kaldın ––<br />

topla zehiri,<br />

sık düğümü,<br />

yırt dokuyu kan sıçratarak<br />

– R I Z –<br />

bilinç titrek,<br />

bellek kırpışıyor,<br />

seğiriyor duyum,<br />

yüzeyler naylon ––<br />

topla zehiri,<br />

67


www.isaretatesi.com<br />

sık düğümü,<br />

yırt dokuyu kan sıçratarak<br />

– H O Z –<br />

deneyimin suyu bitmiş,<br />

katrana kaldın,<br />

humma bile yok,<br />

hayıflan ––<br />

topla zehiri,<br />

sık düğümü,<br />

yırt dokuyu kan sıçratarak<br />

– T O T –<br />

68


www.isaretatesi.com<br />

ASANSÖR<br />

Kavruk Asansör, gördüm seni! Nasıl da yeşillenmiş,<br />

macentalanmışsın, klor kokusuyla çalkalanıyorsun. Uğultun<br />

sintizayzırlık, kapkara bulutlarda hasadın.<br />

Kabuk Asansör! Bir tur dönüyorum, geliyorum, yine<br />

buluyorum seni! Külsün, köşe bucaksın, uzay boşluğu;<br />

armutlar kadar meşru varlığın. Sokuluyorum ıssızlığına;<br />

sandıksı hacminde kıpır kıpır eşeleniyorum.<br />

Kaykık Asansör! İçinde termometre cıvası, su terazisi<br />

baloncukları… Vanilya kokuyorsun, sonraya yerçekimli<br />

kalıyorsun. Tın tın, tin tin, tum tum. Calliope!… Geldi bahar,<br />

yerli yerinde ayrıtların, tavanını iksirle tamamladım, öğlelere<br />

çocuklaştım.<br />

Sulak Asansör! Neden barutsuzsun da barut<br />

kokuyorsun? Uzak dokunsallığın pek manidar; re majörlere<br />

karıştın. (Tutuyorum kendimi; kılçıkların balığını<br />

ayıklamayacağım.) Senden önceki uykumsun, senden sonraki<br />

tempolu adımlarım. Yamacında bronzlaşırken göstergelerinle<br />

kırk saat oyalanıyorum.<br />

Sinyalini yaktın ve ben seni içime çektiğim soluktan daha<br />

iyi tanıdım.<br />

69


www.isaretatesi.com<br />

BAŞKA ZAMAN<br />

Balkonda şömine, sehpa ve tavan arasındaki sınırlı<br />

boşlukta gezinip duran yaz ikindisi havası, – neden o sınırlı<br />

boşlukta gezinmek zorunda ve daha sınırsız bir genişlik<br />

bulamıyor kendine?<br />

Başka bir zaman, gene bu balkonda, sınırsız bir genişlikle,<br />

– gece göğünün dev bir plakanın bükülme gıcırtısıyla<br />

yankılandığını, beyaz bir tanrının karıştırdığı acı bir girdabın<br />

burçlara yayıldığını ve ufukta upuzun bir bulutsunun baştan<br />

başa ürperdiğini hatırlıyorum.<br />

70


www.isaretatesi.com<br />

BÜYÜYEN YAZ<br />

Yaz, çığ gibi büyüyor.<br />

Yaz, çığ gibi büyümekle büyüyor.<br />

Sesler var her yanda, geniş mesafeler. Göz alıcı huzmeler.<br />

Güneye musallat olmuş iplikler! Toz çağları. Erk kitabeleri ve<br />

durumluk kil tabletler.<br />

Bulutları görüyor şeftali tüyleri. Yüksek irtifalarda,<br />

fokurdayan sular – ve en üst eşikleri aşan manyetik taklalar.<br />

Düşünce cımbızı; rengârenk panoramalar, kayalıklar:<br />

direncin ısıl yuvası. Işık, yönler, elektrik; aygıttaki bozukluğun<br />

kerameti.<br />

Görülmemiş bir meneviş! Hep doğru oktavdan bir si<br />

bemol. Kıpırtı, kayma, kuyu kıyıları, koy kokuları, kor kumlar.<br />

Ve yine, sesleri pekişen klarnetler.<br />

Tavşanın öğlen düşü: ân ayarına mayhoş buğu. Telekler<br />

milyonluk uçuşuyor; güvercinler hep Titan, hep Ekvator.<br />

71


www.isaretatesi.com<br />

Zillerin çınlamadığı kovuk yok. Sarnıç tavanları okkalı.<br />

Burada olanın orada olmayışı ve her şeyin yerli yerinde oluşu<br />

kadar güzel her bir şey. Zamanın tiktakları sancılı senfonileri<br />

sayıyor.<br />

Üzerinden özlem geçsin istedik. Sirenleri artık stratosfer<br />

tutamaz! Tüm varlıklarda biricikliğin sonu gelmez tılsımı.<br />

Girdaplar kurcalıyor boşluğu; ışıltılı sular karıncalanıyor.<br />

Sonraya kalıyor açılan çığırlar. Uğultu geçmiyor, çağlar<br />

uzuyor, uğultu mahşere kalıyor.<br />

Tersi olmayan düz bulunmuş! Başım dönüyor, – kendimi<br />

hep üzerinde hayal ettiğim köprüde sonunda yürüyor olmanın<br />

tuhaf yolunu tutmuşum; güneş saatleri gibi, çöl akrepleri gibi<br />

boğuluyorum ışığa; büyük olaylar geçiyor başımdan, büyük<br />

bir yolculuğa çıkıyorum.<br />

Yaz, çığ gibi büyüyor.<br />

Yaz, çığ gibi büyümekle büyüyor.<br />

72


www.isaretatesi.com<br />

KIZIL PRELÜD<br />

Canlı bir tema buluyor, güne bir kapı açıyorum: Böyle<br />

başlıyor her şey – zamanın miladı. Bulduğum temanın ne<br />

olduğunun bir önemi yok; ister elmas kristalindeki pırıltılar,<br />

ister çilek kokusu, ister kalın bir kadın sesi, ister karanfil tadı<br />

olsun. Kutsal bir anahtardır beni açan şey, bana can verir.<br />

Gözlerimin doğru baktığını, kulaklarımın doğru işittiğini<br />

hissediyorum – bulutta, şelalede, rüzgârda, tende. Sağduyum<br />

özgür.<br />

Demek ki buydu gölgesinde titrediğim ağaç:<br />

Bilmiyordum bu karmakarışık dalları, gür saçakları, bu<br />

koskoca gölgeyi; bilmiyordum titrediğimi bile, titriyordum.<br />

Şimdi gölgesindeyim ağacın; capcanlı bir soluk bu, ısıtan bir<br />

ürperiş.<br />

Sonra, öğle güneşi altında, çığırında akan bir nehir gibi<br />

ilerliyorum; allegro non troppo geçiyorum koruluktan;<br />

çıkıyorum köprüye: Ufka bakarken tüm gücümü donandığımı<br />

duyuyorum.<br />

Olimpos’u görüyorum uzak dağda; yeni çağ esinleniyor<br />

boz yamaçlarda; teknoteolojik bir tasarı kurup, satirik bir<br />

neşeyle kıkırdıyorum.<br />

73


www.isaretatesi.com<br />

Nihayet, kulağımı bir Kızılderili gibi raylara dayayarak<br />

kilometrelerce öteye kulak kabartıyorum: Uğultuyu<br />

duyuyorum, yaklaşan haz dolunayına bel bağlıyorum!<br />

74


www.isaretatesi.com<br />

GÜMÜŞ PRELÜD<br />

Işık parladı panoda. Ters ışık, bir anlığına. Günün özel<br />

bir saatinin ışığı. Parladı panoda.<br />

Tren ipek tünelden geçerek çıktı yola; menzilinde<br />

Racastan vardı – Racastan’da bir göl; gölde bir saray. Biyonik<br />

yolcuyu İran Dağları’nın uğultusu ve Ay kraterlerinin<br />

manyetiği uyanık tuttu. Düşünce matrisinde bir çengel peyda<br />

oldu yolcunun, uzandı bir içdeniz imgesine, kaldı kaskatı.<br />

Sonra, zamansızlığın bakır telinin sentetik yüzeyde<br />

pembeye yeltenmesi kadar sıkıntılıydı, bir bakışlık çemberin<br />

manzarada tamamlanamaması.<br />

O halde tornistan, – o halde içe dönüş, – o halde<br />

tornistana tornistan: “Mahallelerde gece denizleri, eğer bize<br />

değilse kime yansıyor olabilir?”<br />

75


www.isaretatesi.com<br />

DURUMLAR VE SABİT<br />

Vanitas.– Hiçliğin türlü görünümleri. Sakıncalı maskeler.<br />

Gölgelerde neler var! Sancılı başaşağı duruşu kavramların.<br />

Bütünlenemeyen panoramalar: Her manzara hücresinin<br />

geçersiz kılışı bir diğer hücreyi. “Fiyortlar neden? Neden<br />

mercan adaları? Ne gerek var Gulf Stream’e? Madagaskar<br />

niye?” derken – sızlayışı perdelerin, merdivenlerin, tavanların.<br />

Sonunun gelmemesi uğursuz ışığın yansıdığı yüzeylerin.<br />

Derken ilgi odağı hep sapa yönde: soyulmuş duvar sıvaları,<br />

zeminde yağlı leke, boruda pas. Bir homurtu derinden derine;<br />

restoranlarda fersiz sema ayinleri. “Gözde bakış, alında pırıltı,<br />

düşte bir tutam cevher yokken – ne gerek var, gözler kalkmaz<br />

da neden aya bakmak aranır?”<br />

Kahkahalar.– Verandada karıncalanma. İpin komik<br />

durumu. Parke boyunca, kenarlıklar boyunca kıkırdama.<br />

Çıngıraklar, fırıldaklar, çatapatlar, topaçlar: Benliğin katılığını<br />

toza dumana savurmak gibi bir zevk var. Kıs kıs. Oyun,<br />

şaşırtma, alay. Eğretiliği fiyakaya, dumuru eğlenceye vururken<br />

– horozlar, eşekler ve saksağanların neşesi gaydaları, kaldırım<br />

76


www.isaretatesi.com<br />

taşlarını, palmiyeleri ve tırpanları dünyanın şenlik yerine<br />

çağırıyor, anlamın absürtte aranışına çağırıyor. Hahayt!<br />

Korkular.– Derin kuyuların uğultusu, kuytu düzlüğü<br />

sıyıran kof esinti. Boşluk, karşıt yönler arası gerilim. Âtıl<br />

depoların, küflü ambarların, ıssız hangarların dokusunda<br />

dayanaksız bir düşüklük ve ani tıkırtı. Önü alınamaz kolaçan<br />

edilişi etrafın; girdap gibi dönenen ürperti. Tekinsiz ilerleyiş.<br />

Renk kusan karolar, zehirli parlama, maddenin özündeki<br />

radyoaktif tehdit. Biz bunlara rağmen, yok sayıp alâmetleri,<br />

takıntılı bir inatla, yürüyoruz homurtulu ve iniltili duvar<br />

boylarında, içine içine yürüyoruz kara ateşlerin, içine<br />

yürüyoruz cinli köşelerin.<br />

Tasasızlık.– Ak sütunların göğünde tül. Taklacı güvercin.<br />

Kesintisiz soluk, serbest buhar, denetimsiz rüzgâr. Atlaslara<br />

yayılan ipek, düzlüklerin ufkunda ıtırlı kamaşma. Su halıları,<br />

kaygan kaya dilleri, ateş çiçekleri. – Ve o ak sütunlar devriliyor<br />

öylesine ağır ağır ve hafifçe, masalsı bir çatı kuruluyor, tüm<br />

günün çocuksu suspus ağzı tek bir güzel sesi söyleyebilmek<br />

için ılık bir esintiyi andırarak aralanıveriyor.<br />

Düşüncemin kutup yıldızını körfezin ucunda bir kıvılcım gibi<br />

çaktırmayı bekliyorum gece gündüz.<br />

77


www.isaretatesi.com<br />

İKİ BULUT<br />

-manzara resmi-<br />

Birbirinin aynısı iki bulut. Yayvan tepenin üzerinde yan<br />

yana, hareketsizler; ikisi de tıpatıp aynı biçimde yuvarlak,<br />

pofuduk.<br />

İki bulut. Aynı yükseklikte, aynı boyutta, birbirlerinin<br />

kopyası gibi. – Ama sırf biri sağda, diğeri solda olduğu; biri<br />

diğerine göre sağda, diğeri ona göre solda olduğu için, aslında<br />

dünyanın en farklı iki bulutudur bunlar. Yan yana ve tıpatıp<br />

aynı olmasalardı, bu kadar farklı olamazlardı birbirlerinden.<br />

Çünkü burada büyük mesafesi gizlidir ikinin birden,<br />

sağın soldan, bir noktanın diğer noktadan. Aynı zamanda aynı<br />

mekânda olsalar bile iki farklı konumdalar bunlar. Aynı<br />

koordinatta değiller ya, üzerine gidip sorgulasanız sırrını<br />

kusar ayrım, dehşetli açığa vurur yan yana oluşun gizlediği<br />

büyük farkı. Çünkü öğelerin uzaklığıyla ayakta durur evren;<br />

mesafedir varlığın çatısını kuran.<br />

Meydan okumayın bu iki buluta, nefesiniz yetmez,<br />

boğulup gidersiniz.<br />

78


www.isaretatesi.com<br />

KEMAN İÇİN PRELÜD<br />

Neyin şoku bu? Hava elyaf; ova mor – kadim ve ılık. Ete<br />

kemiğe bürünüyorum.<br />

Hilary Hahn’ın havada gezdirdiği Elgar, ipince bir lif gibi<br />

değiyor kentin bloklarına, boşluklara, yumrulara, buza,<br />

elektronik nehirlere. Sular kabarıyor; ufuk uğulduyor.<br />

Ovada dev bir baloncuk gibi kabaran akşamı bir<br />

karıncalanma kaplıyor.<br />

Karanlığın, ufuktaki renk alacalarının, tepelerin ve kent<br />

ışıklarının bir rüzgâra uyup ovanın üzerinde çattığı binyıl<br />

kurgusuna bakıyoruz hepimiz, tüm insanlar ve usulca uyanan<br />

gece yaratıkları.<br />

Bilinçlerarası bir ağ kuruluyor, – gökgürültüsünün<br />

telepatisi.<br />

Bulunduğu yerde herkese, kendisi oluşuna dair ayrıntılar<br />

açıklanıyor. Ulu çınar ağaçları bir ayin korosu; yağmur çılgın<br />

bir şaman. Herkes şaşkın.<br />

79


www.isaretatesi.com<br />

Etrafımızı kolaçan ederek, kadim çemberi bir anlığına<br />

tamamlıyoruz. Karşıt güçlerin hilesi boşa çıkıyor böylece.<br />

Eylemin katı darlığından kurtulmanın yolu açılıyor.<br />

Batıda günbatımının son alacakaranlığı bir mühür gibi.<br />

İlan ediliyor: Oluşun anlamla sonsuz evliliğidir bu!<br />

80


www.isaretatesi.com<br />

MODUS VIVENDI - I<br />

yolun keskin dönemeci<br />

beri yanda ormancıl dokuya<br />

ansızın bir totem<br />

kondurdu.<br />

bej kayık<br />

gölün kapkara yosunlarına göre<br />

çarpıcı bir konum buldu:<br />

yöre tınladı.<br />

boş arsadaki<br />

moloz yığını<br />

gecenin can alıcı<br />

ânında parladı.<br />

ufka yakın<br />

yamyassı bulutu<br />

81


www.isaretatesi.com<br />

ısıtan fa sesi<br />

tepeleri saran<br />

gelecek düşününe<br />

ilk kez deli pembe<br />

yansıdı.<br />

82


www.isaretatesi.com<br />

TERSİNE ÇEVİRME DENEMELERİ<br />

Kuyuya: kalıp. – Kuyu kalıbı. (Çifte kuyu, çifte kalıp.)<br />

Boşluğa: yokluk. – Boşluk yokluğu. (Çifte boşluk, çifte<br />

yokluk.)<br />

Maddeye yumru. Yumruya topak. Topağa cüruf.<br />

İçe hiç. Susa pus. Tuzla buz.<br />

Uzunluğunca uzanmayan ipe, uzunluğunca uzanma kipi:<br />

ama ip yine kipten kaçıp gitti!<br />

Çembere darlık, noktaya karanlık. – Peki efsunla mı,<br />

yahut mühendislikle mi olmalı direnç?<br />

“Düşüncelerini katrana alıştırmışsın, tamam, şimdi onları<br />

müziğe yanaştırmayı dene de gör, nasıl da çağlar boyu süre gerek<br />

buna.”<br />

83


www.isaretatesi.com<br />

RİTİM - I<br />

-günlük ölçü-<br />

koş – koş – git – geç – kaç – atıl – atla – koş – uç – geç –<br />

dur – fırla – hızlan – yüklen – kaç – geç – dur – koş – dur – koş<br />

– fırla – koş – koş – zorla<br />

(ha gayret, ikinci doğanın suyu tükenecek)<br />

84


www.isaretatesi.com<br />

RİTİM - II<br />

-çeyrek dakikalık ölçü-<br />

M<br />

E D<br />

İ T A<br />

S Y<br />

O<br />

N<br />

85


www.isaretatesi.com<br />

RİTİM - III<br />

-saatlik ölçü-<br />

Sahanlıkta otur. Gölgeli, kuytu, sessiz: sığınak.<br />

Merdivenleri çık. Ahşap basamaklar: gıcırtılar.<br />

Tavanarası: Kavurucu öğle güneşinde göğe en yakın<br />

kuytu burası.<br />

Aylaklık kuleleri sıralanıyor iç içe.<br />

86


www.isaretatesi.com<br />

RİTİM - IV<br />

-dakikalık ölçü-<br />

Bul. – Git. – Dön. – Bulama.<br />

Git. – Dön. (Başka Dön.) – Benzer Bul.<br />

87


www.isaretatesi.com<br />

RİTİM - V<br />

-geceden sabaha-<br />

Geceye sünger çekmek istedin.<br />

Uyudun. Sancılar içinde kıvrandın.<br />

Uyandın.<br />

Avludaki moloz yığını şimdi neyin halidir?<br />

(Geceden, üzerine sünger çekemediğin nedir?)<br />

88


www.isaretatesi.com<br />

KIRMIZI PARMAKLIKLAR<br />

varsınız kırmızı parmaklıklar!<br />

eşiğinize varıp da ayırdım<br />

dünyayı ikiye:<br />

beride kötü gidişat,<br />

ötede iyiye gidiş –– değişim.<br />

duruyorum burada<br />

kırmızı parmaklıklar!<br />

ikiye kırılmanın<br />

kıpkırmızı eşiğinde<br />

sonsuz bir konaklama arzusu:<br />

bekleyiş, durum, akım<br />

–– doyum, dönüm, dönüşüm.<br />

89


www.isaretatesi.com<br />

MODUS VIVENDI - II<br />

kiremit çatıdaki<br />

bacaya<br />

buğulu bakış:<br />

üst-baca!<br />

gecede<br />

liquor amnii içinde<br />

kanlı canlı kent:<br />

rahmaninof peltesi.<br />

sokakların<br />

boşluğuna doğan<br />

keskin şekil duygusu.<br />

ham buluta<br />

esas şimdi<br />

kırk işlem.<br />

90


www.isaretatesi.com<br />

rakamları sayarken<br />

sekizden dokuza<br />

big bang!<br />

91


www.isaretatesi.com<br />

İSTİKAMET<br />

İnsanlar dağıldılar meydana. Herkes ayrı bir yerde<br />

duruyor. Kediler, köpekler de dağıldılar. Güvercinler de.<br />

Banklar var. Ağaçlar. Boş gönderler. Etrafta ayrı ayrı duran<br />

binalar. Ortada bir şadırvan, etrafında bir çiçek tarhı.<br />

Uzaktan görüyorum.<br />

Bulutlar geçiyor.<br />

– Herkes istikametini belirlesin.<br />

92


www.isaretatesi.com<br />

KORUNAK<br />

manastır yolu<br />

Kilometrelerce yürüyüşün üzerine, öğle sıcağında bir de<br />

uzun, dimdik bir yokuşu çıkarak, güç bela vardım tepenin bu<br />

noktasına. Bir yudum su içmedim yolda; altında dinlenilecek<br />

bir parça gölge yoktu. Açlıktan kıvranıyorum üstelik. Ve<br />

güneşin altındayım hâlâ.<br />

Üzerimde günlerin uykusuzluğu var, kafamda sersemlik,<br />

her tarafımda ağrılar. Gücüm iyice azaldığından, ışığa, sıcağa,<br />

seslere karşı müthiş derecede tahammülsüzüm; sinirsel<br />

tükenişin eşiğinde olduğumu hissediyorum. (Çöl yitikliğinin<br />

bu son raddesinde, karanlık irademin ezbere adımları bana<br />

tinin menzilinde bir ifrit gösteriyor! Kovamadığım, feci bir ifrit<br />

– değil mi ki cenderesindeyim darlığın.)<br />

Gene de yürüyorum. Gözlerim kararıyor; neredeyse<br />

kendimi bilmez bir halde varıyorum manastıra.<br />

Ama nihayet vardım, içerideyim, önemli olan da bu. –<br />

İçerisi gölgelik, serin, sessiz, durgun; ve dışarının tüm<br />

koşullarından yalıtılmış ve korunaklı olduğu için de, yepyeni,<br />

taptaze ve alabildiğine elverişli: Anbean, derinden derine,<br />

93


www.isaretatesi.com<br />

tasvirlere anlam dolmakta – vitraya zaman, mum alevine<br />

karakter, soluğa ifade, iç mekâna sonsuz uzay.<br />

94


www.isaretatesi.com<br />

MODUS VIVENDI - III<br />

tepeler arasındaki<br />

çanağa<br />

ikindi vakti varoşu:<br />

angkor vat serabı.<br />

kentin ufkuna<br />

güneş batarken<br />

okunaklı silueti binaların:<br />

armoni-ayet.<br />

kök-durumun<br />

sırrına doğru eğildiğinde<br />

dirim bilinci:<br />

geceye uykulu hâle.<br />

taşa su<br />

sızarmışçasına<br />

95


www.isaretatesi.com<br />

karanlık parkın<br />

kauçuğuna işlediğinde<br />

Zeitgeist –– ––<br />

96


www.isaretatesi.com<br />

DO SESİ<br />

Titriyor. Sallanıyor. Yılan gibi kıvrılıyor. – Do. – Görünüp<br />

kayboluyor. – Do.<br />

Kasılıyor. Gevşiyor. Aniden zikzak çiziyor. – Do.<br />

Gölgeleniyor. Koyulaşıyor. Katılaşıyor. İkiye kopyalıyor<br />

kendini. Üçe kopyalıyor. Beşe kopyalıyor. Hepsini kendine<br />

topluyor. – Do.<br />

Akıyor. Ağırlaşıyor. Tekrarlanıyor. Sekizleniyor. On<br />

sekizleniyor. Susuyor. Yankılanıyor. – Do.<br />

Gene kıvam buluyor. Boşlukta ilerliyor.<br />

Duvar boyunda yürüyorum. Boğuk bir do sesi en dipten<br />

benimle ilerliyor: Tınısı sessizliğinden anlaşılıyor.<br />

97


www.isaretatesi.com<br />

KESİT<br />

Dıştan dolaşım. Uçurumlara uluyarak. Alnımın bütün<br />

kompartımanlarıyla. Kuyulardan tüterken iksir kokuları. Işık<br />

çizgisiyle kaplı uzak dağlarda. Çemberi gezerken. Çemberin<br />

tutulduğu. Ay’a uyku. Karanlığa eğik kitabe. Çemberi<br />

gezerken. Kasılıp kaldığında vadi. Ayıldığımda balçık<br />

batağına. Bir kayran açınca kendime. Beyaza yürüyünce.<br />

Simler saçarak. Rotanın ısısıyla, kauçuk zemin döşeyerek.<br />

Kuytumdur. İksir kokuları tüterken. Asmalar altında. Saatler<br />

şaşarken. Buğulu merceklerde. Yel yurtlarıyla. Bükülüp kalmış<br />

bir eklemle. Çemberi gezerken. Devamlılık tedirginliğiyle.<br />

Etrafa göre. Kanyon korosunu susturarak. Sıyrılan liflerle<br />

söğüt şarkısı için. Pan’ın çığlığı güme gittiğinde. Vakitlerin<br />

olağan ısrarında. Parlarken ufuk çağı. Öncelerden sonralara.<br />

Solunan gündüzdüşüyle. Sular nasılsa öyle. Hınç bir cep<br />

çünkü capcanlı. Işık saniyelerde bir cep. Çarşaflarca uzanarak.<br />

Tüm kıtalara. Çemberi gezerken. Benlik kahkaha.<br />

98


www.isaretatesi.com<br />

GENE PROZODİ<br />

Kamçıla ateşi. Vur korlara, parçala sıcağı. Çal davulu, çal.<br />

Alaycı olsun gösteriş. Sokakları sars. Çimenlere git gıy gıy. Git<br />

olaylar dağarcığına. Bulama: Olayları bulama.<br />

Savur külünü. Ufala közleri. Hayıflan ateşi böldüğüne<br />

(bölünebilmiş çünkü kamçılamakla) – yaptığını geri alama. Peki neye<br />

yarar davul? Çal onu, çal. Vargücünle çal. Şekiller dağarcığına. Aç<br />

susuzsun ama davullu. Çal!<br />

Bir bez ger. Üzerine boncuklar, çakıllar, zarlar saç. Salla,<br />

zıplat, çalkala çıkır çıkır. Esinlen (kıytırık da olsa). Boşluğu ve<br />

loşluğu çalkala, zamanı çıkırdat. Yokla, ölçütü el yordamıyla ara.<br />

(Var mı ki o?) Az daha, biraz çıkırtı daha. (Sallayıp çalkalarken aman<br />

tilt olma!)<br />

Çal davulunu!<br />

Gene müzik var burada: bu sayıklamalarla, – gene<br />

prozodi.<br />

99


www.isaretatesi.com<br />

BAŞKA ZAMAN - II<br />

Bilgi somut şekilde taşımaz kendi içeriğini.<br />

İçerik bilgiyi şekillendirir, ama sonuçtur bilgi. Ve o<br />

haliyle içeriğini kendinde barındırmaz. Bir işarettir bilgi, bir<br />

anahtar; en sınırlı, en kısa haliyle, belli bir içeriğe dair bir ibare.<br />

İçeriğin izi, iması. Ama içeriğin kendisi değil.<br />

Yani bir içerikten türer bilgi, ama bunun tersi doğru<br />

değildir: Bilgiden içeriği türetemezsiniz, bir mantra değildir<br />

bilgi. Bir anahtardır o, bir işaret – içerikle rastlaşmayı bekleyen,<br />

içeriği gereksinen.<br />

İçeriğe içerikten ulaşılır. Kişinin içeriği kendinde<br />

taşıması, yakalaması gerek; bilgide onu ancak öyle okur.<br />

Düşünün; biri karşısına gelen bir ibareyi okuyor – ama<br />

daha o okurken, ibaredeki bilgi küçülüyor, sönüp gidiyor.<br />

Oysa aynı kişi, başka zaman, aynı ibareyi okuyordu – ve<br />

büyüyordu bilgi, kabarıyordu, kendinden taşıyordu,<br />

aşıyordu…<br />

100


www.isaretatesi.com<br />

ORANTISIZ<br />

Fenomene baktın pencereden: elektrik yanığı, pörtlek,<br />

karmakarışık. Muğlaksa neden bu kadar dehşetli? Neden<br />

yıkım ve yokluğa denk olmalı o, – neden hiçliği bunca karşıt?<br />

Fenomene bakıyorsun pencereden ve homurtular, kasvet, pusu<br />

kol geziyor. (Olaylar örgüsü, eğer öylesine inanırsan, kara<br />

büyü fısıltılarıdır. Bir kere inanırsan eğer, sonra nasıl karşı<br />

koyacaksın?)<br />

Odadaki avizenin, vazonun, şamdanın varlığını<br />

taşırıyorsun kendilerinden. Renkler düpedüz delilik, –<br />

düpedüz öfke, hınç, düpedüz uyku düşmanlığı. (Ya bir daha<br />

hiç uyunamayacaksa?) Bundan daha çıplak bir dünya olamaz.<br />

Bakıyorsun fenomene –pencereden– ve tutamıyorsun onu,<br />

durduramıyorsun, karşılayamıyorsun; tehdidinin oku<br />

yöneliyor sana: Gözlerin özdeki tözü bozuyor olmasın? (Orada<br />

uyandırdığın şeytan?) – Ve antrasit siyahı bir hava<br />

dalgalanması uyduruyorsun karanlığa: Zamanda, en<br />

basitinden, bir hinlik olmalı. Bir entrika. Geriye döndürülemez<br />

bir tersliği kesinleştirmeye bunca kararlısın. Çünkü bakıyorsun<br />

en sakin haliyle fenomene (bir uğursuzluk var durduğun<br />

pencerede): Fenomen gene tanımsız bir yumru; etkisiz,<br />

101


www.isaretatesi.com<br />

işlemez, cırtlak, absürt. Gene geliyor. Ve sen, sona inanmışsın:<br />

İnanmışsın ki fenomen dediğin yakmalı, kurutmalı, kavurup<br />

yok etmeli. – Başına musallat ettiğin ifriti gitgide<br />

büyütüyorsun; ve ona yüklediğin fenalıkların gereği yerine<br />

geliyor, göz göre göre maruz kalıyorsun en köklü tehlikelere,<br />

geri durmuyorsun. Kendine uygun gördüğün orantısız<br />

karşılaşmayı tekrarlıyorsun gene, sonra gene: her seferinde<br />

yenilgi, yıkım, – giderek kökleşiyor. – Oysa sıradan bir<br />

deneyimden doğmuştu bu ifrit.<br />

Ölümünden bile daha büyük, ne olabilir böyle dehşetli<br />

korktuğun – diriminden bunca taşan?<br />

102


www.isaretatesi.com<br />

AÇILIM<br />

Gündüz.<br />

(Nedenleriyle.<br />

Eşyanın ve havanın ötesiyle.)<br />

Açık seçik güneş insanları.<br />

(İlgiler: çimende, toprakta,<br />

yosunda, sarmaşıkta.)<br />

Göğün halleri.<br />

(Dağarcıkta çarpıcı karşılıklarla.)<br />

Ilık akım.<br />

(Karşıtlıkları açıklayarak.)<br />

Yamaçta renk değişimi.<br />

(Sorudan daha büyük<br />

doğuşu yanıtın.)<br />

103


www.isaretatesi.com<br />

Sinek.<br />

(Boşlukta<br />

varlığı arayan sinyallerle.)<br />

Taşın kabuğu.<br />

(Sesin dokunsal şekliyle.)<br />

Ağaç.<br />

(Nedenleriyle.<br />

Gövde ve dalların<br />

bin yıllık genişlikle<br />

yayılması dünyaya.)<br />

104


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - I<br />

ağaçların gölgesinde<br />

derindeki kayada<br />

kızgın bir mühür gibi<br />

turuncu-kızıl<br />

yansıma.<br />

delilik yogasından<br />

çıkmış dinginlik<br />

gibi tekinsiz,<br />

suyun<br />

çarşafsılığı.<br />

bedensel atalete<br />

taptaze özsu<br />

tazyiki gibi ––<br />

denize ve yamaçlara<br />

anlık bir duyumla<br />

hücum edişi<br />

mavinin ve yeşilin.<br />

105


www.isaretatesi.com<br />

bilinç susup<br />

geriye durumun<br />

yabani çıplaklığı kalınca,<br />

tepeyi ürpererek<br />

gezen bakış:<br />

kayalıkta<br />

karadelik mağara,<br />

koyda şurup gibi<br />

kaynayan libido!<br />

106


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - II<br />

Büyük kayanın yüzeyindeki delikler, tırtıklar, yarıklar,<br />

çatlaklar, kırıklar; dalga dalga, kıvrım kıvrım, kireç beyazı,<br />

kızıl ve kara damarlar, sim gibi parlayan pullar, doğal lekeler,<br />

gölgeli oyuklar. Kayanın geniş kütlesi, zikzaklı uzantısı;<br />

üstünde kök salıp suya doğru meyletmiş ağaç. Ve kayayı<br />

durmaksızın döven dalgalar; sıçrayışı suların, püsküren<br />

zerreler, köpükler; aşağıda, su seviyesini işaretleyen yosun<br />

katmanı ve kalıcı ıslaklık.<br />

Yeterince zaman ayırarak, gözün çizdiği gizemli<br />

geometriyle detaylara uzun uzun bakınca, katman katman<br />

sunuyor kendini kütle; görünür oluyor sınırlı alandaki yoğun,<br />

biricik ilişkiler; çarpıcı bir gerçeklik beliriyor zamanın<br />

kovuğunda.<br />

Varlığının en yoğun haliyle, kaya. Önünde duruyoruz<br />

teknemizle.<br />

Bu capcanlı bakış deneyimini buraya gelirkenki sakin ve<br />

kararlı seyrimiz mümkün kıldı – denizcilik becerimiz, her<br />

şeyin belli bir sıra ve düzen içinde oluşu, birkaç millik<br />

kesintisiz hareket ve son olarak, tutku dolu tin bilgimiz.<br />

107


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - III<br />

Kıyıda sıra halinde sığla ağaçları. Onların ardında,<br />

yukarılara doğru tırmanan derin orman. Kumsalın hilali<br />

andıran biçimi; beri taraftaki uçurumlu burun, diğer taraftaki<br />

eğimli yamaç. Koyun bağrından yükseklere uzanan dört sırt;<br />

aralarında üç vadi kolu. Rüzgârla gelen ve havadaki tuza<br />

karışan ot kokuları. Usul usul çalkalanışı denizin; dakikalar<br />

ilerledikçe koyun gölgede kalışı.<br />

Gelip buraya demirleyişimiz bizi kendiliğinden buranın<br />

bir öğesi yaptı.<br />

Saatler ilerledikçe zirveye ulaşacak mı – durumun<br />

kıskaçları arasında tuttuğumuz elektrik?<br />

108


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - IV<br />

Yamaçlarda anlam okumaları.<br />

Kayalar bunlar, toprak katmanının başlangıcı, maki<br />

öbekleri, tepelerin üzerindeki yeşil, sarı ve kahverengi örtü,<br />

koruluklar. Uzaktan görülen halleriyle, irili ufaklı mağaralar.<br />

Suya doğru inen, yarıklarla parçalanmış, kâh alçak kâh yüksek<br />

uçurumlar; halı gibi yosun parselleri; dalgalı kayaçlar; her<br />

koyda ayrı bir tavırla çalkalanan deniz. Ve her koya farklı<br />

açıdan vuran güneş ışığı; sudaki pırıltı mozaiği; sıra sıra<br />

tepeciklerin çizdiği hatlar; rüzgârda vahşice şekillenmiş eğri<br />

büğrü ağaçlar. Her mevkide yeni baştan kurulan karşıtlık ve<br />

uyum; ayrıntılar, ayrımlar, bütünlük, biriciklik.<br />

Tüm varlık, bilgidir. Her koyun, adanın, yamacın, kıyının<br />

bir dili var – ve okunabiliyor.<br />

Peki ama bunca bolluğun içinden gözlerimiz hangi<br />

okumaları, neye göre seçiyor?<br />

109


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - V<br />

Durmadan değişen dünyada, olayların yoğun trafiği<br />

içinde kaybolmama neden olan, özerk bir iradem olması ve<br />

onun güdümüyle ikide bir, deneyimin doz aşımını gözden<br />

kaçırmam.<br />

Bazen bana sırf görüntüsü gerek değişimin: Yüzey gerek,<br />

yüzeyde kalmam gerek. Havada süzülen martının teknenin<br />

pruvasına konuşunu, kıyıya vuran dalgaları, rüzgârda<br />

sallanan ağaçları, teknenin bir sağa bir sola doğru oynayışını<br />

ve uzaktan duyulan tanker sirenini, işte bu yüzden, şimdi<br />

yalnızca genel işleyiş kalıpları içinde duymak istiyorum.<br />

Yaşamımı yalın bir olaylar örgüsü olarak duyabilmem<br />

için kendime dayanak aradığımda, şu an teknenin yukarı aşağı<br />

oynayan serenini takip etmekten başka yapabileceğim bir şey<br />

yok belki de.<br />

Bir tür transa geçiyorum: Bilincimin daracık aralığından,<br />

bana deneyimlerimin güncel anlatısını sunacak belirimi<br />

kolluyorum.<br />

110


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - VI<br />

Kıyıdaki sığla ağaçlarını geçerek ormana girmek; bodur,<br />

dikenli çalılar arasından ilerlemek; geçitleri görmek; kalınca bir<br />

sopayı baston gibi kullanarak kuru ve taşlı yamaçları<br />

tırmanmak; kaya parçaları üzerinden seke seke gitmek;<br />

gölgeleri yeğleyerek tepelerden birindeki açıklığa varmak;<br />

denizi ve uzak gemileri gözlemek; cırcır böceklerinin<br />

sersemletici gürültüsüyle, yoğun ot ve ağaç kokuları duyarak<br />

yola devam etmek; basamak basamak atlayarak bir başka<br />

tepeye çıkmak ve güneşe karşı yarı çıplak durmak; hareketin<br />

akıcılığıyla iyice kendine gelen bedenin iradesini çevreye en<br />

hâkim noktada nihayet tamamlanmış bulmak…<br />

Bir Alpler tırmanışı bu âdeta. – Tam da cırıltılar, hışırtılar<br />

ve dalga sesleri arasında sineklerin gelip dadanıverdiği anda!<br />

Alpler tırmanışı bile sineksiz olmaz.<br />

111


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - VII<br />

Teknenin kararlı seyri, vızır vızır uçuşan su kuşları,<br />

güvertede hareketlilik, havada güçlü akımlar, kıyıda rüzgârla<br />

savrulan ağaçlar, çalkantılı sular, öteki tekneler, gemiler, sürat<br />

motorları, göğe iz bırakan uçaklar, yamaç paraşütçüleri:<br />

ilerleyiş, hız, uçuş, kaçış, sıçramalar, zikzaklar, geçişler,<br />

kovalamaca, akış. Hareket, hareket, hareket!<br />

Peki, o halde demirlediğimiz koydaki şu dik yamaç, şu<br />

dev kaya kütlesi, şu kıpırtısız ağaç, şu mağara, şu sivri tepecik<br />

ne?<br />

Duran varlıklar: hareket için nirengi noktaları.<br />

112


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - VIII<br />

Kayalık dimdik yamaca denizden tırmanmaya çalıştı.<br />

Zorladı, olmadı. Dibine daldı kayaların, gitti geldi. Mantar gibi<br />

yüzdü suda uzun süre, neredeyse uyuyakalacaktı. Baktı;<br />

yamaca baştan başa baktı. Suda tembel bir balık sürüsüne<br />

baktı. Nefesini tuttu, dibe daldı, dayanabildiği kadar kaldı.<br />

Yüzeye çıktı, göğe baktı. Bitkin düştü. Tekneye çıktı, güneşe<br />

yattı, yandı kavruldu. Defalarca attı kendini suya, sonra<br />

kollarında derman kalmayıncaya kadar kulaç attı, kıyıya vardı.<br />

Sanki yarıştığı bir şey vardı. Kayalık uçurumun çevrelediği,<br />

vadi ağzına benzeyen dar sahile ayak bastı. İçeri yürüdü,<br />

aniden, başı dönüyormuş gibi baktı etrafına: En başından beri<br />

bunu aramıştı – bir kez olsun, tam tur, kesintisiz bir bakış!<br />

113


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - IX<br />

Tekne ıssız koya varıp demirlediğinde, motor susmuş,<br />

engin sessizlikte kıyıya vuran dalgaların sesini duymuştuk.<br />

Kulak verdim o berrak, anıtsal sese; bilincimi ve koydaki<br />

zamanımı o sese endeksledim. Öğle ve ikindi saatlerini o sesle<br />

geçirdim; anbean saydığım dalgalar bir leitmotif oldu bana, bir<br />

dayanak, kaynak. Sınırsız bir iştahla tekrarladım sesi.<br />

Fakat şimdi, akşamın yaklaştığı bu vakit, dalgaları<br />

dinlemekten yorulmuş haldeyim. Gelgelelim ne dalgalar<br />

durmak biliyor, ne de dalgaları dinleme takıntım. Üstelik,<br />

tekne koya demirledi, gece burada geçirilecek.<br />

Dalgaları dinlemek, âdeta bir krampa dönüşmüş<br />

ruhumda: Muhakkak bir yolunu bulmalıyım kası gevşetmenin,<br />

uzvu kıpırdatmanın ve harekete geçmenin – çarkları<br />

döndürüp, bu tıkanıklıktan geceye doğru ilerlemenin.<br />

114


www.isaretatesi.com<br />

KOYLAR - X<br />

Rüzgâr şiddetli; her yönden hava akımı var, her yönden<br />

sarsılıyor tekne. Deniz kabarmış; bir iniyor bir çıkıyoruz<br />

çalkantıda; bordaya art arda vuruyor dalgalar; – buna karşılık,<br />

direnç gösteriyoruz; dümeni bir o yana bir bu yana kırarak<br />

rotamızda son sürat, inatla ilerliyoruz.<br />

Yelkenlerin, direklerin, tentelerin sarsıntılı hareketini,<br />

bordaya bağlı kum torbalarının savruluşunu izledikçe, ve tüm<br />

aksamın çıkardığı gıcırtılı seslere teknenin direncine dair<br />

işaretler olarak kulak kabarttıkça, – anlıyorum ki, tekneyi şu an<br />

bir arada tutan, halatların alabildiğine gerginliğidir,<br />

düğümlerdeki son raddeye dayanmış sıkılıktır.<br />

115


www.isaretatesi.com<br />

ALTITUDE 100000<br />

Bembeyaz bir deneyim bu, bembeyaz. Kapkara zeminin<br />

aniden yırtılmasıyla açılan ferah boşluk. Bir Hint mantrası<br />

duyuldu, ateşin çıtırtısı ima olundu. Kanatlandık, boşlukta<br />

süzülüyoruz – atmosfer katmanlarına aç.<br />

Kıpkızıl ışık blokları arasından, genişlikler mistisizmi:<br />

Yaşamın entelektüel yapaylaşmasına karşı, nihayet, bedensel<br />

ağrıyla gelen bir arınma; taze soluk.<br />

Kıtalar genişliğinde, altın sarısı ışık. Bulutlar üzerinde<br />

çağlara bedel bir rüzgâr. Boşluğun can alıcı kıvılcımı. Huzme,<br />

ışık kırılmaları ve ufuktaki odak.<br />

Yükseliş; hareketin yalın gerçekliği; katman katman<br />

güçlenen kanatlar. Bizim kanatlarımız bunlar! Ölümsüz<br />

Yeni’nin peşindeyiz; irademiz en yükseklere erişiyor.<br />

Soluk kesici bir irtifada kobalt mavi, yağ yeşili ve<br />

macenta dokular arasında yakalıyoruz menzili; varlığın büyük<br />

imgesini tamamlıyoruz bir an.<br />

Ve sırrı duyuyoruz – yalnızca bu irtifada duyulabilecek<br />

olan sırrı. Anlıyoruz onu. – Sonra, yeniden düşünüyoruz,<br />

başkalaşıyor.<br />

116


www.isaretatesi.com<br />

İÇREK<br />

Hezeyan deneyleri. Devrik bilinçte araştırmalar;<br />

saplantının balçığı. Sataşkanlık çılgınlığı, sapıtmış enerjilerle<br />

savurganlık. Bela aramak kuyu kıyılarında. Kuyu diplerinde.<br />

Sarkastik öfke, özdidişme, satirik huysuzluk. Kontrollü işkence<br />

manisi provaları. Felaket uğultularıyla, derinden.<br />

Bunlar mıdır, benliğin yüceliğini geçiş döneminde<br />

benlikten gizleyip koruyan dissimulation?<br />

117


www.isaretatesi.com<br />

YOĞUN DENEYİME ÇÖZÜM ARAYIŞLARI<br />

Yoğundu deneyim, ağırdı, yüklüydü, gerilimliydi. Isındı,<br />

kavruldu, yaktı kavurdu, kuruyup katılaştı. Sabitlendi,<br />

sonraya kaldı. Arttı deneyim, aşırılaştı; deneyim terbiye<br />

olunmaz muammaydı.<br />

Gerçekten bu kadar çok, bu kadar büyük müydü<br />

deneyim? Değildi aslında: sıradandı, olağandı, – ezkaza<br />

çarpıtıldı değeri, abartıldı, sonsuzlaştırıldı. Deneyim<br />

denetimden çıktı, denetim altına alınamadı.<br />

Bir çeper gerek şimdi deneyime, bir kapsül: İçine konsun<br />

ve kendi akışına döndürülsün, – böylece serbest kalsın şeylerin<br />

düzeni; boşlukta olağan haz adacıkları belirsin.<br />

118


www.isaretatesi.com<br />

GECE ATEŞİ<br />

karşı kıyıda<br />

liman ambarlarını<br />

baştan başa izlediğimde<br />

en uçta tutuşan<br />

pul kadar ateş.<br />

ışıl ışıl<br />

rafineri bacalarını<br />

düşsel bir kurguya koyan<br />

ten duyumu.<br />

körfezin ortasında<br />

titrek ışıklı yük gemisinde<br />

ani bir derinlik koridoruyla<br />

à la louis wain<br />

menzil.<br />

119


www.isaretatesi.com<br />

suyun yüzeyinde<br />

uzayın renkli bir kovuğu<br />

gecede bu koku:<br />

sonsuz aidiyetlerin<br />

sulu tadını<br />

gizleyen<br />

kök kıymık.<br />

120


www.isaretatesi.com<br />

SERAPSIZ<br />

Düzlüğe yağlar sızdı; çarşaf geçti tümsekten; camgöbeği<br />

rengine boyandı gökyüzü; mermer tozu üfürüldü ufka; yer<br />

sarsıldı; bir uğultu yankılandı havada. – Gizli bir Tanrı yaptı<br />

belki de bunları.<br />

Ama serapsız kaldı çöl gene, her şey başa döndü.<br />

Yalnız, gökten bir ara, patlamayan ve yere değdiği an<br />

yokolan bir gülle düştü – ve hepimiz, bir andan diğerine,<br />

dumanlı kafayla, hâlâ onun serap değilse ne olduğunu ve nasıl<br />

ve niye olduğunu anlamaya çalışıyoruz.<br />

121


www.isaretatesi.com<br />

FENOMENLER GECESİ<br />

Günün özeti: Entelektüel bir koşullanmışlık içinde,<br />

zamanımı yaptığım okumalarla, seyrettiğim görsel ürünlerle<br />

ve dinlediğim müzikle çakışmaya zorlayarak, sayfa, ekran,<br />

sahne, ses, tuval kurgusallığı üzerinden oluşturduğum yapay<br />

tertip; bir yüzey-deneyimler kolajı.<br />

Şeylerin somut gerçekliğini, olayların akışını, kişisel<br />

bilinci ve spontan güçleri göz ardı ettiği için çökmeye mahkûm<br />

olan bu düzen, gece olup da gündüzki rutinimi terketmemle<br />

beraber, yerini fenomenler dünyasında geçirilecek saatlere<br />

bırakıyor. Oluşlar kanyonunda capcanlı, zamanın içinde<br />

yerimi alıyorum.<br />

Sonuç: Gece rüzgârının yokladığı çanaksı boşluklar,<br />

kovalaşan çocukların göğe karşı yankılanan bağırışları, köşeyi<br />

dönerken karanlıktan mamut gibi beliren kaya kütleleri, loş<br />

zeytinliklerin hışırtıları ve ağaçların kozmik kıvrımları,<br />

köprüdeki bedenlerin karşıdan far ışıkları vurduğu anki<br />

karaltıları, ağ çeken balıkçılara yürüyen kediler, denizdeki<br />

tekneden gelen pat pat motor sesi, kızarmış patates kokusu,<br />

taşların dibinde gölge, perdeyi aralayıp pencereden başını<br />

122


www.isaretatesi.com<br />

uzatan üçüncü kattaki kadın: – renk ve ses kovukları; kütleler<br />

ve direnç; yoğunluk ve manyetizma; koku ve ısı derinlikleri;<br />

hareketin mekaniği; kaynayan enerji parselleri; kıvılcımlar;<br />

gözün uzaklara bakarken çizdiği yaylar; soluktaki ince ayar;<br />

devinduyumun yön, yükseklik ve bakı bilgileri; çıtırtı.<br />

123


www.isaretatesi.com<br />

ALTIN NOKTA<br />

Altın noktayı gördüm. Yansıyordu duvarda. Neydi adı,<br />

ne demeliydim ona?<br />

Düz beton duvarda, kaba yüzeyde, pul kadar bir<br />

parçacık. Hep kamufle olduğu yerde bu defa parlak. Gizli<br />

olduğu yerde bu defa delice çarpıcı.<br />

Ne demeli bu altın noktaya, adı ne olabilir onun?<br />

“Zekâ belirtisi misin sen?” dedim.<br />

“Dünya uyuyor” dedi.<br />

“Zamanın ışığı mısın?” dedim.<br />

“On bir yansımalıyım ben, – tut birini tutabilirsen” dedi.<br />

“Ardındaki evreni her istendiğinde derinleştiren misin?”<br />

dedim.<br />

“Çarpık bir perspektiften bakıyorum ben – ve sonsuz<br />

derecede biriciktir bu” dedi.<br />

“Maddenin içyüzü müsün yoksa?” dedim.<br />

124


www.isaretatesi.com<br />

“Deneyimi önemsiyorsun, pekâlâ, ama harflerin özel bir<br />

söz dizisini tamamladığı nefesi buldurman gerek” dedi.<br />

“Kuyu musun o halde?” dedim.<br />

“Facia girdabının hatırlanışını bile kutlu kılan korku<br />

korosuyum ben” dedi.<br />

“Kovuğu ve varlığı çekimle çevreleyensin sen” dedim.<br />

“Hiçbir şey iki kere aynı şey olamazken, iki kere (hatta on<br />

bir kere) aynı olabilen şeyim ben” dedi.<br />

Adını bilmek istedim altın noktanın. Söylemiyor,<br />

etrafından dolanıyordu. Sustum, kulak kabarttım.<br />

Vecdin sıradan koşullardan doğacağını ima eden bir<br />

mantra yankılanıyordu ânın boşluğunda.<br />

125


www.isaretatesi.com<br />

TEKİNSİZ AYLAKLIK<br />

Bu, gülle. Şu, testi. Öteki, örs. İleride fanus. Beride<br />

semaver. Burası bar tezgâhı, şurası sunak. Tabure, sehpa, ayna,<br />

dilsiz uşak.<br />

Birbirinden kopuk kopuk duruyor hepsi; aralarında<br />

geniş, aşılmaz boşluklar var. Mantar gibi bitivermişler. Tüm bu<br />

nesnelerin bulundukları yerde birer ağırlıkları var, ama ne<br />

birbiriyle ilgisi var bu ağırlıkların, ne de hangi ağırlığın ne<br />

kadar olduğunu ölçebilmek mümkün.<br />

Yani bu şeyler bir yandan dünyada ciddi bir yer işgal<br />

ediyorlar, öbür yandan tam olarak bu dünyaya ait değiller. Ve<br />

onları bir araya getiren ortak bir dünya söz konusu olmadığı<br />

halde aynı dünyada yer almaya zorlandıklarından, varlığın<br />

ilkelerini yanlışlıyorlar.<br />

Durum aksak, nesneler arızalı. Ethosu tamamen kayıp<br />

olağanlığın.<br />

Sonu gelmez uğraşlarla zamanını dolduran, ufacık bir boşluk<br />

bile bırakmamayı erdem sayan insan (o nefes nefese kalmış varlık),<br />

126


www.isaretatesi.com<br />

meşgul olacak bir şey bulamayıp kendi başına kaldığında, ilkin<br />

aylaklığın ayarını kurcalayıp yaşamın verili hiçliğini bozmaktan<br />

medet umuyor.<br />

127


www.isaretatesi.com<br />

MUCİZE<br />

Kızıllaşmak ister – ve patikalar görür Steinbeck<br />

ormanında. (Nasıl da serin, taptaze bir gün sarar sayfaları,<br />

saatleri.)<br />

Kan arınır; dalgalanır sesler; dördüncü Chopin baladının<br />

girişidir zeytinliğe kurulmuş çadırın üzerindeki sabah on<br />

göğü.<br />

Vadinin narin oluğundan akan rüzgârdır düşlem suyu, –<br />

ateşleri, martıları, kerevitleri, elektroniği ve ufukları dünyaya<br />

tanıtan yerel kaynak.<br />

Ve yine kızıllaşmak ister o, küheylanlara göre bir güneş<br />

geçirir aklından, – dünyayı saran binyılcı devrim infilakı,<br />

balina sağlığı, kaplan nefesi, Geist’ın geridönüşsüz basamak<br />

atlayışı: kültürün kapalı çevriminden dışarı taşan karınca ve<br />

yıldıztozu.<br />

Kızıllaştığında bir mucizesi vardır ki, eğer üzerinden<br />

ikinci defa geçmek isteyip geçemese, küstürür onu.<br />

128


www.isaretatesi.com<br />

ELEUSINIAN<br />

Ayak bakıyor.<br />

Göz tutuyor.<br />

Burun düşünüyor.<br />

Karaciğer işitiyor.<br />

Ten yöneliyor.<br />

Yürüyor dil.<br />

Saç sesleniyor.<br />

Kulak seziyor şekli.<br />

Benzersiz bir ölüm dirim hali bu! İrade dışarıda ve birçok<br />

yerde; kabuklar değişiyor, yüzeyler bulanıyor, durumlar<br />

uğulduyor, kokular birer yörünge, yanıyor sesler, ayarlanıyor<br />

ısı, ilgiler belirgin, dokular etkin.<br />

Her şey tin!<br />

129


www.isaretatesi.com<br />

DOĞA<br />

Buğu ve bulanıklıktan, ayrıtlara dönüyor gözün odağı.<br />

Genişçe bir boşluk var, ortada bir tutam yoğunluk. İşte,<br />

örtüşmesi sesin noktayla, elifle. Suyun, düşüncesi bile iradeli.<br />

Soluk, oluk. Kıtlıyor dönüşüm – ve tık, orada. Tiner kokusu<br />

gibi yazılıdır hafızaya ayet. İşaret çekirdekte. Öznenin<br />

bakışımı, manzaradaki merkezle. Zaman nabızda tiktak.<br />

Varlıklar, aralıklar, durumun netliği. Bedenin hareket ve akışa<br />

dair gereksinimlerinin ikincil edimleri bıraktırmasıyla beraber<br />

darlığın kırılması, dinme, esenlik döngüsünün kurulması,<br />

kendiliğindenleşme ve tinin yeni dirimin özsuyunu sağlayacak<br />

koşullara açılması.<br />

Sonunda dalmıştık: Bilincin uykusunun yitirilmez kaynağına<br />

varmıştık.<br />

130


www.isaretatesi.com<br />

AMERİKA!<br />

Var mı Amerika gibisi?<br />

Taşkın tinin, edimlerde gizli tekinsiz tiktakların olmadığı<br />

bir ülke düşünün; otoparklarda lambaların aydınlattığı âtıl<br />

köşelerde çöl kumu güzelliği, yatak odalarında sessizlik, uyku,<br />

romantik komedi ve başucu abajuru satorileri olsun.<br />

Amerika! – Orada insanlar, çığlıksız sessizliğin ve<br />

karmaşasız bilincin geri dönüşüne dair milatları tanımaz,<br />

çünkü olağan gerçeklikte çoktan sözleşilmiştir, maddenin ve<br />

zamanın verili niteliği basit, herkese göredir.<br />

Ne diye kafa patlatsın Amerikalılar, anlık kötünün<br />

tehdidinden hızla kaçış tekniklerine, – durduk yerde boşluğu<br />

araştırıp sonsuzda tırpan korkusu yaşamaz ki onlar!<br />

Damarlarında kan, ekranlardaki görüntüler gibi akar;<br />

duyularıyla onlar herkes gibi eğlenir, ama fizik dünyada<br />

aniden azıtmazlar. Sokaklar akşamleyin kan portakalı rengi<br />

olmasa da olur! Sentetik, düz, naylon gibidir kentler. Selam<br />

durun Amerika’ya!<br />

Her nesne ve durum, kendisi kadardır Amerika’da;<br />

sözgelimi duvarların bağırsakları pörtlemez birdenbire, yahut<br />

131


www.isaretatesi.com<br />

sokak lambalarından vecdin ahtapotvari yaratıkları türemez,<br />

ya da tayflar fırlamaz billboardlardan. Selam!<br />

Bünyenin kaldıramayıp arıza yapacağı psişik<br />

kreşendoların her türlüsünü Tanrı vergisi bir self-reliance ile<br />

önceden haber almıştır Amerikalılar; sayısız önlemlerin<br />

güvence altında tuttuğu steril hayatlarını Eski Dünya’nın<br />

zararlı alışkanlıklarından uzakta tıkır tıkır yaşarlar. Biz Eski<br />

Dünya insanları, asla anlayamayız onların bizim bir türlü<br />

çözemediğimiz mistik teraneleri ne zaman çözüp geride<br />

bıraktığını.<br />

Ne duruyoruz? Doğru Amerika’ya!!<br />

132


www.isaretatesi.com<br />

FOTOĞRAF - I<br />

-bitki fotoğrafı-<br />

Kendinde bir<br />

başlangıç ve bitiş<br />

–– bitki, tek başına,<br />

kararlı ve sınırlı,<br />

bir ilkörnek<br />

ve son:<br />

dipdiri, durgun,<br />

sarılı yeşilli, gelişkin,<br />

kırıksızlığı kırıksız,<br />

dokusu gergin,<br />

–– tepesi öne eğik<br />

en uçtan.<br />

133


www.isaretatesi.com<br />

FOTOĞRAF - II<br />

-bir farkın fotoğrafı-<br />

Taşları oradan<br />

bir bir alıp<br />

şuraya bırakmışlar,<br />

birini öbürünün<br />

dibine,<br />

öbürünü ötekinin<br />

üstüne dizmişler,<br />

biriktirip dayamışlar,<br />

yükseltmişler:<br />

yan yana ve üst üste<br />

çoğaldıkça taşlar,<br />

sonuncusu konduğunda en üste,<br />

bu başıboş işten<br />

hiç değilse somut<br />

bir istif doğmuş,<br />

–– bak.<br />

134


www.isaretatesi.com<br />

BEDENİN SAĞDUYUSU<br />

şaşırmışlara, motto<br />

Ağrıyı duy,<br />

Duruşunu değiştir.<br />

Düşüncelerle oynama,<br />

Mekânı değiştir.<br />

Açlığı duy,<br />

Chopin’e yeltenme.<br />

Dinlen, uyu, sev:<br />

Darlıkta kendini kayır.<br />

135


www.isaretatesi.com<br />

BÜYÜK OLAY<br />

Büyük Olay aklımdan çıkmıyor.<br />

Onu karşı konulmaz bir içgüdüyle tekrar tekrar<br />

düşünmenin verdiği zevki ve heyecanı başka neyle ikame<br />

edebilirim? Âdeta düşünmüyor, her seferinde yeniden<br />

yaşıyorum onu. O denli canlı hâlâ – ve hâlâ o denli büyük.<br />

Büyük Olay benzersizdi, güçlüydü, yaşam doluydu,<br />

kendinden taşıyordu. Büyüsüne kapılmamak mümkün<br />

değildi.<br />

Sık sık, etiyle kemiğiyle, capcanlı, yekpare bir varlık gibi<br />

hayal ediyorum Büyük Olay’ı; bir hayvana, devasa bir yaratığa<br />

benzetiyorum. Gücüyle, sağlamlığıyla, iradesi ve direnciyle su<br />

aygırlarını, morsları, gergedanları, balinaları, mamutları<br />

hatırlatıyor bana, hatta dinozorları, esrarengiz canavarları, dev<br />

yılanları, ejderhaları çağrıştırıyor.<br />

Nasıl da azman, nasıl da kanlı canlıydı o; eşsiz, yaban bir<br />

güzelliği vardı! Harekete geçtiğinde tüm kütlesi nasıl da<br />

kıvrım kıvrım kıvrılıyor, uzuyor, ileriye akıyordu…<br />

Gökgürültülerinin, yer sarsıntılarının, patlamaların ve<br />

heyelanların kudretini toplamıştı kendine; yanardağları,<br />

136


www.isaretatesi.com<br />

hortumları, gayzer püskürmelerini, girdapları andıran bir<br />

haşmetle kaynıyordu. Oluşumdu, yıkımdı; yoğunlaşma, geçiş<br />

ve doğuştu; yeni, ilk ve somut olanın cazibesiyle parlıyordu.<br />

Ürperiyorduk.<br />

Dumanlardı, ateşlerdi, cereyandı! Karşıtlıktı, esaslar,<br />

dönüşüm, çağlar, yasalar. İnsanın kutsal tarihini yazan inançtı,<br />

yaratıcılıktı, inattı, kahkahaydı, başkaldırıydı.<br />

Olurken, tüm olamamışları, yarım yamalak olmuşları,<br />

olasılıkları, olması gerekip de olmamışları, olmaya<br />

zorlananları, olmasa da olacağından şüphe duyulmayanları –<br />

bütün hepsini, yapıyor, olduruyordu. İlk kez olmanın, bir daha<br />

tekrarlanmayacak olmanın, ama tam da o yüzden zamanın ve<br />

mekânın benzersiz bir uzlaşımıyla tam ve gerçek olmanın<br />

büyüsünü taşıyordu. Birikimlerin, hazırlıkların, yönelimlerin,<br />

tıkanıklığı aşmak isteyen iradenin, eylemek ve değiştirmek<br />

isteyen öfkenin, umudun ve düşgücünün bire bir karşılığıydı!<br />

Ve evrim gibi güzeldi! Mevsimlerden, zamandan, ışıktan,<br />

hızdan ve yavaşlıktan besleniyordu; insanın kozmik<br />

unvanıydı; kuzey yıldızıydı istemin; ufkuydu ataletin<br />

kırılmasının ve atılımların. Dipten kopan dalga, çekirdekten<br />

doğan büyüklenme; ölçüsüzlüğü esinlerin, ölümün ve dirimin!<br />

Tekrar tekrar yaşıyorum Büyük Olay’ı; bundan kendimi<br />

alamıyorum. Ve öyleyken, biliyorum ki Büyük Olay her yanda<br />

kol geziyor hâlâ; hissettiriyor kendini derinden derine; ve tüm<br />

biricikliği ve tekrarlanmazlığıyla, pekiştirip hazırlıyor<br />

137


www.isaretatesi.com<br />

yaklaşmakta olan belki de daha büyük bir benzerinin gelişini;<br />

havada muhteşem hayaletler geziniyor…<br />

138


www.isaretatesi.com<br />

139

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!