Mark Zepezauer - Cia nın Büyük Operasyonları

halk.sinema

CIA'nın Büyük Operasyonları

Bakanlığı’ndan alınıp CIG’a bağlandı. ÖSS dağıtıldığında, Ön Asya

ve Kuzey Afrika’da 7 istasyonu bulunuyordu.

Bu istasyonlar da CIG’a bağlandı. Ve böylece CIG, koordinasyon

görevini aşıp bir icra organı haline dönüştü. Bu konuma gelir gelmez

Özel Operasyonlar Dairesi’ni (Office of Special Operations-

OSO) kurdu. Yönetim, 1946’nın sonunda OSO’nun kadrolu personel

sayısının 800’e ulaştığını Senato’ya bildirdi.

1947’de, ABD’nin yeni yönelimine göre devletin iç yapılanmasını

düzenleyen ünlü “Ulusal Güvenlik Yasası” (National Security

Act.) çıkarıldı. Buna göre, Savunma Bakanlığı, CIA, Ulusal Güvenlik

Konseyi, daha önce Kara Kuvvetleri’nin bünyesinde olan Hava Kuvvetleri

ayrı bir komutanlık olarak kuruldu. Silahlı kuvvetler arası

koordinasyon için Genelkurmay Başkanlığı (Joint Chiefs of Staffs)

oluşturuldu.

1946’da Sovyetler Birliği’nin savaş sırasında işgal ettiği İran

Azerbaycanı’ndan birliklerini geri çekmeyi reddetmesi, 1947’de Macaristan

ve Polonya’da komünistlerin iktidarı alması, Çin’de ve Yunanistan’da

komünistlerin önderliğindeki ayaklanmanın yükselmesi

ABD’yi telaşa düşürdü. Ve “Komünizmi Sınırlama” adı altında ezilen

dünyaya ve sosyalist ülkelere karşı yoğun bir saldırı başlatıldı. CIA

önderliğindeki bu yeni savaşın esasını örtülü operasyonlar oluşturuyordu.

1946’dan itibaren örtülü eylemler, özellikle de yaygın psikolojik

savaş harekâtları devlet politikası olarak uygulamaya sokuldu.

Truman, bu örtülü eylemlerin yönetimini, önce Dışişleri Bakanı’nın

onayı koşuluyla Savunma Bakanlığı’na verdi. Ancak dönemin

Dışişleri Bakanı General George Marshall, örtülü operasyonun kaynağının

ortaya çıkması durumunda Dışişleri Bakanlığı’nın ve ABD

dış politikasının büyük itibar kaybına uğrayacağını belirterek karara

şiddetle itiraz etti. Bunun üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi, Aralık

1947’deki ilk toplantısında birinci konu olarak Özel Savaş’ın kimin

tarafından yürütüleceğini görüştü ve yetki CIA’ya verildi.

Truman, 14 Aralık 1947’de CIA’ya örtülü operasyon ve psikolojik

savaş yönetme görevi veren Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 4/A nu-

7

Similar magazines