Toyuncak January 2020

istmagmagazin


INTERNATIONAL BI-MONTHLY MAGAZINE

İmtiyaz Sahibi

İSTMAG Magazin Gazetecilik Yayıncılık

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına

H. Ferruh Işık

Genel Müdür

(Sorumlu)

Mehmet Söztutan

mehmet.soztutan@img.com.tr

Yayın Editörü

İsmail Çakır

ismail.cakir@img.com.tr

Reklam Koordinatörü

Zekai Şimşek

zekai.simsek@img.com.tr

Finans Müdürü

Yusuf Demirkazık

yusuf.demirkazik@img.com.tr

İhracatta anahtar kelime “kümelenme”

Türkiye’nin oyuncak üretimi 100 milyon doların üzerinde, öte yandan dış ticaret göz

önünde bulundurulduğunda yerli üretim ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde yirmisini

karşılayabiliyor. Ancak, bu bitmiş ürün bazında bir değerlendirme. Yerli oyuncak

üretiminde ithal edilen özellikle elektronik aksamlı yardımcı malzeme vb. yarı

mamuller söz konusu olabiliyor. Kümelemenin en önemli avantajlarından biri yan

sanayinin de gelişmesidir. Özellikle aksam ve parça üreten firmalar çoğalıyor ve

kalıp üreticisi, ambalaj üreticisi vb. yapılar aynı kümenin içine dâhil oluyor. Bu

kapsamda hayata geçirilecek olan Oyuncak İhtisas OSB’nin önemi çok büyük.

Know-how transferin uygun bir ekolojik sistem oluşturması bakımından katma

değerli üretimin anahtarı kümelenme. Oyuncak İhtisas OSB dikey kümelenmenin de

güzel bir örneği olacak.

Dünyanın lojistik olarak en üstün özelliklere sahip ülkeleri arasında yer alıyoruz.

Oyuncağın, lojistik olarak hacimli bir ürün olması, bu noktada Türkiye’yi daha

da avantajlı bir konuma sahip kılıyor. Yakın dönemde yaşanan devalüasyonlar

sebebiyle, TL, Yuan karşısında daha rekabetçi bir konuma geldi. Bu durum yeni

yatırımlar için büyük fırsatlar sunuyor. Modelleme, dizayn ve tasarım başta olmak

üzere Ar-Ge’ye yeterli yatırım yapılması durumunda oyuncak sektörümüzün

ihracatta çok iyi noktalara geleceğini düşünüyorum.

Türkiye’nin oyuncak ithalatı yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde. Sektörün üretim

gücü, know-how ve markalaşma istenilen düzeye çıktığında, bu ithalat yüksek

oranda daralacak. İthalat sırasında ve sonrasında da denetimlerin sürdürülmesi

önem arz ediyor. Özel sektör ve sivil toplum örgütü ilk kez böylesine bir iş birliğine

gitti. İhtisas OSB ucuz enerjiden yatırım teşvik desteklerine, İstanbul ve Avrupa’ya

komşu lokasyondan, taşınma kredi desteğine kadar pek çok avantajın yanı sıra

modern alt yapı olanakları ve sosyal yaşam alanları ile oyuncak üreticileri için ideal

bir merkez olmaya aday.

Toyuncak dergisi olarak, Oyuncak İhtisas OSB’nin ülkemize hayırlar getirmesini

diliyoruz.

Grafik ve Baskı Sorumlusu

Tayfun Aydın

tayfun.aydin@img.com.tr

Keyword to export more “clustering”

Grafik Tasarım

Sami Aktaş

sami.aktas@img.com.tr

Abone

Nurten Demir

nurten.demir@img.com.tr

CTP-Baskı

İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.

İhlas Plaza No:11 A / 41

Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul

Tel: 0 212 454 30 00

Adres

İstanbul Magazin Grubu

İHLAS MEDIA CENTER

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi

No:11 Medya Blok Kat:1

34197 Yenibosna / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 454 22 22

Faks: 0212 454 22 93

The toy manufacturing capacity of Turkey is over $ 100 million, when foreign

trade considered, the domestic production meets approximately twenty percent

of the country’s needs. However, this is an evaluation on the basis of the finished

product. In the production of domestic toys, especially electronic equipment

auxiliary materials, semi-finished products and so on are imported. One of the

most important advantages of clustering is the development of supplier industry.

In particular, companies producing components and parts are growing and mold

manufacturer, packaging manufacturer and so on structures are included in the

same cluster. In this context, the importance of Toy Specialized Zone to be realized

is very important. Clustering is the key to value-added production in terms of knowhow

transfer for an appropriate ecological system. Toy Specialized Zone will also

be a good example of vertical clustering.

We are among the most logistical countries in the world. Toy, a bulky product as

logistics, makes Turkey a more advantageous position in this point. Due to recent

devaluations, TL has become more competitive against the Yuan. This offers great

opportunities for new investments. I think if enough R & D investments for the toy

industry are made especially in modeling, style and design, our toy sector will reach

very good points in export.

Turkey’s toy imports about 200 million dollars. When the production power, knowhow

and branding of the sector reach the desired level, this import will shrink at a

high rate. It is important to carry out inspections during and after imports.

For the first time, the private sector and non-governmental organizations have

entered into such a cooperation. Specialized Industrial Zone is a candidate to be an

ideal center for toy manufacturers with its modern infrastructure opportunities and

social living spaces, as well as many advantages from cheap energy to investment

incentives, location to neighboring Istanbul and Europe, and moving credit support.

As Toyuncak magazine, we wish Toy Specialized Zone bring good luck to our

country.Sektör

1. Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu

ile sektöre yeni bir soluk geliyor

Sektörde 13 yıldır deneyime sahip Fatih Ciğerlioğlu tarafından 1. Toyzeria Satış Organizasyonu 16-19 Ocak 2020 tarihinde

Antalya Lara’daki Royal Seginus Hotel’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yeni oyuncak pazarı olmaya aday Toyzeria’da oyuncakların

yanı sıra lisans, hobi, spor ve boş zaman ekipmanları da sunuluyor. Organizasyona katılan seçkin oyuncakçılar ürünlerini

sergilemenin yanı sıra Antalya’nın dinlendiren ortamında hoş günler yaşayacak. Şu ana kadar 44 firmanın yer almak için

başvurduğu etkinliğe çok sayıda alıcı potansiyeline sahip ziyaretçi davet edildi.

Sektörde yaşanan durgunluğun yanı sıra yoğun yaşanan rekabet içinde başarılı olabilmek diğer faktörler yanında bazı pazarlama

aletlerini de iyi kullanabilmekten geçiyor, işte bu pazarlama aletlerinden en önemlilerinden bir tanesi doğru hazırlanmış

iyi bir satış organizasyonu.

Oyuncak sektöründe dostluk ve ticaretin bir arada yürüdüğü, etkili ve dopdolu bir organizasyon olacak etkinlikte, ürünlerini

görücüye çıkaran firmalar sektörden yeni yüzlerin yanı sıra sevdikleriyle bir araya gelerek hem ziyaret hem de ticaret gerçekleştirecekler.

Ülkemizde ithal ürünlerin daha pahalı hale geldiği böyle bir dönemde sektörde yerli üretim yapan firmalar, bu etkinlikte ithal

kalitesinde ürünleriyle oyuncak piyasasına bir ivme kazandıracak. Yeni bir ürün imalatı emek, yatırım ve zaman istiyor ve

buna rağmen yerli firmalar hızlı bir şekilde ithal oyuncağın yerini yerliyle doldurmaya çalışıyor. Bu şekildeki firmalar ürünlerini

de böyle ses getirecek ve sektördeki oyunculara bir hareket kazandıracak organizasyonda sergileyerek sektörün önünün

açılmasına katkı sağlayacak.

12 OCAK 2020

Sektör

Sektörün dörtte biri Oyuncak İhtisas

OSB’de yatırımlarına başlayacak

Bakanlık kayıtlarına göre ülkemizde 156 oyuncak firmasının faaliyet gösterdiğini

ele aldığımızda sektörün dörtte birine Vize’de sinerji imkânı sunulmuş olacak

Katma değerli üretimin anahtarı

kümelenme. Türkiye’nin oyuncak üretiminin

100 milyon doların üzerinde

olduğunu, öte yandan dış ticaret göz

önünde bulundurulduğunda üretimin

ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde

yirmisini karşılayabildiğini ifade eden

PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün:

“Ancak, bu bitmiş ürün bazında bir

değerlendirmedir. Yerli oyuncak

üretiminde ithal edilmek durumunda

olunan özellikle elektronik aksamlı

yardımcı malzeme vb. yarı mamuller

söz konusu olabilmektedir. Kümelemenin

en önemli avantajlarından

biri yan sanayinin de gelişmesidir.

Özellikle aksam ve parça üreten firmalar

çoğalabilmektedir. Ayrıca kalıp

üreticisi, ambalaj üreticisi vb. yapılar

aynı kümenin içine dâhil olmaktadır.

Bu kapsamda TOY-KOOP, Asrey

İnşaat, PAGDER ASLAN Plastikçiler

İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi

(PAOSB) ve Plastik Sanayicileri

Derneği (PAGDER) arasında imzalanan

protokol ile hayata geçirilecek

olan Oyuncak İhtisas OSB’nin önemi

çok büyük” dedi. Know-how transferin

uygun bir ekolojik sistem yaratması

bakımından katma değerli üretimin

anahtarının kümelenme olduğunu belirten

Gülsün: “Oyuncak İhtisas OSB,

PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas

Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen

yanı başında yer alacak ve dikey

kümelenmenin de güzel bir örneği

olacak” dedi.

Sektörün 4’te biri Vize’de yerini aldı

Dünyada Çin’in Santo bölgesinde

kümelenen oyuncak üreticilerinden

sonra ikinci kümelenme modelinin

Vize’de hayata geçeceğine dikkat

çeken TOY-KOOP Başkanı Ender

Mıcık, “Bölgede bugünden

Wsektörümüzün yan kolları ve

hizmet sağlayıcı sektörlerinden

matbaa, kalıp üreticisi gibi firmalar

dahil 38 firma yerini aldı. Bakanlık

kayıtlarına göre ülkemizde 156

oyuncak firmasının faaliyet gösterdiğini

ele aldığımızda sektörün dörtte

birine Vize’de sinerji imkânı sunmuş

olacağız. Vize, Pınarhisar, Ahmetbey

ilçe ve beldelerinde yaşayan 60 bin

kişinin hayatına değer sağlanacak

yatırımlarımız ile yeni iş imkanları

yaratılacak. Bölgenin üç yıl içerisinde

altyapı ve mevzuat düzenlemelerinin

tamamlanması ile üreticilerin

tesislerini kurmalarına olanak

sağlanmış olacak. 2022’de üretime

başlayarak yerleşim yeri sorununu

çözen oyuncak sektörü mensuplarımız

sektörün katma değer ve markalaşma

adına çalışmalarına ağırlık

verecek” şeklinde konuştu.

16 OCAK 2020Sektör

“Başarılı olacağımıza eminiz çünkü biz

POLESIE ailesiyiz”

Yaklaşık 3.500 oyuncak çeşidi üreten ve dünyanın 68 ülkesine gönderen köklü

Belarus oyuncak devi POLESIE, Sinop’taki üretim üssünden iç piyasayla beraber

yakın zamanda Avrupa Birliği ve Afrika bölgelerine de ihracat yapmayı planlıyor

1998 yılında Belarus’un Kobrin

şehrinde kurulan POLESIE şirketi

200 metrekare alanda tek makina

ve 18 işçi ile ilk piramit oyuncağını

üretmiştir. Şirketimiz emin adımlarla

gelişmeye başlamış, üretim alanlarını

büyütmüş, teknolojisini yenileyerek

oyuncak çeşitlerini genişletmiştir. Bugün

POLESIE Avrasya’nın en büyük

oyuncak üreticilerden birisidir.

Belarus’taki şirketimizde toplamda

3.000’den fazla kişi çalışmaktadır.

Üretim ve depolama alanları toplam

80.000 metrekaredir. Üretimimizde

dünyanın önde gelen firmalarının en

kaliteli hammaddelerini ve boyalarını

kullanmaktayız. Üretim departmanımızda

130’dan fazla enjeksiyon

makinası ve 5.000’den fazla kalıp

18 OCAK 2020


kullanılmaktadır. Montaj departmanımızda

yaklaşık 1.200 kişi çalışmakta

olup günlük 75.000 adet oyuncak

montajlanıp satışa hazır hale getirilmektedir.

POLESIE’nin kalıphanesi son teknoloji

makinalarla donatılmış olup,

mühendislerimiz ve tasarımcılarımız

tarafından makinaların programlaması

yapıldıktan sonra, 3D tasarımlarının

da elde edilmesiyle asıl kalıbın

üretimine geçilmektedir. POLESIE’de

çalışan uzmanlarımıza yeni teknolojiler

sürekli öğretilmektedir. Fabrikamızda

yaklaşık 3.500 oyuncak çeşidi

üretilmekte ve dünyanın 68 ülkesine

gönderilmektedir.

POLESIE düzenli olarak Moskova,

Nürnberg, Varşova, Tokyo ve Hong

Kong’taki en büyük uluslararası fuarlara

katılmaktadır. Oyuncaklarımız

yüksek kalitesinden ötürü her sene

diplomalar ve sertifikalar kazanmaktadır.

Ürünlerimiz birçok ülkede yılın

en iyi oyuncakları seçilmektedir.

Tüm ürünlerimiz ISO 9001-2015

kalite sertifikalandırmasına uygundur.

POLESIE şirketi aşağıdaki

ticari markaların haklarına sahiptir:

Cavallino (İtalya), Wader Quality

Toys (Almanya), Coloma Y Pastor

(İspanya), Palau (İspanya). Ayrıca

Disney, Marvel, Volvo, Mammoet,

The Smurfs, Smeşariki lisanslı

ürünleri üretmektedir.

2019 Ekim ayında Türkiye’de

POLESIE TR adıyla Türk-Belarus ortaklı

şirketimiz kurulmuştur. Sinop’taki

fabrikamızda plastik oyuncakların

üretim ve montajlamasını yapilip

hazırlanan ürünler müşterilerimize

sunulmaktadır. POLESIE TR tarafından

üretilen ürünler Türkiye iç piyasasında

satılmakla beraber Avrupa

Birliği ve Afrika bölgelerine de yakın

zamanda ihracatına başlayacaktır.

Yaptığımız planlara göre fabrikamızda

enjeksiyon makinalarının miktarı

60 adede yükseltilecek ve toplamda

1.200 çalışan olacaktır. Planlarımız

arasında yeni fabrika binamızın

inşaa edilmesi de vardır. Ürünlerimizin

yüksek kalitesi; müşterilerimizin

seçiminde önemli rol oynamakta olup

dünyanın birçok ülkesinde aileler

güvenle çocuklarına POLESIE oyuncaklarını

tercih etmektedirler.

Başarılı olacağımıza eminiz çünkü

biz POLESIE ailesiyiz!

OCAK 2020

19


Sektör

Türkiye’nin oyuncak sektöründe

potansiyeli çok büyük

Modelleme, dizayn ve tasarım başta olmak üzere Ar-Ge’ye yeterli

yatırım yapılması durumunda oyuncak sektörünün ihracatta çok

iyi noktalara gelmesi mümkün

arz ettiğini belirten Gülsün: “özellikle

fitalat testlerinin yapılması oldukça

gereklidir. Bununla birlikte, mağaza

ve marketlerde belirli periyotlarla

yetkili Bakanlığımız tarafından gerekli

denetimler yapılmaktadır. Bu denetimlerin

arttırılması, ürünlerin yetkili

kuruluşlara teste gönderilmesi ve

ardından uygunsuz ürünler ile ilgili

cezai yaptırımların uygulanması kritik

öneme sahiptir” dedi.

Kırklareli Vize’de Oyuncak İhtisas

Özel Organize Sanayi Bölgesi kurulması

yönündeki iş birliği için bir araya

gelinen toplantıda düşüncelerini dile

getiren PAGDER Başkanı Selçuk

Gülsün: “Dünyanın lojistik olarak en

üstün özelliklere sahip ülkeleri arasında

yer alıyoruz. Oyuncağın, lojistik

olarak hacimli bir ürün olması, bu

noktada Türkiye’yi daha da avantajlı

bir konuma sahip kılmaktadır” dedi.

Yakın dönemde yaşanan devalüasyonlar

sebebiyle, TL’nin Yuan

karşısında daha rekabetçi bir konuma

geldiğini belirten Gülsün: “Bu durum

yeni yatırımlar için büyük fırsatlar

sunmaktadır. Modelleme, dizayn ve

tasarım başta olmak üzere Ar-Ge’ye

yeterli yatırım yapılması durumunda

oyuncak sektörümüzün ihracatta çok

iyi noktalara geleceğini düşünüyorum”

dedi.

Yeni üretim üssü sayesinde

ithalatın önüne geçilebilir

Türkiye’nin oyuncak ithalatının

kabaca 200 milyon dolar seviyesinde

olduğunu ifade eden Gülsün

sözlerine “sektörün üretim gücünün,

know-how’ının ve markalaşmasının

istenilen düzeye çıkması sonrasında

bu ithalatın yüksek oranda daralacağını

öngörüyorum” diye devam

etti. İthalat sırası ve sonrasında da

denetimlerin sürdürülmesinin önem

Oyuncakçılara ucuz üretim

imkânı

Oyuncak İhtisas Özel Organize Sanayi

Bölgesi ile ilgili bilgi veren Asrey

İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fidan

Aslan Eroğlu, “Oyuncakçılar Kooperatifi

(TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık

ile Asrey İnşaat’ın Kırklareli Vize’de

Oyuncak İhtisas Özel Organize

Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki

iş birliğinin heyecanını ve mutluluğunu

yaşıyoruz. Asrey İnşaat olarak

Vize’de özel organize sanayi bölgesi

kurulması konusunda öncü bir rol

izledik ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.

2012 yılında Plastik Sanayicileri

Derneği (PAGDER) ile yapılan protokol

ile 650 bin metrekarelik alanda

PAGDER ASLAN Plastikçiler ihtisas

Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin

kurulması yönünde ilk adım atıldı.

Özel sektör ve sivil toplum örgütü

ilk kez böylesine bir iş birliğine gitti.

Ucuz enerjiden yatırım teşvik desteklerine,

İstanbul ve Avrupa’ya komşu

lokasyondan taşınma kredi desteğine

kadar pek çok avantajın yanı sıra

modern alt yapı olanakları ve sosyal

yaşam alanları ile oyuncak üreticilerimizi

uzun yıllardır ihtiyaç duydukları

ihtisas OSB’ye kavuşturmayı hedefliyoruz.

Başlangıçta 600 bin metrekare

ve büyüme alanları ile 1 milyon

metrekare alan üzerinde kurulacak

Türkiye’nin ilk Oyuncak İhtisas Özel

Organize Sanayi Bölgesi’nin ülkemize,

oyuncak sektörüne ve bölgeye

hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

20 OCAK 2020Sektör

Chiva Eğitim Araçları çocuklara

her alanda hizmet sunuyor

CBME Türkiye-Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı’nda

bu konsepte uygun ürünleriyle farkını sergiledi

Chiva Eğitim Araçları Satış Pazarlama

Müdürü Avni Akpınar’a bu fuara

katılma nedenlerini sorduk.

“CBME Türkiye-Anne Bebek Çocuk

Ürünleri Fuarı aslında bakıldığında

bizim ürün konseptimize tam uymayan

bir fuar ama Chiva olarak

bizimle çok alakalı bir fuar. Biz firma

olarak bütün anne bebek ve çocukları

önemsiyoruz. Bundan dolayı biz

tüm Anne Bebek fuarı, Okul Öncesi

fuarı, Oyuncak ve Kırtasiye fuarlarının

hepsine katılarak kendimizi,

derdimizi anlatacağız. Çocuklarımızın

eğitimini önemsiyoruz, bu çocuklar

hepimizin çocukları. Çocuklarımızın

eğitimine birazcık daha katkımız olsa

biz bundan memnuniyet duyacağız.

Firma olarak, felsefemiz çocuklarımızın

memnun olması, ilkemiz ise

çocukların doğru oyuncaklarla, doğru

eğitimler alabilmelerini sağlamak.

Eğer bu doğrultuda hareket edersek,

doğruları buluruz ve doğru oyuncaklar

üretiriz. Neticede doğru eğitimler

ile ülkemize katkımız olur. Bunları

sağlam yaparak, daha iyi bir noktaya

geliriz ve geleceğimiz noktadan da

hiçbir şüphemiz yoktur, Allah’ın izniyle

işlerimizi layıkıyla yaparak bunu

başaracağız. Çünkü biz bu alanda bir

başlangıç yaptık ve ürün gamımızda

okul öncesi, eğitici oyuncak grubuyla

ilgili çalışmalarımızı artırdık. Firma

olarak bundan sonra bir bebeğin

doğumundan itibaren onun herşeyiyle

ile ilgili ürünler sunmak istiyoruz.

Çocuklarla bu noktada birebir ilgilenip

ona göre ürünler tasarlayacağız, artık

çocuklarımız bizim ürünlerimiz ile

daha iyi yetişecek. Ülkemizde maalesef

okul öncesi oyuncak grubu yanlış

anlaşılıyor. Bunun sebebi de bu gruptaki

hem eğitmenler hem de üretici

firmalar gerektiği kadar ilgi göstermiyorlar.

Buna göre de konseptler yapıp

ürünler çıkarmıyorlar. Bizim bu sene

yaptığımız okul öncesi ürünler birebir

çocukların eğitimine katkı sağlayacak,

çocukların gelişimini destekleyecek

ve çocukların algı seviyesini bir üst

seviyeye taşıyacak nitelikte ürünler.

Bu ürün gruplarını tasarlarken ve

üretirken de artık ülkemizdeki bazı

gerçekleri de göz önünde bulundurarak

çalıştık. Bunlardan bazıları olarak

ürünlerin görsellikleri, amaçları,

farklılıkları ve aynı zamanda fiyatlarıyla

ilgili güzel çalışmalar yaptık.

Eğitici kısmında çok iddialı olduğumuz

ürünlerimiz aynı zamanda fiyat

olarak da bu ürünleri sunan firmaların

ürünlerinden avantajlı olacak.”

22 OCAK 2020Sektör

Spielwarenmesse, İstanbul’da

tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

2020 Nürnberg Oyuncak Fuarı ayrıntılı tanıtıldı ve

oyuncak sektörünün yeni trendleri açıklandı

Dünyanın lider oyuncak fuarı organizatörü

Spielwarenmesse eG, sektör

paydaşlarının da katıldığı bir tanıtım

toplantısı gerçekleştirdi. 6 Kasım’da,

İstanbul, Ortaköy’de düzenlenen

ve ev sahipliğini Spielwarenmesse

eG Türkiye temsilciliğinden Y. Emre

YARDIMCI ve M. Atila ÖZAL’ın yaptığı

toplantıda Fuar Direktörü Florian

Hess, Nürnberg Oyuncak Fuarı’yla ilgili

ayrıntılı bir sunum yaptı. Sektörel

basın, dernek, perakendeci ve üreticilerin

de hazır bulunduğu toplantıda,

29 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihlerinde

düzenlenecek endüstrinin en büyük

fuarının yanı sıra sektörü bekleyen

zorluklar ve yeni tüketici beklentileriyle

ilgili de bilgiler verildi.

Hess, Spielwarenmesse’ye bağlı

trend komitesinin 2020 için belirlediği

üç ana trendini de açıkladı: Toys for

Future (Gelecek için oyuncaklar),

Digital goes Physical (Dijitalden

fiziksele) ve Be You! (Kendin ol!).

Bu üç trendin, özellikle 2020 yılında

oyuncak endüstrisine yeni ufuklar

açıp sektöre yön vereceğinin altını

çizen Hess, tüm paydaşları fuarı

ziyaret etmeye davet etti. Büyük ilgi

gören toplantı, tüm misafirlerin katıldığı

öğle yemeğiyle sona erdi.

“Oyuncak fuarı”

Fuar organizatörü ve pazarlama

hizmeti sağlayıcısı Spielwarenmesse

eG, dünyanın lider oyuncak ve

hobi fuarı Spielwarenmesse® ‘nin

resmi organizatörü. Fuar, yerli ve

yabancı 2.900 üreticiye kapsamlı bir

iletişim ve sipariş platformu sağlıyor.

Binlerce yeni ürünün sunulduğu

fuar, 130 farklı ülkeden gelen 70.000

ziyaretçiye yıllık pazar stratejilerini

oluşturmak için çok değerli bir bilgi

kaynağı sunuyor. 2013 yılından beri

Spielwarenmesse® (kelime anlamı:

Oyuncak fuarı) sözcüğü Almanya’da

marka olarak kaydedilmiş durumda

ve korunuyor.

24 OCAK 2020package product information for the

media, information on what social

media channels might work best for

your brand/products, who to pitch,

and much more.

Great news from Toy Fair New York

2020, 22-25 Şubat 2020

Toy companies invited to

participate in “CF@TF Inventor

Day”

The Toy Association invites toy manufacturers

to participate in Creative

Factor’s CF@TF Inventor Day and

hear product pitches from pre-selected

inventors and designers during

Toy Fair New York.

“Through the work of the Creative Factor,

we are thrilled to continue to offer

our member companies and exhibitors

this additional avenue to discover the

next great toy or game idea,” said Marian

Bossard, executive vice president

of global market events at The Toy

Association. “CF@TF Inventor Day is

a unique opportunity for companies

and inventor relations departments to

sit down face to face with designers;

discuss – and test – their products,

designs, and prototypes; and hopefully

continue the conversation to bring

these concepts to life.”

As part of the Creative Factor educational

programming at Toy Fair New

York, CF@TF Inventor Day takes

place on Friday, February 21, the day

before the show opens, at the Jacob

K. Javits Convention Center in New

York City. Pitches will take place on

Friday.

Webinar: Reserve your spot &

jumpstart your toy fair strategy

The upcoming “Toy Fair PR Bootcamp:

Kickstart Your TF ‘20 Public

Relations Strategy” webinar will guide

companies through the tools and

techniques they need to build and

execute a strong media relations plan

leading up to, during, and after the

2020 show.

Held December 5 from 2 to 3 p.m.

(Eastern), this session will offer tips to

help exhibiting companies get noticed

in the weeks leading up to, during,

and after Toy Fair New York. This

includes how best to present and

2020 Toy of The Year (TOTY)

award finalists unveiled

These 114 Creative Toys & Games

Will Top Kids’ Wish Lists this Holiday

Season!

The Toy Association unveiled 114

toy and game finalists for the prestigious

2020 Toy of the Year (TOTY)

Awards. Known as the “Oscars” of

the toy industry, the TOTY Awards

program recognizes the top playthings

on the market – from STEM/

STEAM and innovative toys to dolls,

action figures, creative toys, and

more. The program is also a vital

fundraiser for The Toy Foundation,

which annually delivers toys to millions

of children in need.

Finalists were announced this morning

by a group of well-known online

influencers who serve as TOTY

ambassadors. Between now and

January 5, 2020 play-lovers of all

ages can visit www.ToyAwards.org

to vote for their favorite playthings in

each of the 16 categories, browse

toys, download shopping lists for the

holidays, and enter for a chance to

win one of 16 toy prize packages.

The finalists were selected from 633

nominees submitted by 236 companies.

Eighteen judges, including toy

and play experts, retailers, academics,

and journalists, reviewed and

ranked the products in categories

relevant to their areas of expertise.

The judges then participated in a

discussion to determine the finalists

in each category.

They considered each product’s

creativity, design, play value, and

marketing.

Winners in each category, as well as

the coveted overall Toy of the Year

winner and the People’s Choice winner

(based solely on consumer votes),

will be announced at the TOTY

Awards gala on Friday, February

21, 2020 at the Ziegfeld Ballroom in

New York City. The celebration will

kick off Toy Fair New York and include

the induction of three trailblazers

into the esteemed Toy Industry Hall

of Fame.

26 OCAK 2020

Sektör

9. Pilsan

Bayileri toplantısı

rekor katılımla

gerçekleşti

07 - 10 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya

Sueno Hotels Beach Side’de gerçekleşen

toplantıya bu sene Türkiye’nin dört bir

yanından 750 bayi katıldı.

Pilsan bebek mobilyası, elektrikli

scooter ve bilumum elektrikli araçlar

gibi farklı kategorilerde gücünü

göstermeye hazırlanıyor

80 yıllık tarihi boyunca ilklerin öncüsü

olan ve çocuk sağlığına uygun

oyuncaklar üretmenin sorumluluğunu

taşıyan Pilsan, 2020 yılında da genişleyen

ürün gamı ve ‘Kaliteden ödün

vermeden büyüme’ mottosuyla daha

fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Yapılan toplantıda sektöre yön veren

firmanın akülü arabadan park bahçe

oyuncaklarına uzanan geniş ürün

yelpazesi, Pilsan ekibinin detaylı sunumuyla

bayilere tanıtıldı. Profesyonel

bir organizasyonla bir araya gelen

bayiler, ürünleri yakından inceleyip

deneme şansı buldular.

07 Kasım 2019 Perşembe günü

Antalya Sueno Hotels Beach Side’de

başlayan ve 10 Kasım 2019

Pazar günü biten toplantıya bu sene

Türkiye’nin dört bir yanından 750 bayi

katıldı. Bayiler otelin Çınar Salonu

girişinde ve salonda sergilenen yepyeni,

promosyon ve nostaljik Pilsan

ürünlerine adeta hayran kaldılar ve

siparişlerini verdiler.

09 Kasım 2019 Cuma saat 10:00’da

toplantı salonunda bir araya gelen

bayilere açılış konuşmasını Pilsan

Plastik ve Oyuncak San. A. Ş. Yönetim

Kurulu Başkanı Hasan Faruk

Çetinalp yaptı. “Öncelikle bu yıl dokuzuncusunu

düzenlediğimiz geleneksel

hale gelen Pilsan bayi toplantısı için

Türkiye’nin dört bir yanından işlerinizi

bırakarak ve bize vakit ayırarak geldiğiniz

için hepinize çok teşekkür ediyorum,

sizleri burada görmek bizler için

büyük bir onur. Yoğun bir çalışma ile

gecemizi gündüzümüze katarak size

layık olabilecek en iyi organizasyonu

tertip etmeye çalıştık. Her sene ayrı

bir heyecan yaşıyoruz. Bizlerle aynı

heyecanı paylaştığınız için sizlere

teşekkür ediyorum. İnşallah bu

çalışmanın sonunda sizler buradan

mutlu bir şekilde ayrılırsınız. Geldiğiniz

için hepinize teşekkür ediyorum,

ayağınıza sağlık.” diyen Çetinalp,

açmayı düşündükleri Pilsan Shopların

bayilere ve var olan çalışma düzenine

bir zarar vermeyeceğinin hatta onları

güçlendireceğinin altını çizdi.

Teknolojik yatırımlara önem

veriyor

Daha sonra konuşmasını yapan

Pilsan Plastik ve Oyuncak San. A.

Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Oğuzcan Çetinalp ise “200 bin

metrekare açık, 75 bin metrekare

kapalı alana sahip üretim tesislerinde

kaliteden ve sağlıklı ürün üretme

prensibimizden asla taviz vermeden

üretim yapıyoruz. Pilsan’da kullandığımız

üretim tekniklerini son teknolojiyle

destekliyoruz. Çağı yakalamak

ve çocukların enerjisine yetişmek

için teknolojik yatırımlara çok önem

veriyoruz. Bu sayede sarsılmaz bir

30 OCAK 2020


altyapı oluşturduk ve yaşanan belirsizliklere

rağmen yolumuza çok emin

adımlarla devam ettik. Günden güne

büyüyoruz ve bu yolda bizimle birlikte

olduğunuzu bilmekten son derece

gururluyuz,” dedi.

Hedefleri hakkında bilgi veren Oğuzcan

Çetinalp, “İlerleyen dönemler için

hedefimiz Pilsan’ı bir entegre tesis

haline getirerek, bebek mobilyası,

elektrikli scooter ve bilumum elektrikli

araçlar gibi farklı kategorilerde de

kalitemizi ortaya koymak.”

Yeni bir yatırımları olduğunu dile getiren

Oğuzcan Çetinalp, “Çetinalp Yatırım

ve Turizm olarak yeni bir yatırım

içerisine girdik. Turizm sektöründe de

farkımızı göstererek Beylikdüzü’nde

Ramada Hoteli’ni açtık. Bu bizim

için yeni bir sektör. Otelimiz 1 yıldan

beri faaliyet gösteriyor. Bununla ilgili

de yeni yatırımlar düşünüyoruz. Bu

sektörde de faaliyet gösteren tüm misafirlerimizi

her zaman ağırlamaktan

memnuniyet duyarız.”

Organizasyon hakkında bilgi aktaran

Oğuzcan Çetinalp, “Bugün sizlerin

de keyif alacağını düşündüğünüz bir

program hazırladık. Bir yandan eski

ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi alırken,

diğer yandan hayal gücümüzün son

ürünleri olan yeni oyuncaklarımızla

tanışacaksınız. Her biri beğeneceğinizi

umduğumuz değerli fikirlerinizi

bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz,”

dedi. Pilsan bu sene 41 kalem üründe

promosyon sundu. Promosyon

siparişleriyle ilgili detay veren Oğuzcan

Çetinalp, “Promosyon siparişlerinizle

ilgili bağlantılarınızı 1. ve 10.

aylar arasında talep ediyoruz. Geçen

yıl size sunmuş olduğumuz vadeyi

biraz daha artırdık ve 1. ve 10. aylar

arasında siparişleriniz oranında eşit

miktarda taksitlerle sizden talep

ediyoruz. Siparişlerinizle ilgili son

ödeme tarihinin de 22 Kasım 2019

olduğunu belirtmek istiyorum. 22

Kasım’a kadar bayileriniz aracılığıyla,

siparişlerinizi iletip, bağlantılarınızı

yapmanızı sizden istiyoruz. Bu bizim

için çok önemli bir konu. Yıllık bir

planlama ve üretim yaptığımız için bu

tarihe kadar planlarınızı ve bağlantılarınızı

yapmanızı önemle rica

ediyoruz. Maalesef bildirmek isterim

ki bu tarihten sonra gelecek olan

herhangi bir promosyonu, promosyon

olarak değerlendiremeyeceğimizi

bildirmek istiyoruz. Her sene olduğu

gibi, promosyon siparişleriniz kadar

da bağlantı siparişi alma şartımız

mevcut.”

8 aydan 10 aya çıkan ödeme vadesi

katılan bayiler tarafından sevinçle

karşılandı.

Sektörü uçurmaya hazır yepyeni

ürünler

Türkiye’nin en zengin oyuncak ürün

gamına sahip Pilsan bayi toplantısında

sektöre ilk defa bu toplantıda

lanse ettiği yepyeni ürünlerle bayilerin

karşısına çıktı. Pilsan Oyuncak

Satış Koordinatör Yardımcısı Tuğrul

Yücebaş, Pilsan’ın bu sene ilk defa

görücüye çıkan ürünleri hakkında

bilgi verdi.

Sektörü kasıp kavurmaya hazır

ürünlerden önemlileri şunlar: Büyük

top havuzu, panda kaydırak ve salıncak

seti, panda tünel, Ferrari yatak,

bebek odası mobilyaları, ayaklı tamir

seti, Mega akülü traktör, Cobra akülü

motosiklet, Spark ATV, Sport ve Cool

Scooter, eğlenceli yol seti, asansörlü

yol seti ve evcil hayvanlar.

Efsane geri dönüyor!

Bayi toplantısında Pilsan’dan gelen

bir diğer güzel haber ise, üretildiği

döneme damgasını vuran mekanik

oyuncak seti Kuzey Kalesi’nin

yeniden satışa sunulacağı müjdesi

oldu. Mini mekanik oyuncak sevenler

efsane Kuzey Kalesi’ni beklemeye

başladı.

Ayrıca bu etkinlikte sergilenen 1974

yılında üretilen Pilsan ürünleri nostalji

serisi ile toplantıya katılan misafirlerden

ayrı bir beğeni aldı.

Yeni iş birliği…

Teknolojiyi ve dünyadaki yenilikleri

hayal gücüyle birleştirip her yıl kendini

geliştirmeyi ve yoluna hiç durmadan

devam etmeyi ilke edinen Pilsan,

ürün çeşitliliğini artırmanın yanı

sıra yatırımlarına da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bayilere yapılan

duyuruda, ‘Dünyayı Güldür’ sloganıyla

sektörün dünyadaki en önemli temsilcilerinden

olan Hasbro ile Pilsan’ın

Ağustos 2019 itibarıyla iş birliği yapma

başladığı ifade edildi. Birçok firmanın

OCAK 2020

31


Sektör

küçülmeye gittiği dönemde Pilsan’ın

istikrarlı büyüme hamleleri ve dünya

deviyle yaptığı iş birliği, bayilerce çok

olumlu karşılandı.

Karşılıklı iletişim

2019 yılının değerlendirildiği ve 2020

yılının hedeflerinin paylaşıldığı toplantıya

her zamankinden daha fazla şekilde

bir katılım oldu, bayilere kendilerini

ifade edebildikleri ve karşılıklı etkileşim

sağlayan keyifli bir ortam sunuldu.

Bayileri ile birlikte daha da güçlenen

Pilsan, önceki yıllarda olduğu gibi 2020

yılında da sektörün lider firması olarak

ülke ekonomisine desteği vermeye

hazır olduğunu gösteriyor. Yıl boyunca

gösterdikleri performanstan dolayı pek

çok bayiye plaket takdim edildi. Değerli

plaketler Pilsan bayilerine ayrı bir motivasyon

kaynağı oldu.

Bayiler Pilsan’dan çok memnun

9. Pilsan Antalya Bayi toplantısına

katılan misafirler organizasyondan çok

memnun ayrıldılar. Birlik beraberlik

içerisinde, böyle güzel bir etkinlikle

yeni ürünlerin sergilenmiş olması ve

tatille ticareti birleştirmek çok güzeldi.

Pilsan’ın müşteriye “ürünü tanıt, ürünü

anlat ve müşteri ile birlikte pazarda

ol” sistemi yani müşteri odaklı hizmet

daha da önem kazandı. Sektördeki

tüm oyuncakçılar ve tüm dostlar Antalya’da

bu bayi toplantısında bir araya

geldi. Hem dinlenirken ve eğlenirken,

hem de ürün almanın avantajlarını

yaşadı. Toplantı salonu girişine yerleştirilen

sportif aktivitede en iyi sayıyı

yakalayan bayilere çok güzel hediyeler

takdim edildi. Oyuncakçılar bu

avantajları yaşamaktan ve böyle bir organizasyonun

içerisinde bulunmaktan

da ayrı bir gurur ve kıvanç duydular ve

Pilsan’a çok teşekkür ettiler. Sektörün

dergisi Toyuncak olarak, biz de

sektörün bu en önemli etkinliklerinden

birinde yer almaktan ve bunu sektörle

paylaşmaktan çok mutlu oluyoruz. Pilsan’ı

çok seviyoruz, çok destekliyoruz

ve başarılarının devamını diliyoruz.

32 OCAK 2020


Sektör

Oyun Dünyanın En Ciddi işidir.

Diyor ve başlıyoruz.

Doğru sıralama, çok yönlü stratejik

düşünme, planlama, hızlı ve doğru

karar verme, kurgulama, başarma ve

rekabet etme, oyunla elde edilebilecek

kazanımlardır.

Zeka Oyunları Süper Ligi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge

Birimi, “ZEKA OYUNLARI SÜPER

LİGİ” projesini, “Oyun En Ciddi İştir”

sloganıyla hayata geçirdi. Proje

Sorumlusu İbrahim Halil Demir’den

proje ile ilgili bilgi aldık.

Çevrenize bakın yaşamın her

alanında oyun vardır.

Oyunun varlığı, insanın varlığı ile

başlar, kıyamete kadar da devam

eder. Oyun insanoğlunun çok az

kullandığı en büyük güçtür. Yaşamın

en ciddi rolüne hazırlama sanatıdır

oyun. Özellikle çocuklarla oynamanın

anlamı; sana değer veriyorum, seni

önemsiyorum, seni anlıyorum ve sen

değerlisin demektir. Yani yarının sağlıklı

bireyleri bugünün oyun oynayan,

eğlenen çocuklarıdır.

Tüm bunların ışığında akıl ve

zeka oyunları alanın da bir ilki

gerçekleştirerek “Zekâ Oyunları

Süper Ligi”ni oluşturduk.

Zeka Oyunları Süper Ligi bu yıl yedi

aylık bir süreç olarak planlandı. Bu

proje kapsamında ligde, öğrencilerimiz

belirli yetenekler kazanırken,

farklı okullardaki öğrenciler ile tanışma,

yarışma, sosyalleşme imkânı

bulacaklar. Bu proje periyodundan

beklentimiz, öğrencilerimizde zekâ ve

düşünme becerilerinde bir süreklilik

sağlamaktır.

“Oyun Dünyanın En Ciddi İşidir,”

diyerek başladık. 7 ayın sonunda ne

kadar ciddi olduğumuzu göstereceğimizi

biliyoruz.

101 öğretmen rehberliğinde, 49 okul,

490 öğrenci katılımıyla 7 ay devem

edecek projenin finali Science Expo

Bilim Fuarında yapılacaktır.

OCAK 2020

33
Sektör

Oyuncak

Güvenliği ile ilgili

olarak ülkemizde Gümrük

ve Ticaret Bakanlığımızın

yaptığı denetleme çalışmaları

oldukça etkin olmakla birlikte,

tüketicilerin de oyuncakların

güvenilirliği için bazı konularda

bilinçlendirilmesi gerekiyor

Oyuncak güvenilirliği için bir bak

* Oyuncakların “CE” işareti taşıması,

* Oyuncağın çocuğun yaşına uygun olarak seçilmesi,

* Kullanma talimatlarının çocuklara net olarak anlatılması,

* Ambalajların üretici/ithalatçı bilgilerini gösteren etikete

sahip olması.

* Yurtiçinde az sayıdaki üretici özellikle, yaptıkları ürünlerin

fikri mülkiyet haklarını koruyamadıkları için kar edip, işlerini

büyütecek imkana sahip olamamaktadır.

* Kopyalanma sadece yerli üreticiler arasında değildir.

* Bazen yerli üreticinin ürünleri, Uzakdoğu’da kopyalatılıp

pazara sunulmaktadır.

* Yurtiçinde az sayıdaki üretici özellikle, yaptıkları ürünlerin

fikri mülkiyet Türkiye plastik sektörü (dolayısı ile plastik

oyuncak üretimi) AB mevzuatları çerçevesinde üretim

yapmaktadır. Bu nedenle yerli oyuncaklar halk sağlığı

gözetilerek yapıldığından sağlık açısından herhangi bir risk

taşımamaktadır.

* Yerli oyuncak üretiminin teşviki ve gelişimi için;

* Kamuoyunun yerli ürünler konusunda bilinçlendirilmesi

* Tüketici tercihinin yerli üretilen oyuncaklara yönlendirilmesi

* Güvenilir olmayan, sağlığa zararlı üretimin engellenmesi

için denetim mekanizmalarının artan ölçüde işletilmesi

* Lisanslı katma değerli ürünlerin üretilmesi

* Oyuncaklar kültürel değerlerimizin bir yansıması ve

çocuklarımızın geleceğine yönelik önemli bir başlangıç

noktasıdır. Dolayısıyla yerli oyuncak sanayi ekonomimize

katma değer ve istihdam sağlamanın yanı sıra, kültürümüze

de katkılar sağlayacaktır.

* Çocuklarımıza aktarmak istediğimiz temel etik ve kültürel

değerlerimizi ürettiğimiz oyuncaklarla şekillendirmek

mümkündür.

* Oyuncakların “CE” işareti taşıması,

* Oyuncağın çocuğun yaşına uygun olarak seçilmesi,

* Kullanma talimatlarının çocuklara net olarak anlatılması,

* Ambalajların üretici/ithalatçı bilgilerini gösteren etikete

sahip olması.

* Yurtiçinde az sayıdaki üretici özellikle, yaptıkları ürünlerin

fikri mülkiyet haklarını koruyamadıkları için kar edip, işlerini

büyütecek imkana sahip olamamaktadır.

* Kopyalanma sadece yerli üreticiler arasında değildir.

* Bazen yerli üreticinin ürünleri, Uzakdoğu’da kopyalatılıp

pazara sunulmaktadır.

* Yurtiçinde az sayıdaki üretici özellikle, yaptıkları ürünlerin

fikri mülkiyet Türkiye plastik sektörü (dolayısı ile plastik

oyuncak üretimi) AB mevzuatları çerçevesinde üretim

yapmaktadır. Bu nedenle yerli oyuncaklar halk sağlığı

gözetilerek yapıldığından sağlık açısından herhangi bir

risk taşımamaktadır.

36 OCAK 2020Sektör

Spielwarenmesse, 2020 trendlerini açıkladı

Toys for Future (Gelecek için Oyuncak), Digital goes Physical (Dijitalden

Fiziksele), Be You! (Kendin ol!). Fuarın öne çıkanı: TrendGallery

Toys for Future – Oyunda Sürdürebilirlik

“Fridays for Future” hareketi* gösteriyor ki, iklim değişikliği hepimizi etkilemekte.

Oyuncak endüstrisi de bu gündeme göre yön alıyor ve dünyadaki son

gelişmeleri küçük ölçekte yansıtıyor. Bu trende ait ürünler, iklimi koruma ve

sürdürülebilir odaklı. Ayrıca oyun içinde de çevre bilinci teşvik edilmekte. Öte

yandan, çevreci malzeme ve geri dönüşümle yapılan sürdürülebilir üretim de

bu trendin önemli alt başlıklarından biri.

Digital goes Physical – Sanal Karakterler Gerçeğe Dönüşüyor

Her geçen gün, ünlü bilgisayar oyunu veya Espor karakterleri sevilen

lisanslı ürünlere dönüşmekte. Youtube kanalları, uygulamalar ve mesajlaşma

hizmetleri de bu konuda büyük potansiyel olarak görülüyor. Kullanıcılar,

daha çok dijital dünyada yaşarken kendilerini kurgulanmış içeriklerle

tanımlıyorlar. “Digital goes Physical” trendinde, dijital karakterler

geleneksel oyuncak dünyasına taşınarak, gerçek dünyadaki karakterler

sanal ortamın bir uzantısı olarak yepyeni oyun deneyimleri sunmakta.

Be You! – Herkese Oyun

Dünyamız renkli ve çok çeşitli. Oyun oynamak da, din, dil, köken ve dış

görünüşe bakılmaksızın her kesimi bir araya getiren bir eylem. Bu düşünceden

yola çıkarak oluşan bu trend, iki ana fikir üzerine odaklanıyor:

Engelli, özel ihtiyaçlı insanları desteklemek ve hoşgörü, katılım, çeşitlilik

gibi konularda duyarlılık yaratmak. Örneğin Alzheimer veya Parkinson

gibi hastalığı veya engeli olan insanların, oyuncakları hissetmeleri ve kullanmaları

için özel gereksinimleri var. Oyun oynayarak zihinsel ve motor

becerilerini geliştirip birliktelikle pozitif deneyimler yaşayabilirler.

Trendler, Yenilikler ve Bilgi

3A salonunda yer alacak TrendGallery, trend ürünlerin, yeniliklerin,

inovatif katılımcıların ve bilgi alışverişin merkezi olacak. Ziyaretçiler,

trend adalarında bulacakları ürünleri yakından inceleyip deneme

fırsatına sahip olacaklar. Tüm ürün kategorilerindeki yenilikler ayrıca

fuarın çeşitli özel alanlarında da ön plana çıkacak. TrendGallery’de

dağıtılacak özel TrendGuide rehberleri de tüm trend ürün ve yeniliklerle

ilgili geniş bilgi sunacak. Sektör uzmanları ise, Toy Business

Forum’unda endüstriyle, gelecekteki zorluklar ve trendlerle ilgili her

gün değerli konuşmalar yapacak.

38 OCAK 2020Sektör

Oyuncakta müthiş fırsatlar

Gelişen durumlar özellikle yerli

üreticilerimiz için iyi bir pazar

oluşturmada etkin rol oynuyor

* Gelişmekte olan ülkelerde artan refah ve daha fazla oyuncak harcaması.

* Ortadoğu ve Türk Dünyası ile kültürel, dini ortak değerlere yönelik oyuncaklar.

* Özellikle Ortadoğu ve AB pazarına yakınlık nedeni ile düşük lojistik maliyeti.

* Yeni modellere hızlı adaptasyon.

* Son yıllarda gelişmiş ülkelerde Hakça Ticaret veya Adil Ticaret (Fair Trade) diye çevirebileceğimiz satış noktaları artmakta.

Bunlar doğaya zarar vermeden, çocuk işçi kullanmadan, işçilerin haklarını tam vererek üretim yapmış firmaların ürünlerini

satıyor.

* Özellikle Çin ürünleri üzerinde bu tür kaygılar yoğun olduğundan şimdilik niş olsa da artan bir pazar potansiyeli mevcut.

Yerli üreticilerimiz mallarını bu tür mağazalarda özel duyarlı müşteri kitlelerine “Türkiye’de Çevre ve İnsan haklarına saygı

gösterilerek üretilmiştir” ibaresiyle ulaştırabilmektedir.

* Yine önemli bir pazar da doğal ürünlerden yapılan oyuncaklar pazarıdır. Örneğin son dönemde ahşaptan yapılmış oyuncaklar

çevre ve sağlık kaygılarıyla artan bir pazar payına sahiptir. (Eko-Dizayn)

* Internet satış kanallarının gelişimi özellikle yerli üreticilerimiz için iyi bir pazarlama kanalı oluşturmaktadır. Bu kanal vasıtasıyla

ürünlerini tüketiciye aracısız ulaştırma imkanına ulaşabilmektedir. Nitekim AB içindeki oyuncak ticaretin %15‘i bu

şekilde yapılmaktadır.

* Türkiye‘nin Ortadoğu gibi çocuk sayısı artan ve refah yükselen bir bölgede olması.

Kaynak: PAGEV

40 OCAK 2020

Sektör

Oyuncakçılar,

2020 için hazır

Oyuncakçılar Komitesi üyeleri 2019 yılı değerlendirmesi,

dış ticaret alım heyetleri, fuar değerlendirmeleri, 2020 yılının

konularının görüşülmesi için bir toplantı yaptı. Sürpriz

bir ziyarette bulunarak toplantıya katılan İKMİB (İstanbul

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği) Başkanı

Adil Pelister ve Başkan Yardımcısı Tayfun Demir de toplantıya

renk kattı. Toplantıya katılan İKMİB Plastik Komitesi ve

PAGEV eski başkanı Mehmet Uysal’ın destekleriyle ve tüm

komite üyeleriyle 2020 yılı için güzel bir çalışma takvimi belirlendi.

İhracat uzun soluklu bir süreç. İKMİB de her zaman

oyuncakçıların yanında olduğunu ve oyuncak sektörünün

ülkemiz için çok önemli katma değer olduğunun altını çizdi.

Komite üyeleri bu konuda elinden gelen çabayı göstereceklerini

bildirdiler. Oyuncak sektörünü yakından ilgilendiren

plastik sektörü alt komitelerinden birisi olan Oyuncak Sektörü

Komite Toplantısı 18 Aralık 2019 tarihinde 4. kez 12

sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Söz konusu

toplantıda sektör sorunlarının yanısıra geçmiş dönemde

düzenlenen sektör organizasyonları değerlendirildi, katılımcılardan

2020 senesinde gerçekleştirilmesi planlanan

Ticaret Heyeti Organizasyonlarına yönelik öneriler alındı.

Toplantıda sektörün bazı konuları hakkında görüşler dile

getirildi. Türkiye oyuncak sektörünün gelişiminin önündeki

engellerden biri Çin’den yapılan ithalattır. Çocuklarımızın

sağlığı söz konusu olduğu için Çin’den ithal edilen oyuncaklara

çok daha fazla dikkat edilmesi, kriterlere uygunluğu

ve kalitenin çok iyi denetlenmesi gerekmektedir. Oyuncak

sektörünün en önemli sorunu büyük ölçüde dış ticaret açığı

vermesi ve birim ithal fiyatlarının birim ihracat fiyatlarının

2,5 katı olmasıdır. Sektör pahalı oyuncakları ithal edip

katma değeri küçük oyuncakları ihraç etmekte ve bu da

dış ticaret açığının giderek artmasına neden olmaktadır.

Sektörün katma değerli oyuncak üretim ve ihracatı özel

teşvik kapsamına alınmalıdır. AB’de Oyuncak Güvenliği

Yönetmeliği (2009/48/EC) çerçevesinde yapılmaktadır.

Ülkemizde yerli üreticilerden de birçok test istenmektedir.

Özellikle bu testler ve belgelendirmeler KOBİ’ler için ciddi

bir maliyet unsurudur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın bu

yönde yaptığı denetleme çalışmaları oldukça etkin olmakla

birlikte, tüketicilerin de oyuncakların güvenilirliği için oyuncakların

“CE” işareti taşıması, oyuncağın çocuğun yaşına

uygun olarak seçilmesi ve kullanma talimatlarının çocuklara

net olarak anlatılması gibi konularda bilinçlendirilmesi

gerekmektedir.

44 OCAK 2020

Sektör

Aygaz’ın “Canavar Arabası”

çocukları bekliyor

Otogazın yüksek oktanlı ve yüksek

performanslı bir yakıt olduğunu

anlatmak üzere Türkiye’nin ilk LPG’li

Canavar aracını üreten Aygaz, şimdi

Aygaz Otogaz

istasyonlarında satışa

sunulan “Oyuncak

Canavar Arabalar”

minikleri sevindiriyor

de yaklaşık 6 metre uzunluğundaki

“Canavar Araba”nın minyatürünü

oyuncağa dönüştürdü. Yeni reklam

filminde yüksek oktanlı yakıt otogaz

mesajı, çocukların “Oyuncak Canavar

Araba” sevinciyle aktarılıyor.

Aygaz Otogaz istasyonlarında satışa

sunulan “Oyuncak Canavar Arabalar”

minikleri sevindirirken, kutusunda

yer alan karekodun araç sahipleri

tarafından Aygaz mobil uygulama kullanılarak

okutulmasıyla 10 TL hediye

otogaz kazandıracak.

Ürün kalitesi, yaygın ve üstün hizmet

anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih

edilen otogaz markası olan Aygaz,

LPG’nin yüksek oktanlı ve yüksek

performanslı bir yakıt olduğuna vurgu

yaptığı reklam filmi serisine bir yenisini

ekledi. Otogazın yüksek oktanlı ve

yüksek performanslı bir yakıt olduğunu

anlatmak üzere Türkiye’nin ilk

LPG’li Canavar aracını üreten Aygaz,

şimdi de yaklaşık 6 metre uzunluğundaki

“Canavar Araba”nın 1:30

oranındaki minyatürünü oyuncağa

dönüştürdü.

TBWA\Istanbul tarafından hazırlanan

yeni reklam filminde, yüksek oktanlı

yakıt otogaz mesajı, çocukların “Oyuncak

Canavar Araba” sevinciyle aktarılıyor.

Çocuklar ve Canavar Oyuncak

Araba ilişkisini kuran reklam filminin

yönetmenliğini Alexi&Matis üstlendi.

Aygaz Otogaz istasyonlarında satışa

sunulan “Oyuncak Canavar Arabalar”,

kutusunda yer alan karekodun araç

sahipleri tarafından Aygaz mobil uygulama

kullanılarak okutulmasıyla 10 TL

hediye otogaz kazandırıyor. Kampanya

detayları ve oyuncakların satıldığı

istasyon listesine aygaz.com.tr web

sitesinden erişilebilir.

48 OCAK 2020

Röportaj

şi olan sevilen bir firmayız. Hem

turizm bölgesinde olmamız hem

de müşteri odaklı çalıştığımız için

piyasada mevcut bir müşteri kapasitemiz

var. İşimizi daha iyi yaparak,

kendimizi daha da büyütmeye ve

sevdirmeye çalışıyoruz. Aynı sektörde

4 farklı alanda hizmet veriyoruz:

1. İthalatta aydemir toys markamızla

deniz malzemeleri ve oyuncakta

yurt dışından gelen mallarımızın

tedariğini yapıyoruz.

2. Mas Plastik markamızla toptan

yapıyoruz. Bunun için Manavgat’ta

1 mağazamız var. Bu alanda bölgemizin

ilk firmalarından biriyiz.

3. AYD oyuncakçım markamızla

perakende alanında hizmet veriyoruz.

Manavgat’ın iyi konumlarında 2

adet 1000’er metrekare alana sahip

mağazamızda bölge halkımıza

hizmet veriyoruz.

4. S.AYDEMİR markamızla imalat

alanında hizmet veriyoruz.

Aydemir Toys ithal kalitede

ürünler imal ediyor

Manavgat’ın köklü firması Aydemir Toys, ithalat,

toptan, perakende, ve imalat alanında sektördeki

uzun yıllara dayanan tecrübesiyle kaliteli hizmet

veriyor. İthal kalitede ürünler imal ediyor.

Aydemir Toys Bölge Satış Sorumlusu

T. Enes Demiralay faaliyetleri hakkında

bilgi verdi.

Firmanızın faaliyetleri hakkında

bilgi verebilir misiniz?

Sektörde 40 yıla yakın bir geçmi-

Manavgat’ın gülen yüzü, güzel

esnafı, Aydemir imalat alanında

neler yapıyor?

Çocuklarımızın oynadığı kum

kovaları, yüzücü gözlükler ve deniz

paletleri gibi ürünleri imal ediyoruz.

Yüzücü gözlüklerimizin çocuk,

garson ve yetişkin boyları var.

Paletlerde de aynı şekilde karesi,

yuvarlağı, küçüğü, büyüğü çeşit

çeşit modelleri mevcut. Kum kova

alanında 6 tane farklı modelimiz var.

Bizim imalatını yaptığımız ürünlerin

çoğu yaz dönemine ait ürünler. Her

sene imalatta yeni ürünler çıkarmaya,

kendimizi yenilemeye çalışıyoruz

çünkü kendimizi her sene bir

üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Öte

yandan ithalattaki şartlar gün geçtikçe

zorlaştığı için yüzücü gözlüklerimizdeki

kalitemizi iyice artırarak,

ithal ürünlerdeki kaliteyi yakalamaya

çalışıyoruz.

52 OCAK 2020


Sektörün durumu nasıl?

Sektörümüz bu dönem için iyiydi.

11. aya kadar her yer doluydu. Lakin

turizmin çok dolu olması bizi fazla

etkilemiyor, alıcı kalitesi olan turistin

olması bizim açımızdan önemli. 5

liralık ürünü satmakla para birikmez,

100 liralık üründen çok satmak

önemli. Sonuçta 3 ay satışla, 3 ay

tahsilatla geçen bir sektörde faaliyet

gösteriyoruz. Bunun dışında çok fazla

bir iş olmuyor, yazın kazanırsak,

kışın harcayabiliyoruz.

Bundan sonraki süreç için

hedefleriniz nelerdir?

Hedef anlamında ithalatın zorlaşması

ile imalata biraz daha fazla ağırlık

vermeye başladık ve imalata biraz

daha fazla bütçe ayırmaya karar

verdik. İmalat alanında ilerliyoruz. 30

yıllık bir firma deneyimi ile ithalat ve

toptanda mevcut bir müşteri potansiyelimiz

var, onunla zaten yolumuza

devam ediyoruz ama hedefimizde

imalatta da yeni bir şeyler yapabilmek,

iyi noktalara gelebilmek var.

Neler eklemek istersiniz?

Sektörü severek takip ettiğimiz Toyuncak

dergisi olarak sizlere bizi ziyaret

ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize

desteğinizden dolayı ayrıca teşekkür

ederiz. İyi ki varsınız.

Sektörümüzdeki bütün insanlara

hayırlı işler dileriz.

Nasipten ötesi yok…

4 farklı markamızla sektörümüze

hizmet vermeye çalışıyoruz. Allah

hepimize önce sağlık versin, para nasipte

varsa zaten geliyor, kazanıyoruz

bunun ötesine kimse geçemez. Yeri

geliyor çok kazanıyorsun, bir bakıyorsun

döviz kuru oynuyor, paralar uçup

gidiyor, zarar ediliyor. Yeri geliyor,

çok kazandık dersin, malını, mülkünü

Yaradan alır götürür, buna bir çare

yok. Nasipten ötesi yok… Biz işimizi

yapalım, alnımızın terini akıtalım,

gerisi Yaradana kalmış, rızkı veren

Allah. Biz helalinden kazanmaktan

yanayız.

OCAK 2020

53
Sektör

Karadağ Oyun Dünyası

yönlendirme değil, çözüm sunar

“Unutmayın hizmetlerimiz hayallerinizle sınırlıdır” sloganıyla ürünlerin imalatını

bizzat kendisi yapan Karadağ Oyun Dünyası, yaptığı işi en doğru şekilde,

zamanında ve güvenle yapıyor

Şirketimiz okul öncesi eğitim araç gereçleri

ve okul malzemeleri ile bahçe

malzemeleri ve kreş oyun parkları

konusunda faaliyet gösteriyor.

Kuruluş amacımız; okul öncesi eğitim

yapan kurumlardan elde ettiğimiz

bilgi, birikim ve tecrübelerden faydalanarak

bu konuda faaliyet gösteren

kurumlara destek olmak ve anaokulu

malzemeleri, kreş malzemeleri, kreş

ve oyun parkı malzemeleri konularında

doğru yönlendirmeler yaparak

okul öncesi kurumların verimliliklerini

arttırmak.

Bu yola çıkarken bugüne kadar bir

çok okul öncesi kurumun açılmasında

yardımcı olduğumuz konularda artık

profesyonelce yaklaşım tarzı ile yönlendirmelerden

ziyade çözüm yollarını

sunmak ana gayemizdir.

Yüksek ürün ve hizmet kalitesi

Sizlere imalatçısı ve ithalatçısı olduğumuz;

anaokulu ve kreş malzemeleri

alanında yüksek ürün ve hizmet

kalitesi sunmaktan gurur duyarız.

Ürünlerimiz AB Oyuncak Standardı

88/378/EEC direktifine ve AB uyum

yasaları çerçevesinde yayınlanan

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

oyuncak yönetmeliğine uygun olarak

ithal edimektedir ve CE uygunluğuna

sahiptir.

Hizmet alanı dünya geneli olan

Karadağ Oyun Dünyası arz ve talep

doğrultusunda müşteri merkezli proje

çalışmaları, eğlence ve eğitim ürünleri

üretimi yapan kurumsal bir firmadır.

2006 yılında İstanbul’da kurulan bu

firma çalışmalarını başarılı bir şekilde

sürdürerek devam ettirmektedir.

Müşteri memnuniyeti, planlama

ve uygulama

Başarımızın en önemli sırrı müşteri

memnuniyetinden ödün vermemek,

hizmetlerimizi en ince ayrıntısına

kadar planlamak ve en iyi şekilde

uygulamaktır.

Karadağ Oyun Dünyası okul öncesinde

gerekli olan eğitim araç ve

gereçleri, ana okulları malzemeleri,

çocuk parkları, kreş malzemeleri ve

benzeri araç gereçler konusunda üretim

yapıyor. Ürünlerin imalatını bizzat

kendisi yapan bu kuruluş, yaptığı

işi en doğru şekilde, zamanında ve

güvenle yapıyor.

56 OCAK 2020Sektör

Manavgat’ta toptan, perakende

oyuncak satışı gerçekleştiren Ferhat

Oyuncak firma sahibi Ferhat Haser

ile Antalya Oyuncak Sektörünü

görüştük.

Vergiler düşse iyi olur

Antalya Ferhat Oyuncak vergilerin gözden

geçirilmesini, ya da yıllara bölünerek yapılmasını

tavsiye ediyor

Turistlere hitap eden farklı

tarzda, farklı ürünler

“Antalya’da irili ufaklı 25-30, Manavgat’ta

10 adet toptancı var ama

burada yeterli potansiyel de var.

Herkes bir şekilde geçimini sağlıyor.

Ferhat Oyuncak olarak, Antalya

Manavgat’ta yaklaşık 18 senedir

oyuncak sektörüne hizmet veriyoruz.

Hizmet ağımızda oyuncak ve deniz

malzemeleri var. Ürün yelpazemizdeki

ürünlerin %95’i turizme yönelik

ürünler. Ruslar, Almanlar ve İngilizler

gibi Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden

tatile gelen, yaşadığımız yerde 5 yıldızlı

otellerde konaklayan turistlere

hitap eden farklı tarzda, farklı ürünler

sunuyoruz. İç piyasa ile çok çakışan

ürünlerimiz yok ve iç piyasada

çok fazla işimiz yok. Bizim sektörel

sezonumuz her sene 2. veya 3. ay

gibi açılıyor, yaklaşık 6 - 7 ay gibi bir

yoğunluğumuz oluyor, işlerimiz 11.

aya kadar devam ediyor. Sonra bir

sonraki dönem için 2-3 ay hazırlık

dönemi başlıyor. Bu şekilde ticaretimize

devam ediyoruz. İşlerimizden

memnunuz. Bu sene çok iyi bir

yıl geçmedi ama kötü de değildi.

İlimize çok turist geldi, hatta bu sene

2019’da Antalya’ya rekor sayıda

turist geldi ama bu gelen turistlerin

satın alma bakımından kalitesi biraz

düşüktü. Diğer yandan gümrükteki

ek vergilerden dolayı fiyatlar çok

arttı, onun da fiyatlara yansıması

oldu. Turizmdeki fiyatlandırma, iç

piyasadaki gibi değil. Ama genel

anlamda sezonumuz iyi geçti seneye

biraz daha iyi bekleniyor ve seneye

gelecek olan turist sayısında da artış

bekleniyor. Temkinli olunduğu müddetçe,

gelecek sene için de bir sıkıntı

yaşanacağını düşünmüyorum.”

Sektör çok lüks bir tüketim

alanı haline geldi

“Eklemek isteğimiz bir konu olarak,

vergilerin düşürülmesini istiyoruz.

Çünkü bizim sektör çok lüks bir

tüketim alanı haline geldi. Özellikle

lisanslı oyuncaklarda tüketicinin alım

gücü gün geçtikçe azalıyor. Tüketicinin

maaşı yüzde 10-15 yükseldi ama,

bizim sattığımız ürünlerin fiyatlarında

geçen seneye göre yüzde 70-80 artış

yaşandı. Bu da doğal olarak insanların

alım gücünü azalttı ve sektördeki

sirkülasyonun biraz daha azalmasına

sebep oldu. İmalat çok güzel bir şey

ama her şey hemen olmuyor, vergiler

artınca, satışlarımızda sıkıntılar oldu.

Devletimizden vergileri bir gözden

geçirmesini, ya da yapacaksa bile

yavaş yavaş yıllara bölerek yapmasını

tavsiye ederiz.”

58 OCAK 2020

Sektör

Spielwarenmesse 2020:

Yeni Yıla Hızlı Giriş Yapın

Dünya oyuncak endüstrisinin en büyük buluşma noktasında ileriye dönük

yenilikler ve profesyonel ziyaretçiler için birbirinden değerli ürünler

Son trende uygun ürünler, yaratıcı iş

fikirleri, değerli uzman görüşleri – tüm

bunlar ve daha fazlası 71. Uluslararası

Nürnberg Oyuncak Fuarı’nda. 29

Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında

Nürnberg Fuar Merkezi bir kez

daha uluslararası oyuncak dünyasının

buluşma noktasına dönüşecek.

Gerek önde gelen dünya markaları

gerekse gelecek vaat eden start-up

girişimler, binlerce katılımcı 170.000

m² alanda pazarla ilgili son yenilikleri

sergileyecek. Perakende sektöründeki

artan zorluklar da göz önünde

bulundurularak, ziyaretçiler için özel

aksiyon-vitrin alanları, uzmanlardan

sunumlar ve yeni hizmetlerin anlatıldığı

kapsamlı bir yardımcı program

hazırlandı.

Zamanla yarış

Oyuncak endüstrisi hiç bu kadar hızlı

değişime uğramamıştı. Yeni neslin

değişen yaşam tarzları, bilgi sahibi ve

talepkâr tüketiciler, ve hızla büyüyen

e-ticaretle birlikte dijitalleşme, sektörü

her gün meşgul eden temel konular.

Spielwarenmesse, oyuncak firmaları

için kendilerini rekabetin içinde

ön plana çıkarabilmeleri açısından

olmazsa olmaz bir etkinlik. Tüm

büyük katılımcıların bu uluslararası

platformda hazır bulunması, fuar ziyaretini

daha da önemli ve verimli hale

getirmektedir. Fuarda sergilenecek

1 milyondan fazla ürün, ziyaretçilere

pazarla ilgili dört dörtlük bir bakış

verecek. Bu benzersiz etkinlikte son

trendleri keşfedebilir, POS ürün uygulamaları

gibi yenilikçi ürün çeşitlerini

görebilir, bilgilerinizi derinleştirebilir ve

gerek mevcut gerekse yeni iş bağlantılarınızla

iletişiminizi ilerletebilirsiniz.

Fuarın etkileyici büyüklüğünün yanı

sıra, kalite ve hizmet de organizatör

Spielwarenmesse eG’nin büyük önem

verdiği başlıca konulardır. Böylece,

profesyonel ziyaretçiler işleri için gerekli

tüm önemli ve pratik bilgileri tek

bir noktadan almış oluyorlar.

İham veren ürünler yelpazesi

18 salona dağılmış toplam on iki ürün

grubunda trend ve yeniliklerden benzersiz

örnekler sunulur. Yetmişincisi

yapılan geçmiş fuarın salon düzeni

ve doluluk oranı büyük memnuniyet

yaratmıştı. 4A salonunda yer alan

oldukça yeni ve başarılı ürün grubu

“Elektronik Oyuncak”, uzaktan kumandalı

oyuncak, robotlar, elektronik

eğitim ürünleri ve sanal oyunlar gibi

konuları kapsamakta. Bu salonun en

önemli çekim merkezi ise Tech2Play

adlı aksiyon alanı, burada Multicopter

gibi birçok çeşitli ürün canlı olarak

denenebilir. Ayrıca salon 7’de bir

araya getirilen tren modelleri ve genel

oyuncak modelleriyle bu alandaki tüm

yelpaze sunulmuş oluyor. Parti malzemesi,

karnaval ve havai fişek ürün

grubunda ise yine çok özel bir imkan

sunuluyor: Salon

8’de açılan özel şov podyumunda

katılımcılar moda defilesi ve demo

sunumlarla son yeniliklerini etkili bir

şekilde ziyaretçilerin beğenilerine

sunabilirler. Aynı şekilde, bebek ve

çocuk ürünleri için salon 2 ve 3’ün

arasında ve “Toys meet Books”

(Oyuncak ve kitabın buluşması)

teması için girişte yer alan özel

alanlarda sektör profesyonelleri cazip

ürünleri inceleyip portföylerine ilham

bulabilirler.

Trendler

Salon 3A’da, “Genç ve Yenilikçi

Girişimler” standında bulunan start-up

firmalar ve “New Exhibition Center

(NEC)” alanında yer alan ilk kez

katılanlar satın almacılara yepyeni

perspektifler sunuyor. Hemen yan

taraftaki “TrendGallery” ise 120.000

yeni ürünler arasında oryantasyon

sağlıyor. Spielwarenmesse’nin üç

önemli trendi bu noktalarda uygun

ürünlerle sunulur ve ilgili ziyaretçilere

canlı olarak deneyim yaşatılır. Yıllık

trendler, uluslararası pazar araştırmacıları,

trend-takipçileri ve basın

mensuplarından oluşan 12 kişilik bir

trend komitesi (TrendCommitee) tarafından

belirlenmekte. “TrendGallery”

alanına ayrıca en iyi oyuncak ödülü

(ToyAwards) kazananları ve adayları

girmeye hak kazanır. Sektörde saygın

62 OCAK 2020


bir yeri olan “ToyAwards” ödül töreni,

bebek ve yenidoğan (0-3 yaş), okul

öncesi (3-6 yaş), ilkokul çocukları (6-

10 yaş), genç ve yetişkin (10 yaş ve

üstü) ve start-up olmak üzere 5 farklı

kategoriyi kapsar ve ödüller hemen

fuarın açılış töreninden sahiplerini

bulur.

Lisanslı oyuncaklar

Ziyaretçiler, bilgilerini “Toy Business

Forum”unda pekiştirebilirler. 3A’da

yer alan özel sunum alanında, üst

düzey Alman ve uluslararası konuşmacılar

söz alıp, ağırlıklı olarak

pazarın güncel durumu ve trendler

üzerine bilgiler verirler. Günün konuları

#trend (Çarşamba, 29.1.2020),

#change (Perşembe, 30.1.2020),

#digital (Cuma, 31.01.2020), #retail

(Cumartesi, 01.02.2020) ve

#marketing (Pazar, 02.02.2020) olarak

belirlendi. Ayrıca, “Toy Business

Forum”da çarşambadan cumaya

her sabah “LicenceTalks” adı altında

lisans görüşmeleri yapılır – burada

uzmanlar, lisanlarla ilgili tüm konularda

bilgiler verir. Licensing International

(eski adıyla LIMA) ile uzatılan iş

birliğiyle bu alanın ne kadar önemli

olduğunun altı çizilmiş oldu. Bu

uluslararası dernek, lisans ajansları,

lisans veren ve alanların buluşma

noktası olarak 12 nolu salonun fuayesinde

yerini alacak. Dernek üyelerini

ise çok özel bir sürpriz bekliyor:

LicencePreview ile davet edilen

misafirlerine ayrıcalıklı bir ortamda en

son ürünlerini tanıtabilecekler. Bunun

ötesinde, gerek ürünlerde gerekse

hatıra fotoğrafı selfisi için yapılan

defilelerde, lisans konusu fuarın her

yerinde karşınıza çıkacaktır.

Tek elden hizmet

Kusursuz bir fuar gezisi için profesyonel

ziyaretçilere sayısız hizmetler

sunulmaktadır. Günlük ziyaret

planı online fuar kataloğu, interaktif

salonlar veya Spielwarenmesse

uygulamasıyla kolayca yapılabilecek.

Fuarın kendi yayını “Spirit of Play” ile

yılın 365 günü sektörün durumundan

online haberdar olabilirsiniz. Kasımda

ise derginin basılı versiyonu dağıtıma

çıkar. Partner oteller programı ve

Airbnb iş birliği, uygun konaklama

bulmada yardımcı olur. Ziyaretçiler,

fuar alanında da birçok başka hizmetten

de yararlanabilir, örneğin fuar

giriş bileti aynı zamanda tüm fuar

süresince Nürnberg içi toplu ulaşım

araçlarında da geçerlidir. Ayrıca fuar

girişinde veya online siteden indirilebilen

kupon kodu da ziyaretçiler için

düşünülmüş avantajlı bir uygulama,

bu kuponlarla ziyaretçiler katılımcı

stantlarına uğrayarak küçük hediyeler

ve özel indirimlerden faydalanabilirler.

Randevuların arasında, küçük

bir mola almak, mobil cihazları şarj

etmek ve yapılan görüşmelerin notlarını

almak için ziyaretçi salonları sizi

bekliyor.

Spielwarenmesse eG CEO’su Ernst

Kick’in deyimiyle: “Nürnberg Oyuncak

Fuarı, tüm paydaşlarına, yeni

çalışma yılına yaratıcı ve enerji dolu

bir giriş yapmak için benzersiz bir

ortam sunuyor. Özellikle günümüzde,

ilham, birebir temas ve öngörülebilirlik

her zamankinden daha önemli

hale geldi”.

Son trende uygun ürünler, yaratıcı iş

fikirleri, değerli uzman görüşleri – tüm

bunlar ve daha fazlası 71. Uluslararası

Nürnberg Oyuncak Fuarı’nda.

29 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında

Nürnberg Fuar Merkezi bir kez

daha uluslararası oyuncak dünyasının

buluşma noktasına dönüşecek.

Gerek önde gelen dünya markaları

gerekse gelecek vaat eden start-up

girişimler, binlerce katılımcı 170.000

m² alanda pazarla ilgili son yenilikleri

sergileyecek. Perakende sektöründeki

artan zorluklar da göz önünde

bulundurularak, ziyaretçiler için özel

aksiyon-vitrin alanları, uzmanlardan

sunumlar ve yeni hizmetlerin anlatıldığı

kapsamlı bir yardımcı program

hazırlandı.

Zamanla yarış

Oyuncak endüstrisi hiç bu kadar hızlı

değişime uğramamıştı. Yeni neslin

değişen yaşam tarzları, bilgi sahibi ve

talepkâr tüketiciler, ve hızla büyüyen

e-ticaretle birlikte dijitalleşme, sektörü

her gün meşgul eden temel konular.

Spielwarenmesse, oyuncak firmaları

için kendilerini rekabetin içinde

ön plana çıkarabilmeleri açısından

olmazsa olmaz bir etkinlik. Tüm

büyük katılımcıların bu uluslararası

platformda hazır bulunması, fuar

ziyaretini daha da önemli ve verimli

hale getirmektedir. Fuarda sergilenecek

1 milyondan fazla ürün, ziyaretçilere

pazarla ilgili dört dörtlük bir bakış

verecek. Bu benzersiz etkinlikte son

trendleri keşfedebilir, POS ürün uygulamaları

gibi yenilikçi ürün çeşitlerini

görebilir, bilgilerinizi derinleştirebilir

ve gerek mevcut gerekse yeni iş

bağlantılarınızla iletişiminizi ilerletebilirsiniz.

Fuarın etkileyici büyüklüğünün

yanı sıra, kalite ve hizmet de

organizatör Spielwarenmesse eG’nin

büyük önem verdiği başlıca konulardır.

Böylece, profesyonel ziyaretçiler

işleri için gerekli tüm önemli ve

OCAK 2020

63


Sektör

pratik bilgileri tek bir noktadan almış

oluyorlar.

İham veren ürünler yelpazesi

18 salona dağılmış toplam on iki ürün

grubunda trend ve yeniliklerden benzersiz

örnekler sunulur. Yetmişincisi

yapılan geçmiş fuarın salon düzeni

ve doluluk oranı büyük memnuniyet

yaratmıştı. 4A salonunda yer alan

oldukça yeni ve başarılı ürün grubu

“Elektronik Oyuncak”, uzaktan kumandalı

oyuncak, robotlar, elektronik

eğitim ürünleri ve sanal oyunlar gibi

konuları kapsamakta. Bu salonun en

önemli çekim merkezi ise Tech2Play

adlı aksiyon alanı, burada Multicopter

gibi birçok çeşitli ürün canlı olarak

denenebilir. Ayrıca salon 7’de bir

araya getirilen tren modelleri ve genel

oyuncak modelleriyle bu alandaki tüm

yelpaze sunulmuş oluyor. Parti malzemesi,

karnaval ve havai fişek ürün

grubunda ise yine çok özel bir imkan

sunuluyor: Salon

8’de açılan özel şov podyumunda

katılımcılar moda defilesi ve demo

sunumlarla son yeniliklerini etkili bir

şekilde ziyaretçilerin beğenilerine

sunabilirler. Aynı şekilde, bebek ve

çocuk ürünleri için salon 2 ve 3’ün

arasında ve “Toys meet Books”

(Oyuncak ve kitabın buluşması)

teması için girişte yer alan özel

alanlarda sektör profesyonelleri cazip

ürünleri inceleyip portföylerine ilham

bulabilirler.

Trendler

Salon 3A’da, “Genç ve Yenilikçi

Girişimler” standında bulunan start-up

firmalar ve “New Exhibition Center

(NEC)” alanında yer alan ilk kez

katılanlar satın almacılara yepyeni

perspektifler sunuyor. Hemen yan

taraftaki “TrendGallery” ise 120.000

yeni ürünler arasında oryantasyon

sağlıyor. Spielwarenmesse’nin üç

önemli trendi bu noktalarda uygun

ürünlerle sunulur ve ilgili ziyaretçilere

canlı olarak deneyim yaşatılır. Yıllık

trendler, uluslararası pazar araştırmacıları,

trend-takipçileri ve basın mensuplarından

oluşan 12 kişilik bir trend

komitesi (TrendCommitee) tarafından

belirlenmekte. “TrendGallery” alanına

ayrıca en iyi oyuncak ödülü (ToyAwards)

kazananları ve adayları girmeye

hak kazanır. Sektörde saygın bir yeri

olan “ToyAwards” ödül töreni, bebek

ve yenidoğan (0-3 yaş), okul öncesi

(3-6 yaş), ilkokul çocukları (6-10 yaş),

genç ve yetişkin (10 yaş ve üstü) ve

start-up olmak üzere 5 farklı kategoriyi

kapsar ve ödüller hemen fuarın

açılış töreninden sahiplerini bulur.

Lisanslı oyuncaklar

Ziyaretçiler, bilgilerini “Toy Business

Forum”unda pekiştirebilirler. 3A’da yer

alan özel sunum alanında, üst düzey

Alman ve uluslararası konuşmacılar

söz alıp, ağırlıklı olarak pazarın

güncel durumu ve trendler üzerine

bilgiler verirler. Günün konuları #trend

(Çarşamba, 29.1.2020),

#change (Perşembe, 30.1.2020),

#digital (Cuma, 31.01.2020), #retail

(Cumartesi, 01.02.2020) ve

#marketing (Pazar, 02.02.2020)

olarak belirlendi. Ayrıca, “Toy Business

Forum”da çarşambadan

cumaya her sabah “LicenceTalks”

adı altında lisans görüşmeleri yapılır

– burada uzmanlar, lisanlarla ilgili

tüm konularda bilgiler verir. Licensing

International (eski adıyla LIMA)

ile uzatılan iş birliğiyle bu alanın ne

kadar önemli olduğunun altı çizilmiş

oldu. Bu uluslararası dernek, lisans

ajansları, lisans veren ve alanların

buluşma noktası olarak 12 nolu salonun

fuayesinde yerini alacak. Dernek

üyelerini ise çok özel bir sürpriz bekliyor:

LicencePreview ile davet edilen

misafirlerine ayrıcalıklı bir ortamda en

son ürünlerini tanıtabilecekler. Bunun

ötesinde, gerek ürünlerde gerekse

hatıra fotoğrafı selfisi için yapılan

defilelerde, lisans konusu fuarın her

yerinde karşınıza çıkacaktır.

Tek elden hizmet

Kusursuz bir fuar gezisi için profesyonel

ziyaretçilere sayısız hizmetler

sunulmaktadır. Günlük ziyaret

planı online fuar kataloğu, interaktif

salonlar veya Spielwarenmesse

uygulamasıyla kolayca yapılabilecek.

Fuarın kendi yayını “Spirit

of Play” ile yılın 365 günü sektörün

durumundan online haberdar

olabilirsiniz. Kasımda ise derginin

basılı versiyonu dağıtıma çıkar.

Partner oteller programı ve Airbnb

iş birliği, uygun konaklama bulmada

yardımcı olur. Ziyaretçiler, fuar

alanında da birçok başka hizmetten

de yararlanabilir, örneğin fuar

giriş bileti aynı zamanda tüm fuar

süresince Nürnberg içi toplu ulaşım

araçlarında da geçerlidir. Ayrıca

fuar girişinde veya online siteden

indirilebilen kupon kodu da ziyaretçiler

için düşünülmüş avantajlı bir

uygulama, bu kuponlarla ziyaretçiler

katılımcı stantlarına uğrayarak

küçük hediyeler ve özel indirimlerden

faydalanabilirler.

Randevuların arasında, küçük bir

mola almak, mobil cihazları şarj

etmek ve yapılan görüşmelerin notlarını

almak için ziyaretçi salonları

sizi bekliyor.

Spielwarenmesse eG CEO’su

Ernst Kick’in deyimiyle: “Nürnberg

Oyuncak Fuarı, tüm paydaşlarına,

yeni çalışma yılına yaratıcı ve enerji

dolu bir giriş yapmak için benzersiz

bir ortam sunuyor.

Özellikle günümüzde, ilham, birebir

temas ve öngörülebilirlik her zamankinden

daha önemli hale geldi”.

64 OCAK 2020


Sektör

OSB ile oyuncakta oyun değişiyor

Oyuncak sektörü, Kırklareli’nde

‘Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi’ için imzayı atarak ihracata odaklanacak

navlun süresinin kısa olması, ürün kalitesinin

Avrupa standartlarında olması

ve Çin firmalarına olan güvensizlik

olarak sıralanabilir

Çin’in hakim olduğu oyuncak pazarında

yerli üretim artıyor. Yüksek döviz

kuru ve ithal oyuncak vergilerinin bu

artışa etkisi oldu. 50 olan yerli firma

sayısı ithalatçıların üretime geçmesiyle

2 yılda 100’e çıktı. Sektör temsilcileri

geçen hafta Kırklareli’nde ‘Oyuncak

Organize Sanayi Bölgesi’ için imzayı

atarak ihracata da odaklanacak.

Çin’in hakim olduğu oyuncak sektöründe

‘ben de varım’ diyerek çalışmalarını

hızlandıran Türk firmaları

devlet teşviği ile yerli üretimi arttırma

gayretinde. Ciddi manada dış ticaret

açığı verdiğimiz sektörlerden biri olan

bu pazarda, ithal oyuncaklara getirilen

vergiler ve yüksek kur ithatlatçı firmaları

üretime yönlendirdi. Son yıllarda

yerli oyuncak üretiminin iç pazardan

aldığı pay yüzde 31 olsa da henüz

istenilen seviyede değil. Eskiden 50

civarında olan yerli firma sayısı son

iki yıldır, ithalatçıların da yerli üretim

yapmaya başlamasıyla 100’e çıktı.

131 milyon dolarlık pazar

2019’un ilk altı aylık döneminde ise iç

pazardaki toplam oyuncak satışı 131

milyon dolar olurken ithal oyuncaklar

iç pazar tüketiminden yüzde 69, yerli

üretilen oyuncaklar ise yüzde 31 pay

aldı. Oyuncak sektörünün dünyada

120 milyar dolarlık ihracatı var. Türkiye’nin

buradan aldığı pay ise yüzde

0,01 ile sınırlı kaldı.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma

Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PA-

GEV) verilerine göre; 2019’un ilk

yarısında oyuncak üretimi, 11,7 bin

ton ve 58,2 milyon dolar oldu. İlk 6

aydaki gelişmelere bakarak oyuncak

üretiminin 2019 yılı sonunda 23,4 bin

ton ve 116,3 milyon dolara çıkacağı ve

2018 yılına göre miktar bazında yüzde

24, değer bazında yüzde 19 artacağı

tahmin ediliyor. Yine aynı dönemde

ithalatın 20,4 bin ton ve 182,2 milyon

dolara ineceği tahmin ediliyor.

Kişi başı tüketim 20 Dolar

Plastik sektörü içerisinde halihazırda

çok küçük bir pay almasına rağmen,

oyuncak endüstrisi gerek iç pazarda

gerekse de ihracat açısından önemli

bir potansiyele sahip. Ülkemizde 0-14

yaş grubundaki yaklaşık 19 milyon

çocuğun yıllık ortalama oyuncak tüketimi

yaklaşık 20 dolar. Avrupa’da 250

avro, ABD’de ise 300 dolar civarında.

Ülkemizde 67 firma plastik oyuncak

imal ediyor, üretimin yaklaşık yüzde

20-25’i ise ihraç ediliyor. Yerli oyuncak

üreticileri bir yandan yatırım yaparak

üretimlerini sürdürmeye çalışırken,

diğer yandan güçlü ithalatçı firmalarla

rekabet etmeye çalışıyor. Yerli oyuncak

sektörünün ihracat aşamasında

Çin’e karşı sahip olduğu avantajlar;

Konumu sebebiyle pazar talebine hızlı

biçimde karşılık verebilmesi, üretim ve

OSB herşeyi değiştirecek

Türkiye oyuncak sektörü temsilcileri,

geçtiğimiz hafta Kırklareli Vize’de gerçekleşen

kümelenme ile yerli üretime

geçecek imzaları attı. Oyuncak İhtisas

Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin

tamamlanması ile oyuncak üreticileri

Teşvik Yasası’nın getirmiş olduğu

yatırım teşviki, konum, istihdam ve

kümelenmenin sağlayacağı maliyet

avantajları ile sektörün ithalatını azaltırken,

katma değerli üretim yapma

imkanına sahip olacak. Oyuncak sektörünü;

küçük sanayi siteleri ve şehir

içinden kurtarıp birçok avantajın bir

arada sunulduğu bir endüstri bölgesinde

toplayacak.

Haksız rekabet önlenmeli

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma

Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)

Başkanı Yavuz Eroğlu, sektörün gelişiminin

önündeki en önemli tehdidin

Çin ithalatı olduğunu belirterek şöyle

devam etti:

“Pazarda büyük ölçüde dış ticaret açığı

verilmesi ve birim ithal fiyatlarının

birim ihracat fiyatlarının 2,5 katı olması

en büyük sorun. Sektör firmalarından

aldığımız bildirimler haksız rekabet

engeli ortadan kalktığında yerli oyuncak

pazarının canlandığını gösteriyor.

Yerli oyuncak üreticilerimiz Avrupa’nın

istediği kalite standartlarında üretim

yapma yeteneğine sahip. Firmalarımızın

üretim teknolojilerinin yanı sıra

tasarıma, Ar-Ge ve Ür-Ge’ye yaptıkları

yatırımları artırmaları, ihracat pazarlarını

genişletmeleri yerli oyuncak üretimini

de canlandırdı.” İstanbul Anne

Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı- CBME

Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer

ise “8-11 Ocak 2020 tarihleri arasında

düzenlenecek olan organizasyon,

tüketici tercihini yerli üretilen oyuncaklara

yönlendirebilmek adına sektör

profesyonelleri için önemli bir buluşma

noktası olacak” diye konuştu.

OCAK 2020

65
Sektör

Barbie, tüm

çocukları Usla’da

yemek yapmaya

davet etti!

Armaganoyuncak.com’dan Barbie

Pizza Yapıyor Oyun Seti veya

Barbie’nin Mutfak Dünyası Oyun

Seti sevenlerine, 21-22 Aralık

tarihlerinde USLA’da verilecek

eğitime katılma hakkı verdi

Barbie, çocuklara bu kez birbirinden

lezzetli yemekler yapan bir şef olma

imkanı sunuyor. 6-15 Aralık tarihlerinde

Armağanoyuncak.com’dan Barbie Pizza

Yapıyor Oyun Seti veya Barbie’nin

Mutfak Dünyası Oyun Seti ürünlerinden

birini alan ilk 100 kişi, 21-22 Aralık

tarihlerinde USLA’da verilecek eğitime

katılma hakkı kazandı.

Birçok meslek dalı için çocuklara ilham

veren Barbie, bu defa da onları mutfakta

kendi yemeklerini yapmaya davet

ediyor. Armaganoyuncak.com’dan

Barbie Pizza Yapıyor Oyun Seti veya

Barbie’nin Mutfak Dünyası Oyun Seti

ürünlerinden alan ilk 100 kişiye, 21-22

Aralık tarihlerinde USLA’da verilecek

eğitime katılma hakkı veriyor. Kampanya,

Barbie Pizza Yapıyor Oyun Seti

veya Barbie’nin Mutfak Dünyası Oyun

Seti ürünlerinden birini satın alan ilk

100 kişi ile sınırlı olacak. 6-15 Aralık

tarihlerinde Armağanoyuncak.com’dan

Barbie Pizza Yapıyor Oyun Seti veya

Barbie’nin Mutfak Dünyası Oyun Seti

ürünlerinden birini alan ilk 100 kişi,

21-22 Aralık tarihlerinde USLA’da

verilecek olan eğitim ile profesyonel bir

mutfakta yemek yapma şansı yakaladı.

Kampanya sadece online olarak

yapılan satışlar için geçerli.

Çocuklar, Barbie Pizza Yapıyor Oyun

Seti’nde önce hamuru dümdüz yapan

press makinesine koyabiliyor, hamur

açılınca üzerine peynir rendeleyen

pembe makinede peynir eklemesi

yapıyor sonra son adım olarak pizzayı

fırına koyuyor. İşte pizza servise hazır.

Işık ve ses efektlerine sahip Barbie’nin

Mutfak Dünyası Oyun Seti’nde ise

çocuklar, birbirinden güzel yemekler

hazırlayabiliyor. Set, içerisindeki 5

farklı renkli oyun hamurları ile sandviç,

kek, patates kızartması, sebzeler ve

çok daha fazla yemek yapma imkanı

sunuluyor.

Çocuklara kendi mutfaklarında istedikleri

lezzetleri yapma imkanı sunan

Barbie, bu oyun setleri sayesinde

gerçek bir deneyim yaşama imkanı da

sunuyor.

68 OCAK 2020Sektör

İthalatta vergilerin

artırılması sektöre

yansıdı

Sektörde edindiği deneyimle, farklı

ve kaliteli bir hizmet için İstoç’ta

kendi mağazasını açan Türkcan

Sarıçoban, “Amacımız pastayı

bölmek değil, pastayı daha da

büyütmektir” diyor

İşte Sarıçoban’ın serüveni…

“Bu sektöre Star Oyun Aletlerinde

satış müdürü olarak girdim. Yaklaşık

14 yıl görev yaptıktan sonra gelişen

şartlar gereği görevimden ayrılarak,

deyimlerimi ve bilgi birikimlerimi

piyasada değerlendirmek ve piyasaya

aktarabilmek amacıyla kendi

işimi kurmayı ve marka oluşturmayı

hedefledim.”

Çift Oyun Aletleri

“ÇİFT” ismi hemen her alanda kullanılan

ve akılda kolay kalan bir terim

olduğu için “Çift Oyun Aletleri” olarak

yola çıkmayı uygun gördüm.

Ürünlerimizi, ÇİFT PLASTİK OKEY,

ÇİFT AĞAÇ OKEY, ÇİFT TAVLA olarak

müşterilerimizin beğenisine sunduk.

Ürün çeşitliliğimizi artırmak üzere

Ar-Ge çalışmamızı sürdürüyoruz.

Hepimize hayırlı olsun.

Piyasalarda hizmet yetersizliği ve

çoğu ithal ürünlerin kalitesiz olduğunu

düşünüyorum.

Öncelikle hizmet boşluğunu doldurma

amacıyla var gücümüzle çalışmaya

devam edeceğiz.”

“Amacımız pastayı daha da büyütmektir”

“Amacımız PASTAYI BÖLMEK DEĞİL,

PASTAYI DAHA DA BÜYÜTMEKTİR.

2019 yılı zor bir yıldı. Biz ticarete zor

bir dönemde adım attık. Bu zoru başaracağımıza

eminim.

İthalata yönelen firmaların çoğalması

TÜRK Malı üretimini azaltmıştı. Bence

doğru bir karar ile ithalatta vergilerin

artırılması, piyasamızdaki büyük

firmaları yeniden imalata döndürüyor.

Bu da piyasalardaki ürün kalitesinin

artmasına, Türk malı üretiminin yaygınlaşmasına

neden olacaktır.”

“Rekabet fiyat ile değil, hizmet ve

kalite ile olur”

“‘Rekabet fiyat ile değil, hizmet ve

kalite ile olur’ düşüncesi ile 2020

yılının hayırlı, bol kazançlı ve TÜRK

mallarının tüm dünyada tercih edildiği

bir yıl olmasını dilerim.”

74 OCAK 2020

Nürnberg Oyuncak Fuarı “ToyAward“ ödülü kazan

Başvurular 14 Eylül 2019’da başladı ve ödül dağıtımı fuarın

açılış töreninde olacak

Spielwarenmesse her yıl, fuarda

özellikle öne çıkan yeni ürünleri

“ToyAward” ile ödüllendirmekte. Satın

almacılar için bir nevi kalite mühürü

olan bu ödülün, sektörde de büyük

bir saygınlığı bulunmakta. 14 Eylül

2019 itibariyle, 71. Nürnberg Oyuncak

Fuarı (29 Ocak – 2 Şubat 2020) katılımcıları

arasından ilgilenen firmalar

ürünlerini “ToyAward”a ücretsiz olarak

kaydedebilirler.

5 farklı kategoride ödül

Yeni ürün ödülü, yaş segmentine göre

ayrılmış bebek - yeni doğan (0-3 yaş),

okul öncesi (3-6 yaş), ilkokul çocuğu

(6-10 yaş), genç - yetişkin (10 yaş

üstü) ve start-up firmalar (en fazla 5

yaşında olan girişimler) olmak üzere

toplam 5 kategoride verilmektedir.

“ToyAwards” ödülleri hiç bu kadar ilgi

görmemişti; geçmiş fuarda, toplam

838 yeni ürünle 433 katılımcı başvuru

yapmıştı. 2020 fuarının son başvuru

tarihi ise 11 Aralık 2019.

İki kademeli seçim süreci

Katılımcılar, www.toyaward.de sitesi

üzerinden en fazla üç ürüne kadar

İngilizce açıklama, fotoğraf ve varsa

video ile birlikte başvuru yapabilirler.

Pazar araştırmacıları, uluslararası

sektör profesyonelleri, bilim insanları

ve blogger’dan oluşan jüri, ilk elemeyi

dijital ortamda yapıp, ikinci tura kalan

ürünleri belirliyor. Genel değerlendirmede,

ürünün pazardaki başarı

potansiyeli, oynama zevki, ürün

konseptinin anlaşılabilirliği ve fikrin

orijinalliği kriterleri dikkate alınmakta.

Jüri, ön oturumda her 5 kategoriden

üçer ürünü aday olarak belirler. Dijital

ön elemede ayrıca, işçilik-kalite ve

güvenlik olmak üzere iki ilave kriter

uygulanır. 71. Nürnberg Oyuncak

Fuarı’nın 23 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek

basın konferansında tüm

“ToyAwards” adayları duyurulacak, 28

Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek

fuarın açılış töreninde ise kazananlar

ilan edilecek. Başvuru ve jüriyle ilgili

ayrıntılı bilgiye www.toyaward.de

sitesinden ulaşılabilir.

78 OCAK 2020Sektör

Çocukların hayal kapılarını açıyoruz

Global çaptaki lisanslama şirketi Sentries’e bağlı Niloya, ana sınıfı öğrencileriyle

düzenlediği müzikal etkinliğinde buluştu

Niloya ile mutluluğu taşıyoruz

Kaynak Holding şirketlerinden Sürat Kargo’nun “Sevgi taşıyoruz” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projelerine bir

yenisi daha eklendi. Kalite ve başarılarıyla en iyi Türk yapımı çizgi film karakterlerinden biri olan ve holdingin global çaptaki

lisanslama şirketi Sentries’e bağlı Niloya, Mahmutbey İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileriyle düzenlediği müzikal etkinliğinde

buluştu.

Çocukların sevgilisi olan çizgi film karakteri Niloya ve Sürat Kargo’nun birlikteliğiyle yeni bir sosyal sorumluluk projesine

daha imza atıldı. Amaçlarının daha önce Niloya ile tanışmamış ve herhangi bir müzikal seyretmemiş çocuklara hayal dünyalarının

kapılarını açmak olduğunu belirten Sürat Kargo Genel Müdürü Mehmet Dedeoğlu; “Biliyoruz ki çocuklarımız ve

sağlıklı gelişimleri her şeyden önemli. Bizler de Sürat Kargo olarak dünyayı yaşanır bir hale getirmek için iyilik peşindeyiz,”

ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Senties Genel Müdürü İbrahim Şaşmaz ise “Bu projeler çocukları mutlu ederken bizleri

daha da sevindiriyor. Böyle anlamlı bir etkinliği Sürat Kargo ile Genel Müdürlüğümüz de gerçekleştirmek bizlere mutluluk

verdi. Niloya çocukların en yakın arkadaşı büyük bir arkadaşlık buluşmasına daha tanıklık ediyoruz.” dedi

80 OCAK 2020


www.bemitoys.com.tr


www.bemitoys.com.tr


Sektör

2019’un en popüler oyunları

En çok oynanan oyunlar sıralamasında PUBG Mobile’ı yakından takip eden

Zula’yı ise tercih edenlerin yarısı 18 yaş altı oyunseverler. Oyunun tercih edildiği

iller ise sırasıyla: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa.

Diyarbakır ve Konya’nın yer aldığı

görülüyor. Oyuna ilgi gösteren kitlenin

içerisinde 19 yaş grubunun ağırlığı

göze çarpıyor.

Gaziantep’te Wolfteam

Türkiye genelinde en çok oynanan

oyunlardan bir diğeri Wolfteam ise

yüzde 62 oranında 20 yaş altı gençler

tarafından tercih ediliyor. Wolfteam’in

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’nın

ardından en çok Gaziantep’te oynandığı

görülüyor. Bu şehirleri Bursa ve

Diyarbakır takip ediyor.

Online oyunlar için e-pin başta olmak

üzere pek çok kategoride dijital kod

temelli ürün ve hizmetler sunan

Perdigital.com, kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin

verilerinden yola çıkarak

yaş ve il bazında 2019 yılındaki oyun

tercihlerini çıkardı. 2019 yılında en

çok 19 yaş grubunun oyun oynadığı

görülürken, en çok oynanan oyun

PUBG Mobile, en çok oyun oynayan

il ise İstanbul oldu. Bursa ve İzmir’de

League of Legends, Gaziantep’te

Wolfteam, Ankara’da Metin2 ve Zula

oyunlarına gösterilen talep ise bir

hayli dikkat çekici.

Türkiye’nin öncü ve güçlü dijital kod

dağıtıcısı Perdigital.com, Türkiye’de

hangi illerde hangi oyunların oynandığını

yaş gruplarına göre ortaya

koydu. Rapora göre oyun tutkunlarının

yüzde 85’i erkek, yüzde 15’i kadın

oyunculardan oluşuyor. 2019 yılında

en çok oynanan, kadın oyuncuların

da en çok tercih ettiği oyunun, PUBG

Mobile olduğu görülüyor. Onu Zula,

Wolfteam ve League of Legends takip

ediyor. 2019 yılının favorisi PUBG

Mobile oyununu en çok oynayan ilk

beş şehir İstanbul, Ankara, İzmir,

Adana ve Bursa olurken; ilk 10’da

İzmir ve Bursa’da League of

Legends

Türkiye’nin en kalabalık illerinden

İzmir ve Bursa hemen hemen tüm

oyunlarda ilk beşte yer alırken,

yüzdesel anlamda en yüksek paya

League of Legends oyununda

sahipler. Türkiye’de e-spor dendiği

zaman akla ilk gelen oyun olan LoL’ü

tercih edenlerin yüzde 15’i Bursa ve

İzmir’de ikamet ediyor.

Metin2’de 20 yaş ve üstü dikkat

çekiyor

Yılların eskitemediği Metin2 oyununu

en çok tercih eden yaş grubu, 20 ve

üstü oluyor. Oyuncularının yüzde

70’inden fazlası 20 yaş ve üstünde

olan oyunun en çok oynandığı iller

ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve

Antalya olurken, ilk 10’da Kayseri ve

Samsun da yer alıyor.

Rize, Steam oyunlarında öne

çıkıyor

Steam platformunda yer alan oyunları

ve oyun içi içerikleri satın almada

kullanılan Steam Cüzdan Kodu’nu ise

en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

ve Adana kullanırken; Rize, Steam

Cüzdan Kodu’na rağbet gösteren iller

arasında sekizinci sırada yer alıyor.

OCAK 2020

81


Sektör

Klasik oyuncakların çekiciliği nesiller boyu devam ediyor

En güzel oyuncaklar için

22 - 25 Şubat tarihlerinde

gerçekleşecek Toy Fair New

York 2020 fuarını kaçırmayın

Klasik oyuncaklar ve oyunlar, dedeleri,

ebeveynleri ve çocukları hatırlatan

eğlence içinde bir araya getirerek

nesiller arasındaki boşluğu kapatmaya

yardımcı oluyor.

The Toy Association’un trend uzmanı

Adrienne Appell, “Ebeveynler açık

hava etkinlikleri yaparak, akıl zekâ

oyunları oynayarak ve el becerisi

ve el sanatları ile vakit geçirerek

çocuklarıyla birlikte oyun oynamayı

ve eğlence etkinlikleriyle bağlantı

kurmayı çok seviyor,” diyor ve ekliyor

“Binyıl anne ve babaları, özellikle

gençliklerinin ve çocukluklarının sıcak

hatıralarını geri getiren oyun, oyuncak

ve markaların cazibesine kapılacak.”

“Throwback Toys” yani “Nostaljik ve

Eskimeyen Oyuncaklar” Şubat ayında

Toy Fair New York’ta Amerikan Oyuncakçılar

Birliği tarafından açıklanan

yılın en sıcak oyuncak trendlerinden

biri olmaya aday. Bu oyun ve

oyuncaklar içinde nostaljik, klasik ve

eskimeyen oyuncaklar ve kuşaklar

arası çekiciliği olan markalar var.

Hem çocukları hem de yetişkinleri

ilgilendiren bazı örnekler için okumaya

devam edin:

Dev Tumbling Blokları (Bolaball):

Oyunun amacı, ahşap bloklarla bir

kule yapmak ve blokları alttan kaldırmaya

ve üste yerleştirmeye başlamaktır

ama tüm kuleyi yuvarlamadan.

Kolay kullanım için pürüzsüz zımparalanmış

54 adet yüksek kaliteli masif

ahşap parçası içerir.

Büyük-A-Kabarcıklar (Zing): Kabarcık

kesesini ambalajdan kolayca

çıkarın ve iki kabarcık çözeltisinden

birini keseye dökün. Sonra eldiveni

torbanın içine daldırın, eldivenin ağzını

elinizle açın ve gözlerinizin hemen

önünde dev kabarcıkların oluştuğunu

izleyin. Kese tekrar kapatılabilir ve

tekrar doldurulabilir. Big-A-Bubbles,

Lion, Crocodile, Pirate, Shark, Duck

ve Bear karakterleri dahil olmak üzere

altı farklı temalı eldivenle geliyor.

Dress-Up Armoire & Vanity (KidKraft

): Çocuklar sadece kostümler,

ayakkabılar ve aksesuarlar saklamak

için değil, aynı zamanda ifadeler ve

aynaların önünde rol oynamak için

ideal olan bu dollhouse şeklindeki

dolapla bir süper kahraman, prenses

veya diğer fantastik karakterlere

dönüşebilirler.

Roll-Up Drum Kit (Picasso Tiles):

Bu eğitimsel davul seti, yedi davul

pedi, bir kayıt özelliği, kulaklık jakı,

dahili hoparlör ve küçük çocuklar ve

çocuklar için eğitici demolar içeriyor.

Dönebilme özelliği saklamayı

ve hareket halindeyken yanaşmayı

kolaylaştırıyor ve çocuklara davul çalmayı

ve müzik becerilerini geliştirmeyi

öğreten mükemmel bir oyuncak.

Silver Chalkboard Tote Kit (Şehir

Tebeşir): Hem çocuklar hem

de yetişkinler bu taşıma çantasını

tekrar tekrar kişiselleştirebiliyor! Bir

teklif veya isim yazın, muhteşem bir

tasarım çizin veya basitçe ‘süt almak’

için bir hatırlatıcı yazın. Fikrini mi

değiştirdin? Nemli bir bezle silin ve

tekrar çizin. Silver Heart Totes, Chalk

of Town T-shirt’leri ile aynı patent

bekleyen kara tahta yüzeyine sahip.

Çantalar T-shirt ürününde kullanılan

tebeşir işaretleyiciler ve şablonlarla

uyumlu. Çanta siyah tuval ile ve kara

tahta kalp tasarımı gümüş bir sınır ile

özetleniyor.

Gelecek yılın en başarılı oyuncak ve

oyunlarını keşfetmek istiyorsan? 22

- 25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

olan

Toy Fair New York 2020 fuarını takviminde

işaretle. Daha fazla bilgi için

www.ToyFairNY.com adresini ziyaret

edin.

82 OCAK 2020

Sektör

Oyuncağa yabancı ilgisi

siparişleri %42 artırdı

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019’u Afrika, Avrupa,

Asya ve Kuzey Amerika’nın yer aldığı 4 kıtadaki

60 ülkeden yabancı ziyaretçiler gezdi. Yurt dışı

ziyaretçinin artması ile geçen yıla oranla alınan

siparişlerde yüzde 42 oranında artış sağlandı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.

tarafından Oyuncakçılar Derneği

(OYDER) desteği ile gerçekleşecek

İstanbul Oyuncak Fuarı, 19 - 22 Mart

2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar

ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece

– İstanbul’da oyuncak sektörünü bir

araya getirmeye hazırlanıyor.

Kısa sürede alanında dünyanın en

önemli ihtisas fuarlarından biri olan ve

yurt dışındaki firmalar tarafından da

dikkatle takip edilen ‘İstanbul Oyuncak

Fuarı 2019’ yabancı ziyaretçilerin

akınına uğradı. Geçen yıla göre

yüzde 69 artan ziyaretçi sayısı, satışların

da yüzde 42 oranında artmasını

sağladı. Bu durumun kendilerini

ciddi anlamda motive ettiğini belirten

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü,

“2020 yılı fuarı için hazırlıklarımıza

şimdiden başladık” dedi.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri

A.Ş. (TÜYAP) ve Oyuncakçılar

Derneği (OYDER) ile Ticaret Bakanlığı’nın

yanı sıra KOSGEB desteğiyle

düzenlenen ‘İstanbul Oyuncak Fuarı

2019’ 2’nci kez tüm sektörü tek çatı

altında buluşturdu. Yoğun bir katılımın

yaşandığı fuarda geçen yıla oranla

yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde

69 artış sağlandı. Hem yerli hem

de yabancı ziyaretçiler, peluşlardan

yapbozlara, tahta oyuncaklardan

dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici

oyuncaklardan robotlara kadar

binlerce ürünü tek tek inceleme fırsatı

buldu.

5 kıtadan 60 ülke İstanbul’da

buluştu

Bu yıl Almanya, Arnavutluk, Belçika,

Çek Cumhuriyeti, Goban, Gine,

Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda,

Hong Kong, Kamerun, Katar, Kuveyt,

Lüksemburg, Muaritius, Moğolistan,

Nijerya, Romanya, Rusya, Slovenya,

Sudan, Togo, Tunus ve Umman olmak

üzere 24 ülkenin ilk kez ziyaretçi

olarak katılımcılarla buluştuğunu

belirten TÜYAP Fuar ve Fuarcılık

Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan

Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afrika, Avrupa, Asya ve Kuzey

Amerika’nın yer aldığı 4 kıtadaki 60

ülkeden yabancı ziyaretçilerimizi ağırladık.

Yurt dışı ziyaretçinin artması ile

geçen yıla oranla alınan siparişlerde

yüzde 42 oranında artış sağlandı.”

Fuarın, 7 ülkeden (Çin, Danimarka,

Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya

ve Türkiye) 22’si yeni 56 marka,

53 firma ve firma temsilciliğine de

ev sahipliği yaptığının bilgisini veren

Ersözlü, TÜYAP olarak yurt içindeki

60 ilden 600 perakendeciyi fuar

kapsamında ağırladıklarını ifade etti.

Ayrıca, kısa sürede oyuncak sektöründe

en önemli ihtisas fuarlarından

biri haline gelen ve bu yıl beklenen

ihracat hedefine ulaşmayı başaran

fuar için hedef yükselttiklerini belirten

Ersözlü, “Fuarımızda her yıl ziyaretçi

ve katılımcı sayısı ile memnuniyet anlamında

ciddi bir artış var. Bu da bizi

motive ediyor. Bu sayede 2020 yılı

için hazırlıklara şimdiden başladık”

dedi. Yönetmelik hakkında önemli

bilgiler verildi.

86 OCAK 2020

Sektör

Classic Toys Have

Cross-Generational

Appeal

For the most beautiful toys

mark your calendar for Toy Fair

New York 2020, taking place

from February 22 to 25.

Classic toys and games help bridge

the gap between generations by

bringing grandparents, parents, and

children together in reminiscent fun.

“Parents love to connect with their

kids through play and other leisure

activities, including time spent playing

outdoors, playing games, and doing

arts and crafts,” said Adrienne Appell,

senior trend expert at The Toy Association.

“Millennial moms and dads will

be especially drawn to playthings and

brands that bring back warm memories

of their youth.”

“Throwback Toys” will be one of the

hottest toy trends of the year announced

by The Toy Association at Toy Fair

New York in February. These playthings

encompass nostalgic, classic,

and retro toys and brands that have

cross-generational appeal. Read on

for some examples that will engage

both kids and adults:

Giant Tumbling Blocks (Bolaball):

The object of the game is to make a

tower with the wood blocks and start

removing blocks from the bottom and

placing them at the top – without making

the whole tower come tumbling

down. Includes 54 high-quality, solid

wood pieces that are sanded smooth

for easy use.

Big-A-Bubbles (Zing): Simply

remove the bubble pouch from the

packaging and pour one of the two

bubble solutions into the pouch.

Then dip the glove into the pouch,

open the mouth of the glove with

your hand, and watch giant bubbles

form right before your eyes. The

pouch is re-sealable and refillable.

Big-A-Bubbles come in six different

themed gloves, including, Lion,

Crocodile, Pirate, Shark, Duck, and

Bear characters.

Dress-Up Armoire & Vanity (KidKraft):

Kids can transform into a

superhero, princess, or any other

fantastical character with this dollhouse-shaped

cabinet ideal for not

only storing costumes, shoes and

accessories, but also for practicing

expressions and role play in front of

the mirrors.

Roll-Up Drum Kit (Picasso Tiles):

This educational drum set includes

seven drum pads, a recording feature,

headphone jack, built-in speaker,

and educational demos for toddlers

and kids. The roll-up feature makes

it easy to store and bring on-thego

and is the perfect toy to teach

children how to play the drums and

improve their musical skills.

Silver Chalkboard Tote Kit (Chalk of

the Town): Both kids and adults can

personalize this tote bag over and

over again! Write a quote or name,

draw a fabulous design or simply a

reminder to ‘buy milk.’ Change your

mind? Wipe with a damp cloth and

draw again. Silver Heart Totes have

the same patent-pending chalkboard

surface as Chalk of the Town T-shirts.

The totes are compatible with chalk

markers and stencils used with the

T-shirt product. The tote is constructed

of black canvas and the chalkboard

heart design is outlined with a

silver border.

Interested in discovering next year’s

hit toys and games? Mark your

calendar for Toy Fair New York 2020,

taking place from February 22 to 25.

Visit www.ToyFairNY.com to learn

more.

90 OCAK 2020

Sektör

Oyun Bilgisayarında tasarımın yeni adı

Excalibur E600

Excalibur performans tutkunları için sunduğu overclock seçenekleriyle

olağanüstü bir oyun deneyimine davet ediyor

En yeni teknoloji ürünler ile oyunculara

ilham veren Excalibur, yeni modeli

E600’ü satışa sundu. Yeni nesil NVI-

DIA® GeForce RTX grafik kartlarını

destekleyen Excalibur E600; ARGB &

RGB ışıklandırmalı yapısı, şeffaf yan

panel ve dayanıklı metal kasa gibi

güçlü tasarım özelliklerinin yanında

performans tutkunları için sunduğu

overclock seçenekleriyle olağanüstü

bir oyun deneyimine davet ediyor…

Oyun severlere son teknoloji ürünler

ile maksimum performans ve kesintisiz

oyun keyfi vadeden Excalibur,

ürün yelpazesini artırmaya devam

ediyor. Excalibur ailesinin oyun

severler için özel olarak geliştirdiği

son modeli Excalibur E600, etkileyici

tasarım ve üstün performans özellikleriyle

masaüstü oyun deneyimini bir

üst seviyeye taşıyor.

Excalibur, oyun bilgisayarlarını taçlandırdığı

muhteşem tasarım detaylarına

E600 modelinde de cömertçe yer

veriyor. E600’ün ışık efektleri, özelleştirilebilir

ARGB/RGB LED sistem fanı,

sistem aydınlatması ve şeffaf yan paneli

sayesinde oyun severlerin daha

ilk bakışta kalplerini fethetmesi bekleniyor.

Excalibur E600’ün performans

tutkunları için sunduğu overclock

seçenekleri, aşırı işleme dayanıklılığı

ve güçlü performanslı bileşenleri ile

asıl iddiasını ortaya koyuyor. Excalibur

E600’ü vazgeçilmez yapan bir

diğer özelliği ise son teknoloji oyun işlemcileri

ve grafik kartlarının sağladığı

avantajlar oluyor. Diskin herhangi bir

ekipmana ihtiyaç duymadan kolaylıkla

değiştirilmesini ve yükseltilmesini

sağlayan vidasız tasarım disk sistemi

Excalibur E600’ün kolaylıkla ihtiyaçlar

doğrultusunda güncellenmesine

imkan sunuyor.

Turbo Soğutma ile kesintisiz

oyun keyfi

Excalibur E600’ün PFC özellikli güç

kaynakları, alt ve üst panellerde

bulunan toz filtreleri ve mükemmel

soğutma sistemi kesintisiz oyun performansında

önemli rol oynuyor. Üstelik

muhteşem performansında pay sahibi

güçlü bileşenlerini 0.6 mm kalınlığındaki

dayanıklı sac kasada uzun yıllar en

iyi şekilde koruyabiliyor. Oyun tutkunlarının

vazgeçemediği ARGB/RGB kasa

fanı ve diğer LED seçenekleri oyun

deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Excalibur E600’ün sadece 30 cm’lik

anakartı ise yüzde 35 performans artışı

sunarken, yer tasarrufu sağlayan tasarımı

ile de oyun keyfini ikiye katlıyor.

94 OCAK 2020

Sektör

2020 online ticarette altın yıl olacak

2019’da e-ihracat cirolarında rekor artış yaşandı.

Finansal teknolojiler sektöründeki son gelişmelerle beraber,

2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax

E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk

Çiğdemli, “2019’da e-ihracat cirolarında

rekor artış yaşandı. Finansal teknolojiler

sektöründeki son gelişmelerle

beraber, 2020 online ticaret sektörü

için altın yıl olacak” dedi.

Türkiye’de e-ticaret sektörünün

2019’da yüzde 30-35 arasında büyüdüğünü

ifade eden TOBB E-ticaret

Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret

Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli,

pazar büyüklüğünün 60 milyar TL’yi

aştığını belirtti. Dünya genelinde e-ticaret

satış hacminin önümüzdeki yıl 4

trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini

dile getiren Çiğdemli şunları aktardı:

“Ticimax olarak 2019’u hedeflerimizin

üzerinde bir büyümeyle kapatıyoruz.

E-ticaret ve e-ihracat altyapısını

sağladığımız firma sayısı 9 bini aştı,

yüzde 100 büyüme rakamına henüz

yıl bitmeden ulaştık. 2019’da Londra

ofisimizi açtık, Avrupa pazarına

açıldık. 2020’de yurtdışı operasyonlarımızı

genişletmeye devam edeceğiz.

2019 yılında üçüncü Ar-Ge merkezimizi

Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde

açtık. 2020’de Ar-Ge personelimizi iki

katına çıkaracağız. Bu yıl Ar-Ge merkezlerimizde

özellikle satış sonrası

depo ve lojistik sorunlarına yönelik

yazılım çözümleri geliştirdik. İstihdamımız

da yüzde 30 oranında arttı.

E-ihracat altyapısını sağladığımız

şirketlere baktığımızda, 2019’da e-ihracat

cirolarında rekor artış yaşandı

diyebiliriz. Şirketlerin e-ihracat ciroları

yüzde 147 civarında artış gösterdi.

2019’da Ticimax Akademi çatısı

altında 9027 kişiye e-ticaret eğitimi

verdik. Ayrıca Anadolu’da 50’den fazla

ilimizde, KOBİ’lere yönelik ücretsiz

e-ticaret ve e-ihracat farkındalık

konferansları düzenledik. 2020’de

Ar-Ge yatırımlarımızı artıracağız ve

eğitimlerimize hız kesmeden devam

edeceğiz. 2020 büyüme hedefimizi

de yüzde 100 olarak belirledik.”

102 OCAK 2020


Finansal teknolojiler sektöre

ivme kazandırıyor

2020 yılının online ticaret sektörü

için altın yıl olacağını da ifade

eden TOBB E-ticaret Meclisi

Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri

Kurucusu Cenk Çiğdemli,

Türkiye’de ödeme hizmetleri için

yeni bir dönem başladığını belirtti.

11. Kalkınma Planı çerçevesinde,

‘Ödeme ve Menkul Kıymet

Mutabakat Sistemleri, Ödeme

Hizmetleri ve Elektronik Para

Kuruluşları Hakkındaki Kanun’un

TBMM tarafından kabul edilmesinin,

sektöre ivme kazandıracak

bir gelişme olduğunu vurgulayan

Çiğdemli, şunları aktardı:

“Bu yeni düzenlemeyle beraber,

hem kurumlar hem de bireyler

açısından ticareti daha da kolay

hale getirecek, yeni nesil dijital

ödeme çözümlerinin yolu açılmış

oldu. Bir başka gelişme de Gelir

İdaresi Başkanlığı tarafından

uygulamaya alınacağı duyurulan

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik

Belge Yönetim Sistemi.

Finansal teknolojiler alanındaki

bu canlanma ilk olarak e-ticaret

sektörüne ivme kazandıracaktır.”

Veri sorumluları dikkat etmeli

2020’nin gündem konularından birinin

de veri ihlallerine yönelik KVKK

cezaları olacağını ifade eden Çiğdemli,

“KVKK kapsamında veri sorumlusu

şirket, kurum ve kişiler için

‘Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’

VERBİS’e son kayıt tarihi 31 Aralık.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan

(KVKK) yapılan son açıklamaya

göre, veri işleyen şirketler veri

ihlali yaşamaları durumunda bunu

KVKK’ya ve verisi ihlal edilen kişilere

bildirmek zorunda. Söz konusu

KVKK kararına göre, veri sorumlusu

tarafından ilgili kişilere (müşteriler,

üyeler gibi) yapılacak olan ihlal

bildiriminin açık ve sade bir dille

yapılması, kişisel veri ihlalinin olası

sonuçları ve alınan önlemler de belirtilmek

zorunda. E-ticaret sitelerinin

KVKK kapsamında gerekli adımları

atması gerekiyor” dedi.

OCAK 2020

103
Sektör

Wollox ile ekranlar özgürleşiyor

Çocuklar için hemen her yer anında bir oyun alanı haline gelirken,

iş toplantılarında sunum yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Tahta, duvar, cam ya da halı… yansıdığı

her yüzeyi anında dokunmatik bir

ekrana dönüştüren Wollox aramızda!

Çocuklar için hemen her yer anında

bir oyun alanı haline gelirken, iş

toplantılarında sunum yapmak hiç

bu kadar kolay olmamıştı. Wollox ile

televizyon ya da projeksiyon cihazınızı

uyumlu hale getirin; özgürce

dokunun, yazın, çizin!

Wollox’un endüstriyel tasarımının

altında Mete Mordağ’ın imzası var.

Mordağ, “Wollox; teknolojinin iyi

tasarım ile harmanlandığında ortaya

çıkan katma değere çok güzel bir

örnek.” diyor. Öyle bir cihaz düşünün

ki yansıttığınız her yeri dokunmatik bir

ekrana dönüştürsün! İster duvarınız,

ister çocuk odanızdaki halı, ister toplantı

masasınız… aklınıza ne gelirse.

Hayal etmesi bile zor değil mi? Ama

artık bize çok yakın. İnteraktif bir

ekran dönüştürücü ile her türlü ekran

veya projeksiyon alanını boyutundan

bağımsız olarak dokunmatik bir yüzeye

dönüştüren Wollox son derece

şaşırtıcı bir teknoloji.

Wollox görüntü kontrol sistemi, fuar

alanları, konferans salonları, büyük

toplantı salonları ve benzeri geniş

alanlarda projeksiyon cihazlarının sunum

yapılan bilgisayarlarla kablosuz

bağlantı kurmasını, görüntünün yansıdığı

alanı etkileşimli çalışma alanına

çevirmesi için tasarlanmış ve üretilmiş

bir cihaz. Bu sayede projeksiyon cihazı

ve bilgisayar arasında uzun mesafe

kablolama ve bilgisayar üzerinden

sunum yapma zorunluluğu da ortadan

kalkıyor. Kafede yapılan bir iş toplantısında

masa anında dokunmatik bir

ekrana dönüşebiliyor.

Uzaktan kontrol edilebiliyor

Uzaktan yönetim kalemi sayesinde

projeksiyon cihazının yansıdığı alanı

(projeksiyon perdesi, tahta, duvar,

cam, televizyon vb.) dokunmatik hale

getiriyor ve bilgisayarınızı uzaktan

kontrol edebilmenizi sağlıyor. Daha

önce bilgisayar üzerinden yaptığınız

çalışmalara Wollox sayesinde

görüntünün yansıdığı alanda rahatça

devam edebiliyorsunuz. Wollox uzaktan

görüntü kontrol sistemi Radyo

Frekans protokolü kullanarak, Wi-Fi

kullanan benzer ürünlere kıyasla

daha hızlı veri ve görüntü transferi

sağlıyor. Bu sayede takılma, donma

ve gecikme gibi sorunların yaşanmasını

önlüyor. Wollox, cep telefonu ve

tablet bilgisayarların kullanabilmesi

için Wi-Fi bağlantısı sunuyor. Cep

telefonu ya da tablete de yüklenebilecek

uygulama sayesinde mobil cihaz

Wollox’a bağlanabiliyor.

106 OCAK 2020Sektör

Oyuncu Koltuğu alırken nelere

dikkat edilmesi gerekir?

Sağlık açısından

oyuncu koltuğu alırken

nelere dikkat edilmesi

gerekiyor

Bilgisayar, donanımlar, oyunlar derken sıra geldi oyuncu koltuğu almaya. İşte sağlık

açısından en önemli nokta oyuncu koltuğu ve bir kere alınacak bu koltuk üzerinde

zamanınızın büyük bir bölümünü geçireceksiniz. Çilingirler Ofis Mobilyaları, oyuncu

koltuğu alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini hakkında ipuçları verdi.

1-Dış görünüş görsel ile alakalı renk, model tamamen kişisel tercihiniz olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken ilk nokta koltuğun ergonomisidir. Oyun oynarken bel sırt ve

boyun destek almazsa zaman içerisinde dayanılmaz acı ve ağrılara sebep olur.

2-Oyuncu koltuğunun beli, sırtı ve boynu desteklediğinden emin olun. Eğer bunlar

tamam diyorsanız ikinci bakılması gereken yer mekanizmasıdır. Mekanizma dinlenmeniz

için gerektiğinde geriye doğru yeterli açıda oyuncu koltuğunu yatırmalıdır. Bu

uzun süreli oyunların arasında size dinlenmeniz ve biraz olsun kaslarınızın rahatlamasına

olanak verir.

3-Bir diğer önemli konu ise sağlamlık. Yıldız ayağın metal olması kilosu ne olursa

olsun herkesin rahatlıkla uzun süre oyuncu koltuğunu kullanmasını sağlar. Mümkünse

alüminyum ayak eğer yoksa metal ayak olması çok önemlidir.

4-Ayak haricinde oyuncu koltuğunun kolları da ayarlanabilir olmalıdır. Kol desteği

herkesin anatomik yapısına göre olacağından ayarlı kol olmazsa olmazınız olmalıdır.

5-Sandalyenin yüksekliği ayarlanabilir olmalı. Bu yükseklik ayarlama işlemi, siz

sandalyeden kalkmak zorunda kalmadan gerçekleştirilebilmeli ve tercihen hava

pompası yardımıyla sağlanmalı. Uzmanlar, oyuncu koltuğu yüksekliğinin, ayaklarınızın

yere paralel olarak dokunduğu noktada olması gerektiğini savunuyor.

6- İyi bir oyuncu koltuğunun sırt ve bel destekleri öne, arkaya, yukarı ve aşağı

olmak üzere 360 derece ayarlanabilir olmalı. Bununla birlikte yüksek arkalığa sahip

oyuncu koltukları, sırtın üst kısmına da destek sağlayarak bele binen yükü azaltma

özelliğine sahiptir.

7- Oyuncu koltuğunun derinliği, temelde minderin ucundan sırtlığa kadar olan kısmı

ifade eder. Burada önemli olan, ebatlarınıza göre bir oyuncu koltuğu seçmeniz.

Minyon yapılı birinin derinliği yüksek olan bir oyuncu koltuğunda rahat etmesi pek

mümkün değil.

108 OCAK 2020

Sektör

Oyun Tutkunları En Hızlı Mücadeleye Hazır

144 Hz IPS Panelli Predator Helios 300’le

Oyun Tutkunları En Hızlı Mücadeleye Hazır

güçlü bir donanımla sunulan Helios

300, yüksek performans talep eden

AAA oyunlarda da farkını ortaya koyarak

oyun severleri en zorlu mücadelelerde

dahi destekliyor.

Helios 300, 144 Hz yenileme hızı

sunan IPS paneliyle dikkat çekerken,

keskin ve hızlı oyun deneyimini

kullanıcılarla buluşturuyor. Cihaz,

Intel Core i7 işlemcileri ve NVIDIA

GeForce RTX ekran kartı ile güçlü bir

dizüstü bilgisayar arayan oyun tutkunlarına

hitap ediyor.

Predator Helios serisiyle hızdan feragat

etmek istemeyen oyun tutkunlarına

hitap eden Acer, 144 Hz yenileme

hızı sunan IPS panelli Helios 300’le

çıtayı biraz daha yükseltiyor. Predator

Helios 300’le oyuncular, 17,3 inçlik

Full HD ekranda 3 ms tepki süresiyle

bulanık görüntülere veda ediyor.

Yırtılmaları bertaraf eden panel,

sunduğu görüntü kalitesiyle oyun

deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

İddialı kasa tasarımının altında Intel

Core i7 işlemcisi, Max-Q tasarımlı

ve hız aşırtmalı GeForce RTX ekran

kartı, 32 GB DDR4 2666 MHz bellek

ve 1TB HHD, 256 GB SSD şeklinde

4’üncü Nesil Aeroblade 3D

Soğutma Teknolojisi: Sessiz ve

Güçlü

Hız, yüksek performans ve dikkat

çekici tasarım detaylarıyla öne çıkan

Helios 300, tüm Predator markalı modellerde

olduğu gibi özel tasarımlı soğutma

sistemlerini kullanıyor. Stratejik

olarak yerleştirilmiş hava giriş çıkış

delikleri ve Acer CoolBoost teknolojisi

de eklendiğinde Helios 300, baskı

altında sakin kalmayı başarıyor, hız

aşırtma ve uzun oyun maratonlarının

üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

Oyunlarda Tam Kontrol Sunan

Güçlü Özellikler

Hem tasarım hem de donanım

tarafında oyun tutkunlarının ihtiyaç

duyduğu pek çok özelliği sunmayı

başaran Predator Helios 300’ün Turbo

tuşu ile tek dokunuşla hız aşırtma

yapmak mümkün. Killer DoubleShot

Pro ile de hızlı ve kesintisiz ağ bağlantısı

sunmasının yanı sıra cihazın

klavyesi de dikkat çekici özelliklere

sahip. 4 bölgeli RGB aydınlatmaya

yer verilen klavye, PredatorSense ve

Turbo kısayol tuşları, genişletilmiş

boşluk tuşu ve öne çıkan içbükey

WASD, yön ve kısayol tuşları ile daha

kullanışlı ve işlevsel hale geliyor. Özel

yardımcı uygulama PredatorSense,

tek uygulama üzerinde fan, aydınlatma

ve sistemin durumunu izleme

gibi oyun donanımları üzerinde tam

kontrol sunuyor. Öte yandan Helios

300, WAVES MaxxAudio yazılım

paketi ile güçlenen ses performansıyla

da oyunlarda etkileyiciliği artırıyor,

heyecanı katlıyor.

112 OCAK 2020

Sektör

SteelSeries kablosuz oyun kumandasını

piyasaya sürdü

Oyuncuların gözdesi SteelSeries, piyasaya sürdüğü oyun kumandası

Stratus Duo ile konsol kullanımını yeni bir boyuta taşıyor.

Piyasaya birçok oyun ekipmanı süren SteelSeries, oyunların keyfini

arttırmak için oyunculara birçok seçenek sunuyor. Şirketin yeni ürünü

Stratus Duo, kablosuz oyun kumandası ile birçok oyun oynanabiliyor.

Aynı zamanda uzun pil ömrüyle oyun keyfini yarıda bırakmıyor!

Bununla birlikte, Black Friday indirim günlerinde gerçekleşen büyük

fırsatlar birçok SteelSeries ürününü de kapsıyor.

Stratus Duo birçok özelliğiyle dikkat çekiyor

Oyun sektörünün teknoloji devi SteelSeries, oyuncuların oyun esnasındaki

uyumluluğunu artırmak için birçok ekipman sunuyor. Bu ekipmanlardan

biri olan Stratus Duo, tamamen kablosuz olma özelliğiyle

birlikte oyun severlere sınır koymadan keyif alabilecekleri bir oynayış

hazırlıyor. Tüm Android ve Windows cihazlarına kolaylıkla bağlanma

özelliğine sahip olan bu oyun kumandası birçok oyunda destekleniyor.

Stratus Duo, bağlanırken ayrıca bir yazılım istemiyor ve Bluetooth,

USB Kablosuz Adaptör ile bağlanabiliyor. 5 binden fazla Steam

oyununu desteklediği bu oyun kumandası aynı zamanda 20 saate

kadar dayanıklı uzun pil ömrü ve oyun esnasında şarj olma özelliğiyle

116 OCAK 2020


Oyunculara birçok farklı özellik ve kullanım kolaylığı sağlayan oyun kumandası

ile oyunlar artık daha keyifli olacak

oyun keyfini yarıda bırakmıyor. Steam Big Picture Modu ve Steam

Link desteğinin de faydalarından yararlanılabilen Stratus Duo’da,

tek bir tuşa basarak Windows ve Steam için olan kablosuz bağlantıdan

Android, Oculus Go ve Samsung Gear VR gibi platformlara

Bluetooth bağlantısıyla direkt olarak geçiş yapılabilir.

SteelSeries’in yeni oyun kumandası Stratus Duo’nun

tuş takımı çok avantajlı

Oyuncuların oyunlardan aldığı keyfi artıran ve özel ürünler üreten

SteelSeries, yeni oyun kumandasıyla konsol kullanımını oyunlar

için daha etkili bir boyuta taşıyor. Oyun esnasında önemli olan

refleks kontrollerini kolaylaştıran yeni oyun kumandası Stratus

Duo’nun tuş takımı oyunculara bu konuda avantaj sağlıyor. Oyun

kumandasının en önemli özelliklerinden biri, açma/kapama tuşuna

sahip olmasıdır. Aynı zamanda L ve R tuş setlerinin yaylı değil manyetik

olması da en büyük avantajlardan biri. Oyuncuların gözdesi

olan mekanik klavyede olduğu gibi, tuşa tamamen basıldığında

değil basılmaya başlandığı anda harekete geçme durumu, Stratus

Duo’da da aynı şekilde işliyor.

OCAK 2020

117
Gezi

Türkiye’nin en mutlu şehri,

Kuzeyin İncisi Sinop

Karadeniz Bölgesi’nin orta bölümünde

yer alan Sinop, Boztepe Burnu

üzerine kurulmuştur. Doğal güzellikler

ile birlikte tarihî yapıları ile

de dikkat çeken şehrin yüzölçümü

5.717 kilometrekaredir. Karadeniz’in

en uç noktasında bulunan Snop

şehir merkezinden denize girilebilecek

nadir yerlerden biridir. 2017 nüfus

verilerine göre Sinop’ta yaklaşık

207.427 kişi yaşamaktadır. Başta

Merkez olmak üzere Boyabat,

Ayancık, Gerze, Türkel, Durağan,

Dikmen, Erfelek ve Saraydüzü le birlikte

9 ilçesi bulunmaktadır. Nüfusun

en yoğun olduğu ilçe Merkez, en az

olduğu ilçe se Saraydüzü’dür. Karadeniz

Bölgesi’nin tek doğal limanı

olan Sinop eski çağlarda birçok medeniyete

ev sahipliği yapmıştır. Şehre

ilk yerleşimin Tunç Çağı ile başladığı

bilinmektedir. Antik Çağ’da Karadeniz’in

en önemli liman kenti olan

Sinop MÖ 7. yüzyılda Helen Kolons

olarak kurulmuştur. Uzun yıllar

boyunca Hitit, Frig, Lidya, Pers,

Roma, Bizans, Selçuklu, Candaroğlu

ve Osmanlı Devlet hâkimiyetinde

kalan şehrin en eski adı Sinope’dr.

Kent Irmak Tanrısı Asopos’un su

perisi olan kızı Sinope’nn kurduğu ve

o döneme at sikkelerde Sinope’nin

yüzünün bulunduğuna dair söylentiler

mevcuttur.

1214 yılında ilk defa İzzettin Keykubat

devrinde Sinop Türklerin egemenliğine

geçiyor. Sonrasında yeniden

Rumların eline geçse de Fatih Sultan

Mehmet tüm Karadeniz ile birlikte

burayı da Türk egemenliğine sokuyor.

120 OCAK 2020Sektör

Sinop’ta Gezilecek Yerler

Şehrin tarihini de kısaca öğrendiğimize

göre Sinop’u gezmeye başlayabiliriz.

Sinop’ta gezilecek birçok yer

İnceburun

Akliman’dan 13,3 km’lik bir yolculuk

sonrasında kendimizi Türkiye’nin en

var ama bir günde bitirmek mümkün

ancak bunun için otomobil kiralamanızı

öneririm. Ben gittiğimiz yerler

için toplu taşıma imkanlarını sordum.

kuzey noktasında buluyoruz. Burası

gerçekten eşsiz güzellikte bir yer.

Özellikle deniz feneri ve ambiyansı

Minibüsler felan var ama beklersiniz.

Araba çok daha pratik bir çözüm olur

üstelik şehirde trafik de yok.

bana Portekiz’in Algarve şehrindeki

Sagres’i hatırlattı. Orası da Avrupa’nın

en güney batı noktası idi. Bildiğiniz

Avrupa’nın çıkmaz sokağı. Orası hakkındaki

yazımı da 6 Adımda Avrupa’nın

Bittiği Algarve Nasıl Gezilir? yazımda

bulabilirsiniz.

Buranın hemen yanında yeşilliklerde

otlayan ineklere baktığınızda da kendinizi

Avrupa’da bir köyde gibi hissediyorsunuz.

Açıkçası İnceburun sizi

dünyanın farklı yerlerine götüren eşsiz

bir güzellik. İşte tam da bu bölgeye

nükleer santralin yapılacak olması

insanın kalbine bir hançer gibi saplanıyor.

İnsan nükleer santral yapacak ülkede

başka yer mi yok diye sormadan

edemiyor. Nitekim bir süredir bölgede

nükleer santral yapımı için ağaç kıyımları

da yapılıyor. Bunun için Google’da

birkaç arama yetmeniz birçok haber

bulmanız için yeterli.

Tarihi Sinop Cezaevi

Madem Türkiye’nin en mutlu şehri

hakkında mutsuz şeyler konuşmaya

başladık. O zaman bir sonraki durağımız

Tarihi Sinop Cezaevi hakkında da

konuşmamak olmaz. İnceburun’dan

yaklaşık 22 km’lik bir yolculuk sonrasında

Tarihi Sinop Cezaevi’ne ulaşıyoruz.

Burası için Türkiye’nin Alkatraz’ı

desek abartmış olmayız. Burası

aslında eskiden bir tersane imiş. Kırım

Savaşı sonrasında tersane kapatılınca

20 yıl boş kalıyor. Sonrasında ise cezaevine

dönüştürülüyor. 3 tarafı deniz ve

surlarla çevrili bu hapishaneden kaçmak

çok zormuş. Şimdiye kadar 2 kişi

kanalizyondan kaçmayı denemiş. Biri

ölmüş.Üç tarafı denizle çevrili bu hapishanenin

nemini siz düşünün. Nemden

kibritin bile yanmadığı, mahkumların

çürümek ya da cezalarını tamamlayamadan

ölmekle karşı karşıya kaldıkları

bir yermiş burası. Türkiye’nin en mutlu

şehrinde ibretlik bir mutsuzluk müzesi

sanki burası.

Sabahattin Ali Koğuşu

1997 yılına kadar Karadeniz’in deli

dalgalarına göğüs geren bu cezaevi

toplumdan tecrit edilmek istenen şair,

yazar, sanatçı ve politikacılara ev

sahipliği yapmış. Bunlar arasında en

ünlüsü Sabahattin Ali. Kendisi neyse

ki şanslıymış. 1932 yılında girdiği

Sinop Cezaevi’nden Cumhuriyet’in 10.

yılı nedeniyle gelen afta faydalanıp

çıkmış. Ancak burada geçirdiği bir yıl

bile ona birçok eser yazdırtacak kadar

derin acılar çektirmiş. Kuyucaklı Yusuf

romanı, Aldırma Gönül Aldırma ve

daha niceleri. Burada seneleri giden

ünlüler tabi ki de Sabahattin Ali ile

sınırlı değil. Kerim Korcan, Osman

Deniz, Refik Halit Karay, Mustafa Suphi,

Ahmet Bedevi Kuran, Refi Cevat,

Burhan Felek, Hüseyin Hilmi, Osman

Cemal Kaygılı, Zekariye Sertel diğer

kaydı tutulan ünlüler.

122 OCAK 2020Sektör

Kaleyazısı Mehmet Ağa Camii

Cezaevinin hemen yanında bu ufak

ama tarihi Osmanlı Camii de ziyaretiniz

için sizi bekliyor.

Hamsilos Fiyordu ve Paşa Tabyaları

Türkiye’nin tek fiyordu olarak geçen

Hamsilos aynı zamanda Birinci Dünya

Savaşı’nda Hamidiye Zırhlısı’nın

Rus donanmasından saklandığı yer

olarak da tarihte ayrı bir yere sahip.

Açıkçası bu seyahatimizde buradaki

yol çalışmaları nedeniyle Hamsilos ve

Paşa Tabyaları’nı ziyaret edemedik.

Ancak muhakkak görülmesi gereken

yerler diye ajandamıza kaydedildiler.

Sinop Sahilleri

Şehre kasım ayında gidince plajlarından

faydalanamadık. Aslında burası

oldukça güzel kumsallara sahip.

Nitekim havalimanından Akliman’a

giderken bir kısmı dikkatimizi çekti.

Ancak burada akıntıya dikkat etmemiz

gerektiği konusunda rehberimiz

uyardı bizi.

Akıntıda Yüzerken Boğulmamak

İçin Ne Yapılmalı?

Karadeniz’de akıntıya kapılanların

boğularak ölmesi maalesef sıkça

rastlanan bir durummuş. Ölüm

vakalarının çoğunluğu akıntıya karşı

yüzme konusunda bilgisiz olmaktan

kaynaklanıyormuş. Akıntı sizi burada

genellikle ileri doğru itiyor. Boğulanların

çoğunluğu panik yapıp kıyıya doğru

(akıntıya karşı) yüzmeye çalışırken

yorulup boğuluyor. Oysa akıntıya

kendini bıraksa bir miktar ileride akıntı

bitiyor. Buradan sağa ya da sola doğru

yüzüp sonra tekrar geri döndüğünüzde

sahile ulaşabiliyorsunuz.

Akıntı sizi dibe çektiği bazı durumlarda

ise yukarı çıkmaya çalışmak

yerine ya sağa ya da sola kendinizi

atıp sonra yukarı çıkmaya çalışmak

hayat kurtarır.

Sinop’ta Nerede Ne Yenir?

Açıkçası Sinop mutfağı denince akla

Sinop mantısı ve nokul geliyor. Şehrin

mantısı Kayseri mantısına göre baya

büyük oluyor. Bir kaşığa değil 40 tane

1 tane bile zor sığıyor. Cevizli ya da

kıymalı oluyor. Cevizlisini öneriyorlar.

Ben bu seyahatimde olmasa da

daha önce ikisinin de tadına baktım.

Bir Kayserili olarak kıymalıyı tercih

ederim. Nokul ise kıymalı, fındıklı,

sakızlı, tahinli, üzümlü gibi çeşitleri

olan bir çeşit Sinop’a özgü börek.

Fırınlarda satılıyor ve en çok üzümlüsü

tutuluyor.

Turan Usta Bafra Pidesi

Biz maalesef şehirde bu lezzetleri

deneyemeden Samsun’a doğru yola

koyulduk. Yaklaşık 130 km’lik bir otomobil

yolculuğu sonrasında kendimizi

Samsun’un en meşhur pidecisi Turan

Usta Bafra Pidesi’nde bulduk. Burası

muhakkak uğranması gereken bir

lezzet durağı.

Sinop’a Nasıl Gidilir?

Ya çok güzelmiş, biz de hemen

Sinop’a gidelim diyorsanız, Sinop’a

İstanbul’dan uçuşlar mevcut. Havalimanı

çok ufak ama büyütülüyor. Hatta

uluslararası uçuşlara da açılacakmış.

Havalimanın biraz ilerisinde Amerikalılar’dan

kalma eski havalimanını görüyoruz.

Açıkçası onun pist yönünün

rüzgara göre bizim yeni havalimanı

pist yönünden daha doğru olduğunu

öğrenmek insanı ayrıca üzüyor. Oysa

ki, ülkenin ne mutlu şehrindeyiz, üzülmemiz

lazım.

Sinop’ta Nerede Kaldık?

Sinop Otelleri

Açıkçası biz Sinop’tan Samsun’a Citroen’in

Yeni C3 modelini test etmek

için günübirlik uğradık. Bu yüzden

gece Sinop’ta değil Samsun’da

kaldık.

Sinop’a Ne Zaman Gidilir?

Sinop Hava Durumu

Sinop’a bence her zaman gidilebilir.

Ancak bahar ve yaz aylarında burayı

gezmek çok daha keyifli olacaktır.

Ancak bence nükleer santral yapılmadan

önce muhakkak bir şekilde burayı

ziyaret etmeye çalışın. Aynı Küba’nın

Amerikan emparyalizmine açılmasından

önce Küba’yı ziyaret eder gibi,

daha hala mutluyken Sinop’u ziyaret

edin.

124 OCAK 2020Sektör

Bakanlığa bağlı resmi ve özel ortaöğretim

kurumlarında öğrenim gören

öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak,

öğrencileri uygun mecra,

platform ve içeriklerle buluşturmak,

dijitalleşme ve teknoloji kullanımı

konusunda bilinçlendirmek, teknolojinin

zararlarından sportif ve pedagojik

yaklaşımlarla uzak tutmak ve

akademik olarak geliştirmek amacıyla

yapılacak çalışmalara ilişkin usül ve

esasları kapsıyor.

MEB ve TESFED’den

önemli iş birliği

Öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak

amacıyla ulusal ve uluslararası espor turnuvaları

başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TESFED

arasında imzalanan iş birliği protokolü

çerçevesinde lise düzeyinde öğrencilere

21. yüzyıl becerilerini kazandırmak

amacıyla ulusal ve uluslararası

espor turnuvaları başta olmak üzere

çeşitli çalışmalar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye

E-Spor Federasyonu (TESFED)

arasında, öğrencilere 21. yüzyıl

becerilerini kazandırmak, dijitalleşme

ve teknoloji kullanımı konusunda

bilinçlendirmek, teknolojinin zararlarından

sportif ve pedagojik yaklaşımlarla

uzak tutmak ve akademik

olarak geliştirmek amacıyla bir işbirliği

protokolü imzalandı.

Turnuva platformu olarak tercih edilecek

oyunları belirlemek amacıyla,

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,

Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Eğitim,

Özel Öğretim, Din Öğretimi, Özel Eğitim

ve Rehberlik Hizmetleri, Yenilik ve

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlükleri

ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ve TESFED temsilcileriyle bir Teknik

Kurul oluşturulacak.

Dijitalleşme ve teknoloji kullanımı

konusunda bilinçlendime

yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim

Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim

Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal

Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine

dayanılarak hazırlanan protokol,

Öğrenciler geleceğin meslekleri

ile ilişkilendirilecek

Söz konusu protokol, öğrencilerin

espor aktiviteleri aracılığıyla sosyalleşmesi,

madde bağımlılığından uzak

tutulması, sosyal, bilişsel, duygusal

beceriler edinmesi, takım kurma,

takımda görev alma, takım içi iletişim,

yapıcı rekabet, stres yönetimi, stratejik

düşünce geliştirme ve planlama

yapma gibi yetkinlikler edinmesi,

espor aktiviteleri sonucunda elde

edilecek verilerin öğrencilerin gelişim

süreçlerinde değerlendirilmesi amacı

taşıyor.

Türkiye’de 1 milyon genç espor

ile ilgileniyor

TESFED rakamlarına göre, Türkiye’de

1 milyonun üzerinde liseli genç

espor ile ilgileniyor. Fenerbahçe,

Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor gibi

Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinin

espor takımları bulunuyor.

E-spor, dünyanın birçok ülkesinde

çocukları, gençleri ve aileleri; dijital

konularla ilgili her alanı sportif kültürle

bağdaştırarak bilinçlendirmek, dijital

dünyada güvenli bir şekilde var olunması

konusunda uyarmak, çocukların

dijital becerilerini geliştirmek amacıyla

yaygın şekilde kullanılıyor.

130 OCAK 2020Sektör

İş yerinde güvensizlik düşük

performansa neden oluyor

Türkiye’de çalışanın yüksek performansa ulaşması

için sağlanması gereken güven ikliminin henüz

yeterli düzeyde değil

Great Place to Work Türkiye

Enstitüsü tarafından yapılan

2019 Benchmark Araştırması’na

179 şirketten 96.269 çalışan

katıldı. Araştırma sonuçları,

Türkiye’de çalışanın yüksek

performansa ulaşması için

sağlanması gereken güven

ikliminin henüz yeterli düzeyde

olmadığını gösteriyor.

Great Place to Work Türkiye Enstitüsü,

2019 Benchmark Araştırması

verilerine dayanarak çalışanın iş

yerini “harika” bir iş yeri olarak tanımlamasını

sağlayan faktörleri, çalışanların

şirkette kalma nedenlerini ve

performanslarını etkileyen unsurları

açıkladı. Araştırmaya 179 şirketten

96.269 çalışan katıldı. Araştırmada,

iş yerini harika yapan belirleyici

faktörler, çalışanların iş yerinde uzun

süre çalışma isteğiyle ilgili belirleyici

faktörler ve çalışanın iş yerinde yüksek

performans gösterme istekliliğiyle

ilgili faktörler incelendi. Sonuçlara

bakıldığında, bir çalışan için iş yerini

harika yapan faktörler ile iş yerinde

uzun süre çalışma istekliliğiyle ilgili

faktörlerin çok büyük ölçüde benzeştiği

görülüyor.

İş yerini harika yapan faktörlerle uzun

süre çalışma nedenleri aynı

Hem harika iş yeri algısı, hem de

uzun süre çalışma istekliliği için başta

gelen ortak faktörlerin; zevkli ve

eğlenceli bir çalışma ortamı, çalışanın

yakınlarına bir işveren olarak tavsiye

edecek kadar şirketinden gurur

duyması, başkalarına şirketinden

bahsederken gururla söylemesi olduğu

belirlendi. Ayrıca şirketteki görevi

ne olursa olsun kendisine şirketin bir

parçası olarak davranıldığını hissetmesi,

yeteneklerini en iyi şekilde

değerlendirebilmesi, işine severek

gelmesi ve şirketinde kendisini bir

ailenin, bir takımın parçası hissetmesi

olarak gerçekleşti.

Çalışan iş yerinden memnun olması

yüksek performans için yeterli değil

Ancak araştırma sonuçlarına bakıldığında,

çalışan için iş yerini harika yapan

belirleyici faktörler ile çalışanın iş

yerinde yüksek performans gösterme

istekliliğiyle ilgili faktörlerinin benzeşmediği

ortaya çıkıyor.

Bu durum, yüksek performans için

güvene dayalı iş yeri kültürü temelinin

korunması yanında, şirketlerin bazı

özel faktörlere ayrıca dikkat etmesi

gerektiğini gösteriyor.

Güvene dayalı işbirliği ortamı, performans

için kritik öneme sahip

Sonuçlara göre, iş yerinde güvene

dayalı işbirliği ortamı, çalışanlara

yöneticileri tarafından sorumluluklar

verilmesi, çalışanların birbirlerini

önemsedikleri bir değer ikliminin

oluşturulması, birlikte gerçekleştirilen

işlerin çalışanlarda gurur duygusu

oluşturması, yüksek performans istekliliğinin

ortaya çıkması için özellikle

ön plana çıkan faktörler. Bunlarla birlikte,

tüm çalışanların fark edildiklerini

ve takdir edildiklerini hissedebilmeleri,

görev dağılımı ve koordinasyonda

yetkin, hedefleri ve bu hedeflere nasıl

ulaşılabileceğini bilen yöneticilerin

varlığı da çalışanların yüksek performans

istekliliğini doğrudan etkiliyor.

Türkiye’de güven iklimi henüz yeterli

düzeyde değil

132 OCAK 2020


Bu faktörlerin özellikle şirketteki yöneticilerin

yetkinliklerinin ve iletişim becerilerinin yanında,

çalışanlar arası güvene dayalı işbirliği ve takımdaşlık

ortamının sağlanmasının yüksek performans

için belirleyici olduğunu vurgulayan Great

Place to Work Türkiye Ülke Müdürü Eyüp Toprak,

“Araştırma sonuçları, Türkiye’de çalışanın yüksek

performansa ulaşması için sağlanması gereken

güven ikliminin henüz yeterli düzeyde olmadığını

göstermektedir. Özellikle performans faktörlerinde

alınan sonuçların düşük olması, yöneticilerin

yetkinliklerinin ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi

ve çalışanlar arası güvene dayalı işbirliği

ve takımdaşlık ortamının oluşturulmasında hız

kazanılması gerektiğini göstermektedir.” dedi.

“Harika” iş yeri faktörleri (ilk 8) ve şirketlerden alınan ortalama sonuçlar:

Yakın tanıdıklarıma bu şirketi işveren olarak tavsiye ederim. %78

Burada çalışmak zevklidir. %74

Burada uzun bir süre daha çalışmak istiyorum. %76

Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum. %83

Burada bana pozisyonuma bakılmaksızın şirketin bir parçası olarak davranılır. %73

Burada yeteneklerimi en iyi şekilde değerlendirebiliyorum. %64

Çalışanlar işlerine severek gelir. %63

Biz burada kendimizi bir “aile” gibi hissediyoruz ve iyi bir “takım ruhu”muz var. %69

Şirkette kalma istekliliği (ilk 8) ve şirketlerden alınan ortalama sonuçlar:

Burada çalışmak zevklidir. %74

Yakın tanıdıklarıma bu şirketi işveren olarak tavsiye ederim. %78

Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum. %83

Burada bana pozisyonuma bakılmaksızın şirketin bir parçası olarak davranılır. %74

Burada yeteneklerimi en iyi şekilde değerlendirebiliyorum. %64

Çalışanlar işlerine severek gelir. %63

Biz burada kendimizi bir “aile” gibi hissediyoruz ve iyi bir “takım ruhu”muz var. %70

Burada birlikte gerçekleştirdiğimiz işlerden gurur duymaktayım. %82

Performans gösterme istekliliği (ilk 8) ve şirketlerden alınan ortalama sonuçlar:

Çalışanların işbirliğine güvenilir. %69

Burada çalışanlar çok sorumluluk alabiliyor. %71

Çalışanlar işlerine severek gelir. %63

Burada çalışanlar birbirlerini önemsemektedir. %69

Biz burada kendimizi bir “aile” gibi hissediyoruz ve iyi bir “takım ruhu”muz var. %70

Burada birlikte gerçekleştirdiğimiz işlerden gurur duymaktayım. %82

Burada herkesin fark edilme ve takdir edilme imkanı bulunmaktadır. %52

Yöneticiler, görevlerin dağıtılması ve çalışanların koordinasyonu konusunda iyi çalışıyor.

OCAK 2020

133


Sektör

Bebek

Yoda savaşı

İki aylık süreçte para makinesine dönüşen ‘Bebek Yoda’,

Oyuncak sektörünün zirvesindeki Lego ile kıyasıya çarpışıyor

İlk kez iki yıl önce Star Wars dizisi

The Mandalorian’da gösterilen Bebek

Yoda karakteri oyuncak piyasasında

taşları yerinden oynattı. 42 yıllık Star

Wars hikayesinin efsane karakteri

Master Yoda’nın ilk kez bebek hali

olan ‘Bebek Yoda’nın oyuncakları,

tişörtleri vs. yapımcı şirket Walt

Disney satışa çıkarmadan piyasaya

çıktı. Disney şimdi dev telif davaları

için kolları sıvadı. İki aylık süreçte

para makinesine dönüşen ‘Bebek

Yoda’, sektörün zirvesindeki Lego ile

kıyasıya çarpışıyor.

Dünyanın ilk kez Star Wars dizisinde

iki ay önce tanıştığı Bebek Yoda

karakteri oyuncak piyasasında taşları

yerinden oynattı. Posta’nın haberine

göre, Bebek Yoda oyuncakları

daha satışa çıkmadan milyar dolarlık

oyuncak sektörünün zirvesindeki

Lego’nun tahtını sallamaya başladı.

‘Bebek Yoda’ ile kapışan LEGO daha

önce Master Yoda dahil pek çok Star

Wars karakterinin koleksiyonunu

çıkarmıştı. Bebek Yoda figürlerinin

fiyatları 12-35 dolar arasında. Birçok

firma da korsan satış yapıyor. Disney

bu firmalara dev tazminat davaları

açmaya hazırlanıyor.

Taklit oyuncaklar çıktı

Bu sırada oyuncak piyasası çoktan

hareketlendi. Bebek Yoda’nın sayısız

taklit oyuncağı ardı ardına satışa

çıktı. Bebek Yoda’nın bu başarısı,

geçen hafta vizyona giren serinin son

filmi ‘Skywalker’ın Yükselişi’nin gişe

hüsranını kapatmaya yetti. Disney

henüz lisanslı oyuncaklarını paraya

çevirmedi. Oysa bu karakter için yıllar

öncesinden reklam stratejisi belirlenmişti

bile. Çünkü Bebek Yoda, sadece

dizinin başarısını değil, tüm hikayeyi

sırtlayabilecek bir oyuncuydu.

Bu nedenle taktiksel olarak öne

çıkarılmamış, izleyicilerin sempatisini

uyandırması beklenmişti. İstenilen

oldu. Bunun üzerine Disney, Bebek

Yoda oyuncakları için sipariş almaya

başladı. İlk günden sitesi ziyaretçi

akınına uğradı. Tişörtleri, kupaları,

telefon kapları satışta olmasına

rağmen oyuncakları Mart 2020’de

dağıtılacak. Böylece kolay ulaşılabilir

olmayan oyuncakların manevi değeri

de katlanıyor.

138 OCAK 2020Sektör

KOSGEB’den oyuncak

sektörüne 2020’de

tam destek

KOSGEB aracılığıyla her yıl çoğu

girişimcileri desteklemek için hibe

verilmektedir. Verilen bu hibelerden

ve kredilerden faydalanmak isteyen

girişimci kişilerin ve işletme sahipleri

ilk olarak KOSGEB giriş eğitimlerini,

Türkiye genelinde açılmış olan girişimcilik

kurslarını başarıyla bitirmeleri

gerekmektedir.

KOSGEB destekleri nelerdir?

Girişimci destekleri toplam 2 programdan

oluşmaktadır. Bu programlar,

Yeni girişimciler için Girişimcilik Destek

Programı ve KOSGEB desteği

ile kurulan işletmeler için Girişimci

Geliştirme Destek Programıdır.

AR-GE, Teknolojik Üretim ve

Yerleştirme Destekleri

AR-GE ve Yerlileştirme destekleri

içerisinde 4 program bulunmaktadır.

Bu programlar şunlardır; AR-GE ve

İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel

Uygulama Destek Programı,

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırımı Destek

Programı ve Stratejik Ürün Destek

Programı.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma

Destekleri

Sağlanan bu desteğin içerisinde

bulanan 8 tane program vardır. Bu

programlar şunlardır; İşletme Geliştirme

Destek Programı, KOBİ Gelişim

Destek Programı, Genel Destek

Programı, İş Birliği Güç Birliği Destek

Programı, Uluslararası Kuluçka

Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı,

KOBİ Proje Destek Programı,

Teknolojik Ürün Tanıtımı ve Pazarlama

Destek Programı, Tematik Proje

Destek Programı.

KOBİ Finansman Destekleri

2 tür program uygulanmaktadır;

Kredi Faiz Desteği Programı,

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek

Programı,

Laboratuvar Hizmetleri Desteği: KOS-

GEB Laboratuvar Hizmetleri Desteği

Programı.

KOSGEB desteklerine nasıl

başvurulur?

Yeni girişimci desteği alabilmek için

KOSGEB projeleri içerisinde bulunan

girişimci destek programı adlı yeni

girişimci desteği başvuru formunu

e-devlet sisteminden doldurmalıdır.

İşletme kuracak ve yeni girişimci

desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin

kendi adları üzerinde başka

hiçbir işletmesi bulunmaması veya

bir işletmede %50 oranından fazla

ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Buna ek olarak kurulacak işletmenin

de yapılan bir başka işin devamı veya

genişletilmesi amacıyla olmaması

gerekmektedir.

140 OCAK 2020ABONE FORMU

YURTİÇİ BANKA

HESAP NUMARALARIMIZ ( TL )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

=

GARANTİ BANKASI

GÜNEŞLİ ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 295

HESAP NO: 6293152

IBAN NO:

TR02 0006 2000 2950 0006 2931 52

BANK ACCOUNT NO ( EURO )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073622

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR74 0006 2000 2950 0009 0736 22

BANK ACCOUNT NO ( USD )

İSTMAG MAGAZİN

GAZETECİLİK YAYINCILIK

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TURKIYE GARANTI BANKASI

GÜNEŞLİ BRANCH

Bank account: 9073623

Swift code: TG BATRIS XXX

Branch code: 295

IBAN NO:

TR47 0006 2000 2950 0009 0736 23

Reklam İndeksi

ADEL OYUNCAK ........................................... 23

AKAY EĞİTİM ..................................144, A. K. İ.

ALFA MATBACILIK ........................................ 99

ALTINTAŞ OYUNCAK.............................. 88, 89

ANADOLU EĞİTİM ...............................118, 119

ATC PİL .......................................................... 17

BEMİ EĞİTİM ARAÇLARI..................... INSERT

BİBEROĞLU BİSİKLET................................. 83

BİRLİK OYUNCAK ................................... 25, 37

CA OYUNCAK ......................................... 5, 6, 7

CAN OYUNCAK.................................... 114, 115

CANDA OYUNCAK.................................. 96, 97

CARTOON OYUNCAK .................................113

CLEMENTONİ .......................................... 39, 41

ÇEKİRDEK ZEKA ........................ ARKA KAPAK

DOĞAN OYUNCAK ....................................... 91

DUMAN OYUNCAK................................. 42, 43

EKO OYUNCAK ........................................... 109

ERDEM OYUNCAK....................................... 59

ERPA OYUNCAK.......................................... 2-3

FEN OYUNCAK ....................................... 14, 15

GAMZE OYUNCAK ....................................... 75

GÖKMEN OYUNCAK .. 126, 127, 128, 129, 130

HİLAL BABY ................................................. 125

İHLAS ARMUTLU ........................................ 143

İKMİB ............................................................. 45

KARADAĞ ............................................... 54, 55

KARSAN OYUNCAK ............................... 92, 93

KAYYUM OYUNCAK ............................... 84, 85

KUMTOYS ..................................................... 49

LAÇO KİDS .............................................. 60, 61

LAMİNET ...................................................... 139

LOLLİBONİ .................................................... 69

MAMİ TOYS ................................................. 107

MATRAX .................................................. 34, 35

MEGA OYUNCAK .......................................... 13

NEW TOYS .................................................. 121

NEW YORK TOY FAIR.................................. 27

OKULCA .............................. 134, 135, 136, 137

ONUR PUZZLE .................................... 100, 101

OYDAŞ OYUNCAK .................................. 46, 47

OYUNCAK GALERİ ..................................... 141

ÖZAYDINLAR OYUNCAK ............................ 123

ÖZYILDIRIM ............................................. 50, 51

PAFF OYUNCAK ................................ 1, Ö. K. İ.

PAGEV ........................................................... 79

PİLSAN ................................................. INSERT

POLESIE........................................................ 21

SELAY OYUNCAK................................... 28, 29

STAR OKEY............................................. 72, 73

ŞIVA EĞİTİM ARAÇLARI.................. 8, 9, 10, 11

TAŞPINAR ÇOCUK ....................................... 57

TOKS EĞİTİM................................................ 95

TOYSAN OYUNCAK ................................ 66, 67

TÜRKİYE HASTANESİ ................................ 131

TÜYAP FUARCILIK ........................................ 87

VENÜS OYUNCAK .................................. 76, 77

VİVİTOYS ................................................. 70, 71

YELKEN EĞİTİM ARAÇLARI ................ 110, 111

ZEKİCE................................................ 104, 105

ZUZU ................................................ ÖN KAPAK

More magazines by this user
Similar magazines