Baby&Kid Store January 2020

istmagmagazin

Baby&Kid Store January 2020

www.babydola.com

www.cantoybebe.com www.danisantekstil.com www.bebengo.com www.bebeceyizsarayi.com

www.bebekevi.com www.bestkidsclub.com www.biyoteks.com.tr www.bross.com.tr

www.defnebaby.com www.elsima.com www.firststep.com.tr www.freesure.com.tr

www.funnybaby.com.tr www.hilalakinci.com www.imajbebe.com www.jojomama.com.tr

www.linexpo.net www.luggibaby.com www.matilda.com.tr www.monitakids.com

www.nktekstil.com www.paminakids.com www.papulin.com www.arnetta.com.tr

www.etiketsizmarkalama.com www.visnebebe.com www.winimokids.com www.zeyland.com.tr

Interview

TRİ ELEKTRONİK MAKES YOUR BRAND

PERMANENT WITH INKPRINT METHOD

In almost all industries, Tri Elektronik

offers a number of advantages to its

users by opening a new era in marking

with Inkprint printing method.

‘If you use the Inkprint Method, no one can

tear off your brand from your product!’

Inkprint is a tagless printing and washing instruction

printing method in textiles which can be applied just

before shipment of finished products such as seamless

clothing, underwear, combed, t-shirt, shirt, socks, sportswear,

swimwear and hat. The need for sewing labels

in the textile sector has been eliminated with the fact

that inkprint printing machines can print directly and

permanently on the fabric. Inkprint Labelled Marking is

resistant to washing, flexing and rubbing and does not

shine on the fabric. The product can be printed in one

color and two colors.

I would like to underline that; we pay great importance

to the health issue where the consumer becomes more

aware and approaching with great sensitivity. Special

textile ink is our main product in Inkprint Tagless Printing

method. Our inks are manufactured in compliance

with RoHS directives and Toy standards, and contain no

heavy metals or harmful substances threatening human

health. There is no harm in contacting the user, it does

not harm and it does not contain any carcinogenic substances.

We also have all test reports and declarations.

We provide these documents to companies who want.

After printing on the product, it can pass OEKOTEX tests

when sent to the test. Inks with ECO PASSPORT certification

are also available.

example, consider a one-day printing process. In the

morning, before printing, there is about ten minutes of

preparation for the necessary equipment, such as paint.

After this process, if the brand, size or content will not

change, you can continue printing until the end of the

day. The printing has no waiting or drying process. Therefore,

depending on the professionalism of the operator,

you can print approximately 800 to 1200 products

per hour. This means a high production rate, such as

5,000-8,000 product prints, with breaks and downtime

within a day.

‘You can pay off the machine you bought

in just 5-6 months!’

The price of our machine varies between 2,950 Euro

and 3,880 Euro depending on accessories added. Considering

the savings in cost, time and labor, I can say that

it is a machine that will make profit for the user in the

short term with a certain capital.

Consider like that the daily production of an average

sized continuous and serial workshop is around 5,000-

5,500 pieces. And they can meet their daily needs with a

single inkprint machine. In addition, sewing speeds are

increased because they do not lose time to sew labels,

and an employee will be less. With a monthly production

of approximately 120 thousand units, you can pay off

the machine you bought in 5-6 months.

‘Low printing cost with fast printing

method’

Inkprint Unlabeled Marking has many advantages to

the user. Let me briefly talk about these highlights. First

of all, the use of this machine saves time and labor. For

1

January

2020


Interview

TRİ ELEKTRONİK İNKPRİNT YÖNTEMİ İLE

MARKANIZI KALICI HALE GETİRİYOR

Önemle altını çizmek istiyorum ki; tüketicinin her geçen gün daha da

bilinçlendiği ve büyük bir hassasiyetle ile yaklaştığı sağlık konusuna biz

de büyük önem vermekteyiz. Inkprint Etiketsiz Markalama yönteminde

kullandığımız temel ürünümüz özel tekstil mürekkepleridir. Mürekkeplerimiz,

RoHS direktiflerine ve Toy standartlarına uygun olarak üretilmiştir,

bünyelerinde ağır metaller ve insan sağlığını tehdit eden zararlı

maddeler içermemektedir. Kullanıcıya temas etmesinde hiçbir sakınca

yoktur, zarar vermez ve hiçbir şekilde kanserojen madde de içermez.

Bununla ilgili olarak tüm test raporları ve deklarasyonlar da elimizde

mevcut bulunmakta. İsteyen firmalara bu belgeleri sunmaktayız. Ürün

üzerine baskı yapıldıktan sonra teste gönderildiğinde OEKOTEX testlerinden

de geçebilmektedir. ECO PASSPORT sertifikasyonuna sahip

mürekkepler de bulunmaktadır.

Ömer Büyüknalçacı - Tri Elektronik General Manager

Neredeyse tüm sektörlerde Inkprint

baskı yöntemiyle markalamada yeni

bir devre imza atan Tri Elektronik

kullanıcısına birçok avantaj sağlıyor

‘Inkprint Yöntemi kullandıysanız, kimse ürününüzden

markanızı söküp atamaz!’

Inkprint, tekstilde etiketsiz markalama ve yıkama talimatı baskısı, başlıca

dikişsiz giyim, iç giyim, penye, t-shirt, gömlek, çorap, spor giyim,

mayo ve şapka gibi bitmiş ürünlerin sevkiyatından hemen önce uygulanabilen

bir yöntemdir. Inkprint baskı makinalarının kumaş üzerine

doğrudan ve kalıcı baskı yapabilmesi ile tekstil sektöründe etiket dikimi

gerekliliği artık ortadan kalkmıştır. Inkprint Etiketsiz Markalama yıkamaya,

esnemeye ve sürtünmeye dayanıklıdır ve kumaşta parlama

yapmaz. Ürüne tek renk ve iki renk olarak baskı yapılabilir.

‘Hızlı baskı ile, düşük baskı maliyeti’

Inkprint Etiketsiz Markalama yönteminin kullanıcıya sağladığı çok sayıda

avantaj var. Ben kısaca bunların öne çıkanlarından bahsedeyim.

Öncelikle, bu makinenin kullanımı zamandan ve işçilikten tasarruf sağlamakta.

Örneğin, bir günlük baskı sürecini ele alalım. Sabah, baskıya

başlamadan önce, boya gibi gerekli ekipmanların hazır hale getirilmesi

için yaklaşık on dakikalık bir hazırlık süreci var. Bu süreçten sonra eğer

marka, beden veya içerik değişikliği yapılmayacaksa, gün sonuna kadar

baskı faaliyetine devam edebiliyorsunuz. Baskının hiçbir bekleme,

kuruma gibi süreci bulunmuyor. Dolayısıyla operatörün profesyonelliğine

de bağlı olarak saatte yaklaşık 800 ila 1200 adet ürüne baskı

uygulayabiliyorsunuz. Bu da bir gün dahilinde molalar ve duruşlarla

birlikte 5.000-8000 adet ürün baskısı gibi yüksek bir üretim hızının gerçekleşmesi

anlamına geliyor.

‘Sadece 5-6 ay içerisinde satın aldığınız makineyi

amorti edebilirsiniz!’

Makinemizin fiyatı, opsiyonlu aksesuarların ilave edilmesi veya çıkarılması

halinde ortalama 2.950 euro ila 3.880 euro aralığında değişiyor.

Maliyet, zaman ve işçilikten sağladığı tasarrufu düşünürsek, belli bir

sermaye ile kullanıcıyı kısa vadede kara geçirecek bir makine olduğunu

söyleyebilirim.

Şöyle düşünün; ortalama büyüklükte sürekli ve seri çalışan bir atölyenin

günlük üretimi 5.000-5.500 adet parça civarındadır. Ve tek bir

inkprint makine ile günlük ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bunun yanında

etiket dikme zamanı kaybetmedikleri için dikiş hızları da artar, bir personel

boşa çıkar. Yaklaşık 120 bin adetlik aylık üretimle 5-6 ay içerisinde

almış olduğunuz makineyi amorti edebilirsiniz.

2

January

2020Interview

ELSİMA

İLE DÖRT MEVSİM

RAHATLIĞI

FOUR SEASONS

COMFORTABLE

WITH ELSIMA

Founded in 1995, Elsima operates in children’s

clothing. It prefers healthy, organic

dyes and manufactures in accordance

with the European Union standards at all

stages including prints. By blending the

trends of the season with the experiences

accumulated in the sector, the brand develops

its product range according to consumer

demand.

Eşref Geyik- Elsima Company Partner

Oğuzhan Geyik- Elsima Company Manager

1995 yılında kurulan Elsima, çocuk giyim

üzerine faaliyet gösteriyor. Sağlıklı, organik

boyalar tercih ederek, baskılar dahil

tüm aşamalarda Avrupa Birliği standardına

uygun şekilde üretim yapıyor. Marka,

sezonun trendleri ile sektörde biriktirdiği

tecrübeleri harmanlayarak ürün yelpazesini

tüketici talebine göre geliştiriyor.

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir işleyiş

oluyor? Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?

Öncelikle sezonun trendleri, dünyada ilham veren renkler, desenler ve

materyal ve aksesuarlardaki inovasyonlar, tasarım ve Ar-Ge ekibimiz

tarafından yapılan uzun çalışmalar ile ortaya çıkartılıyor. Moda dünyasına

ve çocuk giyim sektörüne yön veren stil rehberi analistleri, moda

şovları bu çalışmalarda takip edilen başlıca alanlar.

Üretim aşamasında ne gibi kriterlere dikkat

ediyorsunuz? Ürünlerinizin yüzde kaçı Türkiye’de

üretiliyor?

Çocuk ürünleri ürettiğimiz için kullandığımız tüm materyallerde çok

hassas davranıyoruz. Sağlıklı, organik ürünler tercih ediyor, boya ve

baskılar dahil tüm aşamalarda Avrupa Birliği standardında üretim yapıyoruz.

Ürünlerimiz her yıl laboratuvarda incelenmekte ve sertifikalanmaktadır.

Hammaddenin bir kısmı dışında tüm üretim ve materyal

yerlidir.

How does your product collections work? What

inspires you in the design process?

First of all, the trends of the season are inspired by world-inspired

colors, patterns and innovations in materials

and accessories, design and long studies carried out by our

R & D team. Style guide analysts and fashion shows that

guide the fashion world and the children’s clothing sector

are the main areas followed in these studies.

What criteria do you pay attention to during

production? What percentage of your products

are produced in Turkey?

Because we produce children’s products, we are very sensitive

to all materials we use. We prefer healthy, organic

products and we produce in all stages including paints and

prints at European Union standards. Our products are inspected

and certified in the laboratory every year. All production

and materials are native, except for a portion of the

raw material.

What about your export activities and goals?

Which countries do you ship to?

We export to more than 50 countries in the world. Our

goal is to become the ‘market leader ürün in our product

group by increasing our market share in countries where

we export and have no economic and geopolitical disadvantages.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile ilgili bilgi

verebilir misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderimi

yapıyorsunuz?

Dünyada 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapmaktayız. Hedefimiz, ihracat

yaptığımız, ekonomik ve jeopolitik dezavantajımız olmadığı ülkelerde

pazar payımızı arttırarak ürün grubumuzda ‘pazar lideri’ olmaktır.

4

January

2020Sector

BEST KİDS

MODERN

TASARIMLARI İLE BU

SEZON DA MODAYA

YÖN VERİYOR

Best Kids; 1973 yılında kurulan ve 45

yılı aşkın süredir kalitesi ve yenilikçi

yaklaşımları ile tüketicisiyle buluşan

bir marka olma özelliğini taşıyor.

BEST KIDS

SETS THE FASHION

THIS SEASON

WITH ITS MODERN

DESIGNS

Founded in 1973, Best Kids is a brand

that meets its consumers with its quality

and innovative approaches for

more than 45 years.

Markalaşma sürecinde kendisini ‘’Çocuk modasının Türkiye’deki

öncü markası’’ olarak konumlandıran Best Kids, dünyadaki trendleri

takip ederek genç ve dinamik ekibi tarafından klasik ve sıra dışı

tasarımlarını modern yaşama uygun şıklık ve rahatlıkta hazırlıyor.

Çocuk giyimi sektöründe ayrıntıları kaliteli kumaşlarla buluşturarak

klasik ve gündelik çocuk kıyafetlerinin modern stilini ortaya koyan

Best Kids, bugün pazara farklı müşteri taleplerine göre hazırlanan

koleksiyonlarını yurtdışı ve Türkiye geneline yayılmış satış noktaları

aracılığı ile tüketicilerine sunuyor. Sektöründeki teknolojik yenilikleri

yakından takip eden, insan eğitimine yatırımı en büyük yatırım

olarak gören firma, bu anlayışla hareket ederek kalite standartlarını

hep en yüksekte tutmaya çalışan bir yönetim şekliyle yoluna

devam ediyor.

Toptan ürün satışı ile büyük bir başarı yakalayan Best Kids, perakende

mağazacılıkta da aynı başarı ile yoluna devam etmekte.

Çağımızın getirdiği dijitalleşme ile birlikte e-ticaret faaliyetlerine de

hız katan firma, nihai tüketicisine online mağazası ile ulaşıyor.

Büyüme hedeflerini gün geçtikçe arttıran Best Kids verdiği bayilikler

ile de yurt içinde adını daha fazla duyurmaya hazırlanıyor.

Positioning its branding process as “leading brand in

Turkey of kids ‘fashion’, the Best Kids follows the trends

in the world and prepares its classic and extraordinary

designs by the young and dynamic team in style and

comfort suitable for modern life.

Introducing the modern style of classic and casual children’s

clothing by combining details with quality fabrics

in children’s clothing sector, Best Kids offers its collections

made according to different customer demand to

consumers overseas market through sales outlets spread

across the Turkey.

The company closely follows the technological innovations

in its sector and considers the investment in human

education as the biggest investment.

Having achieved a great success with the sale of wholesale

products, Best Kids continues its way with the

same success in retailing. The company, which has accelerated

its e-commerce activities with the digitalization

brought by our age, reaches its final consumers through

its online store.

FACTORY

Merkez Mah. Fırın Sok.

No.67 34381 Bomonti-Şişli

İstanbul-Turkey

T. : +90 444 5 944

F. : +90 212 221 65 16

info@bestkidsclub.com

SHOWROOM

Meşrutiyet Mah. Şair Nigar

Sok. No.31-33 34363 Nişantaşı

İstanbul-Turkey

T. : +90 212 230 30 40

F. : +90 212 234 18 98

showroom@bestkidsclub.com

www.bestkidsclub.com

www.e-bestkids.com

6

January

2020


CNR Expo Center

Visit us Hall 2 / C132

FACTORY

Merkez Mah. Fırın Sok.

No.67 34381 Bomonti-Şişli

İstanbul-Turkey

T. : +90 444 5 944

F. : +90 212 221 65 16

info@bestkidsclub.com

SHOWROOM

Meşrutiyet Mah. Şair Nigar

Sok. No.31-33 34363 Nişantaşı

İstanbul-Turkey

T. : +90 212 230 30 40

F. : +90 212 234 18 98

showroom@bestkidsclub.com

www.bestkidsclub.com

www.e-bestkids.com

Bestkidsclubcom Bestkidsclub Bestkidsclubtr Bestkids1974 +90 532 172 32 05


Editör

Öldürmeyen Şey

Güçlendirir Dedik,

Ekonomideki Krizi

İhracatta Fırsata

Çevirdik!

Sizce de ülkeler ve insanlar,

yaşanmışlıklarını düşündüğünüzde

birbirlerine benzemiyorlar

mı? Ben, çok benzetiyorum.

Dolayısıyla, bir ülkenin

tarihini de bir insanın yaşamıyla

bağdaştırıyorum. İnsanlar

doğar, büyür, yaşantılarında

acı tatlı tecrübeler edinir, farklı

insanlarca farklı şekiller de

anılır. Kısaca kendi tarihçesini

kaleme alır, aynı ülkelerde de

olduğu gibi…

İnsanların yaşantısıyla ilişkilendirip sıklıkla kullandığı bir söz vardır: “Tarih

tekerrürden ibaret.” Bence bu kısa cümle, içerisinde birçok tecrübeyi,

duyguyu ve düşünceyi bir arada barındırıyor. Ve biz bu cümleyi, milletlerin

tarihçelerinden bahsederken de bir hayli kullanıyoruz.

2018 yılından beri, sektörler hep ekonomik bir dalgalanmadan bahsediyorlar.

Bizim sektörümüz dahilinde görüştüğüm, konuştuğum firmalar da

bu konu üzerinde yoğunlaşıyor aslında. Ama asıl dikkatimi çeken, tek bir

firma yöneticisinde dahi geleceğe dair en ufak bir umutsuzluk belirtisiyle

karşılaşmadım. Aksine, daha üretken fikirler dinledim, daha azimli bakışlar

gördüm, tekdüze bir zamanda olanın üzerinde bir heyecana şahit oldum

fikirlerde.

Ve o an dedim ki, işte bizim ekonomimizde de, bizim sektörümüzde de

tarih tekerrür etmeye başlamış! 1994’te, 2001’de ve 2007’de nasıl aştıysak

güçlükleri, bugün daha büyük başarılara imzamızı atmaya hazırlanıyoruz.

Biz her zaman olduğu gibi, yine, bugün de el birliği ve güç birliği ile ekonomideki

krizi ihracatta fırsata çeviriyoruz!

Yeni anlaşmalarla, kazançlı fuarlarla ve daha nice fırsatlarla

HOŞGELDİN 2020!

Duygu Sazan

Editör

Bu benim dünyam!

Dünyanın en şirin, en tatlı ve en masum varlıklarının

dünyasında olmak, onların ürün ve ihtiyaçları

ile haşır neşir olmak, onların resimleriyle tasarım

yapmak insana ayrı bir zevk ve heyecan veriyor. O

kendileri minicik ama pazarları dev olan bebeklerin

sektöründeki oyuncularla, onların ihtiyaçlarının

tedarikçileriyle çalışmak gerçekten büyük bir ayrıcalık.

İşte ben bunun için çok mutluyum, çok heyecan

doluyum. İşte bu yüzden 2020 bana çok büyük

uğur getirdi. Yeni yıla yeni bir editörlükle girdim ve

yepyeni umutlarla doluyum. İşte bu yüzden değerli

firmalarımıza ve okuyucularımıza sürprizlerle dolu

içerikler hazırlamaya odaklanmış bir

halde karşınıza çıkıyorum. O minik

yavruların sıcacık nefeslerinden

esinlenerek hepinize merhaba diyorum.

Şimdi idealim, kıymetli okuyucularımıza

o ciğerparelerin küçücük

elleri ve yanakları kadar yumuşacık,

onların bıngıldakları

kadar hoş kokulu, onların

sesleri kadar rahatlatıcı,

onların bizden

hızlı atan kalpleri

kadar heyecanlı

bir dergi sunmak.

Hepinize

ve herkese

bir masum

yüreği saflığı ile

yeni yılda en güzel

dileklerimi sunuyorum.

Hoş geldin 2020!

Sibel Yalcın

Editör

Publisher: H. Ferruh Işık

on behalf of İSTMAG Magazin Gazetecilik Yayıncılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Managing Editor (Responsible) Mehmet Söztutan

mehmet.soztutan@img.com.tr

Coordinator

Mehtap Akyel

mehtap.akyel@img.com.tr

Editors

Duygu Sazan

duygu.sazan@img.com.tr

Sibel Yalçın

sibel.yalcin@img.com.tr

Design & Graphics Consultant

Sami AKTAŞ

sami.aktas@img.com.tr

Foreign Relations

İsmail Çakır

ismail.cakir@img.com.tr

Correspondent

Tayfun Aydın

tayfun.aydin@img.com.tr

Subscription

İsmail Özçelik

ismail.ozcelik@img.com.tr

Finance Manager

Cuma KARAMAN

cuma.karaman@img.com.tr

Head Office

İSTMAG Magazin Gazetecilik Yayıncılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İhlas Holding Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. No:11

Medya Blok Kat:1 Bahçelievler İstanbul

Tel: +90 212 454 22 22

Fax: +90 212 454 22 93

Printed By

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.

Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41

Yenibosna–Bahçelievler/ İSTANBUL

Tel: 0212 454 30 00

www.ihlasmatbaacilik.com


Sektörümüzde kartopu etkisi!

Son yıllarda, pek çok sektörde özellikle

de anne bebe ve çocuk sektöründe

tasarım, üretim ve ihracat arzusu

firmaların kalbine yerleşti. Artık

tasarlayan, üreten, geliştiren bir konuma

geldik. Fakat bizim hedeflerimiz

ve yeteneklerimiz mevcut durumun

çok üzerinde. Standartlara uyan değil

standartları belirleyen, dünya tekstil

sektörüne yön veren konuma ulaşmak

istiyoruz.

Artık sadece en iyisini üretmek yetmiyor.

Rekabetçiliğinizi artırmanız

için en verimli, en çevreci, en katma

değerli üretime de odaklanmanız

gerekiyor. Bizden bir önceki neslin

tecrübesini de gelecekle birleştirmemiz

lazım. Bunun için bebe ve çocuk

tekstili sektörü olarak, Ar-Ge yatırımlarımız

hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’deki tüm sektörlerdeki AR-

GE merkezlerinin oranına baktığımızda

tekstil sektörümüzün 78 AR-GE

merkezi ile ilk 5 sektör arasında yer

aldığını görüyoruz.

Tüm bu çalışmaların meyvelerini de

topluyoruz. Türkiye genel ihracatında

ortalama ihracat kilogram birim fiyatı

1.3 doların altında olmasına rağmen

Türkiye tekstil sektörümüz 4 dolarlar

seviyesine yakalamış durumda.

Katma değerli ürünler üreterek bu

değer düzeyini yakalamış olmaktan

çok mutluyuz. Ar-ge’ye ayrılan kaynakların

artışı bakımından ülkemizde

özellikle son 10 yılda önemli pozitif

gelişmeler oldu ve oluyor. 2023’te

milli gelirin yüzde 1,8 inin Ar-Ge’ ye

ayrılması, bunun büyük kısmının özel

sektör tarafından gerçekleştirilmesi

hedefleniyor. Bu hedeflerin gelişmiş

ülkeler seviyesini yakalamak için yapılacak

çalışmalarda önemli bir itici

güç olacağına inanıyoruz. Gelişmiş

altyapımız, büyük hedeflerimiz ve

yüksek vizyonumuzla dünyaya hizmet

sunuyoruz!

2020 yılı etkinliklerimiz

artarak devam edecek

2020 yılında CBME Türkiye Anne Bebe

ve Çocuk Ürünleri Fuarı, JunioShow,

Pitti Immagine Bimbo, Linexpo,

Kind & Jugend, Kid’s Time Poland ve

Children Fashion Show gibi önemli

uluslararası fuarlarda stantlarımızdan

faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yurt

içi ve yurt dışı fuar katılımları ve ticari

organizasyonlar aktivitelerimiz de hız

kesmeden sürecek.

Bütün ticaret ortaklarımıza ve bütün

okuyucularımıza yeni yılda en güzel

dileklerimi sunuyorum.

OVERVIEW

Mehtap Akyel,

Coordinator

Snowball effect in our industry!

In recent years, the desire of design,

production and export has located

at the heart of companies in many

sectors, especially the mother, baby

and kids’ product sector. We are

now in a position that we design,

manufacture and develop. But our

goals and capabilities are far above

the current situation. We want to

reach the position that we set the

standards, not adopt, and we are

willing to direct the textile industry

in globe.

It is not enough to produce the best.

In order to increase your competitiveness,

you have to focus on the

most efficient, environmentalist

and value-added production. We

need to coverage the experience of

the previous generation with the

future. Because of this, as the baby

and children textile sector, our R

& D investments continue without

slowing down.

When we look at the ratio of R & D

centers in Turkey’s all industries,

we observe that the textile industry

ranks among the top 5 with its total

of 78 R & D centers.

We also reap the fruits of all these

works. Despite of the average

export price per kilogram in Turkey’s

general exportation is under

1, 3 dollars, Turkey’s textile industry

has grab about the level of $4.

We are very happy that to achieve

this figure by producing value-added

products. In terms of the increase

of the resources allocated to R &

D, significant positive developments

have realized in the last 10 years in

our country. In 2023, Allocating of

1.8 percent of national income to

R & D, and realizing most of this by

the private sector are targeted. We

believe that these targets will be an

important driving force to achieve

the level of industrial countries. We

serve the world with our advanced

infrastructure, big targets and high

vision!

Our 2020 affairs will

increasingly go on

We continue to work at our stands

in the most leading events such

as CBME Children Baby Maternity

Expo, JunioShow, Pitti Immagine

Bimbo, Linexpo, Kind & Jugend,

Kid’s Time Poland, etc. Participating

in domestic, international fairs

and trade organisations will keep

going.

I wish the best for our trade partners

and all readers!


Interview

H’A KIDS CLUB

YENİ YILDA YENİ

MODA AKIMLARI

OLUŞTURUYOR

H’A KIDS CLUB SETS

NEW FASHION

TRENDS IN NEW

YEAR

H’A Kids Club,

0-16 yaş grubuna

hitap

eden her çeşit

kıyafeti yeni

yılda da yeni

koleksiyonlarla

piyasaya

sunuyor. Özellikle

günlük

abiye olarak

adlandırılan

özel grup koleksiyonlarında

oldukça iddialı olan marka, üretimini

kendisinin yaptığı çanta ve şapka ürünleriyle

de ürün yelpazesini çeşitlendiriyor.

Hilal Akıncı- H’A Kids Club, Founder

H’A Kids Club ailesi olarak kuruluşunuzdan bu yana

geldiğiniz noktayı nasıl anlatırsınız? Firmanızın

sektörde güçlü olduğu ve sizi rekabette öne çıkaran

yanlarınız nelerdir?

2003 yılında İstanbul’un Merter semtinde 30 metrekarelik bir satış

alanıyla faaliyete başladık. 2016 yılında yine Merter’de 400 metrekare

alanda ikinci mağazamızı açtık. 2019 yılının Mayıs ayında da

yine Merter semtinde Lalebahçe Sokak’ta açtığımız üçüncü mağazamızla

değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz.

Ürünlerimizi yüksek kalitede üretiyoruz, çocuklarımızın sağlığına

zarar verecek herhangi bir içerikten dikkatle kaçınıyoruz ve tüm

kumaşlarımızı özenle seçip tezgahımıza seriyoruz.

Firmamız, özgün modelleri ve güven telkin eden duruşuyla müşterilerin

ilgi ve alakasını üzerinde toplamayı başarıyor. Müşterilerimiz

herhangi bir durumda, her zaman ürünümüzün arkasında olduğumuzu

bilirler. Bence, bu güven duygusu, onları bize daha çok bağlı

kılıyor.

Aynı zamanda, müşterilerimizin birçok mağazada bulamayacağı

kadar geniş ürün yelpazesi ve renk seçeneği ile müşterilerin gönüllerine

ve gözlerine hitap edebilen bir marka olduğumuzu söyleyebilirim.

H’A Kids Club presents all kinds of clothes

for the 0-16 age group with new

collections. The brand, which is very

ambitious especially in the special

group collections called daily evening

dresses, diversifies its product range

with its bags and hats.

As H’A Kids Club family, how do you describe the

point you have come since its foundation? What

is your company’s potential in the sector and

what makes you stand out in the competition?

In 2003, we started first to operate in a showroom with 30

square meters in Merter district of Istanbul. Then we again

opened our second store in 2016 in 400 square meters in Merter

too. We continue to serve our esteemed customers with our

third showroom we opened in May, 2019 in Lalebahce.

We produce high quality of my products, carefully avoid any

content that will harm our children’s health and carefully select

all our fabrics and utilize them on our machine.

Our company manages to collect on the original model and

inspire confidence in our customers’ interest and attention to

posture. Our customers are in any situation, any time know

that we are behind our product. I think that this sense of trust

makes us more connected to us. At the same time, we can say

that we are a brand that can appeal to customers’ hearts and

visions with a wide range of products and colors that our customers

cannot find in many stores.

Which cities H’A Kids Club products are offered

in Turkey and how many stores you have? Do

you have a store abroad?

We offer our products in stores of Turkey’s 81 provinces in the

country and Turkish Republic of Northern Cyprus. We have three

stores in Merter, Istanbul.

We are exporting to 52 countries with our customer network

which we have expanded day by day. If we rate these values,

we can say that 70% of our products are offered at home and

30% of our total production is offered abroad.

Türkiye’de H’A Kids Club ürünleri hangi şehirlerde

kaç mağaza ile tüketiciyle buluşuyor? Yurtdışında

mağazanız bulunuyor mu?

Türkiye’nin 81 ilinde ve yavru vatan Kıbrıs’ta ürünlerimiz mağazalarda

boy gösteriyor. İstanbul Merter’de üç mağazamız var.

Yurtdışında ise her geçen gün genişlettiğimiz müşteri ağımızla 52

ülkeye ihracat yapmaktayız. Bu değerleri orana vuracak olursak,

%70 yurtdışında, %30 yurtiçinde ürünlerimiz dünya çocuklarıyla

buluşuyor diyebilirim.

10

January

2020Interview

CANTOY TEKSTİL

‘BABYBOLA’

MARKASIYLA 2020

FUARLARINA KATILMAYA

HAZIRLANIYOR

CANTOY TEXTILE

PREPARING TO

PARTICIPATE IN

2020 FAIRS WITH

‘BABYBOLA’ BRAND

Cantoy Tekstil, which started its business

life in 1979 and is one of the leading

companies in the textile sector in

Bursa, continues its activities by establishing

a solid bond with its customers

and suppliers with its reliable and

transparent working principle.

Yunus Emre Otman- Cantoy Textile Company Owner

1979 yılında ticaret hayatına başlayan

ve Bursa’da tekstil sektörünün öncü

firmalarından olan Cantoy Tekstil, güvenilir

ve şeffaf çalışma prensibi ile

gerek müşterileriyle gerekse tedarikçileriyle

sağlam bir bağ kurarak çalışmalarını

sürdürüyor.

Üretim aşamasında ne gibi kriterlere

dikkat ediyorsunuz? Ürünlerinizin

tamamı Türkiye’de mi üretiliyor?

Üretimde öncelikli olarak gelecek planlaması

adına ürün güvenirliği ve bebek sağlığı vazgeçilmezimiz

ve mesuliyetimizdir. Bu bağlamda

yaptığımız çalışmalar ile 10’un üzerinde sertifikaya

sahip markamız 2019 yılında “GOTS” (Global

Organic textile standart) belgesi de alarak

güven tazelemiş ve güven veren ürünler

üretme hedefine bir kez daha vurgu yapmıştır.

Şuan da ürünlerimizin %100’ü Türkiye’de üretilmektedir.

İhracat çalışmalarınızla ve

hedeflerinizle ilgili bilgi verebilir

misiniz? Hangi ülkelere ürün

gönderimi yapıyorsunuz?

İhracat tüm firmalarda olduğu gibi bizim de

öncelikli hedefimizdir. Bir ürün ihraç edilebildiği

oranda ülkesine ve markasına global manada

katkı sağlar. Hâlihazırda üretimimizin %80’lik

bir kısmını yurt dışına pazarlıyoruz ve 90 ülkeye

satış gerçekleştiriyoruz. Cantoy markamızın 36

yıllık satış ve pazarlama tecrübeleri ile Babydola

markamızı Türkiye’nin 81 iline ve hemen

hemen tüm ilçelerine ulaştırıyoruz.

What criteria do

you pay attention to

during production? Are

all of your products

manufactured in

Turkey?

Product safety and infant

health are indispensable and

responsible for future planning.

With our efforts in this

context, our brand, which has

more than 10 certificates, received

the “GOTS” (Global Organic

textile standard) certificate

in 2019 and reaffirmed

its trust and emphasized its

goal of producing reassuring

products once again. 100% of

our products are manufactured

in Turkey at the moment.

What about your

export activities and

goals? Which countries

do you ship to?

As with all export companies,

export is our priority. As much

as a product can be exported,

it contributes globally to its

country and brand. We are

currently marketing 80% of

our production abroad and

selling to 90 countries.

With 36 years of sales and

marketing experience of our

Cantoy brand, we deliver our

Babydoll brand for almost all

districts and 81 provinces of

Turkey.

12

January

2020Interview

ZEYLAND

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM HEDEFİ

İLE ÇEVREYE VE İNSANA OLAN

DUYARLILIĞININ ALTINI ÇİZİYOR

ZEYLAND

UNDERLINES SENSITIVITY

TO THE ENVIRONMENT AND

HUMAN WITH A SUSTAINABLE

PRODUCTION TARGET

By 2020, Zeyland aims to crown its success

in the sector with social awareness

studies and is preparing to make

its name known through sustainable

works that are sensitive to environment

and human activities.

Zeynep Benli- Zeynep Giyim Company Partner

2020 yılı itibariyle, sektördeki başarısını

sosyal farkındalık çalışmalarıyla taçlandırmayı

hedefleyen Zeyland, çevre ve insan

faaliyetlerine duyarlı, sürdürülebilir

çalışmalar ile de adından söz ettirmeye

hazırlanıyor.

Bünyenizde yer alan ürün grupları nelerdir?

Çorlu’da baskı ve boya tesisimiz var, yüksek kapasiteli bir tesis

olduğundan piyasadaki birçok ihracatçı firmanın kumaş, baskı ve

boyasını yapıyoruz.

Güneşli’de ise 0-12 yaş örme ve dokuma bebek ve çocuk giyim

üretimi yapmaktayız.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile ilgili bilgi

verebilir misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderimi

yapıyorsunuz?

Eski ve tecrübeli bir ihracatçı olduğumuzdan güzel işbirliklerimiz

devam ediyor, hedeflerimizde ihracat payımızı büyüterek daha geniş

ülkelere ihracat yapmak amacındayız. Ortadoğu, Rusya bölgesi,

İngiltere ve Avrupa başlıca ihracat yaptığımız ülkeler.

What are the product groups you offer?

We have a printing and dyeing facility in Çorlu, and since

it is a high capacity facility, we do fabric, printing and

dyeing of many exporting companies in the market.

In Güneşli, we produce knitted and woven baby and

children clothing for 0-12 years.

What about your export activities and goals?

Which countries do you ship to?

As we are an old and experienced exporter, we have

good cooperation and we aim to increase our export

share in our targets and export to wider countries. The

Middle East, Russia region, England and Europe are the

main export countries.

Where do you see yourself in the sector? What are your

strengths in the sector and

what makes you stand out from the

competition?

We have a solid structure with a different and 50 years

of experience in the sector since we do in our own facilities

from the fabric to the product conversion stage. In

doing so, we attach great importance to sustainability

and environmental and human health criteria. In our

printing factory we have close to 8000 pattern archives,

we have the luxury of using the desired pattern. This

makes us stronger than other companies.

Kendinizi sektör içinde nerede görüyorsunuz? Firmanızın

sektörde güçlü olduğu ve sizi rekabette öne çıkaran

yanlarınız nelerdir?

Biz kumaştan başlayıp ürüne dönüştürme aşamasına kadar kendi

tesislerimizde yaptığımızdan, sektörde farklı ve 50 seneye dayanan

bir tecrübemizle sağlam bir yapıya sahibiz. Bunu yaparken de

sürdürülebilir olmaya, çevre ve insan sağlığı kriterlerine çok önem

veriyoruz. Baskı fabrikamızda 8000 ‘e yakın desen arşivimiz var,

istediğimiz deseni kullanma gibi bir lükse sahibiz. Bu da bizi diğer

firmalardan güçlü yapıyor.

14

January

2020Interview

LARİCE KİDS

RENKLİ

TASARIMLARI İLE

ÇOCUKLARI MUTLU

EDİYOR

LARİCE KIDS

HAPPENS

CHILDREN WITH

COLORFUL

DESIGNS

Yasemin Fındıkçı- Larice Kids Company Owner

Since its inception, Larice Kids, who thrives

in the hearts of mothers and enriches

the children’s imagination with its

unique designs and colorful collections,

is marked with its success in the sector.

We had a pleasant inyerview with the

founder of the industry’s strongest

brand, Larice Kids, Yasemin Findikci,

who is known for its reliability, honesty

and robustness.

Kurulduğu günden bu güne özgün tasarımları

ve renkli koleksiyonlarıyla hem annelerin

gönlünde taht kuran hem de çocukların

hayal dünyalarını zenginleştiren Larice Kids

sektördeki başarılarıyla da adından sıkça

söz ettiriyor. Güvenilirliği, dürüstlüğü ve

sağlamlığıyla bilinen, sektörün güçlü markası

Larice Kids’in Kurucusu Yasemin Fındıkçı

ile sektör ve marka üzerine keyifli bir

sohbet gerçekleştirdik…

Kendi içinizde Larice ailesi olarak kuruluşunuzdan bu yana

geldiğiniz noktayı nasıl anlatırsınız? Firmanızın sektörde güçlü

olduğu ve sizi rekabette öne çıkaran yanlarınız nelerdir?

Tülay Tekstil’in tarihi 32 yıllık köklü bir geçmişe dayanıyor. Tülay Tekstil

olarak, Devino Club markasıyla yetişkin ev giyimi üretimine başladık. Çocuk

ev giyimini de yaklaşık 5 yıl önce Larice Kids markasıyla hayata geçirdik.

Bugüne baktığınızda Ortadoğu’nun ve birçok ülkenin vazgeçilmez markaları

arasında yer alıyoruz. Larice Kids damgalı ürünler ne kadar ev içi giyim

grubuna dahil olsa da, çocukların parklarda bahçelerde geçirdiği keyifli vakitlerde

de kullanabilecekleri tasarımlara sahip.

Larice Kids olarak, yola çıktığımız noktadan vardığımız yere kadar kaliteden

ve kaliteyi meydana getiren hiçbir kriterden taviz vermeyen bir firmayız. İlk

günden bu yana, mevcut kalitemizle birlikte elimizdekini her zaman koruduk

ve gün geçtikçe de bu mevcudun üzerine her zaman yenilikler ekledik.

Çünkü en büyük değerlerimizden biri, yenilikçi bir firma olarak çağın yeniliklerine

uyum sağlamamız ve müşterilerimize her zaman yeniyi, beğenileni,

arananı sunmamız.

Bir ürünün ortaya çıkmasındaki tüm aşamalarda, büyük bir titizlikle çalışıyor

ve hep vurguladığım gibi kalitemizi sergilemeyi amaçlıyoruz. Koleksiyon

hazırlama süreçlerimizde, üretimimizin her safhasında, biz bu ürünü

As the Larice family, how would you describe the

point you have reached since your establishment?

What are your strengths in the sector and what

makes you stand out from the competition?

The history is based on a long history of 32 years of Tulay

Textile. As Tulay Textile, we started to produce adult home

wear with Devino Club brand. We started children’s home

wear with Larice Kids brand about 5 years ago. When we

look at today, we are among the indispensable brands of

Middle East and many countries. Even though Larice Kids

stamped products are included in the home wear group,

they have designs that children can use during their pleasant

time in parks and gardens.

16

January

2020
en iyi nasıl yapabiliriz düşüncesinde hareket ediyoruz. Çünkü kaliteliyi ve

kalitesizi birbirinden ayıranın bu aşamalar olduğunun bilincindeyiz. Aslına

bakarsanız, günümüz sektörü ve koşullar, bu ayrımı çok net bir şekilde de

göstermiyor. Buna rağmen, biz yine de fiyat endeksli olarak yaklaşmıyoruz

duruma ve çizgimizi her zaman hassasiyetle koruyoruz.

Marka kimliğimize değinmek gerekirse, bizim en belirgin, en sağlam ve öne

çıkan özelliğimiz marka güvenilirliğimizdir diyebilirim. Larice Kids olarak,

gerek müşterilerle, gerek tedarikçilerle kurduğumuz ilişkilerimizde, sağlamlığımızdan,

güvenilirliğimizden, dürüstlüğümüzden ve etik kurallara

göstermiş olduğumuz özenden hiçbir zaman hiçbir koşulda ödün vermedik.

Bunu rahatlıkla ifade edebiliyorum, çünkü biz bu anlayışımızı iletişimde

olduğumuz paydaşlarımızdan gelen geri dönüşler doğrultusunda gördük

ve deneyimledik.

Bünyenizde yer alan ürün grupları nelerdir?

Çocuk ve teenage yaş gruplarına yönelik pijama ve ev giyim ürünleri bünyemizde

yer alan ürün grupları. Günlük ve rahat olarak tabir edebileceğim

ürünleri Larice Kids çatısı altında bulabilirsiniz. Bizim ürünlerimiz, aslında

joker ürünler olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu ürünler, rengi, kumaşı, dokusu

gibi her bir detayıyla beraber ister evde vakit geçirirken, ister sokakta

oynarken, ister uyurken kullanılabilecek yani çok geniş bir alanda kullanılabilme

özelliğinde bir çeşitliliğe sahip.

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir işleyiş oluyor?

Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?

Koleksiyonlarımızı hazırlarken, hazırlığını yaptığımız sezonun trendlerini,

renklerini ve ilgili tüm detayları mutlaka takip ediyoruz. Dünya trendlerinden

elbette ki ilham alıyoruz ama Larice Kids’in pijama ve ev giyim grubu

ürünleriyle de başka markalara ilham kaynağı olduğumuzu çoğu kez

gözlemledik ve hala da gözlemliyoruz. Bizim üretimini yaptığımız grupların,

pijamaların, özellikle bizden sonra daha geniş alanlarda kullanılabilir bir

forma sokulduğunu da hep birlikte görmekteyiz zaten.

Türkiye’de bebek & çocuk tekstil sektörü günden güne

gelişme gösteriyor. Siz bu sektörün geldiği noktayı nasıl

değerlendiriyorsunuz? Sizce önümüzdeki süreçte sektörel

anlamda ne gibi değişimler/ gelişmeler olacak? Sektörün

gelişimine katkıda bulunmak için neler yapmayı planlıyorsunuz?

Bebek ve çocuk tekstil sektöründe, aksesuar, mobilya gibi o kadar çok

yan ürün çeşitliliği var ki. Bu anlamda, gerçekten de Türkiye’de bir patlama

olduğunu söyleyebilirim.

Biraz devlet stratejisi ile ilgili olacak belki ama, Türkiye, tekstil sektörüne

yatırım yapmayı, marka değeri oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflerse,

o zaman gerçekten de ciddi bir gelişim ve ilerleme gösterebiliriz

sektör olarak. Ancak, ‘Biz tekstili gözden çıkardık’, derse ki böyle bir açıklama

da yapıldı aslında; bu noktada maalesef markalaşmanın önü biraz kapanmış

oluyor. Kaliteli çalışmalarımız olmasına rağmen bir dünya markası

haline gelebilmekte büyük zorluklarla karşılaşıyoruz.

Biz kalitemizden, çizgimizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz

ve günün gerekliliklerine göre, sektörümüze dünya çapında katkılar sağlayabilmek

adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

As Larice Kids, we are a company that does not compromise

on quality and any criteria that make up the quality from

the point of departure to the place we reach. Since the first

day, we have always maintained what we have with our

current quality, and we have always added innovations to

the present day by day. Because one of our biggest values,

as an innovative company to adapt to the innovations of the

age and our customers always new, appreciated, wanted to

offer.

At all stages of the emergence of a product, we work with

great care and aim to demonstrate our quality as I have

always emphasized. In our collection preparation processes,

at every stage of our production, we act on the idea of ​

how we can best make this product. Because we are aware

that these stages distinguish between quality and quality.

In fact, today’s industry and conditions do not show this distinction

very clearly. Nevertheless, we do not approach the

situation with price index and still maintain our line with

precision.

To mention our brand identity, I can say that our most distinctive,

solid and prominent feature is our brand reliability.

As Larice Kids, we have never sacrificed our relations

with customers, suppliers and our solidity, reliability, honesty

and care that we have shown to ethical rules. I can

easily express this because we have seen and experienced

this understanding in line with the feedback from our stakeholders.

What are the product groups you offer?

We offer pajamas and home wear products for children

and teenage age groups. You can find daily and comfortable

products under the roof of Larice Kids. Our products

can actually be described as wild products. Because these

products, color, fabric, texture with every detail, such as

spending time at home, whether playing on the street, or

sleeping can be used in a very wide area that can be used in

a variety of features.

What inspires you in the design process?

While preparing our collections, we always follow the trends,

colors and all the details of the season we prepare. Of

course, we are inspired by world trends, but we have often

and still do observe that we have inspired other brands with

Larice Kids’ pajamas and home wear products. We also see

that the groups, pajamas we produce are put into a usable

form especially after us.

Baby & kid textile sector in Turkey has evolved

day by day. How do you evaluate the point of this

sector? What changes / developments do you

think will happen in the sector in the coming

period? What do you plan to do to contribute to the

development of the sector?

There are so many by-products in baby and children textile sector

such as accessories and furniture. In this sense, I would say

that it is indeed an explosion in Turkey.

Maybe it will be dealing with a bit of the state strategy, but if Turkey

make enough invest in the textile industry, if it aims to contribute

to the development the brand value in the sector, then we

can really make serious progress and development as a sector.

However, ‘We disregarded textiles’, and such an explanation was

made; unfortunately at this point, the front of the branding is a

bit closed. Although we have quality works, we are facing great

difficulties in becoming a world brand.

We will continue our way without sacrificing our quality and line

and we will do our best to provide worldwide contributions to our

sector according to the requirements of the day.

17

January

2020


Interview

JOJOMAMA 2020’DE

YURT DIŞINDAKİ İLK

MAĞAZASINI AÇMAYI

HEDEFLİYOR

JOJOMAMA

TARGETS TO OPEN

THE FIRST STORE

ABROAD IN 2020

Providing wholesale outerwear for the

newborn and 1-14 age group,

Jojomama entered this year with the

slogan “new year new hope”.

We had a pleasant interview with the

owner Cemal Köp for the future goals

of the brand.

Cemal Köp- Jojomama Company Owner

Yenidoğan ve 1-14 yaş grubuna yönelik

toptan dış giyim satışı gerçekleştiren

Jojomama, bu yıla “yeni sene yeni umut”

sloganıyla hızlı bir giriş yaptı.

Firma Sahibi Cemal Köp ile markanın gelecek

hedeflerine yönelik keyifli bir sohbet

gerçekleştirdik.

Bünyenizde bulundurduğunuz ürün grupları hakkında

bilgi alabilir miyiz?

Bursa’daki mağazamızda 0-14 yaş grubuna yönelik ürünlerin satışını

gerçekleştiriyoruz. Burada yeni doğan gruplarına uygun zıbın, iç giyim,

bebek bakım araç & gereçlerinin tümünün satışını gerçekleştirmekteyiz.

Laleli’de yeni doğan grubumuz bulunmuyor. Burada, 1-14 yaş arası

kız- erkek çocuk dış giyim ürünlerinin satışını gerçekleştiriyoruz.

Satışını gerçekleştirdiğiniz ürünleri seçerken dikkate

aldığınız kriterler neler?

Ürün seçimi yaparken öncelikle müşteri portföyümüzü baz alıyoruz.

Sonrasında ise sezonun hangi müşteri bölgesinde yoğunlaşacağını göz

önünde bulunduruyoruz. Örneğin birinci ve dördüncü ay arası daha çok

Arap ülkelerine satış yaptığımız için, onların taleplerine ve ilgilerine uygun

ürün almaya çalışıyoruz. Yedinci ay ise, kış sezonu, daha çok Rusya

bölgesine göre ürün seçiyoruz. Bu bağlamda sezonluk çalıştığımızı

söyleyebilirim.

2020 yılına yönelik hedeflerinizi

öğrenebilir miyiz?

En öncelikli hedefimizin mevcut durumumuzu

korumak olduğunu söyleyebilirim.

Sonrasında ise 2019 yılında yaşadığımız

zorlukları olmamış kabul ederek, “yeni sene

yeni umut” sloganıyla 2020’ye daha objektif

ve renkli bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Jojomama olarak 2020 ile alakalı,

belki bir yurt dışı sürprizi yapabiliriz. Görüşmelerimiz devam ediyor

ve bir yurt dışı partnerimiz var. Şuan için kendi ismimizle yurt dışında

da bir toptan mağaza açma hedefimiz bulunuyor.

What about the product groups that you have?

We offer products for the 0-14 age group in our Bursa store.

Here we sell all kinds of baby clothes, underwear, baby care

tools and supplies suitable for newborn groups. We do not

have a newborn group in Laleli. Here, we sell the outerwear

products for boys and girls aged 1-14 years.

What are the criteria you consider when choosing

the products you sell?

When selecting products, we are based primarily on our

customer portfolio. Afterwards, we consider which customer

region the season will be concentrated on. For example,

since we sell more to Arab countries between the first

and fourth months, we are trying to buy products that meet

their demands and interests. In the seventh month, the winter

season, we mostly choose products by region of Russia.

In this context, I can say that we work seasonal.

What about your goals for 2020?

I would say that our primary goal is to maintain our current

situation. Afterwards, accepting the challenges we had

in 2019, we approach

2020 with a more objective

and colorful

perspective with the

slogan “new year new

hope”. As Jojomama,

we may have an overseas

surprise about

2020. Our negotiations

continue and we

have an international

partner. We have a

target to open a wholesale

store abroad

under our own name.

18

January

202020

January

2020Fair

LINEXPO Fuar Komite Başkanı Eşref Geyik: “LINEXPO İstanbul,

tekstilde öncü konumda olan ülkemizin dünya çapındaki

bilinirliğini ve ticaret hacmini arttırmak için Türkiye’nin saygın

tekstil derneklerinden TİGSAD-Tüm İç Giyim Sanayicileri

Derneği tarafından organize ediliyor. Fuarımız, bu yıl da her

yıl olduğu gibi yine Şubat ayında dünyaya kapılarını açmaya

hazırlanıyor.

LINEXPO 2020 fuarımızda, bu sene 13 bin metrekarelik fuar alanımızda ülkemizin en

seçkin 150 firması stant açacak. Fuar öncesinde tüm dünya ülkelerine yönelik olarak

PR ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. 103 ülkede kapsamlı şekilde fuar tanıtım

çalışmaları yaptık. Bu yıl özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoğun bir

ziyaretci bekliyoruz Hedefimiz 2020’de en az 20 bin ziyaretçi.”

Lokum; gül, sakız, sade, nane ve kahve gibi ceviz, fıstık ve fındık gibi dolgular dahil

olmak üzere 24’ten fazla çeşide sahiptir.

Türk lokumunu kesinlikle tadın!

Lokum has more than 24 different flavors, including rose, mastic, plain, mint and

coffee, as well as fillings such as walnuts, pistachio and hazelnut.

You definitely taste Turkish Delight!

Kapalı Çarşı satış dükkanlarının mallarını sesin zirvesiyle anlatıyorlar, herkesin sizi

cezbedecek kendi tekniği var, renkler, ışıklar ve sesler egzotik ve eşsiz bir atmosfer

oluşturuyor. Kaybolmaya hazırlanın ve bunu otantik deneyimin bir parçası olarak kabul edin.

Sellers of the shops of the Grand Bazaar (Kapalı Çarşı in Turkish) hawk their wares at

the top of the voice, everyone has their own technique to entice you in, the colors, lights

and sounds generate an exotic and unique atmosphere.

Prepare to get lost and embrace this as a part of the authentic experience.

Türk Kahvesi 17. yüzyılın ortalarında Osmanlı Divanlarının ayrıntılı törenlerinin önemli

bir parçası haline geldi. Geleneğin kendisi misafirperverliğin ve dostluğun bir simgesi

olarak kabul edilmiştir. Sizleri bir Türk kahvesi içmeye davet ediyoruz!

Turkish Coffee became an essential part of the Ottoman Court’s elaborate

ceremonies by the mid-17 th century. The tradition itself has also been recognized as

a symbol of hospitality and friendship.

We invite you to have a Turkish coffee!

Türk mutfağının dünya çapında en tanınmış tadı şüphesiz kebap. Çünkü ülkemiz en

fazla kebap çeşidine sahip. Türkiye’de hemen hemen her bölgenin kendine özgü kebap

çeşidi vardır.

Türk kebaplarının tadına bakmaya ne dersiniz?

The most globally recognized flavor of Turkish cuisine is no doubt kebab. Because

our country has the highest number of kebab varieties. In Turkey, almost every

region has its own type of kebab.

How about a taste of Turkish kebabs?

22

January

2020Interview

BİYO KIDS İLE

ÇOCUK SAĞLIĞI

GÜVENDE

CHILD HEALTH IS

SAFE WITH

BİYO KIDS

Operating in the sector since 1990 and

always putting human health at the center

of its production, Biyo Tekstil has expanded

its export network from Europe to

Asia and from America to Russia with its

product range and strengthened quality

understanding.

İbrahim Kara- Biyo Kids Company Partner

1990 yılından beri sektörde faaliyet gösteren

ve insan sağlığını her zaman üretiminin

merkezine koyan Biyo Tekstil, gün

geçtikçe genişlettiği ürün yelpazesi ve

güçlendirdiği kalite anlayışı ile ihracat

ağını Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan

Rusya’ya kadar genişletti.

Bünyenizde yer alan ürün grupları nelerdir?

Şu an, bay- bayan- çocuk çamaşırı üretimi yapmaktayız. Merkezimiz

İstanbul’da bulunuyor. Yine İstanbul’daki imalatımızın yanı sıra Bartın’da

da bir fabrikamız mevcut. İmalat tarafımızla kardeşim Osman Bey ilgileniyor,

ben de satış ve pazarlama kolunu yönetiyorum. Hiçbir noktada

kaliteden taviz vermeden güç birliği ile markamızı ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Ürünlerinizin yüzde kaçı Türkiye’de üretiliyor?

Ürünlerimizin tamamını Türkiye’de üretiyoruz. Satışlarımızın ise ortalama

yüzde doksanını yurt dışı yurt dışı ülkelerine yapıyoruz. Ağırlıklı

olarak ihracat yaptığımız ülkeler arasında Arap ülkelerinin tamamı,

Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Almanya, Afrika ile Balkan ülkeleri yani

Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan yer alıyor.

What are the product groups in your

organization?

Currently, we produce men’s and women’s children’s underwear.

Our head office is located in Istanbul. In addition

to our production in Istanbul, we also have a factory in

Bartin. Our brother Osman Bey takes care of our manufacturing

side and I manage the sales and marketing branch.

We aim to move our brand forward with unity of power

without compromising quality at any point.

What percentage of your products are

produced in Turkey?

We manufacture all our products in Turkey. On average,

we make ninety percent of our sales to overseas countries.

Among the countries we mainly export are Arab countries,

Russia, Ukraine, Greece, Germany, Africa and Balkan countries,

namely Bulgaria, Croatia and Serbia.

Which city in the Biyo Kids products meet the

consumer with a few stores in Turkey? Do you

have a store abroad?

In Turkey, one of the Southeast, including two chain stores

located in the Mediterranean area we have focused on three

companies selling the product.

We also have country and city dealerships abroad.

Which markets do you target in terms of

exports for the year 2020?

There are Arab countries where we are working now. We

are researching new markets we can enter. In addition, we

are trying to protect our existing markets.

Türkiye’de Biyo Kids ürünleri hangi şehirlerde kaç

mağaza ile tüketiciyle buluşuyor? Yurtdışında

mağazanız bulunuyor mu?

Türkiye’de ise biri Güneydoğu, ikisi Akdeniz bölgesinde olmak üzere

zincir mağazaları bulunan üç firmaya ürün satışı gerçekleştiriyoruz.

Yurt dışında da ülke ve şehir bayiliklerimiz bulunuyor.

2020 yılı için ihracat anlamında hangi pazarları

hedefliyorsunuz?

Şuan çalıştığımız Arap ülkeleri var bunların dışında resmi çalışabileceğimiz

yerlere, özellikle Rusya pazarlarına biraz daha önem vermeye

çalışıyoruz. Girebileceğimiz yeni pazarlar araştırıyoruz. Bununla birlikte

çalıştığımız mevcut pazarlarımızı da korumaya çalışıyoruz.

24

January

2020Interview

NK TEKSTİL

YILDA 1 MİLYONDAN FAZLA

ÜRÜNÜ DÜNYANIN

FARKLI ÜLKELERİNE

ULAŞTIRIYOR

NK TEXTİLE

OFFERS MORE THAN 1

MILLION PRODUCTS PER

YEAR FOR DIFFERENT

COUNTRIES OF THE WORLD

NK Tekstil, which has a large collection in

the 0-14 age group for boys and girls, takes

into account the expectations of each

country in which it sends products in design

and production stages.

0-14 yaş kız ve erkek grubunda geniş bir

koleksiyona sahip olan NK Tekstil, tasarım

ve üretim aşamalarında ürün gönderimi

yaptığı her ülkenin beklentilerini göz

önünde bulunduruyor.

NK Kids markasının kuruluş serüveni nasıl başladı?

Bugün geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yaklaşık yirmi sene önce küçük bir perakende mağazasıyla girdik çocuk

giyim sektörüne. Birkaç yıl içinde perakende mağazalarının yanına bugün

halen merkezimiz olan Merter’deki toptan satış mağazamızı açtık.

Toptan ve perakende satışı aynı anda yapmak sektöre olan bakış açımızı

değiştirdi. Hem kendi mağazalarımızın ihtiyaçlarını hem de toptan

müşterilerimizin ihtiyaçlarını dışarıdan hazır aldığımız ürünlerle sağlayamaz

olduk. Bu süreç bizi kendi tasarımlarını ürettiren bir marka haline

getirdi. Adım adım ilerlediğimiz bu süreç bugün 60’a yakın çalışma

arkadaşımızla yılda 1 milyondan fazla ürünü dünyanın farklı noktalarına

ulaştırabilen bir yapı haline getirdi.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile ilgili bilgi

verebilir misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderimi

yapıyorsunuz?

Hazır giyim sektöründe önde gelen ülkelerden birisiyiz. Gerek sektörümüzün

mevcut kapasitesi gerek coğrafi konumumuz sayesinde yurtdışına

ürün satmakta hiç zorluk çekmedik. Bu sadece bize özgü bir şey

değil, bu ülkede ticaret yapan herkesin böyle bir şansı bence. Önemli

olan müşteriye nasıl ulaşacağını bilmek ve beklentileri iyi analiz edebilmek.

Bugün 50’ye yakın ülkeye ürünlerimizin yaklaşık %60’ını ihraç ediyoruz.

Tabi ki bu yüzdenin içinde yakın pazarların oranı büyük. Arap ve Rus

bölgelerindeki neredeyse her ülkeden müşterimiz var.

Hedefimiz artık uzak pazarlar. Amerika, Kanada, Brezilya gibi ülkelere

ürünlerimizi satmak istiyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl Amerika’daki

fuarlarda yerimizi ayırdık. Şubat ayında New York’daki Children’s

Club fuarı ile iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah

önümüzdeki yıldan itibaren adımızı bölgelerle de duyurmuş olacağız.

How did the NK Kids brand start its

adventure? How do you assess your current

position today?

About twenty years ago we entered the children’s clothing

sector with a small retail store. Within a few years, we opened

our wholesale store in Merter, which is still our headquarters,

next to the retail stores. Wholesale and retail sales

at the same time changed our perspective on the sector. We

could not provide both the needs of our own stores and the

needs of our wholesale customers with the products we received

from outside. This process has made us a brand that

produces their own designs. This process, which we have

progressed step by step, turned into a structure capable

of transporting more than 1 million products to different

parts of the world with nearly 60 colleagues today.

What about your export activities and goals?

Which countries do you ship to?

We are one of the leading countries in the garment industry.

We did not have any difficulty in selling products

to abroad thanks to our current capacity and geographical

position. This is not only our own, but I think everyone in

this country has such a chance. The important thing is to

know how to reach the customer and to be able to analyze

the expectations well.

Today we export approximately 60% of our products to

nearly 50 countries. Of course, the percentage of nearby

markets is huge. We have

customers from almost every

country in the Arab and Russian

regions.

Our target is now distant markets.

We want to sell our products

to countries like America,

Canada, Brazil. In this

respect, we have reserved our

place in the US fairs next year.

We believe we will make a

good start with the Children’s

Club show in New York in February.

I hope we will announce

our name with the regions

starting next year.

26

January

2020Sector

DEFNE BABY ÜSTÜN

KALİTE ANLAYIŞIYLA

ULUSLARARASI

STANDARTLARDA

ÜRETİM YAPIYOR

Dünya markalarıyla çalışma fırsatı yakalayan

Güleçyüz Çorap, 30 yıllık geçmişini

Defne Baby markasıyla taçlandırıyor.

Güleçyüz Çorap ve Tekstil 15 yılı aşan üretim ve ihracatı boyunca öğrenmiş

olduğu bilgi ve tecrübeyi, müşterileri ile paylaşmanın heyecanını

yaşıyor. Kurulduğu günden itibaren çorap üretimi yapan uzman

kadroya sahip firmanın bünyesindeki İstanbul Bayrampaşa’da bulunan

2200 m 2’ de kurulu olan fabrikada %100 doğal elyaflardan üretim gerçekleştirilip;

desen, dokuma, kalite kontrol ve ütü paket işlemleri yapılıyor.

2016 yılında Güleçyüz Çorap ve Tekstil bünyesinde kurulan Defne Baby

markasıyla; short çorap, patik, külotlu çorap ve iç çamaşırı üretimi gerçekleştirilip,

toptan satışlar sürdürülüyor.

Marka bünyesindeki ürünler, bebeklerin sağlığı düşünülerek birinci sınıf

hammaddelerden üretiliyor, hiçbir şekilde zararlı kimyasallar içermiyor.

Azo-free boya ve nikel-free aksesuarları ile uluslararası üretim

teknikleri ve güvenlik standartlarına sahip olan marka, yüksek kalite

standartları Oeko-Tex belgesi ile tescillemiş bulunuyor.

24 yıl önce çıktıkları bu yola şimdi Bayrampaşa’daki fabrikalarında birçok

kişiye istihdam sağlayarak ve hatta dışardan fason üretim desteği

de alarak devam eden Güleçyüz Çorap, büyüme hedeflerinden bahsederken

amaçlarının çok fazla çalışmak değil, doğru zamanda doğru

hamleler ile sektörde var olmak olduğunu ifade ediyor. Firma, Defne

DEFNE BABY

PRODUCES AT

INTERNATIONAL

STANDARDS

ALONG WITH

SUPERIOR QUALITY

UNDERSTANDING

Gulecyuz Socks crowning its 30-year

history with Defne Baby brand.

Gulecyuz Socks and Textile is experiencing the excitement

of sharing the knowledge and experience it has learned

during the production and export of more than 15 years

with its customers. The company, which has been producing

socks since the day it was founded, has 100% natural

fibers production in 2200 m2 factory located in Bayrampaşa,

Istanbul. pattern, weaving, quality control and ironing

package operations are done.

Founded in 2016, Gulecyuz Socks and Textile produces

short socks, booties, pantyhose and underwear and provide

wholesale with its Defne Baby brand.

The products within the brand are produced from first class

raw materials considering the health of babies and do not

contain harmful chemicals in any way. The brand, which

has international production techniques and safety standards

with azo-free paint and nickel-free accessories, has

registered high quality standards with Oeko-Tex certificate.

28

January

2020


January


Sector

Gulecyuz Socks, which continues this road that they started

24 years ago by providing employment to many people

in their factories in Bayrampaşa and even receiving outsourced

production support, says that their goal is not to

work hard but to be in the sector with the right moves at

the right time. While continuing to invest in Defne Baby, the

company also manufactures well-known brands such as

Mothercare, Zara, JohnLewis, Mango.

Baby için yatırımlarına devam ederken, aynı zamanda Mothercare, Zara,

JohnLewis, Mango gibi ünlü markalara üretim yapmayı da sürdürüyor.

Almanya’da çocuklar Defne Baby giyiyor

Defne Baby’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında başta Almanya olmak

üzere Rusya, Ukrayna, Irak, Ürdün yer alıyor. Mustafa Güleçyüz, zamanla

istedikleri bütün noktalarda var olacaklarına da inandıklarını belirtti.

Mustafa Güleçyüz “Defne Baby markası ile Türkiye’de hedeflediğimiz

tüm satış noktalarında kısa sürede yer almayı başardık ve iyi bir satış

grafiğine ulaştık. Bu konuda ekibimiz çalışmalarına kontrollü ve sistemli

bir şekilde devam ediyor. Ayrıca Defne Baby yurt dışı pazarında da

adından söz ettirmeye başladı. Bu doğrultuda Almanya, Sırbistan gibi

ülkelere ihracat yapıyoruz ve ulaştığımız bölge ve ülke sayısını arttırmak

için gerekli çalışmaları planlıyoruz. İlaveten ihracatçı firmamız

DevTeks ile Avrupa’nın her noktasına fabrikamızdan üretimi sağlanan

tüm ürünlerimizi ulaştırıyoruz.’’ dedi.

Çorap bizim için başlangıç

Defne Baby denilince aklımıza ilk çorap gelse de, marka kısa zamanda

bünyesine çocuk çamaşırını da ekledi. Mustafa Güleçyüz, zaman içerisinde

bebeğin ihtiyacı olan bütün ürünlerin Defne Baby çatısı altında

olmasını hedeflediklerini söyledi.

Kimisi için yatırım, kimisi için bekleme zamanı

2019’u krizin fırsata dönüştüğü bir yıl olarak değerlendirdiğini belirten

Güleçyüz, önümüzdeki süreç için, “Yere sağlam basıyorsanız bir sıkıntı

yaşayacağınızı düşünmüyorum. Biz fırsatı yakalamak için pazar ağımızı

genişletmeye karar verdik. Reklam ve tanıtım çalışmalarıyla da bunun

sürdürülmesini sağlayacağız,” diye konuştu.

Children in Germany are wearing Defne Baby

Defne Baby exports mainly to Germany, Russia, Ukraine,

Iraq, Jordan. Mustafa Gulecyuz said that they believe that

they will present for all points they want over time.

Mustafa Gulecyuz said, “With Defne Baby brand we aim to

reach all sales points in Turkey and we will be able to take

place as soon as we have reached a good sales graph. Our

team continues to work on this subject in a controlled and

systematic manner. In addition, Defne Baby started to make

its name in the overseas market. In this direction, we export

to countries such as Germany and Serbia and we plan the

necessary studies to increase the number of regions and

countries we have reached. In addition, with our exporting

company DevTeks, we deliver all our products that are produced

from our factory to every part of Europe.’’

Socks is a starter for us

Defne Baby comes to mind when we talk about the first

socks, the brand in a short time also added children’s underwear.

Mustafa Güleçyüz, said they aim to offer all the

products needed by the baby under the umbrella of Defne

Baby over time.

Investment for some, waiting for others

Gulecyuz stated that 2019 was a year in which the crisis

turned into an opportunity and said, “I don’t think you will

have a problem if you step the ground firmly. We decided

to expand our market network to take the opportunity. We

will ensure that this will be continued through advertising

and promotional activities.”

30

January

2020Interview

BOİNC HEDEF

ALICI KİTLESİNE

PRESTİJLİ

FUARLAR İLE

ULAŞIYOR

BOİNC GOES TO

THE TARGET

BUYER AUDIENCE

THROUGH

PRESTIC FAIRS

Dinamik tasarım ekibiyle tüm dünyada

ilgi uyandırabilecek ürünleri ortaya çıkaran

ve sektörün önemli isimlerinden

biri olan Boinc, 2020 yılında da kaliteli

üretim anlayışıyla stratejik ilerleyişini

sürdürmeyi planlıyor.

İhracat yaptığı ülkelere özel reklam çalışmalarıyla

ve fuar katılımlarıyla bu yıl

da adından sıkça söz ettirecek olan Boinc

markasını Satış ve Pazarlama Uzmanı

Yusuf Zeynel Özkan’dan dinledik…

Bünyenizde yer alan ürün grupları nelerdir?

Bünyemizde 1-12 yaş arası çocuklara yönelik penye ve örme olarak

elbise, bady, sweatshirt, etek, şort, eşofman, tayt, t-shirt ürün

gruplarını bulundurmaktayız.

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir

işleyiş oluyor?

Dünyadaki moda ve trendleri her daim yakından takip eden son

derece dinamik yapıda bir tasarım ekibine sahibiz. Sahip olduğumuz

tecrübe ve bilgi birikimimize markamızın tarzını işlemekte ve tüm

dünyada ilgi uyandırabilecek yenilikçi modellerden oluşan koleksiyonlarımızı

düzenli olarak piyasaya sunmaktayız.

Boinc is one of the most important names

in the sector with its dynamic design

team and products that can arouse

interest all over the world. In 2020,

Boinc plans to continue its strategic

progress with its quality production

approach. We listened to Yusuf Zeynel

Özkan, Sales and Marketing Specialist,

Boinc, which will make a name

for itself this year with special advertisement

works and exhibitions for the

countries to which it exports.

What are the product groups you offer?

We have clothes, bodysuit, sweatshirts, skirts, shorts,

tracksuits, tights and t-shirts for children aged 1-12.

What sources of inspiration in clothing

design for you?

We have a highly dynamic design team that always follows

the fashion and trends in the world closely. We process

our brand’s style with our experience and knowledge

and we regularly present our collections of innovative

models that can arouse interest all over the world.

What criteria do

you pay attention to

during production?

What percentage of

your products are

produced in Turkey?

We realize the complete

production of our products

in Turkey. The most important

subject that we attach

importance to production

32

January

2020
Üretim aşamasında ne gibi kriterlere dikkat

ediyorsunuz? Ürünlerinizin yüzde kaçı Türkiye’de

üretiliyor?

Ürünlerimizin üretiminin tamamını Türkiye’de gerçekleştirmekteyiz.

Üretimde önem verdiğimiz en önemli konu kesinlikle kalitedir diyebilirim.

Kullandığımız her bir malzemenin yüksek kalitede olmasına

ve birbiri ile uyumuna büyük özen göstermekteyiz.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile ilgili bilgi

verebilir misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderimi

yapıyorsunuz?

Şuan için ihracat yaptığımız ülkeler arasında İsviçre, Yunanistan,

Ukrayna, Rusya, Özbekistan, İsrail, Polonya, Bosna Hersek, Bulgaristan,

Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Lübnan, Katar, Libya, Romanya,

Sırbistan, Tunus gibi ülkeler bulunuyor. Bu ülkelere yönelik özel

reklam çalışmaları yapmakta ve prestijli fuarlara katılarak hedef

alıcı kitlelerimize ulaşmaktayız.

Boinc olarak tüketiciye en çok hangi kanallar

üzerinden ulaşmayı tercih ediyorsunuz?

Birçok farklı ülke aynı anda hedef kitlemizi oluşturduğu için düzenli

internet reklamları bizim için büyük önem taşıyor. İlaveten fuarlara

katılım göstererek alıcılarımızla yüz yüze iletişim kurma imkanına

erişiyoruz ve ürünlerimizi yakından tanıtabiliyoruz.

2019 yılı markanız için nasıl geçti? 2020 yılında

yönelik hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

Ülkemiz ekonomisi gelişim gösterdiği sürece bizler de sektör olarak

bu gelişim rüzgarını arkamıza alıp atılımlarda bulunmayı çok

isteriz. Ancak içinde bulunduğumuz süreci düşündüğünüzde, ülkelerin

kendi içlerinde yaşadığı iç karışıklıklar, komşu ülkelerin gümrüklerinde

yaşanılan problemler bizi de ciddi anlamda etkilemeye

başladı. Dolayısıyla 2019 yılının tekstil sektörünü baz aldığınızda zor

geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle yılın ikinci yarısında ciddi düşüşler

yaşandı.

Yeni yıl için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hedefimiz ise, bulunduğumuz

konumu sağlam bir şekilde koruyarak, kendimizi bir

adım daha ileriye taşıyabilmek.

is definitely quality. We pay great attention to the high

quality and compatibility of each material we use.

What about your export activities and

goals? Which countries do you ship to?

We currently export to Switzerland, Greece, Ukraine,

Russia, Uzbekistan, Israel, Poland, Bosnia and Herzegovina,

Bulgaria, Saudi Arabia, Iraq, Algeria, Lebanon,

Qatar, Libya, Romania, Serbia and Tunisia. We carry out

special advertisement works for these countries and reach

our target audience by participating in prestigious

fairs.

Which channels do you prefer to reach the

consumer?

Since many different countries make up our target audience

at the same time, regular internet advertising is

very important for us. In addition, by participating in fairs,

we have the opportunity to communicate face-to-face

with our buyers and promote our products closely.

How was 2019 for your brand? What are

your goals and projects for 2020?

As long as the economy of our country develops, we, as

the sector, would like to take the wind of this development

behind us and make strides. However, when we

think about the process we are in, the internal turmoil

experienced by the countries and the problems in the

customs of the neighboring countries have started to

affect us seriously. Therefore, I can say that 2019 was a

difficult year when you took the textile sector as a base.

Particularly in the second half of the year, there were

serious declines.

Our work for the new year is in full swing. Our goal is to

maintain our position in a solid way, to move ourselves

one step further.

33

January

2020


Sector

MİNİKLER İLK

ADIMLARINI PAPULİN

İLE ATIYOR

TODDLERS TAKE

THEIR FIRST STEPS

WITH PAPULİN

Kuzey Afrika’dan Arap ülkelerine kadar

dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’nin

her bölgesinde ürünlerini

insanlarla buluşturan ve bunun haklı

gururunu yaşayan Papulin markası,

yoluna hızlı adımlarla devam ediyor.

Offering its exclusive products for toddlers

living in many parts of the world

from North Africa, the Arab countries

and Turkey, and being proud of it, Papulin

continues at a rapid pace on the road.

We talked to İsmail Kalacoş, Officer Papulin about how they

differ from other companies and how they act more sensitive.

Kalacoş explained that everything is progressing in a

systematic way by production and he said, ‘The most sensitive

point is that the products are suitable for health, especially

because the products we address are baby products.

The raw materials and accessories are used to comply with

all health norms and no chemicals are used in the products.

Addressing babies in the 0-1 age range requires more attention

to all health aspects.’

Another important element for the brand is trust. İsmail

Kalacoş says that they always approach the situation with

a solution-oriented approach to stock update and after-sales

support due to trust. With its extraordinary design

and quality, the company sets a target abroad and moves

forward successfully in this direction, approaching the international

leg of the business strategically, aims to grow

by establishing a dealership in every country.

Diğer firmalardan ne gibi farklılıkları olduklarını ve hangi konularda daha

hassas davrandıklarını Papulin Firma Yetkilisi İsmail Kalacoş ile konuştuk.

Üretim tarafından her şeyin sistematik bir çizgide ilerlediğini anlatan

Kalacoş, ‘Özellikle hitap ettiğimiz ürünlerin bebek ürünleri olması

nedeniyle en hassas olduğumuz nokta, ürünlerin sağlığa uygun olmasıdır.

Kullanılan hammaddelerin ve aksesuarların tüm sağlık normlarına

uymasına dikkat ediliyor ve ürünlerde hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor.

0-1 yaş aralığındaki bebeklere hitap ediyor olmak, beraberinde

tüm sağlık unsurlarına daha fazla dikkat etmeyi gerektiriyor’, dedi.

Marka için diğer önemli bir unsuru güven oluşturuyor. İsmail Kalacoş,

güvenden dolayı stok güncelleme ve satış sonrası destek konusunda

her zaman duruma çözüm odaklı yaklaştıklarını söylüyor. Sıra dışı

tasarımı ve kalitesiyle yurt dışında hedef çizen ve bu yolda başarıyla

ilerleyen firma, işin yurtdışı ayağına da stratejik yaklaşıyor, her ülkede

bir bayilik kurarak büyümeyi hedefliyor.

34

January

2020Sector

BEBEKEVİ TEKSTİL

BURSA’DAN AVRUPA

ÜLKELERİNE

UZANIYOR

BEBEKEVİ TEKSTİL

REACHES TO

EUROPEAN

COUNTRIES FROM

BURSA

Dünyanın en önemli tekstil kentlerinden

ve ticaret merkezlerinden olan

Bursa, dünya tekstil liderliğine yürüyor.

Girişimciliğin, çevre duyarlılığının,

rekabet kültürünün, kalitenin, üretkenliğin

ve teknolojinin başında yer

alıyor.

Being one of the most important textile

cities and trade centers of the world,

Bursa is marching to the world textile

leadership. Bursa has entrepreneurship,

environmental awareness, competition

culture, quality, productivity and

technology initially.

Şehir ekonomisine öncülük eden tekstil ve hazır giyim sektörleri ile

alt sektörlerinin sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sağlayan

Bursa’nın, standart ürünler yerine; akıllı tekstiller, nano ürünler

ve üç boyutlu kumaş teknolojileriyle birlikte özgün ve yüksek kaliteli

üretimle dünya pazarlarındaki gücünü arttırarak Avrupa’nın her

ülkesine girmesi hedefleniyor.

2006 yılında faaliyete başlayan Bebekevi Tekstil, kuruluşundan

bu yana her geçen gün bünyesine yeni ürünler ekleyerek hızla

büyümeye devam ediyor. Bursa’da 2000 m2 kapalı alanda üretim

faaliyetlerine devam eden firma, aynı zamanda Bursa’da bebe

sektörünün merkezi olan Vişne Caddesi’nde toptan mağazasında

faaliyet gösteriyor. Ürün yelpazesi olarak ise 0-6 yaş çocuk ve

anne-bebek grubuna hitap ediyor.

Bünyesinde mama önlükleri, bebek plastik ürünleri, anne ve bebeklere

yönelik birçok ürün grubu bulunduran Bebekevi Tekstil,

bakanlığın onay verdiği laboratuvarlarda her ürünü için sağlığa uygunluk

testleri yaptırıyor. Çocuk sağlığını önemseyerek, risk oluşturmayan

maddeler ile standartlara uygun üretim yapıyor. İhracat

ağında kendilerini oldukça geliştirip, Rusya, Ukrayna, Belarus, Irak,

İran, Libya ve Cezayir gibi birçok ülkeye yoğun olarak ihracat yapıyor.

Providing important contributions to the sustainable

growth of the textile and apparel sectors and sub-sectors

that lead the city economy, Bursa is targeted to

enter every country in Europe by increasing the power

of original and high-quality production in the world

market with smart textiles, nano products and three-dimensional

fabric technologies instead of the standard

products.

Established in 2006, Bebekevi Tekstil continues to grow

rapidly by adding new products to its range every day

since its establishment. The company continues its production

activities in a closed area of ​2000 m 2 in Bursa

and also operates in its wholesale store on Vişne Street,

where is the center of the baby sector in Bursa. As for

the product range, it caters to 0-6 years old children and

mother-baby groups.

Bebekevi Tekstil, which contains food aprons, baby plastic

products and many product groups for mothers and

babies, has health compliance tests performed for each

product in the laboratories approved by the Ministry.

The company cares about child health and produces

products that do not create risk according to standards.

It develops itself in export network and exports to many

countries such as Russia, Ukraine, Belarus, Iraq, Iran,

Libya and Algeria.

36

January

2020Interview

BEBE ÇEYİZ SARAYI

SAĞLIKLI

ADIMLAR

ATIYOR

BEBE ÇEYİZ SARAYI

TAKES

HEALTHY

STEPS

24 With its 24 years of experience and

expert experienced staff, Bebe Çeyiz Sarayı

continues to be a pioneer in the sector

as the address of trust and quality.

Hızır Albayrak- Bebe Çeyiz Sarayı Company Partner

24 yıllık tecrübesi ve uzman deneyimli kadrosuyla

hem toptan hem de perakende olarak

yaklaşık 6.000m2 alanda her zaman daha iyisini

yapmak için gayret sarf eden Bebe Çeyiz

Sarayı, güvenin ve kalitenin adresi olarak sektörde

öncü olmaya devam ediyor.

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Bebe Çeyiz Sarayı

markasındaki pozisyonunuzdan kısaca bahsedebilir

misiniz?

Ben firma ortaklarından Hızır Albayrak. 1988 yılından bu yana Sultanhamam’dayım.

O zamanlar hem okuyup hem çalışıyordum.

Sultanhamam’a gelen anne adayları tulum, badi ve hastane çıkışı gibi

ürünler alıyorlardı. Bünyemizde bulunan ürünleri kendimiz temin ediyor,

bizde mevcut olmayanları da komşu firmalara yönlendiriyorduk.

1991 yılından sonra ne Türkiye’de ne de dünyada anne ve bebek ile

ilgili aranılan her şeyi bir arada sunan bir yer olmadığını farkına vardık.

1994 yılının Nisan ayında, herkesin istediğini rahatlıkla temin edebileceği

Bebe Çeyiz Sarayı markasını kurduk.

First of all, can we get to know you

briefly? Can you briefly mention your position

in the Bebe Çeyiz Sarayı brand?

I am Hızır Albayrak, one of the company partners. I have

been in Sultanhamam since 1988. At that time I was both

reading and working.

Pregnant mothers who came to Sultanhamam were buying

products such as overalls, body and hospital exit. We were

supplying the products in our structure and directing the

ones that were not available to the neighboring companies.

Neither in Turkey in 1991 after serving a combination of

everything related to the sought-after mother and baby in

the world to realize that we have a place. In April 1994, we

established the Bebe Çeyiz Sarayı brand, where everyone

can easily supply what they want.

Could you give information about your

product groups?

There are 295 brands and 85 thousand kinds of products in

our structure. In other words, we sell all the products from

a mother’s furniture, night and gown needs to a baby’s bottle,

pacifier and stroller needs. We have 4 different brands,

Sebi, Tıkır, Safe Line and Pocket&Mama. We have 3 textile

ateliers and we make products for different places under

our own brand name.

What inspires you in the design process of

your product collection?

The designers in Bursa or Istanbul show us the products

Bünyenizde yer alan ürün grupları

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Bünyemizde 295 tane marka, 85 bin çeşit ürün bulunmaktadır. Yani bir

annenin mobilya, gecelik ve sabahlık ihtiyacından, bir bebeğin biberon,

emzik ve puset ihtiyacına kadar olan tüm ürünlerin satışını gerçekleştirmekteyiz.

Kendi bünyemize ait Sebi, Tıkır, Safe Line ve Pocket&Mama

isminde 4 farklı markamız bulunmaktadır. 3 adet tekstil atölyemiz

mevcut olup, farklı yerlere kendi marka ismimizle fason olarak ürün

yaptırmaktayız.

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir işleyiş

oluyor? Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?

Bursa veya İstanbul’daki tasarımcılar bize ürünleri gösteriyor, biz de

onların arasından seçim yapıyoruz. Bu işe sıfırdan başladığımız ve işin

38

January

2020Interview

Bebe Çeyiz Sarayı ortaklarından Hızır Albayrak,

“Bizim için her şeyden önce kalite

gelmektedir. Yaptığımız üretimlerde daima

bebek ve çocuk sağlığını göz önünde bulundurmak

zorundayız. Ürünlerimiz daha

sağlıklı bir şekilde kullansın diye hiç bir

kanserojen madde kullanmayıp, insanların

güvenle kullanacakları ürünler hazırlıyoruz.

‘Bizim için en büyük zenginlik sağlık’ çalışma

prensibi ile bu yolda ilerlemeyi hedef haline

getirmiş bulunmaktayız.’’ dedi.

başından sonuna kadar her aşamasına hakim olduğumuz için yılların

da vermiş olduğu tecrübeyle, o ürünlerde bir eksiklik varsa bu eksikleri

rahatlıkla tespit edebiliyoruz.

Annelerin hem kendileri hem de bebekleri için ihtiyaç duydukları gereçlerin

neler olduğuna dair gözlemler yapıyoruz. Bu gözlemlerimizi

üretici firmalara aktarıyor, onlara yeni fikirler sunuyor ve talebe yönelik

ürünlerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Dolayısıyla çağımızın en büyük sermayesinin fikir olduğunu rahatlıkla

söyleyebilirim.

Üretim aşamasında ne gibi kriterlere dikkat

ediyorsunuz?

Üretimde bizim için en önemli kriter, sağlık. Dolayısıyla, kanserojen

madde içeren boyaların kullanılmaması, çocuk sağlığını tehlikeye atacak

maddelerle üretim yapılmaması gibi hususlar bizim için üretimin

her aşamasında vazgeçilmez kurallar oldu. Hedefimiz, çok ürün satarak

büyümek değil, kaliteli ve sağlıklı üretim yaparak ilerlemek…

Bebe Çeyiz Sarayı Chicco ile bir ilke imza attı

Bebe Çeyiz Sarayı kendi bünyesine ait olan Sebi ve Safe Line

markalarında yatırımlarını arttırarak 2020 yılı için geniş bir ürün

çeşidi ile giriş yapmayı planlıyor. Sebi markasında önlükten

badiye, battaniyeden hastane çıkışı takımlarına, tulumdan çoraba

kadar tüm ürünlerde yeni bir kreasyon ile yeni yıla dolu

dolu giriyor. Chicco ile yapmış olduğu ortak iş birliğinde Bebe

Çeyiz Sarayı özel ürün tasarımlarında bu sene yeni model

kozmetik setlerini ekleyerek satışa sunacağı ürünler Türkiye’de

sadece Bebe Çeyiz Sarayı’nın bünyesinde olacak.

Bebe Çeyiz Sarayı 2020 yılında toptan satışının bulunduğu 300

markada mevcut satıştaki ürünlerin yanında, özel ürünler ile

mağaza müşterilerinin sadece Bebe Çeyiz Sarayı mağazasında

bulabileceği ürünler sunmayı hedefliyor.

Bebe Çeyiz Sarayı signs a first with Chicco

Bebe Çeyiz Sarayı plans to enter a wide product range for

2020 by increasing its investments in Sebi and Safe Line

brands. Offering its new range of aprons, badges, blankets,

new born with its Sebi brand, the company enters the New

Year by being filled to overflowing.

Special product with new model cosmetics designs in cooperation

with Chicco and Çeyiz Sarayı, will only be within the

Çeyiz Sarayı this year in Turkey.

In addition to the products on sale with 300

brands in which wholesale sales are available,

Çeyiz Sarayı aims to offer products that

store customers can find only in Çeyiz Sarayı

store in 2020.

and we choose from them. Since we have started this business

from scratch and have mastered every step of the business

from the beginning to the end, we can easily identify

these deficiencies if there is a deficiency in those products.

We make observations about what the mothers need for

both themselves and their babies. We convey these observations

to the manufacturers, present them with new ideas

and carry out studies on the realization of demand-oriented

products. Therefore, I can easily say that the greatest

capital of our age is the idea.

What criteria do you pay attention to during

production?

The most important criterion for us in production is health.

Therefore, the use of carcinogenic dyes, such as the use of

substances that endanger children’s health, such as the production

of substances that are indispensable rules for us at

every stage of production. Our goal is not to grow by selling

many products, but to advance by making quality and healthy

production…

Hızır Albayrak, one of the partners of Bebe

Çeyiz Sarayı, said, “Quality comes first for

us. We always have to take into account

the health of infants and children in our

productions. We do not use any carcinogenic

substances so that our products can be

used in a healthier way and we prepare

products that people can safely use. We

have made progress on this path a goal

with the principle of “Health is the greatest

wealth for us”.

40

January

2020Interview

TAFFY BABY

MİNİKLERİN

RAHAT UYKUSU

TAFFY BABY

PROVIDES COMFOR-

TABLE SLEEP WELL

FOR TODDLERS

Bünyesinde montessori uyku seti, beşik

uyku seti, nevresim takımları ve dekoratif

yastıklar bulunduran Taffy Baby çocuk

sağlığını öncelikli prensip olarak belirleyip

üretimini kalite doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Her yıl sezonun trendlerini

takip edip, bünyesine farklı koleksiyonlar

ekleyerek ürün portföyünü geliştiriyor.

Taffy Baby, which includes montessori

sleep set, crib sleep set, bed linen and decorative

pillows, determines the health of

children as a priority principle and carries

out its production in accordance with

quality. It follows the trends of the season

every year and adds different collections

to its product portfolio.

Üretim yaparken dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?

Üretimde birinci önceliğimiz sıfır hatalı ürünler yapmak ve doğru ürün

üretmek için doğru makine tertibatını kullanıp kaliteli malzeme ile birlikte

en kısa sürede ürünü hazırlamak. Ayrıca müşterilerimize güven

duygusunu verip üretimini yaptığımız ürünü tüketiciden, üretimden ve

üründen kaynaklı bir problem olmadan zamanında sevk edebilmek son

derece hassas olduğumuz konulardır.

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir işleyiş

oluyor? Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?

İlk olarak model belirlenip daha sonra kumaşlar hazırlanıyor. Bu aşamada

kumaşları pastal atarak kesmiyoruz. Her bir parça tek tek özenle

kontrol edilerek kesiliyor. Üzerlerinde desen veya dokuma hatası olmamak

şartıyla tek tek özel kalıplar aracılığı ile belirlenip, dikime hazır

hale geliyor. Dolayısı ile fabrikasyon üretim yerine daha butik bir üretim

gerçekleştirmekteyiz. Bizi sektörde başarılı hale getiren en büyük özelliğimiz

kaliteli, dikkatli ve özenli bir şekilde çalışmamız. Bir parçadan

100 adet kesip hepsini dikip ürünlere dağılmıyor. Fazla üretim yapıp kalitesiz

ürünleri müşterilerimize sunmak yerine, üretim âdetimizi azaltıp

kalitemizi yükseltiyoruz bu şekilde de müşterilerimizden hatalı veya

olumsuz dönüşlerin önüne geçmiş oluyoruz.

Bize ilham veren en büyük unsurumuz ise kendimizi sık sık yeniliyor

olmamız. Birkaç model üretip bütün yıl aynı ürünlerle devam etmiyoruz.

Sezonun yeni çıkan desenlerini takip edip tasarımını yapıyor ve satışa

hazır hale getiriyoruz. Böylelikle ürün portföyümüze yeni ürünler ekleyerek

markamızın büyümesini ve piyasada öncü olmasını sağlıyoruz.

What are the points that you pay attention

when making production?

Our first priority in production is to make zero defective

products and to use the right machinery to produce the right

product and to prepare the product in the shortest time

with quality materials. In addition, to give our customers

a sense of trust and produce the product we produce from

consumers, production and product without any problem

caused by the issues we are extremely sensitive.

What inspires you in the design process?

First the model is determined and then the fabrics are prepared.

At this stage, we do not cut fabrics by cloth spreading.

Each piece is cut and checked individually. Provided

that there is no pattern or weaving error on them, they are

determined by means of special molds and made ready for

sewing. Therefore, we realize a more boutique production

instead of fabricated production. Our biggest feature that

makes us successful in the sector is quality, careful and careful

work. It doesn’t cut 100 pieces from a piece and sew

them all out. Instead of making overproduction and offering

poor quality products to our customers, we reduce our

production and increase our quality so that we prevent faulty

or negative returns from our customers.

Our biggest factor that inspires us is that we are constantly

renewing ourselves. We do not produce several models

and continue with the same products all year. We follow the

new designs of the season and make them ready for sale.

Thus, by adding new products to our product portfolio, we

ensure that our brand grows and leads the market.

42

January

2020Interview

LUGGİ BABY’DE

BEBEKLER RAHATLIK

VE KONFORU

YAŞIYOR

“Ekonomideki dalgalanmalar ve krizler

bazen sektör firmalarının kendini

sorgulamasına neden olacağından

firmalar için belki de bir sıçrayış sağlayacaktır”

diyor Luggi Baby markası

Halkla İlişkiler Sorumlusu Filiz Gülen.

Ve 2020 yılında da birlikte üretip, birlikte

kazanmak vizyonu ile yollarına

devam edeceklerinin altını çiziyor…

Bünyenizde yer alan ürün grupları hakkında bilgi

alabilir miyiz?

Luggi Baby, bünyesinde 0-3 yaş aralığındaki her bebek ve çocuğun

ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün grupları mevcuttur.

BABIES ENJOY

COMFORT WITH

LUGGİ BABY

“The fluctuations and crises in the economy

will sometimes make the firms question

themselves and perhaps provide a leap for

the firms” said Filiz Gülen, Luggi Baby brand.

And she underlines that they will continue

on their way with the vision of producing

together and winning together in 2020…

What about the product groups you offer?

Luggi Baby has product groups that can meet the needs of

every baby and child in the 0-3 age range.

In which cities Luggi Baby products are

meet with consumers in Turkey and how

many store you have? Do you have a store

abroad?

Our brand has taken its place primarily in Merter, Bahçelievler,

Güneşli stores in Istanbul, in Saray Bosna Banja

Luka store, we offer our exclusive products in E-bebek, Joker,

Babymall, and Botti chain stores.

Could you comment on the year 2019 for

the Turkish and world textile sector?

We have been in a global crisis for a long time. It has been

negatively affected in our sector. 2019 required solid and

confident steps for each sector. While many companies

left us for various reasons, some companies experienced

growth. Manufacturers and sellers who did not compromise

on quality, service and trade ethics continued their

journey without losing momentum. 2019 took its place as a

difficult process time for the sector in every sense.

Türkiye’de Luggi Baby ürünleri hangi şehirlerde

kaç mağaza ile tüketiciyle buluşuyor? Yurtdışında

mağazanız bulunuyor mu?

Markamız öncelikle İstanbul’daki Merter, Bahçelievler, Güneşli

mağazalarında, Saray Bosna Banja Luka mağazamızda, E-bebek,

Joker, Babymall, Botti gibi zincir mağazalarda yerini almıştır ve tüketicimize

ulaşmaktadır.

Türk ve dünya tekstil sektörü için 2019 yılını

yorumlar mısınız?

Uzun süredir global bir kriz içerisindeyiz. Sektörümüzde olumsuz

olarak etkilenmiştir. 2019 her sektör için sağlam ve emin adımlar

atmayı gerektirdi. Birçok firma çeşitli sebeplerden aramızdan ayrılırken

bazı firmalar büyüme etkisini yaşadı. Kaliteden, hizmetten ve

ticaret etiğinden ödün vermeyen üreticiler ve satıcılar ivme kaybetmeden

yollarına devam ettiler. 2019 her anlamda sektör için zor

bir süreç zamanı olarak yerini aldı.

44

January

2020Sector

FIRST STEP

RENKLİ KOLEKSIYONU

İLE YENİ YILA HAZIR

FIRST STEP

IS READY FOR THE

NEW YEAR WITH

ITS COLORFUL

COLLECTION

One of the most important actors of local

production, First Step is inspired by

the colorful world of children in its new

collection.

First Step, which gained brand recognition in the baby and

children’s shoes sector with its products for 0-12 months and

1-3 age groups, presents its new collection with its wide range

of products.

Sinem Bektay, Coordinator and Creative Responsible, First

Step, said, “As Bektay Shoes, we have a wide range of products

with our Step First Step brand. This year we set off with a

lively summer theme in the new creation. In both our booties

and linen shoes groups, we offer many different and vivid color

options besides stereotyped baby colors. We are also very

pleased with the interest we have received.”

Yerli üretimin önemli aktörleri arasında yer

alan First Step, yeni koleksiyonunda ilhamını

çocukların renkli dünyasından alıyor.

0-12 aylık ve 1-3 yaş grubuna yönelik ürünleriyle bebek ve çocuk ayakkabısı

sektöründe marka bilinirliği kazanan First Step, geniş ürün yelpazesiyle

yeni koleksiyonunu tüketiciyle buluşturuyor.

First Step Genel Koordinatör ve Kreatif Sorumlusu Sinem Bektay, “Bektay

Ayakkabı olarak “First Step” markamızla oldukça geniş bir ürün

yelpazesine sahibiz. Bu yıl yeni kreasyonda cıvıl cıvıl bir yaz temasıyla

yola çıktık. Gerek patik gruplarımız gerekse keten ayakkabı gruplarımızda,

kalıplaşmış bebek renklerinin dışında farklı ve canlı birçok renk

seçeneği sunuyoruz. Gördüğümüz ilgiden de oldukça memnunuz,”

açıklamasında bulundu.

Bebeklerin rahatını ve konforunu düşünerek onlara özel birbirinden farklı

ve renkli ayakkabılar tasarlayan First Step, 2020 yılına yeni koleksiyonla

iddialı bir giriş yapıyor. Markanın ilkbahar-yaz kreasyonu yazın enerjisini,

coşkusunu ve sıcaklığını taşıyor.

First Step, which designs different and colorful shoes specially

for them considering the comfort and comfort of babies, makes

an ambitious entrance to the new collection in 2020. The

spring-summer creation of the brand carries the energy, enthusiasm

and warmth of summer.

Colorful Fabrics, Fun Accessories

The brand reflects today’s fashion in the best way they design

baby shoes. First Step has a variety of shoes that can be

combined with all kinds of

dresses from evening dresses

to sports teams. With a wide

range of chirping patterns

and colorful collections, the

little ones will show their style

with First Step this year.

Rengârenk Kumaşlar, Eğlenceli Aksesuarlar

Marka, günümüz modasını tasarladıkları bebek ayakkabılarına en iyi

şekilde yansıtıyor. First Step, abiye elbiselerden, spor takımlara kadar her

çeşit kıyafet ile kombinlenebilecek ayakkabı çeşitliliğine sahip. Cıvıl cıvıl

desenlerden, renkli koleksiyonlarından oluşan geniş bir yelpazeyle minikler

bu yıl da First Step ile tarzını konuşturacak.

46

January

2020Sector

ÜRÜNLERİN KALİTE

İLE BULUŞMA

NOKTASI

MEETING POINT OF

PRODUCTS WITH

QUALITY

1995 yılında kurulan Lara Tekstil, pijama

ve iç giyimde, kaliteli, ekonomik ve

geniş tecrübe birikimi ile 85 ülkeye ihracat

yaparak Türk ekonomisinin yapı

taşlarından biri olan tekstil sektörüne

önemli derecede katkı sağlıyor.

Yeni Ürünler Büyük İlgi Gördü

2019 yılının başında 1000 m2 olan Laleli mağazasının showroomunu

farklı konseptlerle yenileyen firma, Haziran ayında ise Yeşildirek mağazasının

showroomunu yeniledi. 3 sezondur 2-15 yaş çocuk grubuna

pijama takımı üretimini gerçekleştiren Donella, kumaş, baskı ve paketlemede

kalitesini koruyarak müşterilerinin memnuniyetini kazanıyor.

Son Trendleri Yakından Takip Ediyoruz

Tasarım sürecinden bahseden Donella Firma Yetkilisi Ali Kondu: “Senenin

trend renklerini yakından takip ediyoruz. Geniş Ar-Ge ekibimiz

fuarları ve dünya pazarlarını dolaşıyor, müşterilerle bire bir görüşüp

isteklerini dikkate alıyor ve biz de tasarımlarımızı o yönde gerçekleştiriyoruz.

Üretim kalitemizi bozmadan teknolojiyi ve otomasyonu yakından

takip ederek kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Dijital medyada da ilerleme

gösterip kendi mobil uygulamamızı oluşturduk. Müşterilerimiz oradan

Founded in 1995, Lara Tekstil offers

pajamas and underwear with quality,

economic and long years’ of experience

and exports to 85 countries, which

is one of the building blocks of the Turkish

economy, the textile industry is a

significant contribution.

New Products Received Great Interest

The company renewed the showroom of Laleli store which is

1000 m 2 at the beginning of 2019 with different concepts and

renewed the showroom of Yeşildirek store in June. Donella has

been producing pajama sets for 2-15 years old children group

for 3 seasons, and it maintains its quality in fabric, printing

and packaging and gains the satisfaction of its customers.

We Follow The Latest Trends

Speaking about the design process, Donella, Officer Ali Kondu

said: “We closely follow the trend colors of the year. Our extensive

R&D team travels to fairs and world markets, meets with

customers one-on-one and takes into account their wishes and

we realize our designs in that direction. We constantly impro-

48

January

2020
ve ourselves by following technology and automation closely

without disturbing our production quality. We made progress

in digital media and created our own mobile application.

From there, our customers can easily select their products and

see their stock rates. In this way, we provide the opportunity to

order easily from where they are.”

rahatça ürünlerini seçip stok oranlarını görebiliyorlar. Böylelikle bulundukları

yerden rahatlıkla sipariş verebilme imkânı sağlıyoruz” dedi.

85 Ülkeye İhracat Yapıyor

Yurtdışı pazarına her zaman hassasiyet gösteren firma, 85 ülkeye ihracat

yapan bir marka olmanın gururunu yaşıyor. Aynı zamanda markanın,

Rusya, Bosna Hersek, Polonya, Kırgızistan, Yunanistan, Ukrayna ve

Sırbistan’da yurt dışı bayiliği bulunuyor.

Export To 85 Countries

Always showing sensitivity to the overseas market, the company

is proud of being a brand that exports to 85 countries.

The brand also has

overseas dealerships

in Russia, Bosnia and

Herzegovina, Poland,

Kyrgyzstan, Greece,

Ukraine and Serbia.

49

January

2020


Interview

İMAJ BEBE DÜNYA

MARKASI OLMA

YOLUNDA İLERLİYOR

İMAJ BEBE IS ON

THE WAY TO BE A

WORLD BRAND

İmaj Bebe, which entered the baby clothing sector

in 2000 as a wholesaler and manufacturer

and has achieved rapid growth with its successful

investments since its establishment, continues

its growth targets with its high-quality production

and reliable business discipline.

We evaluated the progress of the brand from the

first day to the present and its current position

of the sector through an interview with Kürşat

Doğan, İmaj Bebe Company Owner

Kürşat Doğan İmaj Bebe Company Owner

Bebek giyim sektörüne 2000 yılında hem toptancı

hem de üretici olarak adım atan ve kurulduğu

günden bugüne yaptığı başarılı yatırımlar

ile hızlı bir büyüme kat eden İmaj Bebe, kaliteli

üretimi ve güvenilir iş disiplini ile büyüme hedeflerini

sürdürüyor.

İmaj Bebe Firma Sahibi Kürşat Doğan ile yaptığımız

söyleşide, markanın ilk günden bugüne

kadarki ilerleyişini ve sektörün gelmiş olduğu

noktayı değerlendirdik…

İmaj Bebe markasının kuruluş serüveni nasıl başladı?

Bugün geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İmaj Bebe 2000’li yılların başında kurulmuştur. Bebek giyim sektörü

başta olmak üzere bebek araç gereç ve çocuk giyimde perakende firmaların

tedarik ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak günümüze büyüyerek

gelmiştir. Bu süreçte kendi üretim tesisini de kuran İmaj Bebe,

İmajTime markası ile hem Türkiye’de hem de dünyada bebek giyimde

öncü firmalardan biri olmuştur. İmaj Bebe firmasının üretim tesisi

Bursa’dadır. Bursa ve Ankara’da toplam 2 adet toptan satış mağazası

vardır ve ayrıca imajbebe.com üzerinden toptan satışlarını müşterilere

yine en iyi hizmeti vererek gerçekleştirmektedir.

Üretim aşamasında ne gibi kriterlere dikkat

ediyorsunuz? Ürünlerinizin yüzde kaçı Türkiye’de

üretiliyor?

Üretim aşamasında bebek cildine zarar verebilecek hiçbir hammaddeyi

satın almadan, en kaliteli ve Ecotex sertifikalı kumaşları, baskıları kullanarak

üretim yapmaya aşırı dikkat ediyoruz. Zaten başarılarımızdan

birinin de bu hassasiyetimiz olduğunu söyleyebilirim. İmajTime ürünlerinin

tamamı yerli üretimdir.

How did the establishment adventure of İmaj

Bebe brand begin? How do you assess your

current position today?

İmaj Bebe was founded in the early 2000s. It has grown to

the present day by meeting the supply needs of retail companies

in baby equipment, children’s clothing and baby

clothing sector in the best way. Establishing its own production

facilities in this process, İmaj Bebe has become one of

the leading companies in baby clothing both in Turkey and

world with its İmajTime brand. The production facility of

İmaj Bebe is located in Bursa. There are 2 wholesale stores

in Bursa and Ankara and also carries out wholesale sales

through imajbebe.com by providing the best service to customers

again.

What criteria do you pay attention to during

production? What percentage of your products

are produced in Turkey?

During the production stage, we take great care to produce

the best quality and ecotex certified fabrics and prints

without buying any raw materials that may harm the

baby’s skin. I can say that one of our achievements is our

sensitivity. All İmajTime products are domestic production.

What about your export activities and goals?

Which countries do you ship to?

Our goal is to be all over the world. Currently, we export to

many parts of the world, mainly in the Middle East, Europe

and Russia. Each country is a separate target for us.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile ilgili bilgi

verebilir misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderimi

yapıyorsunuz?

Hedefimiz dünyanın her yerinde olmaktır. Şuanda Ortadoğu, Avrupa ve

Rusya ağırlıklı olmak üzere dünyanın birçok yerine ihracatımız mevcuttur.

Her ülke bizim için ayrı bir hedef niteliğinde.

50

January

2020Sector

BABY MİO TRİKO

PAZARINDAKİ TECRÜBESİNİ

DÜNYA TRENDLERİYLE

BİRLEŞTİREREK İHRACAT

GRAFİĞİNİ YÜKESELTİYOR

BABY MİO UPGRADES

EXPORT GRAPHICS

BY COMBINING

EXPERIENCE IN THE

TRICKET MARKET WITH

WORLD TRENDS

1978 yılında triko üretim ve toptan satış

yapmak amacı ile kurulan Danışan Tekstil,

tecrübesi ile triko-tekstil sektöründeki başarılı

vizyonunu günümüze kadar taşıdı. Değişen

sektör ve piyasa şartlarına kurumsal

kimliğini koruyarak adapte olma başarısını

gösteren şirket birçok konuda kendini yeniledi

ve standartlarını devamlı yükseltti.

Triko pazarında, derin tecrübesi ile pazarın

trendini birleştirerek kendisini piyasada üst

noktalara ulaştırmayı başardı.

Ülke ekonomisine yüksek miktarlarda katma değer sağlayan Danışan

Tekstil, kurumsal kimliğini tüm dünyaya kabul ettirmiş birçok firma ile

üretim-pazarlama konusunda başarıyla işbirliği kurarak çalışmalarını

sürdürüyor. Söz konusu pazar içerisinde yine birçok kurumsal firma ile

dolaylı olarak üretim yaparak ülkemize ve sektöre katkıda bulunmaya

devam ediyor.

Danışan Tekstil, dokuma ve örme gruplarına ait ürünleri itina ile üretmekle

beraber, gününde teslimat konusunda da bir hayli iddialı. Amacı

kaliteli üretimin beraberinde, en iyi maliyet ve fiyatla tecrübelerini birleştirerek

en üst noktada müşteri memnuniyetine ulaşmak, bunlara ek

olarak uluslararası tescilli kendi markası olan Baby Mio ile koleksiyonlar

hazırlayıp iç piyasa satışı ve ihracat yapmak. Danışan Tekstil, derin

tecrübesini günümüzün gelişen teknolojileri ile bütünleştirerek sektör

içerisinde daha ileriye, değerli müşterileriyle birlikte yürümeyi ve daha

da büyümeyi amaçlıyor.

Kaliteli ve sağlıklı triko giymenin herkesin hakkı olduğu inancına yönelik

misyonu ile hizmetlerini sürdüren Danışan Tekstil ailesi, gelecekte yenilikçi,

akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımıyla bölgesinde lider, ekonomik

triko üreticisi olma vizyonu ile sektördeki yükselişini sürdürüyor.

Founded in 1978 with the aim of producing

knitwear and wholesale, the company

succeeded to bring its successful vision of

the knitwear and textile sector up to daylight

through its experience. Showing its

success in adapting to the changing sector

and market conditions by protecting its

corporate identity, the company renewed

itself in many ways and continuously improved

its standards.

Combining the trend of the market with the deep experience

in the knitwear market, Danışan Tekstil managed to be

one of leading companies in the market. Providing high

added value to the economy of our country, the company

continues to work with many companies by getting their

corporate identity popular all over the world by working

successfully in production-marketing. It continues to contribute

to the country and sector by producing indirectly

with many corporate companies in the market.

Producing weaving and knitting groups with the products

with care, Danışan Tekstil is also very ambitious in timely

delivery. In order to achieve customer satisfaction at the highest

point by combining the best quality production with

the best cost and price experience, in addition to making

the collections with the international registered trademark

Baby Mio, Danışan Tekstil offers for domestic market and

export. The company will integrate its deep experience with

today‘s evolving technologies and will continue with its valuable

customers in the sector and grow even bigger.

Operating to continue its services with the mission of believing

that everyone has the right to wear quality and healthy

knitwear, Danışan Tekstil family continues to rise in the

sector with the vision of becoming the leader and economic

knitwear manufacturer in the region with its innovative,

rational, principled and responsible approach in the future.

52

January

2020Interview

FREESURE

TASARIMLARIYLA

BEBEKLERİN

MODASINI KEŞFEDİN

DISCOVER THE

BABY’S FASHION

WITH FREESURE

DESIGNS

While a study that began Freesure in order

to contribute to a mother’s family budget

in Turkey today and the need in the world

as well as private label manufacturing its

own brand of infants as well as the talk of

the brand with designs on the health priorities

that create awareness that children

have a fashion.

Birgül Tetik- Freesure

Company Representative

Freesure bir annenin aile bütçesine katkı

sağlamak amacıyla başlattığı bir çalışma

iken bugün Türkiye’de ve Dünya’da gerek

kendi markasıyla gerekse özel etiket üretimiyle,

bebeklerin de bir modası olduğu

bilinciyle oluşturduğu sağlık önceliğindeki

tasarımları ile markasından söz ettiriyor.

Bünyenizde yer alan ürün grupları

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Bünyemizde 0-12 aya arası bebekler için 15-18 numaralar arası bebek ayak

anatomisine uygun model tasarımları, üretimi ve satışı yapmaktayız.

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir işleyiş

oluyor? Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?

İlham kaynağımız dünyanın en masum canlıları ve kıymetlileri olan bebeklerimiz.

Öncelikle, onların ayak sağlığı ve konforu odaklı tasarımlar üzerinde

yoğunlaşıyoruz. Modellerimizi hassas tenlerine zarar vermeyecek

malzeme seçiminden sonra bebeklerinde bir modası olduğu bilinci ile üst

kıyafetlerine tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden güncel bebek giyim

firmalarının tasarımları da bizi ilgilendiriyor.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile

ilgili bilgi verebilir misiniz?

İhracatın ülkemiz için öneminin bilincindeyiz. Her geçen gün büyüyen ihracat

payımız ile yurtdışında da markamızdan söz ettirmekteyiz. Avrupa,

Ortadoğu, Afrika ve Rusya pazarlarında varlığımızı sürdürmekteyiz.

2019 yılı firmanız için nasıl geçti? 2020 yılına yönelik

hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

Dünya genelinde ve özellikle Türkiye özelinde ekonomimizi de zora sokan

kalkışmalar sonrasında, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde üretim önceliğinde

buluşup var gücümüzle hakkettiğimiz başarı düzeyine ulaşacağımıza

inancımız tamdır. 2019 zor geçen bir yıl gibi görünse de 2020 için daha

fazla üretim ve daha fazla ihracat temel hedefimizdir.

What about the product groups within your

organization?

We are designing, manufacturing and selling models suitable

for baby foot anatomy between 15-18 for babies

between 0-12 months.

What inspires you in the design process?

Our inspiration is the babies who are the most innocent creatures

and precious people in the world. Firstly, we focus on

designs that focus on their foot health and comfort. After

the selection of materials that will not harm the delicate

skin of our models, we are trying to complete their top clothes

with the awareness that they have a fashion in their babies.

Therefore, we are interested in the designs of current

baby clothing companies.

What about your export activities and goals?

We are aware of the importance of exports for our country.

We are talking about our brand abroad with our growing

share of export. We maintain our presence in European,

Middle Eastern, African and Russian markets.

How was the year 2019 for your company?

What are your goals and projects for 2020?

Throughout the world,

and especially after

the difficult attempt

to put our economy in

particular Turkey, as

a country of unity and

togetherness in the production

priority in our

belief that we will reach

the level of success that

we deserve our abilities

are fully met. Although

2019 may seem a difficult

year, more production

and more exports

for 2020 is our main

goal.

54

January

2020Interview

RAL TEKSTIL

‘’MÜŞTERI VE KALITE ODAKLI

HIZMET ANLAYIŞI ILE HER YIL

BÜYÜYORUZ’’

RAL TEKSTIL

“WE ARE GROWING EVERY

YEAR WITH CONCEPT OF

CUSTOMER AND QUALITY-

ORIENTED SERVICE”

Ramazan Atılgan, Chairman of RalTextile

Ral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan

Atılgan gerek sektörün, gerekse firmanın

gelecek hedeflerini konuştuğumuz bir söyleşi

gerçekleştirdik.

We talked about the sector and the targets of the company

with Ramazan Atılgan, Chairman of Ral Textile.

1989 Yılında kurulan Ral Tekstil’in 100’e yakın seçkin marka ve firmanın

bölge bayiliklerini yapmakta olduğunu ifade eden Ramazan Atılgan,

müşteri ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile her yıl büyüyerek, Akdeniz

Bölgesi’nin en büyük tekstil firması haline geldiğini ve kalitelerinden ödün

vermeden, hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Atılgan, kendilerini

rakiplerinden ayırıp, ön plana çıkaran hususlar konusunda, ‘’Tüm markalarımızda

oldukça iddialıyız. Hem kalite hem de fiyat konusunda mutlak

bir şekilde takip edilen, öncü bir firmayız. Bizi sektördeki firmalardan farklı

kılan özelliklerimiz, kalite, hizmet, güvenirlik, doğruluk ve dürüstlük gibi

kavramlarla açıklanabilir’’ diye konuştu.

Kalite ve standart fiyat politikası önemli

Ürünlerinde öncelikli olarak dikkat ettikleri hususları da dile getiren

Atılgan, ‘’Kalite ve standart fiyat konusunda oldukça hassasız. Kalitemizdeki

istikrarımızın yanı sıra, fiyat politikamız da kurulduğumuz

günden bu güne kadar aynı kalmıştır. Tek bir fiyatımız olur ve müşterilerimiz

aynı kaliteye her zaman en doğru fiyatla ulaşmanın güvencesiyle

karşılaşırlar’’ ifadelerine yer verdi.

Founded in 1989, Ral Tekstil has been producing

Bebengo products in its new branch in Bursa since

2019. The company continues its production in Bursa

branch and aims to expand its export network by

making an ambitious entry to 2020.

Stating that the company was established in 1980 and becomes

dealer of about 100 distinguished brands in the region,

Ramazan Atılgan said that the company has become the biggest

textile company of the Mediterranean Region with its

customer and quality-oriented service concept, he adds they

will continue to provide services by differentiating themselves

from the competitors. He recorded that, “We are quite assertive

with all our brands. We are a leading company that is

followed in an absolute way in terms of both quality and price.

What makes us different from the companies in the sector

is quality, service, reliability, truth and honesty.”

Quality and standard price policy important

Emphasizing the issues that they pay attention to in their

products, Ralsaid, “We are very sensitive about quality and

standard price. Besides our stability in our quality, our price

policy has remained the same since the day we were established.

We have a single price and we offer the same quality

with the same price to our customers and they always meet

the guarantee with this.”

1989 yılında kurulan Ral Tekstil, 2019 yılı itibariyle Bebengo

ürünlerinin üretimini Bursa’da açılan yeni şubesinde

gerçekleştiriyor. Üretimine Bursa şubesinde devam eden

firma 2020 yılına iddialı bir giriş yaparak ihracat ağını genişletmeyi

hedefliyor.

56

January

2020Interview

MATİLDA E-TİCARET

HEDEFİ İLE

MARKALAŞMA YOLUNDA

ADIMLAR ATIYOR

MATİLDA TAKES

STEPS TO MARKING

WITH E-COMMERCE

TARGET

Abdullah Canbey- Canbey Tekstil General Manager

Matilda, sektörde adını ilk defa 1992 yılında

duyuran Canbey Tekstil’in, 2000 yılında

kurulan markası. Sektördeki yolculuğuna

dış giyim ile başlayan marka son 5 yıldır

ağırlıklı olarak 0-16 yaş aralığında pijama,

iç giyim ve ev giyimi üzerine yoğunlaşmıştır.

Dört mevsim çamaşır ve iki sezon olarak

da pijama üretimi yapıyor.

Bünyenizde yer alan ürün grupları nelerdir?

Bu yolculuğa aslında ilk olarak dış giyimle başlamıştık, ancak son 5

yıldır ağırlıklı olarak 0-16 yaş aralığına uygun pijama, iç giyim ve ev

giyimi üzerine yoğunlaştık. Dört mevsim çamaşır ve iki sezon olarak da

pijama üretimi gerçekleştiriyoruz.

İlaveten, yurt dışında, özellikle Rusya ve Ukrayna’da, okul sezonlarında

aktif bir çalışma sergiliyor, okullar için okul üniformaları üretiyoruz. İç

piyasada da okul üniforması ve okul eşofmanı için üretim kolumuz bulunmakta.

Bu üretim kolu tabii sadece okullarla sınırlı değil. Her sektör

için üniforma, önlük tarzı kıyafetler üretebiliriz. Gelen talepler doğrultusunda,

özel üretim olarak leke tutmaz veya farklı nitelikte kumaşlar

kullanarak üretim gerçekleştirebiliriz.

İhracat yaptığınız ülkeler hangileri?

Girdiğiniz yeni pazarlar oldu mu?

Rusya ve Ukrayna bizim ana kaynağımız olup

20 yıl boyunca çalıştığımız ve ihracat yaptığımız

başlıca ülkeler. Onun yanında Dubai,

Arabistan, Kuveyt, Libya, Fas ve Yunanistan

gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. 2020’deki

hedefimiz hem bu ülkeleri korumak hem de bu

ülkelere ilaveten Avrupa bölgesine de bir şekilde

girmek. Çünkü diğer saydığımız birçok ülkede

bazı sıkıntılar var. Özellikle Arap ve Afrika

coğrafyasında yaşanan savaşlar ve darbeler

ile kaynaklanan sıkıntılar olduğu için Avrupa

bölgesi şu an ki hedef pazarımız.

Matilda, the brand name of Canbey Tekstil,

become popular for the first time in the

sector which was established in 1992. The

brand, which started its journey in the sector

with outerwear, has concentrated mainly

on pajamas, underwear and home wear

for the last 5 years. It produces laundry in

four seasons and pajamas in two seasons.

What are the product

groups you offer?

We actually started this journey

with outerwear for the first

time, but over the last 5 years

we have focused mainly on pajamas,

underwear and home

wear for the 0-16 age range. We

produce laundry in four seasons

and pajamas in two seasons.

In addition, we are actively involved

in school seasons abroad,

especially in Russia and Ukraine,

and we produce school uniforms

for schools. In the domestic

market we also have a production

line for school uniforms and

school tracksuits. This branch of

production is of course not limited

to schools. We can produce

uniform, apron-style clothes for

every sector. In line with the demands,

we can produce as a special

production using stain-free

or different quality fabrics.

Which countries do you export to? Have you

entered new markets?

Russia and Ukraine are our main source and the main

countries where we have worked and exported for 20 years.

Besides, we also export to countries such as Dubai, Arabia,

Kuwait, Libya, Morocco and Greece. Our goal in 2020 is to

protect these countries as well as to enter the European region

in addition to these countries. Because in many other

countries, there are some problems. The European region

is our target market nowadays because there are problems

caused by wars and coups in Arab and African geography.

58

January

2020Interview

ADANA’DAN

TEKSTİLİN

KALBİ BURSA’YA

UZANAN BAŞARI

ÖYKÜSÜYLE WİNİMO

Rekor Tekstil’in ürün çeşitliliği ve tecrübeli

ekibi ile kalitesinden çokça söz

ettiren Winimo, 2020 yılında yeni pazarları

hedefliyor.

WİNİMO WITH THE

SUCCESS STORY

FROM ADANA TO

BURSA, THE HEART

OF TEXTILE

Winimo, which marked a lot with its

quality of Rekor Tekstil with its product

range and experienced team, targets

new markets in 2020.

Ürün koleksiyonlarınız

hazırlanırken nasıl bir

işleyiş oluyor? Tasarım

sürecinde nelerden

ilham alıyorsunuz?

Ürün çeşitlerimiz profesyonel

ve tecrübeli bir ekip

tarafından ekip çalışması

çerçevesinde oluşmaktadır.

Birinci aşamasını ürün kumaş

kalitesi oluşturmaktadır.

Ürünlerimiz standartlara uygun

olarak üretilen tamamen

sağlıklı kumaşlar kullanılarak

hazırlanmaktadır. İkinci aşama model çalışma oluşturmaktadır. Hazırlanan

modellerimiz sonraki aşamalarda seri üretime geçerek hazırlanma

serüvenini devam ettirmektedir. Son olarak, ürünlerimiz özenle

ütü ve paket yapılarak değerli müşterilerimize ulaştırılmak üzere Bursa

toptan satış şubemize ulaşmaktadır.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile ilgili bilgi

verebilir misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderimi

yapıyorsunuz?

İhracata yönelik çalışmalarımızda özellikle 2017 yılından bu yana yaptığımız

yatırımlarla Rusya-Ukrayna-Kırgızistan-Azerbaycan-Irak-Libya

ile birlikte daha birçok ülkeye ürünlerimiz ulaşmış durumdadır. Yeni Pazar

arayışlarımız devam etmekte. Yeni müşterilerimizin talepleri doğrultusunda

2020 yılı yeni yatırım planlarımız mevcuttur.

2020 yılında yönelik hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

2020 yılı için yeni hedefler ve yeni yatırımlar Bursa ili dışında İstanbul

ilinde de müşterilerimizle buluşma arzusundayız. WİNİMO’yu bütün

dünya çocuklarının markası yapma yönünde hedefimize kararlı adımlarla

yürüyoruz.

How does your product collections work? What

inspires you in the design process?

Our product range consists of a team of professional and

experienced teamwork. The first stage of production is

the product quality of the fabric. Our products are prepared

using completely healthy fabrics produced in accordance

with standards. The second stage constitutes a model

study. Prepared model series went into production in the

next stage of our preparation adventure. Finally, our products

are carefully ironed and packaged and delivered

to our Bursa wholesales branch to be offered for our esteemed

customers.

What about your export activities and goals?

With our investments since 2017, our products have reached

many countries with Russia-Ukraine-Kyrgyzstan-Azerbaijan-Iraq-Libya.

Our search for a new market continues.

We have new investment plans for the year 2020 in line

with the demands of our new customers.

What are your goals and projects for 2020?

New targets and new investments for the year 2020, we

want to meet our customers

in Istanbul as well

as Bursa. We perform

with steady steps with

goal of making WINIMO

a popular brand for children

all over the world.

60

January

2020Sector

VİŞNE BEBE

TOPTAN SATIŞTA

ÜLKE EKONOMİSİNE

KATMA DEĞER

SAĞLIYOR

Fatihim Tekstil şirketi 1987 yılında faaliyete

başlamıştır. Şirket, 0-16 yaş arası

bebek ve çocuk giysileri imalatı ve toptan

satışı yapmaktadır. Bugün Fatihim

Tekstil, ürünlerini dünya çapında 40’dan

fazla ülkeye ihraç etmektedir.

VIŞNE BEBE

PROVIDES ADDED

VALUE TO NATIONAL

ECONOMY IN

WHOLESALE

Fatihim Textile Company was established

in 1987. The company manufactures

and sells baby and children’s

clothing for 0-16 age group. Today,

Fatihim Textile exports its products to

more than 40 countries worldwide.

Fatihim Tekstil gives importance to all health elements

and quality standards in production and draws an active

profile not only in Turkey but also abroad. Exporting

to more than 40 countries in the world, Fatihim Textile

provides added value to both the national economy and

the sector.

Üretimde tüm sağlık unsurlarına ve kalite standartlarına önem veren

Fatihim Tekstil sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif bir

profil çiziyor. Dünyadaki 40’dan fazla ülkeye ihracat yapan Fatihim

Tekstil hem ülke ekonomisine hem de sektöre katma değer sağlıyor.

Fatihim Textile draws a strong profile in

both production and wholesale

Fatihim Tekstil A.Ş., which has always expressed that

there was a need for continuity in the creation of a

brand at every opportunity, Vice Chairman of the Board

of Directors İsmail Çolak stated that they would benefit

from Vişne Bebe brand and they are in every aspect to

support branding and they would be on the agenda with

the aim of moving the brand forward.

Fatihim Tekstil hem üretim hem

toptanda güçlü bir profil çiziyor

Marka oluşturmanın süreklilik istediğini her fırsatta dile getiren Fatihim

Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Çolak,

Vişne Bebe markasına fayda sağlayacak ve markalaşmayı destekleyici

her mecrada yer aldıklarını, markayı daha ileriye taşımak

adına sürekli yeniliklerle gündemde olacaklarını belirtti.

62

January

2020Interview

BRİX ÖZGÜN

VE KALİTELİ

KOLEKSİYONU İLE

YENİ YILA HAZIR

BRİX IS READY FOR

NEW YEAR WITH

ITS ORIGINAL AND

QUALITY COLLECTION

Üçdal Tekstil, established in 1971 and

has been popular with the quality of its

products for half a century, adds meaning

to the new year with its wide range

of products with its Brix brand.

Brix has been increasing its success since the year it was

founded and continues its way by expanding the export

volume in the sector and not compromising on quality in

its production. Mustafa Arslan, Owner, Brix, said that they

have digital projects for the future.

Mustafa Arslan- Brix Company Owner

1971 yılında kurulan ve yarım asırdır

ürünlerinin kalitesinden söz ettiren

Üçdal Tekstil, Brix markasıyla yeni yıla

geniş ürün yelpazesiyle anlam katıyor.

Kurulduğu yıldan bu yana başarı grafiğini yükselten Brix, sektörde ihracat

hacmini genişleterek ve üretiminde kaliteden ödün vermeyerek

yoluna devam ediyor. Firma Sahibi Mustafa Arslan, dijital alanda ileriye

yönelik projelerinin olduğunu ifade etti.

Firmanızın kuruluşunu ve bu zamana kadar olan

gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz?

Üçdal Tekstil, 1971 yılında faaliyetlerine iç çamaşır üretimiyle başladı.

Brix markasıyla ürün grubunu ve kapasitesini her geçen gün arttırarak

bugünlere kadar geldi. 1980 yılında ihracata adım atarak, yurt dışına

yaptığımız bütün ürünleri Brix markası olarak üretmeye başladık. İlerleyen

zamanlarda üretimimizi pijama grubuna da yönelttik. Yarım asırdır

hem yurt içinde hem de yurt dışında çocuk, bay ve bayan grubuna

hizmet vermekteyiz.

Üretimi kendi bünyenizde mi gerçekleştiriyorsunuz?

Üretimimizi örme, dikim, ütü-paket ve kalite kontrol bölümlerinin bulunduğu

4000m 2 ’lik kapalı alan üzerine kurulu olan tesisimizde 300

kişilik ekibimizle gerçekleştirmekteyiz. Aylık 500000 olan üretim kapasitemiz

içinde erkek, bayan, çocuk iç giyim, pijama ve gecelik üretimini

yapıyoruz.

Could you tell us about the establishment of your

company and the development process to date?

Üçdal Tekstil started its activities in 1971 with the production

of underwear. With its Brix brand, it has increased

its product group and capacity with each passing day and

has reached today. In 1980, we started to produce all the

products we made abroad as Brix brand. Later, we directed

our production to pajama group. We have been serving

children, men and women groups both in Turkey and abroad

for half a century.

Do you carry out production in-house?

We carry out our production with a team of 300 people

in our facility which is built on 4000m2 closed area where

knitting, sewing, ironing-package and quality control departments

are located. Our monthly production capacity is

500000. We produce men’s, women’s, children’s underwear,

pajamas and nightwear.

What are the factors you pay attention to

during the production process?

Our company has Oeko-Tex certificate. We attach great

importance to quality in our production. We continue our

way without changing our suppliers for many years. We

are focused on customer satisfaction in healthy production

conditions. We take care not to use any carcinogenic

substances in our

products that

may put health

risk. We take into

account the wishes

and needs of

consumers and

determine our direction

in this direction.

We take

64

January

2020
Üretim sürecinde dikkat ettiğiniz etkenler nelerdir?

Firmamızın Oeko-Tex belgesi bulunmaktadır. Üretimimizde kaliteye

çok önem veriyoruz. Kumaşlarımızı aldığımız tedarikçilerimizi uzun

yıllardır değiştirmeden yolumuza devam ediyoruz. Sağlıklı üretim koşulları

içerisinde, müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Ürünlerimizde

sağlığı riske atacak hiçbir kanserojen madde kullanmamaya özen

gösteriyoruz. Tüketicilerin istekleri ve ihtiyaçlarını dikkate alıp yönümüzü

bu doğrultuda belirliyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz teslim tarihlerini

aksatmamaya özen gösteriyoruz. Hiçbir mağduriyet yaşatmadan

gününde ulaştırıyoruz.

Geçmişten günümüze teknolojinin, makineleşmenin

ve endüstriyel sanayinin üretim hızına ne gibi gelişmeler

kattı? Bu konu ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Gerek kesim kısmında gerekse dikim kısmında biz de bu gelişen teknolojiyi

takip ederek, günümüz şartlarında üretebileceğimiz ürünleri en

iyi şartlarda üretmeye çalışıyoruz. Bu bize hem zaman kazandırıyor

hem de kalitemizi arttırıyor. Firma olarak, gelişen teknolojiye elimizden

geldiği kadar uyum sağlamaya çalışıyoruz.

Tasarımlarınıza neler yön veriyor?

Her ülkenin farklı modası ve farklı talepleri oluyor. Sezonun trendlerini

yakından takip edip, tüketicilerin isteklerini göz önünde bulundurarak

her ülkenin kendi ihtiyaçlarına göre üretim yapıyoruz.

Yurt içi piyasası ve yurt dışı piyasası şuan paralel mi

gidiyor? Brix hangi ülkelere ihracat yapıyor?

Yurt dışı piyasasında güçlü adımlarla ilerliyoruz. Amerika, İtalya, Afrika,

Rusya, Ukrayna gibi yaklaşık 25 dünya ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz.

İleriye yönelik olarak da, ihracat yaptığımız mevcut ülkeleri

koruyarak, dijital alanda ve dijital pazarda güçlü ve nitelikli ekibimizle

pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz.

care not to interrupt the delivery dates we provide to our

customers. We deliver on the day without any grievance.

What developments do technology,

mechanization and industrial industry

contributed to the production speed from past

to present? What do you think about this issue?

We are trying to offer the products that we can produce

under the best conditions by following this developing technology

in both cutting and sewing part. This not only saves

us time but also improves our quality. As a company, we

are trying to adapt to the developing technology as much

as we can.

What drives your designs?

Every country has different fashion and different demands.

We closely follow the trends of the season, taking into

account the wishes of consumers, we produce according to

the needs of each country.

Is the domestic market and the overseas

market going parallel now? Which

countries does Brix export to?

We are taking strong steps in the overseas market. We

export to nearly 25 world countries such as America, Italy,

Africa, Russia and Ukraine. In the future, we aim to expand

our market with our strong and qualified team in the digital

field and digital market by protecting the countries

we export to.

65

January

2020


Interview

PAMİNA KIDS,

DÜNYA ÇOCUKLARININ

SAHİP OLDUĞU EN ÖZEL

GİYSİLERİ ÜRETMEK İÇİN

ÇALIŞIYOR

PAMİNA KIDS

WORKS TO PRODUCE

THE MOST SPECIAL

CLOTHING OF THE

WORLD’S CHILDREN

Geçmişi 1975

senesine dayanan

“Pamuk

Prenses” isimli

aile firması

2011 senesinde

“Pamina” adı

altında yeniden

canlandı.

Bugün, Türkiye’nin

hemen

hemen

her şehrinde

ürünlerini tüketicisi ile buluşturan Pamina

Kids’in, yurt dışında Fransa, Moskova ve

Sırbistan’da da toptan temsilcilikleri bulunmakta…

Ebru Özcan Şenol

Pamina Kids, Company Owner

Bünyenizde yer alan ürün grupları nelerdir?

Ana ürün grubumuz özel günler için kız çocuk elbisesi üretimi. Ama

uzun yıllardır hayalim, güncel yaşantılarında da çocukların ve kendi

kızımın da üzerinde Pamina giysileri görmekti. Bu düşünce doğrultusunda

ilk güncel koleksiyonumuzu ve üretimini, 2019/2020 sonbahar/

kış sezonunda oluşturduk.

The family company named “Pamuk Prenses“,

which dates back to 1975, was revived

in 2011 under the name “Pamina”.

Offering its products all consumer across

Turkey, Pamina Kids has available wholesale

representative offices in France, Moscow

and Serbia abroad…

What are the products you offer?

Our main product group is the production of girls’ dresses for

special occasions. But my dream for many years was to see

Pamina clothes on children and my own daughter in their current

lives. In line with this idea, we created our first current

collection and production carried out in the fall / winter season

of 2019/2020.

What about your export activities and goals?

Our journey in apparel began in Turkey and surpassed the

boundaries of our country in a short time. The countries we

export to our products mainly are France, Kuwait, Dubai, Palestine,

Israel, Lebanon, Oman, Algeria, Russia and Serbia.

What are your goals and projects for 2020?

Our goal in 2020 is to take steps towards e-commerce. We aim

to reach different consumer channels in wider geographies by

taking part in our own e-commerce site, which we will establish,

as well as important e-commerce channels in the world.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile ilgili bilgi

verebilir misiniz?

Türkiye’den başlayan hazır giyim yolculuğumuz kısa sürede ülkemiz

sınırlarını aştı. Ağırlıklı olarak satış yaptığımız ülkeleri; Fransa, Kuveyt,

Dubai, Filistin, İsrail, Lübnan,

Umman, Cezayir, Rusya,

Sırbistan olarak sayabiliriz.

2020 yılına yönelik hedefleriniz

ve projeleriniz

nelerdir?

2020 yılında hedefimiz,

e-ticaret’e yönelik adımlar

atmak. Gerek yeni kuracağımız

kendi e-ticaret

sitemiz, gerekse dünyadaki

önemli e-ticaret kanallarında

yer alarak, daha geniş

coğrafyalarda, daha farklı

tüketici kanallarına ulaşmayı

hedefliyoruz.

66

January

2020Interview

NANİCA KIDS

KALİTENİN

ÇOCUKLARLA

BULUŞMA NOKTASI

NANİCA KIDS IS

THE MEETING

POINT OF QUALITY

AND CHILDREN

Çocukların kendilerini özel hissetmeleri için

işin tasarım kısmında özgün ve benzersiz

koleksiyonlar sunan Nanica Kids, kontrollü

ve kaliteli bir gelişim sürecini önemsiyor.

Üretilen ürünlerin kalplere dokunması, tüketicide

bir heyecan oluşturması ile motive

olup, ürünleri bu doğrultuda kaliteyle birleştirip

müşterilerine sunuyor.

Offering unique and private collections in the

design part of the work to make children feel

special, Nanica Kids cares about a controlled

and quality development process. The products

are motivated by touching the hearts, creating

excitement in the consumer and combining

the products with quality in this direction

and offering them to the customers.

Could you tell us about the establishment of

your company and the development process to

date? What is your most important philosophy?

As Nanica Kids, we have been guiding children’s clothing fashion

since 2001. With the excitement of the first day, we produce

for boys and girls aged 1 to 16 years. As Nanica Kids, we export

our products to many countries of the world and present our

collections to our customers. As a company we always prefer

to be different and high quality. We do most of our efforts for

continuous design and R & D.

Firmanızın kuruluşunu ve bu zamana kadar olan

gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? En önemli

felsefeniz nedir?

Nanica Kids olarak, 2001 yılından bu yana çocuk giyim modasına rehberlik

ediyoruz. İlk günün heyecanı ile 1 ila 16 yaş arası kız ve erkek

çocuklar için üretim yapıyoruz. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere,

Nanica Kids olarak dünyanın birçok ülkesine ürünlerimizi ihraç ediyor,

müşterilerimize koleksiyonlarımızı sunuyoruz. Firma olarak her zaman

farklı ve kaliteli olmayı tercih ediyoruz. Gayretimizin büyük bir bölümünü

sürekliliği olan tasarım ve AR-Ge için gerçekleştiriyoruz.

Nanica Kids’in faaliyetleri ve ürün yelpazesinden

bahseder misiniz?

Bünyemizde kaban, mont, gömlek, pantolon, klasik takımlar, şort,

t-shirt, okul kıyafetleri, elbiseler, spor takımlar ve sporcu kıyafetleri gibi

birçok ürün bulunuyor.

Bir yılı daha geride bıraktık. 2019 yılı sizin için nasıl

geçti? 2020 yılı için hedefleriniz, planlarınız nelerdir?

Ticari anlamda önceki yıllara nazaran belirsizliklerin ve konjonktürel

problemlerin de etki ettiği bir yıl oldu Buna rağmen yine de hareketli,

özellikle internet gibi önemli bir mecrada atılım gerçekleştirip, yeni ağlar

oluşturduğumuz güzel bir yıl oldu bizim için.

2020 de dahil olmak üzere önümüzdeki 3 yıl içinde e-ihracat oranımızı

%20 arttıracağız. Özellikle toptan e-ihracat dönemine uyum sağlamamız

gerektiğini düşünüyoruz. Bazı kamu kurumlarımızın da bu konuyla

alakalı girişimleri bulunuyor. Türkiye gibi tekstilin vazgeçilmezi olan bir

ülkede Global E-Ticaret ağı büyük bir kazanım olacaktır.

What about the activities and product range of

Nanica Kids?

We have many products such as coats, jackets, shirts, pants,

classic suits, shorts, t-shirts, school clothes, dresses, sports suits

and sportswear.

We have left behind a year. How was the year

2019 for you? What are your goals and plans

for 2020?

Uncertainties and conjunctural problems have also been affected

by the commercial deficit compared to previous years.

Nevertheless, it has been a good year for us to have made a

breakthrough in an important medium such as the internet,

especially in the internet,

and created new networks.

We plan to increase our

export rate by 20% in the

next 3 years, including 2020.

In particular, we think that

we should adapt to the wholesale

e-export period. Some

of our public institutions

have initiatives related to

this issue. Global E-Commerce

network, which is indispensable

in a country like

Turkey, will be a great gain.

68

January

2020Interview

SM BERRA KIDS

BAŞARI HİKAYESİNİ

KADININ GÜCÜ İLE

TAÇLANDIRDI

SM BERRA KIDS

CROWNS THE

SUCCESS STORY

WITH WOMEN’S

POWER

Sebahat Şimşek – Murat Şimşek

SM Berra Kids Company Partners

2017 yılında ev ortamı ile küçük satışlar üzerinde

çocuk tekstil sektörüne adım atan SM

Berra Kids, ürünlerinde sağlık ve kaliteyi öncelik

olarak benimsiyor. Marka, zengin koleksiyonları

ile farklı çeşitlerdeki kumaşları özgün

tasarımlarla buluşturuyor.

Müşteri memnuniyetine odaklanarak sektördeki

yolculuğuna başlayan SM Berra Kids,

güvenilirliğiyle de sektörde öne çıkıyor. Firma

kurucuları Sebahat Şimşek ve Murat Şimşek

ile hızla büyüme yolunda attıkları adımları konuştuk…

SM Berra Kids’in kuruluş serüveni nasıl başladı? Bugün

geldiğiniz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

SM Berra Kids, 5 Ekim 2017 yılında tek bir ürün çeşidi ile az miktarda

üretim yaparak sektöre adım attı. Önce, evde internet üzerinden perakende

satış yapıyorduk. Daha sonra ufak bir depoda satışlarımızı devam

ettirdik. Şimdi ise Sultangazi’de imalathanemiz, Güngören ve Zeytinburnu’nda

ise mağazalarımız mevcut. Araştırma yaparak, bir şeyler

geliştirerek bu yola çıktık.

SM Berra Kids, which stepped into the children’s

textile sector in 2017 with its home environment

and small sales, adopts health and

quality as a priority in its products. With its

rich collections, the brand combines different

types of fabrics with original designs.

SM Berra Kids, which started its journey in the

sector by focusing on customer satisfaction,

stands out in the sector with its reliability. We

talked with Sebahat Şimşek and Murat Şimşek,

the founders of the company, about the steps

they have taken towards rapid growth…

How did SM Berra Kids start their adventure?

How do you assess your current position

today?

SM Berra Kids stepped into the sector on October 5, 2017

by producing a small quantity with a single product range.

First, we were doing retail sales at home over the internet.

Then we continued our sales in a small warehouse. Now

we have our factory in Sultangazi, and we have stores in

Gungoren and Zeytinburnu. We started this way by doing

research and developing something.

We were not foreign to the market because one of us had

experience in production and the other had experience in

sales. As a result, the SM Berra Kids adventure began quickly.

What are the product groups you offer?

Our products are for boys and girls aged 1-12 years. We

started pajama group production and continue to produce

custom-designed dresses that children can easily wear at

weddings, proms and shows. There are many products that

mothers can easily find what they are looking for.

Zeytinburnu Shop

70

January

2020


Güngören Shop

Birimizin üretimde, diğerimizin de satış konusunda tecrübe sahibi olması

sebebiyle piyasaya yabancı değildik. Bunun sonucunda SM Berra

Kids serüveni hızlı bir şekilde başlamış oldu.

Bünyenizde yer alan ürün grupları nelerdir?

Ürünlerimiz 1-12 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklarına hitap etmektedir.

Pijama grubu ile başladığımız üretime abiye elbiseler, çocuk eşofman

takımları, düğünlerde, balolarda ve gösterilerde rahatlıkla giyebilecekleri

özel tasarım elbiseler ile devam etmekteyiz. Bünyemizde

annelerin aradığını kolayca bulabileceği birçok ürün mevcut bulunuyor.

What inspires you in the design process?

While manufacturing, we pay great attention to the quality

of the fabric and the fabricators we purchase. For us, quality

is always at the forefront. We never acted with the idea

of ​making it cheap. First of all, we prefer special fabrics and

dyes that will not compromise the health of children. First,

we look at what we should produce. We take into conside-

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir işleyiş

oluyor? Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?

Üretim yaparken kumaşın kalitesine ve ürün satın aldığımız kumaşçılara

çok dikkat ediyoruz. Bizim için kalite her zaman ön planda. Ucuza mâl

etme düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmedik. Her şeyden önce

çocukların sağlığını riske atmayacak özel kumaşlar ve boyalar tercih

ediyoruz. İlk olarak, ne üretmeliyiz diye bakıyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını

ve taleplerini de göz önünde bulundurarak tasarımı gerçekleştirip,

Sultangazi Wholesale

71

January

2020


Interview

üretimimizi yapıyoruz. Ürünleri ise farklı aksesuarlarla tamamladıktan

sonra müşterilerimize sunuyoruz.

İhracat çalışmalarınız ve hedefleriniz ile ilgili bilgi verebilir

misiniz?

Şu an hali hazırda 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin dışında

Avrupa’daki farklı ülkelere ihracat yapmayı hedefliyoruz. Kurumsal bir

firma olma doğrultusunda önümüzdeki fuarlara katılım gerçekleştirip

yeni pazarlara girme yolunda adımlar atıyoruz.

2020 yılı için planlarınız ve hedefleriniz nelerdir?

Bizim için önemli olan öncelikle müşteri memnuniyeti. Kaliteli kumaş

ve iyi işçilikle ürünlerimizi mevcut olandan daha fazla tüketiciyle buluşturma

yönünde çalışıyoruz. Ürün koleksiyonlarımızı çok farklı boyuta

taşımayı düşünüyoruz. Şu an bulunduğumuz konuma, sağladığımız hizmette

memnuniyet kazanma odaklı çalışmalar yaparak geldik. İleriye

dönük prensiplerimiz de bu yönde olacak. Sevgi ve emekle yeni ürünlerimizi

piyasaya sunarak hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

ration the needs and demands of the people and realize

the design and make our production. After completing the

products with different accessories we offer our customers.

Can you give us information about your export

activities and goals?

We are currently exporting to 45 countries. Apart from

these countries, we aim to export to different countries in

Europe. In line with being a corporate company, we are taking

steps towards entering new markets and participating

in the next fairs.

What are your plans and targets for 2020?

What is important to us is customer satisfaction. We are

working to bring our products to more consumers than the

existing ones with high quality fabrics and good workmanship.

We are considering moving our product collections to a

very different size. We have come to our current position by

making efforts focused on gaining satisfaction in the service

we provide. Our forward-looking principles will also be

in this direction. We aim to achieve our goals by offering

our new products to the market with love and effort.

72

January

2020

Interview

MONİTA KIDS,

TASARIMLARINDA

EMPATİNİN GÜCÜNÜ

KULLANIYOR

MONİTA KIDS

UTILIZES THE POWER

OF EMPATHY IN

DESIGNS

Monita Kids,

gerek yurt dışı

gerek yurt içi

gezileriyle dünya

modasındaki

trendleri

yakından takip

ediyor. Değişen

trendleri

tasarımlarına

uyarlarken, kız

çocuklarının

yaşlarına göre

konforunu ve

sağlığını düşünerek;

kumaş,

aksesuar ve dikiş

tekniklerinin

doğru kullanılmasına ya da uygulanmasına

da özen gösteriyor. Öncelikli hedeflerinin hem

çocukların hem de ebeveynlerin memnuniyeti

olduğunun altını çizen Monita Kids Firma Sahibi

Bedir Kılıçoğlu, bir ürünü ya da tasarımı

belirlerken, müşterinin gözünden düşünmenin

önemine vurgu yapıyor.

Monita Kids’in kuruluş serüveni nasıl başladı,

kısaca bahseder misiniz?

Uzun yıllar bizzat sektörde çalıştıktan sonra, edindiğim tecrübe

ve hayal gücümde gelişen ürünleri ortaya çıkarmak isteyişimin

sonucunda Monita Kids 2014 yılında hayata geçti. İstanbul

Laleli’de toptan satış mağazamızla yurt içi ve yurt dışı birçok

ülkeye hizmet veriyoruz. Bugün, üretim kapasitemiz ayda 20

bin ila 30 bin arasında olup müşteri memnuniyetini en önemli

faktör sayarak kaliteden ödün vermeden, görsel anlamda göz

doyuran, hızlı, güvenli ve çeşitlilik gösteren yenilikçi anlayışımızla

ayda 20 yeni model tasarlayarak ürünlerimizin üretim

sürecini tamamlamaktayız.

Bünyenizde yer alan ürün grupları

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Biz her yaşa uygun kız çocuklarını hayal ettiği abiye şıklığına

kavuşturuyoruz. Onların en özel günlerinde, parti, düğün ya da

prenses olmak istediği anlarda; onlar için tüllü kabarık elbiseler,

zarif dantel elbiseler, pul payet elbiseler, çiçeklerle donanmış

ya da ışıltılı taşlarla göz kamaştıran parlayan elbiseler

tasarlıyoruz. Tasarım elbiselerimizi destekleyen, şıklıklarına

şıklık katan saç aksesuarlarımız ve çanta aksesuarlı modellerimizle

de kızlarımızı en şık Monita kızı yapıyoruz.

Monita Kids follows the trends in the world

fashion closely through both domestic

and international trips. While adapting

the changing trends to their designs, considering

the comfort and health of girls

according to their age, the company also

pays attention to the correct use or application

of fabrics, accessories and sewing

techniques.

Underlining that the primary goals are

the satisfaction of both children and parents,

Bedir Kılıçoğlu, Owner, Monita Kids,

emphasizes the importance of thinking

from the eyes of the customer when determining

a product or design.

Could you tell us briefly

how Monita Kids’ foundation

adventure started?

After working in the industry for

many years, Monita Kids came

to life in 2014 as a result of my

experience and my desire to reveal

products developing in my

imagination. We provide service

to many domestic and international

countries with our wholesale

store in Laleli, Istanbul.

Today, our production capacity

is between 20 thousand and 30

Bedir Kılıçoğlu- Monita Kids

Company Owner

thousand per month and we consider customer satisfaction

as the most important factor and we complete the production

process of our products by designing 20 new models per

month with our innovative approach that is visually satisfying,

fast, safe and diverse.

What about your product groups?

We offer girls of all ages the elegance of their evening dresses.

On their most special occasion, when they want to be

party, wedding or princess; we design tulle fluffy dresses,

elegant lace dresses, sequin dresses, shining dresses that

are dazzled with flowers or sparkling stones. We make our

girls the most fashionable Monita girl with our hair accessories

and bag accessories models that support our design

dresses and add elegance to their elegance.

76

January

2020Interview

ELENA KIDS

KIZ ÇOCUKLARININ

ÖZEL GÜNLERİNE

RENK KATIYOR

ELENA KIDS

ADDS COLOR TO

GIRLS ‘SPECIAL DAYS’

Çınar Tekstil, which started to operate in

the sector with children›s mevlut products,

stands out with its Elena Kids brand. It is

exporting to many countries of the world

with its colorful designs without sacrificing

quality. As we talked about the growth targets

of the brand with founder Saniye Demir,

she emphasized the necessity of loving

his business, determination and willingness

in order to achieve success.

Saniye Demir, Çınar Tekstil Company Founder

Sektörde çocuk mevlit ürünleri ile faaliyet

göstermeye başlayan Çınar Tekstil, Elena

Kids markasıyla ön plana çıkıyor. Kaliteden

ödün vermeden, renkli tasarımlarla

dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor.

Firma Kurucusu Saniye Demir, markanın

büyüme hedeflerinden bahsederken, başarıyı

yakalamak için ilk başta işini sevmenin,

azmin ve istekli olmanın gerekliliğine

vurgu yaptı.

Bünyenizde bulunan ürün grupları

hakkında bilgi alabilir miyiz?

Bünyemizde kız çocuklarına hitap eden bayramlık, düğün, davet ve özel

gösteriler için cıvıl cıvıl, ışıltılı elbiseler bulunuyor. Koleksiyonlarımızı

hazırlarken yeni modeller tasarlayıp gündemdeki kumuşların takibini

de gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi, sektörde moda olan kumaşlar ve

aksesuarlarla taçlandırdıktan sonra müşterilerimizle buluşturuyoruz.

What about product groups?

We have chirping, glittering dresses for holidays, weddings,

invitations and special shows for girls. While preparing

our collections, we design new models and follow up on the

agenda. After crowning our products with fashionable fabrics

and accessories in the sector, we meet our customers.

What about your export activities and goals?

Which countries do you ship to?

There are many countries we export to now. Mainly, we

work in countries such as Nigeria, Dubai, Ireland, Iran

and Iraq. We provide communication with sector companies

from many countries of the world through online

media through our social media activities. In addition, we

announce our name in fairs through our advertisement

works in Baby & Kid Store Magazine. In the upcoming processes,

we plan to participate in the prestigious fairs of the

sector, which are held both at home and abroad, hosting

exhibitors from many countries and hosting visitors from

different countries. In this way, I think we can increase the

number of countries we export to and we can bring our

brand to a better position in the sector.

İhracat çalışmalarınız ve hedeflerinizle ilgi bilgi verebilir

misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderimi yapıyorsunuz?

Şu an ihracat yaptığımız birçok ülke var. Ağırlıklı olarak ise, Nijerya, Dubai,

İrlanda, İran, Irak gibi ülkelere çalışıyoruz.

Yaptığımız sosyal medya çalışmalarıyla online mecralar üzerinden,

dünyanın çok sayıda ülkesinden sektör firmalarıyla iletişim sağlıyoruz.

İlaveten, Baby & Kid Store Dergisi olarak sizin de aracılığınızla, ilan çalışmalarımızla

fuarlarda adımızı duyuruyoruz.

Önümüzdeki süreçlerde ise, hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenlenen,

çok sayıda ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan ve farklı

ülkelerden ziyaretçiyi ağırlayan, sektörün prestij sahibi fuarlarına katılmayı

planlıyoruz. Böylelikle, ihracat yaptığımız ülke sayısını arttırabilir

ve markamızı sektör içerisinde çok daha iyi bir konuma ulaştırabiliriz

diye düşünüyorum.

78

January

2020Interview

BROSS ÇORAP’TAN

DÜNYAYA YILLIK 72

MİLYON ÇİFT

ÇORAP

72 MILLION PAIRS

OF SOCKS FROM

BROSS SOCKS TO

THE WORLD

Furkan Yavuzarslan- Bross Socks General Manager

Bross Çorap, ürün grubu olarak çocuk,

kadın ve erkek grubu çorap, çamaşır

üretmektedir. Tüketicilerin çorap grubu

adına talep edebileceği tüm ürünleri

kendi üretim parkurunda farklılaştırarak

sağlamaktadır. Külotlu çorap

grubunda, moccasin (Derili Çorap),

Slipper, ABS Anti-Slide baskılı çoraplar,

dijital print çoraplar, aksesuarlı

çoraplar, bebek eldivenleri, çamaşır

grubunda penye dikişli çamaşır, boxer,

atlet, slip, içlik, body gibi birçok ürün

grubunun üretimini yaparak satışını

gerçekleştirmektedir. Bu başarının

arkasında yatan faktörleri dinlemek

için Bross Çorap Genel Müdürü Furkan

Yavuzarslan ile röportaj yaptık.

Bross Socks manufactures the product

groups for children, men and women

socks and clothes. It provides all the

products that consumers can request

about socks by differentiating them

in its own production capacity. Bross

manufactures and sells many products

such as moccasin (leather sock), Slipper,

ABS Anti-Slide socks, digital printed

socks, accessory socks, baby gloves

in pantyhose range, combed underwear,

boxer, athlete, slip, underwear, undershirts

and bodysuits in dress range.

We interviewed Yavuz Yavuzarslan, General

Manager of Bross Socks, to listen

the factors behind their success.

Can you brief us the preparation process of

your collections? What inspires you in the

design process?

As Bross, we have a total of 3 collections per year and

we sell these collections within 4 periods. Our collections

are designed as summer, winter and all seasons by combining

and utilizing the knowledge and values acquired

from digital platforms through seminars, consultations,

and the follow-up of trends and fashion as a result of

the meetings of the models and designs by the sales and

marketing unit of our R & D and design department. The

most important point of inspiration in the preparation

of the collection through the innovative and imaginative

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir işleyiş

oluyor? Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?

Bross olarak, yılda toplam 3 koleksiyonumuz mevcut ve bu koleksiyonların

satışını 4 periyod içerisinde gerçekleştiriyoruz. Yaz, kış ve 4

mevsim olarak modeller ve tasarımların, Ar-Ge ve tasarım departmanımızın

satış ve pazarlama birimiyle yaptıkları toplantılar sonucu, trend

ve modayı takip ettikleri seminerler, danışmanlıklar ve dijital platformlardan

edindikleri bilgi ve değerleri kombinleyip birleştirerek koleksiyon

hazırlığı yapılmaktadır. Koleksiyon hazırlığındaki en önemli esinlenme

noktası firmanın vizyonu olan yenilikçi ve inovatif çözümlerden geçmektedir.

Bu doğrultuda, olmayanı ilk üretmek için ekibimiz yoğun

80

January

2020


mesai harcamakta ve ortaya çıkan ürünleri Bross’un kendi çizgisine

oturtarak koleksiyonu tamamlamaktadır.

Üretim aşamasında ne gibi kriterlere dikkat

ediyorsunuz?

Bross Çorap, üretim standartları ve prosedürleri ISO9001, SEDEX gibi

uluslararası kuruluşlar tarafından denetlenip, belgelendirilmektedir.

Üretim aşamalarında kendi değerlerimize yönelik proses ve işlemlerimizi

ilerletmekteyiz.

Kalite: Firmamızın çok hassas bir kalite politikası ve uygulanabilirliğinin

karşılığı olarak Endüstri 4.0 sistemleriyle proactive önlem ve aksiyonlarla

0 hatayı hedefleyen sistemleri aktif olarak kullanmaktayız.

Verimlilik: Endüstri 4.0 için yapılan yatırımların karşılığı olarak, mühendislik

departmanımızın çalışmaları sonucu her geçen gün verimliliği

arttıracak proje ve aksiyonlarla sürdürülebilirliğimizi sağlamaktayız.

Teknoloji: Firmamızda kullanılan otomasyon sistemleri tamamen Bross

için özel tasarlanmış olup başka bir üreticide olmayan, el değmeden

çorap üretimini sağlayan sistemlerimiz mevcuttur. Gelişmiş ERP sistemimizle

üretimimize değer katarak, nihai tüketicinin taleplerine en hızlı

ve doğru şekilde cevap vermemizi sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik: Firmamızın yapmış olduğu çalışmalar her geçen gün

artarak devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,

solutions which are the vision of the company. To this

end, our team spends a lot of time working to produce

the firsts and completes the collection by utilizing the

finished products with Bross’s own line.

What criteria do you pay attention to during

production?

Production standards and procedures of Bross Socks

are audited and certified by international organizations

such as ISO9001, SEDEX. We are progressing our

processes towards our own values ​in production stages.

Quality: In response to a very sensitive quality policy

and applicability of our company, we actively use systems

aiming at 0 errors with proactive measures and

actions with Industry 4.0 systems.

Efficiency: In return for the investments made for Industry

4.0, we ensure our sustainability through projects

and actions that will increase productivity every day

as a result of the work of our engineering department.

Technology: Automation systems used in our company

are completely designed special for Bross and are not

81

January

2020


Interview

available from any other manufacturer, we provide

systems for the production of socks with zero-touch. By

adding value to our production with our advanced ERP

system, it enables us to respond to the demands of the

final consumer in the fastest and most accurate way.

Sustainability: The activities of our company are increasing

day by day. Our investments and projects related

to the use of renewable energy sources, products made

from recycled materials, efforts to reduce water consumption,

and to increase energy efficiency are ongoing.

As the reason consumers choose our products, we know

that our sustainability will have a major impact in the

medium and long term. We respect the environment, nature

and people who work in our ethical genes, and as a

company, we care more and more and reflect this on our

products and services.

geri dönüşümlü materyallerden üretilen ürünler, su tüketiminin azaltılması

için yapılan çalışmalar, enerji veriminin arttırılması ile ilgili yatırım

ve projelerimiz sürekli ve düzenli olarak devam etmektedir. Tüketicilerin

bizim ürünlerimizi tercih etme sebebi olarak, sürdürülebilir olmamızın

orta ve uzun vadede etkisinin büyük olacağını bilmekteyiz. Etik genlerimize

işleyen çevre, doğa ve insana saygıyı, firma olarak, her geçen gün

daha fazla önemseyip bunu ürün ve hizmetlerimize yansıtmaktayız.

Üretimde kullandığınız makineler ile ilgili bilgi verebilir

misiniz?

Son teknolojik burun kapama örgü makinelerimiz ile birlikte farklılaştırdığımız

örgü makineleri parkuru ile gerçek fileli, gerçek 3D çoraplar,

heavy gauge 3 ve 6 numara, çift silindir makineleri ile müşterilerimizin

çorap ile ilgili beklentilerinin hepsine cevap veriyor durumdayız. Örgü

sonrası proseslerde kullandığımız otomasyon makinelerimiz ile total

üretimimizin %35’lik kısmını tamamen insansız otomatize etmiş durumdayız.

Bu oran, sektör genelinde %5’ler seviyesindedir. Kendimize

özel terzi usulü yaptırdığımız bu makineler ile verimliliğimizi arttırarak,

müşterilerimize ürünleri daha kısa zamanda, daha kaliteli ve katma

değerli iletmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Otomasyon ve makine

konusunda almış olduğumuz yurt içi ve yurt dışı danışmanlıklarımızla

sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamaktayız.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Girmeyi

düşündüğünüz yeni pazarlar var mı?

56 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çin, Hindistan ve Kore ülkelerine ürünlerimizi

sevk ediyoruz. Hedef pazar olarak uzun vadede Afrika bölgesiyle

ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Orta vadede Orta Doğu pazarında

gelişmeye ve büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz.

İhracatta büyüme ile ilgili hedefleriniz ve projeleriniz

nelerdir?

Kendi markamızla ihracatta hedefimiz 2022 sonuna kadar %120 büyümek.

Bununla ilgili Avrupa, Amerika ve Orta Doğu pazarında departmanımız

çalışmalarını sürdürmektedir. Ürettiğimiz katma değerli ürünlerimizle

yurt dışındaki tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca online

yurtdışı franchising sistemiyle ilgili 2020 yılında girişimlerimiz olacak ve

yurt dışında online olarak partnerlerimizle satış yapmayı hedefliyoruz.

Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ar-Ge, Bross’un vazgeçilmez bir parçası. Vizyonumuz ve misyonumuzu

gerçekleştirmek için yapacağımız katma değerli çalışmalarla birlikte

“yapılmayanı ilk olarak yapmayı” hedeflemekteyiz. Bu bağlamda Ar-

Ge’nin tüketici analizlerini yaparak ihtiyaç duyulan ürünlerin çalışmasını

materyal bakımından tüm dünyada araştırarak, farklı üretim tekniklerini

What about the machines you use in

production?

With the latest technological nasal closure knitting

machines, we are able to meet all of our customers’

expectations regarding socks with real mesh, real 3D

socks, heavy gauge number 3 and 6, double cylinder

machines. We have fully automated unmanned 35%

of our total production with our automation machines

used in post-knitting processes. This ratio is around 5%

throughout the sector. With these special tailor-made

machines, we increase our productivity and make great

efforts to convey products to our customers in a shorter

time, with higher quality and added value. We provide

continuous development and improvement with our

domestic and international consultancy in automation

and machinery.

Which countries do you export to? Are there

any new markets you intend to enter?

We export to 56 countries. We ship our products to China,

India and Korea countries. As a target market, we

continue to work on the African region in the long term.

In the medium term, we aim to continue to develop and

grow in the Middle East market.

What are your goals and projects related to export

growth?

Our goal is to grow 120% by the end of 2022 in export

with our own brand. Our department continues its activities

in European, American and Middle East markets.

We aim to reach consumers abroad with our value-added

products we produce. In addition, we will have initiatives

about the online overseas franchising system in

2020 and we aim to make sales with our partners online

abroad.

What about your R & D studies?

R & D is an indispensable part of Bross. Our vision and

mission to realize our value-added work together with

we aim “to do first whatever is not done before”. In this

context, the new machine investment suggestions are

offered by conducting consumer analysis of R & D, the

study of needed products by researching all over the

world in terms of materials, exploring different production

techniques. Our R & D consultancy service adds

strength to the strength of our team and provides support

in the production of innovative solutions and pro-

82

January

2020


keşfedip makine yatırım önerileri sunarak gerçekleştirmektedir. Ar-Ge

ile ilgili danışmanlık servisi aldığımız profesyonel kadrolarda ekibimizin

gücüne güç katmakta, inovatif çözüm ve ürünlerin üretilmesinde destek

sağlamaktadır. Aynı zamanda, Ar-Ge departmanımız sürdürülebilirlik

çalışmaları neticesinde geri dönüşümlü materyallerden koleksiyon

oluşturarak müşterilerin beğenisine sunmaktadır.

Günümüzde e- ticaret muazzam bir mecra. Markanızın

e- ticaret faaliyetleri hangi aşamada? İnternet

üzerinden satış sizce mağazaları nasıl etkiliyor?

E-ticaret yatırım ve çalışmalarımız 2 yıl önce başladı ve bugün itibariyle

yıllık ortalama %100 büyüme ile ilerliyoruz. Alt yapı çalışmalarımız

ve online için ürettiğimiz özel ve limitet koleksiyon ve ürünlerle daha

fazla tüketiciye ulaşıyoruz. Orta vadede satışların bir çoğunun online

satış kanalları vasıtasıyla yapılacağına inanıyoruz ve bunun için firmamızda

online satış ve pazarlama birimini kurmuş bulunmaktayız. 2020

yılı hedeflerimizden bir diğeri de yurt dışında online üzerinden satış yaparak

marka değerini ve bilinirliğini arttırmak olacak.

Ayrıca 2020 yılında online satışlarımızda tüketicilerimizin alacağı ürünleri

kişiselleştirme imkanı bulacak ve bununla ilgili Türkiye ve dünyada

ilklere imza atıyor olacağız.

Geçmişten günümüze teknolojinin, makineleşmenin ve

endüstriyel sanayinin üretim hızına ne gibi gelişmeler

kattı? Bu konu ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Kurulduğumuz günden bu yana, inovatif çözümlerle çalışmalarımızı devam

ettirmek ve müşterilerimize sürdürülebilir hizmet vermek vizyonu

ile hareket etmemiz dolayısıyla, teknoloji ile inovasyon bizim için elzem

konuların başında gelmektedir. Teknolojinin bizlere katkısı ürünlerimizi

daha verimli üreterek, tüketicinin isteklerine daha hızlı cevap verecek,

tüketicinin markamızla duygusal bağ kurabileceği üretim tekniklerini

kullanmaktır. Endüstri 4.0’ı yaklaşık 2 yıl önce firmamız altyapısına

entegre etmeye başlayarak, verimliliğimizi arttırdık ve kalite çıtamızı

sürekli daha yukarı seviyelere çıkarmaya başladık. Üretimde endüstriyel

robotları kullanarak, üretim değer akışımızı hızlandırdık ve üretim

maliyetlerimizi aşağı seviyelere çekmeyi başardık. Kullanılan teknolojilerin

birçoğu günümüzde araba üretim sanayisinde kullanılan ancak

tekstilde görülmeyen teknolojilerdir. Endüstri 4.0 süreci firmamızda

hala devam etmektedir. Ayrıca, IT ekibimizin ERP sistemimizde yapay

zekânın geliştirilmesi ve uygulanması noktasında çalışmaları devam

etmektedir. 2020 sonlarında üretimimizde yapay zekâ algoritmaları ve

kodlamalarını kullanarak, üretim katma değerimizi daha yukarı seviyelere

çıkartacağız.

ducts. At the same time, our R & D department creates

collections of recycled materials as a result of sustainability

efforts and presents them to customers’ appreciation.

Today, e-commerce is a tremendous medium.

At which stage are your brand’s e-commerce

activities? How do you think online sales

affect the stores?

Our e-commerce investment and work started 2 years

ago and today we are progressing with an average annual

growth of 100%. We reach more consumers with

our private and limited collections and products for our

infrastructure works and online. In the medium term,

we believe that most of the sales will be made through

online sales channels and for this we have established an

online sales and marketing unit in our company. Another

target of our year 2020 will be to increase brand

value and awareness by selling online abroad.

Also, in 2020 will have the opportunity to personalize

products to our consumers in our online sales and we

will take it with that we will be achieving the firsts both

in Turkey and world.

What developments have contributed

to the production speed of technology,

mechanization and industrial industry from

past to present? What do you think about this

issue?

Since the day we were established, we have continued to

work with innovative solutions and act with the vision

of providing sustainable services to our customers, so

technology and innovation are the most important issues

for us. The contribution of technology to us is to use

production techniques that produce our products more

efficiently, respond more quickly to the demands of the

consumer, and establish an emotional connection with

our brand. We started to integrate Industry 4.0 into the

infrastructure of our company about 2 years ago, increasing

our efficiency and continuously increasing our

quality bar. By using industrial robots in production,

we accelerated our production value flow and managed

to reduce our production costs to lower levels. Most of

the technologies used are used in the car manufacturing

industry today, but not seen in the textile industry.

Industry 4.0 process is still continuing in our company.

In addition, our IT team is working on developing and

implementing artificial intelligence in our ERP system.

By the end of 2020, we will increase our production added

value by using artificial intelligence algorithms and

coding in our production.

83

January

2020


Economy

Economists Expect Fall in

Interest Rates

Economists surveyed predicted that the Central Bank of the

Republic of Turkey (CBRT) will further reduce interest rates.

The Monetary Policy Committee (MPC) will hold a meeting

for the seventh time this year to determine the bank’s decision

on interest rates.

A group of 14 economists expect an average drop of 100 basis

points in the one-week repo rate – the lowest estimate at

50 basis points and the highest at 200.

In the previous meeting, the MPC decided to cut interest rates

by 325 basis points from 19.75% to 16.50%.

After meeting, the bank will hold one more committee meeting this year. In 2018, the CBRT held nine MPC meetings as interest

rates climbed from 8% to 24% over the course of the year.

Economic Confidence

Reaches 15-Month High

The economic confidence index increased by 14.7 points in October

compared to the same month of the previous year, reaching

89.8 – the highest in the last 15 months, according to the

data of the Turkish Statistical Institute (TurkStat) released.

The economic confidence index – a composite index that summarizes

the general economic situation, expectations and trends

of consumers and producers – stood at 105.2 at the beginning

of last year. The index fell to 75.2 in June 2018 as a result of currency

volatility, geopolitical risks and diplomatic developments.

Commenting on the data, Treasury and Finance Minister Berat Albayrak

said on his Twitter account the strong recovery in the markets

continues, as shown by the improvement in all the confidence metrics.

“The momentum we have achieved in this field will be one of the driving

forces of the change and sustainable growth we desire,” he added.

To restore the economic confidence, the government and relevant

state agencies have introduced and implemented

several measures to stabilize the tailspin in the economic

activity, thereby launching an economic balancing period.

The decline in interest rates and single-digit inflation after a long

break and reduced geopolitical risks increased confidence in Turkish

lira assets, which was reflected in the economic confidence index.

According to the Turkish Statistical Institute (TurkStat), the economic confidence

index rose by 3.8 points in October compared to the previous month.

The recovery in the economy also manifested itself in the real sector

confidence index. The real sector confidence index increased

by 2.1 points to 100.9 in October compared to the previous month.

The seasonally adjusted real sector confidence index, on

the other hand, saw an increase of 4.5 percentage points to

104.2 in October, reaching the highest level in 17 months.

The positive expectations for the future from both consumers and producers

increased, while the sub-indices used in the calculation of the

economic confidence index surged.

The index value, which represented

the production volume in the next three

months, reached the highest level

in 20 months in October at 118.8.

Expectations that employment and

export orders would increase in the

next three months also improved.

Fitch Affirms

Turkey’s Debt Rating

as ‘BB’ Changing

Outlook to ‘Stable’

Formun Altı

The international credit rating agency, Fitch

affirmed Turkey’s long-term foreign and local

currency Issuer Default Ratings (IDR) as “BB,”

changing the outlook to “stable” from “negative.”

The agency also revised up its GDP forecast for

2019 by 0.8 percentage points to 0.3% on the

back of stronger second-quarter outturns.

Fitch maintained its GDP growth forecast of

3.1% for 2020 and 3.6% in 2021.

Earlier in September, an expert from Fitch had

said Turkey executed a “very impressive” bounce

back from the challenges it faced last summer.

“Turkey has shown a very impressive resilience,

flexibility, and recovered and stabilized from the

financial crisis of last summer,” Ed Parker, Fitch

Ratings managing director for Europe, Middle

East, and Africa EMEA region, told a global conference

in London.

Pointing to Turkey’s strong fundamentals, Parker

said the country’s sovereign balance sheet,

low government debt and private banks are in

relatively good shape.

He also praised the dynamism and flexibility of

the Turkish private sector.

84

January

2020


Dünya’nın Trend Otoritesi

Sonbahar-Kış 2020-2021 Çocuk Modası

Trendlerini İstanbul’da Açıklıyor

8-11 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde

gerçekleşecek 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk

Ürünleri fuarının ikinci gününde düzenlenecek WGSN Çocuk

Trendleri seminerine, firmasının gelecek vizyounu oluşturmasına

yardımcı olacak tüyoları öğrenmek isteyen yerli ve

yabancı firmaların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

87 ülkede 40.000 kullanıcıya ulaşan, dünyanın lider trend

öngörü firması İngiliz WGSN, 38. Uluslararası İstanbul Anne

Bebek Çocuk Ürünleri – CBME Türkiye fuarı bünyesinde

Sonbahar-Kış 20/21 çocuk modası trendlerini aktaracağı

çok özel bir seminere hazırlanıyor.

9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’te seminere kayıt

yaptıran fuar ziyaretçilerine verilecek ve konu başlıklarını

Çocuk Giyim Makro Trendler, Renk & Renk Harmonileri,

Kumaşlar, Baskı & Desenler, Süslemeler, Ayakkabı & Aksesuarların

oluşturacağı sunumun ardından, ikramlar eşliğinde

soru-cevap bölümüne geçilecek.

“ Sistemlerin Çağı 2020’lere Hoşgeldiniz ”

Düşünce metotlarının, ürün odaklı tasarımdan sistemik tasarımlara

dönüştüğü bir çağa yaklaşıyoruz. Giderek daha

karmaşık hale gelen dünyamızda, sürdürülebilirlik ve değişim

gibi konular artık zorluk olmaktan çıkıp birer fırsata

dönüşüyor. Bu sayede tasarım ve üretkenlik; insanlar,

çevre ve iş dünyası için uzun vadeli çözümler geliştirilmesine

olanak sağlıyor. Dünya’nın trend otoritesi WGSN;

Sonbahar/Kış 20/21 Çocuk Giyim trend öngörülerini paylaşacağı

sunumda, Çocuk Giyim’i etkisi altına alan makro

trendleri aktarırken; renk, desen, kumaş, hazır giyim ve

aksesuar gibi birçok alanda ilham verici bilgiler sunacak.

Konforlu ev giyimi etkilerinin öne çıkacağı sezonda; gerçek

ile sanal, otantik ile sahte, gerçek ile fantezi arasındaki çizgiler

bulanıklaşıyor. Klasik stiller teknik kumaşlar ile birleşerek

modern silüetler oluşturuyor.

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk

Ürünleri Fuarı Sektörün Sürdürülebilirliğini

Destekliyor

Global değerleri göz önünde bulundurarak, yerli sektörün

sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak ve endüstrinin geleceğinin

şekillenmesine rehberlik etmek amacıyla, her yıl

birbirinden zengin içeriklerin yer aldığı etkinlikler düzenlemeyi

amaçladıklarını belirten, CBME Türkiye 38. Uluslararası

İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuar Direktörü

Hatice Dinçer, ‘’ Hedefimiz 9-11 Ocak 2020 tarihleri arasında

yapılacak etkinlikte, Sonbahar-Kış 20/21 çocuk modasıyla

ilgili gerçekleştirilecek sunumlarla birlikte, yerli sektörün

dünya modasıyla aynı anda koleksiyonlarını sergilemesini

sağlamak ‘’ dedi.

Yaptığı 2021 Tüketici analizlerinde WGSN, genç nüfusun

artış gösterdiği Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin trendlere

yön verdiği, global değerlerin önümüzdeki dönemde artış

göstereceği, bu nedenle de Sonbahar-Kış 20-21 sezonunu

şekillendiren etnik etkilerin ön planda olduğunu sunumlarında

yansıtıyor.

85

January

2020


Fair

Çin’de anne bebek ve

çocuk ürünlerine olan

talep maksimum seviyede

Maximum demand

for baby products in

China

Çin’de hamile ve bebek ürünlerinin

payı, Çin’in iki çocuk politikası yürütmesinden

bu yana, bu oranın daha da

büyümesi beklenerek yılda %15 civarında

artıyor.

2018 yılında, Çin’de 15,2 milyon doğum gerçekleşti ve bunların

yarısı ailedeki ikinci çocuktu. Bu oranın yılda 17,5 ve 21

milyon arasında bir tırmanış göstermesi bekleniyor. Çinli

ebeveynler, kalite ve güvenliği sağlamak için tanınmış

markalara, özellikle de uluslararası markalardan daha fazla

alışveriş yapmaya istekliler.

Çin pazarına girecek olan anne bebek ve çocuk ürünleri

tedarikçi ve satınalmacıları için mükemmel bir network sunan

Baby & Stroller China (11. Shenzhen Uluslararası Bebek

Arabası, Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı), eşzamanlı

gerçekleşen Toy & Edu China ve yeni fuar olan Licensing

China ile birlikte 6-8 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

Büyük Körfez, büyük oyun

Fuarlar 2020 yılında Guangzhou’dan yepyeni bir Alana, Schenzhen

World Exhibition and Convention Center’e taşınarak

dünyanın en büyük sergi alanında ticari görüşmeler

için daha büyük bir alana sahip olacak. Fuarların stratejik

Schenzhen şehrine taşınması, Büyük Körfez Bölgesinin

desteklediği şehrin ekonomik büyümenin teknolojik inovasyon

merkezi olarak öne çıkan avantajına da sahip olacak.

Bu fuarlar çocuk bakımı ve oyun alanındaki inovasyon için

bir platform ve Dünya Oyun Zirvesi gibi yıllık bir dizi programa

ev sahipliği yapmaktadırlar.

Yeni fuar, yeni tarih

Fuarlar Çin Yeni Yılı’ndan sonra Çin’de düzenlenecek ilk fuarları

olarak, Mart’taki erken tarihi ile birlikte Çin’in yoğun

sezonunda yerini alacak. Yeni eşzamanlı fuar olan Licensing

China da, Toy & Edu China ve Baby & Stroller China’ya

katılacak. Daha önceden Toy & Edu China’da yıllık olarak

düzenlenen ve oldukça övgü dolu lisanslı ürün alanı olan

Licensing China başlı başına bir fuar olmak ve IP lisanslama

konusunda katma değerli fırsatlara odaklanmak için

genişledi ve geliştirildi.

The market scale for maternity and baby

products in China increases by around

15% per year, with further growth expected

since China’s two-child policy was implemented.

2018 saw 15.2 million births in

China, with 50% the second child in the

family. This number is expected to climb to

between 17.5 million and 21 million annually.

Chinese parents are also more willing

to pay more for well-known brands, particularly

international brands, to ensure

quality and safety.

Baby & Stroller China

(the 11th Shenzhen International

Stroller, Mother

and Baby Product Fair)

will be held from 6 – 8

March 2020, concurrently

with Toy & Edu China

and the new fair Licensing

China, offering a prime networking and sourcing

platform for baby and mother product suppliers and

buyers to access the China market.

Greater Bay, greater play

The fairs will move from Guangzhou to a brand new venue

in 2020, the Shenzhen World Exhibition & Convention Center,

creating more space for business exchanges in

the world’s largest exhibition venue. The fairs’ strategic

relocation to Shenzhen will take advantage of the city’s

status as a leading hub for technological innovation,

supported by the economic growth of the Greater Bay

Area. The fairs are a platform for innovation in childcare

and play, and also host an annual fringe programme,

including the renowned World of Play Summit.

New fair, new date

With the earlier date in March, the fairs will take place

during China’s peak sourcing season, as the first industry

events in Mainland China to be held in the first

quarter of the year. Baby & Stroller China and Toy & Edu

China will also be joined by a new concurrent fair, Licensing

China. Previously held annually as a highly praised

licensing product zone in Toy & Edu China, Licensing

China has expanded and upgraded to become an individual

fair, focusing on value-adding opportunities in IP

licensing.

86

January

2020Fair

CJF 2020

Spring & Mir Detstva 2020 to Be The Best

Way to Generate Sales, Find Suppliers

24th International Exhibition for Child and

Junior Fashion & Maternity Wear to be held

on February 24-27, 2020 by runing along

with children’s industry Mir Detstva in

Expocentre Fairgrounds, Moscow

CJF 2019 Autumn ran along with the 25 th anniversary international

exhibition for the children’s industry – Mir Detstva. These

two wonderful trade shows resulted into new ideas and trends

of the upcoming fashion season, reliable business partners,

creative approaches to business doing, and creative exchange

of views.

CJF – Child and Junior Fashion is a special event in the world of

children’s fashion. CJF targets buyers, manufactures, suppliers

and designers of clothes, footwear and accessories for children

and pregnant women.

Participate in CJF – Child and Junior Fashion to

get the latest information about new products

generate sales leads/find suppliers

increase brand awareness

launch a new products or a new product line

find business solutions

make new business contacts

sign beneficial contracts for the coming year

Visitors

Job title of visitors: CEO/company owner, purchasing director/

buyer, purchasing manager, marketing/advertising director,

self-employed, designer, student, mass media representative

The main goals of visitors at CJF: purchasing (81%) and sales

leads (76%); source: visitor survey at CJF – Child and Junior Fashion

2018

The majority of visitors expressed interest in coming back in

2019 (91%) and would recommend CJF to their business partners

and colleagues (91%); source: visitor survey at CJF – Child

and Junior Fashion 2018

Expocentre would like to express special gratitude to the exhibition’s

General Media Partner – Argumenty i Fakty and General

Internet Partner – RDT-INFO.RU.

Astanda Chegia, a stylist, image-maker and image coach

from Practical Fashion Solution and Ksenia Leri, the founder

and Director General of Trendsquire Bureau arranged trend

tours around the exhibition. This autumn the tours’ topics

were Trends and Tendencies in the World of Children’s Clothes.

Children’s Capsule Wardrobe. How to Sell it Effectively? and Clothing

and Footwear for Children, Spring-Summer 2020.

JUNIOKIDS B2B Meeting

The first JUNIOKIDS B2B Meeting brought together representatives

of Turkish factories and the CJF visitors and exhibitors.

The 20 th Practical Business Forum of CJF – Child and Junior Fashion

2019. Autumn offered a comprehensive supporting program.

It welcomed many more buyers from many retail chains

and online stores. They agreed on supply contracts to retail chains

for 2019–2020.

The 28 th Russian Trade Forum for Retail Suppliers brought

together key players of FMCG market of food / non-food categories.

Suppliers got acquainted with the latest trends in consumer

behaviour, a ready algorithm of entering retail chains with food

/ non-food goods and successful suppliers’ case studies on shelf

delivery and cooperation with online retailers.

88

January

202090

January

2020Fair

Baby Expo & Children’s

Fashion Fair to be

Foothold for Your Business

Leading event in

children’s fashion

industry, Ukraine

Baby Expo & Children’s

Fashion Fair

Spring to be held

on 24–27 March

2020, in Kiev, Ukraine

Welcome to 24 th edition of

BABY EXPO International

Trade Fair, top event of the

Ukrainian children’s goods

market.

BABY EXPO is divided into

three thematic sections:

BABY Toys Fair — toys and games;

BABY Products Fair — products for babies, pregnant and

nursing women;

Children’s Fashion Fair — children’s wear and footwear.

BABY EXPO will be held on 10–13 March 2020 in Kiev at the

International Exhibition Centre located at 15 Brovarsky ave.

Over 300 exhibitors from around the globe will showcase

over 500 trademarks of children’s products. Most of visitors

will be CEOs of large, medium and small-sized businesses;

sales, distribution, e-commerce, advertising managers; people

interested in the latest trends and the hottest products

in children’s goods industry.

The fair will provide an opportunity to profit from the experiences

of market leaders, explore new companies, compare

market offers, and attract more customers.

Highly topical business program will be beneficial to everyone

focused on sustainable development and implementation

of innovative solutions. Exhibitors will get the chance

to showcase their achievements and establish business relationships.

The most exciting and trendy event will be Fashion Show

with kid models walking the catwalk dressed in clothing

from brand new collections.

Visitors can attend award ceremonies of the latest editions

of Business Style School Wear contest and Best Toy national

contest. Visitors will be also offered much unique information

they can use to develop their own businesses.

We look forward to welcoming you at the fair!

92

January

2020Fair

The Best of Playtime

Paris January

2020

28th of Playtime

Paris offers style

and uniqueness

on 25-27 January

2020 in Parc Floral

De Paris

Develop your business efficiently all year long with

the Playtime Marketplace, the world›s largest B2B platform

for kids fashion, lifestyle brands and maternity.

Joining the Playtime community means joining

a network of 100,000 individuals worldwide

and having access to a wide variety of today’s

most creative designer brands.

Because with fashion and design collections there’s nothing

like seeing, touching, feeling or talking to real people,

we built Playtime Paris, New York and Shanghai for

everyone to meet twice a year.

And because that will make

us want even more, we added

the Playtime marketplace

where any of us can discover

those amazing brands,

exchange with them and order

from them all year round.

We strive for style and

uniqueness.

We stand with brands that

embrace the present and

share their own vision of

childhood.

We cater to buyers who

value consciousness and

exclusivity.

We inspire contemporary families to follow their own

path.

Welcome to Playtime!

Brands

Introduce your collection to the world

alongside the most creative brands.

Whether you prefer to meet buyers in real life at our

shows or search for new business opportunities online,

without moving from your office, we have what you need!

Buyers

Focus on quality and exclusivity, source the world’s most

creative brands and build a premium offer for your business.

Discover emerging talents and order from must-have

brands. And because being unique should not be a matter

of price, professional buyers will always get free access to

our shows and to our marketplace!

94

January

202096

January

2020
97

January

2020


98

January

2020


99

January

2020


100

January

2020


101

January

2020


Fair

PITTI BIMBO

Celebrates Its 90th Edition

Pitti Immagine Bimbo, hosted in Florence

from 16 to 18 January 2020, is

celebrating its 90th edition.

What’s the new? The Top Floor of the Central Pavilion is

home to THE KID’S LAB!: 3,000 sqm of innovative venues

including KidzFIZZ, Ecoethic, The Nest and Kid’s Evolution.

Alongside these, in the path going through the different pavilions

we find Pitti Bimbo, the core section of the whole trade

show, with its designer collections and ‘iconic’ brands of the

kids’ world, the sartorial vocation of Apartment, the dynamism

of Sport Generation, the urban soul of Superstreet, the

accessories and furnishing elements of Fancy Room and the

special selection of on-trend items of the Editorials. In addition,

there are runway

shows, events, presentations

and talks.

Creative productions, special events, new brands and international

collaborations. Pitti Immagine Bimbo, hosted in

Florence from 16 to 18 January 2020, is celebrating its 90th

edition. For 45 years it has been the epicenter of a project

for kids that, starting with the wardrobe, has expanded to

touch on lifestyle and accessories in a world that has managed

to engage the entire family beginning with children. Three

days offering an extraordinary international overview

ranging from designer labels to small experimental brands.

Here is Pitti Bimbo’s multifaceted identity.

The catwalk shows

calendar and the

special events

A calendar of runway

shows, initiatives, presentations,

events and cocktail parties because Pitti Bimbo

is about browsing, discovering and staying up to date.

The special events at the Fortezza include the Pitti Immagine

special catwalk shows, presenting a selection

of sophisticated and exclusive collections showcased in

the APARTMENT section, the innovative, experimental

and unusual brands protagonists in the KidzFIZZ section.

And the Pitti Bimbo calendar will also feature the catwalk

show by the Children’s Fashion from Spain brands.

The Monnalisa Fashion Show

A not-to-be-missed event at Pitti Bimbo 90, the Italian brand

Monnalisa, a leader in premium childrenswear, will present

their new collection with a special catwalk show on Thursday

16 January at the Stazione Leopolda.

102

January

2020Economy

Turkey Could Achieve Greater Stability in 2020

Turkey could experience greater stability in 2020, said the credit ratings agency Fitch .

“Fitch expects the recovery and rebalancing of the economy to continue, with growth strengthening,

inflation falling and the current account deficit contained,” the agency said in report on the

outlook of emerging European countries.

The report stressed that with no national elections due until 2023, 2020 provides an opportunity for Turkey to implement reforms

stated in the government’s New Economy Program, tackling structural credit weaknesses.

“Nonetheless, risks remain multifaceted. Weak monetary policy credibility, economic policy, political, geopolitical and sanctions

risks could provoke bouts of asset price volatility, although global interest rate policy should keep external financing conditions

supportive,” it added.

It said the weak global economic growth will produce a more difficult environment for emerging European countries next year.

Turkey Rises in World Bank’s

Business Index

EU Council Raises

Turkey’s GDP Growth

Forecast for 2019

European Council’s report, “Autumn 2019 Economic

Forecast,” raised its growth expectation for Turkey’s

GDP this year from minus 2.3% to 0.3%.

The report, of which previous version was released

last Spring, also expected that the Turkish economy

will grow 3.1% in 2020 and 3.5% in 2021.

Meanwhile, the report’s previous 2020 forecast for

GDP growth was 3.9%.

“The economy recovered faster than expected from

last year’s currency crisis, supported by a large fiscal

stimulus and strong growth contribution of net

exports,” the report said.

The Turkish economy grew 7.4% in 2017 and 2.6%

last year.

The country’s new economic program, released at

the end of this September, suggested a growth target

of 0.5% this year, and 5% for the next three years.

The report also forecasted unemployment rate to

drop to 13.7% this year, 13.3% next year and 12.9%

in 2021.

Consumer Price Index -- also known as inflation rate

-- is to stand at 15.3% in 2019, 10.3% in 2020 and

9.3% in 2021 according to the report’s expectations.

The report’s growth expectations were 1.4% for the

EU, 1.1% for the eurozone, 1.7% for advanced economies,

3.9% for emerging and developing economies

and 2.9% for the world economy in 2019.

Turkey has jumped up 10 places to be 33rd among 190 nations in the World

Bank’s Ease of Doing Business Index released on Oct. 24, the country’s vice president

said.

In a statement, Fuat Oktay said that Turkey has gained an important achievement

in the economic field as well, along with the achievements gained both

on the ground and at the table, referring to the country’s counter-terrorism

operation in northern Syria and recent agreements with the U.S. and Russia.

“There is an improvement of 27 places compared to the index of two years ago,

when Turkey ranked 60th on the index,” Oktay said.

He said the achievement was gained despite “manipulation attempts and attacks

on the Turkish economy.”

Stating that the recent gain is “never enough” for Turkey, he added: “Our primary

goal is to be ranked 20th on the index.”

Under the leadership of President Recep Tayyip Erdoğan, Turkey will continue

its works to encourage both domestic and foreign investors to do direct investment

furthermore in Turkey, the vice president added.

Turkey’s doing business score was 76.8 in the report, while New Zealand ranked

first with 86.8 and Somalia scored the worst, 20, to come last.

New Zealand, Singapore, and Hong Kong took the first three places in the report’s

2020 edition.

Turkey was 69th in 2017, 60th in 2018, and 43rd in the 2019 editions of the

report.

The report said: “Turkey made property registration less expensive by temporarily

reducing mortar charges to transfer property, and faster by reducing the

time to obtain a tax assessment.”

It added that the country eased taxes by granting a value-added tax exemption

for some capital investments.

Turkey’s Treasury and Finance Ministry said in a press release that Turkey

jumped in the list thanks to reform studies under the leadership of the ministry.

“Reforms increased efficiency and activity in the Turkish business life by reducing

costs and processing times,” it said.

Berat Albayrak, the treasury and finance minister, also tweeted that Turkey

will continue to make reforms.

“We will move up Turkey’s investment climate to the top level by providing productivity

in business life and reducing costs more,” he said.

Rifat Hisarcıklıoğlu, the head of the Union of Chambers and Commodity Exchanges

of Turkey, said the report

will be a reference point for foreign

investors.

“This breakthrough, in our economic

conditions, is an indicator for

showing that Turkey continues

to make needed reforms to boost

investments and employment,” he

added.

104

January

2020


Sector

Dünyada Her 6 Çocuktan Biri Türk Çorabı Giyiyor

Ürettiği 1,5 milyar çift çorap ihracatından yılda 1 milyar dolar gelir elde eden ülkemiz, Çin’den sonra dünya pazarının en büyük ikinci

çorap tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden sektörde

en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere

olurken, ikinci sırada Almanya, üçüncü

sırada ise Fransa yer alıyor. Özellikle Türk

çoraplarının kalitesinden memnun kalan

Avrupalı alıcılar yatak kıyafeti sektöründe

de ülkemize yöneldi. Almanya’ya 39,9

milyon dolar değerinde iç giyim ve yatak

kıyafeti ihraç edilirken, Fransa’ya 19,2 milyon

dolarlık, İngiltere’ye 19,1 milyon dolarlık

ihracat yapıldı.

Avrupalı Annelerin Gözdesi Türk Ürünler

Avrupa’nın ikinci, dünyanın yedinci büyük giyim tedarikçisi olan Türkiye’de,

son verilere göre bebek giyim sektöründe en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde

14,4 pay ile İspanya olurken, ihracatımızda yüzde 11,9 payla ikinci sırada yer

alan Almanya pazarını, yüzde 11,6 ile Irak, yüzde 7,3 ile İngiltere ve yüzde 4,4

ile Libya takip ediyor. Fransa, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi AB ülkelerinin

yanı sıra Kırgızistan, Ukrayna, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ihracatımızın

yöneldiği diğer başlıca pazarlar olarak yer alıyor.

Son on yıl için TÜİK tarafından yayımlanan istatistiki verilere bakıldığında, Türkiye’nin

dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektörlerden birisi

olan bebek ve çocuk giyim sektöründe son 4 yılda iş hacmini 20 kat büyüten

işletmeler bulunuyor.

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin

Gündemi Çevreci ve Sürdürülebilir

Üretim

Çevreye duyarlı tüketici talepleri dünyada üretim modellerini disipline ediyor. Çevreci, sürdürülebilir

üretime yönelen firmalar, üretimlerinin sertifikalandırılması için sosyal denetimleri

tek bir platformda toplayarak maliyetlerini azaltma yolunu seçiyor.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde uluslararası markalar ve uluslararası markaların tedarikçileri SLCP (Social & Labor Convergence

Program) çatısı altında toplanarak maliyetleri azaltma ve kaynakları daha etkin kullanma yoluna gitmiş durumda.

Kot İhracatında Dünya Dördüncüsüyüz

2018 yılı itibarıyla kot kumaş ihracatında dünya dördüncüsü olan Türkiye’nin dünya

pazar payı yüzde 7 olurken kot hazır giyim ihracatında, yine dünya dördüncüsü olan

ülkemizin pazar payı yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Kot kumaş ihracatımızda ilk sırada

54 milyon dolarla Tunus bulunurken, kot giysi ihracatımızda ise 299 milyon dolar ihracat

oranıyla ilk sırada Almanya bulunuyor.

105

January

2020


Fair

Kids’ Time Poland

Just Around The Corner

10th International Fair of Toys and

Products for Mother and Child KIDS

TIME ready to boost the sector 19-21

February 2020, in Kielce, Poland

Kids’ Time 2019 was the record-breaking child business-sector’s

expo. Over 20,000 meters, 564 companies from around the world

and 9 exhibition halls - the jubilee and at the same time the

record-breaking International Fair of Articles for Mother and

Child KIDS’ TIME hosted over 8,200 visitors.

The world’s smallest pram, a car seat with air cushions, wooden

magnetic blocks and programmable robots for the youngest.

Everything mothers and children need. Kielce exhibition

and congress centre’s expo halls have again become the kids

industry one-stop-shop. Europe’s rankings runner-up among

all child-product business sector expos is now over; this year’s

edition has proven to be a record-breaking one. The number of

exhibitors has increased by over 10% compared to last year’s

expo - over 20,000 meters of exhibition space in the 7 regular

expo halls complemented with the 2 extra pavilions built for the

purpose was the display for producers and distributors from 19

countries, including Belgium, Finland, Spain, Portugal, Russia,

the United States, Great Britain and Italy and other countries.

Thus, KIDS ‘TIME has advanced to become one of the most international

exhibitions in the Targi Kielce’s portfolio. Foreign

companies account for 20% of all exhibitors. Following previous

years’ example, the expo was held in the b2B format. - We keep

returning to Kielce and prosper for new customers, find new business

contacts and new markets whose representatives mark

their presence in Kielce. Every year we bring back new collections

which closely follow the global trends - said Grzegorz Gajewski

from Sofija. The exhibitors can themselves assess how effectiveness

is the expo - (...) all exhibitors want the expo to yield

as many orders and contacts as possible. And this is what the

Kielce expo delivers. - says Łukasz Kot from the Eko.

The best prams and strollers, toys and products for children win

the KIDS’ TIME STAR statuettes.

Following the previous editions’ tradition, the most innovative

products win the KIDS’ TIME STAR statuettes. The Jury Panel

chaired by Marek Jankowski, the publisher of the BRANŻA DZIE-

CIĘCA magazine, the expo media partner selected the winners.

4Kraft,Avionaut, GRANATOVO, Scandinavian Baby, G3 and

MARIOINEX have now entered the award-winning companies

fellowship. Artyk and Tako celebrated their anniversaries at

the jubilee expo. MARKO, Euro-Trade, PLAYMOBIL, “Children’s

Branch” and “Świat zabawek” - the companies which have participated

in KIDS’ TIME since the first expo edition were also

honoured.- We have been here for 10 times in a row. We started

with 12 metre expo stand that has expanded to 700.We gained

the nickname - the expo godfather. We were the first large company

so closely associated with this trade fair - said Janusz Musioł,

owner of Marko, the strategic partner of KIDS ‘TIME.

The child products business sector - problemfocussed

discussions on international arena

In addition to the rich and diversified exhibition offer, the expo

agenda abounded with conferences and meetings. Social media

and e-commerce specialists were the keynote speakers at the

sessions. Reyne Rice - a world-renowned expert in children’s toys

made her presentation, which, as usually has generated an avid

interest. Reyne Rice offered a deep insight into toy trends which

reign supreme in European markets - movement - the product

lines designed to make children take up physical activity are listed

among the very popular trends.

«WOW Effect» is also at the top. A child is surprised several times;

it starts with choosing the toy. The child does not known

what colour and shape the toy is. Some toys you have to even

wash and dry to see their true nature. Paweł Szmidt, a representative

of RMD Research talked about the excellent condition

of the children’s products industry. In his lecture Szmidt pointed

out to the market’s over 5 percent increase compared to 2017.

This is a sustained up-trend. However, parents tastes have changed

- building blocks, are no longer in fashion, parents now opt

for sport equipment as the top choice. Other lectures focused on

loyalty programmes management methods with the use of the

payment terminal. Important information on phthalates contained

in toys were also provided at the expo. For the consecutive

time, the expo was also the home for the Polish-Russian “Round

Table” - the debate about the potentials and possibilities of the

eastern markets. The meeting was a discussion platform for,

inter alia Russia’s children’s products market and pro-family

policy, the children’s clothing market in the context of the Poland-Russia

relations. Representatives of Polish companies and

Russian retail chains were the meeting’s active participants.

106

January

2020


B2B only

The 11 th International Fair of Toys

and Products for Mother and Child

19-21.02.2020

Kielce, Poland

www.kidstime.pl

Strategic Partner:

Main Media Partner:

Co-operation:

Targi Kielce SA, Kielce, Poland

e-mail: kidstime@targikielce.pl, tel. +4841 365 13 19


Economy

TOBB, Boğaziçi Üniversitesi ve

Amazon iş birliğiyle KOBİ’lere

e-ihracat eğitimi başlıyor

Türkiye genelinde TOBB’a bağlı ticaret ve sanayi odalarında düzenlenecek

eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi

uzmanları verecek. E-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme

yolları ve Amazon’un sunduğu satış imkanları gibi başlıkları kapsayan

eğitim seminerleriyle, Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim semineri ile 2019-

2020 dönemi boyunca 2 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.

E-Ticaret müşterisi

20 milyonu aştı

Gençler ve çalışan kadınların yoğun ilgisiyle sürekli büyüyen online alışveriş

sektörünün müşteri sayısı 20 milyonu aştı.

TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2018 yılında

yüzde 29,3 olan, internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren ya da

satın alanların oranı 2019 yılında yüzde 34,1’e yükseldi.

500’e yakın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un

kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-74 yaş grubundaki

60 milyon kişi üzerinde yapıldığını anımsatarak, “Yüzde 4,8’lik artış 2 milyon

880 bin kişiyi kapsıyor. TÜİK’in yüzdelik rakamlarını kişi sayısına çevirirsek,

2018 yılında 17 milyon 580 bin olan e-ticaret müşterisi sayısının 2019’da 20

milyon 46 bine yükseldiği ortaya çıkıyor. Erkeklerin yüzde 38,3’ü internetten

alışveriş ederken, kadınlarda bu oran yüzde 29,9 olarak gerçekleşti” dedi.

TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: “3,5 MİLYON KOBİ’Yİ

İHRACAT AİLEMİZE KATMAYI HEDEFLİYORUZ”

TİM, KOBİ düzeyindeki firmaların ihracata özendirilmesi ve uluslararası arenada farkındalık oluşturmak

amacıyla KOSGEB ile işbirliği anlaşması imzaladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bir gün 3,5

milyon KOBİ’mizin ihracat ailemize katılmasını görmek, TİM olarak en büyük en büyük hedefimizdir. İhracata başlamak isteyen KO-

Bİ’lerimizin uluslararası arenaya çıkarmak üzere, KOSGEB ile birlikte uzun soluklu bir iş birliğine imza atıyoruz. TİM ve KOSGEB olarak

güçlerimizi birleştirerek, firmalarımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek, araştırma faaliyetlerine dâhil ederek en doğru ürünle

en doğru pazarda yer almalarını sağlayacağız. Bu yapıyı daha kurumsal bir birlikteliğe dönüştürmek için, ülkemizde ihracatın merkezi

sayılan bu binamızda KOSGEB’in bir ofis açması, ihracatımıza önemli bir katkı sunacaktır” dedi.

Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı,

ithalatta beşinci

Türkiye’ye yıllık 27 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyon kişiye doğrudan istihdam sağlayan tekstil

ve hazır giyim sektörlerinin ana hammaddesi pamukta Türkiye üretimde dünya altıncısı, ithalatta

ise dünya beşincisi ülke konumunda. Yıllık 850-950 bin ton aralığında pamuk üreten Türkiye’nin

ihtiyacını karşılayabilmesi için yıllık 1.6 milyon ton pamuk üretecek konuma gelmesi gerekiyor.

108

January

2020


11 AYLIK İHRACAT 165

MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat rakamlarını İstanbul’da

açıkladı. Türkiye’nin ihracatı 2019 yılı kasım ayında 16 milyar

214 milyon dolar oldu. Yılın ilk 11 ayında ise ihracat yüzde 1,8 artış

ile 165 milyar dolara yükseldi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile

öne çıkıyor. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile küresel arenadaki pozisyonumuzu

daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek. 2023 yılı ihracat hedefimiz olan 226,6 milyar doları, aşacağımıza

yürekten inanıyoruz” dedi.

AliExpress ve İHKİB, KOBİ’leri

e-ihracatla dünyaya açıyor

Türkiye’den yurt dışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen KO-

Bİ’ler, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Alibaba

Group bünyesindeki küresel çevrimiçi perakende pazar yeri olan AliExpress desteğiyle,

AliExpress’in ekosistemi ve altyapısından faydalanarak ürünlerini tüm

dünyaya ihraç edebilecek. 15 bin İHKİB üyesini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştıracak bu ortaklık kapsamında, AliExpress

Türk ihracatçısına küresel ekosistemini açacak ve tahsilat, lojistik ve pazarlamanın da içinde bulunduğu çeşitli alanlarda 18 dilde altyapı

desteği sağlayacak. AliExpress’in çözüm ortağı İhracatname ise kayıt ve mağaza açma süreçlerinde satıcılara rehberlik edecek.

AliExpress’te mağaza açan ihracatçılar ve KOBİ’ler, platforma katılım ücreti veya periyodik ücretler ödemeyecekler ve AliExpress

satışları ürün kategorisine bağlı olarak %5 ile %8 arasında değişen uygun komisyon oranlarından faydalanmaya uygun olacak.

2020’de Mağazalar

Yapay Zeka Tarafından

Yönetilecek

Türkiye’de görüntü tanıma teknolojisi perakende sektöründe

de kullanılıyor. Zincir marketlerde raflar boşaldığında yapay

zeka yetkilileri uyarıyor. Yeni nesil araştırma ve perakende

teknolojileri şirketi REM People’ın Büyüme ve Stratejiden

Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Alemdar, görüntü tanıma

teknolojisiyle birlikte kullanılmak üzere mağazalarda ayda

3.5 milyon fotoğraf çekildiğini söylüyor. Makine öğrenmesiyle

sorun tespiti de yapan sistem, mağazalarda hangi reyonda

kaç ürün olduğunu ve ne kadar yer kapladığını belirliyor.

Avrupa’da yapılan bir ankete göre, global perakende pazarında

aylık olarak görüntü tanıma ihtiyacı ortalama 1.9 milyar

fotoğraftan oluşuyordu. 2020 yılı içerisinde öngördükleri

rakam ise 3.5 milyarı bulacağı yönünde. Bu süreç içerisinde

perakende sektöründe görüntü tanıma potansiyeli o kadar

büyüdü ki 2020 yılında, perakende sektöründeki müşteri

etkileşimlerinin yüzde 85’inin yapay zeka ile yönetilmesi

bekleniyor

109

January

2020


Interview

BABYJEM

YENİ ÜRÜN

KOLEKSİYONLARI İLE

ANNELERİN İLGİ ODAĞI

OLMAYA DEVAM EDİYOR

BABYJEM

CONTINUES TO BE

THE FOCUS

OF MOTHER’S

INTEREST WITH

ITS NEW PRODUCT

COLLECTIONS

Started to operate in the sector in 2008 Babyjem

advancing towards increasing

brand awareness through its innovations

as part of its strategic growth plan.

Ferah Küskü- Babyjem General Manager

2008 yılında sektöre adım atan Babyjem,

stratejik büyüme planı kapsamında bünyesindeki

yenilikler ile marka bilinirliğini

attırma yolunda ilerliyor.

Ürün koleksiyonlarınız hazırlanırken nasıl bir işleyiş

oluyor? Tasarım sürecinde nelerden ilham alıyorsunuz?

Biz hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak dünyada birçok fuara katılım

gerçekleştiriyoruz. Senenin trendlerini ve renklerini yakından takip ediyoruz.

Ar-Ge ekibimiz annelerle sürekli iletişim halindeler. Bir bebeğin

ihtiyacı olan güncel ürünler ile ilgili araştırma çalışması içerisindeyiz.

Fuarlara katılıyor, geziler düzenliyor ve annelerden gelen ihtiyaçlar ile

talepleri değerlendiriyoruz. Böylelikle de ortalama 60 yeni ürün her

sene koleksiyonumuza ekleniyor.

Üretim aşamasında ne gibi kriterlere dikkat ediyorsunuz?

Hedef kitlemizin bebekler olmasından dolayı her şeyin özenle seçilmesi

gerekiyor. Üretimimizdeki her türlü kumaş ve materyaller bir takım

testlerden geçiriliyor. Bebek sağlığını riske atacak hiçbir maddeyi kullanmıyoruz.

Ürün, üretim aşamaları tamamlandıktan sonra tekrar test

ediliyor. Özellikle, iğne dedektörünü kullanmaya büyük önem veriyoruz.

Çünkü dikiş esnasında ürünlerde iğne kırıkları kalabiliyor. İğne dedektörleri

sayesinde bu iğneler tespit ediliyor. Eğer kırıklar bulunamazsa

da o ürün imha ediliyor. Dedektörden geçmeden kullanılan bir bebek

ürününde ortaya büyük tehlikeler çıkabiliyor. Bu konuda hassas olduğumuz

için çok özenli bir kalite kontrol departmanımız bulunuyor.

İhracat çalışmalarınız ve hedeflerinizle ilgili bilgi verebilir

misiniz? Hangi ülkelere ürün gönderimi yapıyorsunuz?

Şuan mevcutta 55 ülkeye ihracat yapmaktayız. Almanya’da yeni bir

girişim yaptık. Ülkedeki bebek ürünleri satan zincir mağazalarda Babyjem

markası olarak raflarda yer almaya başladık. Bir ülke pazarına

girdiğimizde ilk etapta distribütörlük anlaşması yapmıyoruz. Öncelikle

ürünlerimizi birçok noktada satışa sunuyoruz. Sonrasında hangi firma

ile uzun soluklu ticaret yapabileceksek ve markamızı orada en iyi hangi

firma temsil edebilecekse, o firmayla distribütörlük anlaşması yapıyoruz.

Böylelikle ihracatta her gün biraz daha büyümeye devam ediyoruz.

What inspires you in the design process?

We participate in many fairs in the world as exhibitors and

visitors. We closely follow the trends and colors of the

year. Our R & D team is in constant communication with mothers.

We are in the process of researching the current products

a baby needs. We attend fairs, organize trips and evaluate

needs and demands from mothers. Thus, an average

of 60 new products are added to our collection every year.

What criteria do you pay attention to during

production?

Since our target group is babies, everything needs to be

carefully selected. All kinds of fabrics and materials in our

production are tested. We do not use any substances that

may compromise baby health. The product is tested again

after the production stages are completed. In particular, we

attach great importance to using the needle detector. Because

needle fractures may remain in the products during

sewing. Needle detectors detect these needles. If no fractures

are found, that product is destroyed. A baby product

that is used before passing through the detector can present

great dangers. As we are sensitive about this, we have

a very attentive quality control department.

What about your export activities and

goals? Which countries do you ship to?

We are currently exporting to 55 countries. We made a

new initiative in Germany. We started to take shelves in

the chain stores selling baby products in the country as Babyjem

brand. When we enter a country market, we do not

make a distributorship agreement in the first place. First of

all, we offer our products for sale at many points. After that

we will be able to do long-term trade with which company

and which company can

represent our best brand

there, we make a distributorship

agreement with

that company. Thus, we

continue to grow a little

more every day in exports.

110

January

2020Sector

FUNNY BABY

KALİTEDEN ÖDÜN

VERMEYEN İLKESI İLE

MARKA DEĞERİNİ

YÜKSELTİYOR

FUNNY BABY

RAISES BRAND VALUE

WITH THE PRINCIPLE

OF NON-COMPROMISING

QUALITY

Hamleteks Tekstil, 1996 yılında ‘Funny

Baby’ markası ile bebek ayakkabısı üretimine

başlamış bir firma. Ardından, Türkiye’nin

ve dünyanın büyük markalarına özel

üretimler yaparak, kurulduğu günden bugüne

sektörün ileri gelen üreticilerinden

birisi haline gelmiş.

Hamleteks Tekstil, sektöründe

yenilikler yaratmakta, ürün yelpazesini

ve çeşitliliğini sürekli

geliştirmektedir. Çalıştığı firmalarla

ortak amacı; yüksek kalite

standartlarında üretilen, yenilikçi,

özel isteklere cevap verebilen

ürünlerle, Türkiye’de ve dünyada

yeni ufuklar açabilmektir.

Firma, satış ve satış sonrası

hizmetlerinde müşteri memnuniyetini

en üst düzeyde oluşturmak

ve devamlılığını sağlamak

için Kalite Yönetim Sistemi’ni

benimsemiştir. Bu amaçla da,

teknolojiye olduğu kadar, insan

kaynakları, kaynakların etkin ve

bilinçli kullanılması, eğitim vb.

konulara da gerekli önemi göstermektedir.

Hamleteks Tekstil, iş ortakları,

müşteri ve çalışanları ile olan

ilişkilerinde dürüstlüğü her zaman

ön planda tutmaktadır. Kurumsal

sosyal sorumluluk ilkelerinin,

sürdürülebilir gelişmenin

olmazsa olmazları arasında yer

aldığına inanan firma, içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel

sorumluluk alanlarından biri olarak görmekte ve bu tüm ticari ilişkilerini

sosyal uyumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir.

2019 yılı sonuna kadar %30’luk bir büyümeyi amaçlayan firma, İtalya,

Yunanistan, Hollanda, Fransa, Suudi Arabistan, Irak, Mısır, İran, Fas, Dubai,

Oman, Libya, Cezayir, Rusya gibi birçok ülkeye ihracat yapmakta,

Güney Amerika, Kuzey Avrupa ve Türki Cumhuriyetleri de hedef pazarları

olarak belirtmektedir.

Hamleteks Tekstil, 2019 yılının son döneminde Temmuz ayında İstanbul

Kids Fashion Fuarı’na ve Eylül ayında ise Almanya Köln’de düzenlenecek

olan Kind und Jugend Fuarı’na katılmayı planlıyor.

Firma, üstün hizmet anlayışı, yüksek üretim kapasitesi, geniş ürün yelpazesi,

model, çeşit ve kaliteden ödün vermeyen ilkesi ile yükselen

değer olmak için profesyonel ve modern yönetimi ile çalışmalarını devam

ettireceğinin altını çiziyor.

Hamleteks Tekstil started to produce baby

shoes with the brand ‘Funny Baby’ in 1996.

Then, with a special production for the

major brands of Turkey and the world since

its inception it has become one of the leading

manufacturers in the industry today.

Hamleteks Tekstil creates innovations in its sector and continuously

improves its product range and diversity. Working

with the common goal of producing with the highest quality

standards, innovative, products that are responsive to special

requests, the company is to open new horizons in the world

and Turkey.

The company has adopted the Quality Management System in

order to ensure customer satisfaction at the highest level in

sales and after sales services. For this purpose, the company

attachs necessary importance on human resources, efficient

and conscious use of resources, education as well as technology,

and so on.

Hamleteks Tekstil always gives priority to honesty in its relations

with business partners, customers and employees. Believing

that corporate social responsibility principles are among

the sine qua non of sustainable development, the company

considers providing value to the society in which it lives as

one of its main areas of responsibility and conducts all of its

commercial relations within the

framework of social compliance

principles.

Aiming to grow by 30% by the

end of 2019, the company exports

to many countries such as Italy,

Greece, Netherlands, France,

Saudi Arabia, Iraq, Egypt, Iran,

Morocco, Dubai, Oman, Libya, Algeria

and Russia. Northern Europe

and Turkic Republics are also

mentioned as target markets.

Hamleteks Tekstil plans to attend

Istanbul Kids Fashion Fair in July

and Kind und Jugend Fair in Cologne,

Germany in September.

The company underlines that it

will continue its activities with its

professional and modern management

in order to be rising value

with its superior service concept,

high production capacity, wide

product range, model, variety

and quality without compromising

principle.

112

January

2020Sector

Uşak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ekrem Savaş

‘Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik

Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi’

Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliğine

sahip, kurulduğu günden bu yana sektörün

gelişim potansiyeline açık taraflarını

keşfederek, teori ve pratiği tek bir çatı

altında buluşturan ancak yarattığı etkiyle

tüm dünyayı sarmayı hedefleyen ‘Uşak

Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım,

Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne

konuk olduk. Bu merkezin ortaya çıkış

öyküsünü, farklılıklarını ve gelecek adına

yaptığı yatırımları Uşak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ekrem Savaş’tan dinledik…

Önümüzdeki süreçte gerek ulusal gerekse

uluslararası arenada merkeziniz adına ulaşmayı

planladığınız hedefler nelerdir?

Uşak Üniversitesi yenilikçi, girişimci ve yeni nesil bir üniversite

anlayışıyla ilerlemektedir. Bu nedenle gerek ulusal, gerekse uluslararası

arenada çağımızın getirdiği misyonda sağlam adımlarla

ilerlemekteyiz. Üniversitemizin bu misyonunu en iyi yansıtacak

unsurlardan birinin “Tasarım Merkezimiz” olacağına inanıyoruz. Tasarım

yoluyla sektörel olarak bölge ekonomisinin uluslararası düzeyde

rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması adına; ürünlerin

işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik

yenilikçi faaliyetlerin destekleneceği tasarım odaklı platform

oluşturmayı hedeflemekteyiz. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ile

güçlendirdiğimiz ve gelecekte de uluslararası arenaya taşıyacağımız

merkezimizle; yerli ve milli ürünler üreten, ithalata bağımlılığı

azaltan, iş gücü piyasasına ilişkin mevcut durumu iyileştiren,

istihdam edilebilirliğin arttırılmasını sağlayan, çalışanların bilgi ve

becerilerinin arttırılmasında etkin, istihdamda sürekliliğin sağlanmasında

aktif rol oynayan bir merkez oluşturuyoruz.

Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezinde, Deri, Tekstil ve Seramik sektöründe

yer alan firmalarla doğrudan çalışılarak; sektör içi verimlilik

düzeylerinin artması, rekabet gücü daha yüksek, ithalat bağımlılığı

daha düşük ve dünya pazarlarında sürdürebilirliği olan katma

değeri yüksek ürünler geliştirilecektir. Rekabet ortamının en yoğun

olduğu bu sektörlerle merkezimiz öncülüğünde yapılan projelerle;

tasarım, süreç planlama, akademik aynı zamanda sektörel verimlilik

artışı, üretim planlaması, iş ve zaman etütlerinde performansı

artırıcı ve günümüz teknolojilerinin getirisi olan donanımların geliştirilmesini

sağlayacağız.

Dünya, “Endüstri 4.0”da ilerlemekte. Bu nedenle Endüstri 4.0 stratejisini

gerçekleştirebilirsek; üretim süresi, maliyetler, ihtiyaç duyulan

enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacaktır.

Merkezimizi gelecekte bu platforma taşıma hedefindeyiz.

114

January

2020


Türkiye’de ve dünyada özellikle tekstil alanında

sektörü nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye’nin tekstil pazarında çok yüksek yatırım kapasitesine sahip

olduğu, tüm dünya tarafından bilinmektedir. Fakat günümüzde dünya

tekstil ticaretinin yönünü iyi kavramak gerekmektedir. Küreselleşmeyle

birlikte tekstil sektöründe, düşük işgücü maliyetine sahip

ülkelerin üretimde daha çok pay almaya başlaması, Türkiye’de bu

sektörün geleceğini etkilemeye başlamıştır. Bu yüzden değişen

trendleri izlemek, tüketicinin ne istediğini bilmek, hangi ürünlerde

rekabet avantajı olduğunu anlamak ve teknolojide neler değiştiğini

yakından takip etmek zorundayız. Dünya hızla değişirken, Türkiye’nin

tekstil sektöründe stratejik planlamaya ve çok özel üretim

biçimlerine ihtiyacı vardır. Tekstilde yeni teknolojiler ile depolama

sistemleri ve online dağıtım kanalları daha da önemli bir hale gelmektedir.

Şirketlerin yapılarını ve organizasyonlarını sürekli yeniden

gözden geçirmeleri gerekmektedir. Yenilik söz konusu olduğunda,

yüksek fiyatlarla katma değerli ürünler sunabilmek mümkündür.

Spesifik alanlarda standart ürünler sunmak yerine, farklılık yaratan

ürünler oluşturmak, tüketicinin ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaca

cevap vermek konusunda oldukça hızlı davranmak esas alınmalıdır.

Yenilikçi olmanın yolu ise tasarım ve AR-GE çalışmalarını önemsemekten

geçmektedir. Ayrıca firmaların tedarik zincirinde yani lojistik

faaliyetlerinde başarılı, hızlı ve güvenilir olması da sektör için büyük

önem taşımaktadır.

Ayrıca eğitim alanında stratejik tasarım İlkeleri doğrultusunda, Uşak

Üniversitesi ve diğer üniversitelerinde lisans, lisansüstü öğrencilerinin

almaları zorunlu formal eğitim çıktılarının yanı sıra, “Tasarım

Odaklı Düşünme” uygulamaları ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli

işgücü oluşturacağız. Merkezimizde oluşturulacak “Koçluk Sistemi”

ile firmalara, iş yürütme odaklı, orta-uzun vadeli strateji oluşturma

arasındaki dengeyi yakalayan, etkin kararlar alan, uygulayan, sorumluluğu

üstlenen, sermaye ve insan kaynakları mücadelelerini

yöneten “Yönetici/Çalışan” çıktısını sağlayacağız. Her üç sektörde,

trendler, teknolojik gelişmeler, sektör stratejileri gibi küresel unsurlar

göz önüne alınarak, uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla

ortak çalışma alanları geliştireceğiz.

Tekstil sektöründe Endüstri 4.0 adına neler

yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu

bağlamda, bu gelişim sürecine katkıda bulunmak

adına merkezinizin yaptığı çalışmalar ile ilgili neler

söylemek istersiniz?

Günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri temiz su kaynaklarının

hızla tüketilmesi ve sanayi atıkları nedeniyle kirletilmesidir.

Dünyada petrol ve makine endüstrisinden sonra tekstil sektörü de

çevreyi olumsuz etkileyen sektörlerden biridir. Bu nedenle tekstil

üretiminde dünyanın lider ülkelerinin başında gelen ülkemiz için

tekstilde dijitalleşebilmek büyük önem taşımaktadır. Tekstil ürününün

hammadde aşamasından son mamul haline gelip tüketiciye

sunulmasına kadar her aşamasında bir bilgisayar yazılımı üzerinden

gidilmesi, üretimin her aşamasında oluşacak hataların önüne

geçilmesini sağlayacaktır. Bu teknoloji aracılığıyla giysinin üretim

öncesi bitmiş ürün hali, varyantları ile birlikte (renk, desen, kumaş

çeşidi, dikiş çeşidi, uzunluk, kısalık, çeşitli giysi aparat farklılıkları,

cep-yaka-manşet çeşitleri, farklı aksesuarlar ve benzerleri ile birlikte)

gözler önüne serilecektir. Ayrıca sanal tasarım çalışmasında,

doğru ölçülerle oluşturulan giysi kalıpları, yine sanal manken (avatar)

üzerinde sanal dikişle dikilerek ürünün son hali görülebilecek,

kesime yollanacak, üretim kalıpları kumaşın üzerine doğru ve tam

olarak yerleştirilecektir. 3D yazılımlarla üretimin en önemli ve hata

kabulü kaldırmayacak konularında; hızlı, verimli, doğru çözümlemeler

üretimi hatasız ve kaliteli bir hale gelecektir. 3D yazılımlarla

tasarım, giysi ve giysinin sunumu aşamalarında hızlı ve ekonomik

çözümler getirecektir. Bu yazılımlarla, üretim hatalarının en aza indirgendiği

tasarımlar sunabilmek ve üretim yapabilmek mümkün

olacaktır. Ülkemizin; Endüstri 4.0 ile birlikte tüm dünyada yaygınlaşan

ve rekabet yaratan 3D yazılımda ürün tasarımına uyum

sağlayabilmesi için, teknoloji ve eğitim alanında ciddi ataklarda bulunması,

bir an önce çağı yakalaması şarttır. Bu nedenle Tasarım

Merkezimiz tekstilde, 3D yazılım ile ürün tasarımını önemsemekte,

bu yazılımların merkezimize entegrasyonu ve konu ile ilgili sektörle

senkronize olması noktasındaki çalışmalarını da başlatmış bulunmaktadır.

Eklemek istedikleriniz var mıdır?

Eklemek istediğim şey, merkezimizin ilk gününden bu yana aklımızda

ve yüreğimizde hedeflediğimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımızla

birlikte el ele vererek, Uşak ilimizi “Tasarımın Başkenti”

yapmak arzusudur. Bize merkezimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için,

sizlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar

diliyorum.


Interview

MONART

AMBALAJ

YENİ YILDA VİTES

BÜYÜTÜYOR

MONART

PACKAGING IS

SPEEDING UP IN

THE NEW YEAR

Murat Çıkan- Monart Packaging Company Founder

Monart Packaging has rapidly expanded

its position in the sector and has the distinction

of being a company known for its

efforts towards the development of this sector.

Monart Packaging, which has made a

difference in the sector since 2002, is developing

its production area and capacity

with its 6000 square meter new factory in

Tuzla, Istanbul, and continues to offer the

products that most sectors need to its customers

in the most appropriate way.

Monart Ambalaj, sektördeki yerini hızla büyütmüş

ve bu sektörün gelişimine yönelik yaptığı

çalışmalarla bilinen bir firma olma özelliğine

sahip. 2002 yılından günümüze sektörde fark

oluşturan Monart Ambalaj, İstanbul Tuzla’daki

6000 metrekarelik yeni fabrikasıyla üretim

alanını ve kapasitesini geliştirirken, çoğu sektörün

ihtiyacı olan ürünleri amaca en uygun

şekilde müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Bünyenizde yer alan ürün gruplar nelerdir? Üretim

faaliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Oluklu mukavva, tripleks koli ve ofset kutu üretimimiz ile sektöre çözümler

sunmaktayız. Teknolojik baskı, kesim, dikiş ve yapıştırma konularında

yeni teknoloji makinaları ile entegre bir firmayız. Hem iç hem de

dış piyasaya hizmet vermekteyiz. Üretimde kullandığımız oluklu mukavvaların

tümü %100 geri dönüşümlü, baskıda kullanılan boyalar ise

su bazlı olduğundan, çevre dostu ürün kullanımı ile kaynakları verimli

değerlendirmekteyiz.

Yeni makine alımlarımızla Ar-Ge çalışmalarına yaptığımız yatırımları

arttırarak, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibimiz ile kısa sürede

yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sağlamaya devam ediyoruz.

2020 yılına yönelik hedefleriniz nelerdir?

2020 yılına yönelik hedeflerimiz çok büyük. Öncelikle, yaşanan teknolojik

gelişmeler dahilinde yeni makine yatırımları yapıyoruz ve bu

yatırımlar çerçevesinde de ciromuzu arttırmayı hedefliyoruz.

Örneğin, talepler doğrultusunda kaliteli üretim yapabilen özel tasarım

bir makine siparişi verdik. Mevcut makinelerimizde üç renk baskı yaparken,

bu makine ile dört renkli baskı yapabileceğiz. Bunun sonucunda

da üretim kapasitemiz artacak, müşteri yelpazemiz genişleyecek ve

hizmet edemediğimiz birçok sektör için de üretim yapmaya başlayacağız.

Kaliteli, ekonomik ve seri üretim yapmak bizim temel prensiplerimiz

diyebilirim. Bu çizgide her zaman daha iyisini yaparak ilerleyeceğimize

inanıyorum. 2019 yılı yeni ve daha büyük bir üretim alanına taşınmamızla

birlikte, bizim için yeniden kuruluş oldu. Yeni yılda doludizgin geliyoruz.

2020 bizim yılımız olacak.

What are the product groups in your

organization? Can you give information about

your production activities?

We offer corrugated cardboard, triplex carton and offset

box production solutions to the sector. We are an integrated

company with new technology machines in the fields

of technological printing, cutting, sewing and bonding.

We serve both domestic and foreign markets. Since all of

the corrugated cardboards we use in production are 100%

recyclable and the dyes used in printing are water based,

we use resources efficiently with the use of environmentally

friendly products.

We continue to provide high quality and affordable service

in a short time with our principle of working with customer

satisfaction by increasing our investments in R & D studies

with our new machinery purchases.

What are your goals for 2020?

Our targets for 2020 are huge. First of all, we are making

new machinery investments within the technological developments

and we aim to increase our turnover within the

framework of these investments.

For example, we have ordered a specially designed machine

that can produce quality products according to the demands.

While we can print three colors on our existing machines,

we will be able to print four colors with this machine.

As a result, our production capacity will increase, our customer

range will expand and we will start to produce for

many sectors that we cannot serve.

Quality, economic and mass production is our basic principles.

I believe that we will always do better in this line.

With the move to a new

and larger production

area in 2019, it became

an establishment for us.

We’re coming full of new

years. 2020 will be our

year.

116

January

2020Sector

ÇINARLAR AMBALAJ

SON TEKNOLOJİ ÜRETİM

EKİPMANLARI İLE HİZMET

KALİTESİNDE SINIRLARI

AŞIYOR

ÇINARLAR PACKAGING

EXCEEDS THE LIMITS

WITH ITS SERVICE

QUALITY THROUGH

LATEST TECHNOLOGY

PRODUCTION CAPACITY

Çınarlar Ambalaj ilke olarak üstün kalitede

ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunmayı

benimsemiştir. Üretim altyapımız değerli

müşterilerimize en kaliteli ürünleri

üretmek için son teknoloji üretim ekipmanları

kullanılarak oluşturulmuştur.

Günümüzde kaliteli ürünlerin yanı sıra

hız ve servis kalitesinin de çok önemli olduğunun

farkındayız, bu yüzden standart

temin sürelerimiz dahilinde teslimatları

gerçekleştirmek konusunda titizlik gösteririz.

Ürettiğimiz her ürün birbirinden

farklı olmasına rağmen, bizim tüm ürünlerimize

yaklaşımımız aynı temel prensipler

eksenindedir. Sizleri de bu ayrıcalıklı

hizmetten faydalanmaya bekleriz.

“Ürününüzü Kişiselleştirin”

Çok çeşitli model, renk ve aksesuar seçenekleri ile ürününüzü

kişiselleştirin. Plastik, nonnowen, ham beze kadar birbirinden

farklı malzeme seçenekleri, her bütçeye uygun ürünü bulmanıza

yardımcı olur. Geriye sadece size uygun rengi, aksesuarı ve baskı

yöntemini belirlemek kalır. Konusunda tecrübeli personelimiz sizi

en doğru seçime yönlendirecektir.

Çınarlar Ambalaj offers superior quality

products with competitive prices. Our production

infrastructure has been created

using state-of-the-art production equipment

to produce the highest quality products

for our valued customers. We are

aware of the fact that quality and speed

and quality of service are very important

nowadays, so we are very careful about timely

delivering within our standard term.

Although each product we produce is different

from each other, our approach to

all our products is based on the same basic

principles. We also expect you to benefit

from this privileged service.

“Personalize Your Product”

Personalize your product with a wide

range of models, colors and accessories.

Different material options such

as plastic, nonnowen and raw clothing

help you find the product for every budget.

All that remains is to determine

the appropriate color, accessory and

printing method. Our experienced staff will guide you to

the right choice.

“Variable Order Quantities”

Our company applies variable prices for order quantities

ranging from 1000 pieces to 10,000 pieces. Thus,

while you have a low price advantage in your high numbered

orders, you will have reached your special products

without lowering your needs.

“Değişken Sipariş Miktarları”

Firmamız 1000 adetten 10.000 adede kadar değişen sipariş miktarları

için değişken fiyatlar uygular. Böylelikle yüksek adetli siparişlerinizde

düşük fiyat avantajı yaşarken düşük adetlerde ihtiyacınızdan

fazlasını almadan firmanıza özel ürünlere ulaşmış olursunuz.

www.pvcambalaj.org

www.pvcambalaj.org

www.pvcambalaj.org

118

January

2020Sector

KATILDIĞINIZ

FUARLARDA MARKA

İMAJINIZI KORUMAK VE

YÜKSELTMEK İÇİN

TERCİH EDEBİLECEĞİNİZ

BİR MARKA

‘EKİN EXPO’

A BRAND YOU CAN

CHOOSE TO ENHANCE

AND UPGRADE YOUR

BRAND IMAGE

AT THE FAIRS YOU

PARTICIPATE

‘EKİN EXPO’

Ekin Expo 2007 yılından bu yana Fuar

Stant Tasarım ve Uygulama konusunda

kaliteli ve zamanında teslim hizmet

anlayışını kendine ilke edinmiş, sektörün

lider firmalarında biri olma özelliğini

taşıyor.

Türkiye’de, fuar sektörünün gelişme göstermesinin akabinde, fuar stant

sektörü de bu duruma paralel olarak gelişiyor ve her gün kendini yeniliyor.

Avrupa’nın Asya’ya açılan penceresi konumuna gelen Türk fuarcılık

sektörü hızlı büyüyor ve her geçen gün önemli projelere imza atılıyor.

Fuar Stant Hizmetleri

* Özel Ahşap Stant Tasarım ve Uygulamaları

* Modüler Stant Tasarım ve Uygulamaları

* Maxima Stant Tasarım ve Uygulamaları

* Ürün Teşhir ve Paket Stant Uygulamaları

* Sahne ve Platform Tasarım ve Uygulamaları

* Stant Depolama ve Saklama Hizmeti

* Fuar Malzemesi Kiralama

İç Mimari Hizmetleri

* Ofis İç Mimari Proje Tasarım ve Uygulamaları

* Showroom Proje Tasarım ve Uygulamaları

* Mağaza Proje Tasarım ve Uygulamaları

Dijital Baskı Hizmetleri

* İç ve Dış Mekan Djitil Baskı

* Folyo Baskı ve Kesim ( Yazı, Harf )

* Vinil Baskı

* One Way Vision Baskı

* Led Tabela

* Cnc Kesim

* Strafor ve Pleksi Harf - Yazı

With good quality with fast delivery

service for Exhibition Stand Design

and Implementation, Ekin Expo has

been one of the leading companies in

the sector since 2007.

In Turkey, the show followed the development of the exhibition

industry, exhibition stands sector this situation

is developing in parallel renews itself every day. The Turkish

sector, which has become the window of Europe to

Asia, is growing rapidly and important projects are being

signed with each passing day.

Exhibition Stand Services

* Special Wooden Booth Design and Applications

* Modular Stand Design and Applications

* Maxima Stand Design and Applications

* Product Display and Package Stand Applications

* Stage and Platform Design and Applications

* Stand Storage and Storage Service

* Exhibition Material Rental

Interior Architecture Services

* Office Interior Design Project Design and Applications

* Showroom Project Design and Applications

* Store Project Design and Applications

Digital Printing Services

* Indoor and Outdoor Digital Printing

* Foil Printing and Cutting (Font, Letter)

* Vinyl Printing

* One Way Vision Printing

* Led Signboard

* CNC Cutting

* Styrofoam and Plexi Fonts - Text

120

January

2020Bishkek

FASHION & TEXTILE

3. BİSKEK MODA VE TEKSTİL FUARI

11-13 MART 2020

KIRGIZİSTAN

TOPTANCI PAZARINDA FUAR

Dordoy toptancı pazar yönetimi ile birlikte yapılmaktadır.

KIRGIZİSTAN – BİŞKEK PAZARI HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

Yaklaşık 40.000 toptancı, mağaza ve butik ile Orta asyanın en büyük toptancı pazarı olan

DORDOY PAZARI’nın bulunduğu Bişkek; Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Doğu

Türkistan ve Sibirya başta olmak üzere Orta asyanın ticaret merkezi konumundadır. Dordoy

pazarına ithal edilen Konfeksiyon ve Tekstil ürünlerinin yaklaşık % 75’inin tekrar Kazakistan,

Özbekistan, Doğu Türkistan ve Sibirya başta olmak üzere Orta Asya pazarlarına ihraç edildiği

bilinmektedir. Bunda özellikle Kırgızistana daha uygun fiyata ve daha kolay ve hızlı şekilde mal

ulaştırılabiliyor olmasının ve Kırgızistanın devlet politikası olarak ticaretin önünü açmak için tüm Orta

asya pazarlarına yönelik, hava, kara ve demiryolu nakliye ağını güzel bir şekilde kurmuş olmasının

büyük etkisi vardır.

Kazakistan, Sibirya, Özbekistan gibi yerlere Türkiye’den direkt mal gönderiminde bulunmaktansa

Bişkek toptancıları üzerinden mal göndermek çok daha uygun maliyetle gerçekleşmektedir. Bu yüzden

Bişkek toptancıları bölgenin en fazla mal çeken ve en etkili toptancıları konumundadır ve bu yüzden de

DORDOY PAZARI bölgenin en büyük ve en etkili pazarıdır.

FUARDA SERGİLENECEK ÜRÜN GRUPLARI

Moda: Bay, bayan, çocuk, iç ve dış giyim, spor giyim, deri giyim, ayakkabı ve aksesuar.

Tekstil: Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları.

FUAR DEVLET TEŞVİKLİDİR.

+90 212 210 1

www

lderfuarclk

lderfarFair

Sektörün İlk Ve Tek

Fuarı Pentex 2020

Penye Tekstil ve

Teknolojileri Fuarı

05-08 Şubat 2020

Tarihleri Arasında

Gerçekleştirilecek!

9th Cotton Knitwear,

Textile and

Technologies Fair

AKORT Fuarcılık tarafından organize edilen

ve Gaziantep Sanayi Odası ile PENKON

Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim

Derneği’nin desteklediği PENTEX 9.Penye

Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, Gaziantep

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Sektörel ziyaretçilerle firmaları

2020 modası için 05-08 Şubat

2020 tarihleri arasında Gaziantep’te

buluşturacak 9.PENTEX

Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı,

sektöre ticaret hacmini yükseltmenin

yanı sıra piyasadaki

en son gelişmeleri görme imkanı

sunacak.

PENTEX Fuarı’nın özellikle son yıllarda teşviklerle birlikte yatırımların

arttığı Gaziantep’te yapılması, önemli iş bağlantıları kurulmasını sağlayacak

ve sektöre canlılık katacaktır. Gerek üretim kapasitesi ve ihracat,

gerekse istihdam açısından ülke ekonomisinde önemli paya sahip olup,

tarihi İpek Yolu’nda yer alan Gaziantep, tekstil ve konfeksiyon sektörünün

yoğunlaştığı önemli bir merkez konumundadır.

Yurtiçi ve yurtdışından yoğun ziyaretçinin beklendiği PENTEX 9.Penye

Tekstil ve Teknolojileri Fuarı sektörü daha ileriye taşıyacak ve uluslararası

rekabet gücünü artıracak adımların atılmasında fayda sağlayacak

bir platformdur.

Launched in 2012, PENTEX Fair- Cotton Knitwear, Textile and

Technologies Fair- has experienced a steady progress over the

years, turning into one of the most prominent exhibitions held

in Turkey and in the Middle-East area, an ideal gateway to a

fast-growing market and a powerful tool for the promotion of

Turkish manufacturing excellence and competitiveness. Supported

by many sectoral associations as well as by the Gaziantep

Chamber of Industry and the Gaziantep Combed Garment

and Manufacturing Ready to Wear Association. The latest

edition took place from January 23th to 26th, 2019, at the

Gaziantep Middle East Fair Center and it featured a quality,

multi-faceted array of goods and services that encompassed

several product categories and segment of the fashion supply

chain – textile collections for men, women and children, textile

machinery, components, accessories and much more.

A fine display that aroused the interest of buyers, industry professionals

and players, wholesalers, retailers, exporters, designers

and fashion stylists, proceeding from throughout Turkey

and foreign countries, on the lookout for the latest developments

and stylish creations.

Located in the Southeastern Anatolia, Gaziantep is acknowledged,

both on national scale and internationally, as one of

Turkey’s leading business hubs, especially in terms of exports

volumes and revenues. Furthermore, Gaziantep has been included

in the World Bank’s Competitive Cities Knowledge Base

(CCKB) Project as of the world’s most competitive cities. As a

matter of fact, Gaziantep provides integration between the

Middle East and Western traditions, a true cultural bridge

able to foster a process of sustainable development from a

social, political, industrial, urban and economic point of view,

thus effectively contributing to Turkey’s growth and appeal.

The next edition of the fair, PENTEX, is scheduled to take place

from February 05th to 08th, 2020.

124

January

2020Economy

Ticaret, İnşaat

ve Hizmet

Sektörlerinde

Güven Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık için

açıkladığı sektörel güven endeksleri hizmet,

perakende ve inşaat sektörlerinin tümünde

yükseliş gösterdi ancak endeks değerleri kötümserliğin

sürdüğüne işaret ediyor.

750 milyon liralık kalkınma

fonu kuruluyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye Kalkınma

Fonu çatısı altında yer alacak, minimum büyüklüğü 750 milyon TL olan

teknoloji ve bölgesel kalkınma fonu için protokol imzaladı.

Perakende ticarette yüzde 1.4 artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende

ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında

yüzde 1.4 artarak 102.6 düzeyine yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya

göre iş hacmi-satışlar yüzde 2 artarak 96.9,

mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde

3.4 artarak 109.3’e yükseldi.

İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde

1.2 azalarak 101.8’e geriledi.

Bu büyüklüğün 400 milyon TL’si bölgesel kalkınma, 350 milyon TL’si ise

teknoloji fonuna ait olacak. Bu fonların büyüklüğünün 2020 sonuna kadar 1

milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

İhracatçıya “Hususi

Pasaport” Hakkı 4

Yıla Çıkartıldı

Resmi Gazete´nin bugünkü sayısında yayımlanan

kararla ihracat yapan iş insanlarına verilen

hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2

yıldan 4 yıla çıkartıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail

Gülle, “Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin

saha neferleri olan ihracatçılarımız,

alınan bu kararla dünya ticaretinin yüzde

75´ini oluşturan ülkelerde daha hızlı erişebilme

imkânı ve bu pazarlarda daha uzun süre iş

yapma olanağı bulacak” dedi.

126

January

2020Economy

EBRD Chief Economist Urges

Structural Reforms for Turkish

Economy to Move Up Value Chain

The Turkish economy is showing signs of rebalancing, but needs more structural reforms to

move up the value chain, the chief economist of the European Bank of Development and Reconstruction

(EBRD) said. “The current account deficit had reached 6.5% of GDP, and inflation was

in excess of 25%. The policy tightening that was subsequently introduced, in particular the interest

rate hikes by the Central Bank, helped address these imbalances, and we now see inflation

at 8.6% and the current account in surplus. In this sense, there has been a rebalancing.” Beata

Javorcik told Anadolu Agency.

Noting that this could be a cyclical rather than a structural

rebalancing, Javocik said: “These imbalances could quickly

reappear if the authorities tried to rely too heavily on

the credit cycle to boost growth, and this is why some have

concerns about the authorities’ growth ambitions for next

year.”

She stressed that Turkey was in need of structural reforms

to help foster a true rebalancing of its economy away

from dependence on domestic consumption-driven growth

towards innovative activities that would help move it up

the value chain.

With the EBRD currently expecting Turkey’s GDP to grow

2.5% next year, she said that many believed the country’s

New Economic Program -- released last September and suggesting

a growth target of 0.5% this year, and 5% for the

next three -- is “a little ambitious”, particularly alongside

the program’s forecast of low inflation and a small current

account deficit

Underlining the importance of geopolitical issues for the

Turkish economy, she said: “An improvement in the geopolitical

outlook helps reduce the country risk, and supports

the currency, which makes the country more attractive to

investors, supporting the economy.”

Inflation outlook

Javorcik said that the Central Bank of Turkey’s (CBRT) forecast

of 12% inflation at year-end 2019 appeared fairly

credible, as the base effects that have been helping inflation

fall over the past few months.

“As regards to next year, our concern would be whether the

Central Bank’s forecast of 8% inflation can be met if the

authorities push for achieving a 5% growth rate.

“Achieving this sort of growth rate without triggering inflation

would require productivity increases and it is not clear

whether these can be achieved in the short term,” she said,

adding that the capacity to do so would largely depend on

whether the Central Bank would be able to raise rates in

response to inflationary pressures next year.

Asked about global monetary policies, Javorcik said Turkey

has benefitted from the increased appetite for emerging

market assets arising due to the trend in advanced economies

towards more accommodative monetary policy.

“It has helped reduce the country’s risk premium and helped

stabilize the lira. This in turn has allowed policy rates

to be reduced to a greater extent than would otherwise

have been the case. And of course, this has contributed to

the pick-up in economic activity that we have seen in recent

months,” she said.

Praising the Turkish economy’s strong fundamentals she

said the country had “huge potential” with its strategic location,

“large and well-diversified economy”, strong private

sector and relatively low government debt.

She warned about the risks as well, saying: “When it comes

to risks, geopolitical issues are always on top of the list. The

threat of sanctions still looms large, in relation to Syria or

Halkbank or the S400s. And as discussed, the impact of geopolitical

risk on investor sentiment can be significant.

128

January

2020


Annualized Current Account Widens

to Highest Surplus Ever

The increase brought the 12-month rolling surplus to

$5.1 billion, the highest surplus ever. The surplus was

up $554 million year-on-year, the bank said in a statement.

The balance posted a surplus of $1.01 billion in

the January-August period, the bank said. “We will protect

our gains with export and value-added production

priority policies and ensure that our resources remain

in our country,” was the first evaluation of the data by

Treasury and Finance Minister Berat Albayrak, who

underscored that the successful performance in the current

account balance continues.

“We have recorded a surplus of $5.1 billion in August

with another record, after the record in July,” Albayrak

said over his social media account.

The central bank said the development in the current

account is mainly attributable to an $848 million increase

in the services item recording net inflow of $5.2

billion, as well as a $73 million increase in secondary

income surplus to $100 million.

A survey showed economists’ current account surplus

estimates range for August stood at $2.76 billion. A

group of 14 economists’ surplus estimated the end-2019

current account balance to show a deficit of $700 million.

The median of 10 estimates in a Bloomberg survey

was for a monthly surplus of $2.85 billion.

Gold and energy excluded current account surplus was

$5.7 billion, rising $1.1 billion from August 2018. Travel

items under services saw a net inflow of $4.1 billion in

the month, up $737 million year-on-year.

The country’s new economy program unveiled last

month expects a current-account-surplus-to-GDP ratio

of 0.1% for 2019. It forecasts the current account to post

a deficit of 1.2% next year and 0.8% in 2021 before reaching

0% in 2022.

In 2010 and 2011, when the Turkish economy was seeing

a high growth, the annualized current account

deficit had increased gradually and reached its historic

peak in October 2011 with $76.1 billion. It went on to

fall below $50 billion in November 2012 with the mea-

Having dropped dramatically since

last year before recording a monthly

surplus two times in a row in June and

July, Turkey’s current account balance

has also posted a surplus in August and

led to the annualized current account

surplus widening to a record in the

month. The balance posted a surplus

of $2.6 billion in the month, the Central

Bank of the Republic of Turkey (CBRT)

announced.

sures taken by the economic administration.

The annualized deficit climbed to $57.9 billion in May

2018 before it kicked off a dramatic decline along with

the rebalancing period in the Turkish economy that

started after Treasury and Finance Minister Albayrak

announced the new economic program (NEP) in

September last year. Measures taken in this scope led

to narrowing in the foreign trade deficit, while a high

increase was observed in the rate of exports meeting

imports.

The annualized trade deficit gradually declined for the

12 months between June 2018 and May 2019 from $57.9

billion down to just $1.2 billion. The annualized balance

has since then been recording surplus. It posted a surplus

of $1.2 billion, $4.5 billion and $5.1 billion in June,

July and August, respectively

Thus, the $5.1 billion surplus in August is the highest-ever

annualized current account surplus considering the

data released by the CBRT and that goes back to 1991.

In his evaluation of the data, AA finance analyst and

economist Haluk Bürümcekçi told AA that foreign trade

data for September pointed to a higher foreign deficit

compared to last year, which, he said, makes them think

that an end in the rise in the current account surplus is

approaching.

Besides improvement in the headline data, Bürümcekçi

said the non-energy current balance, which is followed

in terms of the basic tendency of the current balance,

posted a surplus of $41.2 billion, while the core current

balance recorded a surplus of $46.8 billion.

Bürümcekçi emphasized that the surplus in the current

account balance has reached its strongest level in history

as an absolute value and said it may remain below

the 2% of the GDP level achieved in the 2001 crisis.

129

January

2020


Fair

JUNIOSHOW FUARI

8 OCAK 2020’DE

KAPILARINI AÇIYOR

JUNIOSHOW FAIR

OPENS ITS DOORS ON

JANUARY 8, 2020

Kuruluşumuz Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim

Şirketi ve Bursa Ticaret ve Sanayi

Odası tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyon

Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği

(BEKSİAD) işbirliğinde, KOSGEB ve Bursa

Büyükşehir Belediyesi’nin değerli destekleri

alınarak hazırlanan JUNIOSHOW

Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim

ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 8 – 11 Ocak

2020 tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası

Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

JUNIOSHOW Bursa International Baby,

Children’s Clothing and Children’s Needs

Fair, which was prepared by Tuyap Bursa

Fair Organization Inc. and Bursa Chamber

of Commerce and Industry with the

support of KOSGEB and Bursa Metropolitan

Municipality in cooperation with Baby

Children’s Garment Industry Industrialists

and Businessmen Association (BEKSİ-

AD) will be held in Tuyap Bursa International

Fair and Congress Center on January

8 - 11, 2020.

Hazır giyim sektöründe önemli bir paya sahip bebe çocuk konfeksiyon

üretiminin yüzde 80’ini tek başına karşılayan ve Bebe çocuk konfeksiyonu

sektöründe Türkiye’nin üretim üssü Bursa’da düzenlenen

JUNİOSHOW FUARI yerli ve yabancı bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünü

bir araya getirmeye devam ediyor. Sektörün Bursa buluşması

olan önemli platform, kalite odaklı üretimi tasarımla birleştirerek 0 – 12

yaş arası “ilkbahar - yaz” bebe çocuk kreasyonundaki 10 binden fazla

modeli ziyaretçilere sunuyor. Bursalı önemli üreticilerden oluşan 200’e

yakın katılım firma ile hazırlanan Fuar, “tek tip özel dekor stantların” yer

aldığı 4 ayrı salon ve fuaye alanından oluşan 20 bin m2 kapalı alanda

gerçekleşiyor.

60’dan Fazla Ülkeden İş İnsanı Fuara Geliyor

Yalnızca toptan satışın yapılacağı bir Junioshow fuarı; TÜYAP yurt dışı

ofislerinin çalışmaları ve BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü

Ur-Ge projeleri kapsamında; Almanya, Avustralya, Azerbaycan,

Bahreyn, Beyaz Rusya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek,

Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Gana, Gürcistan, Hindistan,

Hollanda, Filistin, Finlandiya, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail,

İsveç, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır,

Moldova, Özbekistan, Nijerya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya,

Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan,

Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve

Yunanistan başta olmak üzere 60’dan fazla ülkeden 1000’nin üzerinde

iş insanı işbirliği için Bursa’ya gelecek. Yurt içinden ise İstanbul, Gazi-

JUNİOSHOW FAIR held in Bursa which has a significant

share of the baby kid apparel sector having 80 percent of

garment manufacturing in apparel industry and being Turkey’s

manufacturing base of baby children textile, continues

to bring together domestic and foreign baby and child garment

industry. The important platform, which is the Bursa

meeting of the sector, combines quality-oriented production

with design and presents more than 10 thousand models

of spring-summer children’s creations between 0-12 years.

The fair, which is prepared with close to 200 participation

companies consisting of important manufacturers from

Bursa, is taking place in a 20 thousand m 2 closed area consisting

of 4 separate halls and foyer areas where “one type

of special decor stands” are located.

Business People Coming to the Fair from More

than 60 Countries

Junioshow trade fair, where only for wholesales will be held

within the scope of the activities of Tuyap overseas offices

and Ur-Ge projects carried out by BTSO with the support of

the Ministry of Trade, will host more than 1000 business people

from more than 60 countries including Algeria, Australia,

Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, Belgium, Bosnia and

Herzegovina, Bulgaria, Algeria, Czech Republic, Ghana, Georgia,

India, Iran, Netherlands, Morocco, Netherlands, Palestine,

Finland, Spain, United Kingdom, Iran, Spain , Israel,

Sweden, Kazakhstan, Qatar, Kyrgyzstan, Kosovo, Turkish

Republic of Northern Cyprus, Kuwait, Libya, Lithuania, Lebanon,

Hungary, Macedonia, Egypt, Moldova, Uzbekistan,

Nigeria, Norway, Pakistan, Poland, Romania, Russia, Senegal,

Serbia, Slovakia, Sudan, Syria, Saudi Arabia, Tajikistan,

Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, Oman, Jordan, Yemen and

Greece, and they will come to Bursa for cooperation. Domestic

representatives from more than 40 cities, especially

from Istanbul, Gaziantep, Izmir, Ankara and Denizli, will

hold important cooperation meetings with companies at

the fair. We aim to continue to add power to the sector’s

exporter identity through business contacts that will occur

130

January

2020Fair

during the fair. The fair also encourages the participant

companies to increase their R & D activities and to improve

their quality-oriented production approaches with their investments

in design and technology.

Ur-Ge Projects Strengthen the Fair

Under the coordination of T.C. Ministry of Commerce, the

Development of International Competitiveness (URGE)

project conducted by Junioshow, is prepared with the support

of Bursa Chamber of Commerce and Industry. Ur-Ge

project aims to increase the exports of its members and to

have a say in international competition. Within the scope

of the Urge project, foreign trade purchasing delegations

from different regions of the world, organized exclusively

for the Junioshow Fair, increase the export volume of baby

and children ready-made clothing. The project contributes

significantly to both Bursa and the national economy. Important

buyers will be present at the fair and will establish

business contacts in the next fair.

antep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 40’tan fazla şehirden

gelecek sektör temsilcisi fuarda firmalarla önemli iş birliği görüşmesi

yapacak. Fuar süresince oluşacak iş bağlantıları ile sektörün ihracatçı

kimliğine güç katmaya devam etmeyi hedeflemekteyiz. Fuar aynı zamanda

katılımcı firmaların Ar-Ge çalışmalarını artırmaya, kalite odaklı

üretim anlayışlarını tasarım ve teknolojiye yaptıklarını yatırımlarla geliştirmeye

teşvik ediyor.

Ur-Ge Projeleri Fuara Güç Katıyor

Junioshow özelinde gerçekleşen “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

(URGE)” projesi, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile hazırlanmaktadır. Urge projesi

üyelerinin ihracatlarını arttırarak uluslararası rekabette söz sahibi

olmalarını amaçlamaktadır. Urge projesi kapsamında Junioshow Fuarı’na

özel organize edilen, dünyanın farklı coğrafyalarında gelen yabancı

ticareti alım heyetleri ile bebe, çocuk hazır giyimin ihracat hacmini

arttırmaktadır. Proje hem Bursa hem de ülke ekonomisine önemli katkı

sağlamaktadır. Önümüzdeki fuarda da önemli alıcılar proje kapsamında

fuarımızda olacak ve iş bağlantıları kuracak.

JUNIOSHOW DEFİLESİ 8 ve 9 Ocak’ta Düzenleniyor

Katılımcı firmaların yeni koleksiyonlarından oluşan Junioshow Defilesi,

8 Ocak Çarşamba ve 9 Ocak Perşembe günleri 13.00 – 14.00 saatleri

arasında renkli bir atmosferde fuar alanında gerçekleşecek. İki gün

boyunca ziyaretçilere görsel şölen yaşatmaya hazırlanan defilede, firmalarının

kreasyonlarına uygun özel hazırlanan trend ürünler, küçük

mankenlerin dansları eşliğinde sektörün beğenisine sunulacak.

Genç Tasarımcılar Yarışması Ödül Töreni Fuarda

Gerçekleşecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından BEKSİAD işbirliğiyle,

Ticaret Bakanlığı desteği ile bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilen ‘Junioshow

Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması ‘0-1 Yaş Bebe

Giyimi’ ve ‘1-10 Yaş Çocuk Giyimi’ kategorilerinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin

dört bir yanından tasarımcıların katıldığı yarışma bu yıl ‘Dünyayı

Keşfediyorum, Oyunla Büyüyorum’ temasıyla düzenlendi. Dereceye giren

finalistlere ödülleri, Junioshow Fuarı’nın açılış töreninden ardından

yapılacak törenle takdim edilecek.

2020 Yılının İkinci Buluşması 10 – 13 Haziran 2020 Yine Aynı Adreste

2020 yılının ikinci buluşması, 10 – 13 Haziran 2020 tarihlerinde arasında

“Sonbahar - Kış konsepti” ile 10 binden fazla modeli yine “tek tip özel

dekor stantlar” da sektöre sunacak. Yeni pazarlara açılmak ve mevcut

pazar paylarını artırmak isteyen katılımcı firmalarımız ile güzel bir platform

oluşturmaya ve ziyaretleri ağırlamaya devam edeceğiz.

JUNIOSHOW SHOW IS HELD ON 8 AND 9

JANUARY

Junioshow Fashion Show, which consists of new collections

of exhibitors, will take place on January 8 Wednesday, and

January 9Thursday, between 13.00 - 14.00 in a colorful

atmosphere at the fairground. The fashion show, which is

prepared to give visitors a visual feast for two days, will

be presented to the taste of the sector with the dances of

small models prepared specially for the creations of their

companies.

Young Designers Competition Award Ceremony

By Bursa Chamber of Commerce and Industry (BTSO) in cooperation

with BEKSIAD, with the support of the Ministry

of Commerce for the fourth time this year ‘Junioshow Baby

and Children’s Clothing Young Designers Competition’ 0-1

Baby Wear ‘and’ 1-10 Year Wear ‘categories was performed.

Turkey participated in the competition this year over

the designers was held with the theme of ‘I’m discovering

the world, I’m growing with the game’. The finalists will be

presented their awards after the opening ceremony of the

Junioshow Fair.

The Second Meeting of the Year 2020 will be 10 -

13 June 2020 at the same address

The second meeting of 2020 will present the sun “Autumn

- Winter concept” between 10 and 13 June 2020 and more

than 10 thousand models of uniform special decor stands.

We will continue to create a beautiful platform and entertain

visits with our participating companies who want to

open up new markets and increase their existing market

shares.

132

January

2020/babykidstore /babykidstoredergisi /baby-kid-store

134

January

2020YOUR INTERNATIONAL FACE

“2020 Distribution Schedule of Exhibitions”

. Issue

January 2020

1. CBME Turkey-Children Baby Maternity Expo, Istanbul, Turkey

2. JunioShow Baby Kidswear & Kids Necessities Fair, Bursa, Turkey

4. PENTEX Combed Textile and Technologies Fair, Gaziantep, Turkey

5. Linexpo Lingerie – Hosiery Fair, Istanbul, Turkey

www.cbmeturkey.com

8 - 11 JANUARY 2020

8 - 11 JANUARY 2020

3. 90. FIMI / Baby Kid Spain, Valencia-Spain 24 - 26 JANUARY 2020

www.akort.com

5 -8 FEBRUARY 2020

5 - 8 FEBRUARY 2020

1. Pitti Imagine Bimbo, Florence, Italy

16 - 18 JANUARY 2020

. Issue

February 2020

2. Playtime Paris, France

3. Kids’ Time, Kielce, Poland

4. CJF - Child and Junior Fashion, Moscow, Russia

www.iloveplaytime.com

www.cjf-expo.ru

25 - 27 JANUARY 2020

19 - 21 FEBRUARY 2020

24 -27 FEBRUARY 2020

5. I&P Trans distribution, Daghistan

FEBRUARY 2020

6. 13. Kids Russia, Moscow-Russia

11 - 13 FEBRUARY 2020

. Issue

April 2020

1. Baby Expo, Kiev, Ukraine

2. Bishkek Fashion & Textile, Kyrgyzstan

www.babyexpo.ua

24 - 27 MARCH 2020

11 - 13 MARCH 2020

3. BCCI - Baby Kid URGE Event, Warsaw, Poland

www.btso.org.tr

APRIL 2020

.

Issue

May 2020

Turkish Domestic Baby Market, Distribution of magazine to

domestic sectoral purchasing points (retail or chain stores,

multi-storey stores, wholesale purchase centers, importers,

exporters and manufacturers

1. Chain stores

2. Multi-storey stores

3. Independent market retailers

4. Wholesale centers

5. Internet stores

www.baby-k dstore.comFair

KIDS&BABY EXPO,

TÜRKİYE’NİN MODAYI

BELİRLEYEBİLECEK

GÜÇTE OLDUĞUNU

HERKESE

DUYURACAK!

KIDS&BABY EXPO

TO ANNOUNCE

TURKEY’S POWER

OF FASHION TO

SET TREND TO

EVERYONE!

Kids&Baby Expo, which set out with a new

understanding and differentiation in the

Children’s Clothing sector, which has lived

its dynamism at the summit, made its

name praised in the last half of 2019 with

the organization it organized in October.

We talked about the details of this organization

which brings a breath of fresh air to

the sector with the founding companies of

the organization…

Dinamizmi zirvede yaşayan Çocuk Giyim

sektöründe, yeni bir anlayış ve

farklılaşma düşüncesi ile yola çıkan

Kids&Baby Expo, Ekim ayında yaptığı

organizasyon ile 2019’un son yarısında

da adından övgüyle söz ettirdi.

Organizasyonun kurucu firmaları ile

sektöre yeni bir soluk kazandıran bu

organizasyonun detayları hakkında

konuştuk…

Yaptığınız girişimlere de baktığımızda olarak sektöre

katkıda bulunabilmek adına oldukça özverili

çalışmalar gerçekleştirdiğinizi açıkça görebiliyoruz.

Bu bağlamda organizasyonu ve katılımcı firmaları

biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?

Kids&Baby Expo, 2017 yılının başlarında bebek ve çocuk giyim sektöründe

kendi alanlarında uzman ve öncü olan firmaların bir araya gelerek

çocuk giyim sektörüne yeni bir anlayış, soluk katma ve farklılaşma

çabaları neticesinde kurulmuş bir organizasyondur. Vizyonumuz; sektörümüze

öncülük etmek, bebek ve çocuk modasının Türkiye’deki en

büyük temsilcileri haline gelmek ve Türkiye’den tüm dünya ülkelerine

bunu taşıyabilecek standartta bir iş yapabilme kabiliyetine ulaşmaktır.

Bu doğrultuda, farklı kategorileri bir araya getirip tek bir hedefe odaklanarak

sektöre öncülük edebilecek ve erkenden sezonu açıp sektöre

When we look at your initiatives, we can clearly

see that you have done quite selfless efforts

to contribute to the sector. In this context,

can we get to know the organization and the

participating companies a little more closely?

Kids&Baby Expo is an organization established at the beginning

of 2017 as a result of a new understanding, breath-taking and differentiation

efforts in the children’s clothing sector by gathering

companies that are experts and pioneers in their fields in the baby

and children’s clothing sector. Our vision is to lead our industry,

baby and children’s fashion is becoming the largest representatives

of all countries of the world in Turkey and from Turkey to achieve

the ability to do a job that can support the standard. In this

direction, we decided to organize our own private organization,

which could bring the different categories together and focus on a

single target, leading the sector and opening the season early and

guiding the sector. As a result of this decision, we put aside all the

habits of our sector and started to prepare our early collections

very intensively. With the principle of complete and timely production,

all companies worked intensively day and night, and toget-

142

January

2020


yön verebileceğine inandığımız kendi özel organizasyonumuzu yapmaya

karar verdik. Aldığımız bu karar neticesinde, sektörümüzün tüm

alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp çok yoğun bir şekilde erken koleksiyon

hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Eksiksiz ve zamanında üretim

prensibiyle tüm firmalar gece gündüz yoğun bir şekilde çalıştık ve Best

Kids, Çimpa, Nanica, NK Kids, Pamina ve Yümese ile birlikte Kids&Baby

Expo’yu bir sektöre yön veren bir organizasyon haline getirdik.

Kids&Baby Expo sizin de tasvir ettiğiniz gibi

sektöre adeta yeni bir soluk kazandırmaya

başladı. Böyle bir organizasyonun oluşum fikri

nasıl ortaya çıktı? Sektörde gözlemlediğiniz

hangi gereksinimler sizi bu organizasyonu

gerçekleştirmek konusunda teşvik etti?

Hazır giyim sektöründe Türkiye olarak, dünya çapında adını duyurmuş

bir ülkeyiz. Kalite ve fiyat dengemizin iyi kurulmuş olması ve hızlı üretim

kabiliyeti ile günümüz trendlerine çok hızlı cevap verebilmekteyiz. Bu

noktada sektör olarak çok öndeyiz. Eksik kaldığımız bir nokta var, o da

ürünlerimize katma değer katabilmek! Bebek ve çocuk giyim sektörü,

içinde bulunduğunuz sezon için hazır ürünlerin alınabileceği bir pazar

olarak biliniyor. Bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Bizim amacımız Türkiye’nin

modayı belirleyebilecek güçte olduğunu herkese duyurmak.

Bu süreç için mevcut tüm üretim süreçlerimizi en baştan tasarlardık.

Müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz koleksiyonlarımız ile tamamen

sipariş odaklı üretim sistemine geçtik. Böylelikle hem profesyonel

alıcılar için doğru zamanda ürün sergiliyor hem de eskisi gibi stok

maliyetlerine katlanmak yerine doğrudan sipariş odaklı üretim yapabiliyoruz.

Organizasyonun içeriği hakkında biraz bilgi alabilir

miyiz? Sektörde yeni bir anlayış ve farklılaşma

yolundasınız. Bu vizyonunuzu Kids & Baby

Expo dahilinde yaptığınız ne gibi çalışmalarla

vurguluyorsunuz?

Antalya, ülkemizin toplantı ve kongre alanında adını dünyaya duyurmuş

bir şehri. Çok kaliteli tesislerimiz var, bu güzel şehrimize gururla

dünyanın dört bir yanından müşterilerimizi davet ediyoruz.

5 yıldızlı otelde her şey dahil konaklama ile müşterilerimiz hem biraz

olsun gündelik hayatının stresinden kaçıyor hem de rahatça bir sonraki

sezonda nelerin trend olacağını takip edebiliyor. Özel bir organizasyon

olduğu için tüm müşterilerimizle uzun uzun görüşme şansımız oluyor.

Sezon içerisinde böyle fırsatlar her zaman elimize geçmiyor.

Aynı zamanda müşterilerimizin de birbirini tanıma fırsatı oluyor. Kendi

aralarında fikir alışverişi yapıyorlar, sorunlarını tartışıyorlar, yeni fikirler

üretiyorlar. Bazen birbirlerine ürünlerimizi sunduğu bile oluyor. “Bunu

görmüş müydünüz? Biz bunları da aldık siz de almalısınız.” diyerek birbirlerine

destek oluyorlar. Bunu görmek çok güzel bir duygu gerçekten.

Etkinliğimizin son gecesinde de “ne kadar büyük bir aileyiz” dediğimiz

oldukça kalabalık çekilişli, bol eğlenceli bir gala gecemiz oluyor. Dünyanın

dört bir yanından gelen tüm misafirlerimizle sezona hep birlikte

güzel dileklere start veriyoruz.

her with Best Kids, Çimpa, Nanica, NK Kids, Pamina and Yümese,

we made Kids&Baby Expo an organization that shapes the sector.

Kids&Baby Expo has started to give a new

breath to the sector as you have described. How

did the idea of ​such an organization come into

being? What requirements have you observed

in the sector encouraged you to realize this

organization?

In the apparel sector in Turkey, we are a country that has made

its name worldwide. We are able to respond to today’s trends very

fast with our quality and price balance well established and fast

production capability. At this point, we are at the forefront of the

sector. There is a point that we are missing, that is to add value to

our products! Baby and children’s clothing sector is known as a

market where ready products can be bought for the current season.

We want to change this perception. Our goal is to announce

to everyone that the power to determine Turkey’s fashion.

We designed all our existing production processes from the beginning.

With the collections we offer to our customers, we have

switched to a completely order-oriented production system. In

this way, we are able to exhibit products at the right time for

professional buyers as well as direct order-oriented production

rather than enduring stock costs.

What about the content of the organization?

You are on the way to a new understanding

and differentiation in the sector. What kind

of activities do you emphasize your vision in

Kids&Baby Expo?

Antalya is a city that has made its name known to the world in the

meeting and congress area of ​our country. We have very high-quality

facilities and we proudly invite our customers from all over

the world to this beautiful city.

With all-inclusive accommodation in a 5-star hotel, our customers

can both escape from the stress of everyday life and comfortably

follow what will be the trend in the next season. As it is a

private organization, we have the chance to have a long meeting

with all our customers. Such opportunities are not always available

during the season.

At the same time, our customers have the opportunity to know

each other. They exchange ideas among themselves, discuss their

problems, produce new ideas. Sometimes they even offer our products

to each other. By saying “Have you seen this? We have received

these, and you should take them.” They support each other.

It’s really good to see.

On the last night of the event, we have a very entertaining gala

night with a very crowded lottery, which we call “how big a family

we are”. Together with all our guests from all over the world, we

start the season together with the best wishes.

143

January

2020
www.baby-kidstore.com

/babykidstore

/babykidstoredergi

/Baby-Kid-Store

More magazines by this user
Similar magazines