24.01.2020 Views

NOKI 2020 ÜRÜN KATALOĞU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÜRÜN KATALOĞU


Tasarımdan üretime, pazarlamadan

satışa her aşamada inovatif bir bakış

açısı ile sürekli gelişen NOKI, kaliteli ve

geniş ürün yelpazesi, yaygın dağıtım ağı,

hızlı teslimat, satış destek danışmanlığı,

uygun fiyatları, koşulsuz ve yüzde yüz

memnuniyet anlayışıyla 26 yıldır

müşterilerinin en yakın çözüm ortağıdır.

NOKI constantly developing with an innovative

approach from design to production,from

marketing to sales at every stage, is the closest

solution partner of its customers for 26 years with

its high quality and wide product range,

widespread distribution network, fast delivery,

sales support consultancy, reasonable prices,

unconditional and one hundred percent

satisfaction.KURUMSAL

CORPORATE

4-13

Derya Ofis Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Vizyon - Misyon - Politika / Vision – Mission – Policy

Çevre Politikamız / Our Environmental Policy

Şirket Felsefemiz / Our Company Philosophy

İnsan Kaynakları / Human Resources

Kurumsal İletişim / Corporate Communication

NOKI Dijital / NOKI Digital

4

6

7

8

10

11

12

23-160

ÜRÜNLER

PRODUCTS

Sınıflandırılmış Ürünler İndeksi

/ Classification According to the Index

Markalara Göre Sınıflandırma İndeksi

/ Classification According to the Brands

Dosyalama, Sunum ve Organizer Ürünleri

/ Filing, Presentation And Organizer Products

Masa Üstü Gereçleri / Desktop Tools

Ofis Sarf Malzemeleri / Office Consumables

Yazı Gereçleri / Writing Tools

Panolar ve Yazı Tahtaları / Panels and White Boards

Eğitim Ürünleri / Education Products

14

18

23-55

56-79

80-97

98-129

130-147

148-160


DERYA OFİS ÜRÜNLERİ

SAN. VE TİC. A.Ş.

Hızla büyüyüp gelişen, dünya kalitesi tüm tüketicileri kucaklayan, yönetici kadrosu ileri görüşlü,

vizyonu açık profesyonellerden oluşan ve her zaman bir kırtasiye firmasından beklenilenden çok

daha fazlasını sunan, öncü, yenilikçi ve lider bir kuruluş.

NOKI, 26 yıllık deneyimi ile İstanbul ve Adapazarı’nda toplam 25 bin m² kapalı alan üzerine kurulu

tesislerinde, 400 çalışanı ile üretim yapıyor. Ar-Ge destekli yenilikçi teknoloji kullanıyor ve kalite

güvence sistemi uyguluyor. Ayrıca çeşitli ülkelerdeki, dünyanın seçkin markalarına üretim yapan

fabrikalarda, kendi markasıyla ürettirdiği binlerce ürünü de ithal edip, Türkiye ve çevre ülkelerde

dağıtımını yapıyor.

YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ, GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Ofislerinizde sıklıkla kullandığınız polipropilen bazlı, doğa dostu dosyalama ürünlerini, klasörleri,

ayraçları ve hatta çocuklarınızın defter ve kitap kaplıklarını, mantar panoları, beyaz yazı

tahtalarını üretiyoruz. PP Poşet ve telli dosya üretiminde, tek çatı altında Avrupa’da faaliyet

gösteren en kapsamlı üreticiyiz, toplam Avrupa pazarının yüzde 15’i Adapazarı tesislerimizde

üretilmektedir.

YAYGIN DAĞITIM VE SATIŞ AĞI İLE NOKİ HER YERDE

Sürekli geliştirdiğimiz 1000 ürün çeşidini, bölge temsilciliklerimiz ve lojistik dağıtım depolarımız

aracılığıyla 5000’den fazla perakende noktasında satışa sunuyoruz. 40 ülkeye de ihracat yapıyor

ve uzun yıllardır Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmaları arasında yer alıyoruz.

26 YILDIR ÇÖZÜM ORTAĞI

NOKI, kaliteli ve geniş ürün yelpazesi, yaygın dağıtım ağı, hızlı teslimat, satış destek danışmanlığı

ve uygun fiyatlarıyla her zaman müşterilerinin en yakın çözüm ortağıdır. Kesintisiz iletişimini

‘koşulsuz ve yüzde yüz memnuniyet’ anlayışıyla sürdürür.

1994 yılında çıktığımız bu yolda, değerlerimizden taviz vermeden, üzerine katarak, iş

ortaklarımıza da kazandırarak, hep beraber daha üretken ve daha faydalı olmaya çalışıyoruz.

4


DERYA OFİS ÜRÜNLERİ

SAN. VE TİC. A.Ş.

A pioneering, innovative and leader institution, which rapidly grows and develops, whose worldwide quality

embraces all the consumers, whose administrative staff consists of the professionals who are foreseeing and whose

vision is open, and which always offers more than what is expected from any stationery firm.

NOKI makes production in its facilities built in a closed area of 25.000 m2 in total in Istanbul and Adapazarı with its

experience of 26 years and with 400 employees. It uses an innovative technology supported with R&D and applies

a quality assurance system. Also, it imports thousands of products caused to manufacture with its own brand in the

factories manufacturing for the elite brands in various countries around the world and distributes them in Turkey

and nearby countries.

HIGH PRODUCTION CAPACITY, WIDE PRODUCT RANGE

We manufacture polypropylene-based, eco-friendly filing products, folders, separators frequently used in your

offices, notebook and book covers, pin boards, white boards of your children. We are the most comprehensive

manufacturer existing in Europe under one roof in the production of PP bags and stringed files and 15 percent of

the total European market is manufactured in our facilities in Adapazarı.

NOKI IS EVERYWHERE WITH ITS BROAD DISTRIBUTION AND SALE NETWORK

We put up the 1000 kinds of products developed by us constantly for sale in more than 5000 retail outlets by

means of our local representations and our logistic distribution warehouses. We export to 40 countries and we have

been among the companies making export the most in Turkey for long years.

SOLUTION PARTNER OF 26 YEARS

NOKI is always the closest solution partner of its customers with its qualified and broad product range, broad

distribution network, quick delivery, sale support consulting and suitable prices. It continues its uninterrupted

communication with the approach of ‘unconditional and definite satisfaction’.

We are trying to become more productive and more beneficial together in the journey we started in 1994 without

compromising on our values and by adding something on our work and ensuring our business partners to win.

5


VİZYONUMUZ

OUR VISION

Ofis ortamında, okulda, kullanıcıların ihtiyaç duyacağı modern,

inovatif etkin ürünleri Noki markasıyla üreterek bölgesel bir

tedarikçi olmak.

To become a local provider by manufacturing the modern, innovative and

active products to be required by the users in offices and schools.

MİSYONUMUZ

OUR MISSION

Dosyalama, yazı ve ofis gereçleri, yazı tahtaları, pano üretim ve

satışında, 25 yıllık deneyim ile Türkiye’nin gözde firmalarından

biri olarak, bu alandaki günlük ihtiyaçlara göre yeni ürünler

geliştirerek ürün yelpazesini sürekli genişletmek, satışlarımızda

ihracatın payını daha da arttırmak.

To constantly expand the product range by developing new products

according to the daily needs in the sector and to increase the share of the

export in our sales as one of the popular companies in Turkey with the

experience of 25 years in the manufacturing and sale of filing, writing and

office tools, blackboards and panels.

POLİTİKAMIZ

OUR POLICY

Kırtasiye ürünleri ve ofis gereçlerinde, müşteri memnuniyeti

öncelikli, toplam kalite yönetimi felsefesiyle, hızlı, doğru,

güvenilir çözümler üretmek ve sürekli gelişmektir.

To create fast, accurate, reliable solutions with the priority of customer

satisfaction with the total quality management philosophy in the

stationery products and office tools and to develop them constantly.

6


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

OUR ENVIRONMENT POLICY

Gelecek kuşaklara bozulmamış bir doğa, tertemiz bir çevre ve sağlıklı bir dünya bırakmak

hepimizin sorumluluğundadır. Bu anlayışla, çevreyi korumak, yenilenebilir enerji kaynaklarına

yönelmek, tüketimde savurganlıktan kaçınmak ve diğer tüm doğal kaynakları tasarruflu

kullanmak insanlık görevimizdir.

This is the responsible of all of us to leave an undamaged nature, a very clean environment and a healthy world to

the future generations. With this perception, this is our human duty to protect the environment, to tend to the

renewable energy resources, to avoid the extravagancy in the consumption and to use all the natural resources in

a thrifty way.

7


ŞİRKET FELSEFEMİZ

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

- Müşteri memnuniyeti, her şeyden önceliklidir. Müşterilerimizin

çözüm ortağı ve doğal danışmanı olarak, onları en yüksek

düzeyde memnun etmek için, beklentilerini en ekonomik ve

hızlı bir biçimde karşılayarak, mükemmel ürünler sunmak

birincil görevimizdir.

- Kalite, kişisel ve kurumsal gelişimimiz için yaşamımızın

vazgeçilmez bir unsuru ve şirket kültürümüzün en önemli

değeridir. Kalitemiz hakkındaki ölçütü müşterilerimiz

saptamaktadır. Ürünlerimiz ile ilgili müşteri görüş ve önerileri

bağlayıcıdır.

- Kalite hedefimiz olarak, her zaman “mininum hata” ve

“zamanında teslimat” geçerlidir.

- Yaptığı işin kalitesinden herkes kendisi sorumludur. Kalite

güvence sistemimiz ise, tüm çalışanlarımızın

sorumluluğundadır. Dolayısıyla, Stajyer’den Genel Müdür’e

kadar, her çalışanın görevi kusursuz iş yapmaktır.

- Yönetimde Kalite’nin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin

mutluluğuna odaklanmış sistematik bir yaklaşımla, sürekli

katma değer yaratarak sağlanacağına inanıyoruz.

- Şirketimizde her bölüm, iş akışında kendinden sonra gelen

bölümü müşterisi olarak görüp, ürettiği ürün ya da hizmeti

öncelikle onlara beğendirmek zorundadır.

- Müşteri ile ilişkilerimizi, satış sonrasında da sürdürür,

ürettiğimiz ve ithal ettiğimiz ürünlerimize garanti verir, satış

sonrası hizmetleri üstleniriz.

- Zamanın çok değerli olduğuna inanır, hızlı düşünür, planlı

hareket eder, dürüst, açık ve net davranır, ayrıntılara önem

veririz.

- Müşterilerimizin sürekli gelişimine ve değişimine katkıda

bulunmak amacıyla, sektörümüz ile ilgili dünyadaki yenilikleri

yakından izler ve öğreniriz.

8


OUR COMPANY PHILOSOPHY

OUR PRINCIPLES AND VALUES

- Customer satisfaction is the first priority. This is our primary duty to meet the expectations in the most economical and

fastest way and to offer excellent products in order to satisfy them at the highest level as the solution partner and the

natural consultant of our customer.

- Quality is the dispensable matter of our life for our personal and corporate life and the most important value of our

company culture. Our customers determine the criteria about our quality. the customer opinions and recommendation

about our products are binding.

- “Minimum Error” and “Delivery On Time” are always valid as our quality target.

- Everyone is responsible for the quality of their work themselves. And our quality assurance system is under the

responsibility of all of our employees. Therefore, the duty of every employee, from the Trainee to the General Manager is

to do the work faultlessly.

- We believe that the Quality in the Management may be ensured by creating added value with a systematic approach

based on the happiness of our employees and customers.

- Every department in our company must consider the department following after them in the course of work as their

customers and ensure the produced product or service to be liked by them.

- We maintain our relationship with our customer even after the sale and we give warranty for our products manufactured

and imported by us and we assume the after sale services.

- We believe that time is valuable, we think fast and we act in an organized way, we behave honestly, precisely and clearly

and we give importance to the details.

- We follow and learn about the innovations related to our sector in order to contribute to the constant development and

change of our customers.

KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ

BELGELERİMİZ

QUALITY AND ENVIRONMENTAL

CERTIFICATES

9


İNSAN KAYNAKLARI

HUMAN RESOURCES

İNSANA, ÇEVREYE VE TOPLUMA SAYGILIYIZ

Her şey insanla başlar ve insanların mutluluğu içindir. Yönetim felsefesi olarak, insana saygı her

şeyden önce gelmektedir. İnsan kaynağına yapılan yatırım, en önemli ve kalıcı yatırımdır.

Çalışanlarımıza değer verir, yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı oluruz. Motivasyonlarının

arttırılması, sürekli geliştirilmeleri ve risk almaları konularında yüreklendirilmeleri, herkese eşit

davranılması ve başarılarının ödüllendirilmesi için tüm olanaklarımızı seferber ederiz. Şirketimizde

takım çalışması, katılım ve yaratıcılık temel alınmıştır.

WE RESPECT FOR THE HUMAN,

THE ENVIRONMENT AND THE SOCIETY

Everything starts with the human and is for the happiness of the people. The respect for the human comes before

everything as an administrative philosophy. The investment to the human resource is the most important and the

most permanent investment. We give value to our employee and we help their abilities develop. We use every

means available to increase their motivation, to make them develop constantly to encourage them to take risks

and to make them behave everyone equally and to reward their success. The team work, participation and

creativity are taken as basis in our company.

10


KURUMSAL İLETİŞİM

CORPORATE COMMUNICATION

Kırtasiye ürünleri ile ofis gereçleri üretim ve satışında, toplam kalite yönetimi felsefesiyle, hızlı, doğru, güvenilir

çözümler sunan NOKI, müşterileriyle satış sonrasında da iletişimini ‘koşulsuz ve yüzde yüz memnuniyet’ anlayışıyla

sürdürür.

Zamanın çok değerli olduğuna inanır, hızlı düşünür, planlı hareket eder, dürüst, açık ve net davranır, ayrıntılara

önem veririz.

Müşterilerimizin sürekli gelişimine ve değişimine katkıda bulunmak amacıyla, sektörümüz ile ilgili dünyadaki

yenilikleri yakından izler ve öğrenir, müşterilerimizi de güncel olarak bilgilendiririz.

Tasarımdan üretime, pazarlamadan satışa, tüm bölümlerimizle dijital çağı yakalayarak, hem kurumsal yapımızı hem

de iletişim yöntemlerimizi sürekli geliştirip yeniliyoruz.

NOKI, which provides fast, accurate and reliable solutions in the production and sales of stationery products and office equipment,

with the philosophy of total quality management, continues its communication with its customers after the sale with “unconditional

and hundred percent satisfaction “ approach.

We believe that time is invaluable, think fast, act planned, act honestly, openly and clearly, give importance to details.

In order to contribute to the continuous development and change of our customers, we closely monitor and learn the innovations in

the world about our sector and inform our customers up to date.

From design to production, from marketing to sales, by capturing the digital era with all our departments, we constantly develop and

renew both our corporate structure and communication methods.

11


NOKI DİJİTAL

NOKI DIGITAL

NOKI DİJİTAL

NOKI, tasarımdan üretime, pazarlamadan satışa, tüm bölümleriyle dijital çağı yakalayarak, hem

kurumsal yapısını hem de iletişim yöntemlerini sürekli geliştirip yeniliyor.

Hedeflerine ulaşmak için ‘veri odaklı’ bir yol haritası belirleyip, iş modellerinin inovasyonel

gelişimine büyük önem veriyor. Dijital dönüşümü de başarıyla gerçekleştirerek, ürün yelpazesini

yenilikçi teknoloji ile sürekli geliştiriyor.

Web sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımızla entegre biçimde, pazarlama – satıştan, satış

sonrası müşteri hizmetleri ve sosyal CRM’e kadar tüm B2B gereksinmeleri karşılayıp

çözümleyebilecek NOKI DİJİTAL sistemini uygulamaya sunuyoruz.

Gelişen dijital pazarlama trendleri ve akıllı telefon, tablet, mini notebook’lar ile yaygınlaşan mobil

internet kullanımına uygun olarak, tüm gereksinmeleri karşılayacak işlevsellikte tasarlanan proje,

pazarlama iletişimini büyük kolaylıklar getirecek.

NOKI SOSYAL MEDYA SAYFALARI İLE SİZE DAHA DA YAKIN

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden tüm kampanyalarımız ve hizmetlerimizden anında haberdar olabilir,

her türlü soru ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca Türkiye ve dünyadaki tüm kırtasiye ürünleri ve ofis

yaşamı ile ilgili güncel gelişmeleri, haber ve tartışmaları da NOKI sosyal medya hesaplarından takip

edebilirsiniz.

Bizi Facebook‘ta beğenebilir, Twitter‘da takip edebilir, Instagram‘da fotoğraflarımıza göz gezdirebilir,

Linkedin ile de iş ağınızı genişletebilirsiniz.

NOKI DIGITAL

NOKI constantly develops and renews both its corporate structure and its communication methods by catching up

the digital era with all of its departments from design to production, from marketing to sale.

It determines a “data-based” route map in order to achieve the targets and gives importance for the innovational

development of the business models. It realizes the digital transformation successfully and constantly develops the

product range with innovative technology.

NOKI DIGITAL meets all the communication needs from marketing to sale, from after-sale customer services and to

social CRM in an integrated way with our websites and social media accounts.

The project, which is designed in a versatile way in compliance with the mobile internet use becoming popular with

the developing digital marketing trends and smartphone, tablet and mini notebook, brings great facilities to the

marketing communication.

NOKI IS EVEN CLOSER TO YOU WITH SOCIAL MEDIA PAGES

You can be informed about all our campaigns and services instantly through our social media accounts and you can send us

any questions and comments. In addition, you can also follow all stationery products and office life of current developments

related to Turkey and the world, the news and debates in NOKI social media accounts.

You may like us on Facebook, follow us on Twitter, browse our photos on Instagram, and expand your network with LinkedIn.

12


Web sitelerimiz

noki.com.tr liqeo.com.tr interpano.com.tr

NOKI Sosyal Medya

NOKI Bülten

NOKI Download

13


ÜRÜNLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

CLASSIFICATION ACCORDING TO THE PRODUCTS

DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ / FILING, PRESENTATION AND ORGANIZER PRODUCTS 23-55

Klasörler / Folders 25

Geniş Klasörler / Large Folders 25

Dar Klasörler / Narrow Folders 25

A5 Klasörler / A5 Folders 25

Telli Dosyalar / Stringed Files 26

XL Telli Dosyalar / XL Stringed Files 26

ECO Telli Dosyalar / ECO Stringed Files 26

HD Telli Dosyalar / HD Stringed Files 26

Cepli Telli Dosyalar / Pocket Stringed Files 27

Poşet Dosyalar / Sheet Protectors 28

XL Poşet Dosyalar / XL Sheet Protectors 28

ECO Poşet Dosyalar / ECO Sheet Protectors 28

HD Poşet Dosyalar / HD Sheet Protectors 28

L Poşet Dosyalar / L Sheet Protectors 29

Kristal Poşet Dosyalar / Cristal Sheet Protectors 29

A5 Poşet Dosya / A5 Sheet Protector 30

A4 Delikli Renkli Kenarlı Poşet Dosya / A4 Color Edge Sheet Protector 30

A3 Poşet Dosya / A3 Punched Pocket 30

Zarf Tipi Poşet Dosya / Punched Pocket Envelope Type 30

Ayraçlar / Separators 32

PP Ayraçlar / PP Separators 32

Sunum Dosyaları / Presentation Files 34

Cepli Sunum Dosyaları / Pocket Presentation Files 35

Prime Sunum Dosyaları / Prime Presentation Files 38

Neon Sunum Dosyaları / Neon Presentation Files 46

Askılı Dosyalar / Strappy Files 40

Telli Dosyalar / Stringed Files 40

Telsiz Dosyalar / Stringless Files 40

Sarf Malzemeleri / Consumables 41

Askılı Dosya Havuzu / Strappy File Repository 41

Lastikli Dosyalar / Elastic Files 42

Bölmeli Dosyalar / Paned Files 42

Neon Kutu Dosyalar / Box Files 47

Sıkıştırmalı Dosyalar / Compressed Files 44

Sekreter Bloklar / Secretary Blocks 44

Yaylı Dosyalar / Springy Files 45

Boydan Sıkıştırmalı Dosyalar / Clip File With Long Plastic Holder 45

Halkalı Dosyalar / Ringed Files 48

Zarf Dosyalar / Jacketed Files 50

Hazır Kaplar / Ready Covers 52

Yapışkanlı Hazır Kaplar / Adhesive Ready Covers 52

Geçmeli Hazır Kaplar / Flip-off Ready Covers 53

Rulo Kaplar / Rolled Covers 54

Kartvizit Albümleri / Cardholders 55

14


MASA ÜSTÜ GEREÇLER / DESKTOP TOOLS 56-79

Zımba Makineleri / Stapler 59

Güç Tasarruflu Zımba Makineleri / Power Saving Stapler 59

Pens Tipi Zımba Makineleri / Clip Type Stapler 62

Zımba Makineleri / Stapler 63

STD Zımba Telleri / Staples 69

Tel Sökücü / Staple Remover 71

Delgeçler / Perforators 72

Güç Tasarruflu Arşiv Tipi Delgeçler / Power Saving Archive Type Perforators 60

Güç Tasarruflu Arşiv Tipi Delgeç Aparatları / Power Saving Archive Type Perforator Apparatus 61

Delgeçler / Perforators 72

Hesap Makineleri / Calculators 76

Bant Kesme Makineleri / Tape Dispenser Machines 84

OFİS SARF MALZEMELERİ / OFFICE CONSUMABLES 80-97

Makaslar / Scissors 82

Yaka Kartı / Name Badge 82

Ambalaj Lastikleri / Elastic Package Band 83

Büro Bantları / Office Tapes 84

Hata Düzelticiler / Correctors 85

Sıvı Siliciler / Liquid Correctors 85

Şerit Siliciler / Tape Correctors 86

Yapıştırıcılar / Adhesives 87

Zımba Telleri / Staples 88

Zımba Telleri / Staples 88

Yapışkanlı Not Kağıtları / Sticky Note Papers 90

Küp Bloklar / Cubical Blocks 96

Renkli Fotokopi Kağıtları / Color Photocopy Papers 97

YAZI GEREÇLERİ / WRITING TOOLS 98-129

Mekanik Kurşun Kalemler / Mechanical Pencils 114

Kalemler / Pencils 114

Kalem Uçları / Pencil tips 120

Tükenmez Kalemler / Pens 128

Hi-Text Tükenmez Kalemler / Hi-Text Pens 128

Fineliner Kalemler / Fineliner Pens 101

Liqeo Fineliner Kalemler / Liqeo Fineliner Pens 101

Keçeli Kalemler / Markers 128

Hi-Text Keçeli Kalemler / Hi-Text Markers 128

Tahta Kalemleri / Board markers 103

Noki Tahta Kalemleri / Noki Board markers 122

Liqeo Tahta Kalemleri / Liqeo Board markers 103

15


ÜRÜNLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

CLASSIFICATION ACCORDING TO THE PRODUCTS

YAZI GEREÇLERİ / WRITING TOOLS 98-129

Fosforlu Kalemler / Highlighters 102

Liqeo Fosforlu Kalemler / Liqeo Highlighters 102

Noki Fosforlu Kalemler / Noki Highlighters 124

Hi-Text Fosforlu Kalemler / Hi-Text Highlighters 126

Roller Kalemler / Roller Pens 104

Liqeo İğne Uçlu Kalemler / Super Needle 104

Liqeo Konik Uçlu Kalemler / Super Point 104

OHP Asetat Kalemleri / OHP Acetate Pens 129

Koli Kalemleri / Permanent Marker / Box Pens 101

Liqeo Koli Kalemleri / Liqeo Box Pens 101

Noki Koli Kalemleri / Noki Box Pens 125

Hi-Text Koli Kalemleri / Hi-Text Box Pens 127

Liqeo Askılı Stant 110

Liqeo Aile Standı 113

PANO ve YAZI TAHTALARI / PANELS and WHITE BOARDS 130-147

Mantar Panolar / Pinboards 132

Elegant Çerçeveli Mantar Panolar / Pin boards with Elegant Frame 133

Ahşap Çerçeveli Mantar Panolar / Pin boards with Wooden Frame 132

MDF Çerçeveli Mantar Panolar / Pin boards with MDF Frame 132

Rulo Mantarlar / Rolled Pin board 133

Çuha Kaplı Panolar / Baize Covered Panels 134

Elegant Çerçeveli Duvara Monte Çuhalı Panolar / Baize Covered Wall-mounted Panels with Elegant Frame 134

Tekerlek Ayaklı Çuhalı Panolar / Baize Covered Panels with Wheel Legs 134

Laminant Yüzeyli Yazı Tahtaları / Laminated Blackboards 136

Elegant Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with Elegant Frame 136

Ahşap Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with Wooden Frame 136

MDF Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with MDF Frame 136

Teleskopik Ayaklı / With Telescopic Legs 137

Teleskopik Ayaklı Flipchartlı / With Telescopic Legs and Flipchart 137

Tekerlek Ayaklı / With Wheel Legs 137

Tekerlek Ayaklı Flipchartlı / With Wheel Legs and Flipchart 137

Ahtapot Ayaklı / With Octopus Legs 138

Ahtapot Ayaklı Flipchartlı / With Octopus Legs and Flipchart 138

Brifing Ayaklı / With Briefing Legs 139

Kanatlı Duvara Monte Yazı Tahtaları / Wall-mounted Blackboards with Wings 139

Çatı Tipi Yazı tahtaları / Roof-type Blackboards 140

Manyetik Yüzeyli Yazı Tahtaları / Blackboards with Magnetic Surface 140

Elegant Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with Elegant Frame 140

Teleskopik Ayaklı / With Telescopic Legs 141

Teleskopik Ayaklı Flipchartlı / With Telescopic Legs and Flipchart 141

Tekerlek Ayaklı / With Wheel Legs 142

Tekerlek Ayaklı Flipchartlı / With Wheel Legs and Flipchart 142

Brifing Ayaklı / With Briefing Legs 142

16


PANO ve YAZI TAHTALARI / PANELS and WHITE BOARDS 130-147

Emaye Yüzeyli Yazı Tahtaları / Blackboards with Enamel Surface 143

Elegant Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with Elegant Frame 143

Teleskopik Ayaklı / With Telescopic Legs 143

Tekerlek Ayaklı / With Wheel Legs 144

Brifing Ayaklı / With Briefing Legs 144

Çatı Tipi Çift Taraflı Menü Tahtası 146

Rondo Çerçeve 146

Flipchart Kağıtları / Flipchart Papers 147

EĞİTİM ÜRÜNLERİ / EDUCATIONAL PRODUCTS 148-160

Baskılı Yazı Tahtaları / Printed Blackboards 150

Şövaleler / Easels 151

Satranç Tahtaları / Chessboards 152

Okul ve Okul Öncesi Eğitim Ürünleri / School and Pre-School Education Products 153

Haritalar / Maps 154

Yönlendirme ve İkaz Panoları / Direction and Warning Panels 155

Milli Levhalar / National Signboards 156

Atatürk Portreleri / Portraits of Ataturk 157

Türk Büyükleri Panoları / Panels of Great Turks 159

17


MARKALARA GÖRE SINIFLANDIRMA

CLASSIFICATION ACCORDING TO THE BRANDS

DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ / FILING, PRESENTATION AND ORGANIZER PRODUCTS

Klasörler / Folders 25

Geniş Klasörler / Large Folders 25

Dar Klasörler / Narrow Folders 25

A5 Klasörler / A5 Folders 25

Telli Dosyalar / Stringed Files 26

XL Telli Dosyalar / XL Stringed Files 26

ECO Telli Dosyalar / ECO Stringed Files 26

HD Telli Dosyalar / HD Stringed Files 26

Cepli Telli Dosyalar / Pocket Stringed Files 27

Poşet Dosyalar / Sheet Protectors 28

XL Poşet Dosyalar / XL Sheet Protectors 28

ECO Poşet Dosyalar / ECO Sheet Protectors 28

HD Poşet Dosyalar / HD Sheet Protectors 28

L Poşet Dosyalar / L Sheet Protectors 29

Kristal Poşet Dosyalar / Cristal Sheet Protectors 29

A5 Poşet Dosya / A5 Sheet Protector 30

A4 Delikli Renkli Kenarlı Poşet Dosya / A4 Color Edge Sheet Protector 30

A3 Poşet Dosya / A3 Punched Pocket 30

Zarf Tipi Poşet Dosya / Punched Pocket Envelope Type 30

Ayraçlar / Separators 32

PP Ayraçlar / PP Separators 32

Sunum Dosyaları / Presentation Files 34

Cepli Sunum Dosyaları / Pocket Presentation Files 35

Prime Sunum Dosyaları / Prime Presentation Files 38

Neon Sunum Dosyaları / Neon Presentation Files 46

Lastikli Dosyalar / Elastic Files 42

Bölmeli Dosyalar / Paned Files 42

Kutu Dosyalar / Box Files 47

Sıkıştırmalı Dosyalar / Compressed Files 44

Sekreter Bloklar / Secretary Blocks 44

Yaylı Dosyalar / Springy Files 45

Boydan Sıkıştırmalı Dosyalar / Clip File With Long Plastic Holder 45

Halkalı Dosyalar / Ringed Files 48

Zarf Dosyalar / Jacketed Files 50

Hazır Kaplar / Ready Covers 52

Yapışkanlı Hazır Kaplar / Adhesive Ready Covers 52

Geçmeli Hazır Kaplar / Flip-off Ready Covers 53

Rulo Kaplar / Rolled Covers 54

Kartvizit Albümleri / Cardholders 55

18


MASA ÜSTÜ GEREÇLER / DESKTOP TOOLS

Hesap Makineleri / Calculators 76

Bant Kesme Makineleri / Tape Dispenser Machines 84

OFİS SARF MALZEMELERİ / OFFICE CONSUMABLES

Makaslar / Scissors 82

Yaka Kartı / Name Badge 82

Ambalaj Lastikleri / Elastic Package Band 83

Büro Bantları / Office Tapes 84

Hata Düzelticiler / Correctors 85

Sıvı Siliciler / Liquid Correctors 85

Şerit Siliciler / Tape Correctors 86

Yapıştırıcılar / Adhesives 87

Zımba Telleri / Staples 88

Zımba Telleri / Staples 88

Yapışkanlı Not Kağıtları / Sticky Note Papers 90

Küp Bloklar / Cubical Blocks 96

Renkli Fotokopi Kağıtları / Color Photocopy Papers 97

YAZI GEREÇLERİ / WRITING TOOLS

Mekanik Kurşun Kalemler / Mechanical Pencils 114

Kalemler / Pencils 114

Kalem Uçları / Pencil tips 120

Tahta Kalemleri / Board markers 122

Tahta Kalemleri / Board markers 122

Fosforlu Kalemler / Highlighters 124

Fosforlu Kalemler / Highlighters 124

Koli Kalemleri / Permanent Marker - / Box Pens / Permanent Marker 125

Koli Kalemleri / Box Pens 125

YAZI GEREÇLERİ / WRITING TOOLS

Fineliner Kalemler / Fineliner Pens 101

Fosforlu Kalemler / Highlighters 102

Tahta Kalemleri Board markers 103

Roller Kalemler / Roller Pens 102

İğne Uçlu Kalemler / Super Needle 104

Konik Uçlu Kalemler / Super Point 104

Liqeo Askılı Stant 110

Liqeo Aile Standı 113

19


YAZI GEREÇLERİ / WRITING TOOLS

Keçeli Kalemler / Felt - Tip Pen 128

Fosforlu Kalemler / Highlighters 126

Tükenmez Kalemler / Ball Point 128

OHP Asetat Kalemleri / OHP Acetate Pens 129

Koli Kalemleri / Box Pens 127

MASA ÜSTÜ GEREÇLER / DESKTOP TOOLS

Zımba Makineleri / Stapler 59

Güç Tasarruflu Zımba Makineleri / Power Saving Stapler 59

Pens Tipi Zımba Makineleri / Clip Type Stapler 62

Zımba Makineleri / Stapler 63

Zımba Telleri / Staples 69

Tel Sökücü / Staple Remover 71

Delgeçler / Perforators 72

Güç Tasarruflu Arşiv Tipi Delgeçler / Power Saving Archive Type Perforators 60

Güç Tasarruflu Arşiv Tipi Delgeç Aparatları / Power Saving Archive Type Perforator Apparatus 61

Delgeçler / Perforators 72

DOSYALAMA ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ / FILING AND ORGANIZER PRODUCTS

Askılı Dosyalar / Strappy Files 40

Telli Dosyalar / Stringed Files 40

Telsiz Dosyalar / Stringless Files 40

Sarf Malzemeleri / Consumables 41

Askılı Dosya Havuzu / Strappy File Repository 41

20


PANO ve YAZI TAHTALARI / PANELS and WHITE BOARDS

Mantar Panolar / Pinboards 132

Elegant Çerçeveli Mantar Panolar / Pin boards with Elegant Frame 133

Ahşap Çerçeveli Mantar Panolar / Pin boards with Wooden Frame 132

MDF Çerçeveli Mantar Panolar / Pin boards with MDF Frame 132

Rulo Mantarlar / Rolled Pin board 133

Çuha Kaplı Panolar / Baize Covered Panels 134

Elegant Çerçeveli Duvara Monte Çuhalı Panolar / Baize Covered Wall-mounted Panels with Elegant Frame 134

Tekerlek Ayaklı Çuhalı Panolar / Baize Covered Panels with Wheel Legs 134

Laminant Yüzeyli Yazı Tahtaları / Laminated Blackboards 136

Elegant Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with Elegant Frame 136

Ahşap Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with Wooden Frame 136

MDF Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with MDF Frame 136

Teleskopik Ayaklı / With Telescopic Legs 137

Teleskopik Ayaklı Flipchartlı / With Telescopic Legs and Flipchart 137

Tekerlek Ayaklı / With Wheel Legs 137

Tekerlek Ayaklı Flipchartlı / With Wheel Legs and Flipchart 137

Ahtapot Ayaklı / With Octopus Legs 138

Ahtapot Ayaklı Flipchartlı / With Octopus Legs and Flipchart 138

Brifing Ayaklı / With Briefing Legs 139

Kanatlı Duvara Monte Yazı Tahtaları / Wall-mounted Blackboards with Wings 139

Çatı Tipi Yazı tahtaları / Roof-type Blackboards 140

Manyetik Yüzeyli Yazı Tahtaları / Blackboards with Magnetic Surface 140

Elegant Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with Elegant Frame 140

Teleskopik Ayaklı / With Telescopic Legs 141

Teleskopik Ayaklı Flipchartlı / With Telescopic Legs and Flipchart 141

Tekerlek Ayaklı / With Wheel Legs 142

Tekerlek Ayaklı Flipchartlı / With Wheel Legs and Flipchart 142

Brifing Ayaklı / With Briefing Legs 142

Emaye Yüzeyli Yazı Tahtaları / Blackboards with Enamel Surface 143

Elegant Çerçeveli Duvara Monteler / Wall-mounted and with Elegant Frame 143

Teleskopik Ayaklı / With Telescopic Legs 143

Tekerlek Ayaklı / With Wheel Legs 144

Brifing Ayaklı / With Briefing Legs 144

Çatı Tipi Çift Taraflı Menü Tahtası 146

Rondo Çerçeve 146

Flipchart Kağıtları / Flipchart Papers 147

EĞİTİM ÜRÜNLERİ / EDUCATIONAL PRODUCTS

Baskılı Yazı Tahtaları / Printed Blackboards 150

Şövaleler / Easels 151

Satranç Tahtaları / Chessboards 152

Okul ve Okul Öncesi Eğitim Ürünleri / School and Pre-School Education Products 153

Haritalar / Maps 154

Yönlendirme ve İkaz Panoları / Direction and Warning Panels 155

Milli Levhalar / National Signboards 156

Atatürk Portreleri / Portraits of Ataturk 157

Türk Büyükleri Panoları / Panels of Great Turks 159

21


DOSYALAMA

SUNUM ve

ORGANİZER

ÜRÜNLERİ

Filing, Presentation

And Organizer Products


Ofislerde yıllara meydan okuyan

bir arşivleme klasiği

Noki Klasörleri

Çok çeşit var ama elbette en iyisi Noki!

Çünkü daha kaliteli!


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

A4 Geniş Klasör

Lever Arch Files

Geniş, İthal Sabit ve Kızaklı

Mekanizmalı,

Doğa Dostu Pp Cilt Bezi

Prime quality, stainless mechanism

avaliable fixed or sliding.

Environment friendly/PP

KOD (Item No) PAKET (Packing)

56411 25 adet Sabit ve Kızaklı Mekanizmalı

25 pcs. Fixed and Sliding Mech.

EBAT (Size)

75mmx320mm

RENK (Color)

010 020 030 040 050 070 080 090

100

110 130 140 160 170 180 190

A4 Dar Klasör

Lever Arch Files

Dar, İthal Sabit ve Kızaklı

Mekanizmalı,

Doğa Dostu Pp Cilt Bezi

Prime quality, stainless mechanism

avaliable fixed or sliding.

Environment friendly/PP

KOD (Item No) PAKET (Packing)

56412 25 adet Sabit ve Kızaklı Mekanizmalı

25 pcs. Fixed and Sliding Mech.

EBAT (Size)

50mmx320mm

RENK (Color)

010 020 030 040 050 070 080 090

100

110 130 140 160 170 180 190

A5 Klasör

Lever Arch Files

İthal Sabit ve Kızaklı Mekanizmalı,

Doğa Dostu Pp Cilt Bezi

Prime quality, stainless mechanism

avaliable fixed or sliding.

Environment friendly/PP

KOD (Item No) PAKET (Packing)

56111 30 adet Sabit ve Kızaklı Mekanizmalı

30 pcs. Fixed and Sliding Mech.

EBAT (Size)

75mmx230mm

RENK (Color)

080 130 190

25


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

ECO A4 Telli Dosyalar

Presentation Files

50’li A4 Telli Dosyalar

Noki Flat Files 50 pcs./pack

KOD (Item No) EBAT (Size)

48288 A4

PAKET (Packing)

50/800

RENK (Color)

010 030 040 070 080 130 160 190

XL A4 Telli Dosyalar

Presentation Files

10’lu A4 Telli Dosyalar

Noki Flat Files 10 pcs./pack

KOD (Item No) EBAT (Size)

4825 A4

PAKET (Packing)

10/400

RENK (Color)

B10 G10 SA10 K10 M10 L10 Y10 S10

25’li A4 Telli Dosyalar

Noki Flat Files 25 pcs./pack

RENK (Color)

KOD (Item No) EBAT (Size)

4825 A4

PAKET (Packing)

25/400

010 020 030 040 060 070 080

100

110 130 140 150 160 170 180 190

26


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

HD A4 Telli Dosyalar

Presentation Files

Ekstra Kapasite (50 sayfa)

Daha Dayanıklı

Daha Geniş Ebat 238 mm

Çevre Dostu

Geri Dönüştürülebilir

Extra Capacity (50 pages)

More Durable

Maxi Size-238 mm

Environment Friendly

Recycable

25’li A4 Telli Dosyalar

Noki Flat Files 25 pcs./pack

KOD (Item No) EBAT (Size)

4826HD A4

PAKET (Packing)

25/400

RENK (Color)

010 020 030 040 070 080 130 160 190

Cepli Telli Dosya

Ön ve İç Cepli Telli Dosya

Report File View Pocket

KOD (Item No) AÇIKLAMA (Description)

4820CP-130 Klasöre takılabilen, 25’li kutu

PAKET (Packing)

25/250

27


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

ECO A4 Poşet Dosya

A4 Punched Pocket

KOD (Item No)

4830-ECO

4830-ECO-10

4830-ECO-50

AÇIKLAMA (Description)

Poşet Dosya Eco 100'lü

Punched Pocket Eco 100 Pcs./pack)

Poşet Dosya Eco 10'lu

(Punched Pocket Eco 10 Pcs./pack)

Poşet Dosya Eco 50’li

(Punched Pocket Eco 50 Pcs./pack)

EBAT (Size)

232x305mm

232x305mm

232x305mm

PAKET (Packing)

100/3000

10/1000

50/3000

XL A4 Poşet Dosya

A4 Punched Pocket

KOD (Item No)

4830XL

4830XL25

483050

AÇIKLAMA (Description)

Poşet Dosya XL 100'lü

Punched Pocket XL 100 Pcs./pack

Poşet Dosya XL 25'li

Punched Pocket XL 25 Pcs./pack

Poşet Dosya XL 50'li

Punched Pocket XL 50 Pcs./pack

EBAT (Size)

A4

A4

A4

PAKET (Packing)

100/3000

25/3000

50/3000

HD A4 Poşet Dosya

A4 Heavy-Duty Crystal Sheet Protector

KOD (Item No)

4830HD

AÇIKLAMA (Description)

Beyaz Kenarlı 100’lü Paket

White Edge Punch Pocket 100 pcs.

EBAT (Size)

A4

238x305 mm

PAKET (Packing)

30/3000

28


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Ekstra Şeffaf A4 Kristal Poşet Dosya

Crystal A4 Sheet Protector

50 sayfa

kapasiteli

ekstra şeffaf

Extra transparent

capacity (50 pages)

KOD

(Item No)

4830CR

AÇIKLAMA

(Description)

Kristal Mavi Şeritli

100'lü Poşet Dosya

Blue Edge Crystal Punched

Pocket 100 pcs.

EBAT

(Size)

236x305mm

PAKET

(Packing)

100/1000

A4 Şeffaf L Dosya

A4 L Folder

KOD (Item No) AÇIKLAMA (Description) EBAT (Size)

4810-110 L-Dosya Şeffaf 100'Lü 217x310mm

L-Folder 100 Pcs./pack

PAKET (Packing)

100/500

A4 Renkli L Dosya

A4 L Colored Folder

RENK (Color)

4812 4813 4814 4815 4816

KOD

(Item No)

4812

4813

4814

4815

4816

AÇIKLAMA (Description)

A4 100'lü L Dosya, Sarı

A4 100'lü L Dosya, Kırmızı

A4 100'lü L Dosya, Mavi

A4 100'lü L Dosya, Yeşil

A4 100'lü L Dosya, Turuncu

EBAT (Size)

217x310mm

217x310mm

217x310mm

217x310mm

217x310mm

PAKET (Packing)

100/500

100/500

100/500

100/500

100/500

29


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

A5 Poşet Dosya

A5 Sheet Protector

KOD (Item No) EBAT (Size)

4835 170x220mm

PAKET (Packing)

100/5000

A4 Delikli Renkli Kenarlı

Poşet Dosya

A4 Color Edge Sheet Protector

KOD (Item No) EBAT (Size)

4833 236x305mm

PAKET (Packing)

25/600

A3 Poşet Dosya

A3 Punched Pocket

4836-L (yatay)

KOD (Item No)

4836

4836

EBAT (Size)

P-320x427mm

L-305x445mm

PAKET (Packing)

25/300

25/300

4836-P (dikey)

Zarf Tipi Poşet Dosya

Punched Pocket Envelope Type

KOD (Item No) EBAT (Size)

4860 240x315mm

PAKET (Packing)

25/500

30


Renkli ve Şeffaf

Poşet Dosyalar ile

artık ofisiniz daha düzenli.

Evraklarınız buruşmasın, kırışmasın,

ıslanmasın, eskimesin, kirlenmesin!

İster sunum, ister saklamak için

en iyi çözüm.


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

A4 Ayraçlar / PP

Register Index / PP

59205 59115

KOD (Item No)

59205

59115

AÇIKLAMA (Description)

1-5 Rakam Dizini (Index)

5 Renk (Color)

PAKET (Packing)

75

75

eski logo kalmış, yenisi ile değişecek

A4 Ayraçlar / PP

Register Index / PP

59210 59125

KOD (Item No)

59210

59125

AÇIKLAMA (Description)

1-10 Rakam Dizini (Index)

10 Renk (Color)

PAKET (Packing)

50

50

A4 Ayraçlar / PP

Register Index / PP

59212 59126

KOD (Item No)

59212

59126

AÇIKLAMA (Description)

1-12 Rakam Dizini (Index)

12 Renk (Color)

PAKET (Packing)

40

40

32


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

A4 Ayraçlar / PP

Register Index / PP

59220 59229

KOD (Item No)

59220

59229

AÇIKLAMA (Description)

1-20 Rakam Dizini (Index)

A-Z Harf Dizini (Index)

PAKET (Packing)

30

30

A4 Ayraçlar / PP

Register Index / PP

59280 59231

KOD (Item No)

59280

59231

AÇIKLAMA (Description)

Ocak - Aralık Ay Dizini

(January-December Index)

1-31 Rakam Dizini (Index)

PAKET (Packing)

20

20

33


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

A3 Sunum

Dosyası

A3 Display Book

KOD (Item No)

64120 A3ECO

64140 A3ECO

EBAT (Size)

A3-20 Yaprak (Pages)

A3-40 Yaprak (Pages)

PAKET (Packing)

60/30

24/48

A5 Sunum

Dosyası

A5 Display Book

KOD (Item No)

64120-A5

64140-A5

EBAT (Size)

A5-20 Yaprak (Pages)

A5-40 Yaprak (Pages)

PAKET (Packing)

60/120

36/72

34


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Cepli Sunum Dosyaları 10 Yaprak

RENK (Color)

010 020 080 130 190

View Pocket Display Book

10 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (10 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64110-N A4-20 Sayfa (Pages)

PAKET (Packing)

60/120

Cepli Sunum Dosyaları 20 Yaprak

RENK (Color)

010 020 080 130 190

View Pocket Display Book

20 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (20 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64120-N A4-40 Sayfa (Pages)

PAKET (Packing)

60/120

Cepli Sunum Dosyaları 30 Yaprak

RENK (Color)

010 020 080 130 190

View Pocket Display Book

30 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (30 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64130-N A4-60 Sayfa (Pages)

PAKET (Packing)

24/96

Cepli Sunum Dosyaları 40 Yaprak

View Pocket Display Book

RENK (Color)

010 020 080 130 190

40 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (40 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

641140-N A4-80 Sayfa

PAKET (Packing)

36/72

35


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Cepli Sunum Dosyaları 60 Yaprak

RENK (Color)

010 020 080 130 190

View Pocket Display Book

60 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (60 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64160-N A4-120 Sayfa

PAKET (Packing)

30/60

Cepli Sunum Dosyaları 80 Yaprak

RENK (Color)

010 020 080 130 190

View Pocket Display Book

80 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (80 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64180-N A4-160 Sayfa

PAKET (Packing)

18/36

Cepli Sunum Dosyaları 100 Yaprak

View Pocket Display Book

RENK (Color)

010 020 080 130 190

100 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (100 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

641100-N A4-200 Sayfa (Pages)

PAKET (Packing)

18/36

36


Sunum ve arşivleme gereksinimlerine

çok farklı işlevsel çözümler sunuyoruz

En iyi kalitede A3, A4, A5 boyutlarında, 10 yapraktan

100 yaprağa kadar aranılan tüm özelliklerdeki

Noki dosyaları ile sunumlar kolaylaşıyor.


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Prime Sunum Dosyaları

Display Book

RENK (Color)

080 130 190

20 Sayfa Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (20 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size) PAKET (Packing)

64110-NNP A4-10 Yaprak (Pages) 60/120

Prime Sunum Dosyaları

Display Book

RENK (Color)

080 130 190

40 Sayfa Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (40 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size) PAKET (Packing)

64120-NNP A4-20 Yaprak (Pages) 60/120

Prime Sunum Dosyaları

Display Book

RENK (Color)

080 130 190

60 Sayfa Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (60 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size) PAKET (Packing)

64130-NNP A4-30 Yaprak (Pages) 48/96

Prime Sunum Dosyaları

Display Book

RENK (Color)

080 130 190

80 Sayfa Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (80 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size) PAKET (Packing)

64140-NNP A4-40 Yaprak (Pages) 36/72

38


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Prime Sunum Dosyaları

Display Book

RENK (Color)

080 130 190

120 Sayfa Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (120 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64160-NNP A4-60 Yaprak (Pages)

PAKET (Packing)

30/60

Prime Sunum Dosyaları

Display Book

RENK (Color)

080 130 190

160 Sayfa Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (160 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64180-NNP A4-80 Yaprak (Pages)

PAKET (Packing)

18/36

Prime Sunum Dosyaları

Display Book

RENK (Color)

080 130 190

200 Sayfa Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (200 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

PAKET (Packing)

641100-NNP A4-100 Yaprak (Pages) 18/36

RENK (Color)

Halkalı Dosya

Ring File

010 080 130 190

KOD (Item No) EBAT (Size)

RB512 A4, 2 Halkalı

RB514 A4, 4 Halkalı

PAKET (Packing)

30/120

30/120

39


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Askılı Telli Dosyalar

Chic

Suspension File With Metal Fastener

RENK (Color)

Kraft

KOD (Item No) EBAT (Size) PAKET (Packing)

52072 A4

50

35x26,5x0,70cm

Askılı Telli Dosyalar

Chic

Suspension File With Metal Fastener

KOD (Item No) EBAT (Size) PAKET (Packing)

52144 A4

25

35x26,5x0,70cm

RENK (Color)

52144 52146 52145 52142

Askılı Telsiz Dosyalar

Verticflex

Suspension File

RENK (Color)

Kraft

KOD (Item No) EBAT (Size) PAKET (Packing)

52071 A4

25

35x26,2x0,90cm

Askılı Telli Dosyalar

Verticflex

Suspension File

KOD (Item No) EBAT (Size)

100331158 A4

35x25x0,10cm

RENK (Color)

PAKET (Packing)

25

331158 331154 331150 331149

40


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Askılı Dosya

Vertic Kraft Körüklü

Expanding Suspension File Vertic

RENK (Color)

Kraft

KOD (Item No) EBAT (Size) PAKET (Packing)

52074 A4

25

35x26,2x0,90cm

Askılı Dosya Havuzu

Suspension File Box

KOD (Item No) TİP (Type)

100552053 Go Fix Black Empty / Siyah Boş

32,6x6x28,20cm

PAKET (Packing)

5

Dosya Kavalyesi

Cavalier

KOD (Item No) TİP (Type)

56741 Kavalye / Cavalier

6,3x5,7x12,60cm

PAKET (Packing)

25/2700

Dosya Teli

Cavalier

KOD (Item No) TİP (Type)

50772 Tel / Hanger

15x3,8x1,70cm

PAKET (Packing)

1

Dosya Etiketi

Label

KOD (Item No) TİP (Type)

58326 Etiket / Label

PAKET (Packing)

1

41


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Lastikli Dosyalar

Lastikli 12 Bölmeli Dosya

12 Divide Expanding File

KOD (Item No)

S20093

EBAT (Size)

A4

PAKET (Packing)

15/60

Lastikli Dosyalar

Lastikli 6 Bölmeli Dosya

6 Divide Expanding File

KOD (Item No)

S20090

EBAT (Size)

A4

PAKET (Packing)

15/60

RENK (Color)

040 130

Lastikli Dosyalar

B6 Senet Portföyü

Bond Portfolio

KOD (Item No)

S200B6

PAKET (Packing)

36/144

Lastikli Dosyalar

Lastikli Evrak Dosyası

Document Bag W / Elastic Band

KOD (Item No) EBAT (Size)

4003 A4

RENK (Color)

PAKET (Packing)

12/120

040 080 070 140 160 190

42


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Sekreter Bloklar

A4 Sekreter Blok Kapaklı

A4 Clipboard With Cover

RENK (Color)

010 030 040 060 080 140 160 190

KOD (Item No) EBAT (Size)

4210 A4 Kapaklı (A4 With cover)

PAKET (Packing)

15/60

Sekreter Bloklar

A4 Sekreter Blok Kapaksız

A4 Clipboard Without Cover

RENK (Color)

KOD (Item No) EBAT (Size)

4220 A4 Kapaksız (A4 Without cover)

080 140 190

PAKET (Packing)

75

Sekreter Bloklar

A5 Sekreter Blok Kapaklı

A5 Clipboard With Cover

RENK (Color)

KOD (Item No) EBAT (Size)

4310 A5 Kapaklı (A5 With cover)

080 140 190

PAKET (Packing)

75

Sekreter Bloklar

A5 Sekreter Blok Kapaksız

A5 Clipboard Without Cover

RENK (Color)

KOD (Item No) EBAT (Size)

4320 A5 Kapaksız (A5 Without cover)

080 140 190

PAKET (Packing)

100

43


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Sekreter Bloklar

A4 Plastik Sekreter Blok Kapaklı

A4 Plastic Clipboard With Cover

RENK (Color)

KOD (Item No) EBAT (Size)

4410 A4 Kapaklı (A4 With cover)

020 030 040 060 130 140

PAKET (Packing)

30

Sekreter Bloklar

A4 Plastik Sekreter Blok Kapaksız

A4 Plastic Clipboard Without Cover

RENK (Color)

KOD (Item No) EBAT (Size)

4420 A4 Kapaksız (A4 Without cover)

020 030 040 060 130 140

PAKET (Packing)

30

Sekreter Bloklar

Karbon Fiber Sekreter Blok Kapaklı

Carbon Fiber Clipboard Cover

RENK (Color)

KOD (Item No) EBAT (Size)

4510 A4 Kapaklı (A4 With cover)

020 040 130 190

PAKET (Packing)

30

Sıkıştırmalı Dosyalar

Boydan Sıkıştırmalı Rapor Dosyası 5’li

Clip File With Long Plastic Holder 5 Pcs.

KOD (Item No) EBAT (Size)

3035 A4

PAKET (Packing)

5/50/100

44


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Sıkıştırmalı Dosyalar

Yandan Sıkıştırmalı Rapor Dosyası

Clip File With Long Plastic Holder

KOD (Item No) EBAT (Size)

3027 A4

PAKET (Packing)

12/60/120

Sıkıştırmalı

Tek Mekanizmalı Dosyalar

Single Mechanism

RENK (Color)

KOD (Item No)

F105

EBAT (Size)

235x310mm

080 130 190

PAKET (Packing)

18/72

Çift Mekanizmalı Dosyalar

Double Mechanism File

RENK (Color)

KOD (Item No)

F107

EBAT (Size)

235x310mm

080 130 190

PAKET (Packing)

18/72

Yaylı Dosyalar

Spring Clip File

RENK (Color)

KOD (Item No)

F101

EBAT (Size)

235x310mm

080 130 190

PAKET (Packing)

18/72

45


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Neon Sunum Dosyaları

Neon Display Book

RENK (Color)

30 40 70 130 160

40 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (40 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64120N A4-20 Yaprak Neon

PAKET (Packing)

30/120

Neon Sunum Dosyaları

RENK (Color)

30 40 70 130 160

Neon Display Book

60 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (60 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64130N A4-30 Yaprak Neon

PAKET (Packing)

24/96

Neon Sunum Dosyaları

RENK (Color)

30 40 70 130 160

Neon Display Book

80 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (80 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64140N A4-40 Yaprak Neon

PAKET (Packing)

18/72

Neon Sunum Dosyaları

RENK (Color)

30 40 70 130 160

Neon Display Book

120 Yaprak Kapasiteli

Sunum Dosyası

Capacity (120 Pages)

KOD (Item No) EBAT (Size)

64160N A4-60 Yaprak Neon

PAKET (Packing)

15/60

46


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

RENK (Color)

Lastikli Dosyalar

Lastikli 12 Bölmeli Dosya

12 Divider Expanding File

130 160 030 060 040

KOD (Item No)

S20093N

EBAT (Size)

A4 Neon

PAKET (Packing)

15/60

RENK (Color)

Lastikli Dosyalar

Evrak Dosyası

Action Case

130 160 030 060 040

KOD (Item No)

4003N

EBAT (Size)

A4 Neon

PAKET (Packing)

10/120

Kutu Dosya

Document Case

RENK (Color)

130 160 030 060 040

KOD (Item No)

DB314LN

RENK (Color)

EBAT (Size)

A4 Neon

PAKET (Packing)

10/120

Kalemlik

Pencil Box

130 160 030 060 040

KOD (Item No)

PB414

PAKET (Packing)

25/150

47


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Sekreter Bloklar

A4 Sekreter Blok Kapaklı

A4 Clipboard With Cover

RENK (Color)

030 040 060 160

KOD (Item No)

4210N

EBAT (Size)

A4 Kapaklı (A4 With cover)

PAKET (Packing)

30

Sekreter Bloklar

A4 Sekreter Blok Kapaksız

A4 Clipboard Without Cover

RENK (Color)

KOD (Item No)

4220N

EBAT (Size)

A4 Kapaksız (A4 Without cover)

030 040 060 160

PAKET (Packing)

75

Yaylı Dosyalar

Spring Clip File

RENK (Color)

130 160 030 060 040

KOD (Item No)

F101N

Açıklama (Description)

Yaylı Dosya / Spring File

EBAT (Size)

A4 Neon

PAKET (Packing)

18/72

Halkalı Dosyalar

Ring File

RENK (Color)

KOD (Item No)

RB512N

Açıklama (Description)

Halkalı Dosya / Ring File

EBAT (Size)

A4 Neon

130 160 030 060 040

PAKET (Packing)

18/72

48


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Neon Stand

Neon Display

RENK (Color)

030 040 060 130 160

KOD

(Item No)

S20093N-030

S20093N-040

S20093N-070

S20093N-130

S20093N-160

DB314LN-030

DB314LN-040

DB314LN-070

DB314LN-130

DB314LN-160

64120N-030

64120N-040

64120N-070

64120N-130

64120N-160

64130N-040

64130N-070

64130N-130

64140N-030

64130N-160

64140N-030

64140N-040

64140N-070

64140N-130

64140N-160

64160N-030

64160N-040

64160N-070

64160N-130

64160N-160

RB512N-130

RB512N-040

RB512N-030

RB512N-070

RB512N-160

F101N-030

F101N-040

F101N-070

F101N-130

F101N-160

4003N-030

4003N-040

4003N-070

4003N-130

4003N-160

STAND-

(NEONDSYBOS)

EBAT

(Size)

LASTİKLİ 12 BÖLMELİ DOSYA SARI

LASTİKLİ 12 BÖLMELİ DOSYA TURUNCU

LASTİKLİ 12 BÖLMELİ DOSYA PEMBE

LASTİKLİ 12 BÖLMELİ DOSYA MAVİ

LASTİKLİ 12 BÖLMELİ DOSYA YEŞİL

KUTU DOSYA SARI

KUTU DOSYA TURUNCU

KUTU DOSYA PEMBE

KUTU DOSYA MAVİ

KUTU DOSYA YEŞİL

SUNUM DOSYASI 20 YAPRAK SARI

SUNUM DOSYASI 20 YAPRAK TURUNCU

SUNUM DOSYASI 20 YAPRAK PEMBE

SUNUM DOSYASI 20 YAPRAK MAVİ

SUNUM DOSYASI 20 YAPRAK YEŞİL

SUNUM DOSYASI 30 YAPRAK TURUNCU

SUNUM DOSYASI 30 YAPRAK PEMBE

SUNUM DOSYASI 30 YAPRAK MAVİ

SUNUM DOSYASI 40 YAPRAK SARI

SUNUM DOSYASI 30 YAPRAK YEŞİL

SUNUM DOSYASI 30 YAPRAK SARI

SUNUM DOSYASI 40 YAPRAK TURUNCU

SUNUM DOSYASI 40 YAPRAK PEMBE

SUNUM DOSYASI 40 YAPRAK MAVİ

SUNUM DOSYASI 40 YAPRAK YEŞİL

SUNUM DOSYASI 60 YAPRAK SARI

SUNUM DOSYASI 60 YAPRAK TURUNCU

SUNUM DOSYASI 60 YAPRAK PEMBE

SUNUM DOSYASI 60 YAPRAK MAVİ

SUNUM DOSYASI 60 YAPRAK YEŞİL

2 HALKALI DOSYA MAVİ

2 HALKALI DOSYA TURUNCU

2 HALKALI DOSYA SARI

2 HALKALI DOSYA PEMBE

2 HALKALI DOSYA YEŞİL

DOSYA MAT YAYLI SARI

DOSYA MAT YAYLI TURUNCU

DOSYA MAT YAYLI PEMBE

DOSYA MAT YAYLI MAVİ

DOSYA MAT YAYLI YEŞİL

LASTİKLİ DOSYA SARI

LASTİKLİ DOSYA TURUNCU

LASTİKLİ DOSYA PEMBE

LASTİKLİ DOSYA MAVİ

LASTİKLİ DOSYA YEŞİL

DOSYA SERİ ÜRÜNLERİ STANDI BOŞ

PAKET

(Packing)

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

24

24

24

24

24

16

24

24

16

16

12

12

18

18

12

12

12

12

12

12

6

8

8

8

6

6

8

8

8

6

12

12

12

12

12

1

49


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

140

mikron

Zarf Dosyalar

Çıtçıtlı Evrak Dosyası

Document Bag Clear

3104-A6

RENK (Color)

040 080 100 130 200

KOD (Item No)

3104

3101

3101

3103-200-A3

EBAT (Size)

A6

A5

A4

A3

PAKET (Packing)

12/240/480

12/120/480

12/240/480

12/240/480

3101-A5

3101-A4

3103-200-A3

50


NOKI Neon Sunum Dosyaları ile

SUNUMLARINIZI RENKLENDİRİN.


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Yapışkanlı Hazır Kaplar

A4 10'Lu Pp Hazır Yapışkanlı Defter Kabı

A4 PP Self Adhesive Notebook Cover

KOD (Item No) PAKET (Packing)

60160-AST-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A4 10’lu Karışık (Assorted)

60160-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A4 10’lu Şeffaf (Clear)

60161-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A4 10’lu Yeşil (Green)

60162-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A4 10’lu Mavi (Blue)

60163-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A4 10’lu Sarı (Yellow)

60164-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A4 10’lu Kırmızı (Red)

EBAT (Size)

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

Yapışkanlı Hazır Kaplar

A5 10'Lu Pp Hazır Yapışkanlı Defter Kabı

A5 PP Self Adhesive Notebook Cover

KOD (Item No) PAKET (Packing)

60165-AST-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A5 10’lu Karışık (Assorted)

60165-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A5 10’lu Şeffaf (Clear)

60166-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A5 10’lu Yeşil (Green)

60167-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A5 10’lu Mavi (Blue)

60168-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A5 10’lu Sarı (Yellow)

60169-10 Hazır Yapışkanlı Defter Kabı A5 10’lu Kırmızı (Red)

EBAT (Size)

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

Yapışkanlı Hazır Kaplar

10'Lu Pp Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı

PP Self Adhesive Notebook Cover

KOD (Item No) PAKET (Packing)

60170-AST-10 Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 10’lu Karışık (Assorted)

60170-10 Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 10’lu Şeffaf (Clear)

60171-10 Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 10’lu Yeşil (Green)

60172-10 Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 10’lu Mavi (Blue)

60173-10 Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 10’lu Sarı (Yellow)

60174-10 Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 10’lu Kırmızı (Red)

EBAT (Size)

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

52


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Geçmeli Hazır Kaplar

A4 Hazır Defter Kabı

A4 Notebook Cover

KOD (Item No) PAKET (Packing)

59160-10 A4 Hazır Defter Kabı Şeffaf 10'lu (Clear)

59160-AST-10 A4 Hazır Defter Kabı Karışık 10'lu (Assorted)

59161-10 A4 Hazır Defter Kabı Yeşil 10'lu (Green)

59162-10 A4 Hazır Defter Kabı Mavi 10'lu (Blue)

59163-10 A4 Hazır Defter Kabı Sarı 10'lu (Yellow)

59164-10 A4 Hazır Defter Kabı Kırmızı 10'lu (Red)

EBAT (Size)

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

Geçmeli Hazır Kaplar

A5 Hazır Defter Kabı

A5 Notebook Cover

KOD (Item No) PAKET (Packing)

59165-10

59165-AST-10

59166-10

59167-10

59168-10

59169-10

A5 Hazır Defter Kabı Şeffaf 10'lu (Clear)

A5 Hazır Defter Kabı Karışık 10'lu (Assorted)

A5 Hazır Defter Kabı Yeşil 10'lu (Green)

A5 Hazır Defter Kabı Mavi 10'lu (Blue)

A5 Hazır Defter Kabı Sarı 10'lu (Yellow)

A5 Hazır Defter Kabı Kırmızı 10'lu (Red)

EBAT (Size)

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

Geçmeli Hazır Kaplar

Hazır Kitap Kabı

Book Cover

KOD (Item No) PAKET (Packing)

59170-10 Hazır Kitap Kabı Şeffaf 10’lu (Clear)

59170-AST-10 Hazır Kitap Kabı Karışık 10’lu (Assorted)

59171-10 Hazır Kitap Kabı Yeşil 10’lu (Green)

59172-10 Hazır Kitap Kabı Mavi 10’lu (Blue)

59173-10 Hazır Kitap Kabı Sarı 10’lu (Yellow)

59174-10 Hazır Kitap Kabı Kırmızı 10’lu (Red)

EBAT (Size)

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

10/100/800

53


DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ (Filing, Presentation And Organizer Products)

Rulo Kaplar

Rulo Defter Kapları

PP Roll Notebook Covers

KOD (Item No)

53100S

53100R

PAKET (Packing)

125/375

125/375

Açıklama (Description)

Buzlu, Şeffaf (Orange Peel)

Buzlu, Renkli (Orange Peel, Colorful)

EBAT (Size)

40cm x 2m

40cm x 2m

54


(Filing, Presentation And Organizer Products) DOSYALAMA, SUNUM ve ORGANİZER ÜRÜNLERİ

Kartvizit Albümleri

Business Card Holders

KOD (Item No) PAKET (Packing)

NBC-240 12/48

EBAT (Size)

23x31.3cm

RENK (Color)

020 130 190

240 Kart kapasiteli

Kartvizit Albümleri

Business Card Holders

KOD (Item No) PAKET (Packing)

NBC-480 12/48

EBAT (Size)

23x31.3cm

RENK (Color)

020 130 190

480 Kart kapasiteli

Kartvizit Albümleri

Business Card Holders

KOD (Item No) PAKET (Packing)

NBC-600 6/12

EBAT (Size)

23x31.3cm

RENK (Color)

020 130 190

600 Kart kapasiteli

55


MASAÜSTÜ

GEREÇLER

Desktop Tools


Çok kaliteli, 1 ile 5 yıl arasında garantili, ergonomik tasarım ve

‘güç tasarruflu’ modelleri, delgeçte 150, zımbada 210 sayfaya kadar

çıkabilen işlevsel modelleriyle tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.

STD masa üstü ofis gereçleri, kolay kullanım ve

cazip renk seçenekleriyle, arşiv ve dosyalama için elinizin altındaki

en büyük yardımcınızdır.


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

%50 Güç

Tasarrufu

A-5000

Güç Tasarruflu Zımba Makinesi

Power Saving Heavy Duty Stapler

KOD (Item No)

A-5000

PAKET (Packing)

12/48

12/72

KAPASİTE (Capacity)

24-26/6, 25 sayfa

24-26/6, 25 sayfa

%50 Daha Az Güç Kullanımı

23/8-23/24 Zımba Teli

210 Sayfa Dikiş Kapasitesi*

(%50 Power Saving,

23/8-23/24 Staples,

Capacity (210 Pages).

STAPLE SIZE

LEG LENGTH

SHEETS OF 60g/m2

SHEETS OF 80g/m2

23/10

10mm

50-80

40-70

23/13

13mm

70-110

60-100

23/15

15mm

90-130

80-120

23/17

17mm

120-155

100-140

23/20

20mm

140-190

130-170

23/24

24mm

180-240

160-210

GÜCÜ HİSSET

En az güçle

en yüksek performans

59


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

%60 Daha Az Güç Kullanımı

24-26/6 Zımba Makinesi

25 Sayfa Dikiş Kapasitesi*

(%60 Power Saving,

24-26/6 Stapler,

Capacity (25 Pages)

A-100

A-80

Güç Tasarruflu Zımba Makinesi

Power Saving Stapler

%60 Güç

Tasarrufu

A-100 A-80

%60 Daha Az Güç Kullanımı

24-26/6 Zımba Makinesi

25 Sayfa

Dikiş Kapasitesi* %60 Güç

Tasarrufu

KOD (Item No)

A-100

A-80

PAKET (Packing)

12/48

12/72

KAPASİTE (Capacity)

24-26/6, 25 sayfa

24-26/6, 25 sayfa

A-200

Güç Tasarruflu Zımba Makinesi

Power Saving Stapler

(%60 Power Saving,

24-26/6 Stapler,

Capacity (25 Pages)

KOD (Item No)

A-200

PAKET (Packing)

6/36

KAPASİTE (Capacity)

24/6-23/13, 25 sayfa

%60 Daha Az Güç Kullanımı

24-26/6 Zımba Makinesi

25 Sayfa Dikiş Kapasitesi* %60 Güç

Tasarrufu

A-400

Güç Tasarruflu Zımba Makinesi

Power Saving Stapler

(%60 Power Saving,

24-26/6 Stapler,

Capacity (25 Pages)

%60 Daha Az Güç Kullanımı

Kilit Sistemli,

30 Sayfa Delme Kapasitesi

Kağıt Ölçme Aparatlı*

KOD (Item No)

A-400

%60 Güç

Tasarrufu

PAKET (Packing)

3/18

KAPASİTE (Capacity)

24-26/6, 25 sayfa

P-300

Güç Tasarruflu Delgeç

Power Saving Punch

(%60 Power Saving,

Lock System,

Capacity (30 Pages)

Measuring Apparatus For Paper

%60 Daha Az Güç Kullanımı

Kilit Sistemli,

50 Sayfa Delme Kapasitesi

Kağıt Ölçme Aparatlı*

KOD (Item No)

P-300

%60 Güç

Tasarrufu

PAKET (Packing)

6/24

KAPASİTE (Capacity)

30 sayfa

P-500

Güç Tasarruflu Delgeç

Power Saving Punch

(%60 Power Saving,

Lock System,

Capacity (50 Pages)

Measuring Apparatus For Paper

KOD (Item No)

P-500

* STD Marka Delgeçlerde Sayfa Adedi 80 gr/m² kağıt kullanımına göre hesaplanmıştır.

PAKET (Packing)

3/12

KAPASİTE (Capacity)

50 sayfa

60


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

%40 Daha Az Güç Kullanımı

Kilit Sistemli,

100 Sayfa Delme Kapasitesi

Kağıt Ölçme Aparatı Arşiv Tipi*

%40 Güç

Tasarrufu

P-1000

Güç Tasarruflu Delgeç

Power Saving Punch

(%40 Power Saving,

Lock System,

Capacity (100 Pages)

Measuring Apparatus

For Paper

KOD (Item No)

P-1000

%40 Daha Az Güç Kullanımı

Kilit Sistemli,

150 Sayfa Delme Kapasitesi

Kağıt Ölçme Aparatı Arşiv Tipi*

%40 Güç

Tasarrufu

PAKET (Packing)

6

KAPASİTE (Capacity)

100 Yp

P-1500

Güç Tasarruflu Delgeç

Power Saving Punch

(%40 Power Saving,

Lock System,

Capacity (150 Pages)

Measuring Apparatus

For Paper

KOD (Item No)

P-1500

PAKET (Packing)

4

KAPASİTE (Capacity)

150 Yp

%40 Daha Az Güç Kullanımı, Kilit Sistemli,

150 Sayfa 4 Delik Delme Kapasitesi

Kağıt Ölçme Aparatı Arşiv Tipi

Power Saving Punch*

(%40 Power Saving, Lock System,

Capacity (150 Pages With 4 Holes)

Measuring Apparatus For Paper

(Type Of Archive)

%40 Güç

Tasarrufu

P-1500-4

Güç Tasarruflu Delgeç

Power Saving Punch

KOD (Item No)

P-1500-4

PAKET (Packing)

2

KAPASİTE (Capacity)

150 Yp

Güç Tasarruflu

Delgeç Aparatı

Power Saving Punch Board

KOD (Item No)

PB-15

HP-15

HP-10

PAKET (Packing)

1/12

1/12

1/12

* STD Marka Delgeçlerde Sayfa Adedi 80 gr/m² kağıt kullanımına göre hesaplanmıştır.

61


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

S-130

Pens Tipi Zımba Makinesi

Plyer

Capacity (16 Pages)

KOD (Item No)

S-130

PAKET (Packing)

12/72

KAPASİTE (Capacity)

No.10, 16 sayfa

S-150

Pens Tipi Zımba Makinesi

Plyer

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

Capacity (25 Pages)

S-150

12/48

No.24/6-26/6, 25 sayfa

S-160

Pens Tipi Zımba Makinesi

Plyer

Capacity (35 Pages)

KOD (Item No)

S-160

PAKET (Packing)

12/36

KAPASİTE (Capacity)

No.24/6-26/6, 35 sayfa

S-170

Otomatik Pens Tipi Zımba Makinesi

Frontloading Plyer

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

Capacity (45 Pages)

S-170

12/36

No.24/6-26/6, 45 sayfa

62


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

C-10

Metal Zımba Makinesi

Metal Stapler

KOD (Item No)

C-10

PAKET (Packing)

12/72

KAPASİTE (Capacity)

No.24/6-26/6, 25 sayfa

Capacity (25 Pages)

C-12

Metal Zımba Makinesi

Metal Stapler

Capacity (25 Pages)

KOD (Item No)

C-12

PAKET (Packing)

12/72

KAPASİTE (Capacity)

No.24/6-26/6, 25 sayfa

C-14

Metal Zımba Makinesi

Metal Stapler

Auto Loading

KOD (Item No)

C-14

PAKET (Packing)

12/48

KAPASİTE (Capacity)

No.24-26/6-24-26/8, 45 sayfa

Capacity (45 Pages)

63


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

T-5

Metal Zımba Makinesi

Metal Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

Capacity (16 Pages)

T-5

24/144

No.10, 16 sayfa

T-7

Metal Zımba Makinesi

Metal Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

Capacity (25 Pages)

T-7

12/48

No.24/6-26/6, 25 sayfa

T-9

Metal Zımba Makinesi

Metal Stapler

Auto Loading

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

T-9

6/36

No.24/6-26/6, 25 sayfa

Capacity (25 Pages)

64


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

A-200

Güç Tasarruflu Zımba Makinesi

Power Saving Stapler

%60 Güç

Tasarrufu

5 Yıl

Garanti

Yüzde 60’a kadar güç tasarrufu sağlayan STD zımbaları ile

hiç yorulmadan arşivleyin.

65


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

S-3T

Zımba Makinesi

Mini Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (20 Pages)

S-3T

24/288

No.24/6-26/6

130 020 080

S-5

Zımba Makinesi

Mini Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (10 Pages)

S-5

24/144

No.10

130 190 080 020

S-7

Zımba Makinesi

Half - Strip Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (25 Pages)

S-7

12/72

No.24/6-26/6

130 190 080 020

S-9

Zımba Makinesi

Full - Strip Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (25 Pages)

S-9

12/72

No.24/6-26/6

130 190 080 020

66


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

Capacity (20 Pages)

S-60

Zımba Makinesi

Full - Strip Stapler

KOD (Item No) PAKET (Packing)

S-60

24/96

Capacity (25 Pages)

KAPASİTE (Capacity)

No.24/6-26/6

RENK (Color)

130 190 080 020

S-600

Zımba Makinesi

Stapler

KOD (Item No) PAKET (Packing)

S-600 12/72

Capacity (16 Pages)

KAPASİTE (Capacity)

No.24/6

RENK (Color)

130 190 080 020

EM-4

Zımba Makinesi

Plastic Stapler

KOD (Item No)

EM-4

Capacity (20 Pages)

PAKET (Packing)

288

KAPASİTE (Capacity)

No.10,16 sayfa

EM-7

Zımba Makinesi

Metal Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

Auto Loading

KAPASİTE (Capacity)

EM-7

Capacity (20 Pages)

96

No.24/6-26/6, 20 sayfa

EM-8

Otomatik Dolum Zımba Makinesi

Auto Loading Stapler

KOD (Item No)

EM-8

PAKET (Packing)

12/72

KAPASİTE (Capacity)

No.24/6-26/6, 25 sayfa

67


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

ML-1000

Arşiv Tipi Zımba Makinesi

Heavy - Duty Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (25 Pages)

ML-1000

6/24

No.24-26/6, 25 sayfa

020 190

HS-1000

Arşiv Tipi Zımba Makinesi

Heavy - Duty Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (100 Pages)

HS-1000

3/18

No.23/13,100 sayfa

020 190

HS-2000

Arşiv Tipi Zımba Makinesi

Heavy - Duty Stapler

Auto Loading

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (140 Pages)

HS-2000

3/12

No.23/13,140 sayfa

020 190

HS-3000

Arşiv Tipi Zımba Makinesi

Heavy - Duty Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (210 Pages)

HS-3000

2/6

No.23/24, 210 sayfa

020 190

68


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

Zımba Teli

Staples

KOD (Item No)

2320

PAKET (Packing)

20/80

KAPASİTE (Capacity)

No.23/20

Zımba Teli

Staples

KOD (Item No)

2315

2310

PAKET (Packing)

20/120

40/200

KAPASİTE (Capacity)

No.23/15

No.23/10

Zımba Teli

Staples

KOD (Item No)

2308

2324

PAKET (Packing)

40/200

20/80

KAPASİTE (Capacity)

No.23/8

No.23/24

Zımba Teli

Staples

KOD (Item No)

2317

2313

PAKET (Packing)

20/120

20/160

KAPASİTE (Capacity)

No.23/17

No.23/13

69


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

U-100

Zımba Makinesi

Up - Right Stapler

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

Capacity (25 Pages)

U-100

12/72

No.24/6

F-5

Fashion Zımba Makineleri

Fashion Series Staplers

Capacity (16 Pages)

KOD (Item No)

F-5

PAKET (Packing)

24/144

KAPASİTE (Capacity)

No.10

F-7

Fashion Zımba Makineleri

Fashion Series Staplers

Capacity (25 Pages)

KOD (Item No)

F-7

PAKET (Packing)

12/72

KAPASİTE (Capacity)

No.24/6-26/6

F-9

Fashion Zımba Makineleri

Fashion Series Staplers

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

Capacity (25 Pages)

F-9

12/72

No.24/6-26/6

70


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

CS-3T / CS-5

Blister Ambalajlı Delgeç ve Zımba Seti

Clamshell Packing Punch & Stapler Set

1 Adet S-7 Zımba Makinesi (1 Pcs. S-7 Stapler)

1 Adet Zımba Teli No.: 24/6 (1 Pcs. Staples No.: 24/6)

1 Adet S-3T Zımba Makinesi (1 Pcs. S-3T Stapler)

1 Adet Zımba Teli No.: 24/6 (1 Pcs. Staples No.: 24/6)

KOD (Item No)

CS-3T

CS-5

PAKET (Packing)

24/144

12/144

CS-5811

Blister Ambalajlı Delgeç ve Zımba Seti

Clamshell Packing Punch & Stapler Set

KOD (Item No)

CS-5811

PAKET (Packing)

12/48

1 Adet S-5 Zımba Makinesi (1 Pcs. S-5 Stapler)

1 Adet Zımba Teli No.: 10 (1 Pcs. Staples No.: 10)

1 Adet P-811 Delgeç (Pcs. P-811 Paper Punch)

L-6

Tel Sökücü

Staple Remover

KOD (Item No)

L-6

PAKET (Packing)

48/576

71


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

P-830

Metal Delgeç

Metal Punch

RENK (Color)

020 190

Capacity (30 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

*

KOD (Item No)

P-830

PAKET (Packing)

6/36

KAPASİTE (Capacity)

30 sayfa

P-840

Metal Delgeç

Metal Punch

RENK (Color)

020 190

Capacity (40 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

*

KOD (Item No)

P-840 3/18

Capacity (65 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

PAKET (Packing)

*

KAPASİTE (Capacity)

40 sayfa

P-865

Metal Delgeç

Metal Punch

RENK (Color)

KOD (Item No) PAKET (Packing)

P-865 3/12

020 190

KAPASİTE (Capacity)

65 sayfa

* STD Marka Delgeçlerde Sayfa Adedi 80 gr/m² kağıt kullanımına göre hesaplanmıştır.

72


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

H-10

Metal Delgeç

Metal Punch

*

Capacity (10 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

KOD (Item No)

H-10

PAKET (Packing)

12/72

KAPASİTE (Capacity)

10 sayfa

RENK (Color)

020 190

H-20

Metal Delgeç

Metal Punch

*

Capacity (20 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

KOD (Item No)

H-20

PAKET (Packing)

12/48

KAPASİTE (Capacity)

20 sayfa

RENK (Color)

020 190

H-30

Metal Delgeç

Metal Punch

Capacity (30 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

*

KOD (Item No)

H-30

PAKET (Packing)

6/36

KAPASİTE (Capacity)

30 sayfa

RENK (Color)

020 190

H-40

Metal Delgeç

Metal Punch

*

Capacity (40 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

KOD (Item No)

H-40

PAKET (Packing)

3/18

KAPASİTE (Capacity)

40 sayfa

RENK (Color)

020 190

* STD Marka Delgeçlerde Sayfa Adedi 80 gr/m² kağıt kullanımına göre hesaplanmıştır.

73


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

P-811

Standart Delgeç

Paper Punch

Capacity (10 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

*

KOD (Item No)

P-811

PAKET (Packing)

12/72

KAPASİTE (Capacity)

10 sayfa

RENK (Color)

130 190 080 020

P-811T

Standart Delgeç

Paper Punch

*

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (10 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

P-811T

12/72

10 sayfa

130 020 080

P-817

Standart Delgeç

Paper Punch

*

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

KAPASİTE (Capacity)

RENK (Color)

Capacity (20 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

P-817

12/72

20 sayfa

130 190 080

020

P-817T

Standart Delgeç

Paper Punch

Capacity (20 Pages)

Measuring Apparatus for Paper

*

KOD (Item No)

P-817T

PAKET (Packing)

12/72

* STD Marka Delgeçlerde Sayfa Adedi 80 gr/m² kağıt kullanımına göre hesaplanmıştır.

KAPASİTE (Capacity)

20 sayfa

RENK (Color)

130 020 080

74


Aradığınız kalite,

en uygun fiyata

Kaliteli, ergonomik tasarım ile çok kullanışlı,

farklı renklerde, şık görünümlü

Noki hesap makinelerinde herkese

ve her keseye uygun bir model var.

Yüksekliği ayarlanabilir ekran

Pil ve güneş enerjisi ile çalışabilme özelliği

Vergi + Kontrol ve Düzelt tuşu

Vergi hesaplama

Geri Silme özelliği


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

H-CS001

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

12

Haneli

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type) RENK (Color)

H-CS001 20/40 Clamshell

M P T Y

B

S

H-CS002

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

12

Haneli

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type) RENK (Color)

H-CS002 20/40 Clamshell

S K M Y

RENK (Color)

K M S

H-MC006

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

12

Haneli

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MC006 40/80 Masa - Çanta Tipi

76


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

12

Haneli

H-MS011

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MS011 20/40 Masa - Çanta Tipi

12

Haneli

H-MS012

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MS012 20/40 Masa Tipi

RENK (Color)

G K M

H-MS010

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

12

Haneli

12

Haneli

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MS010 40/80 Masa Tipi

H-MC001

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MC001 100/200 Masa - Çanta Tipi

12

Haneli

H-MC002

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MC002 20/40 Masa Çanta Tipi

77


MASA ÜSTÜ GEREÇLER (Desktop Tools)

14

Haneli

H-CN001

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-CN001 20/40 Masa - Çanta Tipi

12

Haneli

H-CN008

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-CN008 40/80 Çanta Tipi

12

Haneli

H-CN009

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-CN009 40/80 Çanta Tipi

78


(Desktop Tools) MASA ÜSTÜ GEREÇLER

12

Haneli

H-CP001

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-CP001 100/200 Cep Tipi

12

Haneli

H-MS003

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MS003 20/40 Masa Çanta Tipi

16

Haneli

H-MS006

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MS006 40/80 Masa Tipi

H-MS008

Hesap Makineleri

Electronic Calculators

12

Haneli

KOD (Item No) PAKET (Packing) TİP (Type)

H-MS008 20/40 Masa Tipi

79


OFİS SARF

MALZEMELERİ

Office Consumables


OFİS SARF MALZEMELERİ (Office Consumables)

Çelik Makas

Steel Scissor

6009 6008 6007 6005

KOD (Item No)

6005

6007

6008

6009

PAKET (Packing)

12/480

12/240

12/240

12/120

EBAT (Size)

14 cm - 5,5”

19,5 cm - 7”

21,5 cm - 8,5”

24,5 cm - 10”

Yatay Klipsli Yaka Kartı

Name Badge

KOD (Item No)

55150

PAKET (Packing)

50/2000

EBAT (Size)

9,5 x 5,5 cm

82


(Office Consumables) OFİS SARF MALZEMELERİ

%100 Doğal Kauçuk Lastik Bant Kutulu

%100 Natural Rubber Band Box

BRÜT

(GROSS

WEIGHT)

50 gr

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

EBAT (Size)

Descr. (Açıklama)

RB4050

RB8050

RB10050

RBS8050

150

150

150

150

4 cm

8 cm

10 cm

7 cm

%100 Kauçuk (Rubber)

%100 Kauçuk (Rubber)

%100 Kauçuk (Rubber)

%80 Kauçuk (Rubber)

%100 Doğal Kauçuk Lastik Bant Paketli

%100 Natural Rubber Band Box

MADE IN

THAILAND

BRÜT

(GROSS

WEIGHT)

500 gr

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

EBAT (Size)

RENK (Color)

Descr. (Açıklama)

RB4500

RB80500

RB10500

RBS80500

RBR4500

RBR7500

RBA1000

40

40

40

40

40

40

20

4 cm

8 cm

10 cm

7 cm

4 cm

7 cm

18x5 cm

}

K M Y S

%100 Kauçuk (Rubber)

%100 Kauçuk (Rubber)

%100 Kauçuk (Rubber)

%80 Kauçuk (Rubber)

%100 Kauçuk (Rubber)

%80 Kauçuk (Rubber)

%100 Kauçuk (Rubber)

83


OFİS SARF MALZEMELERİ (Office Consumables)

Büro Bandı

Office Tape

KOD (Item No)

1210

1233

PAKET (Packing)

60/1440

12/360

EBAT (Size)

12mmx10m

12mmx33m

Büro Bandı

Office Tape

KOD (Item No)

1266

PAKET (Packing)

12/288

EBAT (Size)

12mmX66m

Görünmez Bant

Invisible Tape

KOD (Item No)

1933

PAKET (Packing)

12/144

EBAT (Size)

19mmX33m

Şeffaf Bant Naturel /

Renkli Bobin Bant

Transparent Tape Natural / Colored Core

KOD (Item No)

19336R

19336RULO

19336

19666

PAKET (Packing)

120

60

60

32

EBAT (Size)

6x19mmx33m

6x19mmx33m

6x19mmx33m

6x19mmx66m

Bant Makinesi

Tape Dispenser

19mmx33m Bant (Tape)

KOD (Item No)

T20100

PAKET (Packing)

24

EBAT (Size)

19mmx33m

84


(Office Consumables) OFİS SARF MALZEMELERİ

Sıvı Silici

Correction Fluid

KOD (Item No)

41110

MİKTAR (Amount)

20 gr

PAKET (Packing)

10/240

Kalem Tipi Metal Uçlu Silici

Correction Pen

KOD (Item No)

41140

MİKTAR (Amount)

8 ml

PAKET (Packing)

12/576

TİP (Type)

Metal uç

Bazı hatalar kolay düzeltilebilir!

Noki kalem tipi metal uçlu silicinin kullanımı çok pratiktir.

Kolay sürülür, tam kapatır, çabuk kurur.

85


OFİS SARF MALZEMELERİ (Office Consumables)

Şerit Silici

Correction Tape

KOD (Item No)

B663A8M

PAKET (Packing)

24/432

EBAT (Size)

5mmx8m

Şerit Silici

Correction Tape

KOD (Item No)

B620

PAKET (Packing)

24/288

EBAT (Size)

4.2mmx16m

Şerit Silici

Correction Tape

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

B661 24/432 5mmx8m

86


(Office Consumables) OFİS SARF MALZEMELERİ

Stick Yapıştırıcı

Glue Stick

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

3440 12/384 40 gr

Stick Yapıştırıcı

Glue Stick

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

3420 24/432 20 gr

Stick Yapıştırıcı

Glue Stick

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

3410 24/432 10 gr

87


OFİS SARF MALZEMELERİ (Office Consumables)

Zımba Teli

Staples

KOD (Item No)

6451

6452

PAKET (Packing)

10/500

20/800

EBAT (Size)

No.24/6

No.10

Bakır Zımba Teli

Staples

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

6453

6454

10/500

20/800

No.24/6

No.10

88


Hafızanıza değil,

Memo-sticklere

güvenin!

Unutmamak için renk renk,

boy boy Memo-sticklerden birini seçin,

hemen not alıp iliştirin!


OFİS SARF MALZEMELERİ (Office Consumables)

12005

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No)

12005

PAKET (Packing)

12/432

EBAT (Size)

40x50mm, 100 yp.

12005N

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No)

12005N

PAKET (Packing)

12/432

EBAT (Size)

40x50mm, 100 yp.

RENK (Color)

12006

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

P S T Y

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12006 12/144 50x75mm, 100 yp.

12006P 12006S 12006T 12006Y

80 yp. 80 yp. 80 yp. 80 yp.

12007

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12007 12/216 75x75mm, 100 yp.

90


(Office Consumables) OFİS SARF MALZEMELERİ

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No)

12133

12164

12165

12166

12211

PAKET (Packing)

12/216

12/216

12/216

12/216

12/216

EBAT (Size)

75x75mm, 80 yp.

75x75mm, 80 yp.

75x75mm, 80 yp.

75x75mm, 80 yp.

75x75mm, 80 yp.

12008

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No)

12008

PAKET (Packing)

12/144

EBAT (Size)

75x102mm, 100 yp.

12009

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No)

12009

PAKET (Packing)

12/144

EBAT (Size)

75x125mm, 100 yp.

12050

Yapışkanlı Renkli Ayraç

Self-Adhesive Film Index

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

EBAT (Size)

12050 48/576 5x12x45mm, 25 yp.

12401

Yapışkanlı Renkli Ayraç

Self-Adhesive Film Index

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12401 48/576 51x76mm

AÇIKLAMA (Description)

8 Renk, 20 yp.

91


OFİS SARF MALZEMELERİ (Office Consumables)

12060

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12060 12/144 5x15x50mm, 100 yp.

12203

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12203 48/288 50x50mm, 250 yp.

AÇIKLAMA (Description)

5 Renk Pastel Küp Karışık

(Memo Cube Assorted 5 Color)

12337

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12337 48/288 50x50mm, 250 yp.

AÇIKLAMA (Description)

5 Renk Neon Küp Karışık

(Neon Cube Assorted 5 Color)

12072

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12072 12/72 75x75mm, 400 yp.

AÇIKLAMA (Description)

Neon Sarı Küp

(Yellow Neon Cube)

92


(Office Consumables) OFİS SARF MALZEMELERİ

12010

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12010 12/72 100x100mm, 400 yp.

12012

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12012 12/72 75x75mm, 400 yp.

AÇIKLAMA (Description)

5 Renk Neon Küp Karışık

(Neon Cube Assorted 5 Color)

12013

Yapışkanlı Not Kağıdı

Self Stick Notes

KOD (Item No) PAKET (Packing) EBAT (Size)

12013 12/72 75x75mm, 400 yp.

AÇIKLAMA (Description)

4 Renk Pastel Küp Krş.

(Memo Cube Assorted 4 Color)

Şekilli Yapışkanlı Not Kağıdı

Die Cut Self Stick Notes

KOD

(Item No)

12356-250

12357-250

12359-250

12360-250

12356-80

12357-80

12359-80

12360-80

PAKET

(Packing)

18/108

12/288

18/108

18/108

24/108

24/108

24/108

24/108

EBAT

(Size)

75x75mm

75x75mm

75x75mm

75x75mm

75x75mm

75x75mm

75x75mm

75x75mm

AÇIKLAMA

(Description)

5 Renk Kalp Şekilli 250 yp. (Heart Shaped)

5 Renk Çiçek Şekilli 250 yp. (Flower Shaped)

5 Renk Elma Şekilli 250 yp. (Apple Shaped)

5 Renk Yaprak Şekilli 250 yp. (Leaf Shaped)

5 Renk Kalp Şekilli 80 yp. (Heart Shaped)

5 Renk Çiçek Şekilli 80 yp. (Flower Shaped)

5 Renk Elma Şekilli 80 yp. (Apple Shaped)

5 Renk Yaprak Şekilli 80 yp. (Leaf Shaped)

93


OFİS SARF MALZEMELERİ (Office Consumables)

12013

Yapışkanlı Pastel Not Kağıdı

Self Stick Notes

12013-11

12013-22

12013-33

KOD (Item No)

12013-11

12013-22

12013-33

EBAT (Size)

75x75mm

75x75mm

75x75mm

AÇIKLAMA (Description)

Pastel Bahar Küp Blok 400 yp.

Pastel Harmoni Küp Blok 400 yp.

Pastel Buzul Küp Blok 400 yp.

12014

Yapışkanlı Neon Not Kağıdı

Self Stick Notes

12014-44 12014-33

12014-22 12014-11

KOD (Item No)

12014-11

12014-22

12014-33

12014-44

EBAT (Size)

75x75mm

75x75mm

75x75mm

75x75mm

AÇIKLAMA (Description)

Neon Havai Küp Blok 450 yp.

Neon Gizemli Küp Blok 450 yp.

Neon Envai Küp Blok 450 yp.

Neon Ebruli Küp Blok 450 yp.

94OFİS SARF MALZEMELERİ (Office Consumables)

Şekilli Yapışkanlı

Not Kağıdı Seti

KOD (Item No)

PAKET (Packing)

EBAT (Size)

12700 12702

12700

12702

12703

12704

12/144

12/144

12/144

12/144

Combo Set, 18 yp.

Combo Set, 18 yp.

Combo Set, 18 yp.

Combo Set, 18 yp.

12703 12704

12800-12900

Yapışkanlı Not Kağıdı - Harfler

Self Stick Notes - Letters

KOD (Item No)

12800

12900

PAKET (Packing)

12/144

12/144

EBAT (Size)

Combo Set, 10 yp. (sh.)

10x20 yp. (sh.)

12800 12900

Küp Blok

Cube Block

KOD (Item No)

81302

PAKET (Packing)

45

EBAT (Size)

90x90mm, 400 yaprak

96


(Office Consumables) OFİS SARF MALZEMELERİ

Renkli Fotokopi Kağıdı

Copy Paper

89104 89105

KOD (Item No)

89104

89105

89106

89107

PAKET (Packing)

30

30

60

60

AÇIKLAMA (Description)

5 Renk 100 Sayfa Renkli Fotokopi Kağıdı 80 gr

10 Renk 100 Sayfa Renkli Fotokopi Kağıdı 80 gr

5 Renk 50 Sayfa Renkli Fotokopi Kağıdı 80 gr

5 Renk 50 Sayfa Neon Renkli Fotokopi Kağıdı 75 gr

5 Color 100 Pages Colored Photocopy Paper 80 gr

10 Color 100 Pages Colored Photocopy Paper 80 gr

5 Color 50 Pages Colored Photocopy Paper 80 gr

5 Color 50 Pages Colored Photocopy Paper 75 gr

89106 89107

İş ve okul yaşamınızı

renklendirin.

Noki Neon ve Renkli Fotokopi Kağıtları,

yaratıcılığınıza ilham verir, işinize renk katar.

İster sunumlarda ister dosyalamada

çok amaçlı çözümler sunar.

97


YAZI

GEREÇLERİ

Writing Instruments(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Liqeo

Fineliner

Liqeo Liquid Fineliner

12

RENK

Fineliner

Kalemler

STANDLI

Color (Renk)

020 030 040 060 080 090

F-8027-10PVC

F-8027-240

F-8027-6PVC

Kod (Item No)

F-8027-020

F-8027-030

F-8027-040

F-8027-060

F-8027-080

F-8027-090

F-8027-100

F-8027-110

F-8027-130

F-8027-150

F-8027-160

F-8027-190

F-8027-240

F-8027-6PVC

F-8027-10PVC

Açıklama (Description)

Liqeo Fineliner Kalem-Gri (Grey)

Liqeo Fineliner Kalem-Sarı (Yellow)

Liqeo Fineliner Kalem-Turuncu (Orange)

Liqeo Fineliner Kalem-Pembe (Pink)

Liqeo Fineliner Kalem-Kırmızı (Red)

Liqeo Fineliner Kalem-Bordo (Claret Red)

Liqeo Fineliner Kalem-Mor (Purple)

Liqeo Fineliner Kalem-A.Mavi (Light Blue)

Liqeo Fineliner Kalem-Mavi (Blue)

Liqeo Fineliner Kalem-A.Yeşil (Light Green)

Liqeo Fineliner Kalem-Yeşil (Green)

Liqeo Fineliner Kalem-Siyah (Black)

Liqeo Fineliner 240’lı Stand (240 pcs.)

Liqeo Fineliner Kalem 6’lı PVC

Liqeo Fineliner Kalem 10’lu PVC

100 110 130 150 160 190

Paket (Packing)

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

1

12/144

12/72

Liqeo

Permanent Marker Kalemi

Liqeo Permanent Marker

3

RENK

Permanent

Marker

STANDSIZ

Color (Renk)

080 130 190

Kod (Item No)

P-2127-080

P-2127-130

P-2127-190

Açıklama (Description)

Paket (Packing)

Liqeo Permanent Marker Kalemi-Kırmızı (Red) 12/144/576

Liqeo Permanent Marker Kalemi-Mavi (Blue) 12/144/576

Liqeo Permanent Marker Kalemi-Siyah (Black) 12/144/576

101


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Liqeo

Fosforlu Kalem

Liqeo Highlighter

5

RENK

Fosforlu

Kalemler

STANDLI

Color (Renk)

H-3128-144

030 040 060 130 160

Kod (Item No)

H-3128-030

H-3128-040

H-3128-060

H-3128-130

H-3128-160

H-3128-144

Açıklama (Description)

Paket (Packing)

Liqeo Fosforlu Kalem-Sarı (Yellow)

12/144/576

Liqeo Fosforlu Kalem-Turuncu (Orange) 12/144/576

Liqeo Fosforlu Kalem-Pembe (Pink)

12/144/576

Liqeo Fosforlu Kalem-Mavi (Blue)

12/144/576

Liqeo Fosforlu Kalem-Yeşil (Green)

12/144/576

Liqeo Fosforlu Kalem 144’lü Stand (144 pcs.)

1

Liqeo

Midi Fosforlu Kalem

Liqeo Midi Highlihter

5

RENK

Midi

Fosforlu

Kalemler

STANDLI

Color (Renk)

030 040 060 130 160

H-3130-144

Kod (Item No)

H-3130-030

H-3130-040

H-3130-060

H-3130-130

H-3130-160

H-3130-144

Açıklama (Description)

Paket (Packing)

Liqeo Midi Fosforlu Kalem-Sarı (Yellow)

12/144/576

Liqeo Midi Fosforlu Kalem-Turuncu (Orange) 12/144/576

Liqeo Midi Fosforlu Kalem-Pembe (Pink)

12/144/576

Liqeo Midi Fosforlu Kalem-Mavi (Blue)

12/144/576

Liqeo Midi Fosforlu Kalem-Yeşil (Green)

12/144/576

Liqeo Midi Fosforlu Kalem 144’lü Stand (144 pcs.)

1

102


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Liqeo

Beyaz Tahta Kalemi

Liqeo White Board Marker

6

RENK

Beyaz

Tahta

Kalemleri

STANDLI

Color (Renk)

W-2127-144

070 080 100 130 160 190

Kod (Item No) Açıklama (Description)

W-2127-070

W-2127-080

W-2127-100

W-2127-130

W-2127-160

W-2127-190

W-2127-144

Liqeo Beyaz Tahta Kalemi-Pembe (Pink)

Liqeo Beyaz Tahta Kalemi-Kırmızı (Red)

Liqeo Beyaz Tahta Kalemi-Mor (Purple)

Liqeo Beyaz Tahta Kalemi-Mavi (Blue)

Liqeo Beyaz Tahta Kalemi-Yeşil (Green)

Liqeo Beyaz Tahta Kalemi-Siyah (Black)

Liqeo Beyaz Tahta Kalemi 144’lü Stand (144 pcs.)

Paket (Packing)

12/144/576

12/144/576

12/144/576

12/144/576

12/144/576

12/144/576

1

103


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Liqeo İğne Uçlu

Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Liqeo Super Needle

3

RENK

0,7

İğne Uçlu

Kalemler

STANDLI

Color (Renk)

R-5004I07-144

080 130 190

Kod (Item No)

R-5004I07-080

R-5004I07-130

R-5004I07-190

R-5004I07-144

Açıklama (Description)

Liqeo İğne Uçlu Roller Kalem 0.7-Kırmızı

Liqeo İğne Uçlu Roller Kalem 0.7-Mavi

Liqeo İğne Uçlu Roller Kalem 0.7-Siyah

Liqeo İğne Uçlu Roller Kalem 144’lü Stand

Paket (Packing)

12/144/864

12/144/864

12/144/864

1

Liqeo Roller

Kalemler

Konik Uçlu Kalemler

Liqeo Super Point

6

RENK

0,7

Konik Uçlu

Kalemler

STANDLI

Color (Renk)

040 080 100 130 160 190

R-5004R07-144

Kod (Item No)

R-5004R07-040

R-5004R07-080

R-5004R07-100

R-5004R07-130

R-5004R07-160

R-5004R07-190

R-5004R07-144

Açıklama (Description)

Liqeo Konik Uçlu Roller Kalem 0.7-Turuncu

Liqeo Konik Uçlu Roller Kalem 0.7-Kırmızı

Liqeo Konik Uçlu Roller Kalem 0.7-Mor

Liqeo Konik Uçlu Roller Kalem 0.7-Mavi

Liqeo Konik Uçlu Roller Kalem 0.7-Yeşil

Liqeo Konik Uçlu Roller Kalem 0.7-Siyah

Liqeo Konik Uçlu Roller Kalem 144’lü Stand

Paket (Packing)

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

1

104


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Liqeo İğne Uçlu

Kalemler

İğne Uçlu Roller Kalemler

Liqeo Super Needle

3

RENK

0,5

İğne Uçlu

Kalemler

STANDLI

Color (Renk)

080 130 190

R-5004I07-144

Kod (Item No)

R-5004I05-080

R-5004I05-130

R-5004I05-190

R-5004I05-144

Açıklama (Description)

Liqeo İğne Uçlu Roller Kalem 0.5-Kırmızı (Red)

Liqeo İğne Uçlu Roller Kalem 0.5-Mavi (Blue)

Liqeo İğne Uçlu Roller Kalem 0.5-Siyah (Black)

Liqeo İğne Uçlu Roller Kalem 144’lü Stand (144 pcs.)

Paket (Packing)

12/144/864

12/144/864

12/144/864

1

105


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Liqeo İmza Kalemi

Liqeo Sign Gel Pen

3

RENK

1.0

mm

Color (Renk)

080 130 190

Kod (Item No)

G-7010-080

G-7010-130

G-7010-190

Açıklama (Description)

Liqeo Sign Gel Pen 1.0 mm-Kırmızı (Red)

Liqeo Sign Gel Pen 1.0 mm-Mavi (Blue)

Liqeo Sign Gel Pen 1.0 mm-Siyah (Black)

Paket (Packing)

12/144/864

12/144/864

12/144/864

Liqeo İmza Kalemi Yedek

Liqeo Sign Gel Pen Refill

3

RENK

1.0

mm

Color (Renk)

080 130 190

Kod (Item No)

PRC-G-7010-RFL-080

PRC-G-7010-RFL-130

PRC-G-7010-RFL-190

Açıklama (Description)

Liqeo Sign Gel Pen 1.0 mm Refill-Kırmızı (Red)

Liqeo Sign Gel Pen 1.0 mm Refill-Mavi (Blue)

Liqeo Sign Gel Pen 1.0 mm Refill-Siyah (Black)

Paket (Packing)

12/144/1152

12/144/1152

12/144/1152

106YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Liqeo Instant

Dry Gel Pen

Liqeo Instant Dry

Gel Pen

8

RENK

STANDLI

Color (Renk)

040 060 080 100

G-7008B-72

110 140 150 190

Kod (Item No)

G-7008B-040

G-7008B-060

G-7008B-080

G-7008B-100

G-7008B-110

G-7008B-140

G-7008B-150

G-7008B-190

G-7008B-120

G-7008B-8PVC

Açıklama (Description)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-Turuncu (Orange)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-Pembe (Pink)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-Kırmızı (Red)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-Mor (Purple)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-A.Mavi (L.Blue)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-Lacivert (ccc)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-A.Yeşil (L.Green)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-Siyah (Black)

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-120’li Stand

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-8’li PVC Ambalaj

Paket (Packing)

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12/144/864

1

12/144/864

G-7008B-8PVC

Liqeo

Super Smooth Gel Pen

Liqeo Super Smooth Gel Pen

3

RENK

Color (Renk)

080 130 190

Kod (Item No)

G-7009-080

G-7009-130

G-7009-190

Açıklama (Description)

Liqeo Super Smooth Gel Pen 0.7mm-Kırmızı (Red)

Liqeo Super Smooth Gel Pen 0.7mm-Mavi (Blue)

Liqeo Super Smooth Gel Pen 0.7mm-Siyah (Black)

Paket (Packing)

12/144/864

12/144/864

12/144/864

108YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Liqeo

Askılı Stant

Kod (Item No)

LIQEO ASK

F-8027-6PVC

F-8027-10PVC

G-7008B-8PVC

Açıklama (Description)

Liqeo Fineliner ve Quick Dry Gel Pen Masaüstü Askılı Standı

Liqeo Fineliner Kalem 6’lı PVC

Liqeo Fineliner Kalem 10’lu PVC

Liqeo Instant Dry Gel Pen 0.7 mm-8’li PVC

Paket (Packing)

24 Adet

24 Adet

12 Adet

110YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

SON DAMLASINA KADAR YAZAN KALEM!

Akışkan, çabuk kuruyan ve mürekkebin son damlasına kadar

hep aynı kalitede yazan yüksek performanslı kalem

YÜKSEK PERFORMANSLI

BEYAZ TAHTA KALEMİ

YÜKSEK PERFORMANSLI

FINELINER KALEM

KEÇE

KARTUŞ

YOKTUR

%100 SIVI

MÜREKKEP

YARI YOLDA

BIRAKMAZ

800 METRE

YAZIM

UZUNLUĞU

DÜNYADAKİ

İLK VE TEK

SIVI MÜREKKEPLİ

KALEM

0.4 MM

SÜPER İNCE

JAPON UÇ

YAZ YAZ

BİTMEZ

SON DAMLASINA

KADAR

AYNI KALİTE

ERGONOMİK TUTUŞ

ÜÇGEN GÖVDE

KAYMAYI ÖNLEYEN

NOKTALI GÖVDE

YÜKSEK PERFORMANSLI

İĞNE UÇLU & ROLLER

KALEMLER

HIZLI

KURUR

YÜKSEK PERFORMANSLI

MIDI & FOSFORLU KALEMLER

KEÇE

KARTUŞ

YOKTUR

KESİNTİSİZ

SERBEST AKIŞLI

REGÜLATÖRLÜ

SİSTEM

PARLAK VE

CANLI RENKLER

%100 SIVI

MÜREKKEP

PARLAK VE

CANLI RENKLER

YUMUŞAK

VE RAHAT

YAZIM KEYFİ

HIZLI

KURUR

DAHA UZUN

YAZMA SÜRESİ

Yeni

“Free ink”

Teknolojisi

SERBEST

MÜREKKEP

SİSTEMİ

DAHA İYİ

YAZI

KALİTESİ

GÖRÜLEBİLİR

MÜREKKEP

SEVİYESİ

BÜYÜK

MÜREKKEP

KAPASİTESİ

DAHA

ÇEVRE

DOSTU


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Liqeo Aile Standı

Kod (Item No)

W-2127-080

W-2127-130

W-2127-100

W-2127-070

W-2127-190

W-2127-040

W-2127-160

F-8027-110

F-8027-150

F-8027-090

F-8027-020

F-8027-080

F-8027-130

F-8027-100

F-8027-060

F-8027-030

F-8027-190

F-8027-040

F-8027-160

F-8027-10PVC

F-8027-6PVC

H-3128-130

H-3128-060

H-3128-030

H-3128-040

H-3128-160

G-7008B-110

G-7008B-150

G-7008B-080

G-7008B-140

G-7008B-100

G-7008B-060

G-7008B-190

G-7008B-040

G-7008B-8PVC

R-5004I05-080

R-5004I05-130

R-5004I05-190

R-5004I07-080

R-5004I07-130

R-5004I07-190

H-3130-130

H-3130-060

H-3130-040

H-3130-160

H-3130-030

R-5004R07-080

R-5004R07-130

R-5004R07-100

R-5004R07-190

R-5004R07-040

R-5004R07-160

G-7010-080

G-7010-130

G-7010-190

G-7009-080

G-7009-130

G-7009-190

Açıklama (Description)

LIQEO BEYAZ TAHTA KALEMİ KIRMIZI

LIQEO BEYAZ TAHTA KALEMİ MAVİ

LIQEO BEYAZ TAHTA KALEMİ MOR

LIQEO BEYAZ TAHTA KALEMİ PEMBE

LIQEO BEYAZ TAHTA KALEMİ SİYAH

LIQEO BEYAZ TAHTA KALEMİ TURUNCU

LIQEO BEYAZ TAHTA KALEMİ YEŞİL

LIQEO FINELİNER KALEM A.MAVİ

LIQEO FINELİNER KALEM A.YEŞİL

LIQEO FINELİNER KALEM BORDO

LIQEO FINELİNER KALEM GRİ

LIQEO FINELİNER KALEM KIRMIZI

LIQEO FINELİNER KALEM MAVİ

LIQEO FINELİNER KALEM MOR

LIQEO FINELİNER KALEM PEMBE

LIQEO FINELİNER KALEM SARI

LIQEO FINELİNER KALEM SİYAH

LIQEO FINELİNER KALEM TURUNCU

LIQEO FINELİNER KALEM YEŞİL

LIQEO FINELİNER KALEM 10'LU PVC

LIQEO FINELİNER KALEM 6'LI PVC

LIQEO FOSFORLU KALEM MAVİ

LIQEO FOSFORLU KALEM PEMBE

LIQEO FOSFORLU KALEM SARI

LIQEO FOSFORLU KALEM TURUNCU

LIQEO FOSFORLU KALEM YEŞİL

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM A. MAVİ

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM AÇIK YEŞİL

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM KIRMIZI

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM LACİVERT

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM MOR

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM PEMBE

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM SİYAH

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM TURUNCU

LIQEO INSTANT DRY GEL PEN 0.7 MM 8'Lİ PVC

LIQEO İĞNE UÇLU KALEM 05 KIRMIZI

LIQEO İĞNE UÇLU KALEM 05 MAVİ

LIQEO İĞNE UÇLU KALEM 05 SİYAH

LIQEO İĞNE UÇLU KALEM 07 KIRMIZI

LIQEO İĞNE UÇLU KALEM 07 MAVİ

LIQEO İĞNE UÇLU KALEM 07 SİYAH

LIQEO MİDİ FOSFORLU KALEM MAVİ

LIQEO MİDİ FOSFORLU KALEM PEMBE

LIQEO MİDİ FOSFORLU KALEM TURUNCU

LIQEO MİDİ FOSFORLU KALEM YEŞİL

LIQEO MİDİ FOSFORLU KALEM SARI

LIQEO ROLLER KALEM 07 KIRMIZI

LIQEO ROLLER KALEM 07 MAVİ

LIQEO ROLLER KALEM 07 MOR

LIQEO ROLLER KALEM 07 SİYAH

LIQEO ROLLER KALEM 07 TURUNCU

LIQEO ROLLER KALEM 07 YEŞİL

LIQEO SIGN GEL PEN 1.0 MM KIRMIZI

LIQEO SIGN GEL PEN 1.0 MM MAVİ

LIQEO SIGN GEL PEN 1.0 MM SİYAH

LIQEO SUPER SMOOTH GEL PEN 0.7 MM KIRMIZI

LIQEO SUPER SMOOTH GEL PEN 0.7 MM MAVİ

LIQEO SUPER SMOOTH GEL PEN 0.7 MM SİYAH

Adet (Quantity)

12

24

12

12

36

12

12

24

24

12

12

24

24

24

24

12

36

12

12

12

24

12

12

24

12

12

12

12

24

24

12

12

24

12

12

24

72

36

24

120

60

12

12

12

12

24

36

144

12

72

12

12

24

240

48

24

144

72

113


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Diamond 7600

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

760005

760007

760009

7600-48

Diamond 0.5 mm

Diamond 0.7 mm

Diamond 0.9 mm

Diamond Stand 48’li

12/144/1152

12/144/1152

12/144/1152

12

Diamond 7600

Mekanik Kurşun Kalem Seti

Mechanical Pencil Set

Silgi Uç Seti

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

760007SET Diamond 0.7 mm 20

* Noki Diamond 0.7mm Versatil Kalem (Mechanical Pencil)

* Noki Kalem Ucu 0.7mm (Pencil Lead)

* Noki Silgi (Eraser)

114


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Glory 7550

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

755005

755007

755009

7550-48

Glory 0.5 mm

Glory 0.7 mm

Glory 0.9 mm

Glory Stand 48’li

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12

Glory Pastel 7550P

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

7550P05

7550P07

7550P09

7550P-48

Glory Pastel 0.5 mm

Glory Pastel 0.7 mm

Glory Pastel 0.9 mm

Glory Pastel Stand 48’li

12/144/864

12/144/864

12/144/864

12

115


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

W-Touch 860007-72

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

DOKUNMATİK

EKRAN KALEMİ

OLARAK

KULLANILABİLİR

İt can be used for

touch screen

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

860007-72 0.7 mm 1/8

Siena 870007-72

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

870007-72 0.7 mm 1/8

116


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Toro 880007-72

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

880007-72 0.7 mm 1/8

Verona 890007-72

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

890007-72 0.7 mm 1/8

117


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Lucca 9200-72

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

920007-72 Lucca Stand 72’li 12

118


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Forza 820007-72

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

820007-72 0.7 mm 1/8

Alto 830007-72

Mekanik Kurşun Kalem

Mechanical Pencil

Silgili, Plastik Gövde

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

830007-72 0.7 mm 1/8

119


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

2B Kalem Ucu

Mekanik Kurşun Kalem Ucu

Mechanical Pencil Lead

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

7215-05

7215-07

7215-09

7215-360

2B 0.5 / 75mm 24’lü

2B 0.7 / 75mm 24’lü

2B 0.9 / 75mm 24’lü

2B 75mm 24’lü Stand 360’lı

24/288/3456

24/288/3456

24/288/3456

1/6

2B Kalem Ucu

Mekanik Kurşun Kalem Ucu

Mechanical Pencil Lead

KOD (Item No)

7214-05

7214-07

7214-09

7214-312

UÇ (Tip)

2B 0.5 / 60mm 20’li

2B 0.7 / 60mm 20’li

2B 0.9 / 60mm 20’li

2B 0.7 min Stand 312’li

PAKET (Packing)

24/288/3456

24/288/3456

24/288/3456

1/6

2B Kalem Ucu

Mekanik Kurşun Kalem Ucu

Mechanical Pencil Lead

KOD (Item No) UÇ (Tip)

PAKET (Packing)

7213-360 2B min Stand 360’lı 1/3

120


Kokusuz, çabuk kuruyan ve

silindiğinde yüzeyde iz bırakmayan

özel mürekkepli

NOKI Beyaz Tahta Kalemleri ile

anlatım performansınızı artırın.


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Beyaz Tahta Kalemi

White Board Marker

DOLDURULABİLİR

Yazma Kalınlığı (Writing Width) ≈ 1-4 mm.

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

1664 Yuvarlak (Bullet) 12/576

RENK (Color)

190 130 080 160

040 070 100

Beyaz Tahta Kalemi Mürekkebi

Refill ink whiteboard marker

Color (Renk)

Beyaz Tahta Kalemi,

arka kapağı açılarak

doldurulabilir özelliktedir.

Metal parayı kapaktaki

çentiğe yerleştirin.

Parayı bastırarak yavaşça

döndürdüğünüzde kapak

kolayca açılacaktır.

Dolum işleminden sonra

aynı şekilde kolaylıkla

kapağı kapatabilirsiniz.

Kapağı kapatırken iyice

sıkmaya özen gösterin.

080 130 190

KOD (Item No) AÇIKLAMA (Description)) PAKET (Packing)

1663-080

1663-130

1663-190

Beyaz Tahta Kalemi Mürekkebi-Kırmızı

Beyaz Tahta Kalemi Mürekkebi-Mavi

Beyaz Tahta Kalemi Mürekkebi-Siyah

30 ml / 100 ml

30 ml / 100 ml

30 ml / 100 ml

122


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Beyaz Tahta Kalemi - Stand

White Board Marker- Stand

Yazma Kalınlığı (Writing Width) ≈ 1-4 mm.

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

1664-288 Bullet / Yuvarlak 2

Beyaz Tahta Kalemi

White Board Marker

Yazma Kalınlığı (Writing Width) ≈ 1-4 mm.

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

1664SET Bullet / Yuvarlak 24

123


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

Fosforlu Kalemler

Highlighters

Kesik

Chisel

Yazma Kalınlığı (Writing Width) ≈ 1-4 mm.

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

9000Y

9000T

9000M

9000P

9000S

Wide Body / Geniş Gövde

Wide Body / Geniş Gövde

Wide Body / Geniş Gövde

Wide Body / Geniş Gövde

Wide Body / Geniş Gövde

10/480

10/480

10/480

10/480

10/480

RENK (Color)

Fosforlu Kalemler

Highlighters

Kesik

Chisel

90005PVC

9000-180

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

9000-180

90005PVC

Stand

Whide Body / Geniş Gövde

2

12/144

124


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

Koli Kalemi

Permanent Marker

Kesik

Chisel

Yazma Uzunluğu (Writing Length) ≈ 400 m.

Yazma Kalınlığı (Writing Width) ≈ 1-4 mm.

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

1800PCK

1800PCM

1800PCS

Chisel / Kesik

Chisel / Kesik

Chisel / Kesik

12 / 576

12 / 576

12 / 576

Koli Kalemi

Permanent Marker

Yuvarlak

Bullet

Yazma Uzunluğu (Writing Length) ≈ 400 m.

Yazma Kalınlığı (Writing Width) ≈ 1-4 mm.

KOD (Item No)

UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

1800PBK

1800PBM

1800PBS

Bullet / Yuvarlak

Bullet / Yuvarlak

Bullet / Yuvarlak

12 / 576

12 / 576

12 / 576

125


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

HI-TEXT 7100

Fosforlu Kalemler

Highlighters

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

7100Y

7100T

7100M

7100P

7100SA

Wide Body / Geniş Gövde

Wide Body / Geniş Gövde

Wide Body / Geniş Gövde

Wide Body / Geniş Gövde

Wide Body / Geniş Gövde

10 / 480

10 / 480

10 / 480

10 / 480

10 / 480

HI-TEXT 7100-5

Fosforlu Kalemler 5’li Paket

Highlighters 5 pcs Pack

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

7100KRS5B Wide Body / Geniş Gövde 1 / 60

HI-TEXT 7000

Fosforlu Kalemler Kalem Tipi

Highlighters Pen Type

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

7000Y

7000T

7000M

7000P

7000SA

Pen Type - Kalem Tipi

Pen Type - Kalem Tipi

Pen Type - Kalem Tipi

Pen Type - Kalem Tipi

Pen Type - Kalem Tipi

20 / 960

20 / 960

20 / 960

20 / 960

20 / 960

HI-TEXT 7000-5

Fosforlu Kalemler Kalem Tipi 5’li Paket

Highlighters Pen Type 5 pcs Pack

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

7000KRS5B Pen Type - Kalem Tipi 1 / 168

Klipsli fosforlu kalem normal, fax ve fotokopi kağıtlarına uygundur.

(Highliter marker with clip. Suitable for normal, fax and photocopy paper.)

126


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

HI-TEXT 830PC

Kalıcı Mürekkepli Marker Koli Kalemi

Permanent Marker

Kesik

Chisel

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

830PCS

830PCM

830PCK

Chisel / Kesik

Chisel / Kesik

Chisel / Kesik

12 / 432

12 / 432

12 / 432

HI-TEXT 830PB

Kalıcı Mürekkepli Marker Koli Kalemi

Permanent Marker

Yuvarlak

Bullet

KOD (Item No)

UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

830PBS

830PBM

830PBK

Bullet / Yuvarlak

Bullet / Yuvarlak

Bullet / Yuvarlak

12 / 432

12 / 432

12 / 432

Alkol bazlı kalıcı mürekkep. Cam, plastik, metal, tahta, karton yüzeye yazılabilir

Permanent marker alcohol based ink. Can ve used on glass, metal, plastic, wood and card board surfaces

127


YAZI GEREÇLERİ (Writing Instruments)

HI-TEXT 840PC

Maxi Koli Kalemi

Permanent Marker

Kesik

Chisel

Alkol bazlı kalıcı mürekkep. Cam, plastik, metal, tahta, karton yüzeye yazılabilir

Permanent marker alcohol based ink. Can ve used on glass, metal, plastic, wood and card board surfaces

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

840PCS

840PCM

840PCK

Chisel / Kesik

Chisel / Kesik

Chisel / Kesik

12 / 144

12 / 144

12 / 144

HI-TEXT 660

Tükenmez Kalem

Ball Pen

Tükenmez kalem nikel kaplama uç. Paslanmaz çelik bilye 1mm. ve 0.7mm. Akıcı yazım

Ball point pen, nickel plasted tip. Ball in inox stainless steel 1mm. and 0.7mm. Fluid writing

KOD (Item No)

660S

660M

660K

660Y

UÇ (Tip)

1.0 mm

1.0 mm

1.0 mm

1.0 mm

PAKET (Packing) RENK (Color)

50 / 1500

50 / 1500

50 / 1500

50 / 1500

Keçeli Kalem 100’lü Stand

Felt - Tip Pen 100 pcs Stand

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

560 100 Color / Renk 1/6

128


(Writing Instruments) YAZI GEREÇLERİ

0,3-0,6mm

İnce Uç

Silgili

HI-TEXT 780S

Asetat Kalemi

OHP Pen

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

780SK

780SM

780SS

780SY

0,3 - 0,6 mm İnce Uç

0,3 - 0,6 mm İnce Uç

0,3 - 0,6 mm İnce Uç

0,3 - 0,6 mm İnce Uç

12 / 480

12 / 480

12 / 480

12 / 480

0,3-0,6mm

İnce Uç

HI-TEXT 780S-4

Asetat Kalemi 4’lü Paket

OHP Pen 4 pcs Pack

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

780S4PVC 0,3 - 0,6 mm İnce Uç 48

0,8-1,9mm

Kalın Uç

Silgili

HI-TEXT 780M

Asetat Kalemi

OHP Pen

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing) RENK (Color)

780MK

780MM

780MS

780MY

0,8 - 1,9 mm Kalın Uç

0,8 - 1,9 mm Kalın Uç

0,8 - 1,9 mm Kalın Uç

0,8 - 1,9 mm Kalın Uç

12 / 480

12 / 480

12 / 480

12 / 480

0,8-1,9mm

Kalın Uç

HI-TEXT 780M-4

Asetat Kalemi 4’lü Paket

OHP Pen 4 pcs Pack

Kalıcı mürekkep, suya dayanıklıdır CD/DVD, cam, plastik, metal, her tür yüzeye yazılabilir.

Permanent ink, waterproof CD/DVD, glass, plastic, metal, writable almost on all surfaces.

KOD (Item No) UÇ (Tip) PAKET (Packing)

780M4PVC 0,3 - 1,9 mm Kalın Uç 48

129


PANOLAR

ve

YAZI

TAHTALARI

Panels and White Boards


MANTAR PANOLAR (Cork Board)

Ahşap Çerçeveli

Type With Wooden Frame

KOD (Item No)

INT-510

INT-511

INT-511-3

INT-512

INT-565

EBAT (Size)

30x45 cm

45x60 cm

50x70 cm

60x90 cm

90x120 cm

PAKET (Packing)

12

12

12

6

6

MDF Çerçeveli

Type With MDF Frame

KOD (Item No)

INT-301-M

INT-303-M

INT-305-M

INT-307-M

EBAT (Size)

30x45 cm

45x60 cm

60x90 cm

90x120 cm

PAKET (Packing)

12

12

12

6

Çift Fonksiyonlu Mantar

Elegant Çerçeveli

Pano ve Yazı Tahtası

Double Function White & Cork Board

KOD (Item No)

INT-521

INT-522

INT-523

EBAT (Size)

30x45 cm

45x60 cm

60x90 cm

PAKET (Packing)

6

6

6

132


(Cork Board) MANTAR PANOLAR

Elegant Çerçeveli

Type With Aluminum Frame

KOD (Item No)

INT-513

INT-515

INT-516

INT-517

INT-518

INT-519

INT-519-80

INT-520

INT-566

INT-567

EBAT (Size)

30x45 cm

45x60 cm

50x70 cm

60x90 cm

60x120 cm

90x120 cm

100x150 cm

90x180 cm

120x200 cm

120x280 cm

PAKET (Packing)

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

Rulo Mantar

Cork in Roll

KOD (Item No)

INT-2001-1 mm

INT-2002-2 mm

INT-2003-5 mm

EBAT (Size)

120x100 cm

120x100 cm

120x100 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

133


ÇUHALI PANOLAR (Felt Board)

Elegant Çerçeve

Duvara Monte Çuhalı

Felt Board

KOD (Item No)

INT-556

INT-557

INT-558

INT-559

INT-559-1

INT-559-15

EBAT (Size)

60x90 cm

60x120 cm

90x120 cm

90x180 cm

120x200 cm

120x180 cm

PAKET (Packing)

6

1

1

1

1

1

RENK (Color)

Çuhalı Tekerlek Ayaklı

Felt Board Mobile

KOD (Item No)

INT-553

INT-554

INT-555

INT-564

EBAT (Size)

90x120 cm

90x180 cm

120x180 cm

120x200 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

1

RENK (Color)

134


KALİTELİ,

SAĞLAM, DAYANIKLI,

UZUN ÖMÜRLÜ,

DAHA HAFİF!

İnterpano, bir NOKI ürünüdür.


YAZI TAHTALARI (White Boards)

Laminant Yüzey Elegant Çerçeve Duvara Monte

Wall Mount Laminated Surface Aluminum Frame

RENK (Color)

KOD (Item No)

INT-580

INT-581

INT-582

INT-583

INT-584

INT-585

INT-586

INT-587

INT-578

INT-588

INT-588-20

INT-588-27

INT-589

INT-590

INT-591

EBAT (Size)

25x35 cm

30x45 cm

40x55 cm

45x60 cm

50x70 cm

60x90 cm

70x100 cm

80x120 cm

90x120 cm

100x140 cm

120x140 cm

120x180 cm

120x200 cm

120x240 cm

120x280 cm

PAKET

(Packing)

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

Laminant Yüzey Ahşap Çerçeve Duvara Monte

Wall Mount Laminated Surface Wooden Frame

RENK (Color)

KOD (Item No)

INT-381

INT-383

INT-385

INT-386

EBAT (Size)

30x45 cm

45x60 cm

60x90 cm

90x120 cm

PAKET (Packing)

12

12

12

6

Laminant Yüzey MDF Çerçeve Duvara Monte

Wall Mount Laminated Surface MDF Frame

RENK (Color)

KOD (Item No)

INT-381-M

INT-383-M

INT-385-M

INT-386-M

EBAT (Size)

30x45 cm

45x60 cm

60x90 cm

90x120 cm

PAKET (Packing)

12

12

12

6

136


(White Boards) YAZI TAHTALARI

Laminant Yüzey Teleskopik Ayaklı

Tripod Hight Adjustable

RENK (Color)

KOD (Item No)

INT-620

INT-622

INT-623

INT-624

INT-625

INT-626

INT-627

INT-627F

INT-622F

INT-623F

INT-624F

INT-625F

EBAT (Size)

40x55 cm

60x90 cm

70x100 cm

80x120 cm

100x140 cm

90x120 cm

50x70 cm

50x70 cm (Flip Chart)

60x90 cm (Flip Chart)

70x100 cm (Flip Chart)

80x120 cm (Flip Chart)

100x140 cm (Flip Chart)

PAKET (Packing)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Laminant Yüzey Tekerlek Ayaklı

Dual Side Revolving White Board

KOD (Item No)

INT-628

INT-629

INT-630

INT-631

INT-631-1

INT-632

INT-623FT

EBAT (Size)

90x120 cm

80x120 cm

100x140 cm

120x140 cm

120x200 cm

120x240 cm

70X100 cm (Flip Chart)

PAKET (Packing)

1

1

1

1

1

1

1

RENK (Color)

137


YAZI TAHTALARI (White Boards)

Laminant Yüzey Ahtapot Ayaklı Yazı Tahtası

Mobile Stand Non-Magnetic

KOD (Item No)

INT-701

INT-701-1

INT-701-1F

EBAT (Size)

60x90 cm

70x100 cm

70x100 cm (Flip Chart)

PAKET (Packing)

1

1

1

RENK (Color)

Özel Ambalaj

Sadece

İnterpano’da

Var!

Yüksek standartlarda

Özel Ambalaj Farkı

İnterpano ürünleri, tek tek, özel

kolilere konularak özenle

ambalajlanmaktadır.

İnterpano yazı tahtaları, nakliye

sırasında zarar görmemesi ve

bükülmemesi için ekstra korunmalı

olarak özel tekli koli ambalajında

sevk edilir. Bu özelliği ile son

kullanıcıya ulaşana kadar kesinlikle

kırılmaz, çizilmez, bükülmez.

138


(White Boards) YAZI TAHTALARI

Laminant Yüzey Brifing 360˚

Dual Side Revolving White Board

KOD (Item No)

INT-653

INT-652

INT-654

INT-655

INT-655-2

RENK (Color)

EBAT (Size)

80x120 cm

90x120 cm

100x140 cm

120X200 cm

120X140 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

1

1

Laminant Yüzey Kanatlı Yazı Tahtası

Wall Mount Laminated Surface Folded Board

RENK (Color)

KOD (Item No)

INT-760

INT-761

EBAT (Size)

120x140 cm

120x200 cm

TOPLAM EBAT

(Total Size)

120x280 cm

120x400 cm

PAKET

(Packing)

1

1

139


YAZI TAHTALARI (White Boards)

Laminant Yüzey Çatı Tipi Yazı Tahtası

Double Side, Roof Type Non-Magnetic Board

KOD (Item No)

INT-665

INT-666

INT-667

RENK (Color)

EBAT (Size)

40x55 cm

60x70 cm

60x90 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

Manyetik Yüzey Elegant Çerçeve Duvara Monte

Wall Mount Magnetic Surface Aluminum Frame

KOD (Item No)

INT-637

INT-600

INT-600-1

INT-600-2

INT-601

INT-601-1

INT-602

INT-602-2

INT-603

INT-604

INT-605

INT-605F

INT-606

INT-607

INT-608

INT-603-2

EBAT (Size) PAKET (Packing)

40x55 cm

6

45x60 cm

6

50x70 cm

6

30x45 cm

6

60x90 cm

6

70x100 cm

1

90x120 cm

1

80x120 cm

1

120x120 cm

1

120x150 cm

1

120x180 cm

1

120x180 cm (Flip Chart) 1

120x200 cm

1

120x240 cm

1

120x280 cm

1

100x140 cm

1

140


(White Boards) YAZI TAHTALARI

Manyetik Yüzey Teleskopik Ayaklı

Tripod Hight Adjustable Magnetic

KOD (Item No)

EBAT (Size)

PAKET (Packing)

INT-619

INT-619-1

INT-619-2

INT-619-3

INT-619-4

INT-619-4F

INT-619-5

INT-619-5F

INT-619-6

INT-619-7

INT-619-7F

INT-619-3F

40x55 cm

50x70 cm

60x70 cm

60x90 cm

70x100 cm

70x100 cm (Flip Chart)

80x120 cm

80x120 cm (Flip Chart)

90x120 cm

100x140 cm

100X140 (Flip Chart)

60X90 (Flip Chart)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Özel Ambalaj

Sadece

İnterpano’da

Var!

141


YAZI TAHTALARI (White Boards)

Manyetik Yüzey Tekerlek Ayaklı

Dual Side Magnetic White Board

KOD (Item No)

EBAT (Size)

PAKET (Packing)

INT-615

INT-615F

INT-616

INT-617

INT-618

90x120 cm

90x120 cm (Flip Chart)

120x140 cm

120x200 cm

120x240 cm

1

1

1

1

1

Manyetik Yüzey Brifing 360˚

Dual Side Revolving Magnetic White Board

KOD (Item No)

INT-610

INT-611

INT-612

INT-613

EBAT (Size)

80x120 cm

90x120 cm

100x140 cm

120X200 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

1

142


(White Boards) YAZI TAHTALARI

Emaye Yüzey Elegant Çerçeve Duvara Monte

Wall Mount Ceramic Surface Aluminum Frame

Projeksiyona

Uygun

KOD (Item No)

INT-821

INT-683

INT-684

INT-685

INT-686

INT-687

INT-688

INT-692

INT-693

INT-694

RENK (Color)

EBAT (Size)

60x90 cm

120x120 cm

90x120 cm

120x200 cm

120x240 cm

120x300 cm

120x360 cm

120x150 cm

120x180 cm

120x270 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Emaye Yüzey Teleskopik Ayaklı

Tripod Hight Adjustable Ceramic

KOD (Item No)

INT-640

INT-641

INT-642

INT-643

INT-644

INT-645

INT-646

INT-647

RENK (Color)

EBAT (Size)

40x55 cm

50x70 cm

60x70 cm

60x90 cm

70x100 cm

80x120 cm

100x140 cm

90x120 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

1

1

1

1

1

143


YAZI TAHTALARI (White Boards)

Emaye Yüzey Tekerlek Ayaklı

Dual Side Ceramic White Board

Projeksiyona

Uygun

KOD (Item No)

INT-690

INT-691

INT-695

INT-696

RENK (Color)

EBAT (Size)

120x140 cm

120x200 cm

90x120 cm

120x240 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

1

Emaye Yüzey Brifing 360˚

Dual Side Revolving Ceramic White Board

KOD (Item No)

INT-658

INT-659

INT-660

INT-661

RENK (Color)

EBAT (Size)

90x120 cm

80x120 cm

100x140 cm

120X200 cm

PAKET (Packing)

1

1

1

1

144


145


YAZI TAHTALARI (White Boards)

Çatı Tipi Çift Taraflı Menü Tahtası

KOD (Item No)

EBAT (Size)

AÇIKLAMA (Description)

PAKET (Packing)

INT-411

INT-412

INT-413

60x90cm

50x70cm

40x55cm

Ahşap Menü Tahtası

Ahşap Menü Tahtası

Ahşap Menü Tahtası

1

1

1

Rondo Çerçeve

KOD (Item No)

AÇIKLAMA (Description)

EBAT (Size)

PAKET (Packing)

INTR-001

INTR-002

INTR-003

INTR-004

INTR-005

A4 Display Çerçeve Rondo Köşeli 25mm’lik

A3 Display Çerçeve Rondo Köşeli 25mm’lik

50x70 Display Çerçeve Rondo Köşeli 25mm’lik

A5 Display Çerçeve Rondo Köşeli 25mm'lik

35x50 Display Çerçeve Rondo Köşeli 25mm'lik

A4

A3

50X70 cm

A5

35x50 cm

24

12

12

24

12

146


(White Boards) YAZI TAHTALARI

Flip Chart Kağıdı

Flip Chart Paper

KOD (Item No)

INT-698

INT-700 (Rulo)

INT-700-100

EBAT (Size)

64x90 cm

64x90 cm

64x90 cm

PAKET (Packing)

12

12

1

INT-698

100 Yaprak

100 Sheet

(Pad)

30 Yaprak

30 Sheet

(Pad)

25 Yaprak

25 Sheet

(Pad)

INT-700-100

INT-698

INT-700

INT-700

147


EĞİTİM

ÜRÜNLERİ

Education Products


EĞİTİM ÜRÜNLERİ (Education Products)

Aylık Program

Monthly Planner

KOD (Item No)

INT-743

INT-744

EBAT (Size)

45x60 cm

60x90 cm

PAKET (Packing)

6

6

Haftalık Program

Weekly Planner

KOD (Item No)

INT-740

INT-741

EBAT (Size)

45x60 cm

60x90 cm

PAKET (Packing)

6

6

Dik Temel Harfler

Yazı Tahtası Elegant Çerçeveli

Fine Writhing Board

KOD (Item No)

INT-780

INT-781

EBAT (Size)

35x50 cm

60x90 cm

PAKET (Packing)

1

1

150


(Education Products) EĞİTİM ÜRÜNLERİ

Nota Çizgili Yazı Tahtası

Wall Mount, Printed Boards

KOD (Item No)

INT-776

INT-797

INT-798

INT-778

EBAT (Size)

90x120 cm

100x140 cm

120x200 cm

120x240 cm

PAKET

(Packing)

1

1

1

1

Elegant

Seri

Silgi Koyma Aparatı

Tray

Elegant Çerçeve

Elegance Frame

Şövale

Easel

KOD (Item No)

INT-671

INT-702

EBAT (Size)

172 cm

70 cm

PAKET

(Packing)

1

1

151


EĞİTİM ÜRÜNLERİ (Education Products)

Manyetik Satranç Tahtası

Magnetic Chess Boards

INT-786

INT-787

INT-790

KOD (Item No)

INT-786

INT-787

INT-790

INT-787-1

EBAT (Size)

90x90 cm

90x90 cm

90x90 cm

Satranç Taşı

PAKET (Packing)

1

1

1

1

152


(Education Products) EĞİTİM ÜRÜNLERİ

Okul ve Okul Öncesi Eğitim Ürünleri

School and Preschool Education Products

INT-711-11 INT-711-11L INT-711-11C

KOD (Item No)

INT-711-11

INT-711-11C

INT-711-11L

AÇIKLAMA (Description)

Elegant Çerçeve Duvara Monte Dik El Yazısı Panosu

Çıtalı Dik El Yazısı Panosu

Laminant Çerçeve Duvara Monte Dik El Yazısı Panosu

EBAT (Size)

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

PAKET (Packing)

6

6

6

INT-711-2

INT-711-4

INT-711-5

INT-711-9

INT-714

KOD (Item No)

INT-711-2

INT-711-2L

INT-711-4

INT-711-4L

INT-711-5

INT-711-5L

INT-711-9

INT-711-9L

INT-714

INT-714L

AÇIKLAMA (Description)

Elegant Çerçeve D.Monte Grafikler Panosu

Laminant Çerçeve D.Monte Grafikler Panosu

Elegant Çerçeve D.Monte Eğik El Yazısı Tahtası

Laminant Çerçeve D.Monte Eğik El Yazısı Tahtası

Elegant Çerçeve D.Monte Öğrenci Kulüpleri Tahtası

Laminant Çerçeve D.Monte Öğrenci Kulüpleri Tahtası

Elegant Çerçeve D.Monte Matematik Sembolleri Panosu

Laminant Çerçeve D.Monte Matematik Sembolleri Panosu

Elegant Çerçeve D.Monte Çarpım Tablosu Panosu

Laminant Çerçeve D.Monte Çarpım Tablosu Panosu

EBAT (Size)

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

PAKET (Packing)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

153


EĞİTİM ÜRÜNLERİ (Education Products)

Askılı Rulo Haritalar

Roll Maps with Hanger

KOD (Item No)

INT-819

INT-820

INT-819-1

INT-813

AÇIKLAMA (Description)

Dünya Siyasi - Fiziki Çıtalı

Türkiye Siyasi - Fiziki Çıtalı

İstanbul Siyasi, Fiziki - Çıtalı

Çıtalı, Askılı Mevsim Şeridi

EBAT (Size)

70x100 cm

70x100 cm

70x100 cm

70x100 cm

PAKET (Packing)

6

6

6

6

Duvara Monte Haritalar

Wall Mount Maps

KOD (Item No)

INT-814

INT-815

INT-817

INT-818

AÇIKLAMA (Description)

Türkiye Siyasi - Elegant Çerçeveli

Türkiye Fiziki - Elegant Çerçeveli

Dünya Siyasi - Elegant Çerçeveli

Dünya Fiziki - Elegant Çerçeveli

EBAT (Size)

70x100 cm

70x100 cm

70x100 cm

70x100 cm

PAKET (Packing)

6

6

6

6

154


(Education Products) EĞİTİM ÜRÜNLERİ

Yönlendirme ve İkaz Panoları

Various Panels

INT-711-6

INT-711-7

INT-713

INT-711-1 INT-711-3 INT-711-8 INT-711-10

Elegant Çerçeve

Laminant Çerçeve

KOD (Item No)

INT-713

INT-711-1

INT-711-3

INT-711-6

INT-711-7

INT-711-8

INT-711-10

EBAT (Size)

70x100 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

AÇIKLAMA (Description)

Deprem Panosu

Sigara İçilmez

İkaz ve Alarm

Yangın Harekat

Yangın Güvenlik

Deprem Sonrası

Deprem Öncesi

KOD (Item No)

INT-713L

INT-711-1L

INT-711-3L

INT-711-6L

INT-711-7L

INT-711-8L

INT-711-10L

EBAT (Size)

70x100 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

AÇIKLAMA (Description)

Deprem Panosu

Sigara İçilmez

İkaz ve Alarm

Yangın Harekat

Yangın Güvenlik

Deprem Sonrası

Deprem Öncesi

155


EĞİTİM ÜRÜNLERİ (Education Products)

Milli Levhalar

INT-750-5L

INT-750-5

INT-827L

INT-827

INT-825L

INT-826L

Laminant Çerçeve

KOD (Item No)

INT-750-5L

INT-825L

INT-827L

INT-826L

INT-900L

AÇIKLAMA (Description)

Atatürk Köşesi

İstiklal Marşı

Türk Bayrağı

Gençliğe Hitabe

Türk Bayrağı

EBAT (Size)

50x90 cm

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

20x30 cm

Packaging (Paket)

6

6

6

6

6

Elegant Çerçeve

KOD (Item No)

INT-750-5

INT-825

INT-827

INT-826

INT-900

AÇIKLAMA (Description)

Atatürk Köşesi

İstiklal Marşı

Türk Bayrağı

Gençliğe Hitabe

Türk Bayrağı

EBAT (Size)

50x90 cm

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

20x30 cm

Packaging (Paket)

6

6

6

6

6

156


(Education Products) EĞİTİM ÜRÜNLERİ

Varak Çerçeveli Özel Atatürk Koleksiyonu

INT-022

INT-025

INT-026

INT-029

INT-030

INT-031

KOD (Item No)

INT-022

INT-025

INT-026

INT-029

INT-030

INT-031

EBAT (Size)

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

50x70 cm

AÇIKLAMA (Description)

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Portresi

INT-046

KOD (Item No)

INT-046

EBAT (Size)

50x70 cm

AÇIKLAMA (Description)

Tayyip Erdoğan Portresi

157


EĞİTİM ÜRÜNLERİ (Education Products)

Laminant Çerçeveli Özel Atatürk Koleksiyonu

INT-824-1L

INT-824-2L

INT-824-3L INT-824-4L INT-824-8L

INT-824-9L

KOD (Item No)

INT-824-1L

INT-824-2L

INT-824-3L

INT-824-4L

INT-824-8L

INT-824-9L

EBAT (Size)

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

AÇIKLAMA (Description)

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Elegant Çerçeveli Özel Atatürk Koleksiyonu

INT-824-1

INT-824-2

INT-824-3 INT-824-4 INT-824-8

INT-824-9

KOD (Item No)

INT-824-1

INT-824-2

INT-824-3

INT-824-4

INT-824-8

INT-824-9

EBAT (Size)

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

35x50 cm

AÇIKLAMA (Description)

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi

158


(Education Products) EĞİTİM ÜRÜNLERİ

Türk Büyükleri Panoları 1-23 SET

Turkish Leaders And Important Persons In History

Elegant Çerçeve

KOD (Item No) EBAT (Size)

INT-751 35x50 cm

AÇIKLAMA (Description)

Türk Büyükleri Panoları

Laminant Çerçeve

KOD (Item No) EBAT (Size)

INT-751L 35x50 cm

AÇIKLAMA (Description)

Türk Büyükleri Panoları

159


EĞİTİM ÜRÜNLERİ (Education Products)

Türk Büyükleri Panoları

Turkish Leaders And Important Persons In History

INT-751L-01

Yunus Emre

INT-751L-02

Gazi Osman Paşa

INT-751L-03

Mevlana

Celaleddini Rumi

INT-751L-04

Atilla

INT-751L-05

Oğuz Han

INT-751L-06

Yavuz Sultan Selim

INT-751L-07

Mimar Sinan

INT-751L-08

Evliya Çelebi

INT-751L-09

İbn-İ Sina

INT-751L-10

Kanuni Sultan

Süleyman

INT-751L-11

Fatih Sultan Mehmet

INT-751L-12

Yıldırım Bayezid

INT-751L-13

Cengizhan

INT-751L-14

Farabi

INT-751L-15

Alp Arslan

INT-751L-16

Osman Bey

INT-751L-17

Mehmet Akif Ersoy

INT-751L-18

İstanbul'Un Fethi

INT-751L-20

Barbaros Hayreddin Paşa

INT-751L-21

Kurtuluş Savaşında Türk Kadını

INT-751L-22

Türk Bayrağının Doğuşu

INT-751L-19

Dede Korkut

Elegant Çerçeve

Laminant Çerçeve

KOD (Item No)

INT-751

EBAT (Size)

35x50 cm

AÇIKLAMA (Description)

Türk Büyükleri Panoları

KOD (Item No)

INT-751L

EBAT (Size)

35x50 cm

AÇIKLAMA (Description)

Türk Büyükleri Panoları

160


Derya Ofis Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

İstoç Ticaret Merkezi 26. Ada No: 170 Güney Plaza Kat: 6 Bağcılar, İstanbul Türkiye

T: +90 212 444 NOKI (6654) F: +90 0212 355 35 00

info@noki.com.tr

NOKITurkiye

noki_turkiye

NOKI_Turkiye

nokiturkiye

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!