13.08.2020 Views

Boehleritim 4. Sayı

Kurumsal dergimiz Boehleritim'in 4. sayısı yayınlandı. Bu sayımızda Endüstri 4.0 yolunda gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarımızı kapak dosyamızda ele aldık. Boehlerit Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızı ve şirketimizdeki pozitif #ISG Kültürünü danışmanımızın kaleminden sizlere sunduk. Üretim proseslerimizde kullanmakta olduğumuz gazları tedarik ettiğimiz önemli iş ortaklarımız arasında yer alan ve emniyetli hizmetleri ile iş güvenliğimize önemli katkılar sunan Linde Gaz A.Ş. 'yi sizlerle buluşturduk. Geçmişten bugüne güçlü iş birliğimizi sürdürdüğümüz köklü bayimiz Beril Endüstriyel Ürünler Mühendislik'im faaliyet alanlarına yer verdik. Aynı kurumsal değerlere bağlılık duyduğumuz #leitz ve #bilz markalarının kullanıcıya yüksek performans sunan ürünlerinden bahsettik. Bir başka önemli bir konu olarak, dünyamızı tehdit eden #iklimkrizi konusuna dikkat çektik. Yerküre, sanayi öncesi ortalamalara göre sadece 1,5°C daha ısınırsa, geri dönüșü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağımızı biliyor musunuz? Şuanki gidişata göre 2050 seneryosu ise 4°C! Doğanın sesine kulak vererek, karbon emisyonlarını azaltmak, enerji ve su verimliliğini artırmak, geri dönüşüm ekonomisi ve toplumsal fayda konularına odaklanarak dünyamızı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmamız gerekiyor. Sosyal dayanışma ve sokak hayvanları için gerçekleştirdiğimiz aktiviteleri okuyucularımızla paylaştık. Faaliyetlerimize değer katan genç çalışma arkadaşlarımızın röportajlarına yer verdik.

Kurumsal dergimiz Boehleritim'in 4. sayısı yayınlandı.

Bu sayımızda Endüstri 4.0 yolunda gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarımızı kapak dosyamızda ele aldık.

Boehlerit Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızı ve şirketimizdeki pozitif #ISG Kültürünü danışmanımızın kaleminden sizlere sunduk.

Üretim proseslerimizde kullanmakta olduğumuz gazları tedarik ettiğimiz önemli iş ortaklarımız arasında yer alan ve emniyetli hizmetleri ile iş güvenliğimize önemli katkılar sunan Linde Gaz A.Ş. 'yi sizlerle buluşturduk.

Geçmişten bugüne güçlü iş birliğimizi sürdürdüğümüz köklü bayimiz Beril Endüstriyel Ürünler Mühendislik'im faaliyet alanlarına yer verdik.

Aynı kurumsal değerlere bağlılık duyduğumuz #leitz ve #bilz markalarının kullanıcıya yüksek performans sunan ürünlerinden bahsettik.

Bir başka önemli bir konu olarak, dünyamızı tehdit eden #iklimkrizi konusuna dikkat çektik. Yerküre, sanayi öncesi ortalamalara göre sadece 1,5°C daha ısınırsa, geri dönüșü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağımızı biliyor musunuz? Şuanki gidişata göre 2050 seneryosu ise 4°C! Doğanın sesine kulak vererek, karbon emisyonlarını azaltmak, enerji ve su verimliliğini artırmak, geri dönüşüm ekonomisi ve toplumsal fayda konularına odaklanarak dünyamızı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmamız gerekiyor.

Sosyal dayanışma ve sokak hayvanları için gerçekleştirdiğimiz aktiviteleri okuyucularımızla paylaştık.

Faaliyetlerimize değer katan genç çalışma arkadaşlarımızın röportajlarına yer verdik.
SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

"Endüstri 4.0 yolunda gerçekleșen

yatırımlarımızla hedeflerimize

adım adım ilerliyoruz"

02 / 2020

Șirketimiz

Yeni Yatırımlarımız

Yeni makina yatırımlarımızla

hedeflerimize adım adım

ilerliyoruz

6

Ürünlerimiz

Üretim Gücümüz

Kalıpçılık Sektörüne Yönelik Ürünler

Haddeler

Takma Uçlu Matkaplar

14

İnovasyon

İnovasyon Gücümüz

QUATROTEC

Yeni Güvenli İșleme Özelliğine

Sahip Tornalama ve Delme

Takım Sistemi

Aktivitelerimiz

Doğayı

Birlikte Koruyalım

Üretim Yaparken

Doğayı Korumak

19 20


Boehlerit Türkiye

olarak kurulduğumuz 1967 yılından günümüze

sert metal üretimine ara vermeden devam ediyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yirmiyi așkın ülke

ihracatımız ile sanayi üretimine katkı sunuyoruz.

Gerçekleștirmiș olduğumuz yeni yatırımlarımızla

Endsütri 4.0 yolunda üretim kabiliyetimizi daha üst

seviyelere tașımayı hedefliyoruz.

Şirketimiz

5

6

8

10

11

Covid-19 Normalleşme Süreci

Yeni Yatırımlarımız

Boehlerit ISG Kültürü

Linde Gaz Türkiye

Bayimiz Beril Mühendislik

Ürünlerimiz

14 Kalıpçılık Sektörüne Yönelik Ürünlerimiz

15 Takma Uçlu Matkaplar

16 Haddeler

17 Bilz Taş Bağlama Malafataları

18 Leitz Kesici Takımlar

İnovasyon

19 Quattrotec

Aktivitelerimiz

20 Doğayı Birlikte Koruyalım

22 Ramazan Kolileri

23 Sokak Hayvanları

24 Fit Brokoli

25 Çalışan Ropörtajı

26 Çalışan Ropörtajı

Imtiyaz Sahibi

Boehlerit Sert Metal ve Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adına

Cüneyt DİK

Genel Yayın Müdürü

Deniz DERYA

Redaktörler

Cüneyt Dik

Deniz Derya

Göksel Gönültaş

Ediz Tuğrul

Melih Gürses

Mustafa Küçükyapıcıl

Çeviri

Deniz DERYA

Tasarım / Baskı

Basım Etiket Matbaacılık San. Tic. A.Ș.

Güllübağlar Mah. Yașardoğu Cad.

No: 3 Pendik / İSTANBUL

Tel.: +90 216 307 01 92

web: www.avasar.com.tr

Sertifika No :26375

Grafik Tasarım

Ayşenur Külerü

Fotoğraf

Ali İlkcan Kaynar

Erbil Yiğit

İletişim

GOSB 1600. Sok. No 1602. 41400

Gebze / Kocaeli Tel.: +90 262 677 1737

info@boehlerit.com.tr www.boehlerit.com.tr

Dergimiz süreli yayındır. Yılda 4 kez yayınlanır.

Tüm hakları saklıdır. Para ile satılmaz.

Bu sayı 2000 adet basılıp dagıtılmıştır.

Yıl: 2020 Sayı: Temmuz - Eylül


Cüneyt Dik

Genel Müdür

Yeni teknolojik yatırımlarımızın heyecanını yaşıyoruz.

İdeallerimiz hayallerimizden çok daha büyük !

Sürdürebilirlik bir hedef değil, durumlar bütünüdür.

Korunması vazgeçilmez kılınır. Günümüzde hızla değișen

pazar dinamikleri sürdürülebilirlik adına pek çok

parametreyi baștan gözden geçirmeyi gerektiriyor. Hedef

aynı kalsa da hedefe ulașma yolları belli zamanlarda

revize edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda Boehlerit Türkiye

olarak kurumsal hedeflerimizi gelișen tüm yenilikleri takip

ederek her yıl Mart ayında düzenlediğimiz strateji

toplantıları ile yeniden gözden geçiriyoruz. Bu șekilde

hem yıllık çalıșma planlarımızı hem de önümüzdeki 5 yıllık

stratejilerimizi belirliyoruz. Kurumsal hedeflerimizi

belirlerken insan kaynağımızı çok daha etkin hale

getiriyoruz. İnancımız odur ki bașarılı ișlerin en büyük

girdisi yetkin insan kaynağıdır.

Hedefimiz paydașlarımız ve çalıșanlarımızla ortak

paydamız yerli üretimimizle ülkemizde değer yaratmaktır.

Büyük hedefler kimileri için hayal, kimileri için ise hedeftir.

Hayal ile hedef arasındaki tek fark, bașarmak üzere yola

çıkma cesaretini göstermektir. 52 yıl önce dev bir sanayi

hayali ile iki tezgahla bu yola adım atan Boehlerit

Türkiye’yi özel kılan ise cesaretin yanı sıra sahip olduğu

insan kaynağı ve çalıșma azmidir.

Cüneyt Dik

Dünyanın 25 ülkesine gerçekleștirdiğimiz ihracatımız ve

markamızı tercih eden iș ortaklarımız sayesinde, satıș

hedeflerindeki iddiamızı ürün kalitesinde de devam

ettiriyoruz.

Pazarının büyük oyuncuları arasında yer alan Boehlerit

Türkiye, global ve bölgesel pazarlarda bașarısını devam

ettirmeyi hedefliyor ve biliyoruz ki bu hedef sadece kaliteli

üretimle mümkün olabilir. O nedenle en yüksek

teknolojideki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor

ve kendimizi sürekli yeniliyoruz.

3


Pandemi dünyamızı çevremizi

çok hoyratça kullandığımızı bize gösterdi.

Deniz Derya

Genel Yayın Müdürü

Globalleșme ile birlikte yerkürenin ritminde bir takım

değișiklikler yașandı. Bildiğiniz üzere bundan en çok

zarar gören de iklim değișikliği oldu. Hatırlayın, durumun

ciddiyetine dikkat çekmek için Çevre Aktivisti Greta

Thunberg Birleșmiș Milletler'de (BM) iklim değișikliği

konusunda yeterli adım atmadığını söylediği dünya

liderlerini sert bir dille eleștirmiști. İklim değișikliğine artık

sadece buzulların erimesiyle değil, bizzat günlük

yașamımızda yașadığımız seller, afetler, orman

yangınlarıyla tanık oluyoruz.

Corona virüs salgınının insanlığa sürdürülebilir dünya

düzenin önemini fark ettirdiğini söyleyebiliriz. Uluslararası

Enerji Ajansı (IEA) yeni tip corona virüs salgını nedeniyle

alınan ekonomik tedbirler ve karantina uygulamalarının,

enerji kullanımı ve karbondioksit salınımına etkisine ilișkin

yayınladığı raporunda; Corona virüs karantinaları sebebiyle

ciddi oranda düșen sanayi üretimi ve seyahatlerin

dünyanın enerji talebini ve küresel karbon salınımlarını da

rekor seviyelerde düșüreceğini açıkladı. Rapora göre

enerji talebindeki toplam düșüșün yüzde 6 olacağı

tahmin ediliyor. Buna paralel 2020 sonunda karbondioksit

salınımında yıllık 2.6 milyar tona denk gelen yüzde 8'lik

tarihi bir düșüș bekleniyor. Bu tarihteki en büyük

karbondioksit düșüșünü gösteriyor.

Sürdürülebilir bir dünya kurmanın ne derece önemli

olduğu çok daha geniș kitlelere yayıldı. Hepimiz bu

değișimin içindeyiz ve Covid-19 sonrası yeni dönemde

çevre duyarlılığı, sağlık duyarlılığı, toplumsal dayanıșma

duyarlılığı, sokak hayvanlarına hassasiyetin artacağını

umut ediyorum.

Bireysel farkındalıkların yanı sıra kurumların da bundan

sonraki süreçte mesele odaklı ve meseleye çözüm odaklı

olmaları çok daha fazla beklenecek. İtibarın sadece

finansal alanda yaptıklarımızla değil aynı zamanda topluma

katıklarımızla da ilgili olduğunu unutmamak gerekiyor.

Daha yașanabilir bir dünya için șirketlere önemli görevler

düșüyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde sadece

müșteriyle değil toplumla da ilișkili kuran sosyal markalar

ön planda olacak.

Bu sayımızda Endüstri 4.0 yolunda gerçekleștirdiğimiz

yeni yatırımlarımızı kapak dosyamızda ele aldık.

Boehlerit Türkiye İș Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızı

ISG danıșmanımızın kaleminden sizlere sunduk.

Üretim proseslerimizde kullanmakta olduğumuz gazları

tedarik ettiğimiz önemli iș ortaklarımız arasında yer alan

Linde Gaz Türkiye’yi sizlerle bulușturduk.

geçmișten bugüne güçlü iș birliğimizi sürdürdüğümüz

köklü bayimiz Beril Mühendislik’in faaliyet alanlarına yer

verdik.

Aynı kurumsal değerlere bağlılık duyduğumuz șirketler

birliğimizin bağımsız global șirketleri Leitz ve Bilz’in

kullanıcıya yüksek performans sunan ürünlerinden

bahsettik.

Çevre, sosyal dayanıșma ve sokak hayvanları için

gerçekleștirdiğimiz sosyal aktiviteleri farkındalık yaratmak

amacıyla okuyucularımızla paylaștık.

Faaliyetlerimize değer katan genç çalıșma

arkadașlarımızın röportajlarına yer verdik.

Keyifli okumalar dilerim.

Sevgiler

Deniz Derya

4


Covid-19 salgınının olușturduğu riski yönetebilmek ve çalıșanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek

amacıyla, șirketimiz tarafından bugüne kadar birçok tedbir alınmıș ve alınmaya devam etmektedir. İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun

aldığı tüm kararlar uygulanmaktadır. Güncel Hazırlanıyor...

konuların takibi ve șirketimize en hızlı șekilde uyarlanması için Covid-19 Kriz

Ekibimiz her hafta düzenli olarak toplanmaktadır. Bundan sonraki süreçte karșılașılabilecek olası vakalar için hızlı bir müdahale

sürecini devreye sokabilmek, çalıșanlarımızı ve finansal istikrarımızı korumak adına kriz senaryoları hazırlanmıștır. Bu

seneryolar üzerinden potansiyel riskler belirlenmiș ve acil eylem senaryoları belirlenmiștir.

COVİD-19 KRİZ EKİBİ HEDEFLERİ

• “Önce Sağlık” çalıșanlarımızın sağlığını güvence altına almak,

• Vakanın boyutunu değerlendirerek tehdidi kontrol altına almak,

• İș akıșlarımızda karmașıklığa/kesintiye sebebiyet vermeyerek, Șirket hizmetlerinin ve müșteri ișlemlerinin aksamamasını

sağlamak,

• Müșterilere ve üçüncü kișilere karșı olan sorumluluklar ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri zamanında yerine

getirmek,

• Finansal kayıpları en aza indirmek.

• İș sürekliliğini sağlamak

Șirketimiz, 11 Mart - 1 Temmuz sürecinde ofis çalıșanları için uzatan çalıșma sistemini devreye almıș, üretim çalıșanlarının

sayısını en aza indirmiștir. Geçirdiğimiz bu zorlu süreçte iș sürekliliğimiz ve tedarik zincirimiz bașarı ile yönetilmiș olup,

müșterilerimizin talepleri eksiksiz yerine getirilmiștir.

Boehlerit Türkiye çalıșanlarına Covid-19 testi yapılmıștır. Bașarıyla geçirilen bu zor günlerin ardından 1 Temmuz 2020 tarihi

itibariyle alınan geniș kapsamlı tedbirler çerçevesinde çalıșanlarımız dönüșümlü olarak ofis ortamlarına dönmüștür. Covid-19

süreci takip edilmektedir ve olası olumsuz bir tabloda gereken tedbirleri almaya hazırız ve gerekirse yeniden uzaktan çalıșmayı

devreye alabiliriz.

Tüm Boehlerit Türkiye çalıșanlarına, müșterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer tüm paydașlarımıza bu zorlu süreçte gösterdikleri

sağduyu ve adaptasyon için teșekkür ederiz.

Boehlerit Türkiye olarak

yeni dönemde yeni normallerimizle

tüm gücümüzle sizler için üretmeye devam edeceğiz.

5


Yeni Yatırımlarımız

Endüstri 4.0 Yolunda Hedeflerimize

Adım Adım İlerliyoruz...

Zamanımızın zorunluluğu haline gelen Endüstri 4.0 kavramı

hayatımıza girdikten sonra, üretim açısından konușacak

olursak; üretim süreçlerinin bütünlüğü önemli bir yere sahip

oldu. Bu durum bizler gibi üretici firmaları klasik tezgahlardan

ve donanımlardan; düșük maliyetli, daha az yer

kaplayan, daha az enerji harcayan, ancak bir o kadar da

yüksek verim ve güvenilirlikte çalıșırken aynı zamanda

ișletim ve yazılım sistemleri internet üzerinden koordine ve

optimize çalıșabilen, yine internet üzerinden bilgi ve veri

alıșveriși olanağı sağlayan tezgah ve donanımlara yöneltti.

Endüstri 4.0 bağlamında biz de üretimimize yeni tezgah

yatırımları yaptık ve yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Yaptığımız yatırımların öne çıkan özelliklerinden ve bize

sağlayacağı avantajlardan bahsetmek istiyorum:

Sert maden üretiminin bașlangıcı olan presleme

bölümümüzde robot entegrasyonlu pres makinesi, tezgahta

presleme ișlemi ve sinter tepsisine istenen dizilimi

mükemmel bir senkronizasyon içinde gerçekleștirirken,

hızlı, hassas ve güvenli çalıșma imkanı sunuyor.

Tezgah aynı zamanda, preslenen ürün adeti, ürünün birim

preslenme süresi ve bunun gibi birçok veriyi hızlı bir șekilde

kullanıcı arayüzüyle paylașabildiği için verimli bir

otomasyon sistemi olarak değerlendirebiliriz. Preshane

bölümüne yapmıș olduğumuz yatırımlar ile kapasitemizi

önemli oranda arttırmıș olup, daha hacimli ürün

presleyebilmekteyiz.

Pres bölümüzde yapılan yatırımlar, bizlere daha hacimli

ürünler presleyebilme ve üretebilme imkânı tanımıștır.

Bu yıl Kasım ayında gelecek olan yeni sinter fırınımız ile

kapasitemiz üç katına çıkmıș olacak. Bu durum üretim

maliyetlerimizde azalmaya olanak sağlayacak olup

kullanacağımız son teknoloji sayesinde daha rahat planlama

yapıp, ürünlerimizi müșterilerimize daha hızlı teslim edebileceğiz.

Özellikle așınma parçaları segmentinde darbe

mukavemetine ihtiyaç duyulan proseslerde kullanılan sert

metal kaliteleri bu fırında sinterlenerek, ana firmamızdan

aldığımız desteği en aza indirgeyecektir.

Sert maden üretiminde ana üretim kalemimiz olan kesici

uçların kesme kimliği çevre bileme bölümümüzde

olușmaktadır. Yine robot entegrasyonlu CNC makinesi

6


Yeni Yatırımlarımız

“Agathon Leo Peri” 4 palete kadar ürünün çevre bileme

ișlemini dıșarıdan müdahaleye gerek kalmadan kesintisiz

olarak tamamlayabiliyor. Gelișmiș kontrol teknolojisi ile,

tezgah bașında operatöre ihtiyaç duymadan uzaktan

internet bağlantısı ile belleğine gönderilen programları

kendi ișleme kapasitesine sahip. Leo Peri mevcut tezgahlara

oranla daha küçük hacimde çok daha fazla üretim

yapabilme kapasitesine sahip.

Çevre bileme bölümümüze yapmıș olduğumuz 2. tezgah

yatırımımız olan Agathon Dom Plus CNC makinesi de Leo

Peri gibi robot entegreli ve yükleme kolu 180° dönebiliyor.

Bu hareket bize esnek tașıma ișlemlerinde ve ürünün ikinci

bir pahının çevrilmeden tașlanabilmesini sağlayarak büyük

bir hız kazandırıyor. Agathon Dom Plus 12 palete kadar

ürünün çevre bileme ișlemini (hemen hemen bir iș günü

süresi kadar zaman) müdahaleye gerek kalmadan tamamlayabiliyor.

Dom Plus’ın en önemli özelliklerinden biri ise

tezgah üzerinde ölçüm probunun bulunması. Herhangi bir

müdahaleye gerek kalmadan tezgah kesici tașına kendi

değer atayabiliyor ki bu durum bize ciddi bir süreklilik ve

doğru ürün potansiyeli sağlıyor.

Șirketimiz

Form tașlama konusunda üretimimize çok yardımcı olacak

bu tezgah özel tasarlanmıș bir yapıda hareket eden

eksenleri sayesinde her zaman aynı değerler ile sonuç

almamıza olanak sağlamakta.

Tezgahın taș değiștirme ve en hassas șekilde tezgah

üzerinde taș formu bileme imkanı oldukça kısa ve bu

durum üretimimizi oldukça hızlandıracak. Ayrıca bir diğer

katkısı olarak, daha önce ihtiyacımız dahilinde tedarikçi

firmalarımızda tașlamasını yaptırdığımız ișlemlerin bir

çoğunu Chevalier Smart-B818 III yardımıyla kendi

bünyemizde yapabileceğimizi söyleyebilirim.

Büyüyen ve gelișen makine parkurumuz șuan sahip

olduğumuz 2500m2 kapalı alanın içerisinde daralma

meydana getirdi. Dikey depolama yatırımımız ile öncelikli

olarak depolama alanımızın optimizasyonunu sağladık.

Eski depolama șeklimizi dikey depolamaya entegre

ederek, daha verimli kullanabileceğimiz alanlar olușturduk.

Modula dikey depolama sistemimizi üretimimizin de bir

parçası olarak düșünerek, üretimle tam entegre olabilecek

șekilde kurduk ve bu bize zaman konusunda büyük

avantajlar sağladı. Kendi yazılımı sayesinde dikey depolama

sistemi stok yönetimini kolaylaștırırken, hatalarda da

önemli bir düșüș sağlayacak. İnternet üzerinden uzaktan

bağlantı ve kontrol imkanı sunan yazılım, stok durumunun

sürekli denetlenmesi, mal giriș – çıkıșlarının takip edilebilmesi

ve depo planlamasının detaylı ancak bir o kadar da kolay

bir șekilde gerçekleștirilebilmesini sağlıyor. Yazılım aynı

zamanda Endüstri 4.0’ ın olmazsa olmazı üretim takip

sistemleriyle (ERP) tam entegre șekilde çalıșabiliyor. Artık iș

emirlerimizin de bağlı olacağı sistem, operatör

arkadașlarımızın direkt olarak gerekli üretim aparatlarını tek

tuș ile önüne gelmesini sağlayacak.

Çoğunlukla manuel ya da NC kontrollü tezgahlarımızın

kullanıldığı düzlem ve form tașlama bölümümüze yapmıș

olduğumuz CNC kontrollü tașlama tezgahı

Chevalier Smart-B818 III çok düșük titreșimlerde çalıșabiliyor.

Mustafa Küçükyapıcı

7


ISG Boehlerit

BOEHLERIT’te

Pozitif ISG Kültürü

ÖNCE SAĞLIK VE

İŞ GÜVENLİĞİ

Günümüz çalıșma hayatında geleceğe daha umutla

bakabilmek ancak üretim odaklı sağlam bir altyapıya

sahip strateji, plan ve politikaların benimsenmesi ile

mümkün olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve verimliliği artırır.

Faaliyet gösterilen sektörde, üretim kaynaklarını verimli

kullanmak, yüksek kaliteli ürün ve/veya hizmet üreterek

müșteri beklentilerini karșılamak ve sektöründe lider bir

firma olmak için stratejik yönetim sürecinin iyi yönetilmesi

gerekmektedir. Bu sürecin temel yapılarından birisi de

üretimi doğrudan etkileyen iș sağlığı ve güvenliğidir.

İșletmede etkin yönetilemeyen sağlık ve güvenlik

ortamının dinamikleri, yașanabilecek iș kazaları ve meslek

hastalıkları, bașta insan sağlığını tehlikeye atarken beraberinde

pek çok olumsuzluğa sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle, ișyerlerinde sağlık ve güvenlik açısından

ișveren ve çalıșanların ortak paydada buluștuğu karakteristik

bir yapı içinde; riskleri en aza indiren ve koruyucu

önlemlerin ön planda tutulduğu pozitif iș sağlığı ve

güvenliği kültürü olușturulmalıdır.

İște tam bu kapsamda, BOEHLERIT; iș sağlığı ve güvenliğinde

farkındalığın arttırıldığı, güvenlik kültürünün

yaygınlaștığı, üst düzey katılım ve desteğin sağlandığı,

çalıșan personelin kendi sağlık ve güvenliğini ön planda

tutarak güvenli davranmak konusunda bilinçli olduğu ve

önce iș güvenliği mantığıyla gereken tedbirleri zamanında

alarak, gerçek anlamda sıfır iș kazasını hedefleyen bir

ișyeri olarak günümüz iș dünyasında yerini almaktadır.

Uluslararası, ulusal ve ișletme düzeyinde sağlık ve güvenlik

kurallarına öncelik verilerek, pozitif iș sağlığı ve güvenliği

kültürünü oturtmuș örnek bir ișyeridir.

Boehlerit’te güvenlikten başlayan iş güvenliği

disiplini, üretim alanında ve idari binada devam

ediyor..

İș güvenliğini yansıtan bakıș açısı güvenlik girișinden

bașlamakta. Burada ziyaretçiler için önemli bir uygulama

dikkat çekmekte. Yaka kartı uygulamasıyla ziyaretçiler iki

kategoride ele alınıyor. Sadece idari bina içinde

bulunacaklara beyaz renkli, üretim alanlara gireceklere

ise mavi renkli yaka kartı teslim ediliyor. Her ziyaretçiye

“Ziyaretçi Güvenlik Rehberi” verilerek, ișyerinde karșı

karșıya kalınabilecek riskler hakkında bilgilendiriliyor ve

ziyaretçilerin mutlaka refakatçi eșliğinde BOEHLERIT’te

bulunmaları sağlanıyor.

Üretim alanının girișinde yine ziyaretçiler için koruyucu

burunluk, fosforlu yelek, koruyucu gözlük, kulak tıkacı vb.

gibi koruyucu malzemeleri içeren Kișisel Koruyucu

Donanım Dolabı bulunmakta. KKD’siz üretime girilmesine

izin verilmemekte.

Dıș hizmet kapsamında yapılan bakım – tadilat, kurulum

vb. gibi etkinliklerde “Çalıșma Müsaade Formları”

dolduruluyor ve gözlemci bulunduruluyor. Gerekiyorsa

ișin durdurulması sağlanarak iș kazası riski en aza

indiriliyor.

Nezih ve güvenli bir çalışma ortamı

Dünya genelinde iș kazalarının kök nedenlerine

bakıldığında; ortam koșulları, insan faktörüne ait

yetersizlikler ile eğitim ve denetim eksikliği ön plana

çıkıyor. İșyerlerinin iș sağlığı ve güvenliği açısından

bulunmuș olduğu mevcut seviyesi de bu kapsamda

değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, ortam koșulları açısından BOEHLERIT

üretim alanına girdiğinizde ilk göze çarpan unsurlar;

temizlik, tertip ve düzen. Yüksek tavanlı, sakin ve

8


ISG Boehlerit

gürültüsüz bir çalıșma ortamı. İș akıșına uygun iș

ekipmanlarının düzenli olarak organize edildiği bir

yerleșim planı. Yürüyüș ve tahliye yolları zemin çizgileri ile

net bir șekilde ortaya konmuș, ilgili sağlık ve güvenlik

levhaları dikkat çekici alanlara asılmıș durumda.

İnsan faktörü açısından çalıșanlar değerlendirildiğinde

ise, belirgin bir iș disiplini içinde ișini bilerek gerçekleștiren

deneyimli ve ehil operatörler hemen göze çarpıyor. Bu

durum da eğitim zincirinin düzgün yürütüldüğünün açık

bir göstergesi. Buna örnek bir uygulama, ișe yeni

bașlayanlar için geçerli. Bu kișiler iș sağlığı ve güvenliği

eğitimini de kapsayan bir aylık oryantasyona tabi

tutulmakta ve bu süreç tamamlanmadan üretimde

çalıșmaya kesinlikle bașlamamakta.

Sağlık ve güvenlik açısından yapılan kontrol ve denetimlere

üretim personelleri de iștirak ediyor, uygunsuz bir durumda

ve/veya güvensiz hareketin yapılması halinde derhal

çalıșma arkadașlarını uyarıyor.

İște tüm bu pozitif etkenler, yıllardır BOEHLERIT’te “sıfır iș

kazası” hedefinin gerçekleșmesinde etkin rol oynuyor.

Olası iș kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için üst

yönetimin de her türlü desteği sağlamasının payının

büyük olduğunu vurgulamakta yarar var.

Önlemek, ödemekten daha kolay ve ucuzdur.

Mevzuat uyarınca olușturulan İș Sağlığı ve Güvenliği

Kurulu’na doğrudan Genel Müdür Cüneyt Dik bașkanlık

etmesi, çözüm odaklı önlemlerin zamanında alınmasını

ve gerektiğinde radikal kararların hızlıca uygulanmasını

sağlıyor.

Aynı șekilde, 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

kapsamındaki ilgili Yönetmelik uyarınca bölüm bazında

atanmıș sorumlulardan olușturulan Risk Değerlendirmesi

Ekibi ile saha gezileri sıkça yapılarak, tehlike kaynaklarına

bağlı risklerin ve buna bağlı yașanabilecek iș kazaları /

meslek hastalıklarının noktasal olarak tespit edilmesi

Șirketimiz

sağlanıyor. Çalıșanların görüș ve önerilerini rahatlıkla dile

getirmesi de, risk analizlerinin kapsamlı olarak

yapılmasında etkili oluyor.

Diğer yandan, Genel Müdürümüzün yapılan günlük saha

denetlemelerinde bizzat yer alması ve çalıșanların

sıkıntılarını yerinde dinlemesi de sağlık ve güvenlik

konusundaki bașarının artmasında önemli bir faktör.

Yangın güvenliği konusunda alınan önlemler de,

fabrikanın kuruluș așamasında öngörülen yangın algılama

sistemi, tavanlardaki duman tahliye kapak sistemi ve

bölümlerdeki olası yangın riskleri dikkate alınarak belirlenmiș

yangın söndürücüler yangın güvenliği açısından önem

arz ediyor. Bazı tezgahlardaki otomatik yangın söndürme

sistemleri iș güvenliği açısından ciddi bir korunma tedbiri.

“BOEHLERIT Yangın Projesi” kapsamında alınan tedbirler

yangından korunma ve yangınla mücadele konusunda

güvenli bir çalıșma ortamı için önemli artılar kazandırmıș

durumda.

İș sağlığı ve güvenliği politikasının ișyerinde nasıl

uygulandığını gösteren son çarpıcı örnek ise, BOEHLERIT

bünyesinde daha Dünya Sağlık Örgütü’nce COVID-19’un

pandemi ilan edilmesinden önce koronavirüs ile

mücadeleye yönelik hazırlanan “Bulașıcı Hastalıklar Acil

Eylem Planı” kapsamında alınan geniș çaplı tedbirler ve

yönetim ile çalıșanların bilinçli tutumudur. Șu ana kadar

sıfır pozitif vaka yașanması da bu farkındalığın açık bir

göstergesidir.

Yakın zamanda yapılan yatırımlarda da yönetimin tavizsiz

“önce iș güvenliği” ilkesi göz önünde bulundurulmaktadır.

Örneğin yeni gerçekleșen Dikey Depolama Sistemi ile

hem yerleșim anlamında ciddi anlamda yer kazanılmıș

olacak hem de ergonomi açısından kalıpların kaldırılması

ve tașınmasına yönelik önemli bir atılım sağlanmıș

olacaktır. Soğutma kulesi ve yeni modern çevre bileme

tezgahlarının devreye alınması ile birlikte de, iș güvenliği

tedbirlerinin daha arttırılması sağlanacaktır.

Sonuç olarak, 50 yılın üzerinde deneyime sahip seçkin bir

ișyerinde çalıșmak gerçekten bir ayrıcalık diye

düșünüyorum. Bir iș güvenliği uzmanı olarak, 2008

yılından itibaren bu organizasyonun bir parçası olmak

bana gurur vermekte. Her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında

kutlanan “İș Sağlığı ve Güvenliği Haftası” için temennim,

ülkemizdeki diğer ișyerlerinde de BOEHLERIT’de olduğu

gibi; ortaklașa sürdürülecek bir iș sağlığı ve güvenliği

çabasına odaklanarak, sağlık ve güvenlik farkındalığının

arttırılması ve pozitif güvenlik kültürünün

yaygınlaștırılmasıdır.

H. Melih Gürses

İș Güvenliği Uzmanı - A Sınıfı

( Mak. Y. Müh. )

9


Linde Gaz Türkiye

Linde plc, Alman bilim adamı ve girişimci Carl von Linde tarafından 1879 yılında Almanya’da kurulmuş, 2019

proforma satısları 28 milyar ABD Doları (25 milyar Avro) olan dünya çapında yaklaşık 80.000 kişiyi istihdam

eden, dünyanın önde gelen endüstriyel gaz ve mühendislik firmasıdır.

1879 yılında 5 ortağı ile beraber soğutucu makineler

üreten Carl von Linde, özellikle dönemin bira üreticilerinin

dikkatini çekmiș ve ticari bașarılar yakalamıștır. 1907

yılında Amerika kıtasına giden Linde, “Air Products”

adıyla kıtadaki alt șirketi kurmuștur. Ancak 1.Dünya

Savașı yıllarında ABD’de yașanan kamulaștırma sırasında

Carl von Linde “Air Products” șirketinin haklarını

kaybeder. Șirket “Union Carbide” adıyla 1992 yılına kadar

varlığını korur. Aradan geçen uzun yıllar sonucunda,

1992 yılında eski Linde bölümü “Union Carbide”

firmasından ayrılır ve Praxair adıyla yeni bir șirket kurulur.

Takip eden yıllarda yaptığı satınalmalar ve birleșmeler

sonucunda Praxair sektörün önemli oyuncularından biri

haline gelir.

2016 yılı ortalarında eski adıyla Linde AG ve Praxair

firmaları güçlerini birleștirmek için görüșmelere bașlar.

2019 yılına kadar süren hazırlıklar ve görüșmeler sonu

cunda Mart 2019’da yeni bir endüstri devi adını dünyaya

duyurur: Linde plc. Böylelikle dünyanın önde gelen iki

endüstriyel gaz firması yıllar sonra köklerine geri dönerek

birleșir. Bugün dünyamızı daha üretken hale getirme

misyonu ile tüm müșterilerine yenilikçi ve sürdürülebilir

çözümler sunmak için çalıșan Linde plc, dünyada 100

üzerinde ülkede operasyonlarına devam etmektedir.

Linde; havacılık, kimya, yiyecek ve içecek, elektronik,

enerji, sağlık, imalat gibi birbirinden farklı birçok

endüstride hizmet vermektedir. Linde'nin endüstriyel

gazları, hastaneler için hayat kurtarıcı oksijenden,

elektronik üretimi için yüksek saflıkta ve özel gazlara,

temiz yakıtlar için hidrojene ve çok daha fazlasına kadar

sayısız uygulamada kullanılmaktadır. Linde ayrıca

müșterilerinin verimlilik iyileștirmelerini ve emisyon

azaltımlarını desteklemek için son teknoloji gaz çözümleri

sunmaktadır.

Linde Gaz Türkiye olarak bizim için vazgeçilmez, birinci

öncelik her koșulda “Emniyet”tir. Her ișimizi tüm

paydașlarımız ile daima emniyetli yapmaya odaklanır ve

sıfır kaza hedefimize kendimizi adarız. Tüm müșterilerimize

emniyetli bir çözüm sunmak amacıyla daima yenilikçi

çözümler sunarız. İlk ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

OHSAS 18001 İș Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine

sahip olan Linde Gaz Türkiye, 2005 yılında EIGA gümüș

kazasızlık ödülünü alırken, 2006, 2007, 2008, 2009 ve

2019 yıllarında ise altın kazasızlık ödülünü almıștır.

Boehlerit Türkiye

Linde Gaz Türkiye İşbirliği

Çözüm ortağı olarak ișbirliği yapmaktan mutluluk

duyduğumuz Boehlerit ile proseslerinde kullanmakta

oldukları gazların tedariğine devam etmekteyiz. Gaz

tedariğinin yanı sıra, çok tehlikeli, korozif ve zehirleyici

gazlar ile çalıșan müșterimizin hem daha sağlıklı ve

güvenilir ortamda gaz kullanımlarına devam edebilmeleri

ve güvenli ortamda tüpleri depolayabilmeleri için bu dört

gaz kullanımına uygun özel gaz kabinleri ve regülatör

sistemleri tedarik ettik. Böylelikle risk analizi sonucu

emniyet en üst seviyeye çıkarılmıș, verilen eğitimler ve

denetimler ile çözüm ortağı sıfatımız ile müșterimize daha

emniyetli bir proses kazandırılmıștır. Yine aynı șekilde

MCP olarak kullanılan yüksek saflıkta gazlar için özel

manifold rampaları yapılarak bağlantıları sağlanmıș ve

güvenli çalıșma ortamı yaratılmıștır.

10


Linde Gaz Türkiye

Șirketimiz

Carl von Linde: “ Hırslı ve üretken insanlarla birlikte

sürdürülen bilimsel çabanın yarattıgı büyük tatminini

karsılastırılabilir buldugum tek sey, kisinin kendi basına ve

kendi uzmanlık alanında yaptıgı üretimdir. ”

Mert Alper Kumbaracı

(Linde Gaz A.S. Yönetim Kurulu Baskanı

ve Genel Müdürü):

" Çözüm ortağı olduğumuz tüm müşterilerimizin üretkenliğini

artırmak için, üstün emniyet ve kalite bilinciyle, aralık vermeden

çalışıyoruz. Boehlerit ile küresel çaptaki iş ortaklığımızı

Türkiye’de de sürdürmekten son derece mutluyuz. ”

Cüneyt Dik

(Boehlerit Türkiye

Genel Müdürü):

“ Linde Gaz Türkiye, üretim

proseslerimizde kullanmakta

olduğumuz gazları tedarik

ettiğimiz önemli iş ortaklarımız

arasında yer almakla birlikte,

emniyetli hizmetleri ile iş

güvenliğimize önemli katkılar

sunmaktadır. ”

11


Bayimiz

30 Yıldır İş Birliğimizi Başarıyla

Sürdürdüğümüz Köklü Bayimiz

Beril Endüstriyel Ürünler Mühendislik Limited Șirketi,

1989 yalında İbrahim Durgut Tarafından kurulmuș olup,

bugün 17 kișilik kadrosunda 9 aktif satıș mühendisi ile 31

yıldır faaliyetlerini bașarıyla sürdürmekte, nitelikli kadrosu

ile nitelikli hizmetine doğruluk ve dürüstlükten ödün

vermeden sürdürmeye önem vermektedir.

Endüstri Mühendisi olan Beril Durgut Hepgüzel, 2014

yılında 2. Kușak olarak șirkette yerini almıș, operasyonel

ve yönetimsel olarak firmanın her alanında faaliyet

göstererek firmanın bașarı çıtasını yükseltmeyi

sürdürmektedir.

Beril Mühendislik, Maden Mühendisliği yapılmak üzere

kurulmuș ancak sektörün yeterli olmaması ve dönemin

gerekliliği ile Teknik Hırdavat sektörüne yönelmiș, kendi

alanında bașta Eskișehir Bölgesi olmak üzere Türkiye

genelindeki bașarılı firmalar arasında yerini almıștır.

Teknik hırdavat sarf malzeme ticaretine Devcon

yapıștırıcı ile bașlayarak, Rocol Endüstriyel yağlar, Böhler

Sert Maden, Takımsaș Kesici takım ile sürdürmüștür.

Zaman içerisine bünyesine pek çok bayilik ve

distribütörlük katmıștır. Bugün ürün gamında Kesici

Takımlar, İș Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Endüstriyel

Yağlar, Ölçü Aletleri, Așındırıcılar yer almakta olup

Havacılık, Seramik, Demir Çelik, Beyaz Eșya, Otomotiv,

Cam sanayii bașta olmaz üzere tüm sanayi sektörlerine

hizmet etmektedir.

GREENLEAF CORPORATION firmasının Türkiye

Distribütörü olan Firma BOEHLERIT, 3M, NİKKEN,

MITUTOYO, OEHELD, ERALUBE, DASQUA gibi alanının

öncüsü olan 42 böyle bayiliğini de bünyesinde bulundurarak

10.000’den fazla stok ürün ile faaliyetlerini, bölge

bayiliği yaptığı markalar için Eskișehir, Afyonkarahisar,

Kütahya ve Bilecik illerinde; Distribütörlükleri ile ise tüm

Türkiye’de sürdürmektedir.

Kesici Takım alanındaki hizmetlerine 1991 yılında

BOEHLERIT (BÖHLER SERT MADEN) ile bașlamıș

yaklașık 30 yıldır bölge bayiliğini bașarılı bir șekilde

sürdürmektedir. BOEHLERIT ürünleri ile aldığı bayrağı

tüm sektörlere yayarak; TEİ, Alp Havacılık, Arçelik, Hisarlar,

Ankara TAI, ETİ, Gürallar, Kütahya Seramik, NG

Kütahya, Pașabahçe Cam, Anadolu Cam, Kale

Pratt&Whitney, HABAȘ gibi Türkiye’de kendi sektörlerinin

öncüsü olan firmalarda AA sınıfı tedarikçi olarak

hizmetlerini sürdürmektedir.

1991 yılında Böhler-Takımsaș ile bașladığımız Kesici

Takım hizmetlerini, Boehlerit ile tam zamanlı olarak iki

aktif satıș mühendisinin ilgilenmesinin yanı sıra İbrahim

Durgut ve Beril Durgut Hepgüzel de satıș ve teknik

desteğin içinde yer almakta, BOEHLERIT kadrosu ile

müșterilerine 30 yıllık tecrübesini sunmaktadır.

Boehlerit Türkiye ile olan 30 yıllık hizmet süresi içinde

teknoloji yakından takip edilerek birçok yeniliğe yer

açılmıș, yurt dıșından ithalatı yapılan birçok ürün

12


Bayimiz

Șirketimiz

Beril Endüstriyel Ürünler Mühendislik Limited Șirketi, Ford

Otosan’nın ve TEİ’nin ilk konsinye raflarını kurmuș,

ardından Hisarlar, Ankara TAİ gibi firmaları da konsinye

çalıșma sistemine dahil etmiștir. Çoğunlukla stoklu çalıșma

prensibine sahip firma, Güncel olarak çalıșmakta olduğu

birçok sanayicinin ürünlerini konsinye olarak stoklarında

tutmakta, bayisi olduğu firmalarının da iș ve güç birliği ile

müșterilerine düzenli bir hizmet sunmaktadır.

Boehlerit markası olarak üretilmeye bașlanmıș, verilen

teknik destekler ile iyileștirme çalıșmalarında bașarılı

olunmuștur. Kendi bünyesinde üretimi bulunmayan Beril

Mühendislik, müșteri gereksinimlerine bağlı olarak

BOEHLERIT karbür çubukları ile YSM markasında özel

freze takımları ürettirerek yerli sanayi ye katkı sağlamaktadır.

Yatırımları devam eden firma Eskișehir-Yunus Emre

KOBİ’de inșaatı sürmekte olan yeni yerlerinde, Fiziksel

harcanan zamanı teknoloji kullanımını arttırarak düșürüp

müșterilerine daha çok zaman ayırmayı, nitelikli istihdamı

arttırarak büyümeyi hedeflemektedir.

Boehlerit Türkiye ile 30 yıllık geçmișe dayanan iș

birliğimizde, müșteri memnuniyeti ve deneyimine katkı

sunan faaliyetler her zaman önceliğimiz olmuștur. Bu

kapsamda müșterilerimize sunduğumuz teknik hizmet

ve ziyaretlerin yanı sıra Boehlerit Türkiye’ye ve Boehlerit

Avusturya’ya gerçekleștirdiğimiz fabrika gezileri oldukça

etkili olmaktadır. Bu geziler ile müșterilerimiz,

BOEHLERIT’in yüksek teknolojili üretimini, kalite kontrol

sisteminin güvenilirliğini bizzat gözlemleyerek kesici

takım üretiminin detaylarını deneyimleme fırsatı elde

etmektedir. Boehlerit Üretim merkezini așama așama

gezen müșterilerimiz, torna ve freze takımlarının yanı

sıra, Tungsten karbürden üretilen așınma parçaları,

nozullar gibi pek çok farklı ürünün üretimini de

gözlemleyebilmektedir.

Beril Mühendislik, Müșterilerine kaliteyi sunmanın yanı

sıra, verdiği teknik destekle de her zaman bir adım önde

olmuș, kadrosunda yer alan profesyonel ve tecrübeli

mühendislerle teknolojiyi yakından takip ederek

faaliyetlerini sürdürmeyi ilke edinmiștir.

Satıșın hem öncesi hem de sonrasında aktif teknik hizmet

vererek, ürünlerin zamanında ve ihtiyaçlar dahilinde

müșterilere ulaștırılmasıyla birlikte müșteri beklentilerinin

ötesinde memnuniyetlerinin artırılması, yenilikçi, iyileștirici

faaliyetleri gerçekleștirerek insana ve çevreye saygılı,

sektörde güvenilir, lider ve tercih edilen bir kuruluș olmayı

bașarmıștır. Firma, ana amacının ÖNCE HİZMET ilkesi ile

çalıșarak Türkiye sanayisi ve sanayicisine yardımcı olmak

olduğunu özellikle belirtmektedir.

13


Yeni düzenleme ile EMO fuarında lansmanı yapılan

“Model ve Kalıpçılık” kataloğu ile kesici takım ürün

yelpazemizde yeni bir ürün kulvarı açılarak kullanıcılarına

kolay bir kullanım imkanı sunulmaktadır.

Çok amaçlı takım sistemlerinin yer aldığı DELTAtec90P

ürün grubuna küçük çaplı takım ve uçları da ilave eden

Boehlerit, BALLtec küresel kesici uç geometrileri ile finiș

ve yarı finiș uygulamalar için ideal çözümler sunmaktadır.

Özellikle düșük vibrasyon ve kesme kuvvetlerine sahip

yeni geometriler ile yumușak kesim sağlandığı gibi aynı

zamanda çok düzgün bir ișleme yüzeyi elde edilmektedir.

Bu takımlar aynı zamanda teknoloji partnerimiz Bilz

markasının geliștirdiği vibrasyon önleyici VIDAT uzatma

takımları ve Boehlerit sert metal tutucular ile uyumlu bir

șekilde çalıșabilmektedir. BALLtec takım sistemleri, sert

Kalıpçılık Endüstrisi

Boehlerit Türkiye’den

Kalıpçılık Sektörüne Yönelik Ürünler

Model ve kalıpçılık sektörüne uzun zamandır takım ve uç üreten Boehlerit, üstelenmiş olduğu

lider tedarikçi rolünü yeni üretmiş olduğu takım ve uç sistemleri ile sürdürmeye devam ediyor.

metal tutucuların yanı sıra hassas tașlanmıș, özel dizayn

edilmiș çelik tutuculardan olușmaktadır.

Bir bașka yeni takım sistemi RHOMBICtec (16-42 mm)

finiș uygulamalar için geliștirilmiș, 90 derece , yüzey ve

kontur freze ișlemleri için uygun çözümler üreten, model

ve kalıpçılık sektörünün beğenisini kazanmıș bir takım

sistemidir. %3 Co içeren ultra ince tanecik yapısına sahip

BCH03M kalitesi ile 65 HRC sertliğe kadar sertleștirilmiș

çelikler rahatlıkla ișlenebilmektedir. ISO 00P yuvarlak uçlu

takım sistemlerinde de kullanılabilen bu kalite ile birlikte

BCH05M kalitesi yüksek hız frezeleme uygulamaları için

geliștirilmiș bir kalitedir. Bu üç yeni frezeleme sistemi ile

çelik ve döküm malzemelerin üstün performans ile ișlenmesi

hedeflenmiștir. BCH10M, yeni üniversal freze kalitesi bu

üç freze sisteminde kullanılabilen ortak bir kalitedir.

BALLtec

ISO 00P

DELTAtec90P

En küçük ayrıntılara

kadar kusursuz

frezeleme !

Ediz Tuğrul

14


Takma Uçlu Matkaplar

Takma Uçlu Matkapların Avantajları nelerdir?

• Yüksek kemse hızları ve ilerleme değeri

• Yüksek talaș kaldırma oranı ve üretkenlik

• 4 kesme kenarına sahip değiștirilebilir ekonomik uçlar

• Maksimum ișlem güvenirliği

• İdeal talaș tahliye kanalı ile rahar talaș atımı

• Yüzey kalitesi ve delik çapı hassasiyeti

• Ni kaplama ve uzun takım ömrü

• 2xD-3xD-4Xd-5Xd delme derinlikleri

• Yumușak ve sert malzemeler için farklı uç kaliteleri

Talaş akışı hangi etkenlere bağlıdır?

• Talaș akıșı kanallarının șekli

• Soğutma

• Kesme koșulları

Ürünlerimiz

Talaş Oluşumu Hangi etkenlere bağlıdır?

• Kesme hızı

• İlerleme değeri

• Malzeme

• Soğutma sıvısı iletimi ve basınç

• Uç geometrisi

• Matkap geometrisi

Doğru matkap seçimi için gerekli kriterler;

Çap derinliği, Delik kalitesi, tolerans, ilerlerme oranı,

kesme verileri, tezgah, devir, stabilite soğutma,

salgı, güç, güvenlik, tezgah ve takım maliyeti,

iș parçası malzemesi ve delme koșuları olarak

sıralanabilir.

Ediz Tuğrul

15


Hadde Ürünleri

Türkiye’nin Tungsten Karbür Uzmanı

Boehlerit Türkiye

Tungsten Karbür Tel Çekme Haddeleri

Tel çekme haddeleri, günlük hayatımızda kullandığımız

otomobil lastiğinin içindeki teller (çelik kord), kaynak

elektrot teli, kablo teli, yay, çivi teli gibi metal çekme

operasyonlarında kullanılmaktadır.

Tungsten karbür uzmanı Boehlerit Türkiye, Gebze

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim merkezinde

gereksinimleri en üst düzeyde karșılayabilecek farklı

çaplarda ve kalitelerde tungsten karbür tel çekme

haddeleri üretmektedir.

Kaliteli tel üretmek için ihtiyacınız olan o prosese uygun

olan en doğru haddeyi kullanmaktır. O nedenle ideal

hadde çekirdek kalitesi, ölçüsü ve uygun hadde profili

gözönünde bulundurulması gereken en önemli özelliklerdir.

Mevcut prosesinize uygun profilde karbür hadde

kullanarak, hem hadde ömürlerinin uzamasını, hem de tel

çekme hızlarının yükselmesini sağlayabilirsiniz. Modern

metal çekme operasyonları için, çekilen mamulde yüksek

ölçü hassasiyeti, hassas yüzey pürüzlülüğü ile birlikte

mekanik özellikleri arttırmak için așınmaya mukavim ve

ideal çekim geometrisine sahip haddeler kullanılmalıdır.

Tungsten karbür haddelerin sahip olması gereken

özellikler nelerdir?

Seçilen çekirdek toz kalitesi; çekirdek geometrisi, giriș,

redüksiyon alanı, yataklama ve çıkıș açısı tungsten

karbür haddelerin sahip olması gereken özellikler olarak

sıralanabilir. Ayrıca, giriș ve çıkıș çaplarına bağlı olarak

redüksiyon oranı ve elde edilen redüksiyon oranına bağlı

olarak çekilecek malzemeye uygun toz kalitesi ve ortalama

açı değerleri değerlendirilerek seçim yapılmalıdır.

Tungsten karbür esaslı haddelerin avantajları

nelerdir?

Piyasada en çok bulunan hadde çekirdekleri tungsten

karbür esaslı çekirdeklerdir. Karbür hadde çekirdekleri

metal çekme endüstrisinde çok geniș bir alanda kullanılmaktadır.

Tungsten karbür tozları bağlayıcı element

olarak belirli bir oranda kobalt ile preslendikten sonra

yüksek vakum ve sıcaklıkta sinterlenmek suretiyle imal

edilmektedir. Sertliği, yoğunluğu ve basma mukavemeti

sertleștirilmiș çeliklerden bile daha yüksek olan tungsten

karbür; çekirdek üretimi için ideal așınma direncine

sahip bir malzemedir. Genleșme miktarı ise çeliğin yarısı

kadardır. Bu nedenle tel çekme ișlemi sırasında olușan

yüksek sıcaklıklarda karbür çekirdekler deforme olmamaktadır.

Ayrıca, tungsten karbürün cüruf tozu gibi

yabancı maddelerin așındırmasına karșı dayanımı

oldukça yüksektir ve muhtelif denemelerde çeliklerin elli

katına çıktığı gözlenmiștir. Tungsten karbür yüzeyini çok

yüksek bir hassasiyette ișlemenin mümkün olması da

ayrıca avantajıdır. Bu özelliklerden dolayı da çekirdek

ömrü uzamakta ve telin çizilme riski azalmaktadır.

Hadde tasarım teknikleri

Technics of Nib design

Silindir açısı (Z)

Bearing angle

Yüksek performans için, redüksiyon ve

giriş açısının birlikte büyütülmesi

gerekir.

Sadece redüksiyon açısının arttırılması

sürtünmeyi arttırır.

Sadece silindir mesafesinin (Z)

arttırılması sürtünmeyi arttırır.

Redüksiyon açısı düzeltme faktörü

olmadan maksimum büyütme delik

çapının 0,3mm fazlası olabilir.

Redüksiyon açısı

Reduction angle

Giriş Açısı

Entry angle

Göksel Gönültaș

16Leitz Kesici Takımları

YENİ

WhisperCut PLUS

Yüksek Verimliliği İle İkna Edici

WhisperCut PLUS

Ön Frezelemede Yüksek Verimlilik

Avantajları;

• Üç kere bilenebilir ve değiștirilebilir DIA uçlar ile

alüminyum gövdenin tekrar kullanım imkanı

• Özel dizaynı ve malzemesi sayesinde ağırlığı yarıya

inerken ses șiddeti de 5dB(A)’e kadar azalır

• DFC ( Talaș Yönlendirme Sistemi) ile çok daha temiz

çalıșma ortamı sağlar

YENİ

WhisperCut PLUS

Yüksek Performans

Üç kere bilenebilir ve değiștirilebilir DIA uçlar ile

alüminyum gövdenin tekrar kullanım imkanı

Çok Sessiz ve Çok Hafif

Özel dizaynı ve malzemesi sayesinde ağırlığı yarıya

inerken ses șiddeti de 5dB(A)’e kadar azalır

Mükemmel Talaş Yönlendirme

DFC ( Talaș Yönlendirme Sistemi) ile çok daha temiz

çalıșma ortamı sağlar

Düşük Maliyet

Değiștirilebilir dișler ve alüminyum gövde sayesinde %10

daha düșük maliyet

Sessiz Tasarım

Çelik gövdenin yarısı ağırlığındaki optimize edilmiș

alüminyum gövde ile 5 db(A)’ e kadar sessiz

18


Boehlerit Quattrotec

İnovasyon

Quattrotec

Yeni Güvenli Işleme Özelliğine Sahip

Tornalama Ve Delme Takım Sistemi

Uzun zamandan beri kullanılmakta olan Pentatec

üniversal takım sistemleri 5 farklı takım yerine

kullanılabilen takım değișim süresi ve ișleme süresince

takım hareketi olmadığı için %30 zamanı kısaltan torna ve

delme takımlarıdır. Devrim niteliğinde yeniliğe sahip

Quattrotec takım sistemi ile akıllı ișleme konseptine yeni

bir adım atıyoruz; özel uç oturma yuvalarına sahip güvenli

çalıșma imkanı bu ürünü öne çıkartan bașka bir özelliktir.

Yeni Quattrotec takım sistemini kullanıcılarıyla bulușturan

Avusturyalı karbür ve takım uzmanı Boehlerit, tüm

malzeme gruplarında kullanılabilen Quattrotec tekımlar ile

kullanıcıların maliyetlerini așağıya çekiyor. Özel dizayn

edilmiș tek bir takımla, doludan delik delme (parçanın ve

takımın dönmesi ile)-çap tornalama-alın tornalama-delik

tornalama gibi 4 önemli ișleme özelliğine sahip takımlar

oldukça düșük titreșim değerlerinde çalıșmaktadır.

Güvenli, kolay ișleme sistemine sahip rakipsiz Quattrotec

takımlarda kullanılan uçların altındaki çentik, uçların

%100 doğru ve hızlı takılmasını sağlamaktadır.

Boehlerit’in denenmiș ve test edilmiș farklı sertliklerdeki

kaliteleri așınmaya dayanıklı CVD kaplama veya ișlem

güvenliği sağlayan PVD kaplama özelliklerini uçlarda

görebilmekteyiz. Bu sayede farklı ișleme yöntemlerine

göre kaliteleri seçebilmekteyiz.

Yenilikçi Quattrotec takım programı, ișleme ve takım

değiștirme sürelerini, takım tüketimini azaltır. Aynı

zamanda, sıfırdan geliștirilen bu son derece stabil takım

sistemi gelișmiș proses güvenliği ile uygulama sırasında

verimliliği ve esnekliği artırır. Quattrotec ile – Boehlerit’in

yeni yollarını hep birlikte keșfedelim.

19


Doğayı Birlikte Koruyalım

Bugünün ihmallerinden

yükümlü olmayan bir geleceği

şekillendirmek istiyoruz.

Doğayı Birlikte Koruyalım

Çevreye karșı sorumluluk Boehlerit Türkiye’nin yașayan

bir gerçeği ve kurumsal politikasının ayrılmaz bir

parçasıdır.

Boehlerit ekonomi ve ekoloji dengesini korumaya alan

șirket politikasıyla, çevresel, sosyal ve ekonomik

gereksinimlere göre dengeli bir șekilde çalıșarak ve yasal

yükümlülükleri yerine getirerek çevresel ve enerji

performansının sürekli olarak iyileșmesini sağlar. Çevre ile

ilgili olarak kaynakların korunması ve enerji verimliliği

değerlerimizin vazgeçilmezidir.

Üretim Yaparken Doğayı Korumak

Uzun ömürlü ve geri dönüștürülebilir kaliteli ürünlerin

geliștirilmesi ve üretilmesi ürünlerin imalatında çevre

dostu önlemlerin alınması ve bununla birlikte ürünlerin

uygulama alanlarında çevre kirliliğinin en aza indirgenmesi

temel uygulamalarımız arasındadır.

Boehlerit Türkiye olarak faaliyetlerimizde çevreye ve

gelecek kușaklara olan sorumluluğumuzun farkındayız.

Bașta çalıșanlarımız olmak üzere tüm paydașlarımızın

çevresel konularda farkındalığını arttırmaya yönelik

faaliyetlerde bulunuyoruz. Çalıșanlarımız ve müșterilerimiz

için olduğu kadar toplum için de sürdürülebilir değerler

yaratmayı hedefliyoruz.

Fabrikamızda sıcak suyu güneș enerjisinden

elde ediyor ve makine parkımızın aydınlatılmasında

gün ıșığından faydalanıyoruz.

Tehlikeli atıklarımızı doğaya zarar vermeyecek

șekilde bertaraf ediyoruz.

Fabrika bahçemizi biriktirdiğimiz yağmur

suları ile yeșillendiriyoruz.

Tehlikeli olamayan ayrıștırılmıș tüm atıklarımızı

geri dönüșüme gönderiyoruz.

20

Gelecek nesillere daha yașanabilir bir dünya bırakmak için; #dogayıbirliktekoruyalım!


Doğayı Birlikte Koruyalım

Aktivitelerimiz

Değerini bil!

Keșfet!

Kirletme!

Sahip çık!

Tüketme!

Koru!

Kesme!

Yakma!

Saygı göster!

Çok sev!

Doya doya yașa!

İyi bak!

“İnsanlar, dünyanın, sanayi öncesi döneme göre

yaklaşık 1,0ºC ısınmasına sebep oldu. Küresel ısınma

şimdiden, kuraklık ve seller gibi aşırı hava olayları, deniz

seviyesinde yükselme ve Arktik denizinin erimesi olarak

etkilerini göstermeye başladı.

Doğanın sesine kulak vererek, karbon emisyonlarını

azaltmak, enerji ve su verimliliğini artırmak, geri

dönüşüm ekonomisi ve toplumsal fayda konularına

odaklanarak dünyamızı iklim değişikliğinin olumsuz

etkilerinden korunmamız gerekiyor.

Dünyamızın Havale Eşiğinin

1,5 °C olduğunu biliyor musunuz?

Yerküre, sanayi öncesi ortalamalara göre sadece 1,5°C

daha ısınırsa, geri dönüșü mümkün olmayan bir yıkımla

yüz yüze kalacağız. Fosil yakıt tüketimi ile artan seragazı

emisyonları, bizi insanlığın șimdiye kadar yüzleștiği en

zorlu süreçle karșı karșıya bırakmaya bașladı bile!

Şuanki gidişata göre 2050 seneryosu ise 4°C!

“Paris İklim Anlașması, 2020 sonrası süreçte, iklim

değișikliği tehlikesine karșı küresel sosyo/ekonomik

dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Paris

Anlașması’nın uzun dönemli hedefi, endüstriyelleșme

öncesi döneme kıyasen küresel sıcaklık artıșının 2°C’nin

olabildiğince altında tutulmasıdır. Bu hedef fosil yakıt

(petrol, kömür) kullanımının tedricen azaltılarak,

yenilenebilir enerjiye yönelinmesini gerektirmektedir.

Ülkemiz, Paris Anlașması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde,

New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza

Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamıștır.

İklim değișikliğiyle mücadele kapsamında, düșük

karbonlu ekonomiye küresel düzeyde geçilmesi hususu,

insanların yașam biçimlerini, üretim ve imalat yöntemlerini

değiștirecek köklü bir dönüșüm öngörmektedir. Bu

nedenle iklim değișikliğiyle mücadele ve uyum çalıșmaları

salt bir çevre sorunu olarak algılanmamalıdır. Esasen, bu

mücadele gelișmiș ve gelișmekte olan ülkelerin izleyeceği

büyüme stratejilerini, enerji politikalarını, sağlık ve tarımla

ilgili programlarını, su kaynaklarının kullanımını, gıda

güvenliğini, düșük karbonlu ekonomiye geçiș ve

sürdürülebilir kalkınma hedeflerini doğrudan etkileyebilecek

ve bunların geliștirilmesinde belirleyici olabilecektir. Bu

hedeflerin gerçekleștirilebilmesi için gelișmiș ülkelerin,

finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliștirme

taahhütlerini yerine getirmesi önem tașımaktadır.”

İklim değișikiği ile mücadele küresel boyutta bir aciliyet

gösteriyor. Dünyamız uyarılar vermeye bașladı.

İklim değișikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için

karbon emisyonlarının 2030’a kadar yüzde 45 oranında

azaltmamız ve yüzyılın ortasına doğru da tamamen

sıfırlamamız gerekiyor.

Durum acil ve önemli! İklim değișikliği ile mücadelede

ülkeler, șehirler ve șirketler birlikte hareket etme zorunda.

Büyük șirketlerin neredeyse tamamı karbon emisyonunu

azaltmaya yönelik aksiyonlar alıyorlar. Bu kapsamda

kurumsal sistemlere ve performans ölçütlerine ilkim

değișikliğine dair strateji ve hedefleri dahil etmek gerekiyor.

İklim krizini önlemek ve ortaya koyduğu tehditleri ortadan

kaldırmak için toplumun her alanında hızlı, geniș

kapsamlı ve benzeri görülmemiș değișiklikler gerekiyor.

Kaynaklar;

http://www.mfa.gov.tr/paris-anlasmasi.tr.mfa

https://www.birbucukderece.com/

HBR Türkiye Nisan Sayısı

Deniz Derya

21


Ramazan Kolileri

Boehlerit Türkiye’nin

iyiliğe açılan mavi kanatlarıyla Ramazan

kolilerimizi tüm çalıșma arkadașlarımızla ve

Covid -19 ‘la mücadele ettiğimiz günlerde

ihtiyaç sahipleriyle paylaștık.

Salgınının yol açtığı yaraları sarmak için bașlatılan

mücadeleye destek olmak amacı ile Boehlerit Türkiye

olarak Temel İhtiyaç Derneği – TİDER ve Küçükyalı Semt

Muhtarlığı aracılığıyla Ramazan kolilerimiz ihtiyaç

sahiplerine ulaștırdık.

COVID-19’dan Korunmak İçin 4

Temel Kuralı Unutmayın !

- Elleri yıkamak

- Sosyal mesafeyi korumak

- Maske takmak

- Mecbur olmadıkça evden çıkmamak

Sağlıcakla Kalın!

Toplumsal dayanıșmanın en az sosyal mesafe kadar

önemli olduğu bu dönemde Covid-19 ile mücadelede

ülkemizde toplumsal dayanıșmanın pek çok güzel

örneğine tanıklık ettik.

Sağlık Bakanlığı’mızın bașarılıyla sürdürdüğü mücadele

sonucunda normalleșme sürecine adım atmayı bașardık.

Ülkemizin ve tüm insanlığın biran önce bu zorlu günleri

bașarıyla atlatmasını diliyoruz.

Kontrollü Sosyal Hayat döneminde lütfen tedbiri elden

bırakmayın.

Deniz Derya

22


Sokak Hayvanları

Aktivitelerimiz

Boehlerit Türkiye’nin

Mavi Kanatları

Hayvan Dostlarımız İçin Yola Çıktı

Gerçekleștirdiğimiz yeni makina yatırımımızla gelen

ahșap paletlerden, sokakta yașayan dostlarımız için

kulübeler yaptırdık.

Bu etkinlik ile kullanılmıș ahșap paletler geri

dönüștürülürken, sevimli dostlarımız da yeni yuvalarına

kavușmuș oldular.

Kulübelerimiz Sahipsiz Hayvan Besleme Alanı’na

yerleștirildi.

'İnsanlar dünya sadece kendilerinin

zanneder, oysa hayvanlar en az

bizim kadar bu dünyaya sahipler!

Düzeni sağlayan, zinciri oluşturan

onlar.'

Deniz Derya

23


Çalışan Ropörtajı

Boehlerit Türkiye

Genç Yetenekleri Kazanıyor!

Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşımız

İsmail Çağlar Bayram

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Afyonkarahisar doğumluyum. Afyonkarahisar Anadolu Öğretmen

Lisesindeki eğitimimi tamamladıktan sonra 2013 yılında

Türk Alman Üniversitesi Mekatronik Sistemler Mühendisliği

lisans eğitimime bașladım. 2019 Haziran ayında bitirdiğim

lisans eğitimim sonrası aynı yılın ekim ayında Boehlerit

firmasında Üretim Planlama ve Kontrol Mühendisi olarak

çalıșmaya bașladım.

Hangi okuldan mezunsunuz.

Nasıl bir üniversite hayatı geçirdiniz?

Öğrencileriyle birlikte ilk kez 2013 güz yarıyılında eğitime

bașlayan Türk Alman Üniversitesinin ilk öğrencilerindenim.

Eğitimimin ilk yılını, lisans eğitimimiz yüzde yüzde Almanca

dilinde olduğu için Almanca hazırlık sınıfında geçirdim. Bu

hazırlık döneminin sonunda “Yüksek Öğrenime Geçiș İçin

Almanca Sınavı” (DSH) da bașarılı oldum ve lisans eğitimime

bașlamaya hak kazandım. Lisans eğitimim öncesi Almanya’nın

Düsseldorf kentinde bir ay boyunca teknik Almanca dil

eğitimi aldım. 2019 yılında bitirdiğim lisans eğitimim boyunca

Berlin Teknik Üniversitesi’nde iki ay süreli yaz okuluna katıldım

ve projelere dâhil oldum. Eğitimim boyunca yaptığım stajlar

sayesinde iș ortamını ve sektörleri tanıma imkânı buldum ve

bu da çalıșma hayatına kolayca adapte olmamı sağladı.

Șuanda da halen Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

bölümünde yüksek lisans yapmaktayım.

Hobileriniz neler? En büyük hayaliniz nedir?

Kendinizde en sevdiğiniz özelliğiniz nedir?

Hobilerim arasında ilk olarak seyahat etmeyi söyleyebilirim.

Yurt içi olsun yurt dıșı olsun farklı yerleri gezmek görmekten

çok hoșlanırım. Bunun dıșında teknolojik yenilikleri, inovasyonları

ve sinema sektörünü yakından takip ediyorum. Spor

olarak futbol oynamayı ve takip etmeyi seviyorum.

En büyük hayalimin farklı ülkelerde farklı kültürleri görmek ve

farklı kültürlerden insanlarla tanıșmak olduğunu söyleyebilirim.

En sevdiğim özelliğimi sakin, adaptasyon sorunu yașamayan

ve esnek bir insan olmam diye tanımlayabilirim. Birçok durumda

soğukkanlılığımı koruyabiliyorum ve farklı durumlara

olaylara karșı çabuk reaksiyon alabiliyorum. Bir de dıșa dönük

ve hevesli bir insan olduğumu düșünüyorum.

Çalışma hayatına yeni başlayan bir genç olarak neler

hissediyorsunuz?

Aslında çalıșma hayatında yeni olmadığımı söyleyebilirim.

Eğitimim esnasında hem uzun süreli stajlar hem de yarı

zamanlı çalıșmalar yaparak bu hayatın bir parçasındaydım

diyebilirim. Tabi ki tam zamanlı ve öğrenci sıfatıyla değil de

mühendis sıfatıyla çalıșmak daha farklı bir șey. Sorumluluklarınız

ve sizden beklenenler biraz daha artıyor. Ben de lisans

eğitimim biter bitmez çalıșma hayatına bașlayan bir birey

olarak kendimi șanslı görüyorum. Yetiștiğim kușağın ve

ortamın etkisiyle gelișmelere daha hızlı uyum sağlayıp

yenilikleri firmamıza entegre etme noktasında çalıșmalarım

oluyor.

Boehlerit’te çalışmayı kısaca anlatır mısınız?

Boehlerit’te çalıșmaya bașladığımda açıkçası sert metal

ürünler hakkında sadece bir ön bilgiye sahiptim. Öncelikle sert

metal ürünler, talaș kaldırma prosesleri, kesici takımlar ve

üretim așamaları temel bașlıkları altında sıralayabileceğim,

yöneticim tarafından hazırlanmıș eğitim programı doğrultusunda

iki ay gibi kısa bir sürede firmamıza ve sektörümüze

adapte oldum. Bu eğitim sonrasında Avusturya’ da bulunan

genel merkezimiz Boehlerit GmbH fabrikamızda bir ay süreyle

kapsamlı bir eğitim programına dâhil oldum. Firmamızın bana

sunduğu bu imkân ve yöneticilerimin ilgileri sayesinde çok

kısa bir zaman zarfında üretim planlama biriminde takım

arkadașlarım ile uyum içinde çalıșabilecek konuma geldim.

Genel olarak üretimin akıșını bozan problemlerin sistematik

çözümleri, inovasyonların entegre edilme süreçleri, üretim

süreçlerinin ve organizasyonlarının optimizasyonu ve

maliyet-zaman analizleri üzerine çalıșmalar yapıyorum.

Boehleritteki hedefleriniz ve gelecek vizyonunuz nedir?

Șuan Boehlerit firmasında çalıșmaktan gerçekten mutluyum;

ben sektöründe uzman denilebilecek niteliğe sahip birisi

olmak isterim ve bu bağlamda sektöründe öncü firmalardan

olan Boehlerit gelișimime büyük katkı sağlıyor. Yeniliğe önem

veren yöneticilerim ile birlikte gelecek için üzerinde çalıștığımız

projeleri hayata geçirmek ve bu projelerle anılabilmek

hedefimdir.

Deniz Derya

24


Çalışan Ropörtajı

Aktivitelerimiz

Üretimimizin Şekillendirme

Bölümüne Değer Katan

Genç Yeteneğimiz,

Ali İlkcan Kaynar

Bize biraz kendinizde bahseder misiniz?

Sükûnete düșkün, belirsizliklere tahammülsüz, hayvanlar ve

hayattaki küçük nüanslarla mutlu olabilen alelâde biriyim.

Sonbaharı, yağmurlu karanlık gündüzleri, akșam üzeri sahilde

yapılan uzun sessiz yürüyüșleri severim.

Boș olarak nitelendirebildiğim zamanlarımın çoğunluğunu yine

kendimle geçirmeyi tercih ediyor ve bu süre zarfını genellikle

hobilerimle ilgilenerek yahut film izleyerek tüketiyorum. Müzik

eșliğinde yemek ya da temizlik yapmanın ruhuma iyi geldiğine

inanıyorum.

Hobileriniz neler? En büyük hayaliniz nedir? En

sevdiğiniz özelliğiniz nedir?

Akranlarımla dıșarıda geçirmem gereken yıllarımın çoğunu

müzik ve fotoğraf üzerine çalıșmalar yaparak odam da ve kayıt

stüdyolarında geçirdim.

Pek tabi tüm bu çaba bir noktadan sonra hobi olmaktan çıkıp

profesyonelliğe yüz tuttu. 2008-15 yılları arasında aktif olarak

rap yapıp organizasyonlarda sahne alıyorken

diğer yandan da portre fotoğrafçılığı yapmaya devam ettim.

Askerlik sonrasında hayatın rengi bir hayli değișince kayıtlara

ara verip piyano çalmaya bașladım ve son 5 senedir kendimi

bu alanda geliștirmek adına adımlar atıyor,

enstrümantal çalıșmalar kompoze edip yayınlıyorum.

En sevdiğim özelliğim soruyla çelișiyor olsa da hayalperest

olmamak diyebilirim. Hayal kurmak için fazla realistim.

Hedeflere ve kararlılığa inanıyor, ihtiyacım olan tüm gücü

bunlardan alıyorum.

Boehlerit’te çalışmayı kısaca anlatır mısınız?

Boehlerit’te çalıșmak her șeyden önce bana güven duygusu

așılıyor. Yüksek kalite standartlarına sahip köklü bir șirket

olmasının yanı sıra gerek yaptığımız ișten gerekse firma olarak

sürekli ileriye dönük adımlar atıyor olmamızdan büyük bir

heyecan duyuyorum. Bu büyüme ve bașarının parçası

olduğum için mutluyum.

Takım olmak sizce nedir?

Boehlerit’i 4 kelimeyle anlatacak olsanız ne söylerdiniz?

''Boehlerit Evimde Olmak Gibi'' derdim.

Kișinin evi, mental huzurunu bulduğu yerdir. Bu bağlamda

Boehlerit’e evim demekte de bir beis görmüyorum.

Takım olmak her șeyden önce ben olmamaktır. Ben yerine biz

olup aynı hedef ve değerleri özümsemek, kitlesel bir adanmıșlığın

parçası olmak demektir.

Deniz Derya

25


İşveren sendikamız

MESS’in projesi

Fit Brokoli

ile tanıştık.

Yeni Normal’de herkes için ulașılabilir,

hızlı dönüș yapan ve hayatı kolaylaștıran

bir diyetisyen desteği

Fit Brokoli

Lüks Değil İhtiyaç

Sosyal izolasyonda olduğumuz ve sıkça #EVDEKALdığımız bu dönemde yeni bir

hayat tarzına alıșmanın etkilerini hepimiz yașıyoruz. Kendimizi durup dururken

buzdolabını izlerken buluyor, bağıșıklık sistemimizi güçlendirmek için sürekli neler

yiyeceğimizi araștırıyor, hatta kafa karıșıklığı sebebiyle hiç birșey yiyip içemediğimiz

de oluyordu. Bu tür bilinmezliklere son vermek için, artık her Boehlerit’linin

beslenme alıșkanlıkları ile ilgili diledikleri soruyu sorabilcekleri bir Fit Brokoli’leri var.

Fitbrokoli; online olarak görüșebildiğimiz, gün içinde aklımıza takılan soruları

sorduğumuz kișiye özel diyet programı hizmeti sunan bir diyetisyen hizmetidir.

Artık tüm Boehlerit çalıșanlarının tam kapsamlı kișisel beslenme koçu var! her

çalıșanını önemseyen Boehlerit Türkiye, her bir çalıșanı için sağlıklı beslenme ve

bağıșıklığını güçlendirme ihtiyacını Fit Brokoli sayesinde sağlayabilecek.

26Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!