Milli Kültürümüz DergisiPDF

aysegul.buyuktopcu

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

DERGİSİ

Ayça BÜYÜKTOPÇU

4/A


İÇİNDEKİLER

1. Milli Kültürümüz

2. Geleneklerimiz ve Göreneklerimiz

3. Yemeklerimiz

4. Mimari Eserlerimiz

5. Öne Çıkanlar

6. Bilmece-Bulmaca

7. Kaynakça

1


MİLLİ

KÜLTÜRÜMÜZ

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve

gelecek nesillere aktardıkları maddi veya

manevi değerlerdir. Milli kültür ise bir milleti

diğer milletlerden ayıran özelliklerdir. Bu

özellikler milli kültür ögeleri olarak adlandırılır.

Kültürümüzün önemli milli kültür ögeleri

şunlardır: Gelenek göreneklerimiz, halk

oyunlarımız, yemeklerimiz, mimari eserlerimiz,

kıyafetlerimiz, dilimiz, el sanatlarımız, yazılı ve

sözlü edebiyat ürünlerimiz, eşyalarımız ve

bayramlarımızdır. Bu ögelerin toplumumuz için

önemi ise bizi diğer ülkelerden

farklılaştırmasıdır. Aynı zamanda toplum içinde

birleştirici etkiye sahiptir.

2


GELENEK VE

GÖRENEKLERİMİZ

Yüz yıllardır yaşanmış olan ve bizi bir

arada tutan gelenek ve

göreneklerimizden biri bayram

ziyaretleridir. Bayram sabahı

bayramlıklar giyilir. Evlerde yemekler ve

tatlılar yapılır, gelen misafirlere ikram

edilir. Misafirliğe gelen çocuklara küçük

hediyeler, şeker, çikolata ve para verilir.

Büyüklerin eli öpülür. Türk kahvesi

eşliğinde sohbet edilir.

3


4

YEMEKLERİMİZ

o

o

o

o

o

o

o

Akdeniz Bölgesi

Ege Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Güneydoğu Anadolu

Bölgesi

Marmara Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi


AKDENİZ

BÖLGESİ =

KÜNEFE

Künefe Akdeniz Bölgesinde yer alan Hatay ilimize

özgü bir tatlıdır.

Hatay Künefesi Tarihi kaynakların birçoğunda

Lübnan ve Filistin kaynaklı olarak gösterilir. Peynir

ve hamurla yapılan bir tatlının o coğrafyalardan

çıkma ihtimali yüksektir. Fakat günümüzdeki

haliyle tüketilen Künefenin Türk tarifi olduğu

bellidir. Bunun nedeni ana malzemesi olan tel

kadayıfın Türkiye’den dünyaya yayılan bir

malzeme olmasından kaynaklıdır.

İnce ince kıyılmış kadayıfın üzerine tadı süte yakın

peynirin serpiştirilmesi, sonra tekrar kadayıf ile

kapatılması ve her iki tarafının da çevrilerek

pişirilmesi tarifi Hatay yöresine aittir.

5


EGE BÖLGESİ =

KABAK ÇİÇEĞİ

DOLMASI

Kabak çiçeği dolması Türk

mutfaklarında tüketilen ve kabak

çiçeklerinin doldurulması ile

hazırlanan bir dolma çeşididir.

Türkiye'de Ege Bölgesi’nde sık

tüketilen yemeklerdendir. Kabak

çiçeği dolması için önce kabak

çiçeklerinin içi çıkarılır. İç

malzemesi karıştırılıp kabak

çiçeklerinin içi doldurulur. Daha

sonra kısık ateşte ocağa konulup

pişirilir.

6


İÇ ANADOLU

BÖLGESİ =

KAYSERİ MANTISI

Kayseri ili ile bütünlenmiş olan mantının

tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır.

Tüm Anadolu'ya Kayseri ilinden yayılmıştır.

Mantı, un, su, yumurta ve tuzun belirli

oranlarda karıştırılıp yoğrulmasıyla elde

edilen hamurun açılıp küçük parçalara

bölünerek içine kıyma konulmasıyla şekil

verilip pişirilen unlu bir yemektir. Kayseri

mantısı genellikle; üzerine ilave edilen

salça, eritilmiş tereyağı ve yoğurt ile servis

edilir.

7


KARADENİZ

BÖLGESİ = LAZ

BÖREĞİ

Laz böreği, baklava yufkası, tereyağı,

muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı

çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz

bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı

Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yapılır.

Günümüzde baklava yufkası yerine

milföy, muhallebi yerine krema

kullanılarak yapılanları da mevcuttur.

Krema ya da muhallebi; limon, portakal

veya gül suyu ile tatlandırılabilir.

"Hopa Laz Böreği" adıyla Türk Patent ve

Marka Kurumu tarafından

tescillenmiştir

8


GÜNEYDOĞU

ANADOLU BÖLGESİ

= SEMBÜSEK

Sembüsek Mardin iline özgü bir

kapalı lahmacun türüdür. Yufkanın

içine soğan, ince kıyılmış et ve çeşitli

baharatlar konularak yarım ay

şeklinde kapatılır ve saçta pişirilir.

İsteğe bağlı olarak içine nane,

fesleğen ve maydanoz da katılabilir.

9


MARMARA

BÖLGESİ =

PİŞMANİYE

Yağ, vanilya, limon tuzu, şeker, un

ve sudan yapılan pişmaniye Kocaeli

yöresinde çok meşhur olan bir tatlı

türüdür. Görünüşü koyun yününe

benzediği için yün gibi anlamına

gelen peşmek kelimesinin zamanla

Türkçede "pişmaniye" diye

söylenmeye başlanmıştır.

Pişmaniye ilk kez 1600’lü yıllarda

Ermeni ustalar tarafından Kocaeli

halkına öğretilmiştir.

10


DOĞU ANADOLU

BÖLGESİ = CAĞ KEBABI

Cağ kebabı oğlak veya kuzu etinden

yapılan Türk mutfağına ait bir

kebap türüdür. Geleneksel olarak

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan

cağ kebabı, önceden terbiye

edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip

odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle

hazırlanır. Cağ adı verilen şişler

kullanılarak servis yapıldığından bu

isim verilmiştir.

11


MİMARİ ESERLERİMİZ

o Ulu Cami - Bursa

o Kız Kulesi - İstanbul

o Dolmabahçe Sarayı -

İstanbul

12


ULU CAMİ - BURSA

Bursa Ulu Cami, Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş bir alana, Yıldırım Bayezid zamanında, 1396-1400

yılları arasında yapılmıştır. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir. Ulu Cami’nin 20

kubbesi bulunmaktadır. Ulu Cami’nin inşaatına Yıldırım Bayezid’in 1396 Niğbolu zaferinden sonra

başlanmıştır. Bursa Ulu Cami Türkiye’deki Ulu camilerin en büyüğüdür. Duvarları tümüyle düzgün kesme

taş ile örülmüştür.

13


KIZ KULESİ - İSTANBUL

Kız Kulesi, İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alır. Küçük bir

ada üzerine inşa edilen bir yapıdır. Tarih içinde gözetleme kulesi, deniz feneri olarak kullanılmıştır. Kız

Kulesi’nin ne zaman yapıldığıyla ilgili kesin bir bilgi yoktur. Bazı kaynaklara göre Kule’nin mimari yapım

süreci M.Ö. 341’lere dayanmaktadır. Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden

kalan tek yapıttır.

14


DOLMABAHÇE SARAYI - İSTANBUL

Osmanlı döneminde Abdülmecid Han tarafından yaptırılmış olan sarayın inşaatı 1856 yılında

tamamlanmıştır. Dolmabahçe Sarayı, saray olmadan önce spor alanı olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise

müze olarak hem yerli hem yabancıların ziyaret ettiği, son derece güzel ve değerli bir eserdir. 250 bin

metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan Dolmabahçe Sarayı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer

almaktadır.

15


16

ÖNE ÇIKANLAR

EBRU

Milli kültür öğelerimizden biri olan el sanatlarımızın bir parçası olan Ebru kendine özgü teknikleri olan kağıt

süsleme sanatıdır. Ebru kitreyle yoğunlaştırılmış suyun üzerinde, ebru boyalarıyla oluşturulan desenlerin kâğıt

üzerine geçirilmesiyle yapılır.

Ebru kitap süsleme sanatı ve kitap ciltlerinde yan kağıdı olarak tarih boyunca kullanılmıştır. 13. yüzyılda ilk Ebru

şekilleri Orta Asya’da görülüp İran aracılığıyla Anadolu’ya yayılmıştır. Osmanlı döneminde, Türk hat ustaları ve

sanatçıları yeni şekiller yaratmış ve tekniklerini geliştirmişlerdir.

Ebru sanatı, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahiptir. Örneğin; ebruyu yapan kişi tarafından

boyalar doğadan elde edilmektedir.


17

ÇEŞİTLİ EBRU ÖRNEKLERİ


BİLMECE-BULMACA KÖŞESİ

(KELİME AVI)

18


KAYNAKÇA

19

1. https://www.mecliskunefe.com/detay/hatay-kunefesi-tarihi-kunefenin-tarihi

2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kabak_%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi_dolmas%C4%B1#:~:text=Kabak

%20%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi%20dolmas%C4%B1%20veya%20%C3%A7i%C3%A7ek,da%20bir

%20unsuru%20olarak%20t%C3%BCketilir.

3. https://www.kulturportali.gov.tr/portal/kayserimantisi

4. https://tr.wikipedia.org/wiki/Mant%C4%B1

5. https://tr.wikipedia.org/wiki/Laz_b%C3%B6re%C4%9Fi

6. https://www.turkcebilgi.com/sembusek

7. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kocaeli/nealinir/zmitpismaniyesi#:~:text=Pi%C5%9Fmaniye%20veya%20di%C4%9Fer%20ad%C4%B1yla%20tel,aranm

as%C4%B1n%C4%B1%20ve%20ilgi%20g%C3%B6rmesini%20sa%C4%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%

C4%B1r.

8. https://www.bugunkocaeli.com.tr/haber/3182524/iste-pismaniyenin-tarihcesi-ve-yapilisi#

9. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%9Fmaniye

10. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ca%C4%9F_kebab%C4%B1#:~:text=Ca%C4%9F%20kebab%C4%B1%

20o%C4%9Flak%20veya%20kuzu,odun%20ate%C5%9Fi%20%C3%BCzerinde%20pi%C5%9Firilme

siyle%20haz%C4%B1rlan%C4%B1r.


KAYNAKÇA

11. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/bursa-ulu-cami

12. http://www.kizkulesi.com.tr/Sayfa/kiz-kulesi/hakkimizda

13. https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z_Kulesi

14. https://www.turkcebilgi.com/k%C4%B1z_kulesi

15. https://bilgihanem.com/dolmabahce-sarayi-hakkinda-bilgiler/

16. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ebru

17. https://aregem.ktb.gov.tr/TR-202375/ebru--turk-kagit-susleme-sanati.html

18. https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr

19. https://www.milliyet.com.tr/egitim/gelenek-ve-goreneklerimiz-nelerdir-odev-icin-maddelerhalinde-ornek-gelenek-ve-gorenekler-6265011

20

More magazines by this user
Similar magazines