24.01.2021 Views

Hanabi sayı 5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.Gobusata *

sayımıa hini mhaba in an n ai

bibiinn aı naı yaaaımı siin iin i

sayımıa yma imparatorluk başkenti

Kyoto i am iy

iami i iii yaı iimi origaminin eğitimde

kullanımına baıy iimin bi i ns

an ynaaı a nmy geleneksel Japon

oyuncaklarına a aıy

ayın ibi

Yazarlar

aa aı

asaım yama

yn b b

ns

an a y

y

s m

an yn b

y n

m

ns

bbi

sy sa in

bbiinm

imnsinsisaysm

hs//im/hs/

bbiin/1227

i

ana anim sıa aımıa ıan kedilerin Japon

folklöründe ve gündelik yaşamdaki rolün iyn

ni bi yaı haıaı

sayıai sya nm a maının aim

smb soya sosu an maınai yinn ya

ıaa haıaıımı yaıa sya ssnn amanı

iini anıma ısaı baasını nn yanısıa

Türk damak tadıyla Japonya’da yaşamanın

yanaını i bi sin yabiisini

Japonya’daki emlak piyasasının anaiiy b nin

ni ahsına mnhası yaısının bi aha aına

aaasını

aıa nana

ayın aihi

ihai

ami

aa

ayıs 2017

OKURUMUZUN DİKKATİNE;

Bu çalışma, tamamen gönüllü katkılarıyla hazırlanmış

olup, içindeki yazı ve kişiye ait fotoğrafları kaynak

göstermeden kısmen veya tamamen alıntılamamanızı,

hiçbir yöntemle kopya etmemenizi, çoğaltmamanızı ve

yayınlamamanızı rica ederiz. Çalışma içinden kullanmak

istediğiniz yazı ve belgeler olduğu takdirde konuyla ilgili

olarak lütfen hanabi.proje@gmail.com adresinden yayın

ekibiyle iletişime geçiniz.

Bu konuda göstereceğiniz özen için şimdiden teşekkür

ederiz.

inma mbi in ym sii i m i

iii yaı iiimi am iy a hinaiin sn

animsi Kimi no Na Wanın innii sinma yaımıı

Türkçe-Japonca otomobil terimlerini babiini

s sm hsin sym ya yma

isii sihii m “Seni seviyorum”un Japoncasının

anaııı mii yi yaaınıı my

i snai sayıa bma

ibi

anaai asya sıaaması inn

aı iin yaıaai ii isimin sya

yaımıı

Dergimizde yayımlanan yazılar yazarların kişisel görüşlerini

yansıtmaktadır.

Gobusata bi si habmi mi anamına

anıan bi s

mayıs 2017 / hanabi 1


içindekiler

4

5

20

41

46

48

iyi anya

iaminin anım anaı iim

sanb an aası 2017

ns an ynaaı

naa nma aıması

an n i

11

24

a

inaa iaama

i

Küreselleşen

Bir Lezzetin Hikâyesi:

Soya Sosu

2 hanabi / mayıs 2017


ana s mbi

ııım i an

a hinaiın y i aaısı

imi n a a

an ni

siainn a

nmn anya

ana nma aıması

59

65

70

98

99

72

96

namaa im

Kyoto

in ym sii

ana i m

ni iym

anaa

m

mayıs 2017 / hanabi 3


türkiye'deki japonya

Derleyen: Bilge BOSTAN, Zeynep Ebru OKYAR

KİTARO KONSERLERİ

İpek Yolu belgeseline bestelediği müziklerle hafızamıza kazınan Altın Küre ve Grammy

ödüllü Kitaro, “Kojiki & The Universe” turnesi kapsamında Nisan ayında İstanbul ve

Ankara’daydı.

NASA ve Kyoto Üniversitesi

tarafından hazırlanan uzay

görüntüleri eşliğindeki konserlerin

ilk bölümde orkestrası ve butoh

dansçıları eşliğinde çalan

Kitaro, ikinci bölümde bir süre

hayranlarının karşısında tek

başına sahne aldı. “Silkroad”

ile açtığı konserin kapanışını

“Reimei” ile yapan sanatçının

orkestrasında en çok alkışı ise

taiko çalan müzisyenler aldı.

Sanatçının 2016 yılının Kasım ayında yapılması planlanan ve 2017 yılına ertelenen

konserleri Ankara ve İstanbul’daki hayranlarını mutlu etse de, bundan sonraki turne

programlarına diğer büyük şehirlerimizi de eklemesini diliyoruz.

13. Ankara Japon Filmleri Festivali

23-26 Şubat tarihlerindeki festivalin Japon

mutfağı temalı filmlerden oluşan bu yılki

programında 4 film gösterildi: Samuray

Mutfağının Hikâyesi (A Tale of Samurai Cooking

- Bushi no Kondate), Cennetten Damlalar (Drops

of Heaven - Ten no Shizuku), Ramen Samurayının

Gizli Tarifi (Ramen Samurai), Hayat İçin Tarifler

(Mourning Recipe - Shijuukunichi no Reshipi).

Filmler, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar

Merkezi ve Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde

seyirciyle buluşurken, festival sponsorluğunu

Japonya Büyükelçiliği, The Japan Foundation,

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve

Türk Japon Vakfı üstlendi.

4 hanabi / mayıs 2017


Origaminin

Kullanım Alanları:

EĞİTİM

Yazı: Nur BÜYÜKYILMAZ

Kâğıt katlama sanatı olarak bilinen

origami, onlarca tür ve yüzlerce

kombinasyondan oluşmaktadır.

Bu zenginlik, origamiden pek çok alanda

faydalanılmasına olanak sağlamıştır.

mayıs 2017 / hanabi 5


ish an ii sah nsi ii iami hs//im/hs/my/12100

Yan sayfada görüldüğü gibi origami

sosyal ve kavramsal fonksiyonlarıyla

eğitimle doğrudan ilişkilidir. Ünlü origami

sanatçısı Robert J. Lang kitabında

İsrail’deki Eğitim Bakanlığı’nın da

desteklediği “Origametria” programına

katılanların, üç boyut algılarında gelişme

görüldüğünü ve geometrideki soyut

kavramları algılama seviyelerinin yükseldiğini

belirtmektedir. Bu programda

geometri öğretmek için kullanılan “Van

Hiele Teorisi”ne göre matematiksel eğitim

alanları, özellikle geometri, 5 ayrı

seviyede geliştirilmektedir: görselleştirme,

analiz, soyutlama, yorumlama ve

kararlılık (Lang 2011, 141).

Origami tek bir malzeme (kâğıt), renk,

desen, form gibi temel noktalar aracılığıyla

öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmektedir.

Fiziksel olarak parmaklarını

kullanma ve motor becerilerini geliştirmektedir

ve makas, maket bıçağı gibi

risk ve tehlike unsuru araç gereç kullanımı

gerektirmemesi nedeniyle çocuklar

için güvenli bir eğitim aracıdır. Ayrıca

origami kavramsal olarak matematik,

sıralama ve bağlama/birleştirme yeteneğini

geliştirmektedir (Smith n.d.).

6 hanabi / mayıs 2017


Şekil 1 - Origaminin Fonksiyonları

mih n

Eğitim

Faydalılık

Oyun

Tarih

SOSYAL

Terapi

Grup Aktivitesi

Hediye

ORİGAMİ

SANATSAL

Dekoratif

Performans

Sanat

Yapboz

Sihir

KAVRAMSAL

Bilimsel

Konstrüksiyon

mayıs 2017 / hanabi 7


a ain a as an iami

hs//im/hs/a/72271

Şekil 2’de gösterilen basit bulmaca Origametria

programında, öğrencilerin geometrik şekilleri ve bu

şekiller üst üste geldiğinde oluşan farklı kombinasyonları

göz önünde canlandırmaları için origamiden

faydalanılmaktadır (Lang 2011, 144). Örneğin, yıldız

şeklinin beş üçgen ve bir beşgenden oluştuğunu

görselleştirmek için yıldız şeklindeki bir kâğıdın üçgenlerinin

taban kenarından merkeze doğru katlanıp

açılması yeterlidir (Şekil 3).

Origami, sadece kâğıt katlamadan ibaret gibi görünse

de katlama sonucu oluşacak modele ulaşana

kadar geçen süreç, öğrencilerin, başarıya tek bir

hamleyle ulaşılamadığını ve başarının belli bir sürece

yayılan birbirinin devamı çalışmalar sonucu

elde edilebileceğini kavramalarını sağlamaktadır.

Bu bağlamda, origami öğrencilerin çalışmaları için

bir motivasyon kaynağıdır (Lang 2011, 149).

Şekil 2 - Kare sayısını bulma

Şekil 3 - Yıldız

ahmaia ssiain mia

a in ninin sia

hs//im/hs/maa/110027

8 hanabi / mayıs 2017


si aha bası sim

iami masını m

mmn

iami by hni iyaaa 1711

m ny hins ams 1

mn s iia ibay hin in iami hianb an shishi b ins

hs//im/hs/amnsiiaibay/120121

mayıs 2017 / hanabi 9


ha is an iami a h ibay

hs//im/hs/m/207207

Düzenli olarak origami yapan çocuklarda, origaminin

psikomotor yeteneklerinin ve hayal

gücünün/yaratıcılığın geliştirilmesi için beyin

fonksiyonlarında etkisinin olduğu gözlenmiştir

(Lang 2011, 153). Hayal gücü ve yaratıcılıktan

ne anladığımız hâlâ tartışma konusu olmakla

birlikte, çocukların herhangi bir konuda hayal

kurabilmeleri ve yaratıcı olabilmeleri için, bir

başka bir deyişle herhangi bir konuya odaklanabilmeleri

için gereken şey motive olmalarıdır

(Lang 2011, 155).

in ibay ysm iami

hs//im/hs/sy/22

Bu noktada motivasyon kaynağı origamidir;

çünkü origami çocuklara kâğıttan üç boyutlu

bir form (oyuncak, hayvan figürleri vs.) vadetmektedir

ve çocuklar katlama sürecini doğru

bir şekilde tamamladıkları takdirde vaadini

gerçekleştirmektedir. Sonuç olarak origami,

öğrencilerin sadece matematiksel kavramları

ve geometrik şekilleri kavrama yeteneklerini

geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda çocukların

eğitimi kapsamındaki bütün ders ve aktivitelerine

odaklanmaları için motivasyonlarını

da artırmaktadır.

maısına

an b iami ayanis 2011

mih hn iami an ain n h//hmanm/hnhamsmih/

iim aihi im 201

10 hanabi / mayıs 2017


…ve toprak ve binalar ve

kiralama süreçleri -

Japonya Ekonomik Mucizelerinin Sırlarını Anlamaya Çalışırken…

Yazı: Yüksel GÖRMEZ

ha ha a sa

hs//im/hs/haha/22020

mayıs 2017 / hanabi 11


an ins y ainb i

hs//im/hs/mins/102

ni bi iin ya ııınıa

i a bmanı n

saın baına

aaaım i ani baını

saa bi ya a y

iaama

nin ni

sini aı anıma

sanısını ama ni i iy

aasınai aa sınııı

b na anya is h

aana ibi b aana a

bambaaı i baa yi

s mni

Kiralık ilanlarının yanında “öğrenciye verilmez”

notunun ağırlığını en azından bir kere

yaşamamış biri var mıdır aramızda, bilemiyorum.

Kira, her an hayatımızın tam göbeğindedir.

Japonya ise bu konuda tamamen nevi

şahsına münhasırdır.

Neden mi? Gelin bu sorunun cevabını vermeden

önce insanlık tarihinin gördüğü en büyük

gayrimenkul balonuna dikkatinizi çekeyim ki

konunun önemini anlamak daha kolay olsun:

1990’lı yılların başında Tokyo’daki merkezî

mahallelerden biri olan Marunouchi bölgesindeki

gayrimenkul değeri, bütün New York’tan

fazlaymış!

Aynı dönemde, Tokyo’nun piyasalarda satışı

mümkün olsa, elde edilen tutar ile bütün Amerika

Birleşik Devletleri topraklarını satın almak

mümkünmüş… Şunu anlatmaya çalışıyorum:

Japonya toprakları, yeryüzünün aşırı pahalı,

hatta şüphesiz en pahalı ülkesidir. Daha önce

hiçbir ülkenin toprağı bu düzeyde pahalı hâle

gelmemiştir. Bu kadar pahalı gayrimenkul ise

hâliyle kiraları akıl ötesi seviyelere taşımaktadır.

Merkezî Tokyo’da bazı kiralık dairelerin

fiyatının, herhangi bir şehirdeki kral dairesi

otel ücretlerine çok yakın olmasına bu yüzden

şaşırmamak gerekir.

12 hanabi / mayıs 2017


Japonya’nın ekonomik mucizesinin temel faktörlerinden

biri ise kiraların aşırı yüksekliğinin

arkasındaki sırdır. Bu sırrı anlamadan, mucizenin

sırlarını çözmek mümkün değildir. Sırrı

çözmenin başlangıç yolu ise mülkiyet haklarının

aşırı güçlü olduğunu içselleştirmektir.

Bakın size bir örnek vereyim: Japonya’ya ilk

gittiğiniz havalimanı Tokyo’daki Narita olursa;

uçak tam inmek üzere iken kanatların altında

çalılıklar arasında bir ev görürsünüz: Vatandaş,

Narita’nın inşaatı sırasında evinden

çıkmamış. Evini satmamış. Evinin kamulaştırılmasına

karşı öyle bir hukuk mücadelesi vermiştir

ki, devasa bir havalimanının neredeyse

göbeğinde konaklama hakkını koruyabilmiştir.

Mülkiyetine kimse dokunamamıştır. Bu dokunulmazlık,

araziye öyle bir değer katıyor ki,

yeryüzünde başka bir toprak parçası metrekare

birim fiyatta yanına bile yaklaşamıyor.

Konuyu biraz açalım isterseniz: Yirminci yüzyılın

başında dünya nüfusu hepi topu iki milyar

civarında idi. Üç kattan fazla arttık neredeyse.

Böylesine bir artışın konut ihtiyacını

nasıl patlattığını hayal etmek zor değil herhalde,

değil mi? Nüfus patlaması, 1900’lü yılların

başına denk geliyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı

öncesine. İlk aşırı hızlı kentleşme de Japonya’

da ortaya çıkıyor. Tokyo, çok ama çok

eskilerden beri dünyanın en büyük metropolü

özelliğini kimselere kaptırmıyordu yakın zamanlara

kadar.

mayıs 2017 / hanabi 13


2012 yıına by

bi i 000 yn

iaayabiiini

nihi bs aans amn s

hs//im/hs/nbs/7711

iy aı

Bir yandan nüfus patlarken diğer yandan

kentler hızla büyüyor ve konut finansmanı için

iki yöntem var: Birincisi gecekondulaşmaya

izin vererek halkın konut ihtiyaçlarının karşılanması

için mülkiyet haklarını gevşetmek. Bu

durum, Brezilya, Meksika, Türkiye ve Mısır gibi

ülkelerde yoğun bir şekilde tecrübe edilmiştir.

Sonuç şudur: Gayrimenkul sahipliği, sermaye

birikiminin önünü açmaz. Ticari gayrimenkul,

ekonomide sorunlara çözüm katkısı sağlayacak

bir yapıya asla kavuşamaz. Şahıslar ortalama

yüz metrekareden az olmayan gecekondularda

yaşarlar ve şehirler sonu gelmez

bir konut yenileme döngüsü ile verimsizlikten

bir türlü kurtulamaz. Gecekondular, önce tek

katlıdır. Sonra ikiye veya üçe çıkar. En sonunda

çok katlı yapılaşma başlar. Her otuz yılda

bir kentin görünümü değişir ama yoksulluğu

çok değişmez.

İkinci model ise Japonların uyguladığıdır.

Mülkiyet hakları asla gevşetilmez. Kentlere

talep arttıkça, kent içi değer kazanır. Talep

hâlâ artmaya devam ederse, sadece fiyatlar

artmaz, bu sefer evlerin boyutu da küçülmeye

başlar. Konut piyasaları, ticaretin tam da

göbeğine yerleşir ve akıl almaz bir sermaye

birikimine yol açar. Bugün bir Japon evinin

ortalama büyüklüğünün sadece 35 metrekare

olmasının nedeni, ticari konut çözümlerinin

başarısıdır aslında. Bir noktadan sonra konut

arzı artık limite dayanır. İmar kanunları çok

sık değişmediği için yeni konut üretilemez. Fiyatlar

daha da yüksek seviyeye çıkar. Fiyatlar

arttıkça, bu sefer kiralama yöntemleri de değişir.

Mesela “sahibinden kiralık” bir ev bulma

şansı kalmaz.

14 hanabi / mayıs 2017


m 2 i b

bs as

aının 200

yıınai ayı iası

miyn yn

00i y iy i m h ni is

hs//im/hs/00i/027

an ssin amn a ana hs//im/hs/aanssin/227

mayıs 2017 / hanabi 15


nnian hahy a sa hs//im/hs/msain/77

Bu konu önemli. Gelin biraz daha detaylı bakalım:

Japonya’da arazi zaten kıt. Memleketin

çoğu dağlık ve yaşama elverişli değil. En

büyük düzlüklerden birisi Tokyo. Nüfus artıp,

kentleşme eğilimi güçlendikçe, insanlık tarihinde

görülmemiş bir metropolleşme süreci

başlar. Arazi fiyatları inanılmaz yükselir. Daha

da ötesi, üzerindeki inşaat izinleri çok sık değiştirilmediği

için yeni alan yaratımı mümkün

olmaz. Bu defa, evlerin boyutu giderek küçültülür.

Otel odaları ise “kapsül otel” dediğimiz

ve “uyuma çekmeceleri” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz

boyutlara ulaşır. Konutun bu

kadar değerli olduğu bir ekonomik durumda

fiyatlar, çılgın seviyelere çıkar ama bu çılgınlık

sadece kira yüksekliği ile sınırlı kalmaz.

“Anahtar parası” gibi yeryüzünde başka bir

ülkede göremeyeceğiniz uygulamaların da

önünü açar.

naha aası

Anahtar parası lafını duyduğumda pek bir anlam

veremedim: Evi kiralamak için komisyon

öderim. Bunda bir sorun yok. Emlakçı komisyonu

her zaman vardır. Japonya özelinde ise

sahibinden kiralık, nadiren ele geçen bir şanstır

ve mutlaka emlakçı komisyonu ödeyeceğini

bilirsin. Kanunen mükemmel bir sözleşme

imzalamadan kimse kimseye kiralık vermek

istemeyeceği için, özellikle yabancıların sahibinden

kiralama şansına sahip olabilmesi ancak

diplomatik çevrelerin kronik ilişkiler ile ele

geçirebildikleri bir şanstır. Bunu anladık ama

bu anahtar parası da nedir? Hem de en az üç

kira!

16 hanabi / mayıs 2017


a asann ih n ina h y hs//im/hs/baasann/120

Bir Japon dostum anlattı aylar sonra: Üç kira

anahtar parası son yirmi yolda Tokyo’da görülen

en düşük anahtar parası imiş. Zamanında

yirmi ayın kirası düzeyine çıkmış! Yakın

zamanlarda ise minimum on aylık kiranın

anahtar parası olması standart bir uygulama

haline gelmiş. Mantığı da şu imiş: Ev sahibi, o

kadar yoğun bir talep ile karşılaşıyor ki; bunca

başvuru arasında sizin seçilmenizin bir maddi

karşılığı olmalı. Kira dışında bir karşılığı. Evinin

anahtarını size teslim etmeyi tercih eden

ev sahibinin, anahtarına hürmeten hakkının

nakit olarak verilmesi imiş anahtar parası.

“Beni tercih ettiğin için minnettarım” bâbında

bir ödeme imiş. En yakın dağ başına ya da ilk

bulduğun özel tarlaya gecekondunu dikebilme

şansın hiç olmadığı için mecbur kalıyormuşsun

anahtar parası adında kira dışı inanılmaz

bir ödeme yapmaya!

aı ma aası

Anahtar parası dışında, bir başka uygulama

ise kapı açma parası imiş ama son yıllarda

bu ödeme ortadan kalkmış. Yine de fiyatların

nerelere tırmandığını doğru anlatabilmek için

paylaşmakta fayda var: Kapı parası, ev sahibinin

size zaman ayırıp, sizinle birlikte kiraya

konu dairenin size gösterilmesine yapılan

ödeme imiş. Eve talip iseniz, sadece görmek

için kapı parası ödemeniz gerekirmiş. Kiralamama

kararı vermeniz halinde bile para size

geri ödenmezmiş.

Söylemeyi unuttum: Kiralama usullerine göre,

minimum altı aylık kirayı peşin ödemeniz gerekmektedir!

Hele bir de yabancı iseniz, bu

kadar yüklü ön ödemelerden kaçarınız yoktur!

Tokyo’da ortalama bir daire kiralamak için ilk

ay ödemeniz gereken toplam para ile İstanbul,

Kahire, İslamabad, Rio de Janeiro şehirlerinde

rahatlıkla bir gecekondu satın almanız mümkündür.

Peki, kira bu kadar yüksek ise bir iktisadi

değer nasıl ortaya çıkar? Şöyle bir örnek vereyim:

Avustralya büyükelçiliği arazisi, İmparatorluk

Sarayı’na bitişiktir. 1992 yılında

hükümet satmayı düşünmüş çünkü o zamanki

değer, ülkenin bütün kamu borçlarının kapatılmasını

sağlıyormuş! Tamam, bunda biraz

da Avustralya’nın geleneksel olarak pek de

borçlu bir ülke olmamasının da payı var ama

toprağın değerinin eriştiği boyuta harika bir

örnek olduğunu da kabul etmek gerekir.

in amns n // y i

hs//im/hs/minh/200

mayıs 2017 / hanabi 17


yai ma

yaaına amn

baı ii h

si inn

amiy

ii a 07007 hs//im/hs/a/202

aın i

Toprağın değerini çok iyi bilen bir toplum olan

Japonlar, mülkiyet haklarını o kadar güçlü tanımlamışlardır

ki, her kuruşun kıymetini bilmek

gibi; her santimetrekareye değer yükleyebilecek

bir kapasiteye erişmişlerdir. Toprağa

verilen kıymet, hayatın her alanında karşımıza

çıkan her şeyin kıymetini bilmeye bürünmektedir.

İşveren işçisinin, çocuklar ebeveynlerinin,

öğretmen öğrencisinin, şoför yolcusunun

kıymetini bilmektedir. Kıymet bilme, her alanda

kendini göstermektedir. Aroması her milimetrede

aynı bir kavunun beş yüz dolardan ya

da suşi yapımına en uygun balığın kilosunun

bin dolardan veya her tanesine aynı kimyasal

bileşim garantisi veren bir salkım üzümdeki

her bir tanenin üç yüz yirmi dolardan satılması

kimseyi şaşırtmaz hale gelmektedir.

Değer çıpası bu kadar yüksek iken, herkes en

değerliye erişmek için ölene kadar çalışmakta

bir an bile tereddüt etmemektedir. İşinin kıymetini

bilmek, yaşamın kıymetini bilmek ile eş

anlamlı hale gelmektedir.

Nedir bu Japon hayranlığı diyenlere açık söyleyeyim,

hayranlık kâfi bir kelime değildir. Kıymet

bilmek, ağırlık ve uzunluk ölçüsündeki

standartlarımız gibi bir milli varlıktır. Değeri

bilip, değeri koruyanlar ve gerçek piyasa değerinin

müdahalesiz arz ve talep koşulları

ile belirlenmesine izin verebilen ülke halkları,

diğerlerine göre çok daha refah içinde bir hayat

yaşamaktadırlar. Santimetre ile metre ve

gram ile kilogram arasındaki ilişkinin sabitliği

gibi, değer ölçüsü toplumsal standart haline

getirilip içselleştirilmiştir. Kiralama süreçlerinin

parasallaştırılmasından çok net gözlemlenebildiği

gibi, bedavacılık ya da kolaycılık

veya kısa yoldan köşe dönmecilik, Japonya’

da kurumsallaşmamıştır. Değer bilinci, her

ekonomik birimin sadece katma değer yaratarak

bir avantaj elde edebilmesi mantalitesini

toplumun tüm katmanlarında yapısal hale

getirmiştir.

Son bir örnek verelim değer bilinci seviyesine:

Airbnb diye yeni bir internet tabanlı hizmet gelişti.

Dünyanın her yanından ev sahipleri, odalarını

veya evlerini tanımadıkları kişilere kiraya

verebiliyorlar. Kısmen kayıt dışıdır özünde

bu uygulama. Dar gelirlilere sübvansiyondur

bir başka deyişle. Belli bir tutarı geçmeyen

kazançların genelde bildirim zorunluluğu olmadığı

için kayıt dışı diyorum. Japonya’da

Otel İşletmecileri Derneği, bu servise karşı

harekete geçmiş. Oda kiralamanın bir otelcilik

hizmeti olduğunu ve internet tabanlı bile olsa

Dernek üyeliği olmadan kiralama yapılamayacağını

iddia etmişler. Haksızlar mı? Kayıt

dışı konaklamaya baştan izin verilmiş olsaydı,

“Okura” gibi küresel çapta çok kıymetli otel

zincirleri ortaya çıkabilir miydi? Perakende

kiralama baştan mümkün olsaydı, toprak kiralama

yani ticari gayrimenkul piyasası bu

kadar gelişir miydi?

Bir gün yolunuz Japonya’ya düşerse ve bir ev,

yurt ya da oda kiralarsanız; sakın sahibinden

kiralamaya çalışmayın: Şansınız yaver giderse

bulursunuz belki ama siz yine de emlakçıdan

kiralayın. Eskisi gibi artık kapı parası vermiyorsunuz.

Anahtar parasından bile feragat

edebilirsiniz seçtiğiniz bölgeye göre. Neden

mi? Çünkü artık Japonlar üremiyorlar ve artık

kentler eskisi gibi her yıl, aşırı göç almıyor.

Yabancı göçü de sınırlı olduğu için son yüz elli

yılın en büyük konut bolluğunu yaşadıklarını

iddia etsem, çok yanlış olmaz! Yine de Japon

post modern hayatının küçüklü büyüklü sürprizlerine

de her daim hazır olun! Sizi şaşırtacak

bir “şey”, her zaman vardır bu uzayda yaşamaya

en hazır toplumun günlük hayatında…

18 hanabi / mayıs 2017


Çöp ayrıştırmayı

bilmeyene anahtar

teslim edilir mi?

in biisi ayıma s

sm yanı maını ya

i bi aaman aisi iaıysanı

maı si anahaı sim mn

n binanın yniminin nii

ayıama sna aıım siası

ismi nn a s m

m am na asi bna

aıaı a aya iy aa basi

i mi isyanınıı ya ibiyim ayı

imi

am yaaın asi aaaı bi

y n aaaı baa bi y

msa iin ini iin

ayııımasına n mi aı i

am aynı ya nama i mi

aaına nsi mayan

anaın i nası ayıııını bi

sni bi aha asa y aabi

aa i aanıaa iimsini

min n

mayıs 2017 / hanabi 19


İSTANBUL

JAPON HAFTASI 2017

Yazı ve Fotoğraflar: Ayşe ÖNCÜL

Japonya Başkonsolosluğunun İstanbul’da gerçekleştirdiği

Japon Haftası bu sene çeşitli etkinlikler ve

gelenekselleşen Japon Filmleri Festivali ile Japonca

Konuşma Yarışmasının da bir arada yapıldığı bir

festival havasında geçti. İlk olarak bütün bu etkinliklerin

aynı dönem içerisinde yapılarak birleştirildiğini

gördük, ayrıca hem Avrupa hem de Asya yakasında

yapılması bakımından da düşünüldüğünde,

Japon Haftası İstanbul’un dört bir yanında kutlandı

desek yanlış olmayacaktır.

25-26 Şubat ve 3-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen

“Istanbul Japan Week 2017” kapsamındaki

etkinliklerden daha detaylı olarak söz etmek gerekiyor.

(üstte) sya yaası inii iin haıanan a

(ortada) siain aniasynna by mi an b

asama nans snm a in a yaın

nsi sim sisini n anss in aıamaaa

bny

Başkonsolos Norio EHARA’nın ve Kadıköy Belediye

Başkanı Sayın Aykurt NUHOĞLU’nun da bizzat katılımıyla

açılışını yaptığı İstanbul Japon Haftası, Anadolu

yakasında “Japon Kültür Festivali” adıyla ve

Japon Sanat Merkezinin organizasyonu ile ilk defa

gerçekleştirilmekteydi ve Caddebostan Kültür Merkezinde;

konuşmalar, koto dinletisi ve sertifikaların

verilip kurdele kesimini takiben küçük bir resepsiyon

da verilmek suretiyle görkemli bir şekilde başladı.

Festivalin onur konuğu çocuk kitapları yazar ve

ressamı olan Yutaka KOBAYASHİ oldu. Festivalde

kimono, çay töreni ve iaido (japon kılıç çekme sanatı)

gösterileri ile çeşitli konferanslar da gerçekleştirildi.

Go turnuvası da unutulmadı.

(altta) ia ni nası yn yaın nsi i in

haıa aı

20 hanabi / mayıs 2017

ıı ni


bn sisi

asaaa bayashi snmn yaan anss ayın i haa a

biaan siaaını i isimi n iiy a ana sinn

inamasi iin sin ina bbi sisi ia m

Caddebostan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Japon Haftası açılışındaki Japonca sunumları

ise çeşitli TV dizileri ve “Elin Oğlu” programı gibi birçok yapımdan tanıdığımız Masataka KOBA-

YASHİ gerçekleştirdi.

Caddebostan Kültür Merkezindeki festivalin teması “Çocuk ve Hayal” olarak belirlenmişti. “Çocuk

ve Hayal” temasına uygun şekilde bir senbazuru, “Japonya’ya Bin Turna” kampanyası düzenlendi.

Hafta boyunca açık kalacak origami standında ziyaretçiler dileklerini yazacakları kâğıtları

turna şeklinde katladılar ve toplanan bin turna, dileklerin gerçekleşmesi için geleneklere uygun

bir şekilde törenle yakılmak üzere Japonya’ya gönderildi. Bu etkinlik için birçok okuldan öğrenci

grupları geldi ve çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir zaman dilimi oldu. (Çocukların

fotoğraflarını paylaşmadığımız için yaşanan neşeli anları hayal gücünüze bırakıyoruz).

Çeşitli katlarda yer alan, bonzai ve sumie (Japon mürekkep resmi) gibi sergilerin yanı sıra başkonsolosun

eşi Shizue EHARA Sensei’nin çalışmalarının da bulunduğu Japon Çiçek Düzenlemesi

Sanatı ikebananın bir kolu olan ikenobo sergisi de yer aldı.

inisi imn

ni

mayıs 2017 / hanabi 21


Japonca Konuşma Yarışması Ödül Töreni sonrası çekilen hatıra fotoğrafı

13. İstanbul Japon Filmleri Festivali; Şubat

filmleri Caddebostan Kültür Merkezi, Mart filmleri

ise Tekfen Tower Konferans Salonu’nda

olmak üzere iki ayrı salonda Japon sinemasını

izleyicilerle buluşturdu. “Japon Mutfağı’nın Sırrı”

temalı film festivalinde “Samuray Mutfağı’nın

Hikayesi”, “Hayat İçin Tarifler” gibi Japon mutfağını

tanıtan 4 film dışında “Çocuk ve Canavar”

gibi çok popüler olan 2 anime filmi ve iki yıl önce

gösterime giren ve ilk Türk Japon ortak yapımı

olan “Ertuğrul 1890” filmlerinin gösterimi yapıldı.

Japon Hükümetinin burslarına ilişkin bilgilendirmeler

yapılan MEXT Semineri de 4 Mart tarihinde

Tekfen Tower’da gerçekleştirildi. Katılımcılar

Japonya’da eğitim almak için bilgi edinmenin

dışında, Japonya’da eğitim almış İTÜ Öğretim

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pelin Alpkökin’in deneyimlerini

dinleme ve seminerden sonra Japonya’da

eğitim ile ilgili merak ettikleri soruları kendisine

sorma imkânı buldular. Öncesinde katılımcılara

suşi ikramının da yapıldığı seminer sıcak bir

hava içinde gerçekleşti.

yı 2sı nnn ns Japonca

Konuşma Yarışması a a aihin

n a yaıı aanı a

s siy ana biisin

sahi an iiin nn nma

minini yaıı i nssa

ii n mn in sna sin

yaımaıaa naı haına s

snm yama ısaı in yaımaya b

sni aıımın ys ması bi yana

sin nmaıaın bi nn iyi

hay sim yamaaını

a aıaa aa iyi siy

n a bim iy aa i

simin amamanması anananan aha

n s snasına sahn aan i

baanı nmaıaın ninin ana

biisi sii na baımınan

iyi ması nniy sim yamanın

n bn aayaı n aa ai

iini a a ia n

bi nma yaı ii ainin

biinii anyaya ii n a

bii aanıa

22 hanabi / mayıs 2017


inisi

暮 雲 春 樹

Japonca Konuşma Yarışması’nın ardından İstanbul Japon Haftası’nın son etkinliği

olan Mohri SUZUKİ Sensei’nin shodo (Japonca Kaligrafi) gösterisi ve peşi

sıra düzenlediği atölye çalışmasına sıra geldi. Canlı koto dinletisi eşliğinde yapılan

gösteri için çalınan parça bir klasik olan “Sakura” idi.

Ebatları 10 metreye 3 metre olan dev boyutlarda bir kâğıda fırçası ile “ 暮 雲 春 樹 ”

yazdı SUZUKİ Sensei. Bunun “gün batımındaki bulutlar” ile “çiçek açan sakura”

anlamlarını taşıdığını, daha önce Türkiye’ye geldiği bir zamanın güzel anısını taşıdığı

için bu kanjileri çizmeye karar verdiğini açıkladı. Daha sonra izleyicilerin çeşitli

sorularını cevaplandırdı ve önceden belirlenmiş olan bir grup ile shodō atölye

çalışması gerçekleştirdi.

Çiçek, samuray ve sevgi kanjileri üzerine yapılan atölye çalışması sırasında katılımcıların

performansını öven ve daha sonra grupla hatıra fotoğrafı çektiren SU-

ZUKİ, tekrar Türkiye’ye gelmekten mutlu olacağını söyledi. Bu şekilde İstanbul’da,

dolu dolu ve yüksek katılımlı bir Japon haftasının daha sonuna gelindi.

h ysi

mayıs 2017 / hanabi 23


Küresellesen bir lezzetin hikâyesi:

SOYA SOSU

Yazı: Zeynep Ebru OKYAR

Soya fasulyesinden elde edilen soya

sosu, bugün pek çoğumuz için

tanıdık bir lezzet. Çin, Japon,

Kore, Vietnam, Tayland, Burma,

Endonezya, Hawai, Malezya,

Singapur, Tayvan ve Filipinler

mutfaklarının tarihinde geniş

yer alan soya sosu, küreselleşen

ve nüfus hareketlerinin arttığı

dünyamızda çok daha geniş bir

alana yayılmış durumda.

24 hanabi / mayıs 2017

ihai iba shy hs//im/hs/iim/027727


Soya bazlı çeşnilerin milattan sonra 1. yüzyıldan

itibaren Çin’den başlamak üzere geniş

bir coğrafyaya yayıldığını biliyoruz. Yine

de sıvı haldeki soya sosunun tatlandırıcı

olarak kullanılması için aradan yaklaşık bin

yıl geçmesi gerekmiştir. Bugün piyasada

geleneksel yöntem olan mayalama ile elde

edilen “orijinal” halinin yanı sıra, soya proteini

hidrolizinden elde edilen yapay soya

sosları da bulunur.

L-glutamik asit gibi serbest amino asitler,

sodyum tuzunun eşliğinde, tadı şekillendiren

düşük moleküllü bileşiklerdir. Umami

olarak adlandırdığımız “glutamik asit”, soya

sosunun özel lezzetinin de temel sebebidir.

Soya sosunun tuz oranının yüksekliği de bu

tadın ortaya çıkmasını sağlar.

UMAMI nedir?

anaa anamına anıan umami imsi nya

ym ian aı i aının aınan bini m

a aa imii n aa nsan sy ya a byn

baı ni ni ni mayaanmı ıaa mas

mana ibi yiyn aınan a aa a ia ibii 10

ina aaınan imyasa yaısı imii

ha nan hs//im/hs/sans/07

ya ss umami

aaımaaına in

aanıan bi aanıııı

ya asysinin amaı

bi mayaanma snna

iii biin sn

nm anya

nnyaa in sya

ssaının innmsinn

ıaıan snaa

m aııı 00 anın

aınai umami bini

saysin aya ımaaı

mayıs 2017 / hanabi 25


aih

2009 yılında Taipei’de bulunan Ulusal Tayvan

Müzesi’nde “fasulye sosları” üzerine bir sergi

açıldı. Bu sergideki bilgilere göre, soya sosunun

öncülü olarak kabul edilen ve mayalanmış kıymadan

yapılan bir tür çeşni, antik Çin belgeleri

“Rites of Zhou”da kayıtlıdır. Zamanla fasulye,

kıymanın yerini almış ve soya sosu da

Doğu Asya’ya bu şekliyle yayılmıştır.

Güneydoğu Çin’de bulunan Fujian

bölgesi, geleneksel Çin soya sosunun

vatanı olarak bilinir. Tarihsel gelişimine

de bakacak olursak, süt ve süt

ürünlerinin neredeyse hiç tüketilmediği,

yakın döneme kadar da etin lüks

bir besin olduğu Çin toplumunda soya

fasulyesi, halkın temel beslenme gereksinimini

karşılayan en önemli yiyeceklerden

biri olagelmiştir. Soyanın

işlem görmeden tüketiminin çok zor

olması sebebiyle belki, farklı yöntemlerle tüketme

yoluna gidilmiştir. Mayalama fikrinin, daha

da eski olan şarap üretimine dayandığı belirtilmektedir.

Japon soya sosu

shōyu, Çin soya

sosuna göre

daha şekerlidir

ve aroması o

denli sert değildir.

Daha berrak ve

yoğunluğu da daha

azdır.

Çin’den 7. yüzyılda Japonya’ya, sonra da Kore

ve Güneydoğu Asya’ya yayılan soya sosu,

17.yüzyılda Hollandalı tüccarlar tarafından

Japonya’dan Hindistan’a götürülmüş ve oradan

da Avrupa’ya yayılmıştır.

Japonya’daki gelişimine bakacak

olursak; 7.yüzyılda Budist rahipler

tarafından anakaradan getirilen

soya sosu, yerel kültürün ayrılmaz

bir parçası haline gelmiştir. 17.

ve 18.yüzyılda soya sosu üretimi,

evlerden imalathanelere geçti. Bu

dönemde, üretimi arttırmak için

yoğun kıvamlı miso yerine, moromi

denilen mayalı bir püre kullanımı

başladı. Daha sonra yarı

soya, yarı buğday olan katı karışım

kullanımına geçildi ve bugünkü

“shōyu” meydana gelmiş oldu.

Bugün, kaliteli soya sosları, 6 ay civarı mayalanarak

üretilmektedir.

26 hanabi / mayıs 2017


yih iman ii

mayıs 2017 / hanabi 27


Marukin

Soya Sosu Müzesi

マルキン 醤 油

sasasa ain y a sm

hs//im/hs/saysh/71111

sasasa ain y a sm

hs//im/hs/saysh/71717

28 hanabi / mayıs 2017


ı asy aası anamına n hshimaa

bnan si bi sya ss abiası sya ss im

sinin sinii bi my nm ain

ya s si

anya iası issin bnan b yaıa aih

byna sya ssnn nası iiin ai bii sahibi

manın yanı sıa sya ss amaı nma ymni

mmn

mayıs 2017 / hanabi 29


Dogal fermente soya sosu

üretim akısı

ya asysi

ay Tuz

aııma

aııma

i

s

mi si

namı

sm

am sya ss

s

sı im

an sya ss

abaa si

asiasyn

im

im aı ması yih iman ain mb

30 hanabi / mayıs 2017


aımı

iiimi sya asysin aspergillus manaı

ıınanmı bay aıaa i nin aıım

ii manaı n kojiy yayıı s nn

b aıım lactobacillus i ai asi nn

bi bai n by ııaa Moromi

nin b nin mayaanma si n

iini maya bai anıan sin

amamanması aya haa yıa sbimi

snna sya ss s asi ii ini

saıa sn

1 2

3

4

5

1 ya ssn an n

sya asysi bay

2 Koji aıımı

3 Moromi mayaanma si

4 Moromiy sin iasi

5 Shikomi aı in anaai moromi

mayaanma sinin n

sayaai bii s iin iman ya

s iy aı aaama i ayın aı

ya i

mayıs 2017 / hanabi 31


醤 油 shy

ii

m aa sya ssn

an ii in ii aa ii

y ayıma mmn in ii

in ny sya

in an ii is

anyaa ii aa

ınai a anıan ma

mi in ii sya ss

sa sya asysi i

in an ii sya ss

sya asysi bay

an yaıı

ai h y a hs//im/hs/h/001

Soya sosu çeşidi Özellikleri nedir? Nerede kullanılır?

Çin soya sosu

- koyu renkli

ni y ıamı yn nin

amaı aha a mas aam

b aanıııa ibii ya

asysinin baya anı a 1i

naıımı sya ss

anıa iim

anıan b ss ymi

aan amaan

hmn n y

nim amaıı

Çin soya sosu

- açık renkli

aha aıan i hasa sya ss

ya a a sya ss a ni in

ymi aiini sya ss b

ss y ni sya ssnan

aha ahaıı aaa sa sya

ya a yn a in

iniini biisini

anma iin ha

nim

i i

ynaıma amaıya

anıı

32 hanabi / mayıs 2017


Soya sosu çeşidi Özellikleri nedir? Nerede kullanılır?

Shōyu

Koyu renkli -

Koikuchi

yabay anı ii nin

bi aması aı ımııya aan

ahnii aha a

an maına n anıan

sya ss imin i

nyaa an sii sya ss

niin anaıan ss b

ain n iim

banma iin anıı

Shōyu

Açık renkli -

Usukuchi

ia aha i i

koikuchiy aha basını

ini amazake ya a mirin sbbiy

ımııahni aası ni

ansai bsin i

niin ninin

bması yması

isnmyn ym

a miaa anıı

Tamari

10 aha a bay ii ya a hi

bay imybii ması aha

ayı aıanıı is aaı Koikuchiy

aha y ahnii

inn anyaya n sya

ssnn iina hain n yaın

iii n hb bsin

ii

anma iin anıı i

bay imyni n

aisi an ii iin

asiy ii

Shōyu

Saishikomi

aı sya ss anamına n kanro

shōyu a nin b sya ss ii

koikuchin aha y ni

amaıı amasını ii

mayaanması ssyn yin

asi immi ham sya ss

anımasınan amaaı

Saşimi suşi

sm i

bab sis ii

Az tuzlu

soya sos

ym iii aha aa

imyasa iii aha ysi

ymyi

ih n bnn

yin nma sya

ssn symyi

nbii

Kecap manis

nnyanın ns sya

ss i

ayaanmı sya asysinin amiy

i yıı anasn haıan i

aanıımasıya yaıı

smini biiimi aın a aını

aıı nn aay maının

n baı ss iaan aı

i a

biyin anıı

mayıs 2017 / hanabi 33


nmi baama

Dünyada soya sosu üreten birkaç bin şirket bulunmaktadır.

Bunlar arasında en büyüğü, dünyada yüzden fazla ülkede

pazar lideri olan, Tokyo merkezli Kikkoman’dır. Bu şirketin

yıllık satışı 500 milyon litrenin üzerindedir. En büyüğü ABD-

Wisconsin’de bulunan Kikkoman’ın devasa fabrikalarında

yapılan büyük ölçekli üretim, bazı bölgelerde soya sosunun

maliyetinin şişelenmiş sudan bile daha düşük olmasını sağlamaktadır.

10 yıllık özel kalitede

bir şişe soya

sosunun fiyatı,

150 USD civarına

kadar çıkabilmektedir.

Soya sosunun protein

yoğunluğu kuzu etinden,

somon balığından, hatta

soya fasulyesinden

fazladır!

aı aısınan ayaaı

Soya sosu, bağışıklık sistemi, kalp ve damar sistemi ve

sindirim sistemine faydalıdır. Soya sosunun mayalanma

sürecinde kalınbağırsaktaki sindirime yardımcı olan

bakterilerin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Antioksidan

özelliği de sağlık açısından “tavsiye edilir” niteliğe sahip

olmasını sağlar.

Soya sosu

besin degerleri

ni

in

abnhia

a

i

ym

10 a

1

1

002

01

1000 m

s hy an a b ins ims sy sa s hs//im/hs/2200/1022

34 hanabi / mayıs 2017


a70s sy sa by hs//im/hs/a70s/22

yia mnass y sa in aim hs//i

m/hs/ahimnass/1/

ia i hssa

Soya sosu yapımında kullanılan iki temel yöntem vardır;

doğal mayalama ve kimyasal hidroliz. Fiyatı diğerine

göre hayli yüksek olsa da mutlaka doğal mayalama

ile yapılmış soya soslarını tüketmemiz öneriliyor.

Sebebi ise hidroklorik asit hidrolizi ile üretilen soya

soslarında toksik ve kanserojen maddelerin açığa

çıkması olarak ifade ediliyor.

Bir çorba kaşığı soya sosunda 1.000 mg sodyum bulunur;

günlük tavsiye edilen sodyum tüketiminin neredeyse

yarısı! Tuzun yüksek tansiyon probleminde bir

numaralı günah keçisi olduğunu düşünecek olursak,

soya sosunun da bu tuzlu içeriği nedeniyle riskli bir

tatlandırıcı olduğunu düşünmek normaldir. Oysa geleneksel

metotla mayalanarak hazırlanmış soya sosunun

tam tersi bir etkisi olabileceğine dair bilimsel

araştırmalar devam etmektedir.

En sık rastlanan 8 besin alerjisinden biri olan soya fasulyesinin

etkisinin aksine, soya sosunun alerjik etki

yapmadığına dair araştırmalar da son yıllarda dikkati

çekmektedir.

Her ne kadar soya soslarının büyük bölümünde buğday

içeriği bulunsa da, gluten intoleransı (çölyak hastalığı)

bulunan kişilerde olumsuz etki yapmadığını

iddia eden bilim insanları olduğu gibi, kesinlikle risk

almamayı önerenler de vardır.

KIKIMI

(Japon soya sosu tadımı)

ya ssnn aisini

anama yaıan

aıma anaa i

ay sa aa ibi i

aımı anamına n iimi

nmi ya ssnn

kikimi nimsin

ns bn

n aıanı

mayıs 2017 / hanabi 35


Dünyada soya sosu

Çin

Çin mutfağında, soya sosu

sadece pişirmede kullanılan

bir “mutfak malzemesi”

değil, masada yemeği tatlandırmak

için kullanılan,

hatta turşu gibi tuzlu salamuralarda

tuz yerini alan bir

sostur.

Kore

Kore’nin geleneksel soya

sosu olan “ganjang” lezzet

olarak Çin ve Japon soya

soslarına benziyor, ancak

buğday içermiyor. Oldukça

güçlü bir fermantasyon

sonucu elde edildiğinden,

güçlü bir aroması ve ekşimtırak

tadı ile çorba ve haşlamalarda

lezzetlendirici

olarak tercih ediliyor.

Filipinler

Neredeyse tüm yemekler

soya sosu ile tatlandırılıyor.

Birkaç yıl önce Filipinler’de

üretilip ihraç edilen soya

soslarında kansere yol açtığı

yönünde bulgular olan

bazı maddelerin bulunması

nedeniyle boykotlar gelince,

Filipinler iç pazarında da

ciddi sorunlar olmuş ve bu

süreç pek çok sosun raflardan

kaldırılması ile sonuçlanmış.

n hn y sa sin hs//im/hs/bnhn/11

36 hanabi / mayıs 2017


ia iha y a h hs//im/hs/7772100/021

Tayvan

Tayvan’ın geleneksel iki sosu

olan kara fasulye sosu ve

soya sosu arasındaki rekabeti

son yıllarda soya sosu kazanıyor

gibi görünüyor. Kara fasulye

sosunun daha besleyici

ve lezzetinin uzun süre ağızda

kalıcı olduğunu belirten, ülkenin

önde gelen sos üreticisi

Wuan Chuang’ın genel müdürü,

soya sosunun ülkede 1941

yılında Japonlar toplu üretim

metotlarını geliştirdikten

sonra popülerleştiğini ifade

ediyor. Kaynak kıtlığının yoğun

olduğu savaş döneminde,

Japon yönetiminin, ülkedeki

tüm fasulye sosu üreticilerine

sadece soya sosu üretme

emri verdiği biliniyor. Savaş

sonrası dönemde tekrar elle

üretime dönen kara fasulye

sosu üreticileri olduğu gibi,

mekanize toplu üretim metotlarını

kullanarak soya sosu

üretenler de vardı. Özellikle

1960’lardan sonra piyasada

artan soya sosu miktarı

ve düşen fiyatlar, tüketicinin

tercihlerini de bu yöne kaydırdı.

Az miktarda üretilebilen

ve fiyatı soya sosunun

ortalama olarak 5 katı olan

kara fasulye sosu ise sadece

“banma” amaçlı tüketilir oldu.

Tayvan’da oldukça popüler bir

yemek olan domuz haşlama

gibi yemekleri tatlandırmak

için ise soya sosu kullanımı

arttı.

Japon soya sosunun 1990’da

piyasaya girdiği Tayvan’da,

yoğun tanıtım ve lobi faaliyetleri

etkisiyle “tatlı soya

sosu”nun popüler hale geldiği

belirtiliyor. Rakip firmalar da

bu farklı lezzetli soya sosunu

ürün gamlarına eklemekte

gecikmemiş. Soya sosu

ithalatı sadece Japonya’dan

yapılıyor, ancak bu pazarın

%5’inden daha küçük bir orana

sahip. Tayvan Mayalı Besin

Endüstrisi Derneği Genel

Sekreteri Chang Shu-chen’e

göre bunun temel sebepleri,

Japonya’dan ithal edilen soya

sosunun (%16-18 tuz oranı)

ile yerli üretime (%14-16 tuz

oranı) göre daha tuzlu ve pahalı

oluşu. Ürün çeşitliliğini

arttırmak için buğday yerine

“gözyaşı otu” da denilen Job’s

tears bitkisi kullanılan soya

sosu da Tayvan’da satışa sunulmuş.

Yine çeşitlendirme

adına, koyulaştırıcı olarak

ucuz ve besin değeri düşük

olan modifiye nişasta yerine

yapışkan pirinç kullanan firmalar

da bulunmakta..

mayıs 2017 / hanabi 37


an am i ya y a

hs//im/hs/anam/10270

n n

Pek çok ülkede sağlık endişesi ile GDO’lu ürün istemeyen

tüketiciler için özellikle Hindistan’dan ithal edilen soya

fasulyesinden yapılmış soya soslarını raflarda görmek

mümkün. Sterilizasyon teknolojilerinin ilerlemesi sayesinde

ürünlere katılan koruyucu maddelerin de azaltılması,

hatta bazı ürünlerde tamamen kaldırılması da sağlık hassasiyeti

olan tüketiciyi tatmin etmeye yönelik hamleler. Her

ne kadar yasal ve sosyal baskılarla yapay mayalandırma

ile yapılmış ürünlerin sayısı azaltılmaya çalışılsa da, fiyat

öncelikli kararların alındığı alt gelir grubuna yönelik üretim

yapan firmalarda hâlâ bu metodu kullananlar mevcut.

iy sya ss

Soya sosunun Türkiye’ye ilk girişi bavul ticareti ile olmuştur.

Avrupa ülkelerinin lider markalarını Türkiye’ye getiren

bu kişiler sayesinde Türk halkı ilk defa soya sosuyla tanıştı.

Soya sosunun “Uzakdoğu mutfağı” vurgusunu azaltarak

“yemeklere aroma verir, çeşnilendirir” konseptiyle piyasaya

giren Kikkoman ve onu takip eden diğer ithal ve

yerli markalar, ürünün konumlandırması üzerinde ciddi

bir çalışma sergilemektedir. Türk mutfağının tarihsel gelişimi

içinde kazandığı çeşitlilik, kuşkusuz soya sosu gibi

temelde “yabancı” bir lezzetin Türk mutfağına entegre edilebilmesi

adına önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Türk

insanının farklı tatlara, yeniliklere genel olarak açık bir yemek

kültürüne sahip olması, soya sosunun ana akım medyadaki

yemek tariflerinde sıkça yer bulmasına ve raflarda

farklı soya sosu marka ve çeşitlerinin bulunabilmesine yol

açmıştır.

ab ia sy sa

hs//im/hs/ab/7212

na yn asian sy sas

hs//im/hs/ananyn/101

Japonya Soya Sosu Derneği,

Japonya’da yaşayan

yabancıların katılabileceği

“soya sosu kullanılan

yemek tarifleri” yarışması

düzenliyor. 2016’da 8.kez

düzenlenen bu yarışma,

UNESCO Somut Olmayan

Kültür Mirası listesine

giren Japon mutfağının,

dünya mutfaklarıyla entegre

olmasının altını çiziyor.

38 hanabi / mayıs 2017


ÇIN LOKANTASI

SENDROMU

s sy sa hs//im/hs/s/211017

sya aı ym sis in sanaa yin

sna ba aısı mi banısı ba nmsi ibi iy

biin iiin m 10ı yıaa ia in anası

snm aa imii n aa sin sna

baanmamı sa a bii ym haıanın anıan

mnsym ama i iiiniimii ama

sya ssnai m sbs amin asi iin

hassasiyi an iiin msinin saınaı aaı

snna ama ii in sya ssna bnan

amaın yin yn maıı in anası

snmna ia in iy y amasının

a ia imi

mayıs 2017 / hanabi 39


ia y sa smn

hs//im/hs/sa/221

a mb y a min sa

hs//im/hs//10001

ya ssn nası ii

İşte size birkaç alternatif:

• Masada tuz yerine bulundurabilirsiniz

• Sebzeleri sotelerken lezzetlendirmek için

kullanabilirsiniz

• Sarımsak, zencefil gibi eşlikçilerle birlikte

tavuk ve et marine ederken kullanabilirsiniz

• Izgara et, tavuk yaparken üzerine sürebilirsiniz

• Salata sosu yaparken; portakal suyu, rendelenmiş

zencefil ve biraz zeytinyağı ile.

• Mantar ve soğanı kavururken eklerseniz,

lezzetlerini yoğunlaştırdığını göreceksiniz.

aama iaı

Işık ve ısıdan korumak gereken hassas bir

sostur. Bir ay içinde tüketeceğinizi düşünmüyorsanız,

şişeyi açtıktan sonra buzdolabında

saklamak önerilir. Özellikle ışık geçirgenliği

olan cam şişedeki soya sosları için bu kurala

dikkatinizi çekmek isteriz.

maısına

1 Ekim, Japonya’da

“Soya sosu günü”

olarak kabul edilmiştir.

i ama an asa 2010 y a an s

mami as in m h as n iain na

in m 7 ss i 2010 as 717

h//sanm/

h//miyaimasy/sin/nai/naihm

h//aianay/asm07222m

h//aainihbsm//isysysasa

hm

h//syab/nsysah

h//sisasm/2011/0/ynysy

sasaanshinsinnsianinshm

h//hsm/na

hnamsibi110

h//hnnsm/201/0/0/sy

san101hm

h//sam/hinssysahisy

ami shimaa y sa hs//im/hs/sanb/7127

40 hanabi / mayıs 2017


遊 ぶの 時 間

Asobu no jikan desu yo!*

GELENEKSEL

JAPON OYUNCAKLARI

Yazı: Sevde Nur GENÇ

Japonya birçok geleneksel oyun ve oyuncağa sahiptir. Çoğu

dış dünya ile çok ilişkisi olmadığı Edo döneminden kalma

olan oyuncaklar; sadeliği, kullanım kolaylığı ve tasarımı

ile günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Geleneksel

oyuncakların bazıları hâlâ oyuncak olarak varlığını

sürdürken bazıları dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır.

* Türkçesi: Eğlence zamanı!

mayıs 2017 / hanabi 41


KOMA

1000 yıı in mnii bi i aı

nmin yaımaaı nnn koma

ns aa yıbaı in ynanan bi ynaı nm

aıını sn komanın syn mansaı a yaımaaı

KENDAMA

ha i bni bi ama bi an

i bibiin i baıı iin sa

sna yy s ısmına sii bi

aı yna ama haaa saan

ham hnn a ma ya a n

iini sii a imi ii naaı a

nnn kendama anya nin bi

yna aa kendama naı iin 17 yıına

m bi n m

mman ama 01

hs//im/hs/manb/2/

OTEDAMA

ı aının ynaıı haba a

aı syn bi a otedama n haaya aa

yaaaa aımına simi imn maaı

m asy ya iin anııı nm

ynanan bi yn mamaa bii ni

ma iin baı iaa yni nsi anıımaaı

42 hanabi / mayıs 2017


ansi ai

HANETSUKİ

yna 100 yıı miiy biinn n si an ynaıı

in biimini aha a ynanı ain

in abi ynaı imn iymi aın mii

bn ain anım i aısınan masa nisin bn

aa badminton ibi y bi b yn an

baminn aa a anıı ı aının yni yıa in

ynaıı bi yn Hanetsuki ynan n ayb

yn siyah m ia n mn haaa

n aa n aısa yni yıa aihin aa aaaına inanıı

nm hanetsuki ai n asyn amaı

anımaaı

sns hin sm

ansi

DARUMA OTOSHİ

n a anamına n Daruma Otoshi

n iminin s Bodhidarma aa

n bi ama ynaıı n b

ayı aaan an siinii bi i aı

aa aı ni ini bi i

bii s aaaı mn aai

aayı ıama amaanı anıa ba

aası aana aa yn am

daruma aha n iis yn bi

mayıs 2017 / hanabi 43


sisaa imia/sy

h//iiism//amimiisan/

AMİGURUMİ

n yıaa iy s nya aına ssya mya aaıııya a n amigurumi im

anamı aa m ya ı ii ii m hayan insan b mi

i an ii sanaı an amiguruminin yaımına n bamb ya am ii anııınan aına

saıı ynaa snma isyn ann aasına

TAKEUMA

Takeuma bamban yaımı amba ayaıaıı

nminn 10 sna yayınamıı

ynn bii bi aı y Takeumanın in

n abim ıama i aama ibi

ayasyna sns

KAMİ FUSEN

a ha bi ı ban

in yi ha i aya

aanıa yna

aa imsin amn

nm asyn amaı

anımaaı

44 hanabi / mayıs 2017

DEN DEN DAİKO

iy aıaabiini

b yna saı mini bi a

ini an ii aaına

ısa bi i baanmı mini

a aı a saınan

ni aına ii

i baı an a n

aa a ss ıaı

nn in ayin anıan

den den daiko nm

yna aa saımaaı

TAKETOMBO

ns an ynaaının

yi maa bii baı

iha ynaa yıa iin

bi y inmi anyaa

amb aa a biinn

taketombo yyıa

in ia imii i b

ann ması

iin b ii in aasına

hııa n sbs

bıaıı Taketombo a iy

nin asayabiini

ynaaan biii


ns an ynaaı n

ns an ynaaını sasa yaınaınai aabashi

bma mmn aya isni nminn sinn ya

ıan bi yaımı minya ynaı m iin aı

maaaya amanı asiy ii

Çocuk gelişimi açısından önemi uzmanlarca belirtilen oyuncakların, yaşanan

coğrafyanın olanaklarını ve toplumsal kültürün etkilerini yansıtan

nesneler olduğunu da unutmayalım!

Yeri gelmişken bizim geleneksel

oyuncaklarımızdan da bahsetmemek olmaz.

Teknolojinin ilerlemesiyle her ne kadar

şimdiki çocuklar bu oyuncakların tadına

çok varamasa da, bilmeyenleri tanıştırıp,

bilenlere de hatırlatıp biraz nostalji

yapalım mı, ne dersiniz?

İşte o oyuncaklardan bazıları:

Misket * Bilyalı araba * Topaç

Bez bebek * Beşik * Tahta at

maısına

a asn abs hs//im/hs/mia/22110

h//bmaan/n/ys/7imssyaiinaaansamsanyshm

hs//snaaanm/aiinainnsiaansys/

hs//syama/aansaiinays/

mayıs 2017 / hanabi 45


Yazı: Zeynep Ebru OKYAR

Fotoğraflar: Türk-Japon Vakfı

12 Mart’ta Türk Japon

Vakfı’nda düzenlenen

25. Ankara Japonca

Konuşma Yarışması,

geleneksel Japon müzik

aleti koto dinletisi ve

Japon kaligrafisi shodō

etkinliği ile birlikte, Japon

kültürüne ilgi duyan herkese

unutulmayacak bir gün

yaşattı.

sasyn ni

46 hanabi / mayıs 2017


Amatör ve ileri düzey olarak belirlenen

her iki grupta da 5’er yarışmacının sunum

yaptığı yarışmayı, Japonya Büyükelçisi

Hiroshi OKA ve Türk Japon Vakfı

Başkanı Cafer Tayyar SADIKLAR başta

olmak üzere Japon ve Türk yetkililer,

Japonca ve Japon kültürü meraklıları

ve yarışmacıları desteklemek için gelen

aile ve arkadaşları izledi. Yarışma sonucunda

A grubunda Gökhan DAĞDEVİR,

B grubunda ise Pınar Serap SARIVELİ

birinci olarak Japonya gezisi ödülüne

hak kazandılar.

Sahne etkinlikleri arasında yer alan

geçen yılın birincilerinin Japonya gezi

videoları büyük ilgi topladı. Bir Japon

şirketi çalışanı olan Shūta SUGİMO-

TO, yaptığı Türkçe konuşma ile tüm

izleyicileri güldürdü ve kısa sürede

öğrendiği Türkçedeki dil becerisine ve

vücut dili kullanımına hayran bıraktı.

Türkiye’de yaşayan koto sanatçısı Atsuko

SUETOMİ, Türkiye Japon Müzik

Topluluğu’ndan Ayşegül ATMACA ve

Şeyma NALBANT, Japon değişim öğrencisi

Chinatsu FUKUNAGA ile birlikte

dinleyicilerin kulağının pasını silen bir

koto resitali verdiler.

Yarışma sonrasında yapılan “kotoshodō”

ortak etkinliği ise Japon güzel

sanatlarının birlikteliğine iyi bir örnek

oluşturdu. 2016’da da Türkiye’ye gelen

ünlü Japon kaligrafi ustası Mohri

SUZUKİ, shodō gösterisinden sonra

yapılan atölye çalışmasında da tüm katılımcılarla

tek tek ilgilenerek herkesin

gönlünü kazandı.

* İnternetten canlı olarak yayınlanmış yarışma video kaydını izlemek isterseniz:

https://www.youtube.com/watch?v=PpwLjhtXv5Q

mayıs 2017 / hanabi 47


JAPON KÜLTÜRÜNDE KEDİ

Yazı: Özlem Burcu ÖZTÜRK

Bu yazımızda 6.yüzyılın ortalarında Çin’den gelen gemilerle Japonya’ya

taşınan Budizmle ilgili yazıtları farelerden korumak için getirilen ve o

zamandan bu yana Japonya’da insanlara eşlik eden kedilerin dünyasına

göz atacağız.

48 hanabi / mayıs 2017

aa


aa

nm anyaa in ay aa h n mna i isi bii s

b aa ii an i aasına bi n ia ii n iyi ani aı

aaii simi n ai isansı n n bi an iinin b n maası aynı aı aıyan ımıı i

aı mayan bi i nn aisinn aain nyanın h yin hayanaı aı yan sayaa

anya nin i hayan aa baıan yaaı 10 miyn aa

i biinin sa iinin sin sayısı biinmmi

y iysinin 2011 yaıı aaıma snna sa ya

1100000 i bn bnaan 0000inin sa isi

binmii

an n i

an n iin aımıa sıa ıma nni aa nn

aı saain bbinin inin iimi i ıın sai

inmy yinin in in ması asi yaıaı

ınaaının iinin sinii i haini sayabiii in

anyaa iin sııa iiiniiii

an

Bakeneko bi i yai yani an miisini as yaaıa

anı anyanın aı yin bakeneko i iii san sa a n

mh anı aa bsinii

anaa

i anisi

aa

n

i ii an bakenekonn yni aasına insan in b

nbimi aaaına ha ya a yaa ans mi insan i

in nmaaı insanaı anmi naa msaa maaı i

n bimi aaa inmi aı in saıma

aı iin yanaına imi in nbii

maa

ni bakeneko i aıııan nekomataa a as ini

an n ii nekomataan bahsimi bii dağ nekomataaı

ii is i in nn nekomataa

an ni as yaaıaın hiyi nmin ayan

sa a nekomataaıni aha si amanaa ayanıy an bi

yaına amaa nmin 111 bahsimy baanan a

nekomataaı i saı aa bnan yaaıa aa

anaııy 1700 yıaın snaına asan ya a a byn

aı insanaa aa iinn bahsiiy

i in nn nekomataa i iii bi inanı bnma

a naan bii iin yaanıa yani bii bi na iiin

ynn i ya nmsi i nekomata ması

aaana

aabsi i

yaımaaı

mayıs 2017 / hanabi 49


17 yaımı bası sim n 1771

sasa anb inmahi m sasa iin aaaı inmahi siai

50 hanabi / mayıs 2017 ibay nss ins an hahs iisin ashinn h///is/im/20017/


Kediler Japon masallarına da konu olmuştur. Bunlara örnek olarak; Yoshinao

Nagata’nın 1986’da yayınladığı Juunishi No Yuurai (On İki Hayvan) ve Neko

To Nezumi (Kedi ve Fare) masallarını verebiliriz.

On iki hayvan masalı, on iki hayvanlı takvim oluşturulurken farenin kediyi

kandırarak takvimde yer almasını engellemesini ve kurnazlığı ile ineği kandırarak

birinci olmasını anlatır.

“Kedi ve Fare” ise kedinin iyi arkadaşı olan fareye hainlik yapmasını ve dostu fareyi

en sonunda yemesini anlatan bir masaldır.

ys n am

窮 鼠 猫 を 噛 む。

ııan a iyi ısıı

Bunalan ve çaresiz kalan insan, her türlü yola başvurabilir.

a n a nmi an

鳴 く 猫 は 鼠 を 捕 らぬ。

iyaayan i a ma

Çok konuşan kişiler fazla iş yapmaz. Geveze insanların yaptığı iş verimli

olmaz. Bizdeki “Havlayan köpek ısırmaz” atasözüne benzer.

yi saa hi

猫 を 追 うより 皿 を 引 け。

iyi aayaaına abaı aı

Bir sorunu çözmek için geçici değil kalıcı önlemler almak gereklidir.

Prionailurus bengalensis

anyaa ii ahi i

bny ny ny

syaya

bi i an anyaa

sshima asına b

nan a isi inai

s bnansis im

asına has an im

isi inais iim

nsis

iisiy hia ibay n1110

hs//im/hs/biiibay/71120/

mayıs 2017 / hanabi 51


たま 電 車

hs//im/hs/hanama/70000/

anyaya iinn iiban ii aı

an i bi sanaının sin n

m smimi ya hyi yaımıı

naa 101 yıaı aasınai n

min iy saaı ishi

niyshi nın ii smmsini

1112 yıaı aasınai ii nmin

an biyaına nmi yi an si

nin 吾 輩 は 猫 であるWagahai wa

Neko de Aru am a isimi manını n

biii

100 yıaa ai s imn iy i

aayan hah i ynan biini

i an n baanıa hi

i n anaaa aa ab iin

aman iin iinii i n ana ıan a

a nm naa n biin

n aa hi aaini m

nyaa ibi mi anınan

sin iy maasını sayabiii

sasyn i

i yabanı isin n iisini n

i hi s ishi n isasynnai

ii 2007n 201 aa isasyn

aa smn niin Tama isimi

inin mnn sna yini aan Nitama a

na ama ismini yaınai i

isasyna n iyaii aııy Nitama

ishin n ais isasynnaymı

ahi

baai bsini bi na y

n anamına n hahi iy nan

八 anisin bnyn siyah yn bi si

an bya i iyaiin ii aı y

anyaa sayı aa ab ii

inn iyai bi amaya baya iy

by iamiynin naa ıması iin i

iiya sıaa Hachi ya yy ya a

h aasına saanıy

52 hanabi / mayıs 2017


h//sihibiiiam/ii/

iabs

iyaainin ii

n in bahsn ynmn aya nin yaaıı aan bahsm

s ma

Nekobasu aya nin ynii mm mini bi aa 12 ayaı b

nan yn aman msmy bs i yaan b i yanıa hibi sin

sin 2002 yaımı 1 aiaı i n as i an inbs minin ahaman

aı aasınaı

nin snay yaaaı aasına y aıı shimi aaınan ynin 1

yaımı imi masba his h a i iyi ianın ynii 2002 yaımı

n nashi as n mini an an mb n iinn isimi i

aai anim hayanaı aaınan iyi biini

anyaa i maı bi

i bny ni

iana yayıma

nan aaın i

aınıı aıaın

asaımıaın yaa

sanaıaın sinin

y aıı 1 sayaı

a sm

mi i a

a iini n biii

i baıı hayan iinn aı

aa aaii yani simi iy anımanan

mann a ıaaa a n

iin ba n biii i

s yny n ana ısa a i saıı

nsna aına bii mn i

amıy

as mn

hs//im/hs/as/121772

mayıs 2017 / hanabi 53


放 人 nn 0027

hs//im/hs/nn/121177/

i aaaı

aımaaımı snna i aası aa bah

sin yaaı 1 aa b na bn si

aaaınan siimi ashiima shima

aaaınan bahsi

i aası aa biinn ashiima aası nai

hinin sna shinamai hin y a

maaı am a aına yaıı bi i iin

ba n iyaii aıaıı b aanın m

in bi i aınaı ina bnmaa

b aına baııa iin iyi a nii

msi mi

2011i snami m aa n aaa

b an an bi i h iyai

ini bmi

1 saini 100 isiy i nni aa anıan shima aasına is syniy ns

0nin aına my baaıına i aaya my baamıı

hi aasının baısına y aan him bsini hin aahama imanınan

shima aasına aia sn n ii a yaıan s i aıabimi na

aaa san n yiy maı aaa y bnmaıı iin yiyinii yanınıa

ini nbii a asiy iiy aıan sin sy ması b sin aa

saini aaınan a anımasınan ayı aa iyaini imm ihimai

n a haıama isi

かがみ 10072 田 代 島 ashiima san

hs//im/hs/sni/111/

54 hanabi / mayıs 2017


i i 猫 だ!カフェ

hs//im/hs/iain/7277/

asai mi 谷 中 にあるカフェ 猫 衛 門

hs//im/hs/mi/202700/

i a

anyaa i maı a bny

a bnan ii sbiiy naa

ynayabiiy ma bi aııına

naı bsybiiysn

i an bii an hin isas

ynna aia aıai ai hin

ha 0 i bny 12 yaınan

aın imsinin yasa a h

inin isminin aainin yaıı n

iiana bi abm bny smiy

aıı bniini iyi aııına

bsybiiysn

i iaısı

y isasynnan n 10 aiaı m

sa yan inbha nyanın h

yin basıan i maı sim iaaı ii

mana mana hiy iaaı aim

i i nsi assaa babi

ini naa isimi bi iaı y aıy

nai san 横 浜 猫 カフェれおん

hs//im/hs/ai/0122/

ayi aaai 02172

hs//im/hs/mayi/10700/

mayıs 2017 / hanabi 55


ihn ni nnn

an siain aıımıaı

maneki nekoa aııy

anyanın iinn

bahsn ans in

i maneki nekoan bah

smn m

yai y haınai i isas

ynnan 101 aia aıa bnan

i aınaı maneki nekonn m yi

aa ab iiy aınaın bi sin

biini bi s mani n ii

nin yin msi iin baı yaanaa ai

sany nmin in b

yi amani aı an yai bi aı

naın nnn n aınaın isi aa

ınan ii aıımı byi baa

innii sıaa y baa aanmı

ıına ımı ıınaya yaaanmaan

an sy aam sinmi ian hai a

ınaın ynin yaıması iin y bi baı

yaaa b aınaı ai aınaı hain i

mi san bahsi n b aına

i aınaıı aa 00n aa

synn m bi maı bn

y

san s in i aınaınai

i n sna b aınaın sınıaı iin

b iy aanma hby aıya

bi baa aına ina imi yi i

hby annn isimi bi anıya nm

ayı iya n ii n ii

minn iasi aa i bibs mani n

aı snmaya baamıa

i i ahaaının in mani

n iimini biisini nin

inin asmasına bnin ımıı iin i

i amanın iyi haı ami iiin

haı na inanııy

56 hanabi / mayıs 2017


mini s h n as 招 き 猫 ihn aan sia an asi ブライ 卜 ン 曰 本 フェステイバル 祭

hs//im/hs/minisis/1021/

yıa 2007 sanyi baaan byinin

i an in asinin nm hia

bsin y aıy 00 yıına mas

aa inyan aya ımı i

nyanın i aınaınai in iham

aaa asaanıı syniy

yai bi i san is s

nniy yaı bi aın isini bıama

na amı isini bıaıı y ma

mabi imi i aının yasına i

mi bnim nmm bi bb

yaasan m aasın mi

ıaıı isinin in sami bb ya

ı samaya baayan aın ısa s sna

bbin ha aaınan ması i

m m

nm ii bi i mani n

ma abinin iiin m

mab nm isyn n aına aasın

a n

sasa ibi isi y haıaı

ya saan y sııa aıaıan mani

nnn bi ii bnmaaı

ani n bibaının n m iin

n bahss sa aisinin haaa ması

aayı s aisinin haaa ması is insanı

aımasını simiy n sahiinin

iin bb imsi iiy y

aı mani naa ni n i

iin aıaabiisini aa sn nm

mi anınan b an

inin aasına an sayısı yni

n bii y ibi

mayıs 2017 / hanabi 57


aisin manaans ini assy

maısına

h//sihibiiiam/ii/anmbniinn

an aasinn sm an a bay ia amia2ası ba 201

aamına an asaaı an a bay ii iabi a 201

h//aanmaainn/n/10ahm

hs//niiia/ii/iiaan

h//nns2m/201/0/0/h11aisansaan00hs01/

h//imm/hayasaanybaass1201

h//baanam/amsashinnhaaniin/

h//ninm/72

hs//aansiy/ams/ay/ias

h//yiain/ais//77

h//aanmaainn/n/1111maninhm

h//namann/nish/

hs//m/a/im/

h//aaminam/b/201/07/aanashimshiny/

h//nh/nh/n/ai/amain/20100000/

h//nh/nh/n//72hs/201020000/

h//imm/220/hsaninsiaaansbsaas/

h//amaainm/ab/

h//aa/shshinyhm

hs//abm/nbnnyans

h//ah/a/sinains/asia/aan/ais/asainmasaina

aansainsain/

hs//niiia/ii/maa

hs//niiia/ii/an

hs//hyamnaaim/2012/0/21/nmaahsiaia/

58 hanabi / mayıs 2017


Japonca-Türkçe Görsel

Otomobil

Sözlügü

Yazı: Erdem Özkan KELES

Otomotiv sektörüne dünya çapında markalar

kazandırmış Japonların otomobil ile ilgili çoğu

terimi İngilizceden aldığını biliyor musunuz?

Bu sayımızda sizin için bazı terimleri derleyerek

Türkçe-Japonca otomobil sözlüğü hazırladık.

sin by a / i

mayıs 2017 / hanabi 59


がいそう

Dıs Görünüm 外 装 ais

バックミラーbamiaa

i ayna/ii aynası

エアリアル

aia

ann

サンバイザーsanbaiaa

ni

ドアミラーamiaa

yan ayna

ドア

a

ドアロック

a

aı iii

ドアハンドル

ahan

ホイールキャップ

hiiya

an aaı

タイヤ

aiya

asi

しゃりん

車 輪

shain

Ayrıca;

サンルーフ san

はいきかん

排 気 管 haiian

Tavan penceresi/Sunroof

Egzoz borusu

トランク an

Bagaj

60 hanabi / mayıs 2017

スペアタイヤ saaaiya

Yedek lastik


フロントガラス naas

n am

ワイパー aiaa

si

ボンネット bnn

a

ヘッドライト

hai\

a

sasyn i san

ほうこうしじき

方 向 指 示 器

hshiii

sinya ambası

ナンバープレート

nanbaa\

aa

バンパー

banaa

amn

mayıs 2017 / hanabi 61


Kokpit ve Kontrol Pa

タコメーター amaa

i sayaı/am

すいおんけい

水 温 計 sini

haa ssi

インストルメントパネル

insmnan

s ani

ハンドル han

isiyn

エアバッグ aba

haa yasıı

ドアハンドル ahan

aı ama

アームレスト aams

ayama

sasyn i san

62 hanabi / mayıs 2017


neli

ないそう

内 装 、ダッシュボードnais asshb

そくどけい

速 度 計 si ya

スピードメーターsiimaa

hı ssi

クラクション

ashn

na

ねんりょうけい

燃 料 計 nnyi ya

フューエルゲージ i

yaı ssi

ワイパー aiaa

si

くうきあな

空 気 穴 iana

haaanıma ıaası

ハザード ランプ haaaan

yaı ııı/ a

グローブボックス bba

i

ちょうせつ

ヒーター 調 節 hiiaahss

ısıma haaanıma

ni

へんそく

変 速 レバー hns

is

サイドブレーキ saibi

ni

センターコンソール

snaansru\

a ns

mayıs 2017 / hanabi 63


Otomobil Türleri

しゅるい

車 の 種 類

ma n shi

クーペ

ステーションワゴン

sshnan

sain an

セダン

san

san

リムジン

imin

imin

オープンカー

\naa

s aı aaba

ハッチバック

hahiba

hahba

Ayrıca;

マニュアル manya

Düz vites

オートマ 車 masha

Otomatik vites

左 ハンドル hiaihan

Soldan direksiyonlu

レーシングカー

shinaa

yaı aabası

sasyna i san

右 ハンドル miihan

ルーフラック a

こうぶ

後 部 ドア ba

シートベルト shiib

Sağdan direksiyonlu

Port bagaj

Bagaj kapağı

Emniyet kemeri

64 hanabi / mayıs 2017


ALIŞTIĞIM

LEZZETİ ARARKEN...

Yazı ve Fotoğraflar: Ayşegül ARKAN

mayıs 2017 / hanabi 65


Herkese merhaba! Önceki sayılardan hatırlıyorsunuzdur

beni… İsmim Ayşegül Arkan. Wakayama İli’nin

Kushimoto İlçesi’nde oturuyorum. Bu sayıda sizlere

Japonların yemek kültüründen biraz bahsetmek

istiyorum. Sonra da en sevdiğim Japon yemeklerini

tanıtacağım.

ni anyaa mysb aıi

inn bahsyim ana n my

sb aıiini by man ya

a manaaan yaaa ii ibi h haa

an aaaı y biisini bi yi

bimi yn an ha aaaıı a

yaa nman bia ysi

anyaa aa mayına ma

yaa amı baını iiy sm abamı

mam hha nn h y an i saı

ıy i an mas 100 yn yani 2 ia ibi

bi y aa 00 yn ani yaaı 1 ia

aa nanamıysn i mi n i

m inanamamıım

amana n aa ahaı sa sn yaım

i aa aı ym yaıym sa y

inyaı a asyyi sim bn i

m iin yinyaınan a amm

sbn amm baa yinyaı

a ahaı asy ahaı aha s a

sy y i i saımıy ami a

in iin sayım 10 an 12 an asy

i bası 10 ia aa 12 asy im y

ba aıym 0 ia nn aha

masi a sanı a m si bi aam

ymi 0 ia nanıma i mi

baaa bn babama anaııma inan

maı n inanıaa ibi i i ı h

aam ymi yamıym ana

ibi a a aı ym yaıym ma bna

amn h ma iiim n a 100 yn

sin haıym in n a n s

66 hanabi / mayıs 2017


EN SEVDİĞİM TENPURA

TON BALIĞI KIZARTMASI

anamısınıı ana nn

nn hsi iyymi ibi m

aa aa ym yiymiya i

n iym iy mas aan

aına n a 1 i 2 i aıı ıaı

aı aıy nası yiysn aa iy

aaa aa ya iy iy

m aaı y na ya

aan anmıya i aa imi

y aa hi yaı ymini ymim

ii ibi b abiy y

ın ni aan a y ayı baa

bi aın n yaaım im iim

m yayaım

a naa anıım n yaaım

i i bn ni im aıım

imi n nin b i bi y

haıama n aas saa

ası ısı siaa bi haıaım

i aııa bi aııa i b aa

i ymi bi aaa h sin ha

ıayamayı bi b aa insan aynı

ana is y y i

yn b ini bi baayama

ı ys m isiim ana a

y imsy ym ii ibi

aam b ayı sabah ahsi i

y

im bn anyaa n yiym

nsna anaın nab ii bi

ym a aı syya haıaıaı s

yn iin ha san bi ibi sb

i a i ya a ana ini ayna

ı yy abii yanına m i

bya aa iin yiy n b ymi

n siym in bnim n

siim ymn bii nmiya

i ymi nmiyai iin anaın

iası iybiii ma nmi

yai nn in n aııı iin aha

na san mas ibi sbi y

a aaya y i aaı iin

sna i aaına iiy iin

sna ssn maynini

y y sn

BALIK NABE

mayıs 2017 / hanabi 67


iy b ym iii

si anyaa a aynı i h by

ym a sa shima

imhiii iy bi ysn a aai

ha b ysn siy sn saa

asını yaıya syn ıaı ym a

msi iin yya

ysn baha ayaına niin sy i

ii aman ayaaın sn ya a yanaına

y ysnaı ayı ya sn

a aynaı anıya baaa ysna

yiy bana ai iy ama aıına

smy baaım aa b himhiii y

snn biim ni bsin bni y

inyaı saaasını yaıym siym

yani aai aııım ni ym

by anyaa ym b

i a y a s bi ym

i a ı ya a bahaaaı a aa y

na sshi i bii asabi ii aı bi

anıya nan baa a aı bi yini

mim

68 hanabi / mayıs 2017


YOSUN TOPLARKEN

n aa m

anyaa n iim yn bii

m anaın m anayıı n

aı y ani iin iaa ibi aı

yin m a ii ibi

sa a ıın mi aa y asa a a

haı n yiymiym yn iyy

nm n yiyim yn bii

m aa ia yim i ama

yayım

anaın m yin yii iinn

bahsmsm ma

ası s bi y iin i baaa

saman ibi i bana aaa bii i

nimi aa iin ama anaın iini biim

iinimin aha s yani aaan iya

iini bibiin yaıan bi ia y

aaa ıamam yiymm iini h

y aııysn sa bn i a iin

yiim a ıaım ama imi

siym an iinini y aııy

insan a min yna aıamıy

aiba

Kushimoto’dan sevgi ve saygılarımla!

mayıs 2017 / hanabi 69


Makoto SHİNKAİ’ın Büyük Gişe Başarısı:

Yazı: Zeren ÖZDAMAR

Liseli aşıklar teması, türler arasında, muhtemelen en çok anime ve mangada karşımıza

çıkar. Hâliyle, Makoto SHİNKAİ’ın, bu en son filminde yine iki liseli aşığın öyküsüne

odaklanması çok da sürpriz sayılmaz. Kotonoha no Niwa’da, uzun metraja başladığı

günden beri gösterdiği gelişimi gözler önüne serip beklentileri yükselttikten sonra

Kimi no Na Wa ile hayal kırıklığı yaratmamış olması ve özellikle bu filmin gişedeki

başarısı, onu anime dünyasının en gözde yönetmenlerinden biri olarak şimdiden tescillemiş

görünüyor. SHİNKAİ, MİYAZAKİ filmleri dışında, bir filmi hem Japonya’da hem

de dünyada bu kadar izleyiciye ulaşabilen tek anime yönetmeni.

Öyküsü şu ya da bu filme benzetilse de, olabildiğince özgün bir filmle karşı karşıyayız.

Gişe başarısını açıklamaya çalışanların belki ilk bakmaları gereken yer bu olmalı.

Hollywood sinemasının risklerden kaçınıp, özgün hikâyelere sırt çevirdiği bu dönemlerde

de, anime, başından beri olduğu gibi ufuk açan fikirler, yeni hikâyeler üretmeye

devam ediyor. Beden değiş-tokuşu, liseli aşıklar teması ile birleşiyor, bedenlerini

değiş tokuş edenler arasında bir aşk.Ortaya çıkan sonuç birleşen iki farklı elementin

ortaya çıkardığı molekül gibi, kendine has.

8,7

Yönetmen_Makoto Shinkai

Yapımcı_ Noritaka Kawaguchi,

Genki Kawamura

Senaryo_ Makoto Shinkai,

Seslendirme_ Ryûnosuke Kamiki,

Mone Kamishiraishi

Gösterime Giriş Tarihi_Ağustos 2016

(Japonya)

Ülke_Japonya

Dil_Japonca

Süre_106 dakika

70 hanabi / mayıs 2017


Tokyo’dan çok da uzak sayılmayacak küçük

bir şehrin valisinin kızı olan Mitsuha,

bir gün kendini Tokyolu kendi yaşlarında

bir oğlanın, Taki’nin bedeninde bulur.

Büyük şehre olan özlemiyle, defalarca

aklından geçirdiği dileği sonunda gerçek

olmuştur. Ancak gerçekleşen hayaller,

hep olduğu gibi gerçekliğin kalanıyla

olan bağları yüzünden yeni zorlukları da

beraberinde getirir. Kendisi Taki’nin hayatına

geçerken, Taki de onun bedeninde

uyanmaktadır. Birbirlerinin hayatlarını

olumsuz yönde etkilememek için, koordine

olmak, haberleşmek zorunda kalırlar.

Mitsuha ve Taki arasındaki bu iletişim

zamanla bir aşka dönüşüp, birbirlerine

ulaşma isteğini tetiklediğinde de, aralarındakinin

neredeyse imkânsız bir aşk

olduğu gerçeğini fark edeceklerdir.

günlük hayatlarındaki o bildik ritme dönüyor.

Aslına bakılırsa hikâyede derinleştirmeye

müsait o kadar çok detay var

ki, tüm bu olan biteni 100 küsur dakika

içine dengeli bir biçimde sığdırmak kolay

olmamış olsa gerek. Kimi no Na wa’nın,

bir uzun metraj anime olmasına rağmen,

TV için hazırlanan anime serilerinin hızlı

kurgusuna ve müzik türü seçimine sahip

olması da, belki bu yüzden.

Ghibli geleneğinin dışından gelip bu kadar

popüler olabilmek azımsanmayacak

bir başarı ve bunda en büyük pay kuşkusuz

yönetmenin. Makoto SHİNKAİ ilk

filmi Hoshi no Koe’deki dokunaklılığı, bu

defasında bir uzun metrajla yakalamışa

benziyor. Bu da gönüllerde birçok teli birden

titreştiriyor.

SHİNKAİ önceki filmlerini bir uzun metraj

için yeterli zenginlikte olup olmadığı

tartışılır öyküler üzerine kurarken, belli ki

bu sefer, rahatlıkla bir anime serisi çıkacak

malzemeyle yola çıkmış. Senaryoyu

kendi yazdığı bir romandan uyarlamış

olması da bunu tescilliyor. Filmin tek

handikabına da belki bu durum kaynaklık

etmiş: Film bazen dörtnala gider gibi bir

tempo tuttururken bazen karakterlerinin

Byōsoku Go Senchimētoru 5 Centimeters per Second2007

Kotonoha no Niwa The Garden of Words-201 Kimi no Na Wa

(Your Name-201 aı manaını animasyn aa a iyiiy b

Kimi no Na Wa manının 1 miynan aa saıı aıanı

mayıs 2017 / hanabi 71


72 hanabi / mayıs 2017

ANLATMAKLA BİTMEZ

KYOTO

Yazı: Okan Haluk AKBAY


Kyoto, hiç şüphesiz Japonya’da üzerine gezi yazısı

yazılması en güç şehirlerin başında geliyor.

Bin seneden fazla bir süre Japonya’ya başkentlik

yapmış olan ve her köşesi buram buram tarih

kokan Kyoto’yu birkaç günlük bir gezide tanımak

neredeyse imkânsız.

Japonya’da en çok turistin ziyaret ettiği şehir

olan Kyoto’nun her şeyden önce bir “tapınaklar

şehri” olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bölgede iki bin civarında tapınak bulunuyor ve

Japon devlet kültür hazinesi kapsamına giren

tarihî yerlerin yaklaşık beşte biri Kyoto’da yer

alıyor.

Kyoto şehrinin aslında oldukça ilginç bir kuruluş

hikâyesi var. İmparator Kanmu (737-

806), 781 senesinde ellinci Japon imparatoru

olarak tahta geçer geçmez yeni bir başkent

kurmaya ve İmparatorluk sarayını Nara’dan

taşımaya karar verir. Böylelikle ülkenin yeni

başkenti 784 yılında Nagaoka-kyo olur. Ancak

başkentin Nagaoka-kyo’ya taşınmasından

hoşnut olmayan bazı çevreler, bu işle görevli

üst düzey bürokratı bir suikastla ortadan

kaldırırlar. Bu cinayet, aynı zamanda birçok

huzursuzluğun da başlangıcı olur. Cinayeti

planlamakla suçlanan veliaht Prens Savara

(750-785), suçsuzluğunu ispat etmek için girdiği

ölüm orucu yüzünden hayatını kaybeder.

Veliaht prensin ölümünün hemen ardından

İmparatorluk sarayında arka arkaya meydana

gelen gizemli ölümler ve sel, deprem, bulaşıcı

hastalık salgınları gibi çeşitli felaketler halkta

büyük bir huzursuzluğa yol açar.

Kyoto

Nanzenci Tapınağı

121 yıına ina in anni

aınaı an n nin

ba mab ab imsi

nniy bi nma sahi

an a

mayıs 2017 / hanabi 73


Her mevsimde

farklı bir çehreye

bürünen

Araşiyama,

Kyoto’nun doğal

güzelliklerini

seyredebileceğiniz

önemli

mekânlardan birisi.

Eski Japon toplumunda üst üste yaşanan felaketlerin İmparatorun

hükümdarlığının Tanrı tarafından kabul görmediği şeklinde

yorumlanmasından dolayı İmparator Kanmu halk karşısında oldukça

zor bir duruma düşer. Bakılan falların sonucunda felaketlerin

Prens Savara’nın lanetinden kaynaklandığı anlaşılır. Prens

Savara’nın laneti ve halkın tepkisinden çekinen İmparator Kanmu,

yeni başkentin kuruluşundan yalnızca on yıl sonra (794),

yeni bir başkent daha kurmak zorunda kalır. Bu yeni başkent,

Kyoto olacaktır.

Yaşanan felaketlerden sonra yeni kurulacak başkentin kutsal

güçler tarafından korunan bir şehir olması gerekmektedir. Yeni

başkent kurulurken, kökeni eski Çin felsefesine dayanan Şicin

esas alınır. Bu düşünceye göre dört ana yönü, dört farklı Tanrı

korumaktadır. Bu dört Tanrı doğuyu koruyan Mavi Ejderha (Seiryu),

batıyı koruyan Beyaz Kaplan (Byakko), güneyi koruyan

Kırmızı Kuş (Suzaku) ve kuzeyi koruyan Siyah Kaplumbağa’dır

(Genbu). Bu yüzden, yeni kurulacak yerleşim birimlerinin doğu

yönünde akarsu, batı yönünde büyük bir yol, güney yönünde çukur

(boşluk) ve kuzey yönündeyse yükseltinin bulunması ideal

kabul edilmiştir. Kyoto şehri bu özelliklere sahip olup bir başkent

olarak mükemmel bir konuma sahiptir.

74 hanabi / mayıs 2017


an a

Gion

in smi si

ynn iini

sbiini bi

sm amanın aa

nm in

saaına yii bi

yy yaabiisini

an a

an a

Ryouanci Tapınağı

nya

ias issin

10 yıına ina

in yani

aınaının iin

y aan a

ah ii

aa biinn n

bahsi nyaa

n

mayıs 2017 / hanabi 75


76 hanabi / mayıs 2017

Heian Cingu Tapınağı

i in mabi aa iin bi mima

ni siyn ian in aınaı

y hinin nn 1100 yıını

ama iin 1 yıına ina imi


an a

mayıs 2017 / hanabi 77


Kyoto, Çin’deki Tang hanedanlığının başkenti

olan Çang An model alınarak inşa edilir. Çang

An şehir planı,kuzey-güney doğrultusunda

5,2 km., doğu-batı doğrultusunda ise 4,5 km.

uzunluğunda olacak şekilde üçte bir oranında

küçültülür ve yeni başkent buna uygun olarak

kurulur.

Yeni başkentin kötü ruh ve lanetlere karşı korunması

için de çeşitli tedbirler alınır. Hiei dağına

Enryaku Tapınağı inşa edilerek olumsuz

enerjinin şehre akışı engellenir. Ayrıca, şehrin

ana girişindeki büyük kapının (Raşomon) iki

tarafına karşılıklı olarak Doğu Tapınağı (Toji)

ve Batı Tapınağı (Saiji) inşa edilerek kötü ruhlar

şehrin girişinden uzak tutulur.

Kyoto şehri, Meiji reformlarının başladığı 1868

yılına dek başkentlik görevini sürdürür. Kyoto

artık her ne kadar Japonya’nın siyasi başkenti

değilse de, “kültür ve turizm başkenti” olmayı

devam ettirdiğini söylemek pek yanlış olmayacaktır.

78 hanabi / mayıs 2017


Kavaramaçi

y hinin mn yn

an aaamai i aıi

naının n saa ibii

bi sm

Teramaçi Çarşısı

aaamaii amai

aısı nin

isin ii sii

yin baına iy

an a

an a

mayıs 2017 / hanabi 79


80 hanabi / mayıs 2017


Byoudouin Tapınağı

nya ias issin

yıına aa

anan yin aınaı

aynı amana 10 yni mani

aanın n yn y aıy

an a

mayıs 2017 / hanabi 81


82 hanabi / mayıs 2017


yn b

Kyoto Kulesi

11 m i hin n ys

yaısı an y si

isasynn hmn aısınai

m nm i hi m

iin iyi bi baanı nası

Teramaçi

s aaı an haaanıma

sismiy naımı amai aısı

h msim aha i aıi

yamaya yn

yn b

mayıs 2017 / hanabi 83


Kyoto Tatlıları

an a

84 hanabi / mayıs 2017


y aihi yi aa nin iy

i aıaıya n bi hi i ayın maa

anııı aıaın n yashai aısının mhaa

aına baıması iy

mayıs 2017 / hanabi 85


Kiyomizu Tapınağı

nya ias issin

7 yıına ina in y hinn bi aha si

bi mi sahi an iymi aınaının ana san

hi ii anımaan yaımı masıya a n

an a

86 hanabi / mayıs 2017


mayıs 2017 / hanabi 87


Kiyomizu’dan Kareler

iymi aınaı ana binası ıına a

hm in hm isi amaı iya

iin biimi aan

88 hanabi / mayıs 2017


yn b

Koi Uranai No İşi

aı aı baa isin

yn ii sii naaan bii

yn b yn b

mayıs 2017 / hanabi 89


an a

Yasaka Tapınağı

aınaa aynı amana

ii ama in

iiii mna ma

ii aıy n asaa

aınaına in nin

iin bi ii

ni

90 hanabi / mayıs 2017

an a


Kinkakuci Tapınağı (Altın Tapınak)

nya ias issin

y niin i aa n y

inai aınaı ın aına

sa aınaın 17 yıınai

sasyn sıasına 20 aın

anımı

mayıs 2017 / hanabi 91


92 hanabi / mayıs 2017

bahn biin bnan

aınai ai ayaa aa i

imi am aaaı i an ni

dinginlik aamını y

yn b


Nico Kalesi

nya ias issin

n yas aa

aaınan 10 yıına

naın ya aıaına

anmaaı iin yaııan i

asi sayıa san ii

bahn y

an a

mayıs 2017 / hanabi 93


94 hanabi / mayıs 2017

Karamon Kapısı

i asi aaisinin iiini

b aı ini im

ymaaa n hayanı

yanııy


yn b

mayıs 2017 / hanabi 95


Yazı: Ryoko ASANO

“Seni Seviyorum.”

Japoncada

Ne Demek?

a by annai im

anabi y nn b yaısı i ı 2010

sayı ss117 yayımanmıı aısını anabi aıya

ayamamıa iin ii iin nisin i

96 hanabi / mayıs 2017


Bu soruyla sık sık karşı karşıya kalıyorum. Her sorulduğunda da cevap

vermekte zorlanıyorum, “Acaba bu cümlenin bizdeki karşılığı nedir?” diye...

“Seni seviyorum.”, yani “I love you.” Bunu direkt olarak Japoncaya çevirirsek 「( 私 は)あなたを

愛 しています」 “(Watashi wa) anata o aishite imasu” olur. Bu söz dünya çapında yaygındır, bir

yerlerden bulup söyleyenler de çok. Fakat bu söz sadece “aşk” için geçerlidir. Türkiye’de “Seni

seviyorum.”, sadece âşık olunan kişiye değil, aile bireyleri, arkadaş gibi sevilen herkese söylenir.

Ama Japonya’da bu öyle değil. Dolayısıyla 「( 私 は)あなたを 愛 し

ています」“(Watashi wa) anata o aishite imasu” sözünü kullanırken

çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu söz, film, dizi ve şarkılarda söylenir;

günlük hayatta, hatta sevgililer ya da karı koca arasında pek

söylenmez. Söyleyebilirsiniz ama sanki tiyatro sahnesinde oynuyormuşsunuz

gibi abartılı olur. Zaten bu sözü birden bire söylerseniz

karşıdaki kişi şaşırabilir ya da şoka girebilir. Çünkü bu söz Japoncada

çok ağır bir anlam ifade eder. Ben bu sözü, şimdiye kadar ne

söyledim ne de bu söz bana söylendi.

Onun için “Seni seviyorum.” ifadesinin Japoncası olarak 「あなたが

好 きです」 “Anata ga suki desu” sözünü söylüyorum. Bu cümle hem

aşk hem de normal sevgi için kullanılabilir.

愛 しています」 “aishite imasu” ve 「 好 きです」 “suki desu” sözlerinin

ikisi de “seviyorum” anlamındadır. Fakat 「 愛 しています」 “aishite

imasu” sözünü sadece aşk için, 「 好 きです」 “suki desu” sözünü

ise sevdiğiniz her şey için kullanabilirsiniz.

“Kebabu ga suki desu (Kebap seviyorum)”, “Neko ga suki desu (Kedi

seviyorum.)” gibi; “isim ga suki desu” cümlesi ile de bütün sevdiğiniz

şeyleri ifade edebilirsiniz.

Biz Japonlar, duygularını göstermekten hoşlanmayan ve bundan

çekinen bir milletiz. Japonya’da Japonlara, çocukluktan beri duygularını

saklamaları öğretiliyor ve duygularını ifade edenler hoş karşılanmıyor.

Japonlar, arkadaşlarına, âşık olduğu kişiye, yani sevdikleri

insanların yüzüne net bir şekilde “Seni seviyorum.” diyemiyorlar,

bunu söylemekten çekiniyorlar. Dolayısıyla, 「あなたが 好 きです」

“Anata ga suki desu” sözünü de pek kullanmıyorlar. Bunu söyleyince

bazıları; “Japonlar ne kadar soğuk insanlar.” der, fakat öyle değil. Biz

Japonlar, sevgiyi sözle ifade etmez; tavırla, dürüstlükle, masumiyetle

gösteririz.

Enerji dolu Japonca

Öğretmeni ve TRT

Japonca Masası Şefi

Kokugakuin Üniversitesi’nden

mezun oldu.

Bir kısmetle Türkçeyi tanır

tanımaz ona hayran kaldı.

Birkaç kez kısa süreliğine

Türkiye’de kalarak Türkçe

öğrendi.

2000 ile 2003 yıllar arasında

Türkiye’de bir devlet

kurumunun son derece önemli

bir sisteminin kurulmasında

görev aldı. Tamamladıktan

sonra 2003 yılında Ankara’ya

taşındı.

Ankara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Çağdaş

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Ana Bilim Dalı’nda yüksek

lisans programını tamamladı.

Duygularını söylemekte zorlanan Japonlar için yılda bir kez hiç çekinmeden

hoşlandığı, âşık olduğu kişiye 「( 私 は)あなたを 愛 してい

ます」 “(watashi wa) anata o aishite imasu” diyebileceği bir gün var.

14 Şubat, yani Saint Valentine’s Day (Sevgililer Günü). Ama o gün

sadece kızlar bu sözü söyleyebilir. 14 Şubat’ta kızlar hoşlandıkları

ya da âşık oldukları erkeklere çikolata vererek 「( 私 は)あなたを 愛

しています」 “(Watashi wa) anata o aishite imasu” derler. Aslında

bu, uzun yıllar önce bir tatlı firmasının promosyonuydu. Daha sonra,

bir Japon kültürü hâline geldi. Son zamanlarda bu kültür biraz garip

bir şekilde gelişti ama bu gün yine de kızlar için önemli bir gündür.

Peki, erkekler bu sözü hangi gün söyler? Onun kesin bir tarihi yok, ne

zaman isterlerse söylesinler çekinmeden...

Şu anda üniversitenin yanısıra

çeşitli yerlerde de Japonca

eğitimi veriyor.

“Doğru Yerde Doğru Japonca

Kursu” kurucusu.

Kedi kralı Bonita ve gamsız

prenses Kennedy-san ile

birlikte fıkra gibi yaşam

sürdürmektedir.

www.facebook.com/ryaryako

ryaryako@gmail.com

mayıs 2017 / hanabi 97


TÜRK JAPON GENÇLİK KÜLTÜR

FESTİVALİNDEN KARELER *

sia anya yiii naa nisisi

ani ni a a

ii i an

n aaınan 2 a

masi n an aına nni

ama say aa yaımaaı san

bshi ansı sa mansaı shi

iami sh aıayaının yanısıa ma

hmis bi i nam 00 haman in

animinin ynmni ii i bi

syi iii

98 hanabi / mayıs 2017

*Etkinlik fotoğrafları için Furkan AYDIN’a teşekkür ederiz.


私 の 目 から 見 た 日 本

4. Penceremden Japonya -

Japonca Konuşma Yarışması İzmir’de Yapıldı

Yazı ve Fotoğraflar: Günsu TAŞKÖPRÜ

anya sanb anss

i haa aanı

aıı nmaaını yaı

aıma snna aıımıa i yiy a ii

Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk

Derneği (JİKAD) tarafından “İzmir Japon

Kültür Haftası” etkinlikleri içerisinde 24

Şubat’ta “4. Japonca Konuşma Yarışması

Penceremden Japonya” düzenlendi. Blog

ve konuşma olmak üzere iki kategoriden

oluşan yarışmanın her iki bölümüne dokuz

kişi katıldı.

Blog kategorisinde seyirci oylarıyla

Japonya’da Banyo ve Tuvalet Kültürü blogu

birinci seçildi. Jüri tarafından en özgün

tema Deniz Bükülmez’in Yokai blogu,

en özgün içerik Umut Hançer’in Manga

ve Anime blogu, en doğru içerik ise Nike

rumuzlu yarışmacının Japonya’da Tuvalet

ve Banyo Kültürü blogu olarak belirlendi.

anya sanb anss nin yaıma snası an maı

i iii aa yaıı snmn aınan iyii i yaii si

aaa mahamssn aına bama ısaı ba

Konuşma yarışmasında ise Irmak Ayerdem

üçüncü, Zeynep Acarlı ikinci ve Serhat Orta

birinci seçildi. Birinci, gidiş dönüş Tokyo

uçak bileti kazandı.

mayıs 2017 / hanabi 99


summary

4

5

20

41

46

48

s in his iss これらの 問 題 に 関 するニュース

ia ns 喜 多 郎 のコンサート

1 th naa aans im sia 第 13 回 アンカラ 日 本 映 画 祭

iami in ain

教 育 における 折 り 紙

sanb aan 2017

2017 年 イスタンブール 日 本 ウィーク

aiina aans ys

nama ma ama shi hansi ama ama nn

ai anb amisn

日 本 の 伝 統 的 なおもちゃ

剣 玉 、 駒 、だるま 落 とし、 羽 根 つき、 竹 馬 、お 手 玉 、でんでん 太 鼓 、タ

ケトンボ、 紙 ふせんなど

2 th naa h ns aans aiina h

第 25 回 アンカラ 日 本 語 弁 論 大 会 及 び 日 本 芸 術 興 行

as in aans

as yh n anin ns an as bs maains as

isans an ms sh ins sains

日 本 文 化 における 猫

化 け 猫 、 猫 又 、ことわざでの 猫 、 猫 の 島 、 猫 カフェ、 猫 雑 誌 、 駅 の 猫 |

タマ、 招 き 猫 など。

サマリー

11

24

h an an h iins

an asin

Japanese real estate market from an

economic perspective; both practical and

theoretical information.

土 地 、ビル、 賃 貸 借 の 手 続 き

経 済 的 な 観 点 から 日 本 の 不 動 産 業 の 分

析 、 実 践 的 かつ 理 論 的 な 情 報 。

100 hanabi / 2017 年 5 月 may 2017

Story of a Globalising Taste

Soy Sauce

History, manufacture, types; Health and

economic implications Popularity in the

World; How to use

醤 油

歴 史 や 製 造 や 種 類

健 康 や 経 済 的 な 観 点

世 界 中 での 人 気 や 使 い 方


aansish isa iinay mbi

自 動 車 に 関 するトルコ・ 日 本 語 ビジュアル 辞 典

ish aias s an ihs

n ah h as ha am amiia ih

nin shin is ain habis aans an

h hy ma ish

おなじみである 味 の 探 し| 在 日 しているトルコ 人 の 観 念

食 べ 物 の 買 い 物 、 材 料 、 値 段 、 日 本 人 の 食 事 の 習 慣 、

トルコ 人 との 比 較

a hinais i i imi n a a

新 海 誠 ( 監 督 )の 大 ヒット: 君 の 名 は

naa aans h sia 2017

2017 年 アンカラ 日 本 青 少 年 文 化 祭

aan m y ys th mi h ns

私 の 目 から 見 た 日 本

第 4 回 イズミル 日 本 語 弁 論 大 会

59

65

70

98

99

72

96

nsibab iy y

Starting from the long history of the city, we invite

you to partake a virtual tour of touristic attractions

and “only in Kyoto” experiences!

形 容 しようのない 京 都 市

街 の 長 い 歴 史 をはじめとして, 観 光 スポットの

バーチャルツアーや「 京 都 で 唯 一 の」という 経

験 に 招 待 いたします。

aans ssin ha

h s i say

How to Say “I Love You” in Japanese

トルコ 人 が 言 いたい 日 本 語

「 愛 しています」との 日 本 語 での

言 い 方

2017 年 5 月 may 2017 / hanabi 101


HANABİ 4.Sayı İstatistikleri

Web sitesi popülerlik haritası

Facebook sayfası

beğeni sayısı

Web sitesi toplam

görüntülenme sayısı

Web sitesi toplam

ziyaretçi sayısı

En çok okunan ay

En çok okunan gün

En popüler olduğu ülkeler

931

8.909

3.663

Eylül 2016

10 Eylül 2016

Türkiye, Japonya, ABD,

Rusya ve Kanada

102 hanabi / mayıs 2017


hanabi.proje@gmail.com

hanabi.dergisi

mayıs 2017 / hanabi 103


104 hanabi / mayıs 2017

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!