25.01.2021 Views

1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

+90 507 689 5456 +90 505 894 9284

0312 686 4514

Eski Sanayi Sitesi Yeni Hükümet

Konağı Karşısı No:31

Ankara/ŞEREFLİKOÇHİSAR

SMT Güzellik Merkezi

örnek TASARIM

örnek KARTVİZİT TASARIM

Kaleme aldığım logoyu İllustrator

ile vectörel çizim haline getirdim.

HI WELCOME !

İlhan GÖRKEM

Ahmet GÖRKEM

Merhaba ben Oğuzhan GÖRKEM,

Kendi bardaklarında kahve içmek

istediler :)

İlhan GÖRKEM

+90 507 689 5456

Ahmet GÖRKEM

+90 505 894 9284

Bu portfolio’ da onlarca çalışmamdan birkaçını

sizin için paylaştım.

Karvitiz istenildi ve çizildi.

1 2

Mobilya’da kalite Mobilya’da Öncü

Eski Sanayi Sitesi Yeni Hükümet

Konağı Karşısı No:31

0312 686 4514

Ankara/Şereflikoçhisar

3

Kurumsal kimlik, sosyal media, logo, kartvizit

Bunların hemen hepsi grafik tasarımcının alt

başlıkları olmalıdır diye düşünüyorum

New Desing Wood

Logo vectörel çizildi.

Müdüroğulları

Bizim ismimiz bir aktar firması ayrıca sucuk pastırma

gibi ürünler satıyoruz ve tasarım senin dediler.

Çizimini yaptık beğenilmedi. Revise

istenildi. Gayet tabii revise işlemine

başladım. Sil Baştan !

Renklendirildi

Yıllardır çok büyük bir keyif teknoloji ve bilgisayar

benim için. Bana bu yetiği kazandıran bu işi gerçekten

çok severek yapıyor olmak.

Vereceğiniz pozisyona, firma bünyesine ve kendime

değer katmaya devam edeceğim.

4 5

Müdüroğulları

Logo 2 yıl sonra güncellendi

ve firmaya bambaşka yeniden

bir hava getirdi.

Firma ağaç ve demir işçiliği üzerine çalışıyor.

Ve tasarımı tamamen bana bıraktı. Burada

bir demir işlemecisi odun ve odun kesimin

logoyla birleşmesiyle mükemmel bir memnuniyet

ortaya çıkardık.

6

Cafe 344

Reddedilemeyecek kadar güzel

ama birşeyler eksik dediler.

“Biz Nevşehir’liyiz” bununla alakalı

bir tasarım dokunuşu ?

Sonuç .

Sucuk pastırma çağrışımlarına

logo da yer verdim. Ve çizim

vectörel olarak tamamlandı.

Teşekkür ederim...

Farklı bir tasarım

İle bambaşka bir kimlik kazandı

Security Fire Yangın Tüpü Üretim Firması

Firmanın eski kimliği

Tasarımın son hali

böyle şekillendi.

8

9

10

11

Oğuzhan GÖRKEM

Graphic Design

TALEBETİK.COM

Çok değerli öğretmenlerimiz için hazırlanmış

olan akıllı robot talebetik bünyesinde çalışırken

hazırlanmış binlerce görsel çizim, dizgi, baskı...

Lorem ipsum dolor sit amet eum ex dicit

Lorem ipsum dolor sit amet eum ex dicit suscipiantur

Copyright 2020

ANKARA / TURKEY +90 545 5068796

oguzhangorkemm@gmail.com

www.talebetik.com

Bastian Rockwell

12 4

Portfolio 2020

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!