04.02.2021 Views

EpilepsiVeYasam

Epilepsililerin sosyal, psikolojik, ekonomik ve yaşamsal hakları ve durumları...

Epilepsililerin sosyal, psikolojik, ekonomik ve yaşamsal hakları ve durumları...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPORTİF AÇIDAN EPİLEPSİLİLER

Spor vücudun canlı ve genç kalabilmesi için yapılabilinecek en güzel aktivite ama

doğrusu yapılırsa.. Epilepsi ve İş dosyasında, ‘çalışabilirsin ama doğru mesleği

seçersen’ demiştim Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. ‘Spor çok yararlıdır ama doğru

sporu seçersen’ …

Epilepsi nöbetlerinin anlık olmasından dolayı, tehlikeli sporları kesinlik yapmayacağız;

paraşütle atlama, dalış, dağa tırmanma, buz hokeyi, su kayağı gibi... Oysa koşu,

voleybol, basketbol, tenis gibi oyunlar bizler için oldukça yararlı; tabi aşırıya

kaçmadan! Çünkü yorgunluğun da epilepsiyi tetiklediğini biliyoruz! Basketbol, yüzme

gibi spor dalları ise, yanımızda ebeveyn veya antrenör olduğu zaman yapılabilinir...

Spor yaparken topa mümkün olduğunca başla vurulmaması, gerekirse kask takması

önerilir. Spora başlayacağınız zaman, konu ile ilgili nöroloğunuzun da bilgili olsun.

Belki o sporu yapmamızı istemeyecek Her şey kuralına uygun olmalı!

Sporun Vücudu Etkileyebilecek Durumları:

Su Kaybı

Tuz Kaybı

Aşırı yorgunluk

Uykusuzluk

Yoğunluktan dolayı, vücut için gerekli takviyeleri alamayıp, kan şekerinde

düşüş yaşanması

Kısacası spor yapmak çok güzel ama Mustafa Koç’un başına geldiği gibi, bir anda

vücut bizden hesap sorabiliyor.

Sevgiyle kalın...

Ebru ÖZTÜRK

Eski Epilepsi Hastaları Derneği Kurucusu&Başkan Yardımcısı

Eski Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği Kurucusu&Başkanı

Eski Türkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları Başkanı

Epilepsi ve Yaşam Platformu Kurucusu&Başkanı

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!