04.02.2021 Views

BilgiUniversitesiVeEpilepsi

Yarınımız olan çocuklarımızın daha bilgili ve daha bilinçli olması için yapılan çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.

Yarınımız olan çocuklarımızın daha bilgili ve daha bilinçli olması için yapılan çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ve EPİLEPSİ

İstanbul içinde, davetli olduğumuz farklı üniversitelere giderek, öğrencilerimizi

bilgilendirmeye devam ediyoruz

EEG teknikerleri ile daha önceden görüşmemiz olmuş, seminerlerine konuşmacı

olarak katılmıştık. Hem bizlerin, hem de epilepsililerin daha sağlıklı sonuçlar

alabilmeleri, hem de teknikerlerin epilepsililer hakkında daha fazla bilgilerinin olması,

çok önemliydi... Bilgi Üniversitesi EEG Teknikerleri bölümü öğrencilerinden Cengiz

Aydın’ın daveti ile Dünya Beyin Gününde Bilgi Üniversitesi’nde bulundum. Tüm

üniversite öğrencilerinin davetli olduğu bir seminerdi.

Nörologların da davetli olduğu bu etkinlikte, biz epilepsili gözüyle bakarak konuştuk

ve kısa bir süre sonra gerçekleştireceğimiz etkinliğe öğrencilerimizi davet ettik;

seminerlerimiz ve aylık toplantılarımız ve ihtiyacı olduğu zaman bizi bulabilecekleri

dernek adresi ile ilgili bilgiler verdik.

Daha sonra EEG Teknikerlerinin sorunlarını da dinledik. 2 yıllık önlisans mezunu

olanlarla, kısa süreli kursa tabi olup, tekniker olanların aynı kefede tutulmalarının,

kendilerinde yarattığı sorunu ve huzursuzluğu bize anlattılar. Bizler de bilgili olan

EEG teknikerleri ile çalışmak istediğimiz için, kendilerini destekledik ve BBC’ye, biz

de konuştuk.

Her zaman epilepsililer için doğru olan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz...Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!