20.02.2021 Views

11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IBE DÜNYA EPİLEPSİ DERNEKLERİ

ARASINDAN 162 ÜLKEDEN İLK 3’E

GİRDİKEpilepsi&

Haklarımız İçin

Resmi Daireler


Dernek adına taziye ziyaretinde

Türkiye Barolar Birliği Çalıştayında

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı ile görüşme


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çalıştayında


TBMM’de grup başkanları ve milletvekilleri

ile yönetmelik tasarı önerisi görüşmeleri...

Çırağan Sarayı’nda Bİ-RE-Y Projesi için epilepsi adına konuşmacı…

Çırağan Sarayı’nda Bİ-RE-Y Projesi için epilepsi adına konuşmacıyken…


Epilepsi

&

Basın


Görsel basında epilepsi...Epilepsi ve Sanat Programı

Engellilerin Yaşamı ve Hakları

Epilepsi ve İşçi Hakları
İşitsel basında epilepsi...

İşitsel basında epilepsi… epilepsi...

Epilepsi

&

Üniversiteler


Üniversitelerin epilepsi ile ilgili davetlerine

konuşmacı olarak katılım.Üniversitlerden gelen sağlık bölümü

öğrencilerine destek verildi...Epilepsi

&

İlk ve Orta

Öğretim Okulları


Liselerde ve ilköğretim okullarındaki

öğrencilerimize destek verildi...
Epilepsi

&

Etkinlikler

Seminerler

Sempozyumlar

Paneller

Çalıştaylar
İlk kez İstanbul dışına çıkılıp, Dünya

Epilepsi Gününde 19 ilde seminerler

düzenlendi...


İlk kez İstanbul dışına çıkılıp, Dünya

Epilepsi Gününde 19 ilde seminerler

düzenlendi...


TSD Kadın Kollları ve Epilepsi ve Yaşam

Platformu başkanı olarak Dünya Epilepsi

Günündeki seminerler için 62 şube olarak

katıldık.


TSD Kadın Kollları ve Epilepsi ve Yaşam

Platformu başkanı olarak Dünya Epilepsi

Günündeki seminerler için 62 şube olarak

katıldık.


STK Davetlerinden…


Sosyal sorumluluk projelerine katıldık.
Destek veren kişiler az da olsa, görevimizi

yerine getirmeye çalıştık.


10 Şubat Dünya Epilepsi Gününde

10 Şubat Dünya Epilepsi Gününde


TTürkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları&Cumhuriyet Kadınları Derneği

İstanbul İşçi Sendikası Engelliler Birimi

Epilepsi ve Yaşam Platformu
YENİ DERNEK İÇİN KURULUŞ TOPLANTILARI


Epilepsi

&

Etkinlikler

Yardımlarda

Parklarda

Faaliyetlerde


Engel derecesi yüksek olan

epilepsililerle, destek vermek

isteyen kişileri bir araya getirdik.


Parklarda stantlar açtık


Epilepsi için farklı illerde pedal çevirdik


Fenerbahçe voleybol takımı ile epilepsi ve

yaşam pankartımızı açtık.


Epilepsi

&

Yeni Faaliyetlere

Hazırlıklar


Yönetim kurulu toplantımızdan bazıları...

Epilepsi

&

İlk Müdahale

Çekimleri


Epilepside İlk Müdahale Videosu


Epilepsi İle İlgili En Çok Sorulan Soruların Anlatımı
Epilepsi

&

Engelli Fuarları


3 Aralık 2017 Engelli fuarlarında

epilepsililerin çalışabileceklerini,

başarabileceğini sempozyuma

davet ettik..

2018 Mayıs Üsküdar Engelli fuarlarında

epilepsililerin çalışabileceğini

başarabileceğini anlattık.
2 Aralık 2018 İstanbul Engelli fuarlarında

epilepsililerin çalışabileceğini anlattık, o

gün düzenlediğimiz panelimize davet

ettik.


SİZ DE BİR KERE EMPATİ YAPIN

ve

DÜNYAYA BİZİM RENGİMİZLE

BAKIN!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!