25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.demaboya.comÜSTÜN KALİTE

ÜSTÜN KALİTE

YÜKSEK KAPATICI

YÜKSEK KAPATICI

GÜVENİLİR HİZMET

GÜVENİLİR HİZMET

ZUN SÜREN DAYANIKLILIK

UZUN SÜREN DAYANIKLILIK

RLAK VE CANLI RENKLER

PARLAK VE CANLI RENKLER

KOLAY UYGULAMA

KOLAY UYGULAMA

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

www.demaboya.com


SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYALARI

DEMA SİLİKONLU DIŞ CEPHE PARLAK - MAT

Dema Silikonlu Dış cephe boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dekoratif

renklerde, mat, son kat dış cephe boyasıdır.

• Uv direnci yüksek solmaya karşı dayanıklıdır

• Canlı ve kalıcı renklere sahiptir

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

• Su itici özelliğiyle binaları yağmurdan korur

• TSE 7847’ye uygundur

DEMA AKRİLİK

Dema Akrilik Dış Cephe Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif renklerde,

mat, son kat dış cephe boyasıdır.

• Canlı ve kalıcı renklere sahiptir

• Solma yapmaz

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

• TSE 7847’ye uygundur

DEMA GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI

Dema Grenli Dış Cephe Kaplaması, her türlü sıva, macun, beton, betopan, brüt beton,

gaz beton, alçı, taş, tuğla ve benzeri mineral esaslı yüzeyler ile ısı yalıtım sistemleri ve

dekoratif amaçlı iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

• Duvardaki nemi dışarı atar ve yüzeyin nefes almasını sağlar

• Solma yapmaz

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

• TSE 7847’ye uygundur

/demaboyakimya /demaboya.com 3


SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYALARI

Contrast Silikonlu Dış cephe boyası, su bazlı, aksilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dekoratif

renklerde, mat, son kat dış cephe boyasıdır.

• Canlı ve kalıcı renklere sahiptir

• Solma yapmaz

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

CONTRAST SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Contrast Akrilik Dış Cephe Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif renklerde,

mat, son kat dış cephe boyasıdır.

• Canlı ve kalıcı renklere sahiptir

• Solma yapmaz

CONTRAST AKRİLİK

CONTRAST GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI

Contrast Grenli Dış Cephe Kaplaması, her türlü sıva, macun, beton, betopan, brüt

beton, gaz beton, alçı, taş, tuğla ve benzeri mineral esaslı yüzeyler ile ısı yalıtım

sistemleri ve dekoratif amaçlı iç cephe yapı elemanları üzerine uygulanabilir.

• Duvardaki nemi dışarı atar ve yüzeyin nefes almasını sağlar

• Solma yapmaz

• Yüksek örtücülüktedir

• Maksimum metraj sağlar

4

/demaboyakimya

/demaboya.com


SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI

DEMA SİLİKONLU İPEKSİ

Dema Silikonlu İpeksi su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikon katkılı,

dekoratif, tam parlak, tam silinebilir, son kat iç cephe boyasıdır.

• Tam parlak

• Tam silinebilir

• Yüksek örtücülük

• Küf bakteri oluşumuna engel

• TSE 5808’e uygundur

DEMA SİLİKONLU İÇ CEPHE YARI MAT

Dema Silikonlu İç Cephe su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikon katkılı,

dekoratif, yarı mat, tam silinebilir, son kat iç cephe boyasıdır.

• Tam silinebilir

• Yüksek örtücülük

• Kararma dökülme yapmaz

• TSE 5808’e uygundur

DEMA SİLİKONLU İÇ CEPHE MAT

Dema Silikonlu İç Cephe su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikon katkılı,

dekoratif, mat, tam silinebilir, son kat iç cephe boyasıdır.

• Tam mat

• Tam silinebilir

• Yüksek örtücülük

• Küf bakteri oluşumuna engel

• TSE 5808’e uygundur

/demaboyakimya /demaboya.com 5


SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI

Demaplus+ İç Cephe su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat, ekonomik son kat

iç cephe boyasıdır. Örtücülük gücü yüksektir, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.

Teneffüs etme özelliği ile duvarın nefes almasını sağlar.

• Yüksek örtücülük

• Küf bakteri oluşumuna engel

• TSE 5808’e uygundur

DEMAPLUS İÇ CEPHE

Contrast Silikonlu İç Cephe nefes alabilen örtücülüğü yüksek uyguluması kolay bir iç

cephe boyasıdır. Her türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mda gibi

iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılır.

• Yarı silinebilir

• Yüksek örtücülük

• Kararma dökülme yapmaz

CONTRAST SİLİKONLU İÇ CEPHE

Contrast Plastik örtücülüğü yüksek uygulaması kolay bir iç cephe boyasıdır. Her türlü

sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf gibi iç cephe yapı elemanları

üzerinde kullanılır.

• Yüksek örtücülük

• Kararma dökülme yapmaz

CONTRAST PLASTİK

Exper Plastik uygulaması kolay ekonomik bir iç cephe boyasıdır. Her türlü sıva, macun,

beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf gibi iç cephe yapı elemanları üzerinde

kullanılır.

• Kolay uygulanır

• Kararma dökülme yapmaz

EXPER PLASTİK

6

/demaboyakimya

/demaboya.com


TAVAN BOYALARI

DEMA TAVAN

Dema Tavan Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tam mat, dekoratif, son kat

tavan boyasıdır. Her türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf gibi iç

cephe yapı elemanları üzerinde kullanılır.

• Kolay sürüm sağlar

• Nefes alan yüzeyler sağlar

• Sıçrama damlama yapmaz

• Maksimum metraj sağlar

CONTRAST TAVAN

Contrast Tavan Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, tam mat, dekoratif, son kat

tavan boyasıdır. Her türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf gibi iç

cephe yapı elemanları üzerinde kullanılır.

• Kolay sürüm sağlar

• Sıçrama damlama yapmaz

• Maksimum metraj sağlar

EXPER TAVAN

Exper Tavan Boyası, su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, ekonomik tavan boyasıdır. Her

türlü sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıdan, sunta, mdf ibi iç cephe yapı elemanları

üzerinde kullanılır.

• Kokusuzdur

• Uygulandığı yüzeyde pürüzsüz bir yüzey sağlar

/demaboyakimya /demaboya.com 7


ASTAR GRUBU

SİLİKONLU EMİLSİYON ASTARI İÇ-DIŞ

Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerinde

kullanılabilir.

• Boyanın tutunabileceği sağlam zeminler oluşturur

• Erken kurumayı engeller, renk dalgalanmalarını önler

• Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır

• Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği

yüksektir

EMİLSİYON ASTARI İÇ-DIŞ

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, kırık beyaz, iç – dış cephe örtücü astar boyasıdır.

Astarlama öncesi hazırlıkları tamamlanmış her türlü iç cephe yapı elemanları üzerine

uygulanabilir. Özellikler renk dönüşümlerinde tavsiye edilir.

• Son kat boyalar için sağlam bir zemin hazırlar

• Dolgulu olduğu için ham zeminleri doyurarak son kat boya sarfiyatını azaltır

• Uygulandığı yüzeyde beyaz bir film tabakası bırakarak son kat boyanın örtücülüğünü

artırır

• Gözenekli yapısı sayesinde duvarın nefes almasına engel olmaz, buhar geçirgenliği

yüksektir

Brüt Beton astarı, akrilik kopolimer esaslı astardır. Brüt betonlarda alçı sıva, çimentolu

sıva ve boya altı astarıdır.

• Brüt Beton Astarı su bazlıdır

• Akrilik emülsiyon esaslı astardır

• Alçı ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar

• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler

• Brüt Beton Astarı, alçının dayanım ömrünü arttırır

BRÜT BETON ASTARI

8

/demaboyakimya

/demaboya.com


ASTAR GRUBU

DÖNÜŞÜM ASTARI

Su ile inceltilebilen, rahatsız edici kokusu olmayan örtücü astardır. İç cephelerde su

veya solvent bazlı son kat boyaların altında özellikle solvent bazlı boya

uygulamalarında kullanılır.

• Kolay sürüm sağlar

• Yüzeyleri değiştirmenizi sağlar

• Sıçrama damlama yapmaz

ALÇI ASTARI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, kullanıma hazır alçı yüzey astarı. Alçı, saten

alçı, alçıpan, gaz beton, kireçli, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli plastik boyalı yüzeyler ve

kalitesiz sıva gibi çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde kullanılır.

• Boya sarfiyatını düşürür

• Son kat boyanın kuruma süresini düzenler

• Boyanın performansını artırır

İZO ASTAR

İzo Astar, stiren-akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılabilen şeffaf

astardır.

• Duvara derinlemesine nüfuz edip yüzeyin emiciliğini giderir

• Boyanın zemine daha iyi yapışmasını sağlar ve boya sarfiyatını düşürür

• İnce dokuya sahip olduğundan zeminin teneffüs gücüne etki etmez

• Suya ve neme karşı direnç sağlar

FAYANS ASTAR

Seramik üstü seramik uygulamalarında, farklı materyallerin birbirlerine temasından

önce yapışma mukavemetini arttırıcı astardır.

/demaboyakimya /demaboya.com 9


YAĞLI BOYA GRUBU

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerine uygun astarlama yapılarak kullanılır.

• Tam parlak

• Yüksek örtücük

• TSE 39’a uygundur

DEMA SENTETİK SON KAT PARLAK BOYA

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerine uygun astarlama yapılarak kullanılır.

• Yüksek örtücük

• TSE 39’a uygundur

DEMA SENTETİK SON KAT MAT BOYA

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerine uygun astarlama yapılarak kullanılır.

• Yüksek örtücük

• Parlak

CONTRAST SENTETİK BOYA

10

/demaboyakimya

/demaboya.com


YAĞLI BOYA GRUBU

SENTETİK ASTAR

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde son kat boya uygulamasından önce kullanılır.

• Son kat boyada oluşabilecek dalgalanmaları ve boya kusurlarını önler

MONOTİP ANTİPAS + BOYA

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde, ilk ve son kat boya olarak kullanılır.

• Her tip paslı veya paslanır metal yüzeyde dekoratif görününüm kazandırmak,

paslanmaktan korumak amacıyla geliştirilmiş, astar ve son kat boyadır.

SENTETİK ANTİPAS

Her türlü ahşap, metal, sıva, macun, beton, betopan, alçı, alçıpan, sunta, mdf gibi yapı

elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde son kat boya uygulanmasından önce kullanılır.

• Son kat boyada oluşabilecek dalgalanmaları ve boya kusurlarını önler

İSTUT İS KAPATICI BOYA

Boyalı ya da boyasız yüzeylerdeki is, nikotin, yağ, rutubet, grafitti (boya, mürekkep,

keçeli/mumlu kalem, ruj vs.) gibi lekeleri ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde

kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önleyen, mat iç cephe boyasıdır.

• Fazla yüzey hazırlığı gerektirmeden, her türlü yüzeye uygulanabilir

• Rutubet lekelerine, küfe ve dökülmeye karşı dayanıklıdır

• Su ve deterjan ile silinebilir

• Beyazlığını korur, zamanla sararmaz

• Kurşun içermez, sağlığa zararlı değildir

/demaboyakimya /demaboya.com 11


SANAYİ GRUBU

Poliamid esaslı, iki bileşenli yüksek yapışma mukavemetli parlak bir son kat boyadır.

Uygulandığı yüzeye mükemmel bir şekilde yapışarak çok mukavemetli bir yüzey

oluşturur.

• Kimyasallara ve asitlere karşı direnci çok yüksektir

• Yüzeyde uzun süre parlaklığını ve canlılığını yitirmez

• Çok sert ve sağlam bir film oluşturur

EPOKSİ BOYA

Epoksi poliamid esaslı, iki bileşenli yüksek yapışma gösteren bir astardır. Üzerine

uygulanacak epoksi boyalarla uyum sağlayarak boya filminin koruyuculuk ve yüzeye

olan yapma özelliklerinin artmasını sağlar.

• Epksi Son Kat boyanın yüzeye tam yapışmasını sağlar

EPOKSİ ASTAR

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi

boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork,

transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa

boyanmasında kullanılır.

• Tam parlak

• Yüksek örtücük

• Hızlı kuruma

ENDÜSTRİYEL BOYA

12

/demaboyakimya

/demaboya.com


SANAYİ GRUBU

ENDÜSTRİYEL ASTAR

Endüstriyel astar tek bileşenli, hava kurumalı, alkid reçine esaslı bir astardır. Her türlü

makine aksamı, ziraat, ev ve bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto

radyatör aksamları, varil, vana, çelik eşya (masa, dolap) gibi malzemelerde astar boya

olarak kullanılır.

• Epoksi Son Kat boyanın yüzeye tam yapışmasını sağlar

SELÜLOZİK BOYA

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hızlı kuruyan parlak son kat boyadır.

Sürtünme ve darbe direnci yüksektir. İç kullanım için yapılmış mobilya ve ahşap

akşamlarda dayanıklı parlak yüzeyler oluşturur.

• Tam parlak

• Yüksek örtücük

HAMMERTON BOYA

Metal işçiliği sırasında meydana gelebilecek kusurları kolayca kapatır ve dekoratif bir

görünüm kazandırır. Hava kurumalıdır. Metal ve astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışır.

Madeni eşya sanayisinde, her türlü metal büro eşya ve malzemelerinde, otomotiv yan

sanayisinde, çeşitli oto yedek parçalarında, elektrik pano ve aksesuarlarında, ziraat

makine ve el aletlerinde, asansör kabinlerinde ve çelik kapılarda kullanılır. Suya karşı

çok dayanıklıdır.

• Dekoratif görünüm

• Tam parlak

• Yüksek örtücük

• Yüksek hızlı kuruma

/demaboyakimya /demaboya.com 13


SANAYİ GRUBU

Yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, klor kauçuk esaslı, aşınma dayanımı

yüksek mat bir boyadır.

• Yapışma gücü yüksek

• Hızlı kuruma

• Sürtünmeye dayanıklı

• Renk değişimi yapmaz

• Yüksek örtücük

• Yüksek hızlı kuruma

YOL ÇİZGİ BOYASI

Her türlü metal üzerine ve özellikle ısı ileten sistemlerin boruları, soba borusu, egzoz

borusu, baca, kalorifer tesisatları gibi yüzeylerde veya dekoratif görünüm

kazandırılmak istenen taş, beton, ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır. Hediyelik süs

eşyaları üzerinde kullanılır.

• Uygulandığı yüzeylere parlak metalik bir görünüm sağlar

ALTIN YALDIZ

Her türlü metal üzerine ve özellikle ısı ileten sistemlerin boruları, soba borusu, egzoz

borusu, baca, kalorifer tesisatları gibi yüzeylerde veya dekoratif görünüm

kazandırılmak istenen taş, beton, ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır. Hediyelik süs

eşyaları üzerinde kullanılır.

• Uygulandığı yüzeylere parlak metalik bir görünüm sağlar

ALİMİNYUM YALDIZ

14

/demaboyakimya

/demaboya.com
AHŞAP GRUBU

AHŞAP KORUYUCU

İçeride ve dışarıda her türlü ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır. Ayrıca ahşap

koruyucu ve vernik uygulaması gerektirmez. Transparan yapısı ile ahşabın doğal

dokusunu gizlemeden renklendirip korur.

• Ahşabın doğal dokusunu gösterir

• Uzun ömürlü

• UV ışınlarına karşı dayanıklı

YAT VERNİK

Binaların her türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde, ahşaptan yapılmış mobilyalarda ve

deniz taşıtlarının ahşap kısımlarında kullanılır. Ahşabın doğal görünümünü bozmadan

atmosfer koşullarına, çizilmeye, yağmur ve deniz suyunun yıpratıcı etkilerine karşı

korur. Çatlamaz, kabarmaz ve dökülmez.

• Suya dayanıklı

• Hava şartlarına dayanıklı

• UV ışınlarına karşı dayanıklı

• Doku farkını önler

CAM CİLA

Tek komponentli üretan alkid esaslı, hava kürlenmeli sararmayan, çizilmeye karşı

dirençli, kolay uygulanabilen, yüksek kaliteli, parlak parke verniğidir. Ev, ofis, spor

salonu gibi parkenin kullanıldığı her mekâna uygun, ahşap zeminler, merdivenler,

lambriler gibi her cins ahşap üzerine uygulanabilen, son derece sert ve elastik bir

vernik olup, çizilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır.

/demaboyakimya /demaboya.com 17


ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER

TENİS KORT BOYASI

Teniz Kortu Boyası, tek bileşenli, su bazlı, yüksek yapışma mukavemetli, uv dayanımı

yüksek solma ve sararma yapmayan teniz kort boyasıdır.

Su bazlı, doğal taşlarda kullanılan, koruyucu emprenyedir.

TAŞ CİLASI

• Su, yağ ve kir iticidir

• Yosun ve bakteri oluşumunun önüne geçer

• Yağmur, nem, güneş ışığı gibi her türlü atmosferik koşullara karşı dayanıklıdır.

• Sağlığa ve çevreye zararsızdır.

18

/demaboyakimya

/demaboya.com


SERAMİK YAPIŞTIRICILAR VE DERZ DOLGULAR

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

Kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento esaslı seramik

yapıştırma harcıdır. Seramik, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, traverten gibi

kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde,

beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasından mükemmel sonuçlar verir.

FAYANS VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI FLEKSİ

Yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento

esaslı yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekân uygulamalarında granit, büyük ebatlı

seramik, porselen seramik, kotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yatay ve

düşeyde beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılır.

PASTA TİPİ AKRİLİK YAPIŞTIRICI

Özellikle alçı panel, alçı, sıva, ahşap, metal ve boyalı zeminler üzerine porselen

seramik, garanti, mermer, seramik, fayans, mozaik ve doğal taş yapıştırılmasında,

seramik üzerine seramik, mozaik, mermer, mozaik paladyen üzerine granit, granit

üzerine seramik döşenmesinde, granit ve mermer kaplamada, ısı yalıtımı plaklarının

yapıştırılmasında, iç ve dış mekanlarda, güvenle kullanılan, kullanıma hazır pasta tipi

yapıştırıcıdır.

/demaboyakimya /demaboya.com 19


SERAMİK YAPIŞTIRICILAR VE DERZ DOLGULAR

DERZ DOLGU SİLİKONLU

İç ve dış mekanlarda, kullanılabilen seramik, fayans vb. malzemelerin 01-6 mm

derz boşlukları doldurmak maksadıyla kullanılan hazır toz esnek ekstra flex dolgu

malzemesidir.

HAVUZ DERZ DOLGU SİLİKONLU

Yüksek performanslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun, çimento esaslı, esnek ders dolgu

malzemesidir. Havuz, su deposu, sauna, kaplıca, banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda,

dış cephe, alttan ısıtmalı sistem gibi ani ısı dönüşümlerinin olduğu mekanlarda, yatay

ve düşey uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

EPOKSİ DERZ

İç ve dış mekanlarındaki duvar ve yer derzlerinde, bira, şarap ve kuru üzüm

endüstrisinde, meşrubat ve meyve suyu endüstrisinde, et ve balık endüstrisinde, akü,

boya, kağıt ve ilaç endüstrisinde, matbaalar, otel mutfak ve çamaşırhanelerde,

hastaneler ve laboratuvarlarda, yemekhane, ıslak hacim hijyenik ortamlarda, yüzme

havuzları ve termal havuzlarda, arıtma tesislerinde, alışveriş merkezlerinin yürüyüş

20

/demaboyakimya

/demaboya.com


ISI YALITIM GRUBU

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICI

Çimento esaslı, yalıtım levhası yapıştırma harcıdır. Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde

XPS, EPS ve Taşyünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

• TSE 13556’ya uygundur

ISI YALITIM LEVHA SIVA HARCI

Çimento esaslı, yalıtım levhası sıva harcıdır. Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde XPS,

EPS ve taşyünü ısı yalıtım levhalarının üzerinin sıvanmasında kullanılır.

• TSE 13687’ye uygundur

GAZ BETON YAPIŞTIRICISI

Gaz beton, tuğla ve benzeri malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan özel karışımlı bir

yapıştırma harcıdır.

DEKORATİF SIVA

Çimento esaslı dekoratif cephe kaplama malzemedir. Cephe mantolama sisteminde,

ince sıvalı ve düzgün yapılmış kaba sıvalı yüzeylerde kullanılır.

• TSE 7847’ye uygundur

ÇİZGİ DOKULU DEKOR SIVA

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı ve su itici özelliğine sahip, binaların

dış duvar ve ısı yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan son kat kaplama

malzemesidir.

• TSE 7847’ye uygundur

/demaboyakimya /demaboya.com 21


SIVA ÖRGÜ VE TAMİR HARÇLARI

TAMİR HARCI İNCE - KALIN - ELYAFLI

Brüt beton yüzeylerinin tamiratında ve sıvanmasında, duvar ve tavanların sıvalarında

ve tamiratında, kırık prefabrik beton elemanlarının estetik olarak tamiratında, kenar

ve köşe tamirinde, her türlü karo ve benzeri malzemelerin döşemesinde önce düzgün

bir alt yüzey elde etmek için kullanılan kuvars esaslı tamir harcıdır.

HAZIR SIVA

İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, beton, brüt beton, bims, briket duvar, tavan

yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılan hazır sıvadır.

MAKİNA SIVASI

İç ve dış mekanlarda tuğla, gaz beton, beton, brüt beton, bims, briket duvar, tavan

yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılan hazır makine sıvasıdır.

22

/demaboyakimya

/demaboya.com


SU YALITIM ÜRÜNLERİ

SUKES SU YALITIM MALZEMESİ

Akrilik kopolimer esaslı, elyaf katkılı, sıvı çatı izolasyon malzemesidir.

• SUKES İzolasyon malzemesi, su yalıtımı ve çatı izolasyonu için geliştirilmiştir.

• UV direnci yüksek, su geçirmez ve dekoratiftir

• Nemi dışarı atar

• Darbelere karşı dayanıklıdır

SÜPER ELASTİK ÇİFT KOMPENANTLI YALITIM MALZEMESİ

Temellerde, teraslarda, havuzlarda, su depolarında, tünellerde, istinat duvarlarında, deniz suyu kanallarında, tuzlu

sulara karşı su geçirmezlik istenen yerlerde, kalıp gergi çubuğu delikleri için uygulanabilir her türlü ıslak zeminde, pozitif

su izolasyonu gereken her yerde güvenle kullanılabilir iki komponetli kaplama altı su izolasyon membrandır.

SIVI KOMPENANT

TOZ KOMPENANT

/demaboyakimya /demaboya.com 23


TEKNİK ÜRÜNLER

LİKİT MEMBRAN PLASTİK KAPLAMA

Banyo, havuz, dış cephe, iç cephe, teras çatı, prekast, dere ve cephelerde uygulanan,

düz ve meyilli teras çatılarda, beton, çinko ve prekast derelerde, silo, depo ve bina dış

cephelerinde, banyo, havuz, perde beton ve tüm ıslak zeminlerde uygulanan likit

kullanıma hazır kaplama altı su izolasyon membran’ıdır.

LOGAR SABİTLEME HARCI

PVC ve metal pencereler, künkler, kanalizasyon ve su döküm logar kapakları, bahçe ve

sokak demir ızgaraları gibi demir evsaflı malzemeleri sabitleme de kullanılan toz gri bir

sabitleme harcıdır.

ŞOK TIKAÇ

Su kaçaklarının izolasyon öncesi doldurulması ve tıkanmasında kullanılan hız priz alan

şoku tıkaç malzemesidir.

24

/demaboyakimya

/demaboya.com


TEKNİK ÜRÜNLER

ŞAP DÖK

Düzgünleştirilmesi gereken bozuk zemin ve şapların düzeltilmesi amacı il kullanılır, ağır

trafiğe dayanıklı kendi yayılan bir denge (tesfiye) şapıdır.

ŞAP DÖK 5 mm’nin altında atılmaz ve 100 süt astarsız uygulanmaz.

HAZIR ŞAP

Düzeltilmesinde gereken bozuk zeminlerde, bir işçilik masrafıyla bir katta maksimum

5 cm şap dökme imkânı sağlayan, çatlamayan, su itici özelliği sahip, dona dayanıklı

hazır toz kalın şaptır.

SIVA - ŞAP PRİZ HIZLANDIRICI

Sıvı ve şaplara hızlı priz alma özelliği vermek için formüle edilmiş kostik esaslı, girdiği

bünyenin erken mekanik özelliklerinin geliştirici, priz hızlandırıcı bir harç katkı

malzemesidir.

Tüketim: 100 kg çimento için 0.8 - 1.2 kg kullanılır.

/demaboyakimya /demaboya.com 25


BETON GRUBU

Betonu kürleme süresine ihtiyaç duyulan su ihtiyacını ortadan kaldırır, daha katı

tozsuz yüzey olanağı sağlar. Çatlakları en aza indirmeye, daha sert aşınmaya

dayanıklı bir yüzey oluşturur. Yüksek kür etkinliği sağlar, kalitesinin kaybetmez, bir

astar sistemi gibi çalışır. Yeni dökülmüş beton yüzeyine rulo veya püskürtme yolu ile

uygulanabilen hidrokarbon reçine esaslı, sıvı kür malzemesidir.

Tüketim m² için 0.5 – 0.20 kg kullanılır.

BETON KÜR MALZEMESİ

ADERANS ARTIRICI SU İZALASYON KATKISI

Çimento esaslı harçlarda, yüksek elastikiyet, su geçirimsizliğinin artırılması ve yapışma

gücünün artırılması için kullanılan sentetik kauçuk bir harç katkısıdır.

Seramik yapıştırıcılarında : 25 kg Toz’a (4 kg Latex + 3 kg su)

Sıvılarda

: 25 kg Toz’a (4 kg Latex + 2 kg su)

Tefsiye şaplarda : 25 kg Toz’a (2 kg Latex + 4 kg su)

Tamir harçlarında : 25 kg Toz’a (5 kg Latex + 2 kg su)

Su izolasyonunda hazırlanmış kuru karışımı : 50 kg Çimentoya 20 kg. Latex

SİKALEM

Beton veya harç karışımındaki çimento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler boşluklar

ve gözenekleri dolduran, kullanıma hazır su geçirimsizlik katkısıdır.

26

/demaboyakimya

/demaboya.com


BETON GRUBU

ORTA AKIŞKANLAŞTIRICI

Akıcı kıvam istenen tüm betonlarda, taşıma betonlarında, prekast elemanlarda,

demirli/demirsiz, prekast, öngerilmeli hafif yada normal her türlü betonun kalitesinin

yükseltilmesinde, klor içermeyen kış aylarında erken yüksek mukavemet sağlama

özelliği olan, orta akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

Tüketim: 100 kg çimento için 4 – 6 kg kullanılır.

SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI

Betona akışkan özellik vermek için formüle edilmiş, sentetik polimer esaslı, klor

içermeyen, sertleşmiş ve taze betonu özelliklerini geliştiren ve yüksek oranda su

azaltarak betonun erken ve nihai, mukavemetlerini artıran, kıvam kaybını

Tüketim: 100 kg çimento için 0.9 – 1.5 kullanılır.

BETON ANTİFİRİZİ

Klor içermeyen, soğuk hava koşullarında ve donma riski olduğunda beton dökümüne

imkân veren Beton katkı malzemesidir. Su ile çimento arasında meydana gelen reaksiyonu

hızlandırarak hidratasyon ısısını arttırır. Betonunu erken priz almasını sağlayarak

donma etkisinden korur. Beton karışım suyunun yaklaşık %7 – 8 oranında azaltarak

betonun erken yüksek mukavemet kazanmasını sağlar.

Tüketim: 100 kg çimento için 4 – 6 kg kullanılır.

/demaboyakimya /demaboya.com 27


BETON GRUBU

Sertleşmiş ve taze betonun özelliklerini geliştiren ve yüksek oranda su ve azaltarak

betonun erken ve nihai mukavemetlerini artıran, kıvam kaybını önleyen, priz geciktirici

özellikli, sıvı beton katkı malzemesidir.

Tüketim: 100 kg çimento için 1.5 – 2 kg kullanılır.

BETON GECİKTİRİCİ

Beton hızlı priz ama özelliği vermek için formüle edilmiştir, kostik esaslı, betonun erken

mekanik özelliklerinin geliştirici, priz hızlandırıcı bir beton katkı malzemesidir.

Tüketim: 100 kg çimento için 0.8 – 1.2 kg kullanılır.

BETON PRİZ HIZLANDIRICI

QUARTZ TOP

Taze beton ve şap türü malzemelerin yüzey mukavemetiyle arttırmak için henüz priz

almamış yüzeylere uygulanan QUARTZ ogrega ve hidrolik bağlayıcılar içeren kullanımı

hazır toz halinde ağır zemin trafiğine maruz kalan mekanlarda, yükleme ve boşaltma

alanlarında kullanılan yüzey sertleştiricisidir.

28

/demaboyakimya

/demaboya.com
Tatlıcak Mh. Turanoğlu Sk. No: 15 Karatay/KONYA

0 332 355 80 55 0 332 355 80 58

info@demaboya.com • www.demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!