25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SERAMİK YAPIŞTIRICILAR VE DERZ DOLGULAR

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI

Kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento esaslı seramik

yapıştırma harcıdır. Seramik, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş, traverten gibi

kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde,

beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasından mükemmel sonuçlar verir.

FAYANS VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI FLEKSİ

Yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çimento

esaslı yapıştırma harcıdır. İç ve dış mekân uygulamalarında granit, büyük ebatlı

seramik, porselen seramik, kotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yatay ve

düşeyde beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılır.

PASTA TİPİ AKRİLİK YAPIŞTIRICI

Özellikle alçı panel, alçı, sıva, ahşap, metal ve boyalı zeminler üzerine porselen

seramik, garanti, mermer, seramik, fayans, mozaik ve doğal taş yapıştırılmasında,

seramik üzerine seramik, mozaik, mermer, mozaik paladyen üzerine granit, granit

üzerine seramik döşenmesinde, granit ve mermer kaplamada, ısı yalıtımı plaklarının

yapıştırılmasında, iç ve dış mekanlarda, güvenle kullanılan, kullanıma hazır pasta tipi

yapıştırıcıdır.

/demaboyakimya /demaboya.com 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!