14.04.2021 Views

ugurlu demo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÜRÜN KATALOĞU Product Catalogue

w w w.ugurlukapi.com

hayata açılan kapılar...Biz

Who

we are?

Kimiz?

Hakkımızda

About us

Firmamız üç kuşak önce 50 metrakarelik küçük bir marangoz atölyesinin

sınırlı imkânlarıyla başlayan iş haya nda kazandığı deneyimleri,

kurumsallaşma hamlesiyle ileriye taşıyarak orman ürünleri sektöründe

bulunan tüm paydaşların saygısına mazhar olmuştur.

2000'li yıllarda ülkemizde inşaat sektörünün hızlı bir yükseliş ivmesi

yakalaması ile 2007 yılından i baren ahşap iç oda kapılarına yönelik yarı

mamul ve mamul üre mine profesyonel olarak başlanmış r.

Geldiğimiz noktada 5000 m² kapalı olmak üzere toplam 7.000 m² lik bir

alanda modern makine parkurunu tamamlayarak yıllık 25.000 adet kapı

üre mi yapar hale gelinmiş r.

Bununla birlikte Türkiye'nin önde gelen firmalarına ait laminat parke,

Kra petek ve compak laminat bayilikleri alınmış, akabinde compact

laminat ürünleri ile laminat parke sa ş ve montajına başlanmış r.

2018 yılı i bariyle tüm Türkiye ve dünyanın bir çok ülkesine ihracat

seferberliği başlatmış r.

Firmamız, ilkeli rekabet ve sürdürülebilir büyüme ile ülkemiz

ekonomisine ve toplumumuza katkıda bulunmayı kendisine misyon

olarak kabul edinmiş r. Bu kapsam dahilinde UĞURLU KAPI'yı kurarak,

yarı mamul ürünler sektöründe yüksek kaliteli melamin kapı yüzeyi ve

kapı fi li üre mine de başlamış olup, en üst seviyede müşteri

memnuniye ni, ödün vermediğimiz kalite anlayışımız ile ülkemizin

tanınmış markaları arasında yerini alma hedefine doğru emin adımlarla

ilerlemekte ve yeni firmamız UĞURLU KAPI ile hizme mize vermekteyiz.

Our company has earned the respect of all stakeholders in the forest

products sector by moving forward with the move of ins tu onaliza on, the

experiences gained in business life, which started with the limited

possibili es of a small carpentry workshop of 50 square meters three

genera ons ago.

With the rapid growth of the construc on sector in our country in the

2000s, the produc on of semi-finished and finished products for wooden

interior room doors has been started professionally since 2007.

At the point we have reached, we have completed the modern machinery

park in a total area of 7,000 m², including 5000 m² closed, and has become

the produc on of 25,000 doors per year.

However, Turkey's leading company belonging to laminate flooring, laminate

kra honeycomb and COMPAK franchises have been, has begun sales and

installa on of laminate flooring products, followed by compact laminate.

As of 2018, Turkey and the en re world has started to export to many

countries mobiliza on.

Our company has adopted the mission of contribu ng to our country's

economy and society with principled compe on and sustainable growth.

Within this scope, by establishing UĞURLU KAPI, it has also started the

produc on of high quality melamine door surfaces and door seals in the

semi-finished products sector, and it is taking firm steps towards the goal of

taking its place among the well-known brands of our country with the

highest level of customer sa sfac on and our understanding of quality that

we do not compromise. We are serving with our company UĞURLU KAPI.


Serisi


01-Altın

ALTIN VARAK LAKE

GOLDEN LEAF LACQUERED

PAD-001


02-Altın

ALTIN VARAK LAKE

GOLDEN LEAF LACQUERED

PAD-002


03-Gümüş

GÜMÜŞ VARAK LAKE

SILVER LEAF LACQUERED

PAD-003


ELEGANCE

Serisi


ELEGANCE

BOZKIR

AHŞAP YÜZEY

WOOD SURFACE

ELD-001


ELEGANCE

İVRİZ

AHŞAP YÜZEY

WOOD SURFACE

ELD-002


ELEGANCE

GÖKSU

AHŞAP YÜZEY

WOOD SURFACE

ELD-003


ELEGANCE

LORAS

AHŞAP YÜZEY

WOOD SURFACE

ELD-004


Serisi


MDR-001

BOZKIR


MDR-002

İVRİZ


MDR-003

İVRİZ-S


Serisi


İVRİZ

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

ETD-001


LORAS

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

ETD-002


Karizma

Serisi


Karizma

LORAS

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

KRD-001


Karizma

BEYAZ

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

KRD-002


Karizma

LORAS

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

KRD-003


Karizma

BEYAZ

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

KRD-004


Karizma

LORAS

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

KRD-005


Karizma

BEYAZ

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

KRD-006


Karizma

LORAS

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

KRD-007


Karizma

BEYAZ

SOFT YÜZEY

SOFT SURFACE

KRD-008


STANDART

Serisi


STANDART

ILGAZ

AHŞAP YÜZEY

WOOD SURFACE

STD-001


STANDART

KEREM

AHŞAP YÜZEY

WOOD SURFACE

STD-002


STANDART

SEDEF

AHŞAP YÜZEY

WOOD SURFACE

STD-003


STANDART

AKDAĞ

AHŞAP YÜZEY

WOOD SURFACE

STD-004


ARMİLA

Serisi


ARMİLA

ANTİK

KABARTMA YÜZEY

RELIEF SURFACE

ARD-001


ARMİLA

KLASİK

KABARTMA YÜZEY

RELIEF SURFACE

ARD-002Yeni Sanayi Sitesi Modern Sk. No:1/2 Merkez / AMASYA +90 358 232 41 08 • +90 535 934 33 08

info@ugurlukapi.com

www.ugurlukapi.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!